PROTOKOLL. 13 mars 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 13 mars 2008"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV CPG PE-6/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R STRASBOURG PV\ doc PE /CPG

2 PE-6/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 13 mars 2008 kl Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollen från sammanträdena den 27 september, 2 oktober och 8 november 2007 och uppskjutande av justeringen av protokollet från sammanträdet den 10 januari Godkännande av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för den extra sammanträdesperioden den 26 mars 2008 och det preliminära förslaget till föredragningslista för april II 2008 (den april 2008) planering av talmannens prioriterade debatter i kammaren Meddelanden från talmannen Högtidlighållande av Europaparlamentets femtioårsdag Frågor rörande parlamentsledamöternas assistenter Händelserna i kammaren då stadgan om de grundläggande rättigheterna proklamerades Museet om EU:s historia Ledamotsstadgan ersättning för allmänna utgifter och ledamöters (frivilliga) tilläggspensionsfond uppföljning av diskussionerna den 17 och 21 februari Förslag om att inrätta Havets dag i Europa (SEK(2007)1278) och en ansvarig trepartsgrupp; förslag från ordförande BARROSO och en skrivelse från ordföranden för det behöriga utskottet Kommissionens förslag till ett interinstitutionellt avtal om samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007)0569) skrivelse från ordförandena för de behöriga utskotten...17 PE /CPG 2/33 PV\ doc Sida

3 7a. Parlamentets högtidlighållande av viktiga årsdagar med anknytning till mänskliga rättigheter b. Utfrågning av den nominerade cypriotiske kommissionsledamoten c. Begäran om tillämpning av artikel 47 i arbetsordningen om förstärkt samarbete mellan utskott skrivelse från GARGANI, ställföreträdande ordförande för utskottsordförandekonferensen Begäran om att få delta med högst 3 ledamöter från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i EU:s delegation till det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald den maj 2008 i Bonn skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Begäran om att få sända en delegation med 15 ledamöter från ENVI/CLIM/ITRE-utskotten att delta i den fjortonde konferensen om klimatförändringar (COP 14-COP/MOP 4) som äger rum i Poznan, Polen, under veckan som inleds den 8 december 2008 (en vecka som huvudsakligen reserverats för gruppsammanträden) finansieringsöversikt skrivelse från ordförandena för de tre berörda utskotten Deltagande i CLIM-utskottets delegationer till Ryssland och USA (uppföljning av talmanskonferensens sammanträde den 6 mars 2008) Begäran om tillstånd för en delegation från sysselsättningsutskottet om att åka till Paris den april 2008 (den 15 april är en dag som reserverats för sammanträden i de politiska grupperna) skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Begäran om tillstånd för delegationen för förbindelserna med Förenta staterna att få hålla sitt nästa interparlamentariska möte och mötet om den transatlantiska dialogen mellan de lagstiftande myndigheterna den maj 2008 i Ljubljana (veckoslut och 2 dagar som reserverats för utskottssammanträden) skrivelse från ordföranden för den berörda delegationen Begäran om tillstånd för presidiet för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén för EU-Turkiet att åka till Ankara den 3 4 april 2008 (dagar som reserverats för utskottssammanträden) skrivelse från ordföranden för den berörda delegationen Begäran från PPE-DE-gruppen om att dess presidium ska få sammanträda i Fiuggi i Italien den september 2008 (den 20 är en lördag) meddelande från generalsekreteraren finansieringsöversikt Övriga och brådskande frågor Kommissionsledamöters deltagande vid plenarsammanträden Punkter för kännedom Tid och plats för nästa sammanträde...33 PV\ doc 3/33 PE /CPG

4 TALMANSKONFERENSEN PV CPG PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 13 mars 2008 Strasbourg Sammanträdet öppnades kl med Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering som ordförande Närvarande PÖTTERING, talman Ordförande för de politiska grupperna THYSSEN, stf. ordf. SCHULZ WALLIS (stf. ordf.) CROWLEY (medordförande) COHN-BENDIT (medordförande) WURTZ BONDE (medordförande) (PPE-DE) (PSE) (ALDE) (UEN) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (IND/DEM) Grupplösa ledamöter 1 BELOHORSKÁ Övriga: RØMER, generalsekreterare 1 Närvarande i enlighet med artikel 23.2 i Europaparlamentets arbetsordning. PE /CPG 4/33 PV\ doc

5 Inbjudna: PV CPG GALEOTE, ordförande för utskottsordförandekonferensen Inbjudna till punkt 7 på föredragningslistan: VIDAL-QUADRAS, vice talman för Europaparlamentet och ordförande i presidiets arbetsgrupp för kommunikations- och informationspolitiken Övriga inbjudna: Rådet som företräddes av ARPIO FEENEY GARABELLO Kommissionen som företräddes av FRUTUOSO DE MELO MITEK PREISING Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som företräddes av OLIVEIRA * * * Talmannens kansli WELLE STOKELJ TEASDALE PRETO SUBELACK ALPERMANN BOKANOWSKI FREDSGAARD FERNANDEZ PERLES PV\ doc 5/33 PE /CPG

6 Generalsekreterarens kansli PV CPG SUAREZ MELLA RYAN CHIOCCHETTI MIGO LINNUS Generalsekretariatet GD Parlamentets ledning GD EU-intern politik GD EU-extern politik GD Kommunikation GD Ekonomi Rättstjänsten HARLEY/STENSBALLE/DUDZINSKA CAHEN/SANCHEZ RODRIGUEZ/JIMENEZ LOZANO/MANNELLI RIBERA D'ALCALÁ/VANDENBOSCH NICKEL/AGUIRIANO/ECKER DUCH GUILLOT/LANE/VANDENBROECK VANHAEREN PENNERA/SCHOO/PERILLO O. RATTI, direktör för förbindelserna med de politiska grupperna De politiska grupperna KAMP/RYNGAERT/SCRIBAN COLOMBO/VALLI/BAPTISTA/WINKLER BEELS/RINALDI BARRETT/PRETA TSETSI/DENKINGER/LINAZASORO D'ALIMONTE VERHEIRSTRAETEN/VAUGIER (PPE-DE) (PSE) (ALDE) (UEN) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (IND/DEM) Sekreterare vid sammanträdet: DREXLER, PRODE, CALINOGLOU, PEGAZZANO och MANGOLD. PE /CPG 6/33 PV\ doc

7 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Talmanskonferensen - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /CPG) och godkände föredragningslistan som den framgår av detta protokoll. PV\ doc 7/33 PE /CPG

8 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 27 september, 2 oktober och 8 november 2007 och uppskjutande av justeringen av protokollet från sammanträdet den 10 januari 2008 Talmanskonferensen - tog del av protokollen från sammanträdena den: 8 november 2007 i Bryssel (PE /CPG), 2 oktober 2007 i Bryssel (extra sammanträde med BARROSO) (PE /CPG), 27 september 2007 i Bryssel (PE /CPG) och godkände dem. Protokollet från sammanträdet den 10 januari 2008 fanns ännu inte tillgängligt, varför godkännandet av detta protokoll sköts upp till nästa sammanträde. ooo - lyssnade till SCHULZ, ordförande för PSE-gruppen, som protesterade mot att partiska och lögnaktiga uppgifter skulle ha spridits av en hög tjänsteman efter den senaste talmanskonferensen, enligt vilka PSE-gruppen och han själv skulle ha varit emot assistentstadgan. Han betonade att både han själv och hans grupp är för denna stadga och han förbehöll sig rätten att vid behov återkomma till denna fråga. PE /CPG 8/33 PV\ doc

9 3. Godkännande av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för den extra sammanträdesperioden den 26 mars 2008 och det preliminära förslaget till föredragningslista för april II 2008 (den april 2008) planering av talmannens prioriterade debatter i kammaren Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från GARGANI, ställföreträdande ordförande för utskottsordförandekonferensen, av den 11 mars 2008, med rekommendationer från utskottsordförandekonferensen avseende planeringen av sammanträdesperioderna april II och maj I 2008 (PE /CPG och bilagor), en skrivelse från OUZKÝ, ordförande för ENVI-utskottet, av den 27 februari 2008, med en begäran om att två frågor för muntligt besvarande (till kommissionen och rådet) avseende strategin inför det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald (COP 9) och den fjärde partskonferensen för Cartagenaprotokollet (COP-MOP4) skulle föras upp på föredragningslistan för sammanträdesperioden april II (PE /CPG och bilagor). - behandlade det preliminära förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden den april 2008 i Strasbourg, mot bakgrund av en skrivelse från GD Parlamentets ledning som tillkännagav de alternativ som presenterades efter det förberedande sammanträdet den 11 mars 2008 med de politiska gruppernas generalsekreterare, och godkände förslagen i denna skrivelse med följande ändringar: SAMMANTRÄDESPERIODEN DEN APRIL 2008 måndagen den 21 april beslutade att ta upp följande på föredragningslistan: en fråga för muntligt besvarande till kommissionen om lastfartyget New Flames förlisning och dess konsekvenser för Algecirasbukten (O-0024/2008), PV\ doc 9/33 PE /CPG

10 en förklaring från kommissionen om slutsatserna från en utfrågning som kommissionen planerar att anordna om de folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som begås av totalitära regimer. onsdagen den 23 april beslutade att ta upp följande på föredragningslistan för morgonens sammanträde: förklaringar från rådet och kommissionen om uppföljningen av ministertrojkans sammanträde mellan EU och USA den 13 mars 2008 (systemet visa waiver, principer för uppgiftsskydd, passageraruppgifter), ooo - beslutade att på föredragningslistan för sammanträdesperioden den maj 2008 ta upp rådets och kommissionens förklaring om Ryssland, ooo - tog del av det faktum att utskottet för sysselsättning och sociala frågor den 26 februari 2008 hade hållit en offentlig utfrågning om domstolens senaste domar avseende etableringsfrihet och arbetstagares arbets- och lönevillkor i Europeiska unionen (C-438/05 av den 11 december 2007 (Viking) och C-341/05 av den 18 december 2007 (Laval eller Vaxholm), - uppmanade detta utskott att utarbeta ett initiativbetänkande om konsekvenserna av dessa domar, och beslutade redan då att godkänna begäran om att associera utskottet för rättsliga frågor genom förfarandet i artikel 47 i arbetsordningen (förstärkt samarbete mellan utskott). PE /CPG 10/33 PV\ doc

11 4. Meddelanden från talmannen 4.1 Högtidlighållande av Europaparlamentets femtioårsdag Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som var mycket nöjd med gårdagens högtidlighållande och som gratulerade organisatörerna, - delade talmannens åsikt. 4.2 Frågor rörande parlamentsledamöternas assistenter Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som meddelade att presidiet vid sitt sammanträde den 10 mars 2008 enhälligt hade godkänt de rekommendationer om parlamentsledamöternas assistenter som formulerats av talmannen och godkänts av talmanskonferensen vid sammanträdet den 6 mars 2008, som uttalade sig mot inrättandet av parallella strukturer, t.ex. förslaget om att inrätta en arbetsgrupp för denna fråga inom budgetkontrollutskottet, eftersom detta skulle kunna skapa förvirring i ett läge där det är nödvändigt att koncentrera sig på att genomföra talmanskonferensens rekommendationer som har godkänts av presidiet, - lyssnade till SCHULZ, ordförande för PSE-gruppen, som meddelade att denna begäran kom från hans grupp, men att den inte längre var aktuell till följd av presidiets beslut av den 10 mars 2008, PV\ doc 11/33 PE /CPG

12 PV CPG preciserade att han hade givit sitt samtycke till att en sådan begäran lades fram i syfte att klargöra den situation som uppstått till följd av spridningen av lögnaktiga uppgifter efter talmanskonferensens senaste sammanträde (se punkt 2 i detta protokoll), - lyssnade till COHN-BENDIT, medordförande i Verts/ALE-gruppen, som var nöjd med de framsteg som gjorts för att inrätta en stadga för parlamentsledamöternas assistenter, betonade att de misstag som begåtts med avseende på hanteringen av ersättningen för ledamöternas assistenter inte kan tillskrivas administrationen utan avsaknaden av politisk vilja att inrätta ett effektivt kontrollsystem, och som förväntade sig att vissa ledamöter som uttalat sig i medierna skulle rannsaka sig själva, - lyssnade till SCHULZ, som sade sig vara villig att ta på sig ansvaret för sina handlingar, men som ansåg det vara helt olämpligt att administrationen utan att rådfråga de politiska instanserna beslutat att för perioden retroaktivt tillämpa de regler som tillämpades för 2006 avseende en justering av ledamöternas utgifter för ledamotsassistenter, ansåg det vara oacceptabelt att vissa ledamöter, till följd av deras uttalanden i medierna, dragit skam över eller åtminstone misstänkliggjort alla ledamöter, - lyssnade till BONDE, medordförande i IND/DEM-gruppen, som ansåg att det egentliga problemet är att samtliga ledamöters rykte skamfilats och detta trots att de flesta ledamöter har använt de olika ersättningarna på ett helt korrekt sätt, föreslog att den interna revisionsrapporten om ersättning för ledamotsassistenter skulle offentliggöras (med tanke på att de viktigaste bitarna av denna rapport ändå redan nått medierna) och att relevanta delar skulle överlämnas till Olaf för att underlätta för byråns utredning, - lyssnade till THYSSEN, ställföreträdande ordförande i PPE-DE-gruppen, som PE /CPG 12/33 PV\ doc

13 PV CPG medgav att det förekommer problem som måste lösas, men ansåg att det nu måste dras ett streck över det som varit utan att för den skull lägga skulden på administrationen, betonade att det är viktigt att det råder samstämmighet mellan de administrativa och ekonomiska reglerna, - lyssnade till talmannen som sammanfattningsvis betonade vikten av att genomföra rekommendationerna från talmanskonferensen som godkändes av presidiet den 10 mars Händelserna i kammaren då stadgan om de grundläggande rättigheterna proklamerades Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som, i enlighet med vad han meddelat dagen före i kammaren, erinrade om att förfarandet med de enskilda utfrågningarna av berörda ledamöter hade avslutats, och meddelade sitt beslut om sanktioner. 4.4 Museet om EU:s historia Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som redogjorde för de senaste diskussionerna i presidiet om projektets framskridande, meddelade att den expertkommitté som utsetts för att ta fram ett koncept för ett museum om EU:s historia hade hållit sitt första möte den 3 mars 2008, meddelade att han informerat ordföranden för utskottet för kultur och utbildning om projektets framsteg hittills, och meddelade sin avsikt att regelbundet hålla henne underrättad i detta ärende. PV\ doc 13/33 PE /CPG

14 5. Ledamotsstadgan ersättning för allmänna utgifter och ledamöters (frivilliga) tilläggspensionsfond uppföljning av diskussionerna den 17 och 21 februari Talmanskonferensen - tog del av en skrivelse från ROURE, ordförande i arbetsgruppen för ledamotsstadgan, av den 11 januari 2008 som innehåller ledamotsstadgans genomförandeåtgärder som tagits fram av denna arbetsgrupp (PE /CPG och bilagor), - lyssnade till generalsekreteraren som klargjorde situationen för de två punkter som arbetsgruppen inte hade kunnat komma överens om, nämligen ersättningen för allmänna utgifter (artikel 27 i genomförandeåtgärderna), ledamöters frivilliga tilläggspensionsfond (artikel 77), - lyssnade till THYSSEN, ställföreträdande ordförande i PPE-DE-gruppen, som å sin grupps vägnar uttalade sig till förmån för det första alternativet när det gäller artikel 27 och det andra alternativet utan punkt 4 när det gäller artikel 77, - lyssnade till SCHULZ, ordförande i PSE-gruppen, som uttalade sig på exakt samma sätt som THYSSEN, och önskade att följande personliga synpunkter skulle tas till protokollet: det vore lämpligt att talmanskonferensen rekommenderar presidiet att senast i början av maj avsluta granskningen av ledamotsstadgans genomförandeåtgärder, de svårigheter som påträffats i samband med genomförandet av ledamotsstadgan beror på de olika möjligheter att stå utanför som förhandlats fram med rådet, för att undvika liknande svårigheter måste parlamentet gentemot rådet trycka på för att assistentstadgan inte ska innehålla några sådana möjligheter, - lyssnade till talmannen som meddelade att han redan sänt en skrivelse till medlemsstaternas regeringar för att be dem klargöra sin ståndpunkt visavi de olika möjligheter att stå utanför som existerar inom ramen för ledamotsstadgan, - lyssnade till COHN-BENDIT, medordförande i Verts/ALE-gruppen, som PE /CPG 14/33 PV\ doc

15 PV CPG delade SCHULZ åsikt om möjligheterna att stå utanför, med avseende på artikel 27 uttalade sig till förmån för det andra alternativet, begärde klargöranden avseende artikel 77, - lyssnade till WALLIS, ställföreträdande ordförande i ALDE-gruppen, som var för det andra alternativet när det gäller artikel 27 och det första alternativet när det gäller artikel 77, - lyssnade till WURTZ, ordförande i GUE/NGL-gruppen, som när det gäller artikel 27 stödde Verts/ALE- och ALDE-gruppernas ståndpunkt, - lyssnade till CROWLEY, medordförande i IND/DEM-gruppen, som ansåg att läget ännu inte var moget för en diskussion eftersom medlemsstaterna fortfarande inte meddelat sina ståndpunkter avseende de olika möjligheter att stå utanför som finns inom ramen för ledamotsstadgan, emellertid uttryckte sin grupps principiella ståndpunkt som är att stödja det första alternativet när det gäller både artikel 27 och artikel 77, - lyssnade till BONDE, medordförande i IND/DEM-gruppen, som uttalade sig för så stor öppenhet som möjligt, - uttalade sig, efter en omröstning, till förmån för det första alternativet när det gäller ersättning för allmänna utgifter (artikel 27) och för det andra alternativet (utan punkt 4) när det gäller ledamöters frivilliga tilläggspensionsfond (artikel 77), - beslutade att översända denna åsikt till presidiet, som är ansvarigt organ i denna fråga. PV\ doc 15/33 PE /CPG

16 6. Förslag om att inrätta Havets dag i Europa (SEK(2007)1278) och en ansvarig trepartsgrupp; förslag från ordförande BARROSO och en skrivelse från ordföranden för det behöriga utskottet Behandlingen av denna punkt sköts upp till ett senare sammanträde. PE /CPG 16/33 PV\ doc

17 7. Kommissionens förslag till ett interinstitutionellt avtal om samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007)0569) skrivelse från ordförandena för de behöriga utskotten Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från VIDAL-QUADRAS, vice talman i Europaparlamentet, av den 19 februari 2008 om yttrandet från arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitiken om valkampanjen och det interinstitutionella samarbetet (PE /CPG), en skrivelse från BATZELI och LEINEN, ordförande i CULT-utskottet respektive BUDG-utskottet, av den 1 februari 2008 om ovannämnda kommissionsförslag (PE /CPG), - lyssnade till VIDAL-QUADRAS, vice talman i Europaparlamentet och ordförande i presidiets arbetsgrupp för kommunikations- och informationspolitiken som redogjorde för kommissionens förslag som i huvudsak går ut på att parlamentet, rådet och kommissionen ska sluta ett interinstitutionellt avtal som syftar till att förenkla samarbetet mellan de tre institutionerna och med medlemsstaterna på kommunikationsområdet, meddelade att parlamentet stödjer detta förslag, då det uppfyller en specifik begäran som formulerades inom ramen för resolutionen om en europeisk kommunikationspolitik som antogs i kammaren den 16 november 2006 (föredragande: HERRERO-TEJEDOR), redogjorde för vissa medlemsstaters betänksamhet i rådet, vilka kräver en särskild rättslig grund för ett sådant förslag, uppmanade talmanskonferensen att fatta ett beslut om vilka åtgärder som omedelbart skulle vidtas, mot bakgrund av att rådets arbetsgrupp för kommunikation den 18 mars 2008 skulle behandla kommissionens förslag för att kunna lämna ett yttrande till COREPER, - konstaterade att både kommissionen och parlamentet stöder principen om att sluta ett interinstitutionellt avtal på detta område, PV\ doc 17/33 PE /CPG

18 - uppdrog, på förslag av ordföranden, åt VIDAL-QUADRAS att skriftligen kontakta rådet i god tid före sammanträdet den 18 mars 2008 för att meddela parlamentets principiella ståndpunkt. PE /CPG 18/33 PV\ doc

19 7a. Parlamentets högtidlighållande av viktiga årsdagar med anknytning till mänskliga rättigheter Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från FLAUTRE, ordförande i underutskottet för mänskliga rättigheter, av den 5 februari 2008 som redogör för detta underutskotts förslag om att i Europaparlamentet högtidlighålla fyra årsdagar med anknytning till mänskliga rättigheter (PE /CPG och bilagor), en skrivelse från FLAUTRE av den 5 februari 2008 med ett förslag om att inrätta en fond för att finansiera deltagandet av människorättsaktivister, som verkar i tredjeländer, i Europaparlamentets verksamhet (PE /BUR), - lyssnade till COHN-BENDIT, medordförande i Verts/ALE-gruppen, som föreslog att ovannämnda förslag skulle behandlas välvilligt och utan onödiga dröjsmål, - beslutade, på förslag av ordföranden, att skjuta upp sitt beslut till ett kommande sammanträde, på grundval av uppgifter som ska förberedas av enheterna och de politiska gruppernas generalsekreterare, och att ärendet skulle naturligtvis få en gynnsam och opartisk behandling. PV\ doc 19/33 PE /CPG

20 7b. Utfrågning av den nominerade cypriotiske kommissionsledamoten PV CPG Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från OUZKÝ, ordförande i ENVI-utskottet, av den 11 mars 2008, med en förteckning över de allmänna och specifika frågor som ENVI- och AGRI-utskotten ämnar ställa till den nominerade kommissionsledamoten i samband med utfrågningen den 1 april (PE /CPG och bilagor), en skrivelse från LEINEN, ordförande i AFCO-utskottet (PE /CPG/ANN), en skrivelse från ANDERSSON, ordförande i EMPL-utskottet, av den 12 mars 2008, med en begäran om att EMPL-utskottet ska associeras till förfarandet för denna utfrågning (PE /CPG), - beslutade, på förslag av ordföranden att ovannämnda frågeformulär skulle översändas till Europeiska kommissionen, att ge sitt samtycke till att EMPL-utskottets presidium deltar i utfrågningen. PE /CPG 20/33 PV\ doc

21 7c. Begäran om tillämpning av artikel 47 i arbetsordningen om förstärkt samarbete mellan utskott skrivelse från GARGANI, ställföreträdande ordförande för utskottsordförandekonferensen Talmanskonferensen - tog del av ovannämnda skrivelse från ENVI- och ITRE-utskotten av den 11 mars 2008 om begäran om tillämpning av artikel 47 med avseende på kommissionens förslag om energi- och klimatförändringsfrågor samt om bestämmelser för utsläpp från nya personbilar (PE /CPG och bilagor), - lyssnade till talmannen som redogjorde för sin personliga åsikt att dessa förslag (tillsammans med de förslag som lades fram för tjänster och för Reach) är bland de viktigaste som parlamentet har att behandla under innevarande valperiod, och det därför vore bra att de båda berörda utskotten arbetade närmare varandra i syfte att uppnå en så stor majoritet som möjligt i kammaren och på det sättet stärka parlamentets inflytande, - lyssnade till GALEOTE, ordförande för utskottsordförandekonferensen, som sammanfattade denna konferens beslut i detta ärende, - lyssnade till THYSSEN, ställföreträdande ordförande i PPE-DE-gruppen, som i likhet med SCHULZ, ordförande i PSE-gruppen (som utgick från den överenskommelse som nåddes i Reach-ärendet), WALLIS, ställföreträdande ordförande i ALDE-gruppen, CROWLEY, vice ordförande i UEN-gruppen, COHN-BENDIT, vice ordförande i Verts/ALE-gruppen och WURTZ, ordförande i GUE/NGL-gruppen stödde talmannens ståndpunkt, - lyssnade till BONDE, medordförande i IND/DEM-gruppen, som uttalade sig mot att artikel 47 skulle tillämpas på förslagen ifråga, - beslutade att bekräfta den överenskommelse som nåtts mellan de två utskotten om tillämpningen av artikel 47 på följande förslag från kommissionen: PV\ doc 21/33 PE /CPG

22 a) förslag till ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (KOM(2008)0016, 2008/0013(COD) ansvarigt utskott: ENVI, b) förslag till direktiv om främjande av användningen av förnybar energi (KOM(2008)0019, 2008/0016(COD) ansvarigt utskott: ITRE, - beslutade att ITRE-utskottet genom artikel 47 skulle involveras i utarbetandet av betänkanden (anvarigt utskott: ENVI) med koppling till följande förslag från kommissionen: a) förslag till beslut om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (KOM(2008)0017), 2008/0014(COD), b) förslag till direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006 (KOM(2008)0018), 2008/0015(COD), c) förslag till förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (KOM(2007)0856), 2007/0297(COD). PE /CPG 22/33 PV\ doc

23 8. Begäran om att få delta med högst 3 ledamöter från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i EU:s delegation till det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald den maj 2008 i Bonn skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 27 februari 2008 (PE /CPG), - noterade begäran från ENVI-utskottet om att få skicka högst 3 ledamöter till det fjärde sammanträdet för parterna i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet och det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald, där den allmänna debatten på hög nivå kommer att hållas i närvaro av ministrar den maj 2008 i Bonn, - tillgodosåg denna begäran. PV\ doc 23/33 PE /CPG

24 9. Begäran om att få sända en delegation med 15 ledamöter från ENVI/CLIM/ITRE-utskotten att delta i den fjortonde konferensen om klimatförändringar (COP 14-COP/MOP 4) som äger rum i Poznan, Polen, under veckan som inleds den 8 december 2008 (en vecka som huvudsakligen reserverats för gruppsammanträden) finansieringsöversikt skrivelse från ordförandena för de tre berörda utskotten Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 28 februari 2008 och tillhörande finansieringsöversikt (PE /CPG och bilaga), - noterade den gemensamma begäran från de tre ovannämnda utskotten, - påminde om att möjligheten att sända tillfälliga delegationer till COP 11, 12 och 13 tidigare år godkänts undantagsvis, med tanke på att datumen för konferenserna sammanföll med en sammanträdesvecka för de politiska grupperna (2005) och en sammanträdesperiod (2006 och 2007), - godkände, undantagsvis, med hänsyn till att datumen sammanfaller med en vecka som huvudsakligen reserverats för sammanträden i de politiska grupperna, en tillfällig delegation med 15 ledamöter vilka ska utses av de politiska grupperna bland ledamöterna i ENVI-, ITRE- och CLIM-utskotten enligt d'hondt-systemet som även är tillämpligt på grupplösa ledamöter som ska ansluta sig till Europeiska gemenskapens delegation till den fjortonde konferensen (COP 14) om FN:s ramkonvention om klimatförändringar (CCNUCC) och det fjärde sammanträdet för parterna i Kyotoprotokollet (COP/MOP 4) under den debatt på hög nivå som planeras äga rum under den vecka som inleds den 8 december 2008, - uppmanade ordföranden att be rådets ordförande och kommissionen att godkänna att dessa ledamöter deltar i Europeiska gemenskapens delegation. PE /CPG 24/33 PV\ doc

25 10. Deltagande i CLIM-utskottets delegationer till Ryssland och USA (uppföljning av talmanskonferensens sammanträde den 6 mars 2008) Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ett utdrag ur förteckningen över beslut från talmanskonferensens sammanträde den 6 mars 2008 (PE /CPG, punkt 8), - påminde om sitt beslut av den 6 mars 2008 om att principiellt godkänna att en delegation sänds till USA den april 2008 och en annan till Moskva den 29 september 1 oktober 2008, om att vid kommande sammanträde åter ta upp frågan om de två delegationernas sammansättning med utgångspunkt i följande: enligt artikel 4.3 i bestämmelserna om utskottsdelegationers resor utanför parlamentets tre arbetsorter får utskotten utnyttja högst en tredjedel av sin årliga kvot för resor till tredjeländer och kandidatländer (dvs. 10 ledamöter), under sitt sammanträde den 6 december 2007 påminde talmanskonferensen om att kvoten ifråga fortfarande var tillämplig och att behandlingen av en begäran om undantag borde göras från fall till fall, baserad på en vederbörligt motiverad begäran om tillstånd, eftersom det fått tillstånd inom ramen för det årliga programmet för utskottsdelegationernas resor hade det tillfälliga utskottet sänt en delegation med 8 ledamöter till Indien och Bangladesh den 4 7 februari 2008, - gick med på att det tillfälliga CLIM-utskottets delegationer till USA och Ryssland bestod av sju ledamöter var, - hänvisade frågan till presidiet, behörigt organ, för ett slutgiltigt beslut. PV\ doc 25/33 PE /CPG

26 11. Begäran om tillstånd för en delegation från sysselsättningsutskottet om att åka till Paris den april 2008 (den 15 april är en dag som reserverats för sammanträden i de politiska grupperna) skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 28 februari 2008 (PE /CPG), - noterade EMPL-utskottets begäran om att få sända en delegation till Paris den april 2008 (den 15 april är en dag som reserverats för gruppsammanträden) inför det franska ordförandeskapet i rådet (andra halvåret 2008), - noterade att denna begäran ingår i programmet för delegationers och parlamentsutskotts resor för 2008 (antaget av presidiet den 10 december 2007) för vecka 23 (en vecka som delvis reserverats för utskottssammanträden), - beslutade, i enlighet med sin rekommendation av den 6 december 2007 och presidiets beslut av den 10 december 2007, att tillgodose denna begäran rörande en halvdag som är reserverad för sammanträden i parlamentsutskotten för att vederbörligen ta hänsyn till parlamentets verksamhetsplanering och förutsatt att kompletterande uppgifter tillhandahålls snarast möjligt. PE /CPG 26/33 PV\ doc

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet tisdagen den 15 november 2011 P7_TA-PROV(2011)11-15 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 475.335 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna,

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna, Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1 Konventionsstaterna, som beaktar att Förenta nationernas stadga grundas på principerna om alla människors värdighet och jämlikhet

Läs mer