PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 17-04-2012"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV BUR PE-7/BUR/PV/ PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den Louise Weiss-byggnaden lokal: R Strasbourg PE /BUR Förenade i mångfalden

2 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet tisdagen den 17 april 2012 kl Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollet från sammanträdet den 28 mars Meddelanden från ordföranden Redogörelse för och diskussion om situationen i fråga om de centrala IT-projekten för innevarande valperiod: e-parlamentet papperslöst sammanträde/e-sammanträde kunskapsförvaltning Genomförande av artikel 5.3 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter förslag från kvestorerna Förfaranden för genomförande av avtalsprotokollet för användningen av Solidarność 1980-esplanaden för evenemang meddelande från generalsekreteraren Begäran från utskottet för utrikesfrågor om tillstånd att sända en delegation till Moskva den juni 2012 skrivelse från BROK, ordförande för det berörda utskottet PE /BUR 2/33

3 8. Begäran från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling om tillstånd att sända en delegation till Österrike och Italien den juli 2012 skrivelse från DE CASTRO, ordförande för det berörda utskottet Begäran om tillstånd att sända en Stoadelegation till den femte upplagan av EuroScience Open Forum (ESOF2012) i Dublin (Irland) den juli 2012 skrivelse från RÜBIG, tidigare ordförande för Stoapanelen Begäran om tillstånd att sända en Stoadelegation till det gemensamma forkningscentrumet i Ispra (Italien) den 11 maj 2012 skrivelse från CORREIA DE CAMPOS, ordförande för Stoapanelen Begäran från underutskottet för säkerhet och försvar om tillstånd att hålla en offentlig utfrågning om spridningen av handeldvapen och lätta vapen den 29 maj 2012 i Bryssel skrivelse från DANJEAN, ordförande för det berörda underutskottet Begäran från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism om tillstånd att hålla en offentlig utfrågning på temat Ett sammanlänkat Europa finansieringsformer, prioriteringar, synergieffekter mellan sektorerna den 24 april 2012 i Bryssel skrivelse från SARTORI och SIMPSON, ordförande för de respektive berörda utskotten Begäran om tillstånd att anordna nästa möte i styrkommittén för den parlamentariska konferensen om WTO i Bryssel skrivelse från MOREIRA och ZALBA BIDEGAIN, medordförande för den berörda styrkommittén Begäran om utnyttjande av Europaparlamentets kammare i Bryssel för Regionkommitténs plenarsammanträde den 3 4 maj 2012 skrivelse från Regionkommitténs generalsekreterare, STAHL Begäran om utnyttjande av kammaren och vissa angränsande lokaler samt tolktjänster i Europaparlamentet i Bryssel för ceremonin med anledning av den inre marknadens 20-årsjubileum den 15 oktober 2012 skrivelse från kommissionsledamot BARNIER Övriga och brådskande frågor Begäran från underutskottet för mänskliga rättigheter om en extra dag för dess delegationsresa till Jemen, som planeras för den 1 4 maj 2012 skrivelse från LOCHBIHLER, ordförande för det berörda underutskottet Tjänsteresor utanför kvoten för ordförande för interparlamentariska delegationer Namn på sammanträdeslokaler Tidpunkt för valet /33 PE /BUR

4 17. Punkter för kännedom Kommande sammanträde PE /BUR 4/33

5 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet tisdagen den 17 april 2012 Bryssel Sammanträdet öppnades kl med Europaparlamentets talman, Martin SCHULZ, som ordförande. Närvarande Martin SCHULZ, talman Vice talmän PITTELLA MARTÍNEZ PODIMATA VIDAL-QUADRAS ANGELILLI McMILLAN-SCOTT DURANT ALVARO WIELAND VLASÁK PROTASIEWICZ SURJÁN Frånvarande PAPASTAMKOS KARAS Kvestorer LULLING HIGGINS GERINGER DE OEDENBERG LIBERADZKI MAŠTÁLKA Frånvarande Övriga närvarande WELLE, generalsekreterare 5/33 PE /BUR

6 Tjänstemän som närvarade vid sammanträdet: Talmannens kansli WINKLER KAISER MARTINEZ IGLESIAS MANNELLI FREEDMAN CASALES LOPEZ Generalsekreterarens kansli MANGOLD LUEDDECKE SCHEIBA Genralsekretariatet GD Parlamentets ledning (PRES) GD EU-intern politik (IPOL) GD EU-extern politik (EXPO) GD Kommunikation (COMM) GD Personal (PERS) GD Infrastruktur och logistik (INLO) GD Översättning (TRAD) GD Tolkning och konferenser (INTE) GD Ekonomi (FINS) GD Innovation och tekniskt stöd (ITEC) Rättstjänsten Talmanskonferensens sekretariat Direktör med ansvar för förbindelserna med de politiska grupperna RATTI /CAROZZA /O'BEARA DE FEO /LANE RIBERA d'alcala AGUIRIANO LAHOUSSE /DUCH-GUILLOT QUITIN STRATIGAKIS PITT COSMIDOU VANHAEREN VILELLA /BERNARD /BECKER PENNERA, juridisk rådgivare/passos HILLER SCHWETZ PE /BUR 6/33

7 De politiska gruppernas sekretariat EVISON HORNAK BOUTER DENKINGER WOODARD RAECK LAIKAUF SERVELLON (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/EFA) (ECR) (GUE/NGL) (EFD) (grupplösa ledamöter) Vice talmännens och kvestorernas assistenter MARTINELLI GUERRA REINA ZANELLA CABANELAS ALVAREZ CHATZIFOTIS LOMBARDO WILHELM BIESEMANS VALETTE BAUER GIPPERT SRNOVÁ KURANT PÁPÁI ROMANOVSKIS KEARNEY ZIELINSKA MENES ŘEHOŘOVÁ assistent till PITTELLA assistent till MARTÍNEZ assistent till PODIMATA assistent till VIDAL-QUADRAS assistent till PAPASTAMKOS assistent till ANGELILLI assistent till KARAS assistent till McMILLAN-SCOTT assistent till DURANT assistent till ALVARO assistent till WIELAND assistent till VLASÁK assistent till PROTASIEWICZ assistent till SURJÁN assistent till LULLING assistent till HIGGINS assistent till GERINGER de OEDENBERG assistent till LIBERADZKI assistent till MAŠTÁLKA Sekreterare vid sammanträdet: LINNUS, BREIER, KYST, TOPPING och CALINOGLOU. 7/33 PE /BUR

8 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Presidiet tog del av förslaget till föredragningslista (PE /BUR), lyssnade till talmannen, som föreslog att punkt 5 i förslaget till föredragningslista om genomförande av artikel 5.3 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter (förslag från kvestorerna) skulle skjutas upp och hänskjutas till den rådgivande kommittén för yttrande, eftersom denna nya rådgivande struktur hade inrättats för att bistå talmannen i tillämpningen av uppförandekoden, lyssnade till kvestor LULLING, som invände mot detta förslag, lyssnade till vice talmännen VIDAL-QUADRAS, DURANT, MARTÍNEZ och ALVARO samt kvestorerna HIGGINS och MAŠTÁLKA, som alla yttrade sig om förslaget, beslutade efter omröstning att hänskjuta frågan till den rådgivande kommittén för yttrande innan man fattade ett slutligt beslut i frågan, godkände förslaget till föredragningslista med de ändringar som framgår av detta protokoll. PE /BUR 8/33

9 2. Justering av protokollet från sammanträdet den 28 mars 2012 Presidiet lyssnade till kvestor LULLING, som bad om en ändring av punkt 3.3 i protokollet, lyssnade till vice talmännen VIDAL-QUADRAS, PROTASIEWICZ och ALVARO, som begärde ändringar av punkt 4 i protokollet, justerade protokollet från sammanträdet den 28 mars 2012 i Bryssel med dessa ändringar (PE /BUR). 9/33 PE /BUR

10 3. Meddelanden från ordföranden Inga meddelanden förelåg. PE /BUR 10/33

11 A. BESLUT/DISKUSSIONER 4. Redogörelse för och diskussion om situationen i fråga om de centrala IT-projekten för innevarande valperiod: e-parlamentet papperslöst sammanträde/e-sammanträde kunskapsförvaltning Presidiet tog del av en redogörelse av GD Innovation och tekniskt stöd för de centrala IT-projekten för innevarande valperiod (PE /BUR), strategin för informations- och kommunikationsteknik på medellång sikt, som antogs av presidiet den 24 mars 2010 (PE /BUR/DEC), lyssnade till WIELAND, vice talman och ordförande i arbetsgruppen för innovationsstrategin för informations- och kommunikationsteknik, som redogjorde för ärendet och påminde om de viktigaste målen för IKT-strategin på medellång sikt, som presidiet antagit den 24 mars 2010, och bad VILELLA, generaldirektör (GD Innovation och tekniskt stöd), redogöra för de centrala IT-projekten för innevarande valperiod, lyssnade till VILELLA, generaldirektör (GD Innovation och tekniskt stöd), som redogjorde för de centrala IT-projekten för den återstående delen av innevarande valperiod på områdena e-parlamentet, papperslöst sammanträde/e-sammanträde och kunskapsförvaltning, och betonade följande huvudmål inom dessa områden: genomförande av programmet e-parlamentet för att förenkla hanteringen av lagstiftningsförfaranden genom att förkorta den tid som behövs för att 11/33 PE /BUR

12 producera parlamentstexter, förbättra textkvaliteten och underlätta tillgången till befintliga texter med hjälp av ett ärendebaserat XML-system samt genom att använda en central datakatalog för produktion, införa digitala signaturer och i så stor utsträckning som möjligt återanvända funktioner och verktyg; genomförande av programmet papperslöst sammanträde i syfte att ersätta papperskopior vid de politiska gruppernas och utskottens sammanträden med elektroniskt material och göra detta tillgängligt för konsultation och arbete via mobil utrustning, såsom bärbara datorer, pekplattor och smarttelefoner, för att minska utskottens användning av papper med upp till 50 procent, vilket skulle medföra att parlamentet kan minska pappersförbrukningen med upp till 34 ton per år; genomförande av programmet kunskapsförvaltning i syfte att använda processer och teknik för att prioritera information som är viktig för det dagliga arbetet genom att möjliggöra snabb tillgång på ett och samma ställe av de senaste uppdateringarna av personanpassad information, informationsutbyte via samarbetsforum samt integrerad sökning i flera källor och kontextrelaterade resultat, förde en omfattande diskussion, med inlägg av vice talmännen PITTELLA, PODIMATA, DURANT, ALVARO och WIELAND, och konstaterade särskilt följande: att de centrala IT-projekten för den återstående delen av innevarande valperiod rent allmänt var välkomna; att kommunikationen mellan IT-experter, ledamöter och de administrativa enheterna behöver förbättras så att man lättare kan finna möjliga kanaler för internt bruk och för förmedling av parlamentets arbete till den europeiska allmänheten; PE /BUR 12/33

13 att de planerade programmen måste införas successivt så att hänsyn kan tas, inte bara till de minskade kostnaderna utan även till ledamöternas olika bakgrund och förväntningar; att frågan om användningen av olika program och utrustning, exempelvis skype, läsplatta och smarttelefon, programvara med öppen källkod och datormoln, behandlas med beaktande av teknisk kompatibilitet och säkerhet; att i större utsträckning utnyttja möjligheten till samarbete med hjälp av videokonferenser; att konfidentiella uppgifter måste respekteras, lyssnade till talmannen, som tackade WIELAND, vice talman och ordförande i arbetsgruppen för innovationsstrategin för informations- och kommunikationsteknik, och VILELLA, generaldirektör (GD Innovation och tekniskt stöd), för deras utmärkta arbete så långt, och påpekade att de centrala IT-projekten bör integreras i en övergripande strategi med beaktande av behovet av effektivitet och framtida investeringar och att parlamentet inte bör skära ned på de resurser som krävs för att det ska fullgöra sin uppgifter, lyssnade till WIELAND, vice talman och ordförande i arbetsgruppen för innovationsstrategin för informations- och kommunikationsteknik, som sammanfattade redogörelsen och diskussionen och underströk att det blir möjligt att minska de administrativa kostnaderna på mellanlång och lång sikt så snart åtgärderna kan genomföras i praktiken, och betonade vikten av att använda kontaktpunkter i de politiska grupperna för att förbättra kommunikationen om de planerade IT-projekten och förbättra samarbetet med budgetutskottet och det administrativa samarbetet inom generaldirektoraten, tog del av färdplanen för genomförandet av de centrala IT-projekten och enades om att arbetsgruppen för innovationsstrategin för informations- och 13/33 PE /BUR

14 kommunikationsteknik i samarbete med GD Innovation och tekniskt stöd bör fortsätta arbetet med att ta fram konkreta förslag inom de olika områdena. PE /BUR 14/33

15 5. Genomförande av artikel 5.3 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter förslag från kvestorerna Presidiet beslutade att bordlägga denna punkt till ett senare presidiesammanträde. 15/33 PE /BUR

16 B. BESLUT UTAN DEBATT 6. Förfaranden för genomförande av avtalsprotokollet för användningen av Solidarność 1980-esplanaden för evenemang meddelande från generalsekreteraren Presidiet avstod från diskussion och tog del av ett meddelande av den 30 mars 2012 från generalsekreteraren om ovannämnda ärende (PE /BUR med bilagor), en skrivelse av den 29 mars 2012 från PODIMATA, vice talman och ordförande för arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitik, om förfaranden för genomförande av avtalsprotokollet (PE /BUR), godkände utkastet till bestämmelser om användningen av Solidarność 1980-esplanaden, godkände utkastet till förfaranden för att hantera externa förfrågningar om användning av Solidarność 1980-esplanaden, godkände utkastet till ändring av bestämmelserna om stöd från Europaparlamentet. PE /BUR 16/33 PV\ doc

17 7. Begäran från utskottet för utrikesfrågor om tillstånd att sända en delegation till Moskva den juni 2012 skrivelse från BROK, ordförande för det berörda utskottet Presidiet avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 15 mars 2012 från BROK, ordförande för utskottet för utrikesfrågor, om ovannämnda ärende (PE /CPG med finansieringsöversikt), konstaterade att besöket (veckorna 29 eller 35 hade angetts som möjliga perioder för resan, utan uppgift om specifik plats och med sex deltagande ledamöter) ingår i programmet för utskottens delegationsresor utanför parlamentets tre arbetsorter under 2012, som godkändes av presidiet den 12 december 2011, då även tillstånd beviljades för delegationsresor som sammanfaller med bland annat dagar utan parlamentarisk verksamhet (fredagar) och veckoslut, konstaterade att de ursprungligen planerade dagarna för besöket infaller under dumans sommaruppehåll, men att duman är verksam i Moskva under de slutligen valda resdagarna, påminde om att det enligt riktlinjerna för flerspråkighet krävs att man för möten som hålls utanför parlamentets arbetsorter måste ansöka om tolkning senast sex veckor innan de aktuella mötena ska äga rum; konstaterade också att de planerade dagarna för resan till Moskva sammanfaller med en period som har avsatts för utskottssammanträden och att tolkresurserna då är begränsade, eftersom de används vid de utskottssammanträden som äger rum på parlamentets arbetsorter och som ska prioriteras, konstaterade att besöket kommer att äga rum den juni 2012, vilket framgår av 17/33 PE /BUR

18 finansieringsöversikten, och att sju ledamöter kommer att ingå i delegationen, noterade stödet för begäran i den rekommendation som talmanskonferensen utfärdade vid sitt sammanträde den 12 april 2012, beviljade en delegation med sju ledamöter från AFET-utskottet att besöka Moskva den juni 2012, med tolkning endast till ett språk, i enlighet med presidiets beslut av den 12 mars 2012, begärde att AFET-utskottet, i enlighet med artikel 10 i de tillämpliga bestämmelserna, skulle överlämna ett programutkast och en deltagarförteckning i god tid före delegationens avresa. PE /BUR 18/33 PV\ doc

19 8. Begäran från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling om tillstånd att sända en delegation till Österrike och Italien den juli 2012 skrivelse från DE CASTRO, ordförande för det berörda utskottet Presidiet avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 8 mars 2012 från DE CASTRO, ordförande för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, om ovannämnda ärende (PE /CPG med bilagor och finansieringsöversikt), konstaterade att besöket (planerat för vecka 18 och/eller 28, dock utan uppgift om mer specifika datum eller platser för besöket och enligt förslaget med deltagande av högst tolv ledamöter, om delegationen skulle resa till båda länderna) ingår i programmet för utskottens delegationsresor utanför parlamentets tre arbetsorter under 2012, som godkändes av presidiet den 12 december 2011, då även tillstånd beviljades för delegationsresor som sammanfaller med bland annat dagar utan parlamentarisk verksamhet (fredagar), noterade att den föreslagna tidsperioden för delegationsresan är fyra dagar, med tanke på att delegationen skulle besöka två medlemsstater, dvs. Österrike och Italien, noterade att delegationen förväntas få sällskap av fyra ledamöter från samma utskott, valda i antingen Österrike eller Italien, och att dessa skulle följa med delegationen under hela resan, i enlighet med artikel 4 i de tillämpliga bestämmelserna; noterade därför att när dessa ledamöter befinner sig i den medlemsstat där de blivit valda så skulle deras kostnader ersättas i enlighet med artikel 23 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga och att kostnaderna för den del av resan som äger rum utanför den medlemsstat där de har blivit valda skulle ersättas som utgifter för kompletterande resor i enlighet med artikel 22 i ovannämnda tillämpningsföreskrifter, 19/33 PE /BUR

20 konstaterade att dagarna för resan sammanfaller med en period som har avsatts för utskottssammanträden och att tolkresurserna då är begränsade, eftersom de används vid de utskottssammanträden som äger rum på parlamentets arbetsorter och som ska prioriteras, påminde om sitt beslut av den 12 mars 2012, enligt vilket delegationsresor som anordnas utanför de veckor som är vikta för externt parlamentariskt arbete ska erbjudas tolkning endast till ett språk, konstaterade att talmanskonferensen vid sitt sammanträde den 12 april 2012 hade utfärdat en rekommendation, enligt vilken man stöder de datum som föreslagits för en delegation med tio ledamöter, som utnyttjar det berörda utskottets årliga kvot samt utskottsordföranden (som reser utanför kvoten, i enlighet med artikel 2.3 i bestämmelserna) och fyra medföljande ledamöter (som reser utanför kvoten, i enlighet med artikel 4.1 a och b i bestämmelserna); de sistnämndas utgifter ska ersättas i enlighet med artiklarna 22 och/eller 23 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga, i enlighet med villkoren i ovannämnda bestämmelser, godkände delegationen med den sammansättning som beskrivits och dess resa till Österrike och Italien den juli 2012, inklusive restid, påminde om att det, i enlighet med artikel 4.1 b i de tillämpliga bestämmelserna, krävs ett förhandsgodkännande av presidiet för ledamöter av samma utskott som inte blivit valda i den medlemsstat dit delegationen reser, begärde därför att det berörda utskottet i god tid före resan skulle översända uppgifter om delegationens sammansättning, efter att ha försäkrat sig om att det finns anslag för de fyra medföljande ledamöterna i enlighet med artiklarna 22 och/eller 23 i tillämpningsföreskrifterna. PE /BUR 20/33 PV\ doc

21 21/33 PE /BUR

22 9. Begäran om tillstånd att sända en Stoadelegation till den femte upplagan av EuroScience Open Forum (ESOF2012) i Dublin (Irland) den juli 2012 skrivelse från RÜBIG, tidigare ordförande för Stoapanelen Presidiet avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 9 mars 2012 från RÜBIG, tidigare ordförande för Stoapanelen, om ovannämnda ärende (PE /BUR, med bilagor och finansieringsöversikt), konstaterade att datumen för evenemanget delvis sammanfaller med en vecka som avsatts för utskottsverksamhet, beviljade det begärda tillståndet, förutsatt att de berörda ledamöterna deltar i forumet endast under tre dagar (inklusive restid) och att deras åtaganden i utskottet inte påverkas negativt, godkände att tolkning erbjuds till ett språk, i enlighet med presidiets beslut av den 12 mars 2012, som ska tillämpas analogt. PE /BUR 22/33 PV\ doc

23 10. Begäran om tillstånd att sända en Stoadelegation till det gemensamma forkningscentrumet i Ispra (Italien) den 11 maj 2012 skrivelse från CORREIA DE CAMPOS, ordförande för Stoapanelen Presidiet avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 22 mars 2012 från CORREIA DE CAMPOS, ordförande för Stoapanelen, om ovannämnda ärende (PE /BUR, med bilagor och finansieringsöversikt), beviljade det begärda tillståndet. 23/33 PE /BUR

24 11. Begäran från underutskottet för säkerhet och försvar om tillstånd att hålla en offentlig utfrågning om spridningen av handeldvapen och lätta vapen den 29 maj 2012 i Bryssel skrivelse från DANJEAN, ordförande för det berörda underutskottet Presidiet avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 14 mars 2012 från DANJEAN, ordförande för underutskottet för säkerhet och försvar, om ovannämnda ärende (PE /BUR och förslag till program), noterade att utfrågningen inte ingick i 2012 års program för offentliga utfrågningar i utskott, som presidiet godkände vid sitt sammanträde den 12 december 2011, noterade att begäran om tillstånd för utfrågningen hade lämnats in mer än fyra veckor före dagen för utfrågningen, och i överensstämmelse med artikel 2.3 i bestämmelserna om offentliga utfrågningar, beslutade att bevilja begäran på villkor att alla eventuella kostnader för de inbjudna gästerna kommer att täckas av underutskottets årliga kvot och att talmannen snarast möjligt informeras om det uppdaterade programmet för utfrågningen och om namnen på de inbjudna gästerna. PE /BUR 24/33 PV\ doc

25 12. Begäran från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism om tillstånd att hålla en offentlig utfrågning på temat Ett sammanlänkat Europa finansieringsformer, prioriteringar, synergieffekter mellan sektorerna den 24 april 2012 i Bryssel skrivelse från SARTORI och SIMPSON, ordförande för de respektive berörda utskotten Presidiet avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 23 mars 2012 från SIMPSON, ordförande för utskottet för transport och turism, och SARTORI, ordförande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, om ovannämnda ärende (PE /BUR och förslag till program), noterade att denna utfrågning inte ingick i 2012 års program för offentliga utfrågningar i utskott, som presidiet godkände vid sitt sammanträde den 12 december 2011, noterade att begäran om tillstånd för utfrågningen hade lämnats in mer än fyra veckor före dagen för utfrågningen, och i överensstämmelse med artikel 2.3 i bestämmelserna om offentliga utfrågningar, beslutade att bevilja begäran på villkor att alla eventuella kostnader för de inbjudna gästerna kommer att täckas av utskottets årliga kvot och att talmannen snarast möjligt informeras om det uppdaterade programmet för utfrågningen och om namnen på de inbjudna gästerna. 25/33 PE /BUR

26 13. Begäran om tillstånd att anordna nästa möte i styrkommittén för den parlamentariska konferensen om WTO i Bryssel skrivelse från MOREIRA och ZALBA BIDEGAIN, medordförande för den berörda styrkommittén Presidiet avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 16 mars 2012 från MOREIRA och ZALBA BIDEGAIN, medordförande för styrkommittén för den parlamentariska konferensen om WTO, om ovannämnda ärende (PE /BUR med finansieringsöversikt) med en begäran om tillstånd att anordna ett möte för styrkommittén den 7 och 8 maj 2012 i Bryssel (en måndag och en tisdag avsatta för arbete i utskotten), påminde om att denna styrkommitté vanligtvis sammanträder i IPU:s byggnad i Genève, och att parlamentet i regel har sänt företrädare till sådana möten i form av ad hoc-delegationer, noterade att datumen i fråga sammanfaller med dagar som avsatts för arbete i utskotten; påminde emellertid även om att talmanskonferensen under de senaste åren har beviljat tillstånd för ad hoc-delegationer att delta i sådana möten på dagar som sammanfaller med arbete i utskotten eller i de politiska grupperna, noterade stödet för begäran i den rekommendation som talmanskonferensen utfärdade vid sitt sammanträde den 12 april 2012, godkände undantagsvis denna begäran, med tanke på att datumen hade föreslagits av en extern organisation och förutsatt att kostnaderna för tolkning ska hållas så låga som möjligt. PE /BUR 26/33 PV\ doc

27 14. Begäran om utnyttjande av Europaparlamentets kammare i Bryssel för Regionkommitténs plenarsammanträde den 3 4 maj 2012 skrivelse från Regionkommitténs generalsekreterare, STAHL Presidiet avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 15 mars 2012 från Regionkommitténs generalsekreterare STAHL (PE /BUR) med en begäran om tillstånd att hålla ett plenarsammanträde i parlamentets kammare i Bryssel den 3 4 maj 2012, som även ordförande VAN ROMPUY kommer att delta i till följd av den europeiska terminen, påminde om sitt beslut av den 22 juni 2011 i fråga om Regionkommitténs plenarsammanträden under 2012, konstaterade att Regionkommitténs plenarsammanträde den februari 2012 inte kunde hållas i kammaren av tekniska skäl, noterade att de begärda dagarna infaller under en vecka med externt parlamentariskt arbete, påminde om att presidiet den 17 november 2008 hade beslutat att Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs plenarsammanträden borde hållas under mindre arbetstyngda veckor i Bryssel, dvs. helst under parlamentets sammanträdesperioder i Strasbourg eller veckor med externt parlamentariskt arbete, för att inte störa det parlamentariska arbetet, som ska prioriteras, konstaterade att kammaren i Bryssel för närvarande är tillgänglig under de begärda dagarna, godkände undantagsvis denna begäran, förutsatt att Regionkommittén, i enlighet med gällande regler, står för alla direkta eller indirekta kostnader som evenemanget för med sig. 27/33 PE /BUR

28 15. Begäran om utnyttjande av kammaren och vissa angränsande lokaler samt tolktjänster i Europaparlamentet i Bryssel för ceremonin med anledning av den inre marknadens 20-årsjubileum den 15 oktober 2012 skrivelse från kommissionsledamot BARNIER Presidiet avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 19 mars 2012 från kommissionsledamot BARNIER om ovannämnda ärende (PE /BUR), en stödjande skrivelse av den 4 april 2012 från HARBOUR, ordförande för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (PE /BUR/COMPL), noterade att de begärda dagarna infaller under en vecka avsatt för arbete i utskotten och i de politiska grupperna, påminde om att kammaren inte kan ställas till förfogande för Europeiska unionens övriga institutioner mer än högst två gånger per år och per institution, i enlighet med presidiets beslut av den 14 mars 2000, påminde om att parlamentet i enlighet med detta beslut i hög grad ska vara delaktigt i förberedelserna inför och genomförandet av evenemanget, eventuellt som medarrangör, och att evenemanget måste få stor uppmärksamhet i medierna, konstaterade att kammaren i Bryssel för närvarande är tillgänglig under de begärda dagarna, godkände undantagsvis denna begäran, förutsatt att kommissionen, i enlighet med gällande regler, står för alla direkta eller indirekta kostnader som evenemanget för med sig, och att det berörda utskottet i hög grad görs delaktigt i organisationen av evenemanget. PE /BUR 28/33 PV\ doc

29 16. Övriga och brådskande frågor Begäran från underutskottet för mänskliga rättigheter om en extra dag för dess delegationsresa till Jemen, som planeras för den 1 4 maj 2012 skrivelse från LOCHBIHLER, ordförande för det berörda underutskottet Presidiet tog del av skrivelsen av den 2 april 2012 från LOCHBIHLER, ordförande för underutskottet för mänskliga rättigheter (PE /CPG, förslag till program och finansieringsöversikt), noterade att det i programmet för utskottsdelegationer under 2012, som godkändes av presidiet den 12 december 2011, ingick en delegationsresa under andra halvåret 2012 för fyra ledamöter från underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI-utskottet) till länder som upplevt den arabiska våren, noterade begäran från LOCHBIHLER, ordföranden för DROI-utskottet, om en delegationsresa för tre ledamöter och ordföranden för DROI-utskottet, vilken skulle delta utanför kvoten i enlighet med artikel 2.3 i bestämmelserna om utskottsdelegationer, till Jemen den 1 4 maj 2012 (vecka avsatt för externt parlamentariskt arbete) med en ytterligare begäran om en extra dag för resan med tanke på det långa avståndet och de dåliga flygförbindelserna, noterade att det enligt artikel 7.2 i bestämmelserna om utskottsdelegationer, utöver de tre dagar som beviljas normalt sett, i undantagsfall kan beviljas upp till två extra dagar för en resa om förbindelserna med resmålet är dåliga, tog del av talmanskonferensens rekommendation av den 12 april 2012 att undantagsvis godkänna denna begäran, 29/33 PE /BUR

30 godkände undantagsvis denna begäran och även tillägget av extra restid, med förbehåll för att det före avresan görs en noggrann bedömning av säkerhetssituationen i de aktuella länderna, på grundval av rapporter från Europeiska utrikestjänsten (och särskilt från EU:s lägescentral). * * * Tjänsteresor utanför kvoten för ordförande för interparlamentariska delegationer Presidiet lyssnade till vice talman ALVARO, som yttrade sig på vice talman VLASÁKS vägnar, och bad om ett svar på en skrivelse från BRADBOURN, ordförande för delegationen för förbindelserna med Kanada, till talmannen om möjligheterna för ordförande för interparlamentariska delegationer att göra tjänsteresor utanför kvoten, lyssnade till talmannen, som meddelade att BRADBOURNS begäran ingår i talmanskonferensens ansvarsområde och att den med säkerhet kommer att behandlas i sinom tid. * * * Namn på sammanträdeslokaler lyssnade till vice talman ALVARO, som tog upp en begäran från de svenska ledamöterna om att besluta att namnge en sammanträdeslokal i Europaparlamentet efter Raoul WALLENBERG, företrädesvis före den 9 maj 2012, lyssnade till talmannen, som meddelade att frågan skulle behandlas vid ett senare sammanträde. * * * Tidpunkt för valet 2014 PE /BUR 30/33 PV\ doc

31 lyssnade till vice talman WIELAND, som bad talmannen inleda förfarandet för att fastställa parlamentets sammanträdeskalender för 2014 och ta upp frågan med rådet om vad som skulle vara en lämplig tidpunkt för valet 2014, lyssnade till talmannen, som meddelade att han skulle ta upp frågan om tidpunkten för valet med rådet. * * * 31/33 PE /BUR

32 17. Punkter för kännedom Presidiet tog del av Interinstitutionell korrespondens en skrivelse av den 19 mars 2012 från Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel BARROSO, om att låta en ledamot av Europaparlamentet delta som observatör vid WCPFC:s årliga konferens (fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet), som skulle hållas i Guam den mars 2012 (PE /BUR). Extern korrespondens Intern korrespondens en skrivelse av den 14 mars 2012 från LEHNE, ordförande för utskottsordförandekonferensen, om programmet för utskottens verksamhet med de nationella parlamenten, med bilaga (PE /BUR med bilaga), ett meddelande av den 30 mars 2012 från generalsekreteraren om uppföljningen av punkt 75 i budgetresolutionen (möjligheter att göra femprocentiga besparingar i ledamöternas reseutgifter), som antogs av plenarförsamlingen den 26 oktober 2011 (PE /BUR). * * * PE /BUR 32/33 PV\ doc

33 18. Kommande sammanträde Presidiet beslutade att hålla sitt nästa sammanträde onsdagen den 9 maj 2012 kl i sammanträdeslokalen PHS 6B001 i Paul-Henri Spaak-byggnaden i Bryssel. * * * Sammanträdet avslutades kl * * * 33/33 PE /BUR

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PROTOKOLL 10-11-2010

PROTOKOLL 10-11-2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 10.11.2010 PE-7/BUR/PV/2010-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 10-11-2010 Paul-Henri Spaak-byggnaden - Rum 6B001 - - - Bryssel PV\850540.doc PE447.003/BUR Förenade i mångfalden

Läs mer

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 14.06.2012 PE-7/CPG/PV/2012-13 TALMANSKONFERENSEN UTKAST TILL PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 juni 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg

Läs mer

PROTOKOLL. den 23 november 2009

PROTOKOLL. den 23 november 2009 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 23.11.2009 PE-7/BUR/PV/2009-07 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 23 november 2009 Lokal LOW R 1.1 - - - Strasbourg PE-7/BUR/PV/2009-07 PE429.250/BUR PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

PROTOKOLL. 4 februari 2013

PROTOKOLL. 4 februari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 04.02.2013 PE-7/BUR/PV/2013-02 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 februari 2013 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE502.442/BUR/rev PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 15.01.03 EUROPAPARLAMENTET PV01/03 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PROTOKOLL. 9 september 2010

PROTOKOLL. 9 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-23 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen 9 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE443.626/CPG Förenade i mångfalden

Läs mer

PROTOKOLL. 22 november 2010

PROTOKOLL. 22 november 2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 22.11.2010 PE-8/BUR/PV/2010-16 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 22 november 2010 Louis Weiss-byggnaden lokal R 1.1 - - - Strasbourg PE447.043/BUR PE-8/BUR/PV/2010-16

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL PV 13/04 från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV CPG 05.09.2013 PE-7/CPG/PV/2013-14 TALMANSKONFERENSEN REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 5 september 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 9B 061 Bryssel

Läs mer

PROTOKOLL 03-12-2008

PROTOKOLL 03-12-2008 EUROPAPARLAMENTET PV BUR 03-12-2008 PE-6/BUR/PV/2008-19 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 03-12-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 6B01 - - - Bryssel PV\764785.doc PE413.696/BUR/corr PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2013-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2013 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet tisdagen den 22 oktober 2013 kl. 16.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 20.2.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C 3 budgetåret

Läs mer

PROTOKOLL. 6 december 2012

PROTOKOLL. 6 december 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 06.12.2012 PE-7/CPG/PV/2012-22 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel PV\923235.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL 11-03-2013

PROTOKOLL 11-03-2013 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 11.03.2013 PE-7/BUR/PV/2013-04 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 11-03-2013 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PV\932695.doc PE504.961/BUR Förenade i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PV QUAEST. 16.12.2009 PE-7/QUAEST/PV/2009-14 EUROPAPARLAMENTET PV 14/2009 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl. 15.00 Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 17.7.2013 2012/2308(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Alexander Alvaro (PE514.622v01-00) Lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner (2012/2308(INI))

Läs mer

PROTOKOLL. 24 maj 2012

PROTOKOLL. 24 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 24.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-11 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 24 maj 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg PV\904302.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV 10/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 27 september 2001 i Luxemburg och från sammanträdet den 3 oktober 2001 i Strasbourg INNEHÅLL Sida Sammanträdet den 27 september

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2005-07 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL P PV 07/2005 från sammanträdet den 8 juni 2005, kl. 15.00 Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

Kvinnor i. Europaparlamentet. Internationella kvinnodagen. Den 8 mars 2012. Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal

Kvinnor i. Europaparlamentet. Internationella kvinnodagen. Den 8 mars 2012. Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal Kvinnor i Europaparlamentet Internationella kvinnodagen Den 8 mars 2012 Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal Om inte annat anges gäller nedanstående: kvinnor män Uppgiftskällor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2007-08 EUROPAPARLAMENTET P PV 08/2007 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PROTOKOLL. 16 maj 2012

PROTOKOLL. 16 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 16.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-10 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 16 maj 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\902685.doc

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

PROTOKOLL. 23 september 2010

PROTOKOLL. 23 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-27 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 23 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE446.834/CPG Förenade i

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA INTERPARLAMENTARISKT UTSKOTTSSAMMANTRÄDE Europaparlamentet

Läs mer

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 4/2003 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2003 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret 2003. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 13/2001 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2001. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PV QUAEST 24.11.2010 PE-7/QUAEST/PV/2010-11 EUROPAPARLAMENTET PV 11/2010 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl. 15.00 Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2008-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2008 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 mars 2008 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 19 september 2006 kl rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 19 september 2006 kl rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL EUROPAPARLAMENTET PV QUAEST. 19.09.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-06 PV 10/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 19 september 2006 kl. 11.00 rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL INNEHÅLL

Läs mer

PROTOKOLL. den 10 januari 2013

PROTOKOLL. den 10 januari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 10.01.2013 PE-7/CPG/PV/2013-01 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 10 januari 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\925465.doc

Läs mer

17900/11 BL/chs 1 DG C IIB

17900/11 BL/chs 1 DG C IIB EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 december 2011 (6.12) (OR. en) 17900/11 Interinstitutionellt ärende: 2011/0187 (COD) TELECOM 194 COMPET 575 MI 624 CONSOM 198 CODEC 2261 LÄGESRAPPORT från: Ordförandeskapet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL CQ PV 12.02.03 EUROPAPARLAMENTET PV02/03 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.2.2014 C(2014) 967 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013

Läs mer

PROTOKOLL. 27 oktober 2011

PROTOKOLL. 27 oktober 2011 PE-7/CPG/PV/2011-31 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg PE 473.194/CPG PE-7/CPG/PV/2011-31

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 14.05.03 PV 05/03 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 15 maj 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS)

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) EUROPAPARLAMENTET CQ PV 30.11.04 2004 2009 PV 14/04 KVESTORERNA PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl. 16.00 Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL SAMMANFATTNING

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PV 6/00 PROTOKOLL från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...2 2. Behandling av resultaten av luftkvalitetsundersökningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA DEN 10-13 JANUARI 2005 STRASBOURG DEN 26-27 JANUARI 2005 BRYSSEL 10/1/05 PE SV SV Teckenförklaring - förfaranden Om inte parlamentet beslutar annorlunda kommer de behandlade

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.1.2001 KOM(2001) 54 slutlig 2001/0030 (ACC) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 när det gäller förteckningen över

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg EUROPAPARLAMENTET CQ PV 04.07.01 PV 07/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... 2 2. Justering av protokollet

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 7.3.2012 B7-0145/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om åtgärder

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas!

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! Grödinge 2009-11-12 Folkrörelsen Nej till EU - Botkyrka: Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! 1. EU:s fördrag som folkrättslig överenskommelse Ett gällande fördrag som Nicefördraget

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

16700/14 tf/gw 1 DGB 1 B

16700/14 tf/gw 1 DGB 1 B Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2014/0014 (COD) 16700/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 15891/14 Ärende: AGRI 786 AGRIFIN

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 1.7.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2010 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 8 budgetåret

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378. 2006-2007 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 12 oktober 2006 Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.421 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0393

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

3. Innovationspolicy och konkurrenskraft - Presentation av kommissionen - Utbyte av åsikter (Offentlig debatt)

3. Innovationspolicy och konkurrenskraft - Presentation av kommissionen - Utbyte av åsikter (Offentlig debatt) Kommenterad dagordning 2006-09-15 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationell samordning Beata Matusiak Telefon 08 405 12 15 Mobil 070-639 48 28 E-post beata.matusiak@industry.ministry.se

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 6 april 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 6 april 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 6 april 2011 P7_TA-PROV(2011)04-06 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 463.373 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer