PROTOKOLL. 13 mars 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 13 mars 2008"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV CPG PE-6/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R STRASBOURG PV\ doc PE /CPG

2 PE-6/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 13 mars 2008 kl Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollen från sammanträdena den 27 september, 2 oktober och 8 november 2007 och uppskjutande av justeringen av protokollet från sammanträdet den 10 januari Godkännande av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för den extra sammanträdesperioden den 26 mars 2008 och det preliminära förslaget till föredragningslista för april II 2008 (den april 2008) planering av talmannens prioriterade debatter i kammaren Meddelanden från talmannen Högtidlighållande av Europaparlamentets femtioårsdag Frågor rörande parlamentsledamöternas assistenter Händelserna i kammaren då stadgan om de grundläggande rättigheterna proklamerades Museet om EU:s historia Ledamotsstadgan ersättning för allmänna utgifter och ledamöters (frivilliga) tilläggspensionsfond uppföljning av diskussionerna den 17 och 21 februari Förslag om att inrätta Havets dag i Europa (SEK(2007)1278) och en ansvarig trepartsgrupp; förslag från ordförande BARROSO och en skrivelse från ordföranden för det behöriga utskottet Kommissionens förslag till ett interinstitutionellt avtal om samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007)0569) skrivelse från ordförandena för de behöriga utskotten...17 PE /CPG 2/33 PV\ doc Sida

3 7a. Parlamentets högtidlighållande av viktiga årsdagar med anknytning till mänskliga rättigheter b. Utfrågning av den nominerade cypriotiske kommissionsledamoten c. Begäran om tillämpning av artikel 47 i arbetsordningen om förstärkt samarbete mellan utskott skrivelse från GARGANI, ställföreträdande ordförande för utskottsordförandekonferensen Begäran om att få delta med högst 3 ledamöter från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i EU:s delegation till det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald den maj 2008 i Bonn skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Begäran om att få sända en delegation med 15 ledamöter från ENVI/CLIM/ITRE-utskotten att delta i den fjortonde konferensen om klimatförändringar (COP 14-COP/MOP 4) som äger rum i Poznan, Polen, under veckan som inleds den 8 december 2008 (en vecka som huvudsakligen reserverats för gruppsammanträden) finansieringsöversikt skrivelse från ordförandena för de tre berörda utskotten Deltagande i CLIM-utskottets delegationer till Ryssland och USA (uppföljning av talmanskonferensens sammanträde den 6 mars 2008) Begäran om tillstånd för en delegation från sysselsättningsutskottet om att åka till Paris den april 2008 (den 15 april är en dag som reserverats för sammanträden i de politiska grupperna) skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Begäran om tillstånd för delegationen för förbindelserna med Förenta staterna att få hålla sitt nästa interparlamentariska möte och mötet om den transatlantiska dialogen mellan de lagstiftande myndigheterna den maj 2008 i Ljubljana (veckoslut och 2 dagar som reserverats för utskottssammanträden) skrivelse från ordföranden för den berörda delegationen Begäran om tillstånd för presidiet för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén för EU-Turkiet att åka till Ankara den 3 4 april 2008 (dagar som reserverats för utskottssammanträden) skrivelse från ordföranden för den berörda delegationen Begäran från PPE-DE-gruppen om att dess presidium ska få sammanträda i Fiuggi i Italien den september 2008 (den 20 är en lördag) meddelande från generalsekreteraren finansieringsöversikt Övriga och brådskande frågor Kommissionsledamöters deltagande vid plenarsammanträden Punkter för kännedom Tid och plats för nästa sammanträde...33 PV\ doc 3/33 PE /CPG

4 TALMANSKONFERENSEN PV CPG PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 13 mars 2008 Strasbourg Sammanträdet öppnades kl med Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering som ordförande Närvarande PÖTTERING, talman Ordförande för de politiska grupperna THYSSEN, stf. ordf. SCHULZ WALLIS (stf. ordf.) CROWLEY (medordförande) COHN-BENDIT (medordförande) WURTZ BONDE (medordförande) (PPE-DE) (PSE) (ALDE) (UEN) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (IND/DEM) Grupplösa ledamöter 1 BELOHORSKÁ Övriga: RØMER, generalsekreterare 1 Närvarande i enlighet med artikel 23.2 i Europaparlamentets arbetsordning. PE /CPG 4/33 PV\ doc

5 Inbjudna: PV CPG GALEOTE, ordförande för utskottsordförandekonferensen Inbjudna till punkt 7 på föredragningslistan: VIDAL-QUADRAS, vice talman för Europaparlamentet och ordförande i presidiets arbetsgrupp för kommunikations- och informationspolitiken Övriga inbjudna: Rådet som företräddes av ARPIO FEENEY GARABELLO Kommissionen som företräddes av FRUTUOSO DE MELO MITEK PREISING Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som företräddes av OLIVEIRA * * * Talmannens kansli WELLE STOKELJ TEASDALE PRETO SUBELACK ALPERMANN BOKANOWSKI FREDSGAARD FERNANDEZ PERLES PV\ doc 5/33 PE /CPG

6 Generalsekreterarens kansli PV CPG SUAREZ MELLA RYAN CHIOCCHETTI MIGO LINNUS Generalsekretariatet GD Parlamentets ledning GD EU-intern politik GD EU-extern politik GD Kommunikation GD Ekonomi Rättstjänsten HARLEY/STENSBALLE/DUDZINSKA CAHEN/SANCHEZ RODRIGUEZ/JIMENEZ LOZANO/MANNELLI RIBERA D'ALCALÁ/VANDENBOSCH NICKEL/AGUIRIANO/ECKER DUCH GUILLOT/LANE/VANDENBROECK VANHAEREN PENNERA/SCHOO/PERILLO O. RATTI, direktör för förbindelserna med de politiska grupperna De politiska grupperna KAMP/RYNGAERT/SCRIBAN COLOMBO/VALLI/BAPTISTA/WINKLER BEELS/RINALDI BARRETT/PRETA TSETSI/DENKINGER/LINAZASORO D'ALIMONTE VERHEIRSTRAETEN/VAUGIER (PPE-DE) (PSE) (ALDE) (UEN) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (IND/DEM) Sekreterare vid sammanträdet: DREXLER, PRODE, CALINOGLOU, PEGAZZANO och MANGOLD. PE /CPG 6/33 PV\ doc

7 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Talmanskonferensen - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /CPG) och godkände föredragningslistan som den framgår av detta protokoll. PV\ doc 7/33 PE /CPG

8 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 27 september, 2 oktober och 8 november 2007 och uppskjutande av justeringen av protokollet från sammanträdet den 10 januari 2008 Talmanskonferensen - tog del av protokollen från sammanträdena den: 8 november 2007 i Bryssel (PE /CPG), 2 oktober 2007 i Bryssel (extra sammanträde med BARROSO) (PE /CPG), 27 september 2007 i Bryssel (PE /CPG) och godkände dem. Protokollet från sammanträdet den 10 januari 2008 fanns ännu inte tillgängligt, varför godkännandet av detta protokoll sköts upp till nästa sammanträde. ooo - lyssnade till SCHULZ, ordförande för PSE-gruppen, som protesterade mot att partiska och lögnaktiga uppgifter skulle ha spridits av en hög tjänsteman efter den senaste talmanskonferensen, enligt vilka PSE-gruppen och han själv skulle ha varit emot assistentstadgan. Han betonade att både han själv och hans grupp är för denna stadga och han förbehöll sig rätten att vid behov återkomma till denna fråga. PE /CPG 8/33 PV\ doc

9 3. Godkännande av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för den extra sammanträdesperioden den 26 mars 2008 och det preliminära förslaget till föredragningslista för april II 2008 (den april 2008) planering av talmannens prioriterade debatter i kammaren Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från GARGANI, ställföreträdande ordförande för utskottsordförandekonferensen, av den 11 mars 2008, med rekommendationer från utskottsordförandekonferensen avseende planeringen av sammanträdesperioderna april II och maj I 2008 (PE /CPG och bilagor), en skrivelse från OUZKÝ, ordförande för ENVI-utskottet, av den 27 februari 2008, med en begäran om att två frågor för muntligt besvarande (till kommissionen och rådet) avseende strategin inför det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald (COP 9) och den fjärde partskonferensen för Cartagenaprotokollet (COP-MOP4) skulle föras upp på föredragningslistan för sammanträdesperioden april II (PE /CPG och bilagor). - behandlade det preliminära förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden den april 2008 i Strasbourg, mot bakgrund av en skrivelse från GD Parlamentets ledning som tillkännagav de alternativ som presenterades efter det förberedande sammanträdet den 11 mars 2008 med de politiska gruppernas generalsekreterare, och godkände förslagen i denna skrivelse med följande ändringar: SAMMANTRÄDESPERIODEN DEN APRIL 2008 måndagen den 21 april beslutade att ta upp följande på föredragningslistan: en fråga för muntligt besvarande till kommissionen om lastfartyget New Flames förlisning och dess konsekvenser för Algecirasbukten (O-0024/2008), PV\ doc 9/33 PE /CPG

10 en förklaring från kommissionen om slutsatserna från en utfrågning som kommissionen planerar att anordna om de folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som begås av totalitära regimer. onsdagen den 23 april beslutade att ta upp följande på föredragningslistan för morgonens sammanträde: förklaringar från rådet och kommissionen om uppföljningen av ministertrojkans sammanträde mellan EU och USA den 13 mars 2008 (systemet visa waiver, principer för uppgiftsskydd, passageraruppgifter), ooo - beslutade att på föredragningslistan för sammanträdesperioden den maj 2008 ta upp rådets och kommissionens förklaring om Ryssland, ooo - tog del av det faktum att utskottet för sysselsättning och sociala frågor den 26 februari 2008 hade hållit en offentlig utfrågning om domstolens senaste domar avseende etableringsfrihet och arbetstagares arbets- och lönevillkor i Europeiska unionen (C-438/05 av den 11 december 2007 (Viking) och C-341/05 av den 18 december 2007 (Laval eller Vaxholm), - uppmanade detta utskott att utarbeta ett initiativbetänkande om konsekvenserna av dessa domar, och beslutade redan då att godkänna begäran om att associera utskottet för rättsliga frågor genom förfarandet i artikel 47 i arbetsordningen (förstärkt samarbete mellan utskott). PE /CPG 10/33 PV\ doc

11 4. Meddelanden från talmannen 4.1 Högtidlighållande av Europaparlamentets femtioårsdag Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som var mycket nöjd med gårdagens högtidlighållande och som gratulerade organisatörerna, - delade talmannens åsikt. 4.2 Frågor rörande parlamentsledamöternas assistenter Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som meddelade att presidiet vid sitt sammanträde den 10 mars 2008 enhälligt hade godkänt de rekommendationer om parlamentsledamöternas assistenter som formulerats av talmannen och godkänts av talmanskonferensen vid sammanträdet den 6 mars 2008, som uttalade sig mot inrättandet av parallella strukturer, t.ex. förslaget om att inrätta en arbetsgrupp för denna fråga inom budgetkontrollutskottet, eftersom detta skulle kunna skapa förvirring i ett läge där det är nödvändigt att koncentrera sig på att genomföra talmanskonferensens rekommendationer som har godkänts av presidiet, - lyssnade till SCHULZ, ordförande för PSE-gruppen, som meddelade att denna begäran kom från hans grupp, men att den inte längre var aktuell till följd av presidiets beslut av den 10 mars 2008, PV\ doc 11/33 PE /CPG

12 PV CPG preciserade att han hade givit sitt samtycke till att en sådan begäran lades fram i syfte att klargöra den situation som uppstått till följd av spridningen av lögnaktiga uppgifter efter talmanskonferensens senaste sammanträde (se punkt 2 i detta protokoll), - lyssnade till COHN-BENDIT, medordförande i Verts/ALE-gruppen, som var nöjd med de framsteg som gjorts för att inrätta en stadga för parlamentsledamöternas assistenter, betonade att de misstag som begåtts med avseende på hanteringen av ersättningen för ledamöternas assistenter inte kan tillskrivas administrationen utan avsaknaden av politisk vilja att inrätta ett effektivt kontrollsystem, och som förväntade sig att vissa ledamöter som uttalat sig i medierna skulle rannsaka sig själva, - lyssnade till SCHULZ, som sade sig vara villig att ta på sig ansvaret för sina handlingar, men som ansåg det vara helt olämpligt att administrationen utan att rådfråga de politiska instanserna beslutat att för perioden retroaktivt tillämpa de regler som tillämpades för 2006 avseende en justering av ledamöternas utgifter för ledamotsassistenter, ansåg det vara oacceptabelt att vissa ledamöter, till följd av deras uttalanden i medierna, dragit skam över eller åtminstone misstänkliggjort alla ledamöter, - lyssnade till BONDE, medordförande i IND/DEM-gruppen, som ansåg att det egentliga problemet är att samtliga ledamöters rykte skamfilats och detta trots att de flesta ledamöter har använt de olika ersättningarna på ett helt korrekt sätt, föreslog att den interna revisionsrapporten om ersättning för ledamotsassistenter skulle offentliggöras (med tanke på att de viktigaste bitarna av denna rapport ändå redan nått medierna) och att relevanta delar skulle överlämnas till Olaf för att underlätta för byråns utredning, - lyssnade till THYSSEN, ställföreträdande ordförande i PPE-DE-gruppen, som PE /CPG 12/33 PV\ doc

13 PV CPG medgav att det förekommer problem som måste lösas, men ansåg att det nu måste dras ett streck över det som varit utan att för den skull lägga skulden på administrationen, betonade att det är viktigt att det råder samstämmighet mellan de administrativa och ekonomiska reglerna, - lyssnade till talmannen som sammanfattningsvis betonade vikten av att genomföra rekommendationerna från talmanskonferensen som godkändes av presidiet den 10 mars Händelserna i kammaren då stadgan om de grundläggande rättigheterna proklamerades Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som, i enlighet med vad han meddelat dagen före i kammaren, erinrade om att förfarandet med de enskilda utfrågningarna av berörda ledamöter hade avslutats, och meddelade sitt beslut om sanktioner. 4.4 Museet om EU:s historia Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som redogjorde för de senaste diskussionerna i presidiet om projektets framskridande, meddelade att den expertkommitté som utsetts för att ta fram ett koncept för ett museum om EU:s historia hade hållit sitt första möte den 3 mars 2008, meddelade att han informerat ordföranden för utskottet för kultur och utbildning om projektets framsteg hittills, och meddelade sin avsikt att regelbundet hålla henne underrättad i detta ärende. PV\ doc 13/33 PE /CPG

14 5. Ledamotsstadgan ersättning för allmänna utgifter och ledamöters (frivilliga) tilläggspensionsfond uppföljning av diskussionerna den 17 och 21 februari Talmanskonferensen - tog del av en skrivelse från ROURE, ordförande i arbetsgruppen för ledamotsstadgan, av den 11 januari 2008 som innehåller ledamotsstadgans genomförandeåtgärder som tagits fram av denna arbetsgrupp (PE /CPG och bilagor), - lyssnade till generalsekreteraren som klargjorde situationen för de två punkter som arbetsgruppen inte hade kunnat komma överens om, nämligen ersättningen för allmänna utgifter (artikel 27 i genomförandeåtgärderna), ledamöters frivilliga tilläggspensionsfond (artikel 77), - lyssnade till THYSSEN, ställföreträdande ordförande i PPE-DE-gruppen, som å sin grupps vägnar uttalade sig till förmån för det första alternativet när det gäller artikel 27 och det andra alternativet utan punkt 4 när det gäller artikel 77, - lyssnade till SCHULZ, ordförande i PSE-gruppen, som uttalade sig på exakt samma sätt som THYSSEN, och önskade att följande personliga synpunkter skulle tas till protokollet: det vore lämpligt att talmanskonferensen rekommenderar presidiet att senast i början av maj avsluta granskningen av ledamotsstadgans genomförandeåtgärder, de svårigheter som påträffats i samband med genomförandet av ledamotsstadgan beror på de olika möjligheter att stå utanför som förhandlats fram med rådet, för att undvika liknande svårigheter måste parlamentet gentemot rådet trycka på för att assistentstadgan inte ska innehålla några sådana möjligheter, - lyssnade till talmannen som meddelade att han redan sänt en skrivelse till medlemsstaternas regeringar för att be dem klargöra sin ståndpunkt visavi de olika möjligheter att stå utanför som existerar inom ramen för ledamotsstadgan, - lyssnade till COHN-BENDIT, medordförande i Verts/ALE-gruppen, som PE /CPG 14/33 PV\ doc

15 PV CPG delade SCHULZ åsikt om möjligheterna att stå utanför, med avseende på artikel 27 uttalade sig till förmån för det andra alternativet, begärde klargöranden avseende artikel 77, - lyssnade till WALLIS, ställföreträdande ordförande i ALDE-gruppen, som var för det andra alternativet när det gäller artikel 27 och det första alternativet när det gäller artikel 77, - lyssnade till WURTZ, ordförande i GUE/NGL-gruppen, som när det gäller artikel 27 stödde Verts/ALE- och ALDE-gruppernas ståndpunkt, - lyssnade till CROWLEY, medordförande i IND/DEM-gruppen, som ansåg att läget ännu inte var moget för en diskussion eftersom medlemsstaterna fortfarande inte meddelat sina ståndpunkter avseende de olika möjligheter att stå utanför som finns inom ramen för ledamotsstadgan, emellertid uttryckte sin grupps principiella ståndpunkt som är att stödja det första alternativet när det gäller både artikel 27 och artikel 77, - lyssnade till BONDE, medordförande i IND/DEM-gruppen, som uttalade sig för så stor öppenhet som möjligt, - uttalade sig, efter en omröstning, till förmån för det första alternativet när det gäller ersättning för allmänna utgifter (artikel 27) och för det andra alternativet (utan punkt 4) när det gäller ledamöters frivilliga tilläggspensionsfond (artikel 77), - beslutade att översända denna åsikt till presidiet, som är ansvarigt organ i denna fråga. PV\ doc 15/33 PE /CPG

16 6. Förslag om att inrätta Havets dag i Europa (SEK(2007)1278) och en ansvarig trepartsgrupp; förslag från ordförande BARROSO och en skrivelse från ordföranden för det behöriga utskottet Behandlingen av denna punkt sköts upp till ett senare sammanträde. PE /CPG 16/33 PV\ doc

17 7. Kommissionens förslag till ett interinstitutionellt avtal om samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007)0569) skrivelse från ordförandena för de behöriga utskotten Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från VIDAL-QUADRAS, vice talman i Europaparlamentet, av den 19 februari 2008 om yttrandet från arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitiken om valkampanjen och det interinstitutionella samarbetet (PE /CPG), en skrivelse från BATZELI och LEINEN, ordförande i CULT-utskottet respektive BUDG-utskottet, av den 1 februari 2008 om ovannämnda kommissionsförslag (PE /CPG), - lyssnade till VIDAL-QUADRAS, vice talman i Europaparlamentet och ordförande i presidiets arbetsgrupp för kommunikations- och informationspolitiken som redogjorde för kommissionens förslag som i huvudsak går ut på att parlamentet, rådet och kommissionen ska sluta ett interinstitutionellt avtal som syftar till att förenkla samarbetet mellan de tre institutionerna och med medlemsstaterna på kommunikationsområdet, meddelade att parlamentet stödjer detta förslag, då det uppfyller en specifik begäran som formulerades inom ramen för resolutionen om en europeisk kommunikationspolitik som antogs i kammaren den 16 november 2006 (föredragande: HERRERO-TEJEDOR), redogjorde för vissa medlemsstaters betänksamhet i rådet, vilka kräver en särskild rättslig grund för ett sådant förslag, uppmanade talmanskonferensen att fatta ett beslut om vilka åtgärder som omedelbart skulle vidtas, mot bakgrund av att rådets arbetsgrupp för kommunikation den 18 mars 2008 skulle behandla kommissionens förslag för att kunna lämna ett yttrande till COREPER, - konstaterade att både kommissionen och parlamentet stöder principen om att sluta ett interinstitutionellt avtal på detta område, PV\ doc 17/33 PE /CPG

18 - uppdrog, på förslag av ordföranden, åt VIDAL-QUADRAS att skriftligen kontakta rådet i god tid före sammanträdet den 18 mars 2008 för att meddela parlamentets principiella ståndpunkt. PE /CPG 18/33 PV\ doc

19 7a. Parlamentets högtidlighållande av viktiga årsdagar med anknytning till mänskliga rättigheter Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från FLAUTRE, ordförande i underutskottet för mänskliga rättigheter, av den 5 februari 2008 som redogör för detta underutskotts förslag om att i Europaparlamentet högtidlighålla fyra årsdagar med anknytning till mänskliga rättigheter (PE /CPG och bilagor), en skrivelse från FLAUTRE av den 5 februari 2008 med ett förslag om att inrätta en fond för att finansiera deltagandet av människorättsaktivister, som verkar i tredjeländer, i Europaparlamentets verksamhet (PE /BUR), - lyssnade till COHN-BENDIT, medordförande i Verts/ALE-gruppen, som föreslog att ovannämnda förslag skulle behandlas välvilligt och utan onödiga dröjsmål, - beslutade, på förslag av ordföranden, att skjuta upp sitt beslut till ett kommande sammanträde, på grundval av uppgifter som ska förberedas av enheterna och de politiska gruppernas generalsekreterare, och att ärendet skulle naturligtvis få en gynnsam och opartisk behandling. PV\ doc 19/33 PE /CPG

20 7b. Utfrågning av den nominerade cypriotiske kommissionsledamoten PV CPG Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från OUZKÝ, ordförande i ENVI-utskottet, av den 11 mars 2008, med en förteckning över de allmänna och specifika frågor som ENVI- och AGRI-utskotten ämnar ställa till den nominerade kommissionsledamoten i samband med utfrågningen den 1 april (PE /CPG och bilagor), en skrivelse från LEINEN, ordförande i AFCO-utskottet (PE /CPG/ANN), en skrivelse från ANDERSSON, ordförande i EMPL-utskottet, av den 12 mars 2008, med en begäran om att EMPL-utskottet ska associeras till förfarandet för denna utfrågning (PE /CPG), - beslutade, på förslag av ordföranden att ovannämnda frågeformulär skulle översändas till Europeiska kommissionen, att ge sitt samtycke till att EMPL-utskottets presidium deltar i utfrågningen. PE /CPG 20/33 PV\ doc

21 7c. Begäran om tillämpning av artikel 47 i arbetsordningen om förstärkt samarbete mellan utskott skrivelse från GARGANI, ställföreträdande ordförande för utskottsordförandekonferensen Talmanskonferensen - tog del av ovannämnda skrivelse från ENVI- och ITRE-utskotten av den 11 mars 2008 om begäran om tillämpning av artikel 47 med avseende på kommissionens förslag om energi- och klimatförändringsfrågor samt om bestämmelser för utsläpp från nya personbilar (PE /CPG och bilagor), - lyssnade till talmannen som redogjorde för sin personliga åsikt att dessa förslag (tillsammans med de förslag som lades fram för tjänster och för Reach) är bland de viktigaste som parlamentet har att behandla under innevarande valperiod, och det därför vore bra att de båda berörda utskotten arbetade närmare varandra i syfte att uppnå en så stor majoritet som möjligt i kammaren och på det sättet stärka parlamentets inflytande, - lyssnade till GALEOTE, ordförande för utskottsordförandekonferensen, som sammanfattade denna konferens beslut i detta ärende, - lyssnade till THYSSEN, ställföreträdande ordförande i PPE-DE-gruppen, som i likhet med SCHULZ, ordförande i PSE-gruppen (som utgick från den överenskommelse som nåddes i Reach-ärendet), WALLIS, ställföreträdande ordförande i ALDE-gruppen, CROWLEY, vice ordförande i UEN-gruppen, COHN-BENDIT, vice ordförande i Verts/ALE-gruppen och WURTZ, ordförande i GUE/NGL-gruppen stödde talmannens ståndpunkt, - lyssnade till BONDE, medordförande i IND/DEM-gruppen, som uttalade sig mot att artikel 47 skulle tillämpas på förslagen ifråga, - beslutade att bekräfta den överenskommelse som nåtts mellan de två utskotten om tillämpningen av artikel 47 på följande förslag från kommissionen: PV\ doc 21/33 PE /CPG

22 a) förslag till ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (KOM(2008)0016, 2008/0013(COD) ansvarigt utskott: ENVI, b) förslag till direktiv om främjande av användningen av förnybar energi (KOM(2008)0019, 2008/0016(COD) ansvarigt utskott: ITRE, - beslutade att ITRE-utskottet genom artikel 47 skulle involveras i utarbetandet av betänkanden (anvarigt utskott: ENVI) med koppling till följande förslag från kommissionen: a) förslag till beslut om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (KOM(2008)0017), 2008/0014(COD), b) förslag till direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006 (KOM(2008)0018), 2008/0015(COD), c) förslag till förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (KOM(2007)0856), 2007/0297(COD). PE /CPG 22/33 PV\ doc

23 8. Begäran om att få delta med högst 3 ledamöter från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i EU:s delegation till det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald den maj 2008 i Bonn skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 27 februari 2008 (PE /CPG), - noterade begäran från ENVI-utskottet om att få skicka högst 3 ledamöter till det fjärde sammanträdet för parterna i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet och det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald, där den allmänna debatten på hög nivå kommer att hållas i närvaro av ministrar den maj 2008 i Bonn, - tillgodosåg denna begäran. PV\ doc 23/33 PE /CPG

24 9. Begäran om att få sända en delegation med 15 ledamöter från ENVI/CLIM/ITRE-utskotten att delta i den fjortonde konferensen om klimatförändringar (COP 14-COP/MOP 4) som äger rum i Poznan, Polen, under veckan som inleds den 8 december 2008 (en vecka som huvudsakligen reserverats för gruppsammanträden) finansieringsöversikt skrivelse från ordförandena för de tre berörda utskotten Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 28 februari 2008 och tillhörande finansieringsöversikt (PE /CPG och bilaga), - noterade den gemensamma begäran från de tre ovannämnda utskotten, - påminde om att möjligheten att sända tillfälliga delegationer till COP 11, 12 och 13 tidigare år godkänts undantagsvis, med tanke på att datumen för konferenserna sammanföll med en sammanträdesvecka för de politiska grupperna (2005) och en sammanträdesperiod (2006 och 2007), - godkände, undantagsvis, med hänsyn till att datumen sammanfaller med en vecka som huvudsakligen reserverats för sammanträden i de politiska grupperna, en tillfällig delegation med 15 ledamöter vilka ska utses av de politiska grupperna bland ledamöterna i ENVI-, ITRE- och CLIM-utskotten enligt d'hondt-systemet som även är tillämpligt på grupplösa ledamöter som ska ansluta sig till Europeiska gemenskapens delegation till den fjortonde konferensen (COP 14) om FN:s ramkonvention om klimatförändringar (CCNUCC) och det fjärde sammanträdet för parterna i Kyotoprotokollet (COP/MOP 4) under den debatt på hög nivå som planeras äga rum under den vecka som inleds den 8 december 2008, - uppmanade ordföranden att be rådets ordförande och kommissionen att godkänna att dessa ledamöter deltar i Europeiska gemenskapens delegation. PE /CPG 24/33 PV\ doc

25 10. Deltagande i CLIM-utskottets delegationer till Ryssland och USA (uppföljning av talmanskonferensens sammanträde den 6 mars 2008) Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ett utdrag ur förteckningen över beslut från talmanskonferensens sammanträde den 6 mars 2008 (PE /CPG, punkt 8), - påminde om sitt beslut av den 6 mars 2008 om att principiellt godkänna att en delegation sänds till USA den april 2008 och en annan till Moskva den 29 september 1 oktober 2008, om att vid kommande sammanträde åter ta upp frågan om de två delegationernas sammansättning med utgångspunkt i följande: enligt artikel 4.3 i bestämmelserna om utskottsdelegationers resor utanför parlamentets tre arbetsorter får utskotten utnyttja högst en tredjedel av sin årliga kvot för resor till tredjeländer och kandidatländer (dvs. 10 ledamöter), under sitt sammanträde den 6 december 2007 påminde talmanskonferensen om att kvoten ifråga fortfarande var tillämplig och att behandlingen av en begäran om undantag borde göras från fall till fall, baserad på en vederbörligt motiverad begäran om tillstånd, eftersom det fått tillstånd inom ramen för det årliga programmet för utskottsdelegationernas resor hade det tillfälliga utskottet sänt en delegation med 8 ledamöter till Indien och Bangladesh den 4 7 februari 2008, - gick med på att det tillfälliga CLIM-utskottets delegationer till USA och Ryssland bestod av sju ledamöter var, - hänvisade frågan till presidiet, behörigt organ, för ett slutgiltigt beslut. PV\ doc 25/33 PE /CPG

26 11. Begäran om tillstånd för en delegation från sysselsättningsutskottet om att åka till Paris den april 2008 (den 15 april är en dag som reserverats för sammanträden i de politiska grupperna) skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 28 februari 2008 (PE /CPG), - noterade EMPL-utskottets begäran om att få sända en delegation till Paris den april 2008 (den 15 april är en dag som reserverats för gruppsammanträden) inför det franska ordförandeskapet i rådet (andra halvåret 2008), - noterade att denna begäran ingår i programmet för delegationers och parlamentsutskotts resor för 2008 (antaget av presidiet den 10 december 2007) för vecka 23 (en vecka som delvis reserverats för utskottssammanträden), - beslutade, i enlighet med sin rekommendation av den 6 december 2007 och presidiets beslut av den 10 december 2007, att tillgodose denna begäran rörande en halvdag som är reserverad för sammanträden i parlamentsutskotten för att vederbörligen ta hänsyn till parlamentets verksamhetsplanering och förutsatt att kompletterande uppgifter tillhandahålls snarast möjligt. PE /CPG 26/33 PV\ doc

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-13 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL S A M M A N F A T T N I N G Sidan 1. Godkännande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL. 6 december 2012

PROTOKOLL. 6 december 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 06.12.2012 PE-7/CPG/PV/2012-22 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel PV\923235.doc

Läs mer

PROTOKOLL 03-12-2008

PROTOKOLL 03-12-2008 EUROPAPARLAMENTET PV BUR 03-12-2008 PE-6/BUR/PV/2008-19 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 03-12-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 6B01 - - - Bryssel PV\764785.doc PE413.696/BUR/corr PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-31 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PROTOKOLL 10-11-2010

PROTOKOLL 10-11-2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 10.11.2010 PE-7/BUR/PV/2010-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 10-11-2010 Paul-Henri Spaak-byggnaden - Rum 6B001 - - - Bryssel PV\850540.doc PE447.003/BUR Förenade i mångfalden

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 14.05.03 PV 05/03 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 15 maj 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 14.06.2012 PE-7/CPG/PV/2012-13 TALMANSKONFERENSEN UTKAST TILL PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 juni 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL CQ PV 12.02.03 EUROPAPARLAMENTET PV02/03 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA DEN 10-13 JANUARI 2005 STRASBOURG DEN 26-27 JANUARI 2005 BRYSSEL 10/1/05 PE SV SV Teckenförklaring - förfaranden Om inte parlamentet beslutar annorlunda kommer de behandlade

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2005-07 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL P PV 07/2005 från sammanträdet den 8 juni 2005, kl. 15.00 Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg EUROPAPARLAMENTET CQ PV 04.07.01 PV 07/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... 2 2. Justering av protokollet

Läs mer

PROTOKOLL. 27 oktober 2011

PROTOKOLL. 27 oktober 2011 PE-7/CPG/PV/2011-31 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg PE 473.194/CPG PE-7/CPG/PV/2011-31

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

PROTOKOLL. 22 november 2010

PROTOKOLL. 22 november 2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 22.11.2010 PE-8/BUR/PV/2010-16 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 22 november 2010 Louis Weiss-byggnaden lokal R 1.1 - - - Strasbourg PE447.043/BUR PE-8/BUR/PV/2010-16

Läs mer

PROTOKOLL 17-04-2012

PROTOKOLL 17-04-2012 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 17.04.2012 PE-7/BUR/PV/2012-8 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 17-04-2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE 482.863/BUR Förenade i mångfalden PRESIDIET

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 15.01.03 EUROPAPARLAMENTET PV01/03 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE(2015)0121_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 21 januari 2015

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL PV 13/04 från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

PROTOKOLL. 9 september 2010

PROTOKOLL. 9 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-23 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen 9 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE443.626/CPG Förenade i mångfalden

Läs mer

PROTOKOLL. 23 september 2010

PROTOKOLL. 23 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-27 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 23 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE446.834/CPG Förenade i

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL PE-5/CP/PV/2001-26 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 RAPPORT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 16120/1/14

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 20.2.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C 3 budgetåret

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 PE-5/CP/PV/2001-05 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30 Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 STRASBOURG I N N E H Å L L Sida STRASBOURG...

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

PROTOKOLL. 24 maj 2012

PROTOKOLL. 24 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 24.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-11 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 24 maj 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg PV\904302.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

PROTOKOLL. den 23 november 2009

PROTOKOLL. den 23 november 2009 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 23.11.2009 PE-7/BUR/PV/2009-07 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 23 november 2009 Lokal LOW R 1.1 - - - Strasbourg PE-7/BUR/PV/2009-07 PE429.250/BUR PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism EUROPEISKA UNIONEN ~FAKTABLAD~ EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 6 februari 2008 Det var efter terroristattackerna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om arbetsmarknadsstatistik Finansdepartementet 2013-04-26 Dokumentbeteckning KOM (2013) 155 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PV 6/00 PROTOKOLL från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...2 2. Behandling av resultaten av luftkvalitetsundersökningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor PRELIMINÄR VERSION 2003/2173(INI) 22 oktober 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/0448(NLE) 23.5.2017 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2008-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2008 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 mars 2008 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0016 (NLE) 5760/15 NT 4 UD 15 FÖRSLAG från: inkom den: 29 januari 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer