PROTOKOLL. 27 oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 27 oktober 2011"

Transkript

1 PE-7/CPG/PV/ EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg PE /CPG

2 PE-7/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den, 27 oktober 2011 kl Louise Weiss byggnaden lokal R1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollen från sammanträdena den 29 september 2011 och den 20 oktober Godkännande av det slutliga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november I (den november 2011 i Strasbourg) planering av prioriterade debatter i kammaren Meddelanden från talmannen Europeiska rådets möten den 23 och 26 oktober Besök i Libyen och Tunisien, samt i Kroatien, Serbien och Bosnien och Hercegovina Budgetförlikningskommitténs första sammanträde den 8 november Deltagande av Europeiska kommissionens ordförande BARROSO i talmanskonferensens sammanträde den 10 november A. BESLUT/DISKUSSION Arbetsgruppen för attraktivare plenarsammanträden beslut om ett förslag till kompromissåtgärdspaket skrivelse från Swoboda, ordförande för arbetsgruppen i fråga 13 2/32 PE /CPG

3 6. Utdelning av Sacharovpriset 2011 förslag till nomineringar från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling skrivelser från ALBERTINI OCH JOLY, ordförande för utskotten ifråga B. FÖRSLAG TILL BESLUT UTAN DEBATT Förslag från samordningsorganet för de politiska grupperna om att ändra verksamheten under veckorna 39 och 40 i parlamentets verksamhetskalender för års budgetförfarande i enlighet med Lissabonfördraget nominell sammansättning av Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén förslag från de politiska grupperna Begäran om att utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 50 i arbetsordningen ska få vara associerat utskott till ett lagstiftningsbetänkande från fiskeriutskottet med titeln gemensamma fiskeripolitiken skrivelse från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE Begäran från parlamentariska församlingen Euronests arbetsgrupp för Vitryssland om att få hålla ett sammanträde den 29 november 2011 i Bryssel skrivelse från SARYUSZ-WOLSKI, medordförande för den berörda arbetsgruppen Begäran från delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Chile om att få hålla ett presidiesammanträde den 20 december 2011 i Bryssel skrivelse från MUÑIZ DE URQUIZA, ordförande för den berörda delegationen Begäran från delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) om att få hålla ett interparlamentariskt möte med Vietnamns nationalförsamling den 5 december 2011 i Bryssel skrivelse från LANGEN, ordförande för den berörda delegationen Resor utanför de tre arbetsorterna Begäran från delegationen för förbindelserna med Förenta staterna om att få hålla nästa interparlamentariska möte/transatlantiska lagstiftardialog mellan Europaparlamentet och Förenta staterna i Jacksonville i Florida den 2 4 december 2011 skrivelse från BROK, ordförande för den berörda delegationen Begäran från utskottet för internationell handel om att få sända en delegation till Danmark den november 2011 skrivelse från MOREIRA, ordförande för det berörda utskottet Övriga och brådskande frågor Punkter för kännedom Intern skriftväxling Interinstitutionell skriftväxling /32 PE /CPG

4 16.3 Extern skriftväxling Datum och plats för nästa sammanträde /32 PE /CPG

5 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 kl Strasbourg Sammanträdet öppnades kl med Europaparlamentets talman Jerzy BUZEK, som ordförande. Närvarande BUZEK, talman Ordförande för de politiska grupperna DAUL SCHULZ VERHOFSTADT ZAHRADIL HARMS (medordförande) BISKY PROVERA (tillförordnad) (PPE) (S&D) (ALDE) (ECR) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (EFD) Grupplösa ledamöter BINEV 1 (grupplös ledamot) Övriga närvarande Generalsekreterare WELLE 1 Närvarande i enlighet med artikel 24.2 i arbetsordningen. 5/32 PE /CPG

6 Inbjudna: LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande Inbjudna till punkt 5: SWOBODA, ordförande för arbetsgruppen för attraktivare plenarsammanträden Övriga inbjudna Rådet 1 som företräddes av MILTON DE HERT CASTELLAN Kommissionen 1 som företräddes av NYMAND-CHRISTENSEN BARANY Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 1 som företräddes av MATTHIESSEN LE BRAS Talmannens kansli ROSINSKA TEASDALE S. HUBER ALPERMANN GRAJEWSKI FISCHER Generalsekreterarens kansli DREXLER BLAU FREDSGAARD 1 Närvarande vid behandlingen av punkterna 1 3 på föredragningslistan. 6/32 PE /CPG

7 Generalsekretariatet GD Parlamentets ledning (PRES) GD EU-intern politik (IPOL) GD EU-extern politik (EXPO) GD Kommunikation (COMM) GD Ekonomi (FINS) GD Innovation och tekniskt stöd (ITEC) GD Tolkning och konferenser (INTE) Rättstjänsten Direktör för förbindelserna med de politiska grupperna F. RATTI/DUNSTAN/LANE/ KNUDSEN/SCOTT/SANCHEZ RODRIGUEZ/URBIETA/CHAJN/ATTARD RIBERA D'ALCALÀ/VANDENBOSCH/ CHIOCCHETTI AGUIRIANO/C. HUBER/ PENALVER LAHOUSSE/DUCH GUILLOT/ VAN DEN BROEKE/WARASIN VANHAEREN VILELLA JIMENEZ MARIN PENNERA/PASSOS WINKLER De politiska grupperna KAMP/RYNGAERT/SCRIBAN/RIPOLL COLOMBO/HORNAK/BAPTISTA/GOEGER BEELS/COLERA/RASMUSSEN BARRETT/ISAACS TSETSI/DENKINGER/LINAZASORO D'ALIMONTE/LEPOLA VAUGIER/GHILARDI BUGALHO (PPE) (S&D) (ALDE) (ECR) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (EFD) (NI) Sekreterare vid sammanträdet: HILLER, SHEIL, CASALPRIM och PEGAZZANO. 7/32 PE /CPG

8 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Talmanskonferensen tog del av förslaget till föredragningslista (PE /CPG) och godkände det i den form som framgår av detta protokoll. 8/32 PE /CPG

9 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 29 september 2011 och den 20 oktober 2011 Talmanskonferensen noterade och justerade det ändrade protokollet från sammanträdet den 29 september 2011 i Strasbourg (PE /CPG och bilaga) och protokollet från sammanträdet den 20 oktober 2011 i Bryssel (PE /CPG och bilaga). 9/32 PE /CPG

10 3. Godkännande av det slutliga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november I (den november 2011 i Strasbourg) planering av prioriterade debatter i kammaren Talmanskonferensen tog del av en skrivelse av den 26 oktober 2011 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om rekommendationer avseende föredragningslistan för sammanträdesperioderna november I och II i Strasbourg (PE /CPG med bilaga), en skrivelse av 26 oktober 2011 från utskottsordförandekonferensen ordförande, LEHNE, om medbeslutandeärenden om vilka förhandlingar pågår (PE /CPG med bilaga), en skrivelse av den 25 oktober 2011 från HARBOUR, ordförande för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, om förslaget till en debatt i kammaren om resultatet från forumet för den inre marknaden under sammanträdesperioden i november (PE /complem), behandlade det slutliga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november I (14 17 november 2011 i Strasbourg) mot bakgrund av meddelanden från GD Parlamentets ledning med de olika alternativen, som delades ut efter de förberedande sammanträdena den oktober 2011 med de politiska gruppernas generalsekreterare, och antog förslagen i dessa meddelanden. 10/32 PE /CPG

11 4. Meddelanden från talmannen 4.1 Europeiska rådets möten den 23 och 26 oktober 2011 Talmanskonferensen lyssnade till talmannen, som meddelade att han hade deltagit i Europeiska rådets möte i Bryssel söndagen den 23 oktober 2011, med fokus på den ekonomiska och finansiella kris EU står inför, lyssnade till talmannen, som även tillade att Europeiska rådets ordförande VAN ROMPUY under dagens plenarsammanträde skulle rapportera om Europeiska rådets möte söndagen den 23 oktober 2011 och stats- och regeringschefernas informella möte onsdagen den 26 oktober 2011, samt om de eurotoppmöten som hölls efter båda mötena. 4.2 Besök i Libyen och Tunisien, samt i Kroatien, Serbien och Bosnien och Hercegovina Talmanskonferensen lyssnade till talmannen, som meddelade följande: Han skulle göra ett officiellt besök i Libyen och Tunisien den oktober 2011, som är länder som genomgår historiska förändringar. Han nämnde att det södra grannskapet i Nordafrika var en viktig region där mänskliga rättigheter, demokrati och grundläggande rättigheter stod på spel. Han tillade att han vid besöket skulle kunna framföra parlamentets ståndpunkt i frågan och knyta kontakter med dessa två länders demokratiska institutioner. Han skulle också besöka Kroatien, Serbien och Bosnien och Hercegovina den 2 4 november 2011, där han skulle träffa politiska ledare och företrädare för det civila samhället. Han informerade även om att han skulle avlägga ett särskilt besök i Srebrenica och hedra offren för massakern /32 PE /CPG

12 4.3 Budgetförlikningskommitténs första sammanträde den 8 november 2011 Talmanskonferensen lyssnade till talmannen, som tackade de politiska grupperna för deras nomineringar till budgetförlikningskommittén, som skulle hålla sitt konstituerande sammanträde under hans ordförandeskap den 8 november Han noterade att sammansättningen av Europaparlamentets delegation skulle godkännas under dagens sammanträde i talmanskonferensen, utan diskussion och under punkt Deltagande av Europeiska kommissionens ordförande BARROSO i talmanskonferensens sammanträde den 10 november 2011 Talmanskonferensen lyssnade till talmannen, som noterade att Europeiska kommissionens ordförande BARROSO skulle delta i talmanskonferensens sammanträde den 10 november 2011 för att diskutera kommissionens årliga arbetsprogram för 2012 och andra interinstitutionella frågor. 12/32 PE /CPG

13 A. BESLUT/DISKUSSION 5. Arbetsgruppen för attraktivare plenarsammanträden beslut om ett förslag till kompromissåtgärdspaket skrivelse från Swoboda, ordförande för arbetsgruppen i fråga Talmanskonferensen tog del av en skrivelse av den 18 oktober 2011 från SWOBODA, den berörda arbetsgruppens ordförande, om ovannämnda ärende (PE /CPG och bilaga), en skrivelse av den 26 oktober 2011 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om möten som hölls parallellt med plenarsammanträdena (PE /GPG), ett mandat för talmanskonferensens arbetsgrupp för attraktivare plenarsammanträden, som antogs av talmanskonferensen den 14 oktober 2010 (PE /CPG/REV3), ett utdrag ur protokollet från talmanskonferensens sammanträde den 9 juni 2011, påminde om sina diskussioner av den 9 juni 2011 om rekommendationerna från arbetsgruppen för attraktivare plenarsammanträden, tog del av skrivelsen av den 18 oktober 2011 från SWOBODA, den berörda arbetsgruppens ordförande, med ett förslag till kompromisspaket med rekommendationer för detta ärende, förde en kort diskussion om rekommendationerna, med deltagande av PPE-gruppens ordförande DAUL, som stödde kompromisspaketet med rekommendationer och även ansåg att situationen med muntliga röstförklaringar inte var hållbar, ECR-gruppens ordförande ZAHRADIL, som uttryckte vissa tvivel 13/32 PE /CPG

14 på förslaget att avsluta måndagskvällarnas sammanträden kl och Verts/ALE-gruppens medordförande HARMS, som starkt beklagade att hennes grupps förslag att flytta torsdagseftermiddagarnas debatter om brådskande ärenden till en tidigare tidpunkt under sammanträdesveckan inte hade vunnit majoritet bland de politiska grupperna, stödde följande rekommendationer från SWOBODA: Sammanträdesveckans struktur Plenarsammanträdena bör i princip i synnerhet inte överlappa sammanträden i de politiska grupperna, utskotten och interparlamentariska delegationer där alla deltar, och tillstånd för utskottssammanträden i Strasbourg bör ges enbart på grundval av motiverade behov. Förteckningar över förfrågningar om tillstånd att hålla sammanträden i parlamentsutskott och interparlamentariska delegationer under en viss sammanträdesperiod i Strasbourg bör finnas tillgängliga på utsatt tid före det sammanträde för gruppernas generalsekreterare som hålls på tisdagar veckan före sammanträdesperioden i Strasbourg. Denna förteckning bör också innehålla information om motiveringen till anordnandet av något av de begärda sammanträdena i fråga. Generalsekreteraren skulle kunna uppmanas att utarbeta förslag för att stärka de gällande bestämmelserna för sammanträden som äger rum samtidigt med plenarsammanträdena. Talmanskonferensen skulle därefter återkomma till denna fråga mot denna bakgrund vid ett av sina kommande sammanträden. Måndagssammanträdena under sammanträdesveckan i Strasbourg bör i princip avslutas senast kl och, efter att sammanträdet inletts, avsättas för anföranden på en minut och korta presentationer och eventuellt, om talmanskonferensen så beslutar, en debatt på en timme med kommissionen 14/32 PE /CPG

15 om aktuella frågor direkt efter öppnandet av sammanträdet och efter beslut i kammaren om föredragningslistan. Tiden för anföranden på en minut på måndagarna under sammanträdesperioderna i Strasbourg bör behållas. Den tjänstgörande talman/de tjänstgörande talmän som är ordförande för plenarsammanträdet bör uppmanas att se till att dessa anföranden om politiskt viktiga frågor fokuserar på aspekter av den europeiska dimensionen som faller inom ramen för EU:s befogenheter. Innehållet i föredragningslistorna för sammanträdesperioder Lagstiftningsbetänkandena bör prioriteras vid fastställandet av föredragningslistorna för sammanträdesperioder, och vid behov grupperas enligt ärenden. Tillräckligt med utrymme bör även lämnas åt ärenden som inte avser lagstiftning men som har en strategisk eller vägledande betydelse. Man bör systematiskt använda sig av det tillvägagångssätt varmed Europeiska kommissionen lägger fram viktiga lagstiftningsförslag och strategiska initiativ under plenarsammanträdena i Strasbourg eller Bryssel så fort dessa antagits av kommissionen. Planeringen av den parlamentariska verksamheten bör förbättras för att till exempel undvika att vissa viktiga ärenden, särskilt ärenden som inte avser lagstiftning, behandlas parallellt i kammaren och i utskotten under en och samma sammanträdesperiod. Antalet formella sammanträden skulle kunna begränsas. Man skulle kunna påminna om beslutet av den 10 mars 2011 att uppmana utskottet för konstitutionella frågor att se över artikel 70 i parlamentets arbetsordning i syfte att göra förfarandena i samband med förhandlingar om överenskommelser vid första behandlingen effektivare, transparentare och fullständigare. 15/32 PE /CPG

16 Organisationen av debatterna i kammaren Den tjänstgörande talman/de tjänstgörande talmän som är ordförande för plenarsammanträdet bör strikt respektera tiderna för inledning och avslutande av debatterna. Alternativa placeringsarrangemang skulle kunna undersökas för vissa tydligt fastställda debatter, såsom debatter om brådskande ärenden. Administrationen skulle kunna uppmanas att lägga fram förslag till riktlinjer för att, genom ett beslut från talmanskonferensen, på prov tillämpa sådana nya arrangemang innan man fattar något slutligt beslut om eventuella ändringar av de relevanta reglerna. Genom att bevilja tillräckligt med talartid till enskilda ledamöter i vissa prioriterade debatter skulle debatternas kvalitet och samstämdhet förbättras och debatterna skulle kunna få ett bättre mottagande i medierna. De politiska grupperna skulle också kunna följa förslaget att, som allmän regel och om så är möjligt, öka minimitalartiden för enskilda ledamöter till över en minut, samtidigt som i synnerhet de mindre politiska grupperna måste vara flexibla när det gäller fördelning av talartid. I ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen anges att kommissionen bör respektera de riktlinjer för fördelning av talartid som beslutats tillsammans med parlamentet. Den tjänstgörande talman/de tjänstgörande talmän som är ordförande för plenarsammanträdet bör strikt övervaka tillämpningen av denna princip på ett enhetligt och effektivt sätt. Samma tillvägagångssätt bör tillämpas för företrädare för andra institutioner, såsom rådet. Den tjänstgörande talman/de tjänstgörande talmän som är ordförande för plenarsammanträdet bör, för att förbättra debatternas samstämdhet och kvalitet, prioritera de ledamöter som är närvarande under hela debatten vid beviljandet av talartid enligt ögonkontaktförfarandet. 16/32 PE /CPG

17 Före de normala omröstningsperioderna, för att undvika avbrott i arbetet, bör man strikt hålla en paus mellan slutet av debatterna och inledningen av omröstningarna. Detta betyder att den ringsignal som kallar ledamöterna till omröstning endast skulle starta att ringa efter den debatt som hålls före omröstningarna. Man skulle kunna uppmana utskottet för konstitutionella frågor att undersöka om ledamöternas möjligheter att lämna in skriftliga förklaringar skulle kunna utökas något, till exempel till två eller tre gånger per sammanträdesperiod. (Enligt artikel i parlamentets arbetsordning får ledamöter som inte yttrat sig under en debatt, högst en gång per sammanträdesperiod, lämna in en skriftlig förklaring på högst 200 ord som ska bifogas protokollet från debatten). Presidiet skulle kunna uppmanas att överväga installationen av stora skärmar i kammaren, inbegripet mittemot talmannen, för att man bättre ska kunna se talarna. Omröstning Om talmanskonferensen så beslutar kan omröstningarna i princip hållas direkt efter att en viss prioriterad debatt avslutats. Ett sådant beslut bör inte tillämpas mer än högst två eller tre gånger per sammanträdesperiod. Den faktiska omröstningstiden bör vara så kort och effektiv som möjligt, men gruppernas ordförande och föredragande bör ha möjlighet att tala före omröstningen om mycket viktiga ärenden för att kort redogöra för de politiska gruppernas ståndpunkter respektive nyckelfrågorna för att förfarandena i kammaren ska bli livligare, mer förståeliga och attraktivare för medierna och medborgare som vill följa med i parlamentets arbete. 17/32 PE /CPG

18 Tvärpolitiska grupper Talmanskonferensen är i princip öppen till att undersöka förslaget att utöka möjligheten att sammanträda i Bryssel till de tvärpolitiska grupperna. uppmanade talmannen att hänskjuta de relevanta ärendena till presidiet eller utskottet för konstitutionella frågor, och att garantera att utskottsordförandekonferensens ordförande och delegationsordförandekonferensens ordförande deltar i eventuella andra uppföljningar som behövs, lyssnade till SWOBODA, ordförande för arbetsgruppen, som välkomnade beslutet men betonade att han skulle ha föredragit ett mer långtgående reformpaket; med hänvisning till skrivelsen av LEHNE av den 26 oktober 2011 noterade han att det, trots den allmänna principen om att inga sammanträden ska hållas parallellt med plenarsammanträdet, finns en bred förståelse för att det ibland uppstår situationer där det kan behövas sådana utskottssammanträden; när det gäller de frågor som togs upp under diskussionen drog han slutsatsen att dessa frågor, och andra ärenden som hade behandlats inom ramen för arbetsgruppen, skulle kunna fortsätta att behandlas vid ett senare tillfälle, tackade varmt SWOBODA och de andra medlemmarna i arbetsgruppen för deras ihärdiga arbete. 18/32 PE /CPG

19 6. Utdelning av Sacharovpriset 2011 förslag till nomineringar från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling skrivelser från ALBERTINI OCH JOLY, ordförande för utskotten ifråga Talmanskonferensen tog del av en skrivelse av den 25 oktober 2011 från ALBERTINI och JOLY, ordförande för utskotten ifråga, om ovannämnda ärende, inbegripet biografier för de tre kandidater (i alfabetisk ordning) som fick flest röster (PE /CPG och bilagor) vid ett gemensamt sammanträde för utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling den 20 oktober 2011, stadgan för Sacharovpriset för tankefrihet talmanskonferensens beslut av den 15 maj 2003 som ändrades den 14 juni 2006 (PE /BUR och bilaga), förslaget till program av den 25 oktober 2011 från högnivåkonferensen om mänskliga rättigheter Sacharovprisnätverket som ska hållas den 23 november 2011 i Bryssel, beslutade enhälligt att överlämna Sacharovpriset 2011 till Arabvårens kandidater Asmaa MAHFOUZ (Egypten), Ahmed AL-ZUBAIR AHMED AL-SANUSI (Libyen), Razan ZAITOUNEH (Syrien), Ali FARZAT (Syrien) och Mohamed BOUAZIZI (Tunisien), lyssnade till talmannen, som informerade talmanskonferensen om den föreslagna ramen för Sacharov-nätverkets högnivåkonferens om mänskliga rättigheter, som skulle äga rum den 23 november 2011 vid Europaparlamentet och Bozar (kulturkomplex), med deltagande av många av Sacharovpristagarna samt talmannen själv och de vice talmännen Rouček, McMillan-Scott, Durant och Kratsa-Tsagaropoulou, 19/32 PE /CPG

20 godkände talmannens förslag till detta evenemang. 20/32 PE /CPG

21 B. FÖRSLAG TILL BESLUT UTAN DEBATT 7. Förslag från samordningsorganet för de politiska grupperna om att ändra verksamheten under veckorna 39 och 40 i parlamentets verksamhetskalender för 2012 Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 15 september 2011 från D'ALIMONTE, generalsekreterare för GUE/NGL-gruppen, för gruppens samordnare (PE /CPG), ett förslag till reviderad parlamentskalender för 2012, tog del av och godkände följande ändringar av parlamentets kalender för 2012, i enlighet med ovannämnda skrivelse: Vecka 39 (tidigare avsatt för verksamhet i de politiska grupperna) blir en utskottsvecka. Vecka 40 (tidigare en vit vecka) blir en blandad vecka, med gruppsammanträden från måndag till och med onsdag morgon och utskottssammanträden på onsdag eftermiddag och torsdag. 21/32 PE /CPG

22 års budgetförfarande i enlighet med Lissabonfördraget nominell sammansättning av Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén förslag från de politiska grupperna Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av den nominella sammansättningen av Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén (PE /CPG), artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 75d i parlamentets arbetsordning, beslutade att Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén för budgetförfarandet för 2012 bör bestå av talmannen och 26 andra ledamöter, som väljs bland de politiska grupperna, i enlighet med ovannämnda dokument. 22/32 PE /CPG

23 9. Begäran om att utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 50 i arbetsordningen ska få vara associerat utskott till ett lagstiftningsbetänkande från fiskeriutskottet med titeln gemensamma fiskeripolitiken skrivelse från utskottsordförandekonferensens ordförande LEHNE Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 19 oktober 2011 från LEHNE, ordförande för utskottsordförandekonferensen, om ovannämnda ärende (PE /CPG med bilagor), tog del av begäran från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) att i enlighet med artikel 50 i arbetsordningen (förfarande med associerade utskott) få vara associerat utskott till ett lagstiftningsbetänkande från fiskeriutskottet (PECH) med titeln gemensamma fiskeripolitiken, tog del av rekommendationen från utskottsordförandekonferensens ordförande att ENVI-utskottets begäran att vara associerat utskott till ovannämnda betänkande enligt artikel 50 skulle avslås, stödde rekommendationen från utskottsordförandekonferensens ordförande. 23/32 PE /CPG

24 10. Begäran från parlamentariska församlingen Euronests arbetsgrupp för Vitryssland om att få hålla ett sammanträde den 29 november 2011 i Bryssel skrivelse från SARYUSZ-WOLSKI, medordförande för den berörda arbetsgruppen Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 17 oktober 2011 från SARYUSZ-WOLSKI, medordförande för Euronests arbetsgrupp för Vitryssland, om ovannämnda ämne (PE /CPG och finansieringsöversikt), tog del av begäran från SARYUSZ-WOLSKI, medordförande för Euronests arbetsgrupp för Vitryssland, att få hålla gruppens första sammanträde den 29 november 2011 i Bryssel, noterade att fem företrädare för den vitryska oppositionen hade bjudits in till ovannämnda sammanträde och att medordföranden begärt att Europaparlamentet skulle täcka deras rese- och logikostnader, godkände dessa två önskemål. 24/32 PE /CPG

25 11. Begäran från delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Chile om att få hålla ett presidiesammanträde den 20 december 2011 i Bryssel skrivelse från MUÑIZ DE URQUIZA, ordförande för den berörda delegationen Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 12 oktober 2011 från MUÑIZ de URQUIZA, ordförande för den berörda delegationen, om ovannämnda ärende (PE /CPG och finansieringsöversikt), tog del av begäran från MUÑIZ de URQUIZA, ordförande för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Chile, om att få hålla ett sammanträde i presidiet för den gemensamma parlamentarikerkommittén för EU-Chile den 20 december 2011 (utskottsdag) i Bryssel för att förbereda det sjuttonde sammanträdet i den gemensamma parlamentarikerkommitén EU-Chile, som ska hållas i januari 2012, noterade att detta möte inte fanns med i de interparlamentariska delegationernas verksamhetsprogram för 2011, som talmanskonferensen hade godkänt den 25 november 2010, godkände ovannämnda begäran. 25/32 PE /CPG

26 12. Begäran från delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) om att få hålla ett interparlamentariskt möte med Vietnamns nationalförsamling den 5 december 2011 i Bryssel skrivelse från LANGEN, ordförande för den berörda delegationen Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 12 oktober 2011 från LANGEN, ordförande för delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund, om ovannämnda ärende (PE , bilaga och finansieringsöversikt), tog del av skrivelsen från LANGEN, ordförande för delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund, med det preliminära förslaget till program för, och en begäran om tillstånd att hålla, ett interparlamentariskt sammanträde i Bryssel den 5 november 2011 (en dag som är avsatt för utskottsverksamhet), noterade att det interparlamentariska sammanträdet i fråga inte fanns med i delegationernas verksamhetsprogram för 2011, som talmanskonferensen hade godkänt den 25 november 2010, påminde om att det i artikel 8.3 i de relevanta bestämmelserna fastslås att varje ständig interparlamentarisk delegation i så stor utsträckning som möjligt ska hålla ett interparlamentariskt sammanträde per år, godkände undantagsvis ovannämnda begäran eftersom sammanträdet skulle hållas i Bryssel. 26/32 PE /CPG

27 Resor utanför de tre arbetsorterna 13. Begäran från delegationen för förbindelserna med Förenta staterna om att få hålla nästa interparlamentariska möte/transatlantiska lagstiftardialog mellan Europaparlamentet och Förenta staterna i Jacksonville i Florida den 2 4 december 2011 skrivelse från BROK, ordförande för den berörda delegationen Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 23 september 2011 från BROK, ordförande för delegationen för förbindelserna med Förenta staterna, om ovannämnda ärende (PE /CPG, förslag till program och reviderad finansieringsöversikt), noterade skrivelsen från BROK, ordförande för delegationen för förbindelserna med Förenta Staterna, med en begäran om att få delta i det 71:a interparlamentariska mötet/transatlantiska lagstiftardialogen mellan Europaparlamentet och Förenta staterna, som ska hållas i Jacksonville i Florida den 2 4 december 2011 (dagar utan parlamentarisk verksamhet), konstaterade att delegationen i fråga fanns med i 2011 års program för delegationer, som talmanskonferensen hade godkänt den 25 november 2010, och ursprungligen skulle hållas i Washington och på en annan plats i Förenta staterna, utan angivelse av exakta datum i december, påminde om att konferensen, i och med godkännandet av det ovannämnda årsprogrammet, hade konstaterat att ett visst antal av delegationsresorna planerades äga rum under perioder som omfattar dagar utan parlamentariskt arbete (fredagar), veckoslut och allmänna helgdagar, och hade godkänt dessa önskemål, påminde om att talmanskonferensen vid sitt sammanträde den 20 oktober 2011 hade beslutat att bordlägga sitt beslut till nästa sammanträde, i väntan på de nödvändiga förtydligandena om det fullständiga programmet, särskilda 27/32 PE /CPG

28 kostnadsjämförelser och det faktiska antalet ledamöter i delegationen; noterade att dessa förtydliganden hade tillhandahållits, godkände ovannämnda begäran, under förutsättning att delegationen skulle bestå av 16 ledamöter som reser, vilket var den återstående kvoten för /32 PE /CPG

29 14. Begäran från utskottet för internationell handel om att få sända en delegation till Danmark den november 2011 skrivelse från MOREIRA, ordförande för det berörda utskottet Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 4 oktober 2011 från MOREIRA, ordförande för utskottet för internationell handel, om ovannämnda ärende (PE /CPG, bilaga och finansieringsöversikt), tog del av skrivelsen från MOREIRA, ordförande för utskottet för internationell handel, med ett förslag till program och begäran om att få ersätta den delegation som ursprungligen hade planerats till Rumänien och Bulgarien med en delegation på sex ledamöter till Danmark den november 2011 (den 28 november var avsatt för extern parlamentarisk verksamhet och den 29 november för utskottsverksamhet), noterade att delegationen inte ingick i 2011 års program för utskottens delegationer, som presidiet hade godkänt den 13 december 2010 i enlighet med talmanskonferensens rekommendation, godkände ovannämnda begäran, under förutsättning att de berörda ledamöterna skulle vara tillbaka då sammanträdesperioden i Bryssel startade den 30 november 2011 och under förutsättning att utskottets årskvot respekterades, överlämnade frågan till presidiet för slutligt beslut. 29/32 PE /CPG

30 15. Övriga och brådskande frågor Inga punkter förelåg. 30/32 PE /CPG

31 16. Punkter för kännedom 16.1 Intern skriftväxling Talmanskonferensen tog del av en skrivelse av den 26 oktober 2011 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om en förteckning över önskemål om att få utarbeta initiativbetänkanden (PE /CPG med bilagor), en skrivelse av den 26 oktober 2011 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om en begäran om att få vara associerat utskott i enlighet med artikel 50 (PE /CPG med bilaga), en skrivelse av den 26 oktober 2011 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om kommande evenemang som parlamentets utskott planerat tillsammans med de nationella parlamenten (PE /CPG med bilaga), en skrivelse av den 25 oktober 2011 från KRATSA-TSAGAROPOULOU, medordförande för Interinstitutionella gruppen för information (IGI), om ett förslag till gemensamma europeiska kommunikationsprioriteringar för 2012 som rådet, kommissionen och parlamentet kommit överens om (PE och bilagor) Interinstitutionell skriftväxling Inga ärenden förelåg under denna punkt Extern skriftväxling Inga ärenden förelåg under denna punkt. 31/32 PE /CPG

32 17. Datum och plats för nästa sammanträde Talmanskonferensen noterade att talmanskonferensens nästa ordinarie sammanträde skulle hållas den 10 november 2011 kl i lokal 06B 01 i Paul-Henri Spaak-byggnaden i Bryssel. * * * Sammanträdet avslutades kl /32 PE /CPG

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

PROTOKOLL. 23 september 2010

PROTOKOLL. 23 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-27 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 23 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE446.834/CPG Förenade i

Läs mer

PROTOKOLL. 24 maj 2012

PROTOKOLL. 24 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 24.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-11 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 24 maj 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg PV\904302.doc

Läs mer

PROTOKOLL. 6 december 2012

PROTOKOLL. 6 december 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 06.12.2012 PE-7/CPG/PV/2012-22 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel PV\923235.doc

Läs mer

PROTOKOLL. 16 maj 2012

PROTOKOLL. 16 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 16.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-10 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 16 maj 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\902685.doc

Läs mer

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 14.06.2012 PE-7/CPG/PV/2012-13 TALMANSKONFERENSEN UTKAST TILL PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 juni 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg

Läs mer

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV CPG 05.09.2013 PE-7/CPG/PV/2013-14 TALMANSKONFERENSEN REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 5 september 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 9B 061 Bryssel

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

PROTOKOLL. 9 september 2010

PROTOKOLL. 9 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-23 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen 9 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE443.626/CPG Förenade i mångfalden

Läs mer

PROTOKOLL. den 10 januari 2013

PROTOKOLL. den 10 januari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 10.01.2013 PE-7/CPG/PV/2013-01 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 10 januari 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\925465.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

PROTOKOLL 10-11-2010

PROTOKOLL 10-11-2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 10.11.2010 PE-7/BUR/PV/2010-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 10-11-2010 Paul-Henri Spaak-byggnaden - Rum 6B001 - - - Bryssel PV\850540.doc PE447.003/BUR Förenade i mångfalden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

PROTOKOLL. den 23 november 2009

PROTOKOLL. den 23 november 2009 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 23.11.2009 PE-7/BUR/PV/2009-07 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 23 november 2009 Lokal LOW R 1.1 - - - Strasbourg PE-7/BUR/PV/2009-07 PE429.250/BUR PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

PROTOKOLL. 22 november 2010

PROTOKOLL. 22 november 2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 22.11.2010 PE-8/BUR/PV/2010-16 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 22 november 2010 Louis Weiss-byggnaden lokal R 1.1 - - - Strasbourg PE447.043/BUR PE-8/BUR/PV/2010-16

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

PROTOKOLL. 9 december 2010

PROTOKOLL. 9 december 2010 PE-7/CPG/PV/2010-40 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 9 december 2010 PHS-byggnaden, lokal 6 B01 BRYSSEL PV\851781.doc PE452.258/CPG Förenade

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-13 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL S A M M A N F A T T N I N G Sidan 1. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL 17-04-2012

PROTOKOLL 17-04-2012 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 17.04.2012 PE-7/BUR/PV/2012-8 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 17-04-2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE 482.863/BUR Förenade i mångfalden PRESIDIET

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2008-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2008 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 mars 2008 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 PE-5/CP/PV/2001-05 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30 Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 STRASBOURG I N N E H Å L L Sida STRASBOURG...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-31 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA DEN 10-13 JANUARI 2005 STRASBOURG DEN 26-27 JANUARI 2005 BRYSSEL 10/1/05 PE SV SV Teckenförklaring - förfaranden Om inte parlamentet beslutar annorlunda kommer de behandlade

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Förslag Gemensamt program

Förslag Gemensamt program Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana Fjärde ordinarie sammanträdesperioden

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt RP 12/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE(2015)0121_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 21 januari 2015

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 14.05.03 PV 05/03 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 15 maj 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utrikesfrågor (2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 19.00 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00 12.30

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

PUBLIC 11087/15 1 DG C LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PV/CONS 41 RELEX 627

PUBLIC 11087/15 1 DG C LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PV/CONS 41 RELEX 627 Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 41 RELEX 627 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: 3404:e mötet i Europeiska unionens råd (UTRIKES FRÅGOR)

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 15.10.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (16/2010) Angående: Motiverat yttrande från Republiken Polens senat angående förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL PV 13/04 från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

En snabb överblick över parlamentets utskott

En snabb överblick över parlamentets utskott En snabb överblick över parlamentets utskott En snabb överblick över parlamentets utskott Europaparlamentet är den enda direktvalda EUinstitutionen. Europaparlamentets 751 ledamöter representerar EU:s

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för konstitutionella frågor 8.5.2013 0000/2013(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79 Förslag till betänkande Andrew Duff (PE508.212v01-00) Att förbättra organisationen av valet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL PE-5/CP/PV/2001-26 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

PROTOKOLL 03-12-2008

PROTOKOLL 03-12-2008 EUROPAPARLAMENTET PV BUR 03-12-2008 PE-6/BUR/PV/2008-19 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 03-12-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 6B01 - - - Bryssel PV\764785.doc PE413.696/BUR/corr PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Fiskeriutskottet 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/0448(NLE) 23.5.2017 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens

Läs mer

PROTOKOLL. 4 februari 2013

PROTOKOLL. 4 februari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 04.02.2013 PE-7/BUR/PV/2013-02 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 februari 2013 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE502.442/BUR/rev PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2005-07 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL P PV 07/2005 från sammanträdet den 8 juni 2005, kl. 15.00 Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 15.01.03 EUROPAPARLAMENTET PV01/03 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

EUROPAPARLAMENTET ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik PRELIMINÄR VERSION 2003/0250(COD) 27 februari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2015/0128(COD) 12.10.2015 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av de ordningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg EUROPAPARLAMENTET CQ PV 04.07.01 PV 07/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... 2 2. Justering av protokollet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 2015/2319(INI) 5.7.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (2015/2319(INI)) Budgetkontrollutskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer