PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl och onsdagen den 24 oktober Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1"

Transkript

1 PE-5/BUR/PV/ PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl och onsdagen den 24 oktober 2001 kl Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista 6 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 2 och 4 juli, 3 och 5 september, 19 september samt 1 och 3 oktober Meddelanden från ordföranden Skrivelse från Watson av den 28 juni 2001 med begäran om översättning och tryckning i form av en broschyr av betänkandet av Cornillet om situationen för de grundläggande rättigheterna inom EU Skrivelse från Coelho av den 9 juli 2001 med begäran om tryckning i form av ett häfte av betänkandet och resolutionen från det tillfälliga utskottet för Echelon PV\ doc 1

2 6. Generalsekreterarens meddelande om konsekvenserna av förstainstansrättens dom av den 2 oktober Skrivelse från generalsekreteraren av den 3 september 2001 om begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 och 01/05 yttrande från budgetkontrollutskottet Den administrativa reformen - diskussion om kommissionens förslag Meddelande från generalsekreteraren om fastighetsbehovet i Bryssel med anledning av utvidgningen: resultat och uppföljning av meddelandet om marknadsundersökning Skrivelse från generalsekreteraren om de förfaranden som skall tillämpas för beslut om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande utnämnande av den myndighet som har ansvar för beslut om upphävande Generalsekreterarens meddelande om den nya avdelningen för internrevision Meddelande från generalsekreteraren om Europaparlamentets daghem i Bryssel: kommande etapper Skrivelse från Achten och Fordyn av den 30 juli 2001 där de på nytt tar upp förfrågan om att få använda plenisalen i Bryssel för den internationella tidningskonferensen och det internationella forumet för chefredaktörer den 28 maj 2002 PV\ doc 2

3 Tillfällig ersättning av två tjänstemän (kategori A1) Förslag till beslut utan diskussion Skrivelse från Randzio-Plath och Kuckelkorn av den 6 september 2001 med begäran om tillstånd att genomföra en studie av den ekonomiska situationen i Europeiska unionen Godkännande av texten med presidiets ändringsförslag av den 5 september 2001 till de ändringar av bestämmelserna för språk- och datakurser som föreslagits av kvestorerna Övriga och brådskande frågor Extra sammanträde med det parlamentariska forumet EU-Medelhavsländerna 8 november Övrig information Datum och plats för nästa sammanträde PV\ doc 3

4 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 och onsdagen den 24 oktober 2001 STRASBOURG Sammanträdet öppnades måndagen den 22 oktober 2001 kl och onsdagen den 24 oktober 2001 kl med Fontaine, Europaparlamentets talman, som ordförande. Närvarande Nicole Fontaine, ordförande Vice ordförande Imbeni Gerhard Schmid Provan Friedrich Lalumière Podestà Vidal-Quadras Roca (1) Colom i Naval Pacheco Pereira Marinho (2) Plooij-van Gorsel (3) Puerta Onesta Kvestorer Banotti (1) Quisthoudt-Rowohl Poos (2) Anmäld frånvaro Martin Anmäld frånvaro Balfe Ducarme Övriga närvarande Priestley, generalsekreterare (1) Närvarande endast måndagen den 22 oktober (2) Närvarande endast onsdagen den 24 oktober (3) Närvarande endast onsdagen den 24 oktober 2001, samma dag som hon valdes. PV\ doc 4

5 Inbjudna till punkt 8 : punkt 10 och 11: punkt 11: Pasqualotto, ordförande för personalkommittén Behmer, ordförande för tvärfackliga kommittén Theato, ordförande för budgetkontrollutskottet Van Hulten, föredragande för budgetkontrollutskottet Ordförandens kansli Ribera d Alcalà Brunagel (1) Ehlers Ducloux (1) Bassot (1) Generalsekreterarens kansli Stratigakis Pitt (1) Aguiriano Nalda Clark Generalsekretariat GD 1 Rømer/F. Ratti/Suarez Mella GD 2 Nickel/Wells-Shaddad (2) GD 3 Rolvering GD 4 Cioffi (1) /Silvestro (2) GD 5 Peter GD 6 Rieffel GD 7 Wilson GD 8 Chamier (1) Rättstjänsten Garzón Clariana, juridisk rådgivare/schoo (1) Rådgivare Vanhaeren PV\ doc 5

6 De politiska gruppernas sekretariat Welle (2) /Ruhrmann Verger (2) /Laforest Beels (1) Wehrling Servellon Barrett (1) Vangrunderbeeck (1) (PPE-DE) (PSE) (ELDR) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (UEN) (EDD) De grupplösa ledamöternas sekretariat Bugalho (NI) O. Ratti (TDI) Sekreterare vid sammanträdet: Kyst, Drexler, Lane, Huber (2) och Calinoglou. (1) Närvarande endast den 22 oktober (2) Närvarande endast den 24 oktober PV\ doc 6

7 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /PRES.), - lyssnade till Provan som ville avge en rapport till presidiet om sitt nyligen genomförda besök i Washington, - godkände förslaget till föredragningslista med de ändringar som framgår av protokollet och beslutade att behandla Provans punkt vid nästa sammanträde. PV\ doc 7

8 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 2 och 4 juli, 3 och 5 september, 19 september samt 1 och 3 oktober tog del av protokollen från sammanträdena den 2 och 4 juli 2001 (PE /PRES.), 3 och 5 september 2001 (PE /PRES.), 19 september 2001 (PE /PRES.) samt 1 och 3 oktober 2001 (PE /PRES.), - justerade protokollen. PV\ doc 8

9 3. Meddelanden från ordföranden 3.1. Ledamotsstadga - tog del av ordförandens upplysningar om utvecklingen i ärendet, särskilt uppgifterna om att ministerrådet kunde behandla frågan vid sammanträdet den 29 oktober Säkerheten i lokalerna i Bryssel - tog del av följande dokument:. Verhofstadts svar av den 12 oktober 2001 på en skrivelse från ordföranden om säkerheten i Europaparlamentets lokaler i Bryssel (PE /PRES.).. Goebbels skrivelse av den 22 oktober 2001 om de säkerhetsåtgärder som presidiet hade vidtagit (PE /PRES.). - lyssnade till Provan, Banotti, Vidal-Quadras Roca, Onesta, ordföranden, Podestà, Imbeni, Friedrich och G. Schmid, - tog del av upplysningar från ordföranden om resultatet från kontrollen av luftkvaliteten, resultatet från den evakueringsövning som genomfördes i Bryssel den 18 oktober 2001 och, på ordförandens begäran, generalsekreterarens uppgifter om den pågående utredningen av skrivelser som lämnats i vissa ledamöters fack, - uppmanade ordföranden att, med stöd från presidiet, återigen ta upp frågan med de belgiska myndigheterna, PV\ doc 9

10 - fick information om skrivelser från ett antal ledamöter som protesterade mot de säkerhetsåtgärder som hade vidtagits och bekräftade att de beslut som presidiet hade fattat vid sammanträdena den 19 september och den 3 oktober 2001 var nödvändiga och välgrundade, och att de skulle tillämpas strikt Skrivelser från en ledamot om fordringar gentemot hans före detta grupp - lyssnade till den juridiske rådgivarens redogörelse, - godkände förslagen till svar till ledamoten med hänvisning till regelverket för anslag till de politiska grupperna och ansvarsfördelningen Omröstning i budgetutskottet om parlamentsledamöternas föreningar - lyssnade till ordföranden som redogjorde för resultatet av budgetutskottets omröstningar om förfrågningarna som rör föreningen för före detta parlamentsledamöter och föreningen för ledamöter av Europaparlamentet, - lyssnade till Friedrich, Imbeni, Onesta, Colom I Naval och G. Schmid. PV\ doc 10

11 4. Skrivelse från Watson av den 28 juni 2001 med begäran om översättning och tryckning i form av en broschyr av betänkandet av Cornillet om situationen för de grundläggande rättigheterna inom EU - tog del av ovannämnda skrivelse från Watson och tillhörande finansieringsöversikt (PE /PRES. + bilaga), - lyssnade till ordföranden samt Onesta, Lalumière, Colom I Naval, Friedrich, Vidal-Quadras Roca, Pacheco Pereira, Podestà och Imbeni, - beslutade efter omröstningen att avslå Watsons begäran om tryckning i form av en broschyr av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (föredragande: Cornillet) om situationen för de grundläggande rättigheterna inom Europeiska unionen (2000). PV\ doc 11

12 5. Skrivelse från Coelho av den 9 juli 2001 med begäran om tryckning i form av ett häfte av betänkandet och resolutionen från det tillfälliga utskottet för Echelon - tog del av ovannämnda skrivelse från Coelho och tillhörande finansieringsöversikt (PE /PRES. + bilaga), - lyssnade till Vidal-Quadras Roca, Pacheco Pereira, Friedrich och G. Schmid, - beslutade efter omröstningen att avslå Coelhos begäran om tryckning i form av ett häfte på de elva officiella språken av betänkandet från det tillfälliga utskottet och Europaparlamentets resolution om ett internationellt övervakningssystem för privat och ekonomisk kommunikation (övervakningssystemet Echelon). PV\ doc 12

13 6. Generalsekreterarens meddelande om konsekvenserna av förstainstansrättens dom av den 2 oktober tog del av följande dokument:. Förstainstansrättens dom (tredje avdelningen i utökad sammansättning) av den 2 oktober 2001 om TDI-gruppen (PE /PRES.).. Ett meddelande från generalsekreteraren av den 18 oktober 2001 om de administrativa och finansiella effekterna av förstainstansrättens dom av den 2 oktober 2001 (PE och bilaga). - lyssnade till generalsekreterarens redogörelse av förstainstansrättens dom av den 2 oktober 2001 och dess effekter på de gemensamma målen T-222/99, T-327/99 och 329/99, - lyssnade till Colom I Naval, Onesta och generalsekreteraren som svarade på Colom I Navals inlägg, - tog del av förstainstansrättens dom, den så kallade TDI- domen, av den 2 oktober 2001 och dess effekter på de gemensamma målen T-222/99, T-327/99 och 329/99, - godkände generalsekreterarens förslag, - beslutade därefter att fatta ett definitivt beslut vid sammanträdet den 12 november om de administrativa och finansiella effekterna av upplösningen av TDI-gruppen. PV\ doc 13

14 7. Skrivelse från generalsekreteraren av den 3 september 2001 om begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 och 01/05 yttrande från budgetkontrollutskottet - tog del av följande dokument:. En skrivelse från ordföranden om styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 och begäran om upphävande (PE /PRES. och bilagor).. En skrivelse från Theato om begäran av upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/05 (PE /PRES. och bilagor). - lyssnade till generalsekreteraren som redogjorde för denna punkt samt Friedrich, ordföranden och Colom I Naval, - beslutade att följa generalsekreterarens rekommendationer och upphäva nekandena av godkännande nr 01/04 och 01/05. PV\ doc 14

15 8. Den administrativa reformen diskussion om kommissionens förslag PV BUR 22& tog del av följande dokument:. Ett förslag till skrivelse från ordföranden till Prodi, kommissionens ordförande, om den administrativa reformen (PE /PRES.).. En gemensam reaktion på kommissionens dokument av den 14 september 2001 om ett mer enhetligt tjänstesystem (PE /PRES.).. Ett meddelande från generalsekreteraren av den 23 maj 2001 om den gemensamma ståndpunkten kring reformen av tjänsteföreskrifterna vilken antogs den 15 maj 2001 av Europaparlamentets förvaltning och personalrepresentation (PE /PRES.).. Ett meddelande av den 22 mars 2001 om den nya personalpolitiken en första utvärdering och förslag (PE /PRES.).. Ett meddelande från generalsekreteraren om den nya personalpolitiken (PE /PRES.). - lyssnade till Lalumière, ordföranden, Friedrich, Vidal-Quadras Roca, Pasqualotto, ordföranden för personalkommittén, Behmer, företrädare för den tvärfackliga kommittén, och Colom I Naval, - tog del av utvecklingen i ärendet, - godkände att förslaget till skrivelse skulle skickas, med några ändringar som föreslogs av presidiets ledamöter, till Prodi, kommissionens ordförande; skrivelsen innehöll Europaparlamentets kommentarer och önskningar avseende det förslag som PV\ doc 15

16 kommissionen hade för avsikt att lämna angående en framtida karriärstruktur. * * * Ordföranden var tvungen att lämna sammanträdet på grund av andra åtaganden och Imbeni, tillförordnad ordförande, övertog ordförandeskapet för återstoden av sammanträdet. * * * PV\ doc 16

17 9. Meddelande från generalsekreteraren om fastighetsbehovet i Bryssel med anledning av utvidgningen: resultat och uppföljning av meddelandet om marknadsundersökning - tog del av ovannämnda meddelande från generalsekreteraren (PE /PRES.), - lyssnade till Colom I Naval som redogjorde för ärendet och den senaste utvecklingen, - lyssnade till Onesta som gratulerade vice ordförande Colom I Naval för dennes arbete, och som med hänsyn till de lokala förutsättningarna ansåg att man borde planera ett möte med företrädarna för Brysselregionen och även fortsättningsvis ha kontakt med de olika samtalsparterna och kommunen Ixelles för att informera dem om projektet och för att få deras godkännande i syfte att undvika eventuella förseningar, - lyssnade till Colom I Naval som svarade på Onestas inlägg, samt Podestà och Puerta, - beslutade att man skulle fatta beslut två dagar senare. * * * Sammanträdet ajournerades måndagen den 22 oktober 2001 kl och återupptogs kl onsdagen den 24 oktober 2001 * * * PV\ doc 17

18 - lyssnade till ordföranden som å presidiets vägnar gratulerade Plooij-van Gorsel till att hon hade valts till vice ordförande, - lyssnade till Provan som redogjorde för det missnöje som några ledamöter uttryckte, när han satt som ordförande i kammaren, med anledning av presidiets beslut av den 22 oktober 2001 angående kommissionens förslag om den administrativa reformen, - lyssnade till Pacheco Pereira, Friedrich och ordföranden som erinrade om bakgrunden och hänvisade till redogörelsen av Lalumière, vice ordförande med ansvar för uppföljningen av reformen av personalpolitiken, samt den bedömning som ordförandena för de politiska grupperna hade gjort vid talmanskonferensen den 4 oktober * * * PV\ doc 18

19 9. Meddelande från generalsekreteraren om fastighetsbehovet i Bryssel med anledning av utvidgningen: resultat och uppföljning av meddelandet om marknadsundersökning (fortsättning från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001) - lyssnade till ordföranden, Poos och Friedrich, - tog del av ytterligare utlåtanden och information om kontakter med de fyra projektledarna som hade tagits efter den undersökning av fastighetsmarknaden som genomfördes under första halvåret 2001 och av presidiets slutsatser från sammanträdet den 2 och 4 juli, - godkände generalsekreterarens slutsatser i meddelandet där han konstaterar dels att marken endast kan erhållas kostnadsfritt genom projekten D4/D5, dels att projekten D4/D5 och Atrium II är att föredra av tekniska skäl som bäst motsvarar institutionens behov inför de kommande utvidgningarna, - beslutade att be budgetutskottet och budgetkontrollutskottet att lämna ett yttrande om huruvida det föreslagna förfarandet är regelmässigt, och uppmana vice ordföranden med ansvar för fastighetsfrågor att ta de kontakter som han anser är nödvändiga inför presidiets beslut den 12 november PV\ doc 19

20 10. Skrivelse från generalsekreteraren om de förfaranden som skall tillämpas för beslut om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande utnämnande av den myndighet som har ansvar för beslut om upphävande - tog del av följande dokument:. Ovannämnda skrivelse från generalsekreteraren av den 16 oktober 2001 (PE /PRES.).. Ett meddelande från generalsekreteraren av den 22 maj 2001 om förfarandena för upphävande av Europaparlamentets beslut (PE /PRES. + bilagor). - lyssnade till generalsekreterarens redogörelse samt till Theato, ordförande för budgetkontrollutskottet, Onesta, Colom I Naval, G. Schmid och generalsekreteraren, - godkände förslagen till ändringar av interna bestämmelser om genomförandet av Europaparlamentets budget avseende systemet för upphävande, - beslutade att överlämna dessa ändringsförslag till budgetkontrollutskottet för yttrande. PV\ doc 20

21 11. Generalsekreterarens meddelande om den nya avdelningen för internrevision PV BUR 22& tog del av ovannämnda meddelande från generalsekreteraren (PE /PRES.), - lyssnade till generalsekreterarens redogörelse, - inledde en lång diskussion om förslaget till hur Europaparlamentets nya avdelning för internrevision skall fungera och organiseras. Följande yttrade sig: Theato, van Hulten, föredragande för budgetkontrollutskottet, G. Schmid, Provan, generalsekreteraren och Colom I Naval, - kom överens om att fatta ett slutligt beslut om den nya avdelningens organisation vid nästa sammanträde på grundval av ett förslag som skulle utarbetas utifrån inlämnade förslag, - beslutade att tillåta att nödvändiga rekryteringsprocesser inleddes, i synnerhet för tjänsten som internrevisor för vilken en extern process skulle inledas med hänsyn till den särskilda kompetens som krävs för tjänsten. PV\ doc 21

22 12. Meddelande från generalsekreteraren om Europaparlamentets daghem i Bryssel: kommande etapper - lyssnade till Colom I Navals redogörelse samt till Quisthoudt-Rowohl, G. Schmid och Lalumière, - tog del av ovannämnda meddelande från generalsekreteraren (PE /PRES.), - beslutade att snarast genomföra det begränsade antalet föreslagna ändringar angående daghemmet Eastman, - beslutade att avstå från möjligheten att bygga ut daghemmet, - gav i uppdrag åt förvaltningen att undersöka möjligheten att utöka verksamheten på rue Wayenberg, - gav i uppdrag åt vice ordföranden med ansvar för fastighetsfrågor och kvestorn med ansvar för daghem att börja undersöka möjligheten att starta ett andra daghem, - uppmanade förvaltningen att snabbt vidta nödvändiga åtgärder för att hjälpa de ledamöter och den personal på institutionen vars barn inte kunde få plats på befintliga daghem med att hitta andra lämpliga daghem. PV\ doc 22

23 13. Skrivelse från Achten och Fordyn av den 30 juli 2001 där de på nytt tar upp förfrågan om att få använda plenisalen i Bryssel för den internationella tidningskonferensen och det internationella forumet för chefredaktörer den 28 maj Tillfällig ersättning av två tjänstemän (kategori A1) Behandlingen av dessa punkter flyttades fram till början av nästa sammanträde. PV\ doc 23

24 15. Förslag till beslut utan diskussion Skrivelse från Randzio- Plath och Kuckelkorn av den 6 september 2001 med begäran om tillstånd att genomföra en studie av den ekonomiska situationen i Europeiska unionen, som beslutade utan diskussion, - tog del av ovannämnda skrivelse från Randzio-Plath och Kuckelkorn (PE /PRES.), - beslutade att begära kompletterande upplysningar om studien och kostnaden för denna innan ett slutligt beslut fattades, eventuellt inom ramen för presidiets godkännande av GD 4:s forskningsprogram för Godkännande av texten med presidiets ändringsförslag av den 5 september 2001 till de ändringar av bestämmelserna för språk- och datakurser som föreslagits av kvestorerna, som beslutade utan diskussion, - tog del av ovannämnda text (PE /PRES.), - beslutade att godkänna texten med presidiets ändringsförslag av den 3 och 5 september 2001 till de ändringar av bestämmelserna för språk- och datakurser som föreslagits av kvestorerna. PV\ doc 24

25 16. Övriga och brådskande frågor Extra sammanträde med det parlamentariska forumet EU- Medelhavsländerna 8 november 2001, som beslutade utan diskussion, - godkände kostnaderna för ett extra sammanträde med det parlamentariska forumet EU-Medelhavsländerna i Bryssel den 8 november 2001 och för en arbetsgrupp den 7 november PV\ doc 25

26 17. Övrig information - tog del av följande dokument: - Skrivelse från vice talmännen Imbeni, Provan och Friedrich av den 20 september 2001 med verksamhetsrapporten från delegationerna vid förlikningskommittén för perioden från den 1 augusti 2000 till den 31 juli 2001 (PE /PRES.). - Skrivelse från Poos, tjänstgörande ordförande för kvestorerna, av den 24 september 2001 om sekretariatsersättning för 2001 anpassning av artikel 26 (PE /PRES.). - Meddelande från generalsekreteraren av den 26 september 2001 om den administrativa situationen avseende Europaparlamentets extraanställda och lokalt anställda (PE /PRES.). - Meddelande från generalsekreteraren av den 16 oktober 2001 om förfarandena vid tillsättning av tjänster inom kategori A3 inom Europaparlamentets generalsekretariat (PE /PRES.). PV\ doc 26

27 18. Datum och plats för nästa sammanträde - beslutade att nästa sammanträde skulle hållas i Strasbourg måndagen den 12 november 2001 kl * * * Sammanträdet avslutades kl * * * PV\ doc 27

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet tisdagen den 10 februari och onsdagen den 11 februari 2009 Europaparlamentet BRYSSEL Sammanträdet öppnades kl. 15.35,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Granskningsbetänkande

Granskningsbetänkande Konstitutionsutskottets betänkande 13/14:KU Granskningsbetänkande PRESSUPPLAGA, EJ KORREKTURLÄST Inledning 1 2 Enligt 13 kap. 1 regeringsformen ska konstitutionsutskottet granska statsrådens tjänsteutövning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Tredje utvärderingsomgången. Överensstämmelserapport för Finland

Tredje utvärderingsomgången. Överensstämmelserapport för Finland GENERALDIREKTORATET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR TILLSYNSAVDELNINGEN Strasbourg, 4 december 2009 Offentligt Greco RC-III (2009) 2E (P3) Tredje utvärderingsomgången Överensstämmelserapport

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet tisdagen den 15 november 2011 P7_TA-PROV(2011)11-15 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 475.335 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Europadomstolen DOMSTOLEN. rättigheter SWE?

Europadomstolen DOMSTOLEN. rättigheter SWE? Europadomstolen för mänskliga 50 FRÅGOR OM rättigheter DOMSTOLEN SWE? AN COURT OF HUM 50 frågor om Domstolen Denna publikation är framställd av Europadomstolens informationsenhet och är inte bindande för

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer