PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl och onsdagen den 24 oktober Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1"

Transkript

1 PE-5/BUR/PV/ PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl och onsdagen den 24 oktober 2001 kl Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista 6 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 2 och 4 juli, 3 och 5 september, 19 september samt 1 och 3 oktober Meddelanden från ordföranden Skrivelse från Watson av den 28 juni 2001 med begäran om översättning och tryckning i form av en broschyr av betänkandet av Cornillet om situationen för de grundläggande rättigheterna inom EU Skrivelse från Coelho av den 9 juli 2001 med begäran om tryckning i form av ett häfte av betänkandet och resolutionen från det tillfälliga utskottet för Echelon PV\ doc 1

2 6. Generalsekreterarens meddelande om konsekvenserna av förstainstansrättens dom av den 2 oktober Skrivelse från generalsekreteraren av den 3 september 2001 om begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 och 01/05 yttrande från budgetkontrollutskottet Den administrativa reformen - diskussion om kommissionens förslag Meddelande från generalsekreteraren om fastighetsbehovet i Bryssel med anledning av utvidgningen: resultat och uppföljning av meddelandet om marknadsundersökning Skrivelse från generalsekreteraren om de förfaranden som skall tillämpas för beslut om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande utnämnande av den myndighet som har ansvar för beslut om upphävande Generalsekreterarens meddelande om den nya avdelningen för internrevision Meddelande från generalsekreteraren om Europaparlamentets daghem i Bryssel: kommande etapper Skrivelse från Achten och Fordyn av den 30 juli 2001 där de på nytt tar upp förfrågan om att få använda plenisalen i Bryssel för den internationella tidningskonferensen och det internationella forumet för chefredaktörer den 28 maj 2002 PV\ doc 2

3 Tillfällig ersättning av två tjänstemän (kategori A1) Förslag till beslut utan diskussion Skrivelse från Randzio-Plath och Kuckelkorn av den 6 september 2001 med begäran om tillstånd att genomföra en studie av den ekonomiska situationen i Europeiska unionen Godkännande av texten med presidiets ändringsförslag av den 5 september 2001 till de ändringar av bestämmelserna för språk- och datakurser som föreslagits av kvestorerna Övriga och brådskande frågor Extra sammanträde med det parlamentariska forumet EU-Medelhavsländerna 8 november Övrig information Datum och plats för nästa sammanträde PV\ doc 3

4 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 och onsdagen den 24 oktober 2001 STRASBOURG Sammanträdet öppnades måndagen den 22 oktober 2001 kl och onsdagen den 24 oktober 2001 kl med Fontaine, Europaparlamentets talman, som ordförande. Närvarande Nicole Fontaine, ordförande Vice ordförande Imbeni Gerhard Schmid Provan Friedrich Lalumière Podestà Vidal-Quadras Roca (1) Colom i Naval Pacheco Pereira Marinho (2) Plooij-van Gorsel (3) Puerta Onesta Kvestorer Banotti (1) Quisthoudt-Rowohl Poos (2) Anmäld frånvaro Martin Anmäld frånvaro Balfe Ducarme Övriga närvarande Priestley, generalsekreterare (1) Närvarande endast måndagen den 22 oktober (2) Närvarande endast onsdagen den 24 oktober (3) Närvarande endast onsdagen den 24 oktober 2001, samma dag som hon valdes. PV\ doc 4

5 Inbjudna till punkt 8 : punkt 10 och 11: punkt 11: Pasqualotto, ordförande för personalkommittén Behmer, ordförande för tvärfackliga kommittén Theato, ordförande för budgetkontrollutskottet Van Hulten, föredragande för budgetkontrollutskottet Ordförandens kansli Ribera d Alcalà Brunagel (1) Ehlers Ducloux (1) Bassot (1) Generalsekreterarens kansli Stratigakis Pitt (1) Aguiriano Nalda Clark Generalsekretariat GD 1 Rømer/F. Ratti/Suarez Mella GD 2 Nickel/Wells-Shaddad (2) GD 3 Rolvering GD 4 Cioffi (1) /Silvestro (2) GD 5 Peter GD 6 Rieffel GD 7 Wilson GD 8 Chamier (1) Rättstjänsten Garzón Clariana, juridisk rådgivare/schoo (1) Rådgivare Vanhaeren PV\ doc 5

6 De politiska gruppernas sekretariat Welle (2) /Ruhrmann Verger (2) /Laforest Beels (1) Wehrling Servellon Barrett (1) Vangrunderbeeck (1) (PPE-DE) (PSE) (ELDR) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (UEN) (EDD) De grupplösa ledamöternas sekretariat Bugalho (NI) O. Ratti (TDI) Sekreterare vid sammanträdet: Kyst, Drexler, Lane, Huber (2) och Calinoglou. (1) Närvarande endast den 22 oktober (2) Närvarande endast den 24 oktober PV\ doc 6

7 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /PRES.), - lyssnade till Provan som ville avge en rapport till presidiet om sitt nyligen genomförda besök i Washington, - godkände förslaget till föredragningslista med de ändringar som framgår av protokollet och beslutade att behandla Provans punkt vid nästa sammanträde. PV\ doc 7

8 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 2 och 4 juli, 3 och 5 september, 19 september samt 1 och 3 oktober tog del av protokollen från sammanträdena den 2 och 4 juli 2001 (PE /PRES.), 3 och 5 september 2001 (PE /PRES.), 19 september 2001 (PE /PRES.) samt 1 och 3 oktober 2001 (PE /PRES.), - justerade protokollen. PV\ doc 8

9 3. Meddelanden från ordföranden 3.1. Ledamotsstadga - tog del av ordförandens upplysningar om utvecklingen i ärendet, särskilt uppgifterna om att ministerrådet kunde behandla frågan vid sammanträdet den 29 oktober Säkerheten i lokalerna i Bryssel - tog del av följande dokument:. Verhofstadts svar av den 12 oktober 2001 på en skrivelse från ordföranden om säkerheten i Europaparlamentets lokaler i Bryssel (PE /PRES.).. Goebbels skrivelse av den 22 oktober 2001 om de säkerhetsåtgärder som presidiet hade vidtagit (PE /PRES.). - lyssnade till Provan, Banotti, Vidal-Quadras Roca, Onesta, ordföranden, Podestà, Imbeni, Friedrich och G. Schmid, - tog del av upplysningar från ordföranden om resultatet från kontrollen av luftkvaliteten, resultatet från den evakueringsövning som genomfördes i Bryssel den 18 oktober 2001 och, på ordförandens begäran, generalsekreterarens uppgifter om den pågående utredningen av skrivelser som lämnats i vissa ledamöters fack, - uppmanade ordföranden att, med stöd från presidiet, återigen ta upp frågan med de belgiska myndigheterna, PV\ doc 9

10 - fick information om skrivelser från ett antal ledamöter som protesterade mot de säkerhetsåtgärder som hade vidtagits och bekräftade att de beslut som presidiet hade fattat vid sammanträdena den 19 september och den 3 oktober 2001 var nödvändiga och välgrundade, och att de skulle tillämpas strikt Skrivelser från en ledamot om fordringar gentemot hans före detta grupp - lyssnade till den juridiske rådgivarens redogörelse, - godkände förslagen till svar till ledamoten med hänvisning till regelverket för anslag till de politiska grupperna och ansvarsfördelningen Omröstning i budgetutskottet om parlamentsledamöternas föreningar - lyssnade till ordföranden som redogjorde för resultatet av budgetutskottets omröstningar om förfrågningarna som rör föreningen för före detta parlamentsledamöter och föreningen för ledamöter av Europaparlamentet, - lyssnade till Friedrich, Imbeni, Onesta, Colom I Naval och G. Schmid. PV\ doc 10

11 4. Skrivelse från Watson av den 28 juni 2001 med begäran om översättning och tryckning i form av en broschyr av betänkandet av Cornillet om situationen för de grundläggande rättigheterna inom EU - tog del av ovannämnda skrivelse från Watson och tillhörande finansieringsöversikt (PE /PRES. + bilaga), - lyssnade till ordföranden samt Onesta, Lalumière, Colom I Naval, Friedrich, Vidal-Quadras Roca, Pacheco Pereira, Podestà och Imbeni, - beslutade efter omröstningen att avslå Watsons begäran om tryckning i form av en broschyr av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (föredragande: Cornillet) om situationen för de grundläggande rättigheterna inom Europeiska unionen (2000). PV\ doc 11

12 5. Skrivelse från Coelho av den 9 juli 2001 med begäran om tryckning i form av ett häfte av betänkandet och resolutionen från det tillfälliga utskottet för Echelon - tog del av ovannämnda skrivelse från Coelho och tillhörande finansieringsöversikt (PE /PRES. + bilaga), - lyssnade till Vidal-Quadras Roca, Pacheco Pereira, Friedrich och G. Schmid, - beslutade efter omröstningen att avslå Coelhos begäran om tryckning i form av ett häfte på de elva officiella språken av betänkandet från det tillfälliga utskottet och Europaparlamentets resolution om ett internationellt övervakningssystem för privat och ekonomisk kommunikation (övervakningssystemet Echelon). PV\ doc 12

13 6. Generalsekreterarens meddelande om konsekvenserna av förstainstansrättens dom av den 2 oktober tog del av följande dokument:. Förstainstansrättens dom (tredje avdelningen i utökad sammansättning) av den 2 oktober 2001 om TDI-gruppen (PE /PRES.).. Ett meddelande från generalsekreteraren av den 18 oktober 2001 om de administrativa och finansiella effekterna av förstainstansrättens dom av den 2 oktober 2001 (PE och bilaga). - lyssnade till generalsekreterarens redogörelse av förstainstansrättens dom av den 2 oktober 2001 och dess effekter på de gemensamma målen T-222/99, T-327/99 och 329/99, - lyssnade till Colom I Naval, Onesta och generalsekreteraren som svarade på Colom I Navals inlägg, - tog del av förstainstansrättens dom, den så kallade TDI- domen, av den 2 oktober 2001 och dess effekter på de gemensamma målen T-222/99, T-327/99 och 329/99, - godkände generalsekreterarens förslag, - beslutade därefter att fatta ett definitivt beslut vid sammanträdet den 12 november om de administrativa och finansiella effekterna av upplösningen av TDI-gruppen. PV\ doc 13

14 7. Skrivelse från generalsekreteraren av den 3 september 2001 om begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 och 01/05 yttrande från budgetkontrollutskottet - tog del av följande dokument:. En skrivelse från ordföranden om styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 och begäran om upphävande (PE /PRES. och bilagor).. En skrivelse från Theato om begäran av upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/05 (PE /PRES. och bilagor). - lyssnade till generalsekreteraren som redogjorde för denna punkt samt Friedrich, ordföranden och Colom I Naval, - beslutade att följa generalsekreterarens rekommendationer och upphäva nekandena av godkännande nr 01/04 och 01/05. PV\ doc 14

15 8. Den administrativa reformen diskussion om kommissionens förslag PV BUR 22& tog del av följande dokument:. Ett förslag till skrivelse från ordföranden till Prodi, kommissionens ordförande, om den administrativa reformen (PE /PRES.).. En gemensam reaktion på kommissionens dokument av den 14 september 2001 om ett mer enhetligt tjänstesystem (PE /PRES.).. Ett meddelande från generalsekreteraren av den 23 maj 2001 om den gemensamma ståndpunkten kring reformen av tjänsteföreskrifterna vilken antogs den 15 maj 2001 av Europaparlamentets förvaltning och personalrepresentation (PE /PRES.).. Ett meddelande av den 22 mars 2001 om den nya personalpolitiken en första utvärdering och förslag (PE /PRES.).. Ett meddelande från generalsekreteraren om den nya personalpolitiken (PE /PRES.). - lyssnade till Lalumière, ordföranden, Friedrich, Vidal-Quadras Roca, Pasqualotto, ordföranden för personalkommittén, Behmer, företrädare för den tvärfackliga kommittén, och Colom I Naval, - tog del av utvecklingen i ärendet, - godkände att förslaget till skrivelse skulle skickas, med några ändringar som föreslogs av presidiets ledamöter, till Prodi, kommissionens ordförande; skrivelsen innehöll Europaparlamentets kommentarer och önskningar avseende det förslag som PV\ doc 15

16 kommissionen hade för avsikt att lämna angående en framtida karriärstruktur. * * * Ordföranden var tvungen att lämna sammanträdet på grund av andra åtaganden och Imbeni, tillförordnad ordförande, övertog ordförandeskapet för återstoden av sammanträdet. * * * PV\ doc 16

17 9. Meddelande från generalsekreteraren om fastighetsbehovet i Bryssel med anledning av utvidgningen: resultat och uppföljning av meddelandet om marknadsundersökning - tog del av ovannämnda meddelande från generalsekreteraren (PE /PRES.), - lyssnade till Colom I Naval som redogjorde för ärendet och den senaste utvecklingen, - lyssnade till Onesta som gratulerade vice ordförande Colom I Naval för dennes arbete, och som med hänsyn till de lokala förutsättningarna ansåg att man borde planera ett möte med företrädarna för Brysselregionen och även fortsättningsvis ha kontakt med de olika samtalsparterna och kommunen Ixelles för att informera dem om projektet och för att få deras godkännande i syfte att undvika eventuella förseningar, - lyssnade till Colom I Naval som svarade på Onestas inlägg, samt Podestà och Puerta, - beslutade att man skulle fatta beslut två dagar senare. * * * Sammanträdet ajournerades måndagen den 22 oktober 2001 kl och återupptogs kl onsdagen den 24 oktober 2001 * * * PV\ doc 17

18 - lyssnade till ordföranden som å presidiets vägnar gratulerade Plooij-van Gorsel till att hon hade valts till vice ordförande, - lyssnade till Provan som redogjorde för det missnöje som några ledamöter uttryckte, när han satt som ordförande i kammaren, med anledning av presidiets beslut av den 22 oktober 2001 angående kommissionens förslag om den administrativa reformen, - lyssnade till Pacheco Pereira, Friedrich och ordföranden som erinrade om bakgrunden och hänvisade till redogörelsen av Lalumière, vice ordförande med ansvar för uppföljningen av reformen av personalpolitiken, samt den bedömning som ordförandena för de politiska grupperna hade gjort vid talmanskonferensen den 4 oktober * * * PV\ doc 18

19 9. Meddelande från generalsekreteraren om fastighetsbehovet i Bryssel med anledning av utvidgningen: resultat och uppföljning av meddelandet om marknadsundersökning (fortsättning från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001) - lyssnade till ordföranden, Poos och Friedrich, - tog del av ytterligare utlåtanden och information om kontakter med de fyra projektledarna som hade tagits efter den undersökning av fastighetsmarknaden som genomfördes under första halvåret 2001 och av presidiets slutsatser från sammanträdet den 2 och 4 juli, - godkände generalsekreterarens slutsatser i meddelandet där han konstaterar dels att marken endast kan erhållas kostnadsfritt genom projekten D4/D5, dels att projekten D4/D5 och Atrium II är att föredra av tekniska skäl som bäst motsvarar institutionens behov inför de kommande utvidgningarna, - beslutade att be budgetutskottet och budgetkontrollutskottet att lämna ett yttrande om huruvida det föreslagna förfarandet är regelmässigt, och uppmana vice ordföranden med ansvar för fastighetsfrågor att ta de kontakter som han anser är nödvändiga inför presidiets beslut den 12 november PV\ doc 19

20 10. Skrivelse från generalsekreteraren om de förfaranden som skall tillämpas för beslut om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande utnämnande av den myndighet som har ansvar för beslut om upphävande - tog del av följande dokument:. Ovannämnda skrivelse från generalsekreteraren av den 16 oktober 2001 (PE /PRES.).. Ett meddelande från generalsekreteraren av den 22 maj 2001 om förfarandena för upphävande av Europaparlamentets beslut (PE /PRES. + bilagor). - lyssnade till generalsekreterarens redogörelse samt till Theato, ordförande för budgetkontrollutskottet, Onesta, Colom I Naval, G. Schmid och generalsekreteraren, - godkände förslagen till ändringar av interna bestämmelser om genomförandet av Europaparlamentets budget avseende systemet för upphävande, - beslutade att överlämna dessa ändringsförslag till budgetkontrollutskottet för yttrande. PV\ doc 20

21 11. Generalsekreterarens meddelande om den nya avdelningen för internrevision PV BUR 22& tog del av ovannämnda meddelande från generalsekreteraren (PE /PRES.), - lyssnade till generalsekreterarens redogörelse, - inledde en lång diskussion om förslaget till hur Europaparlamentets nya avdelning för internrevision skall fungera och organiseras. Följande yttrade sig: Theato, van Hulten, föredragande för budgetkontrollutskottet, G. Schmid, Provan, generalsekreteraren och Colom I Naval, - kom överens om att fatta ett slutligt beslut om den nya avdelningens organisation vid nästa sammanträde på grundval av ett förslag som skulle utarbetas utifrån inlämnade förslag, - beslutade att tillåta att nödvändiga rekryteringsprocesser inleddes, i synnerhet för tjänsten som internrevisor för vilken en extern process skulle inledas med hänsyn till den särskilda kompetens som krävs för tjänsten. PV\ doc 21

22 12. Meddelande från generalsekreteraren om Europaparlamentets daghem i Bryssel: kommande etapper - lyssnade till Colom I Navals redogörelse samt till Quisthoudt-Rowohl, G. Schmid och Lalumière, - tog del av ovannämnda meddelande från generalsekreteraren (PE /PRES.), - beslutade att snarast genomföra det begränsade antalet föreslagna ändringar angående daghemmet Eastman, - beslutade att avstå från möjligheten att bygga ut daghemmet, - gav i uppdrag åt förvaltningen att undersöka möjligheten att utöka verksamheten på rue Wayenberg, - gav i uppdrag åt vice ordföranden med ansvar för fastighetsfrågor och kvestorn med ansvar för daghem att börja undersöka möjligheten att starta ett andra daghem, - uppmanade förvaltningen att snabbt vidta nödvändiga åtgärder för att hjälpa de ledamöter och den personal på institutionen vars barn inte kunde få plats på befintliga daghem med att hitta andra lämpliga daghem. PV\ doc 22

23 13. Skrivelse från Achten och Fordyn av den 30 juli 2001 där de på nytt tar upp förfrågan om att få använda plenisalen i Bryssel för den internationella tidningskonferensen och det internationella forumet för chefredaktörer den 28 maj Tillfällig ersättning av två tjänstemän (kategori A1) Behandlingen av dessa punkter flyttades fram till början av nästa sammanträde. PV\ doc 23

24 15. Förslag till beslut utan diskussion Skrivelse från Randzio- Plath och Kuckelkorn av den 6 september 2001 med begäran om tillstånd att genomföra en studie av den ekonomiska situationen i Europeiska unionen, som beslutade utan diskussion, - tog del av ovannämnda skrivelse från Randzio-Plath och Kuckelkorn (PE /PRES.), - beslutade att begära kompletterande upplysningar om studien och kostnaden för denna innan ett slutligt beslut fattades, eventuellt inom ramen för presidiets godkännande av GD 4:s forskningsprogram för Godkännande av texten med presidiets ändringsförslag av den 5 september 2001 till de ändringar av bestämmelserna för språk- och datakurser som föreslagits av kvestorerna, som beslutade utan diskussion, - tog del av ovannämnda text (PE /PRES.), - beslutade att godkänna texten med presidiets ändringsförslag av den 3 och 5 september 2001 till de ändringar av bestämmelserna för språk- och datakurser som föreslagits av kvestorerna. PV\ doc 24

25 16. Övriga och brådskande frågor Extra sammanträde med det parlamentariska forumet EU- Medelhavsländerna 8 november 2001, som beslutade utan diskussion, - godkände kostnaderna för ett extra sammanträde med det parlamentariska forumet EU-Medelhavsländerna i Bryssel den 8 november 2001 och för en arbetsgrupp den 7 november PV\ doc 25

26 17. Övrig information - tog del av följande dokument: - Skrivelse från vice talmännen Imbeni, Provan och Friedrich av den 20 september 2001 med verksamhetsrapporten från delegationerna vid förlikningskommittén för perioden från den 1 augusti 2000 till den 31 juli 2001 (PE /PRES.). - Skrivelse från Poos, tjänstgörande ordförande för kvestorerna, av den 24 september 2001 om sekretariatsersättning för 2001 anpassning av artikel 26 (PE /PRES.). - Meddelande från generalsekreteraren av den 26 september 2001 om den administrativa situationen avseende Europaparlamentets extraanställda och lokalt anställda (PE /PRES.). - Meddelande från generalsekreteraren av den 16 oktober 2001 om förfarandena vid tillsättning av tjänster inom kategori A3 inom Europaparlamentets generalsekretariat (PE /PRES.). PV\ doc 26

27 18. Datum och plats för nästa sammanträde - beslutade att nästa sammanträde skulle hållas i Strasbourg måndagen den 12 november 2001 kl * * * Sammanträdet avslutades kl * * * PV\ doc 27

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg EUROPAPARLAMENTET CQ PV 04.07.01 PV 07/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... 2 2. Justering av protokollet

Läs mer

PROTOKOLL 03-12-2008

PROTOKOLL 03-12-2008 EUROPAPARLAMENTET PV BUR 03-12-2008 PE-6/BUR/PV/2008-19 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 03-12-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 6B01 - - - Bryssel PV\764785.doc PE413.696/BUR/corr PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet tisdagen den 10 februari och onsdagen den 11 februari 2009 Europaparlamentet BRYSSEL Sammanträdet öppnades kl. 15.35,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE ÅRSRAPPORT 2013 1 FÖRORD I artikel 7.6 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

HANDBOK FÖR OBSERVATÖRER

HANDBOK FÖR OBSERVATÖRER Antagen av presidiet den 29 januari 2003 Denna handbok har utarbetats i syfte att underlätta observatörernas första kontakt med Europaparlamentet genom praktiska upplysningar och föreskrifter om deras

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA Nedräkningen till EU-valet 2014 har börjat. Det är nu hundra dagar kvar tills den första vallokalen öppnar. 400 miljoner européer har chans att påverka hur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning 21 maj 2014 Förslag till ny dataskyddsförordning (allmän uppgiftsskyddsförordning) Europaparlamentets och Rådets

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:1 Utkom från trycket 2008-05-29 Försvarsmaktens interna bestämmelser om förslagsverksamhet; beslutade den 23 maj 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

PROTOKOLL. 4 februari 2013

PROTOKOLL. 4 februari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 04.02.2013 PE-7/BUR/PV/2013-02 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 februari 2013 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE502.442/BUR/rev PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Styrelsen Adm 2008/11 1(5) 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Adm 2008/11 3 Anmälan av styrelsens

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer