Nätverksmöte distriktets klubbar MÖTESANTECKNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksmöte distriktets klubbar MÖTESANTECKNINGAR"

Transkript

1 Nätverksmöte distriktets klubbar MÖTESANTECKNINGAR Vi var 19 anmälda från 8 klubbar, ett par sjuka men vi sm deltg var Charltta Nilsn Gmbrii Margareta Gyllström Elisabeth Anderssn Lena Hlmgren Andrea Tuchten Danielssn Cecilia Liljerth Tina MacLean Rebecca Wilsn Vernica Hübner Mnica Beijer Susanna Lönngren Mnica Nyström Carina Ohlander Ulrika Grip Åsa Grundén Irma Larssn Purins Lidingö Lidingö Mälarö Mälarö Mälarö Nacka Nacka Stckhlmsavdelningen Slna Sundbyberg Slna Sundbyberg Stckhlm Södra Tyresö Värmdö Värmdö Distriktet (Värmdö) Distriktet (Värmdö) NÄTVERKET Vem är nätverket till för? Vi har i detta rallynätverk haft ambitin att samla representanter från alla klubbar. Det behöver inte finnas en rallysektr på klubben utan vi bjuder in de sm har intresse av att representera sin klubb. Det man måste vara beredd att göra är att ta ansvar för att ta hem inf ch sprida på klubben, vara kntaktpunkt gentemt distriktet ch ha ett engagemang i klubbarnas gemensamma intresse i distriktet, hjälpas åt ch hugga i på någn aktivitet ibland. Man kan vara fler än en, men inte hur många sm helst. Lagm luddigt, men vi kan alla se ss mkring på mötena för att se att det har blivit helt rätt. J Och fler kmmer att ansluta. Det är inte ett nätverk för alla sm tränar rally! En adresslista finns för detta nätverk. Den läggs sm fil på FB-sidan. Gå gärna in ch uppdatera med ditt telefnnummer. (Listan ligger inte på hemsidan, den är intern inm nätverket, däremt ligger funktinärer på hemsidan). Vi pratade m nätverksmöten: Två möten per år ch lite till Vi har haft två nätverksmöten i år ch kmmer enligt förra gångens beslut frtsätta med det.

2 Därtill kmmer möten för specifika saker. Vi är så glada över den stra uppslutningen ch det höga engagemanget med många skratt! Nästa möte blir i mars/april bestämde vi. Vi pratade m Facebk-gruppen Nu har många anmält sig till FB-gruppen. Där är alla medlemmar välkmna att skriva inlägg ch diskutera det ni vill. FB-gruppen är vårt primära frum för infrmatin. Nu när så många är med kmmer vi inte att använda mail i samma mfattning. För den sm inte anmält sig ännu kan man leta fram gruppen på FB under namnet SBK Sthlm rallysektr (för repr för klubbar) Vem ska vara med i FB-gruppen? Gruppen är till för de sm driver rally på klubbarna på ett eller annat vis, för nätverket sm det beskrivs van. Vem ska inte vara med i FB-gruppen? Gruppen är inte till för de många människr sm är medlemmar ch entusiaster ch sm kmmer på träningar ch kurser. Vi utgår från att klubbarna har egna frum FB ch/eller annat för dessa. FUNKTIONÄRER Listr över funktinärer auktriserade tävlingssekreterare ch skrivare ligger nu på hemsidan ch i FB-gruppen. Där finns ckså en länk till Brukshundklubbens hemsida där det ligger en uppdaterad lista med dmare. I ch med att man är TS/skrivare så har man en skyldighet att gdkänna att finnas med på en fficiell lista för det. För blivande TS/skrivare så gdkänner man att dela dessa uppgifter när man skickar in ansökan. Ont m övriga funktinärer? Vissa klubbar har svårt att få tillräckligt med övriga funktinärer. Ett tips på sätt att öka ett sådant gäng är att lägga till ett kurstillfälle på Rallykurserna ch då bjuda in kursdeltagarna till tävlingen så att de blir familjära med de uppgifter sm ska göras. Då kan det vara lättare att svara ja på frågan m att vara funktinär vid ett kmmande tillfälle. Behålla auktrisatinerna Låt ss tillsammans hjälpa alla våra skrivare ch tävlingssekreterare i distriktet att få tjänstgöra under året. Har ni en tävling så använd gärna skrivare ch TS även från andra klubbar m det finns utrymme för det. Vi bestämde att man sm skrivare eller TS själv visar intresse hs de klubbar sm arrangerar

3 (utifrån SBK Tävling) men ckså att arrangörerna håller det i minnet ch erbjuder plats, kanske genm Facebkgruppen eller genm kntaktuppgifter i de listr sm nu finns. Utbildning till Tävlingssekreterare har genmförts under hösten. I skrivande stund har distriktet fyra nya TS ch tre till sm är klara sånär sm på praktiktjänstgöring. Följande klubbar får nya TS: Mälarö, Stckhlmsavdelningen, Stckhlm Södra, Vällingby, Värmdö ch Apllgruppen. Nytt utbildningskncept för dmare har tagits fram av SBK ch finns tillgänglig fr m Vi har ambitinen att öka antalet dmare i distriktet ch undersöker därför möjligheten att få till en utbildning. Utbildning till instruktör För hjälpinstruktörer kmmer vi att anrdna en instruktörsutbildning m tillräckligt intresse finns. Hör av er! Inspiratinsdag för instruktörer För de sm redan är utbildade instruktörer genmför vi en inspiratinsdag. Det km fram sm ett önskemål på mötet i maj. Det blir en heldag den 28 mars 2020, Lttie planerar ch har engagerat Carline Carr Svärd att leda dagen. Vi kmmer att bjuda in till träffen i persnliga mail, inte via klubbadresserna. Sprid gärna nyheten. Vi vill ha infrmatin m vad instruktörerna vill att dagen ska innehålla. TÄVLINGAR Tävlingar var mötets huvudpunkt. Vi diskuterade både DM ch vanliga tävlingar. DM Det har inte funnits intresse för DM under de senaste åren. Det har rätt länge varit på gång att därför ändra statuterna för hur tävlingen ska genmföras. Mötet resulterade i ett underlag sm nu gdkänts av distriktets ledning. Det kmmer från ch med 2020 att vara en fficiell tävling i Mästarklass arrangerad av en klubb i distriktet. Anmälan görs i SBK Tävling sm vanligt (inga kval). Olika klubbar är arrangörer lika år ch för att alla klubbar ska ha möjlighet att göra ett sådant arrangemang bestämde vi att samtliga klubbar är beredda att hjälpas åt med de funktinärsresurser sm behövs. Det underlättas av att frmen är densamma sm en vanlig tävling. Mer knkret inf finns på distriktets hemsida ch sm dkument i Facebkgruppen års DM går preliminärt av stapeln i september, Värmdö BK visade intresse för att vara arrangör, ev den 20 september. Ordinarie Tävlingar Vi knstaterade att vi har få tävlingar i distriktet. I Stckhlmsdistriktet i nvember fanns 5 tävlingsdagar i SBK Tävling. Vid samma tidpunkt hade Uppland 17st ch Sörmland 10 st.

4 Vi upplever det sm mycket svårt att få dmare till våra tävlingar ch drar slutsatsen att det är en av grunderna till att vi inte har fler tävlingar. Alla 5 tävlingsdagar har ännu i december inte fått fullt antal dmare. Vi har själva endast 5 dmare i distriktet (Uppland har mer än tre gånger så många). Ett par knkreta saker vi ska göra är att starta en dmarutbildning under Det förutsätter att klubbarna tar ansvar för att få fram deltagare. Om vi inte får det så kmmer det att påverka våra tävlingar. försöka underlätta för både klubbar ch dmare att bka upp våra tävlingar. På distriktet har vi tagit initiativ till en dmarträff för Stckhlmsdmarna ch där kmmer vi att föreslå att vi rganiserar så att alla klubbars önskemål m tävlingar krdineras med distriktets dmare före eller i samband med att vi lämnar in tävlingsansökan till SBK. Då slipper klubbarna jaga ch dmarna slipper bli jagade. Sen får ni jaga fler dmare utanför distriktet i alla fall, men då har vi satt en grund. Vi får se vad våra dmare tycker m detta förslag. Det fanns diskussiner m att köra tävlingar sent eller tidigt på säsngen för att lättare få dmare, men det blir prblem med kstnader för hall ch de är inte heller så många i distriktet. Hjälpa varandra Det finns några saker vi kan göra De klubbar sm upplever att de har en bra planeringslista för arrangemanget delar med sig av denna. Distriktet förmedlar (via Facebk) Det fanns en fråga m vem sm ska ha tillträde till SBK Tävling. Vi km fram till att det bara är TS sm ska ha det. Någn hade frågan m kassören kan få det men svaret är nej. Det löses genm att TS ger inf till kassören. Nrdiskt mästerskap Eventuellt kmmer det Nrdiska Mästerskapet 2020 gå i Stckhlm, på mässan i december. Om det blir så fanns på mötet ett strt intresse att delta i arrangemanget! Det är en str apparat så alla resurser kmmer att behövas, inte minst i kringarrangemangen. Vi trr att det kan vara kul att jbba tillsammans med detta. HÄNT PÅ KLUBBARNA TIPS PÅ AKTIVITETER Värmdö har hundprmenader en gång i månaden under vintersäsngen tillsammans med Arken Z sm är en av klubbens spnsrer. Prmenaderna är krta ch den mesta tiden går åt till att prva på lika grenar. På ett par av dessa prmenader visas ch prvas rally. Stckhlms södra ska ha en föreläsning m Rallylydnad, inlärning, träning ch fallgrpar. Det är Susanna Lönngren sm leder den. Hn kan även kmma ch hålla föreläsningen på andra klubbar. Se kntaktuppgifter i nätverkslistan. Slna/Sundbyberg har haft en inspiratinsdag där flera av grenarna visades. Några evenemang har haft få deltagare, det kan vara många lika anledningar till det Nacka, vid jurdagar ska alla vara delaktiga. De hade en dag för att berätta vad det innebär att vara värd, en deltagare km.

5 Nacka ch Värmdö har haft gemensam rallyjur (öppen träning) under hösten, dvs Värmdö fick delta på Nackas rallyjur ch mvänt. Uppslutningen kring detta var låg. Mälarö rdnade tävlingsträningskväll, två anmälde sig, ingen km. Upplands Väsby har många rallyekipage. Många är aktiva ch tränar samt hjälper till vid tävlingar. De startar många kurser parallellt. Frtsättningskurser kmmer direkt efter nybörjarkurserna. Det är viktigt att tänka på marknadsföring inför de evenemang klubben anrdnar. Är det evenemang sm vänder sig till deltagare utanför klubben kan tex annnsering göras på lkaltidningarnas evenemangssida eller affischer sättas upp vid lkala affärer (t ex skaffa sk gatupratare) Anrdna återträff för de sm deltagit på en rallykurs ett tag efter kursens slut. Be studiefrämjandet skicka med en punkt i samband med anmälan att vi får ett gdkännande att sparas deltagarnas namnuppgifter för att kunna skicka infrmatin till dem (GDPR). Ge deltagarna en enkät efter avslutad kurs för att höra vad de tycker m kursen ch m någt bör ändras. Även här kan man lägga in en fråga ang GDPR. DISTRIKTETS GEMENSAMMA UTÅTRIKTADE AKTIVITETER Slvalla på Djurens helg visade vi rallylydnad ch bjöd in gäster att prva på. Vi hade tagit fram en liten brschyr ch en lista där intresserade kunde skriva upp sig för att få utskick. Alla dessa är utlämnade till klubbarna. Vi räknar med att delta även Utifrån upplägget på Slvalla finns ett kncept man kan använda på klubbarna för prva-pådagar. Klla med Irma/Åsa vid behv. REGELREVIDERING Regelrevidering vi har lämnat in distriktets gemensamma synpunkter 1 september. Dessa var framvaskade i en prcess där alla klubbar skickade in synpunkter, utifrån vilka vi hade två stycken möten. Kmmande steg i prcessen är SBK har arbetat fram ett regelförslag från van synpunkter sm kmmer att ligga ute från mitten januari Ni behöver prata ihp er i klubbarna m era synpunkter (antar att det är ett begränsat tyckande nu). Vi kmmer i nätverket att ha ett möte sm ska resultera i distriktets gemensamma synpunkter Dessa tar 1-2 persner från distriktet med sig till en Regelknferens 4-5 april. Trligen dmare. Knferensen beslutar m förslag De sm deltagit på regelknferensen återkpplar till nätverket i distriktet i skrivande stund klart hur Efter knferensen tar förbundsstyrelsen frmellt beslut Därefter tar SKK slutgiltigt beslut

6 DISTRIKTETS HEMSIDA finner du på denna adress: Den uppdaterar vi ibland med övergripande saker ch minnesanteckningar. Löpande frågr, inf ch diskussiner hittar du i FB-gruppen. Ja, allt detta hann vi prata m, inte illa på några timmar! J Hppas vi fått med det mesta! Varma hälsningar från Irma/Åsa Ansvariga för Rallylydnad i Distrikt Stckhlm Åsa Grundén & Irma Larssn Purins /

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund Prtkll - styrelsemöte Stckhlms Skidförbund Datum: 16 maj 2017 Tid: Kl. 18-22 Plats: RSM, Västmannagatan 4, 4tr Närvarande: Björn Lidman, Karl Anderssn, Luise Crnebrg, Paula Lembke, Rikard Schwalbe, Tm

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA. Innehåll

GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA. Innehåll 2016/2017 GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA Innehåll Intrduktin Vad är en förening? Varför ska man starta en förening? Hur gör man? Struktur Vad kan man göra för att få medlemmar? Att utveckla din förening

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Studiebevakare för Humanistiska fakulteten (från SUS) Kandidatprogram i arbetslivskommunikation Påverkanssekreterare för lärarutbildningarna

Studiebevakare för Humanistiska fakulteten (från SUS) Kandidatprogram i arbetslivskommunikation Påverkanssekreterare för lärarutbildningarna Prtkll Datum 2012-10-25 Tid kl. 15.00 16.30 Lkal D521 (Södra huset, hus D, plan 5) Närvarande Malin Frshällen Jennifer Larsén Olivia Schlyter Anna Wallgren Alna Anderberg Studiebevakare för Humanistiska

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Kurs- och temadagsmeny

Kurs- och temadagsmeny Kurs- ch temadagsmeny Svenska FN-förbundets kurser FN-sklr kan sm ett av sina tillval välja att skicka deltagare på FN-förbundets kurser eller temadagar. I grundpaketet för FN-sklr ingår även fem platser

Läs mer

Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av justerare Olivia Schönfeldt. 3 Godkännande av dagordningen. 4 Uppföljning -

Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av justerare Olivia Schönfeldt. 3 Godkännande av dagordningen. 4 Uppföljning - Datum: 2018-03-05 Mötesfrm: Styrelsemöte Plats: Nbvh Styrelserum Sekreterare: Angelica Wickström Närvarande: Olivia Schönfeldt, Andreas Berglund, Angelica Wickström, Emma Wiberg, Isabella Lckner. På distans:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

VALBO AIF Innebandy P09 Föräldramöte

VALBO AIF Innebandy P09 Föräldramöte VALBO AIF Innebandy P09 Föräldramöte Nteringar från föräldramötet den 9e ktber 2017 19:00 på VAIF s Kansli. Vi är 5 ledare kring laget denna säsng. Lars Grahn, Jennie Larssn, Bel Bergfrs, Martin Janssn

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL?

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? LINNÉUNIVERSITETETS STUDENTKÅRER (OCH UTBILDNINGAR) 2 4 6 7 8 9 Senast uppdaterad:

Läs mer

Nyhet: Guide för enklare motionsorientering

Nyhet: Guide för enklare motionsorientering Versin 20120525 Nyhet: Guide för enklare mtinsrientering Synligt, tillgängligt ch öppet för alla! Från ch med 2012 låter vi fler typer av mtinsaktiviteter ingå i begreppet mtinsrientering. Alla dessa vill

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING SÖNDAG 10 APRIL 2016 Närvarande: Karin Anderssn, rdförande Hanna Löfgren, vice rdförande Ej närvarande Giesela Magnussn, kassör Elin Wallenbring, ledamt

Läs mer

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt.

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt. Minnesanteckningar möte med tramplintekniska kmmittén Stckhlm lördagen den 5 mars (Nya) Idrttens Hus; Skansbrgatan 7 Skanstull Närvarande: Luise Nrdenberg (rdförande, vid tangenterna), Mats Göranssn, Thérèse

Läs mer

Östervåla 2015-06-11

Östervåla 2015-06-11 Östervåla 2015-06-11 Vårens sista styrelsemöte avhölls igår nsdag så vi i styrelsen har samlat lite inf m vad sm händer ch vill med det önska Er alla en skön smmar. Infrmatin från Östervåla IF:s styrelse.

Läs mer

Föräldrar och elever i årskurs fyras syn på schackspelandet och schackfyran på Stora Hammars skola.

Föräldrar och elever i årskurs fyras syn på schackspelandet och schackfyran på Stora Hammars skola. Lärarutbildningen Shackpedaggisk kurs 7,5p Vt 2014 Föräldrar ch elever i årskurs fyras syn på schackspelandet ch schackfyran på Stra Hammars skla. Ulf Sandberg Ulf.p.sandberg@vellinge.se Syfte Jag ville

Läs mer

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samrdna ch i övrigt administrera klättring ch högfjällsprt i Sverige. Strategisk

Läs mer

Anteckningar Hallands Friidrottsförbund Föreningsträff

Anteckningar Hallands Friidrottsförbund Föreningsträff Ver 2 Anteckningar Hallands Friidrttsförbund Föreningsträff Deltagare HFIF Falkenbergs IK Varbergs GIF Lahlms IF IFK Halmstad IF Rigr Htell Vesterhavet, Falkenberg 2017-10-07 Jhnny Lingstam, Marie Gunnarssn,

Läs mer

CHAMPS KICK-OFF VECKA

CHAMPS KICK-OFF VECKA CHAMPS KICK-OFF VECKA Studerandeföreningen för prgrammet Caching & Sprt Management bjuder in till en förglömlig vecka med chansen att träffa blivande prgramvänner. Måndagen den 21/8 till lördagen den 26/8

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4

4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4 4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Mål och strategi

Mål och strategi Mål ch strategi 2010-2013 Visin, mål ch strategi för Distanssprten 2010-2013 Detta mål- ch strategidkument för svensk distansridning ska ange mål ch handlingsplan för de lika mrådena sm vi bedömer ska

Läs mer

Mötesanteckningar -Tältkampanj Tjörn 2019

Mötesanteckningar -Tältkampanj Tjörn 2019 Mötesanteckningar -Tältkampanj Tjörn 2019 INFORMATIONSMÖTE BETEL KLÄDESHOLMEN 2019-03-11 Inledning: Mathias Färdigh hälsade alla välkmna till mötet ch bad m Guds välsignelse för planerna inför smmarens

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

OMRÅDET VÄGARNA. Styrelsen har konstaterat att vildsvinen återigen bökar runt i våra trädgårdar och på föreningens marker.

OMRÅDET VÄGARNA. Styrelsen har konstaterat att vildsvinen återigen bökar runt i våra trädgårdar och på föreningens marker. ETT ÅR ATT MINNAS Oavsett vad året har bjudit på finns det många minnen sm vi kan plcka fram ch njuta av under vinters mörka dagar. Det behöver inte alltid vara de stra händelserna sm skapar de bästa minnena.

Läs mer

Föräldramöte nr. 2-17, P10

Föräldramöte nr. 2-17, P10 Föräldramöte nr. 2-17, P10 Plats: Risbergska sklan idrttshall Datum: 2017-10-13 Tid: 17:00 Deltagare: Förälder (F), Ledare (L) Andreas Axelssn-Hfgren (F) Rlf Ericssn (F) Tm Hedberg (F) Zana Crnkic (F)

Läs mer

Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte kl i Borlänge BK:s klubbstuga.

Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte kl i Borlänge BK:s klubbstuga. Daladistriktet Prtkll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2016-09-13 kl.19.00 i Brlänge BK:s klubbstuga. Närvarande: Distriktsstyrelsen Sektransvariga Representanter från lkalklubbarna, se

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Protokoll. Studentrådet ISD. DATUM: TID: kl PLATS: Blå rummet (nr 139), Studenthuset

Protokoll. Studentrådet ISD. DATUM: TID: kl PLATS: Blå rummet (nr 139), Studenthuset Prtkll Studentrådet ISD DATUM: 2013-10-22 TID: kl. 9.00 11.00 PLATS: Blå rummet (nr 139), Studenthuset Närvarande: Lena-Britt Brlin Lisa Hedblm Janneke Meedendrp Emelie Vargård 1. Mötet öppnades av: Emelie

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Protokoll: Halvårsmöte SthlmUP Stockholms Universitet, Kårsalen

Protokoll: Halvårsmöte SthlmUP Stockholms Universitet, Kårsalen Prtkll: Halvårsmöte SthlmUP 2017-10-18 Stckhlms Universitet, Kårsalen 1. Mötets öppnande - Ordförande Linnea Hjerpe hälsar alla välkmna 2. Val av mötesfunktinärer: - stämmrdförande Klara Fgelberg Skglösa

Läs mer

Familjecentralens matkasse Ett koncept för att främja hälsosamma matvanor hos barnfamiljer

Familjecentralens matkasse Ett koncept för att främja hälsosamma matvanor hos barnfamiljer Familjecentralens matkasse Ett kncept för att främja hälssamma matvanr hs barnfamiljer - Manual för familjecentralen Syftet med matkassen är att stimulera ch underlätta hälssamma matvanr hs barnfamiljer

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SOLNA FÄLTRITTKLUBB Järvavägen 7 170 79 Slna www.sfrk.nu Närvarande: Nrdgren Anita Söderqvist Ann-Sphie Frsmark Inger Nrdström Marie Thll Eva Benckert Claes Karlström Madeleine Westberg Camilla Jägemalm

Läs mer

IF Friskis&Svettis Älmhult VT HT 2017

IF Friskis&Svettis Älmhult VT HT 2017 Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Älmhult VT 2015 - HT 2017 Verksamhetsplan Friskis&Svettis Älmhult HT15-VT17, versin 2, 10/4 2015. Page 1 Innehåll Verksamhetsplan... 3 Ide... 3 Vårt förhållningssätt...

Läs mer

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen Inkmmande: Individ ch familjemsrgen Handläggare: Ansökan m insatser med stöd av scialtjänstlagen Jag ansöker m stöd i hemmet Beskrivning av vad jag behöver stöd med: Namn: Persnnummer: Telefnnummer: Du

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Benjamin Edlund Hestra IF. John Kumlin IK Ymer. Vilka är vi? MEBIA. #mebia

Benjamin Edlund Hestra IF. John Kumlin IK Ymer. Vilka är vi? MEBIA.  #mebia Benjamin Edlund Hestra IF Jhn Kumlin IK Ymer Vilka är vi? MEBIA. O-CAMP - Marknadsföring 2007-2010 O-CAMP-marknadsföring O-CampTV O-campTV O-EVENT Marknadsföring O-EVENT marknadsföring ch knceptuering

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Integritetspolicy. Senast uppdaterad i maj Vårt sekretessåtagande. Vi ska

Integritetspolicy. Senast uppdaterad i maj Vårt sekretessåtagande. Vi ska Integritetsplicy Senast uppdaterad i maj 2018 Vårt sekretessåtagande Vi ska se till att dina persnuppgifter lagras säkert ch knfidentiellt inte sälja dina uppgifter till tredje part ge dig sätt att när

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY. Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

INTEGRITETSPOLICY. Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster INTEGRITETSPOLICY Vi på Damaskus Maskinskydd värnar m dig ch din persnliga integritet. Det är viktigt för ss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till ss. Vi behandlar därför dina persnuppgifter

Läs mer

Östervåla Information från Östervåla IF:s styrelse.

Östervåla Information från Östervåla IF:s styrelse. Östervåla 2015-05-05 Infrmatin från Östervåla IF:s styrelse. Årsmöte med bra deltagande. Årets ÖIF:are ch årets ungdmsledare. Knstituerande möte. Första styrelsemötet efter årsmötet! Föreningens bil Revidering

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY ADJURE AB

INTEGRITETSPOLICY ADJURE AB INTEGRITETSPOLICY Vi på ADJURE värnar m dig ch din persnliga integritet. Det är viktigt för ss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till ss. Vi behandlar därför dina persnuppgifter på

Läs mer

Årssammanställning för 2013 av MSB:s tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Årssammanställning för 2013 av MSB:s tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap PM 1 (9) Tillsynsenheten Frida Billström Charltte Larsgården Magnus Olfssn Hans Pettersn Jenny Selrt Elenr Strm Årssammanställning för 2013 av MSB:s

Läs mer

1.2 Hur ska undersökningen genomföras?

1.2 Hur ska undersökningen genomföras? Prjektgruppsmöte, Enkätundersökningen Handelsutvecklingsprjekt Prtkll Tid: 22/2-2012 kl. 08.00-10.30 (första mötet) Plats: HULDA S CAFÉ Deltagande Carlina Löfstrand Emmelie Anderssn Åsa Irenheim Iren Petterssn

Läs mer

Policy för personuppgiftshantering 2018 Antagen av styrelsen för PRO i Tullinge vid styrelsemötet Version 1.

Policy för personuppgiftshantering 2018 Antagen av styrelsen för PRO i Tullinge vid styrelsemötet Version 1. Plicy för persnuppgiftshantering 2018 Antagen av styrelsen för PRO i Tullinge vid styrelsemötet 180605. Versin 1. Inledning ch syfte t med denna plicy är att säkerställa att PRO Tullinge hanterar persnuppgifter

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Minnesanteckningar Lokala Förvaltare KLARA SVPL kl. 09:00 12:00 Vänerparken FoUU-enheten, lokal Älvsborg

Minnesanteckningar Lokala Förvaltare KLARA SVPL kl. 09:00 12:00 Vänerparken FoUU-enheten, lokal Älvsborg Minnesanteckningar Lkala Förvaltare KLARA SVPL 2014-09-09 kl. 09:00 12:00 Vänerparken FUU-enheten, lkal Älvsbrg Närvarande: Lena Olssn, Britt Cllin, Helen Thrssn, Lena Anderssn, Berith Lindell, Inga-Lill

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2006 / 2007

VERKSAMHETSPLAN för 2006 / 2007 Nrrbttens Innebandyförbund VERKSAMHETSPLAN för 2006 / 2007 Organisatin Målsättningar Uppgifter Nrrbttens Innebandyförbund ORGANISATION 2006/2007 Organisatin 060617-070600 Nrrbttens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Minnesanteckningar för möte med SUF-gruppen

Minnesanteckningar för möte med SUF-gruppen HEBY100 v 1.0 2005-11-28, C:\Users\stl043\AppData\Lcal\Micrsft\Windws\Temprary Internet Files\Cntent.Outlk\KDWEW9PG\Minnesanteckningar SUF 20170117.dcx 1 (2) 17 januari 2017 Diarienr/Dplankd Eva-Linnéa

Läs mer

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser Dagordning Hus- möte Datum: Tid: Plats: 8 oktober 2013 kl. 19.00 Klubbstugan 1. Mötets öppnande 2. Mötessekreterare 3. Höstens kurser 4. Allmänlydnad fortsättning idé av Ulrika 5. Information om pågående

Läs mer

Närvarande: Claes Karlström, Petronella Karlsen, Caroline Lidman, Marie Leckström, Ann-Sophie Forsmark, Nina Rhodin, Åsa Edquist, Linnea Taxén

Närvarande: Claes Karlström, Petronella Karlsen, Caroline Lidman, Marie Leckström, Ann-Sophie Forsmark, Nina Rhodin, Åsa Edquist, Linnea Taxén STYRELSEMÖTE 2017-01-25 TID: 18.00 20:00 PLATS: CAFETERIAN, GRÖNA RIDHUSET Närvarande: Claes Karlström, Petrnella Karlsen, Carline Lidman, Marie Leckström, Ann-Sphie Frsmark, Nina Rhdin, Åsa Edquist, Linnea

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Slutrapport för projektet Sci-Pro-L inom Future Learn

Slutrapport för projektet Sci-Pro-L inom Future Learn 14 ktber 2013 Slutrapprt för prjektet Sci-Pr-L inm Future Learn Ingrid Engdahl ch Maria Bergman, Barn- ch ungdmsvetenskapliga institutinen Ylva Ståhle ch Eva Svärdem-Åberg, Institutinen för pedaggik ch

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Delrapport Utvärdering av C2C/PIMA

Delrapport Utvärdering av C2C/PIMA Utvärdering av sciala investeringar Delrapprt Utvärdering av C2C/PIMA Jnas Huldt Götebrg, 2018-01-23 payff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefn 076-13 41 503 www.payff.se Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8 Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Oktber 2013 Innehåll Balkngerna en lägesrapprt Källarrensning cntainer på gården helgen 9-10 nvember Kallt i lägenheten Cyklar Inget 20-årsjubileum

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Trygghetsplan för Hardem försklan Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: Hardem förskla är en plats där alla respekterar varandra. Där barn ch vuxna kan öppet framföra

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Verksamhetsråd Sandeplanskolan

Verksamhetsråd Sandeplanskolan 2016-02-04 1 (5) Sandeplansklan Verksamhetsråd Verksamhetsråd Sandeplansklan Närvarande Vårdnadshavare: Magnus Manders, Mnica Pålssn, Ltta Åbjörnssn, Maria Klitte, Lena Nrell, Mattias Petterssn, Jenny

Läs mer

Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör

Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör Utbildningen kommer att hållas under 2013 med planerad start i mars/april. Utbildningen kommer att hållas i SBK Stockholmsdistrikts regi. Mål: Syfte: Att

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Minnesanteckningar MCT-möte 21 november 2015

Minnesanteckningar MCT-möte 21 november 2015 Stckhlm den 25 nvember 2015 Minnesanteckningar MCT-möte 21 nvember 2015 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Patrik Ericssn 2. Fastställande av dagrdning Dagrdningen fastställdes av mötet 3. Föregående

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2017-08-15 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Stjärnjouren Organisationsnummer: Box Sundbyberg

Stjärnjouren Organisationsnummer: Box Sundbyberg Bakgrund Stjärnjuren har 2016 fått 300 000 kr i stöd för att arbeta förebyggande mt våld bland unga, sm en del i Sundbybergs stads jämställdhetsarbete. Enligt överenskmmelse mellan Sundbybergs stad ch

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

STRATEGI FÖR STOCKHOLMSMÄSSAN I SOCIALA MEDIER

STRATEGI FÖR STOCKHOLMSMÄSSAN I SOCIALA MEDIER STRATEGI FÖR STOCKHOLMSMÄSSAN I SOCIALA MEDIER 1. Nuläge syfte ch mål Krt nulägesanalys Idag är Stcklmsmässan närvarande på Facebk, Instagram, Yutube ch LinkedIn. Vi har ett knt på Ggle + men där är vi

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN (12) Utvärdering sommarjobb 2016

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN (12) Utvärdering sommarjobb 2016 2016-09-05 1 (12) Utvärdering smmarjbb 2016 Sammanfattning Uppdraget har varit att alla ungdmar i första året ch andra året i gymnasiet ska erbjudas smmarjbb 2016. Alla sm sökt i målgruppen har erbjudits

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Prtkll Styrelsemöte 7 Prtkll Styrelsemöte 2015-09-11 Styrelsemöte för Uppsala Peace and Develpment Student's Assciatin den 11:e september 2015, klckan 18:00. Styrelserummet, Department f Peace and Cnflict

Läs mer

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan Lathund för Sundbybergs IK rienteringssektinen Att arbeta med hemsidan Webbadress för hemsidan http://www.idrttnline.se/sundbyberg/sundbybergsik-rientering Inlggning sker genm att klicka på hänglåssymblen

Läs mer