PROTOKOLL. den 10 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. den 10 januari 2013"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV CPG PE-7/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 10 januari 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\ doc PE /CPG/REV Förenade i mångfalden

2 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 10 januari 2013 kl Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollet från sammanträdet den 6 december Godkännande av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i januari (den januari 2013 i Strasbourg) planering av prioriterade debatter i kammaren Meddelanden från talmannen President François HOLLANDES planerade tal i kammaren den 5 februari President Moncef MARZOUKIS planerade tal i kammaren den 6 februari Sherpornas deltagande i det informella mötet mellan ministrar och statssekreterare med ansvar för Europafrågor i Dublin den januari Vice ordföranden/den höga representanten, Catherine ASHTON, och hennes närvaro vid Europaparlamentets sammanträdesperioder A. BESLUT/DISKUSSION Budgetkontrollutskottets verksamhet diskussion med THEURER, ordförande för det berörda utskottet B. BESLUT UTAN DEBATT Begäranden från de parlamentariska utskotten om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden i enlighet med artikel PE /CPG/REV 2/37 PV\ doc

3 7. Begäranden om tillämpning av artikel 50 avseende förfarandet med associerade utskott Begäran om tillämpning av artikel 51 avseende förfarandet med gemensamma utskottssammanträden Delegerade akter och genomförandeakter granskning av pågående ärenden Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar innan utskottet antar ett betänkande tillämpningen av artikel 70a Ändring av parlamentets sammanträdeskalender för Utnämning av två experter till styrelsen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk Förlängning av mandatperioden för de ledamöter av Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) styrelse som utnämnts av Europaparlamentet Ändring av genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete Förslag om ändring av arbetsordningen för den parlamentariska församlingen EU- Latinamerika (Eurolat) Begäranden från de parlamentariska utskotten avseende resor inom EU och ansökarländerna27 a) Begäran från utskottet för framställningar om att få sända en delegation till Galicien (Spanien) den februari b) Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO) delegationsresa till Berlin den februari Begäranden från de parlamentariska utskotten avseende resor utanför Europeiska unionen...28 a) Begäran från underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI) om att få sända en delegation till Etiopien och till Afrikanska unionen den februari b) Utskottet för utveckling (DEVE) delegationsresa till Colombia den februari Begäranden som rör de interparlamentariska delegationernas verksamhet...30 a) Begäran från delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU Ryssland om att få hålla det 15:e mötet med den parlamentariska samarbetskommittén EU Ryssland den januari 2013 i Bryssel...30 b) Begäran från utskottet för ekonomiska och finansiella frågor inom den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet (Empa) om att få hålla ett sammanträde den januari 2013 i Rom...30 c) Begäran från delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Turkiet om att få hålla det 71:a mötet i Ankara den februari PV\ doc 3/37 PE /CPG/REV

4 d) Begäran från delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) om att få anordna en resa till Filippinerna den februari e) Begäran från delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna om att få sända en delegation till Libanon den februari f) Begäran från Empas arbetsgrupp för Europa Medelhavsuniversitetet (Emuni) om att få hålla ett gemensamt sammanträde med församlingens CULT- och ECON-utskott den 20 februari 2013 i Bryssel g) Begäran om att få hålla sammanträden med Empas presidium och utvidgade presidium den 28 februari 1 mars 2013 i Barcelona Övriga och brådskande frågor Förslag till fördelning av anslag från budgetpost 400 (driftskostnader för de politiska grupperna och grupplösa ledamöter) för Problem avseende ersättning av ledamöternas utgifter för resor Tillämpning av artikel Punkter för kännedom Intern korrespondens Interinstitutionell korrespondens Extern korrespondens Kommande sammanträden PE /CPG/REV 4/37 PV\ doc

5 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 10 januari 2013 kl Bryssel Sammanträdet öppnades kl med Europaparlamentets talman, Martin SCHULZ, som ordförande. Närvarande Talman SCHULZ Ordförande för de politiska grupperna DAUL SWOBODA VERHOFSTADT HARMS (medordförande) CALLANAN ZIMMER SPERONI (medordförande) (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (GUE/NGL) (EFD) Grupplösa ledamöter SOSA WAGNER 1 (grupplös ledamot) Övriga närvarande Generalsekreterare WELLE 1 Närvarande i enlighet med artikel 24.2 i arbetsordningen. PV\ doc 5/37 PE /CPG/REV

6 Inbjudna LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande Övriga inbjudna THEURER, ordförande för budgetkontrollutskottet (CONT) Rådet 1 som företräddes av ARPIO MILTON DE HERT Kommissionen 1 som företräddes av NYMAND-CHRISTENSEN CLEMENS Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 1 som företräddes av CASTRO LEVINE Regionkommittén 1 som företräddes av Talmannens kansli Generalsekreterarens kansli DE RUDDER WINKLER KAISER MARTINEZ IGLESIAS MANNELLI STRASSER FREEDMAN MANGOLD SORENSEN FERNANDEZ PERLES FREDSGAARD 1 Närvarande vid behandlingen av punkterna 1 3 på föredragningslistan. PE /CPG/REV 6/37 PV\ doc

7 Generalsekretariatet GD Parlamentets ledning (PRES) GD EU-intern politik (IPOL) GD EU-extern politik (EXPO) F. RATTI/DUNSTAN/LANE/KNUDSEN/BROGGI/ O'BEARA/URBIETA/SANCHEZ/SCOTT 1 RIBERA D'ALCALA/VANDENBOSCH/CHIOCCHETTI/ VITREY 2 /CASTILLO del CARPIO 2 /KERR/SAILIS 1 AGUIRIANO/PENALVER GD Kommunikation (COMM) LAHOUSSE/DUCH GUILLOT GD Personal (PERS) QUITIN GD Tolkning och konferenser (INTE) COSMIDOU GD Ekonomi (FINS) VANHAEREN/ESTELA BURRIEL 2 Rättstjänsten PENNERA/PASSOS Direktoratet för förbindelserna med de politiska grupperna SCHWETZ Presidiets sekretariat TZIORKAS De politiska grupperna KAMP/RYNGAERT/SCRIBAN/ALVARGONZÁLEZ COLOMBO/BURU/BAPTISTA/PEREIRA BEELS/RASMUSSEN/MCLAUGHLIN/COLLERA-GARZÓN TSETSI/LINAZASORO/DENKINGER BARRETT/BOYD D'ALIMONTE/LEPOLA BORDEZ/VAUGIER/LAIKFAUF BUGALHO/CAIXEIRO (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (GUE/NGL) (EFD) (NI) Sekreterare vid sammanträdet: HILLER, MENEGHINI, PEGAZZANO, HUBER och ISAACS Närvarande vid behandlingen av punkterna 1 3 på föredragningslistan. 2 Närvarande vid behandlingen av punkt 5 på föredragningslistan. PV\ doc 7/37 PE /CPG/REV

8 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Talmanskonferensen tog del av och godkände förslaget till föredragningslista (PE /CPG). PE /CPG/REV 8/37 PV\ doc

9 2. Justering av protokollet från sammanträdet den 6 december 2012 Talmanskonferensen tog del av och godkände protokollet från sammanträdet den 6 december 2012 i Bryssel (PE /CPG och bilaga). PV\ doc 9/37 PE /CPG/REV

10 3. Godkännande av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i januari (den januari 2013 i Strasbourg) planering av prioriterade debatter i kammaren Talmanskonferensen tog del av en skrivelse av den 12 december 2012 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, med en rekommendation avseende föredragningslistan för sammanträdesperioden i januari 2013 i Strasbourg (måndagen den 14 januari torsdagen den 17 januari 2013) (PE /CPG och bilagor), en skrivelse av den 12 december 2012 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om medbeslutandeärenden som för närvarande är föremål för förhandling (PE /CPG och bilagor), en preliminär tabell av den 7 januari med en översikt över utskottens och delegationernas planerade sammanträden under sammanträdesperioden i januari i Strasbourg (den januari 2013) (PE ), tog del av det preliminära förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i januari (den januari 2013 i Strasbourg) på grundval av meddelanden från GD Parlamentets ledning om de olika alternativen, som delats ut efter de förberedande sammanträdena den 8 och 9 januari 2013 med generalsekreterarna för de politiska grupperna, och godkände förslagen i meddelandena utan ändringar. PE /CPG/REV 10/37 PV\ doc

11 4. Meddelanden från talmannen 4.1 President François HOLLANDES planerade tal i kammaren den 5 februari 2013 Talmanskonferensen lyssnade till talmannen, som meddelade att Frankrikes president François HOLLANDE i egenskap av statschef inbjudits att tala i kammaren i Strasbourg tisdagen den 5 februari President Moncef MARZOUKIS planerade tal i kammaren den 6 februari 2013 Talmanskonferensen lyssnade till talmannen, som meddelade att Tunisiens unionspresident Moncef MARZOUKI inbjudits att tala i kammaren i Strasbourg onsdagen den 6 februari Sherpornas deltagande i det informella mötet mellan ministrar och statssekreterare med ansvar för Europafrågor i Dublin den januari 2013 Talmanskonferensen lyssnade till talmannen, som meddelade att han av Creighton, Irlands minister med ansvar för Europafrågor, inbjudits att föreslå en eller flera företrädare för deltagande i det informella mötet mellan ministrar och statssekreterare med ansvar för Europafrågor om förstärkning av den demokratiska legitimiteten och ansvarsskyldigheten i Dublin den januari 2013, lyssnade till talmannen, som föreslog att talmanskonferensen skulle föreslå BROK, GUALTIERI och VERHOFSTADT som deltagare i ovannämnda ministermöte med tanke på deras sakkunskaper om ämnet i fråga, även om deras mandat som parlamentets företrädare (sherpor) i samband med Van Rompuys rapport Mot en verklig ekonomisk och monetär union hade löpt ut, PV\ doc 11/37 PE /CPG/REV

12 lyssnade till VERHOFSTADT, ordförande för ALDE-gruppen, som ansåg att det var mycket viktigt att parlamentets företrädare skulle kunna delta i hela programmet under mötet och att detta klargörande borde ingå i talmannens svarsskrivelse, biföll dessa förslag. 4.4 Vice ordföranden/den höga representanten, Catherine ASHTON, och hennes närvaro vid Europaparlamentets sammanträdesperioder Talmanskonferensen lyssnade till talmannen, som meddelade att det står inskrivet i fördraget att vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik måste närvara vid Europaparlamentets sammanträdesperioder minst tre gånger per år, och bekräftade att vice ordföranden/den höga representanten, Catherine ASHTON, kommer att närvara vid nästa sammanträdesperiod i Strasbourg, dvs. i februari PE /CPG/REV 12/37 PV\ doc

13 A. BESLUT/DISKUSSION 5. Budgetkontrollutskottets verksamhet diskussion med THEURER, ordförande för det berörda utskottet Talmanskonferensen tog del av svaren från Olaf och Europeiska kommissionen på frågeformuläret från budgetkontrollutskottet avseende den tidigare kommissionsledamoten John DALLIS avgång (PE /Ann/CPG), en skrivelse av den 7 december 2012 från THEURER, ordförande för budgetkontrollutskottet, om att undanta vissa initiativbetänkanden från kvoten enligt bilaga XVIII i arbetsordningen (PE /CPG), ett rättsligt yttrande av den 16 oktober 2012 om Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter (PE /CPG), det rättsliga yttrandet av den 9 januari 2013 Submission of OLAF reports to the European Parliament (SJ-0842/12, om rapporter från Olaf som lämnas till Europaparlamentet) om frågan huruvida och på vilka rättsliga villkor Olaf skulle kunna översända utredningsrapporter till Europaparlamentet som tidigare har lämnats till rättsväsendet i en medlemsstat (PE /CPG), en korrespondens mellan budgetkontrollutskottet, Swedish Match och Estoc (European Smokeless Tobacco Council) om Swedish Matchs inblandning i de händelser som ledde till kommissionsledamot Dallis avgång (PE /CPG), lyssnade till talmannen, som föreslog att diskussionen av denna punkt skulle delas upp i två delar: för det första fallet Dalli och för det andra budgetkontrollutskottets verksamhet och närbesläktade initiativbetänkanden, lyssnade till talmannen, som avseende fallet Dalli hänvisade till det rättsliga yttrande där man gjort gällande att det inte finns någon bestämmelse i förordningen om Olaf som PV\ doc 13/37 PE /CPG/REV

14 utesluter möjligheten för Europeiska kommissionen att översända Olafs rapporter till parlamentet, under förutsättning att sekretessen och DALLIS rättigheter skyddas och att, i förekommande fall, nationella bestämmelser som är tillämpliga på rättsliga förfaranden respekteras, lyssnade till talmannen, som vidare föreslog att man, med tanke på att det rörde sig om ett känsligt fall, skulle bjuda in både kommissionens ordförande, BARROSO, och Olafs generaldirektör, KESSLER, till ett kommande sammanträde med talmanskonferensen för ytterligare diskussioner om detta ärende, förde en omfattande diskussion om talmannens inlägg med DAUL, ordförande för PPEgruppen, SWOBODA, ordförande för S&D-gruppen, VERHOFSTADT, ordförande för ALDE-gruppen, HARMS, medordförande för Verts/ALE-gruppen och ZIMMER, ordförande för GUE/NGL-gruppen, lyssnade till talmannen, som åtog sig att åter kontakta kommissionen och insistera på att tillgång till rapporten beviljas utan ytterligare dröjsmål; han åtog sig också att informera gruppledarna om kommissionens svar och anordna ett möte mellan BARROSO, KESSLER och gruppledarna baserat på bl.a. utvärderingen av rapporten, bekräftade att en begäran skulle göras om att få tillgång till det yttrande som Olafs övervakningskommitté redan har avgett i detta specifika ärende och att övervakningskommittén skulle uppmanas att lägga fram en rapport om resultaten av byråns utredningar och om åtgärder som vidtagits till följd av dem, lyssnade därefter till THEURER, ordförande för budgetkontrollutskottet, och LEHNE, ordförande för utskottsordförandekonferensen, som rapporterade om budgetkontrollutskottets verksamhet, även avseende initiativbetänkanden som begärs undantagna från kvoten enligt bilaga XVIII i arbetsordningen, förde en omfattande diskussion om dessa frågor med DAUL, ordförande för PPE-gruppen, SWOBODA, ordförande för S&D-gruppen, VERHOFSTADT, ordförande för ALDEgruppen, HARMS, medordförande för Verts/ALE-gruppen, CALLANAN, ordförande för PE /CPG/REV 14/37 PV\ doc

15 ECR-gruppen, ZIMMER, ordförande för GUE/NGL-gruppen, SPERONI, ordförande för EFD-gruppen och SOSA WAGNER, grupplös ledamot, noterade de särskilda undersökningsbefogenheter som en vederbörligen sammansatt undersökningskommitté ges genom artikel 226 i EUF-fördraget och konstaterade att budgetkontrollutskottets verksamhet inte omfattas av en bestämmelse av det slaget, noterade begäran från ordföranden för budgetkontrollutskottet (CONT) om att ge utskottet tillåtelse att hantera de mest relevanta materiella delarna av de särskilda rapporterna från Europeiska revisionsrätten genom att utarbeta initiativbetänkanden inom ramen för en särskild kvot som hålls separat från kvoten på sex samtidiga initiativbetänkanden enligt bilaga XVIII i arbetsordningen, eller genom att undanta två aktuella CONTinitiativbetänkanden (om bekämpning av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen samt om EIB:s årsrapport) från kvoten i bilaga XVIII, och beslutade att bordlägga ett beslut om behandlingen av initiativbetänkanden från CONT till ett kommande sammanträde, på grundval av en rekommendation från utskottsordförandekonferensen, noterade att CONT-utskottets övergripande behörighet vad gäller ansvarsfrihet inte omfattar ett ansvar för materiella frågor som omfattas av andra utskotts behörighet enligt bilaga VII, men beslutade icke desto mindre att vid ett kommande sammanträde återkomma till denna fråga för ytterligare klargöranden, vid behov på grundval av en rekommendation från utskottsordförandena. PV\ doc 15/37 PE /CPG/REV

16 B. BESLUT UTAN DEBATT 6. Begäranden från de parlamentariska utskotten om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden i enlighet med artikel 48 Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 12 december 2012 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, med begäranden från de parlamentariska utskotten om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden i enlighet med artikel 48 i arbetsordningen (PE /CPG och bilagor), tog del av en begäran om tillstånd att utarbeta ett initiativbetänkande som avser en rättsakt, uppfört under rubrik A i ovannämnda skrivelse, och godkände utarbetandet av det, tog del av en begäran om tillstånd att utarbeta fem initiativbetänkanden som inte avser en rättsakt, uppförda under rubrik C i ovannämnda skrivelse, och godkände utarbetandet av dem, tog del av en begäran om tillstånd att utarbeta en genomföranderapport uppförd under rubrik E i ovannämnda skrivelse, som automatiskt ges tillstånd, godkände utarbetandet av betänkandena och rapporten mot bakgrund av de inlämnade motiveringarna. PE /CPG/REV 16/37 PV\ doc

17 7. Begäranden om tillämpning av artikel 50 avseende förfarandet med associerade utskott Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 12 december 2012 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, med begäranden om att få tillämpa artikel 50 avseende förfarandet med associerade utskott (PE /CPG och bilagor), tog del av och godkände begäran om att få tillämpa artikel 50 i arbetsordningen på två betänkanden som avser rättsakter, närmare bestämt betänkandet om att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon (2012/0191(COD) COM(2012)0394), ansvarigt utskott: ENVI; ITRE hade begärt tillämpning av artikel 50; och betänkandet om att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (2012/0190(COD) COM(2012)0393), ansvarigt utskott: ENVI; ITRE hade begärt tillämpning av artikel 50, tog del av och godkände begäran om att få tillämpa artikel 50 i arbetsordningen på ett betänkande som inte avser rättsakter, närmare bestämt betänkandet om kvinnors rörlighet inom utbildningen och på arbetsmarknaden i EU, ansvarigt utskott: FEMM; EMPL hade begärt tillämpning av artikel 50. PV\ doc 17/37 PE /CPG/REV

18 8. Begäran om tillämpning av artikel 51 avseende förfarandet med gemensamma utskottssammanträden Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 12 december 2012 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, med begäranden om tillämpning av artikel 51 (PE /CPG och bilagor) och godkände tillämpning av artikel 51 i arbetsordningen på ett betänkande som avser en rättsakt, närmare bestämt betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (2012/0299(COD) COM(2012)0614), ansvarigt utskott: FEMM; JURI hade begärt tillämpning av artikel 51. PE /CPG/REV 18/37 PV\ doc

19 9. Delegerade akter och genomförandeakter granskning av pågående ärenden Talmanskonferensen avstod från debatt och påminde om sitt beslut av den 19 april 2012 att uppmana de ansvariga enheterna att kontinuerligt granska kommande lagstiftningsförslag för att undvika att omröstningar som leder till en överenskommelse vid första behandlingen tas upp på föredragningslistorna för sammanträdesperioderna i ärenden där lagenligheten i ett sådant beslut skulle kunna ifrågasättas, tog del av en skrivelse av den 12 december 2012 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, där han redogjorde för resultaten av granskningen av ärenden inför sammanträdesperioden i januari 2013 (PE /CPG), samt tog del av informationen och konstaterade att de ärenden som man skulle rösta om under nämnda sammanträdesperiod inte gav upphov till några juridiska frågetecken. PV\ doc 19/37 PE /CPG/REV

20 10. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar innan utskottet antar ett betänkande tillämpningen av artikel 70a Talmanskonferensen avstod från debatt och påminde om att talmanskonferensen den 10 mars 2011 beslutat att uppmana utskottet för konstitutionella frågor att se över artikel 70 i parlamentets arbetsordning i syfte att göra förfarandena i samband med förhandlingar om överenskommelser vid första behandlingen effektivare, öppnare och fullständigare framför allt genom att föra in viktiga delar av uppförandekoden för förhandlingar i det ordinarie lagstiftningsförfarandet i arbetsordningens föreskrivande del, påminde om att kammaren den 20 november 2012 antagit en uppsättning ändringar av artikel 70 i arbetsordningen, på grundval av GUERRERO SALOMS betänkande; dessa ändringar trädde i kraft den 10 december 2012 och föreskriver, bland annat, i den ändrade artikel 70 och den nya artikel 70a att förhandlingsmandatet i undantagsfall, när utskotten inte antagit ett betänkande innan de påbörjar förhandlingar, i stället får bestå av en uppsättning ändringsförslag eller en uppsättning tydligt definierade mål, prioriteringar eller riktlinjer; i detta fall ska punkten översändas till talmanskonferensen, som på begäran av en politisk grupp får besluta att, för behandling med debatt och omröstning, ta med punkten i förslaget till föredragningslista för följande sammanträdesperiod; om det inte fattas något sådant beslut ska beslutet om att inleda förhandlingar tillkännages av talmannen i början av sammanträdesperioden i fråga, tog del av skrivelserna av den 13 december 2012 från LÓPEZ AGUILAR, ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, där han meddelar talmanskonferensen att LIBE-utskottet vad gäller tre ärenden (se nedan) beslutat att inte anta ett betänkande innan interinstitutionella förhandlingar inleds, och i stället i vart och ett av fallen godkänt ett förhandlingsmandat i form av en uppsättning ändringsförslag, vilka enligt artikel 70a ska översändas till talmanskonferensen (PE /CPG, PE /CPG, PE /CPG och bilagor); det rörde sig närmare bestämt om de tre ärendena PE /CPG/REV 20/37 PV\ doc

21 förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden (2011/0366(COD)), förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (2011/0368(COD)), förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och viseringar (2011/0365(COD)), tog del av förhandlingsgruppens sammansättning och uppsättningarna ändringsförslag för vart och ett av ärendena i fråga (se bilagorna till LÓPEZ AGUILARS skrivelser), konstaterade att punkten inte kommer att föras upp på föredragningslistan för behandling med debatt och omröstning för sammanträdesperioden i januari PV\ doc 21/37 PE /CPG/REV

22 11. Ändring av parlamentets sammanträdeskalender för 2013 Talmanskonferensen, som fattade beslut med debatt, tog del av domstolens dom av den 13 december 2012 i de förenade målen C-237/11 och C- 238/11 (Frankrike mot parlamentet), där domstolen ogiltigförklarar Europaparlamentets beslut av den 9 mars 2011 om fastställande av parlamentets sammanträdeskalender för åren 2012 och 2013, tog del av ett förslag till ändrad kalender för parlamentets sammanträden för 2013 (PE /mod/CPG), framlagt av en majoritet av de politiska grupperna, lyssnade till talmannen, som meddelade att parlamentet enligt artikel 266 i EUF-fördraget är skyldigt att följa domen, att det därmed är skyldigt att hålla tolv sammanträdesperioder på vardera fyra dagar i Strasbourg, att han till följd av de juridiska råd han fått således måste otillåtligförklara varje ändringsförslag som skulle medföra en ändring av längden på sammanträdesperioden och att den enda flexibiliteten för parlamentet består i återinförandet av den andra sammanträdesperioden i oktober, lyssnade till CALLANAN, ordförande för ECR-gruppen, och SPERONI, ordförande för EFD-gruppen, som gav uttryck för avvikande uppfattningar, beslutade att ställa sig bakom det framlagda förslaget till sammanträdeskalender och hänskjuta det till kammaren för omröstning i januari 2013, lyssnade till DAUL, ordförande för PPE-gruppen, och SPERONI, ordförande för EFDgruppen, som tog upp ytterligare frågor om tillgängligheten vad gäller ledamotsregistret för fredagar, påminde om att denna fråga ingår i presidiets ansvarsuppgifter och uppmanade talmannen att ta upp frågan med presidiet, beroende på vad som är lämpligt. PE /CPG/REV 22/37 PV\ doc

23 12. Utnämning av två experter till styrelsen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 28 november 2012 från LOPEZ AGUILAR, ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE), med ett förslag om att utnämna två oberoende experter och två suppleanter till styrelsen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (PE /CPG och bilagor), konstaterade att mandatperioden för ECNN:s nuvarande styrelseledamöter hade löpt ut den 31 december 2012 och att LIBE-utskottet rekommenderar att Europaparlamentet utnämner följande kandidater till ECNN:s styrelse för perioden : Ordinarie ledamöter: Barbara DÜHRKOP DÜHRKOP (förlängning) Carla ROSSI (förlängning) Suppleanter: Katalin FELVINCZI (ny) Massimo CANU (ny), stödde denna rekommendation och uppmanade talmannen att informera ECNN:s styrelseordförande om detta. PV\ doc 23/37 PE /CPG/REV

24 13. Förlängning av mandatperioden för de ledamöter av Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) styrelse som utnämnts av Europaparlamentet Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 11 december 2012 från GROOTE, ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI), där han konstaterar att den treåriga mandatperioden för de ledamöter av Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) styrelse som utnämnts av Europaparlamentet löper ut den 30 april 2013 (PE /CPG), konstaterade att ENVI-utskottet, i enlighet med de relevanta bestämmelserna och på grundval av ENVI-samordnarnas behandling av ärendet den 29 november 2012, rekommenderar att Europaparlamentet på nytt utnämner följande ledamöter till EMA:s styrelse för en ny mandatperiod på tre år ( ): Ordinarie ledamöter: Giuseppe NISTICÒ Björn LEMMER, stödde denna rekommendation och uppmanade talmannen att informera EMA:s styrelseordförande om detta. PE /CPG/REV 24/37 PV\ doc

25 14. Ändring av genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av ett meddelande från generalsekreteraren om ändringar av genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete som en uppföljning av det beslut som talmanskonferensen fattat vid sitt sammanträde den 6 december 2012 (PE /CPG), påminde om talmanskonferensens beslut av den 6 december 2012 om att från och med dagen för sammanträdet i fråga minska det sammanlagda antalet ledamöter som kan delta i ständiga interparlamentariska delegationers eller arbetsgruppers resor till ett berört tredjeland/berörda tredjeländer från högst 75 procent till högst 50 procent av det sammanlagda antalet ordinarie medlemmar i den berörda ständiga delegationen, och att från och med dagen för sammanträdet i fråga begränsa möjligheten att delta i interparlamentariska sammanträden utanför parlamentets arbetsorter för en ordinarie medlem av en ständig interparlamentarisk delegation som, om ledamoten inte kan resa, vid ett särskilt tillfälle får ersättas endast av en av de ständiga suppleanter som nominerats av den politiska grupp som ledamoten tillhör, stödde de föreslagna ändringarna och uppmanade generalsekreteraren att ombesörja offentliggörandet av de ändrade bestämmelserna. PV\ doc 25/37 PE /CPG/REV

26 15. Förslag om ändring av arbetsordningen för den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika (Eurolat) Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 6 december 2012 från Eurolats medordförande SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (PE /CPG), med en begäran om ändring av Eurolats arbetsordning för att inrätta ett fjärde Eurolatutskott, för hållbar utveckling, miljö, energipolitik, forskning, innovation och teknologi, godkänna att värdparlament som så önskar tillhandahåller de lokala transporter som krävs för eventuella evenemang, inkludera tyska bland Eurolats arbetsspråk, konstaterade att Eurolats verkställande presidium vid sitt sammanträde i Cadiz den 9 november 2012 ställt sig bakom ovannämnda ändringar av Eurolats arbetsordning, konstaterade att Europaparlamentets presidium redan den 10 januari 2012 godkänt en begäran om ändring av artikel 12 i Eurolats arbetsordning för att inkludera tyska bland Eurolats arbetsspråk, jämte spanska, portugisiska, franska och engelska, stödde vidare begäran om inrättande av ett fjärde Eurolatutskott och begäran om godkännande av att värdparlament som så önskar tillhandahåller de lokala transporter som krävs för eventuella evenemang på villkor att dessa ändringar omfattas av befintliga Eurolatanslag och inte leder till begäranden om ytterligare resurser från andra avdelningar inom Europaparlamentet, hänsköt sin rekommendation till presidiet för slutligt beslut. PE /CPG/REV 26/37 PV\ doc

27 16. Begäranden från de parlamentariska utskotten avseende resor inom EU och ansökarländerna Talmanskonferensen avstod från debatt och a) Begäran från utskottet för framställningar om att få sända en delegation till Galicien (Spanien) den februari 2013 tog del av en skrivelse av den 20 december 2012 från MAZZONI, ordförande för utskottet för framställningar (PETI), med en begäran om att få sända en delegation bestående av fem ledamöter plus upp till fem medföljande ledamöter från det besökta landet (i enlighet med artikel 4 a i bestämmelserna om utskottsdelegationernas resor) till Galicien (Spanien) den februari 2013 (PE /CPG och reviderad finansieringsöversikt), ställde sig bakom begäran och hänsköt den till presidiet för slutligt beslut, b) Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO) delegationsresa till Berlin den februari 2013 tog del av en skrivelse av den 5 december 2012 från CASINI, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, med en begäran om att få sända en delegation bestående av sju ledamöter plus ordföranden till Berlin den februari 2013 (PE /CPG och finansieringsöversikt), konstaterade att datumen för resan sammanfaller med två dagar avsatta för parlamentarisk verksamhet i utskotten, då tolkresurserna är begränsade, ställde sig bakom begäran på villkor att dagarna räknas med i utskottets årliga kvot för 2013 och att en begränsad språkordning med tolkning till bara ett språk tillämpas, och hänsköt begäran till presidiet för slutligt beslut. PV\ doc 27/37 PE /CPG/REV

28 17. Begäranden från de parlamentariska utskotten avseende resor utanför Europeiska unionen Talmanskonferensen avstod från debatt och a) Begäran från underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI) om att få sända en delegation till Etiopien och till Afrikanska unionen den februari 2013 tog del av en skrivelse av den 20 december 2012 från LOCHBIHLER, ordförande för underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI), med en begäran om att få sända en delegation bestående av tre ledamöter inklusive underutskottets ordförande (reser utanför kvoten) till Addis Abeba för att undersöka situationen för de mänskliga rättigheterna och den politiska övergången i Etiopien och föra diskussioner med Afrikanska unionen den februari 2013 (PE /CPG och finansieringsöversikt), godkände resan i enlighet med begäran med tanke på de långa avstånden, under förutsättning att säkerhetssituationen på plats visar sig vara tillfredsställande vid resetillfället, även baserat på tillgänglig information från utrikestjänsten, och att delegationens kvot respekteras, hänsköt begäran till presidiet för slutligt beslut, b) Utskottet för utveckling (DEVE) delegationsresa till Colombia den februari 2013 tog del av en skrivelse av den 5 december 2012 från JOLY, ordförande för utskottet för utveckling (DEVE), med en begäran om att få sända en delegation bestående av fyra ledamöter till Colombia den februari 2013 (PE /CPG och finansieringsöversikt), konstaterade att resan, inklusive restid, sträcker sig över fem dagar, vilket i undantagsfall är tillåtet med tanke på långa avstånd eller dåliga förbindelser till resmålet, PE /CPG/REV 28/37 PV\ doc

29 ställde sig bakom begäran och hänsköt den till presidiet för slutligt beslut. PV CPG PV\ doc 29/37 PE /CPG/REV

30 18. Begäranden som rör de interparlamentariska delegationernas verksamhet a) Begäran från delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU Ryssland om att få hålla det 15:e mötet med den parlamentariska samarbetskommittén EU Ryssland den januari 2013 i Bryssel Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 13 december 2012 från FLECKENSTEIN, ordförande för delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU Ryssland, med en begäran om att den januari 2013 få hålla det 15:e mötet med den parlamentariska samarbetskommittén EU Ryssland, ursprungligen planerat att hållas den december 2012 i Strasbourg men uppskjutet på grund av schemarelaterade problem hos den ryska motparten (PE /CPG och finansieringsöversikt), påminde om att de tillämpliga bestämmelserna föreskriver att det i regel ska anordnas ett interparlamentariskt möte per år, varvid mötena ska hållas vartannat år på en av parlamentets arbetsorter och vartannat år i det berörda tredjelandet, och konstaterade i detta sammanhang att både det 15:e och det 16:e mötet med den parlamentariska samarbetskommittén EU Ryssland, enligt de godkända årliga programmen för 2012 respektive 2013, hålls på parlamentets arbetsorter, godkände det uppskjutna mötet i enlighet med begäran under förutsättning att inga ytterligare möten med den parlamentariska samarbetskommittén EU Ryssland hålls under återstoden av b) Begäran från utskottet för ekonomiska och finansiella frågor inom den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet (Empa) om att få hålla ett sammanträde den januari 2013 i Rom Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 18 december 2012 från AYALA SENDER, vice ordförande för Empas utskott för ekonomiska och finansiella frågor, sociala frågor och utbildning, med en begäran för elva ledamöter ledamöter av detta PE /CPG/REV 30/37 PV\ doc

31 Empautskott om att få delta i ett sammanträde med detta utskott den januari 2013 i Rom (PE /CPG och finansieringsöversikt), godkände mötet i enlighet med begäran. c) Begäran från delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Turkiet om att få hålla det 71:a mötet i Ankara den februari 2013 Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 30 november 2012 från FLAUTRE, ordförande för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Turkiet, med en begäran om att få hålla det 71:a mötet med den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Turkiet i den vecka som sträcker sig från den 11 till den 15 februari 2013 (dagar avsatta för externt parlamentariskt arbete) i Ankara, närmare bestämt den februari 2013 (inklusive restid) med deltagande av upp till 20 ledamöter (PE /CPG och finansieringsöversikt), godkände mötet i enlighet med begäran under förutsättning att delegationens kvot respekteras. d) Begäran från delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) om att få anordna en resa till Filippinerna den februari 2013 Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 13 december 2012 från LANGEN, ordförande för delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), med en begäran om att få anordna ett interparlamentariskt möte på Filippinerna med deltagande av upp till åtta ledamöter den februari 2013 plus två resdagar samt skjuta upp det interparlamentariska mötet Europaparlamentet Vietnam, ursprungligen planerat enligt det årliga programmet, så som det godkänts för januari och februari 2013 att hållas under samma vecka, till november 2013 (PE /CPG/ANN), PV\ doc 31/37 PE /CPG/REV

32 konstaterade att ett separat tillstånd skulle behövas för det uppskjutna interparlamentariska mötet Europaparlamentet Vietnam, konstaterade att det senaste interparlamentariska mötet Europaparlamentet Filippinerna ägde rum i november 2010 i Manila, konstaterade att varje interparlamentarisk delegation i möjligaste mån ska hålla ett möte per år och att de interparlamentariska mötena i regel ska hållas vartannat år på en av parlamentets arbetsorter och vartannat år i det eller de berörda tredjeländerna, noterade de specifika omständigheterna vad gäller säkerhetssituationen på plats och inrikesförbindelserna, godkände icke desto mindre som ett undantagsfall och utan att skapa ett prejudikat den begärda resan till Filippinerna under förutsättning att delegationens kvot respekteras. e) Begäran från delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna om att få sända en delegation till Libanon den februari 2013 Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 19 december 2012 från DAVID, ordförande för delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna, med en begäran om att få sända en delegation till Libanon den februari 2013 (PE /CPG och finansieringsöversikt), konstaterade att det 11:e interparlamentariska mötet Europaparlamentet Libanon ursprungligen planerats att hållas den oktober 2012 i Libanon men att mötet inte hade kunnat äga rum under de dagarna på grund av säkerhetsrelaterade problem, godkände, mot bakgrund av de specifika omständigheterna, mötet i enlighet med begäran under förutsättning att delegationens kvot respekteras. PE /CPG/REV 32/37 PV\ doc

33 f) Begäran från Empas arbetsgrupp för Europa Medelhavsuniversitetet (Emuni) om att få hålla ett gemensamt sammanträde med församlingens CULT- och ECON-utskott den 20 februari 2013 i Bryssel Begäran hade dragits tillbaka. g) Begäran om att få hålla sammanträden med Empas presidium och utvidgade presidium den 28 februari 1 mars 2013 i Barcelona Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 19 december 2012 från SAÏFI, ordförande för Empas utskott för politik, säkerhet och mänskliga rättigheter, med en begäran för SILVESTRIS, vice ordförande för Empas utskott för kvinnors rättigheter, PITTELLA, ordförande för arbetsgruppen för Europa Medelhavsuniversitetet (Emuni), DURANT, ordförande för Empas arbetsgrupp för arbetsordningsfrågor, och henne själv om att få delta i sammanträdet med Empas utvidgade presidium i Barcelona den 28 februari (eftermiddagen) 1 mars 2013 (förmiddagen) (PE /CPG och finansieringsöversikt), godkände begäran. PV\ doc 33/37 PE /CPG/REV

34 19. Övriga och brådskande frågor 19.1 Förslag till fördelning av anslag från budgetpost 400 (driftskostnader för de politiska grupperna och grupplösa ledamöter) för 2013 Talmanskonferensen avstod från debatt och tog del av en skrivelse av den 10 januari 2013 från DAUL, ordförande för PPE-gruppen, om ovannämnda ämne (PE /CPG och bilaga), stödde förslaget från DAUL, ordförande för PPE-gruppen, på alla de politiska gruppernas vägnar, om förslaget till fördelning av anslag från budgetpost 400 för 2013 och hänsköt det till presidiet för slutligt beslut Problem avseende ersättning av ledamöternas utgifter för resor Talmanskonferensen lyssnade till CALLANAN, ordförande för ECR-gruppen, som informerade om problem som uppstått mellan ledamöternas kassatjänst ( Caisse des Députés ) och ledamöterna i samband med ersättning av deras utgifter för resor samt hänvisade till ett nytt förfarande som presidiet infört nyligen, förde en diskussion i frågan med DAUL, ordförande för PPE-gruppen, SWOBODA, ordförande för S&D-gruppen, CALLANAN, ordförande för ECR-gruppen, och SPERONI, ordförande för EFD-gruppen, lyssnade till talmannen, som bekräftade att han kommer att undersöka frågan ytterligare tillsammans med de relevanta parlamentsavdelningarna och vid behov hänskjuta frågan till presidiet. PE /CPG/REV 34/37 PV\ doc

35 19.3 Tillämpning av artikel 210 Talmanskonferensen lyssnade till SWOBODA, ordförande för S&D-gruppen, som hänvisade till en skrivelse av den 15 mars 2012, undertecknad av DAUL, ordförande för PPE-gruppen, VERHOFSTADT, ordförande för ALDE-gruppen, COHN-BENDIT, medordförande för Verts/ALE-gruppen, och ZIMMER, ordförande för GUE/NGL-gruppen, och begärde att artikel 210 i parlamentets arbetsordning skulle tillämpas omedelbart och att det skulle inledas ett lämpligt förfarande för kontroll av respekten hos de berörda parterna för de principer på vilka Europeiska unionen grundas, lyssnade till talmannen, som bekräftade att denna punkt förts upp på föredragningslistan för presidiets nästa sammanträde, på måndag i Strasbourg, och att han kommer att ta upp denna fråga. PV\ doc 35/37 PE /CPG/REV

36 20. Punkter för kännedom 20.1 Intern korrespondens Talmanskonferensen tog del av protokollet från talmanskonferensens extra sammanträde, öppet för alla ledamöter, den 17 december 2012 i Bryssel med VAN ROMPUY, ordförande för Europeiska rådet (PE /PV), det fullständiga förhandlingsreferatet från talmanskonferensens sammanträde, öppet för alla ledamöter, den 17 december 2012 (PE /CRE), en skrivelse av den 10 december 2012 från MELO, ordförande för Europaparlamentets valobservatörsdelegation till Östtimor, med rapporten om valobservatörsuppdraget i Östtimor (PE /CPG), en skrivelse av den 11 december 2012 från GABRIEL, ordförande för Europaparlamentets valobservatörsdelegation till Sierra Leone, med rapporten om valobservatörsuppdraget i Sierra Leone (PE /CPG), ett rättsligt yttrande av den 18 december 2012 över huruvida fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom EMU är förenligt med unionslagstiftningen (PE /CPG) Interinstitutionell korrespondens Inga ärenden förelåg under denna punkt Extern korrespondens Inga ärenden förelåg under denna punkt. PE /CPG/REV 36/37 PV\ doc

37 21. Kommande sammanträden Talmanskonferensen beslutade att hålla nästa ordinarie sammanträde den 17 januari 2013 kl i lokal R1.1 i Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg. * * * Sammanträdet avslutades kl PV\ doc 37/37 PE /CPG/REV

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

PROTOKOLL. 6 december 2012

PROTOKOLL. 6 december 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 06.12.2012 PE-7/CPG/PV/2012-22 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel PV\923235.doc

Läs mer

PROTOKOLL. 16 maj 2012

PROTOKOLL. 16 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 16.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-10 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 16 maj 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\902685.doc

Läs mer

PROTOKOLL. 24 maj 2012

PROTOKOLL. 24 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 24.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-11 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 24 maj 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg PV\904302.doc

Läs mer

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 14.06.2012 PE-7/CPG/PV/2012-13 TALMANSKONFERENSEN UTKAST TILL PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 juni 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg

Läs mer

PROTOKOLL. 27 oktober 2011

PROTOKOLL. 27 oktober 2011 PE-7/CPG/PV/2011-31 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg PE 473.194/CPG PE-7/CPG/PV/2011-31

Läs mer

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV CPG 05.09.2013 PE-7/CPG/PV/2013-14 TALMANSKONFERENSEN REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 5 september 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 9B 061 Bryssel

Läs mer

PROTOKOLL. 23 september 2010

PROTOKOLL. 23 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-27 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 23 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE446.834/CPG Förenade i

Läs mer

PROTOKOLL 17-04-2012

PROTOKOLL 17-04-2012 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 17.04.2012 PE-7/BUR/PV/2012-8 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 17-04-2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE 482.863/BUR Förenade i mångfalden PRESIDIET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

PROTOKOLL. 9 september 2010

PROTOKOLL. 9 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-23 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen 9 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE443.626/CPG Förenade i mångfalden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

PROTOKOLL 10-11-2010

PROTOKOLL 10-11-2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 10.11.2010 PE-7/BUR/PV/2010-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 10-11-2010 Paul-Henri Spaak-byggnaden - Rum 6B001 - - - Bryssel PV\850540.doc PE447.003/BUR Förenade i mångfalden

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE(2015)0121_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 21 januari 2015

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 14.05.03 PV 05/03 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 15 maj 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

Förslag Gemensamt program

Förslag Gemensamt program Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana Fjärde ordinarie sammanträdesperioden

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 21.11.2014 2014/0180(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2005/0098(COD) 13.12.2005 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-13 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL S A M M A N F A T T N I N G Sidan 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18

EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18 EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18 UTSKOTTET FöR RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH DEN INRE MARKNADEN Sammanträde onsdag den 1 oktober 2003 kl. 15.00-18.30 torsdag den 2 oktober 2003 kl. 09.00-12.30 ASP 3G-2 BRYSSEL

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

En snabb överblick över parlamentets utskott

En snabb överblick över parlamentets utskott En snabb överblick över parlamentets utskott En snabb överblick över parlamentets utskott Europaparlamentet är den enda direktvalda EUinstitutionen. Europaparlamentets 751 ledamöter representerar EU:s

Läs mer

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Schola Europaea Generalsekreterarens kansli Generalsekretariatet Ref.: 2009-D-295-sv-6 Original. Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Godkänt av Högsta rådet vid dess möte den 2, 3 och

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

PROTOKOLL. 9 december 2010

PROTOKOLL. 9 december 2010 PE-7/CPG/PV/2010-40 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 9 december 2010 PHS-byggnaden, lokal 6 B01 BRYSSEL PV\851781.doc PE452.258/CPG Förenade

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2008-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2008 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 mars 2008 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2005-07 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL P PV 07/2005 från sammanträdet den 8 juni 2005, kl. 15.00 Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

PROTOKOLL. 4 februari 2013

PROTOKOLL. 4 februari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 04.02.2013 PE-7/BUR/PV/2013-02 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 februari 2013 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE502.442/BUR/rev PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL PE-5/CP/PV/2001-26 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utrikesfrågor (2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 19.00 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00 12.30

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 2015/2319(INI) 5.7.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (2015/2319(INI)) Budgetkontrollutskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL CQ PV 12.02.03 EUROPAPARLAMENTET PV02/03 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Budgetkontrollutskottet 2010/0803(NLE) 1.3.2010 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om nomineringen av Jan Kinšt till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C7-0015/2010 2010/0803(NLE))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer