PROTOKOLL. 13 mars 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 13 mars 2008"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV CPG PE-6/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R STRASBOURG PV\ doc PE /CPG

2 PE-6/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 13 mars 2008 kl Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollen från sammanträdena den 27 september, 2 oktober och 8 november 2007 och uppskjutande av justeringen av protokollet från sammanträdet den 10 januari Godkännande av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för den extra sammanträdesperioden den 26 mars 2008 och det preliminära förslaget till föredragningslista för april II 2008 (den april 2008) planering av talmannens prioriterade debatter i kammaren Meddelanden från talmannen Högtidlighållande av Europaparlamentets femtioårsdag Frågor rörande parlamentsledamöternas assistenter Händelserna i kammaren då stadgan om de grundläggande rättigheterna proklamerades Museet om EU:s historia Ledamotsstadgan ersättning för allmänna utgifter och ledamöters (frivilliga) tilläggspensionsfond uppföljning av diskussionerna den 17 och 21 februari Förslag om att inrätta Havets dag i Europa (SEK(2007)1278) och en ansvarig trepartsgrupp; förslag från ordförande BARROSO och en skrivelse från ordföranden för det behöriga utskottet Kommissionens förslag till ett interinstitutionellt avtal om samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007)0569) skrivelse från ordförandena för de behöriga utskotten...17 PE /CPG 2/33 PV\ doc Sida

3 7a. Parlamentets högtidlighållande av viktiga årsdagar med anknytning till mänskliga rättigheter b. Utfrågning av den nominerade cypriotiske kommissionsledamoten c. Begäran om tillämpning av artikel 47 i arbetsordningen om förstärkt samarbete mellan utskott skrivelse från GARGANI, ställföreträdande ordförande för utskottsordförandekonferensen Begäran om att få delta med högst 3 ledamöter från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i EU:s delegation till det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald den maj 2008 i Bonn skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Begäran om att få sända en delegation med 15 ledamöter från ENVI/CLIM/ITRE-utskotten att delta i den fjortonde konferensen om klimatförändringar (COP 14-COP/MOP 4) som äger rum i Poznan, Polen, under veckan som inleds den 8 december 2008 (en vecka som huvudsakligen reserverats för gruppsammanträden) finansieringsöversikt skrivelse från ordförandena för de tre berörda utskotten Deltagande i CLIM-utskottets delegationer till Ryssland och USA (uppföljning av talmanskonferensens sammanträde den 6 mars 2008) Begäran om tillstånd för en delegation från sysselsättningsutskottet om att åka till Paris den april 2008 (den 15 april är en dag som reserverats för sammanträden i de politiska grupperna) skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Begäran om tillstånd för delegationen för förbindelserna med Förenta staterna att få hålla sitt nästa interparlamentariska möte och mötet om den transatlantiska dialogen mellan de lagstiftande myndigheterna den maj 2008 i Ljubljana (veckoslut och 2 dagar som reserverats för utskottssammanträden) skrivelse från ordföranden för den berörda delegationen Begäran om tillstånd för presidiet för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén för EU-Turkiet att åka till Ankara den 3 4 april 2008 (dagar som reserverats för utskottssammanträden) skrivelse från ordföranden för den berörda delegationen Begäran från PPE-DE-gruppen om att dess presidium ska få sammanträda i Fiuggi i Italien den september 2008 (den 20 är en lördag) meddelande från generalsekreteraren finansieringsöversikt Övriga och brådskande frågor Kommissionsledamöters deltagande vid plenarsammanträden Punkter för kännedom Tid och plats för nästa sammanträde...33 PV\ doc 3/33 PE /CPG

4 TALMANSKONFERENSEN PV CPG PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 13 mars 2008 Strasbourg Sammanträdet öppnades kl med Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering som ordförande Närvarande PÖTTERING, talman Ordförande för de politiska grupperna THYSSEN, stf. ordf. SCHULZ WALLIS (stf. ordf.) CROWLEY (medordförande) COHN-BENDIT (medordförande) WURTZ BONDE (medordförande) (PPE-DE) (PSE) (ALDE) (UEN) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (IND/DEM) Grupplösa ledamöter 1 BELOHORSKÁ Övriga: RØMER, generalsekreterare 1 Närvarande i enlighet med artikel 23.2 i Europaparlamentets arbetsordning. PE /CPG 4/33 PV\ doc

5 Inbjudna: PV CPG GALEOTE, ordförande för utskottsordförandekonferensen Inbjudna till punkt 7 på föredragningslistan: VIDAL-QUADRAS, vice talman för Europaparlamentet och ordförande i presidiets arbetsgrupp för kommunikations- och informationspolitiken Övriga inbjudna: Rådet som företräddes av ARPIO FEENEY GARABELLO Kommissionen som företräddes av FRUTUOSO DE MELO MITEK PREISING Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som företräddes av OLIVEIRA * * * Talmannens kansli WELLE STOKELJ TEASDALE PRETO SUBELACK ALPERMANN BOKANOWSKI FREDSGAARD FERNANDEZ PERLES PV\ doc 5/33 PE /CPG

6 Generalsekreterarens kansli PV CPG SUAREZ MELLA RYAN CHIOCCHETTI MIGO LINNUS Generalsekretariatet GD Parlamentets ledning GD EU-intern politik GD EU-extern politik GD Kommunikation GD Ekonomi Rättstjänsten HARLEY/STENSBALLE/DUDZINSKA CAHEN/SANCHEZ RODRIGUEZ/JIMENEZ LOZANO/MANNELLI RIBERA D'ALCALÁ/VANDENBOSCH NICKEL/AGUIRIANO/ECKER DUCH GUILLOT/LANE/VANDENBROECK VANHAEREN PENNERA/SCHOO/PERILLO O. RATTI, direktör för förbindelserna med de politiska grupperna De politiska grupperna KAMP/RYNGAERT/SCRIBAN COLOMBO/VALLI/BAPTISTA/WINKLER BEELS/RINALDI BARRETT/PRETA TSETSI/DENKINGER/LINAZASORO D'ALIMONTE VERHEIRSTRAETEN/VAUGIER (PPE-DE) (PSE) (ALDE) (UEN) (Verts/ALE) (GUE/NGL) (IND/DEM) Sekreterare vid sammanträdet: DREXLER, PRODE, CALINOGLOU, PEGAZZANO och MANGOLD. PE /CPG 6/33 PV\ doc

7 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Talmanskonferensen - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /CPG) och godkände föredragningslistan som den framgår av detta protokoll. PV\ doc 7/33 PE /CPG

8 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 27 september, 2 oktober och 8 november 2007 och uppskjutande av justeringen av protokollet från sammanträdet den 10 januari 2008 Talmanskonferensen - tog del av protokollen från sammanträdena den: 8 november 2007 i Bryssel (PE /CPG), 2 oktober 2007 i Bryssel (extra sammanträde med BARROSO) (PE /CPG), 27 september 2007 i Bryssel (PE /CPG) och godkände dem. Protokollet från sammanträdet den 10 januari 2008 fanns ännu inte tillgängligt, varför godkännandet av detta protokoll sköts upp till nästa sammanträde. ooo - lyssnade till SCHULZ, ordförande för PSE-gruppen, som protesterade mot att partiska och lögnaktiga uppgifter skulle ha spridits av en hög tjänsteman efter den senaste talmanskonferensen, enligt vilka PSE-gruppen och han själv skulle ha varit emot assistentstadgan. Han betonade att både han själv och hans grupp är för denna stadga och han förbehöll sig rätten att vid behov återkomma till denna fråga. PE /CPG 8/33 PV\ doc

9 3. Godkännande av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för den extra sammanträdesperioden den 26 mars 2008 och det preliminära förslaget till föredragningslista för april II 2008 (den april 2008) planering av talmannens prioriterade debatter i kammaren Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från GARGANI, ställföreträdande ordförande för utskottsordförandekonferensen, av den 11 mars 2008, med rekommendationer från utskottsordförandekonferensen avseende planeringen av sammanträdesperioderna april II och maj I 2008 (PE /CPG och bilagor), en skrivelse från OUZKÝ, ordförande för ENVI-utskottet, av den 27 februari 2008, med en begäran om att två frågor för muntligt besvarande (till kommissionen och rådet) avseende strategin inför det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald (COP 9) och den fjärde partskonferensen för Cartagenaprotokollet (COP-MOP4) skulle föras upp på föredragningslistan för sammanträdesperioden april II (PE /CPG och bilagor). - behandlade det preliminära förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden den april 2008 i Strasbourg, mot bakgrund av en skrivelse från GD Parlamentets ledning som tillkännagav de alternativ som presenterades efter det förberedande sammanträdet den 11 mars 2008 med de politiska gruppernas generalsekreterare, och godkände förslagen i denna skrivelse med följande ändringar: SAMMANTRÄDESPERIODEN DEN APRIL 2008 måndagen den 21 april beslutade att ta upp följande på föredragningslistan: en fråga för muntligt besvarande till kommissionen om lastfartyget New Flames förlisning och dess konsekvenser för Algecirasbukten (O-0024/2008), PV\ doc 9/33 PE /CPG

10 en förklaring från kommissionen om slutsatserna från en utfrågning som kommissionen planerar att anordna om de folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som begås av totalitära regimer. onsdagen den 23 april beslutade att ta upp följande på föredragningslistan för morgonens sammanträde: förklaringar från rådet och kommissionen om uppföljningen av ministertrojkans sammanträde mellan EU och USA den 13 mars 2008 (systemet visa waiver, principer för uppgiftsskydd, passageraruppgifter), ooo - beslutade att på föredragningslistan för sammanträdesperioden den maj 2008 ta upp rådets och kommissionens förklaring om Ryssland, ooo - tog del av det faktum att utskottet för sysselsättning och sociala frågor den 26 februari 2008 hade hållit en offentlig utfrågning om domstolens senaste domar avseende etableringsfrihet och arbetstagares arbets- och lönevillkor i Europeiska unionen (C-438/05 av den 11 december 2007 (Viking) och C-341/05 av den 18 december 2007 (Laval eller Vaxholm), - uppmanade detta utskott att utarbeta ett initiativbetänkande om konsekvenserna av dessa domar, och beslutade redan då att godkänna begäran om att associera utskottet för rättsliga frågor genom förfarandet i artikel 47 i arbetsordningen (förstärkt samarbete mellan utskott). PE /CPG 10/33 PV\ doc

11 4. Meddelanden från talmannen 4.1 Högtidlighållande av Europaparlamentets femtioårsdag Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som var mycket nöjd med gårdagens högtidlighållande och som gratulerade organisatörerna, - delade talmannens åsikt. 4.2 Frågor rörande parlamentsledamöternas assistenter Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som meddelade att presidiet vid sitt sammanträde den 10 mars 2008 enhälligt hade godkänt de rekommendationer om parlamentsledamöternas assistenter som formulerats av talmannen och godkänts av talmanskonferensen vid sammanträdet den 6 mars 2008, som uttalade sig mot inrättandet av parallella strukturer, t.ex. förslaget om att inrätta en arbetsgrupp för denna fråga inom budgetkontrollutskottet, eftersom detta skulle kunna skapa förvirring i ett läge där det är nödvändigt att koncentrera sig på att genomföra talmanskonferensens rekommendationer som har godkänts av presidiet, - lyssnade till SCHULZ, ordförande för PSE-gruppen, som meddelade att denna begäran kom från hans grupp, men att den inte längre var aktuell till följd av presidiets beslut av den 10 mars 2008, PV\ doc 11/33 PE /CPG

12 PV CPG preciserade att han hade givit sitt samtycke till att en sådan begäran lades fram i syfte att klargöra den situation som uppstått till följd av spridningen av lögnaktiga uppgifter efter talmanskonferensens senaste sammanträde (se punkt 2 i detta protokoll), - lyssnade till COHN-BENDIT, medordförande i Verts/ALE-gruppen, som var nöjd med de framsteg som gjorts för att inrätta en stadga för parlamentsledamöternas assistenter, betonade att de misstag som begåtts med avseende på hanteringen av ersättningen för ledamöternas assistenter inte kan tillskrivas administrationen utan avsaknaden av politisk vilja att inrätta ett effektivt kontrollsystem, och som förväntade sig att vissa ledamöter som uttalat sig i medierna skulle rannsaka sig själva, - lyssnade till SCHULZ, som sade sig vara villig att ta på sig ansvaret för sina handlingar, men som ansåg det vara helt olämpligt att administrationen utan att rådfråga de politiska instanserna beslutat att för perioden retroaktivt tillämpa de regler som tillämpades för 2006 avseende en justering av ledamöternas utgifter för ledamotsassistenter, ansåg det vara oacceptabelt att vissa ledamöter, till följd av deras uttalanden i medierna, dragit skam över eller åtminstone misstänkliggjort alla ledamöter, - lyssnade till BONDE, medordförande i IND/DEM-gruppen, som ansåg att det egentliga problemet är att samtliga ledamöters rykte skamfilats och detta trots att de flesta ledamöter har använt de olika ersättningarna på ett helt korrekt sätt, föreslog att den interna revisionsrapporten om ersättning för ledamotsassistenter skulle offentliggöras (med tanke på att de viktigaste bitarna av denna rapport ändå redan nått medierna) och att relevanta delar skulle överlämnas till Olaf för att underlätta för byråns utredning, - lyssnade till THYSSEN, ställföreträdande ordförande i PPE-DE-gruppen, som PE /CPG 12/33 PV\ doc

13 PV CPG medgav att det förekommer problem som måste lösas, men ansåg att det nu måste dras ett streck över det som varit utan att för den skull lägga skulden på administrationen, betonade att det är viktigt att det råder samstämmighet mellan de administrativa och ekonomiska reglerna, - lyssnade till talmannen som sammanfattningsvis betonade vikten av att genomföra rekommendationerna från talmanskonferensen som godkändes av presidiet den 10 mars Händelserna i kammaren då stadgan om de grundläggande rättigheterna proklamerades Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som, i enlighet med vad han meddelat dagen före i kammaren, erinrade om att förfarandet med de enskilda utfrågningarna av berörda ledamöter hade avslutats, och meddelade sitt beslut om sanktioner. 4.4 Museet om EU:s historia Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen som redogjorde för de senaste diskussionerna i presidiet om projektets framskridande, meddelade att den expertkommitté som utsetts för att ta fram ett koncept för ett museum om EU:s historia hade hållit sitt första möte den 3 mars 2008, meddelade att han informerat ordföranden för utskottet för kultur och utbildning om projektets framsteg hittills, och meddelade sin avsikt att regelbundet hålla henne underrättad i detta ärende. PV\ doc 13/33 PE /CPG

14 5. Ledamotsstadgan ersättning för allmänna utgifter och ledamöters (frivilliga) tilläggspensionsfond uppföljning av diskussionerna den 17 och 21 februari Talmanskonferensen - tog del av en skrivelse från ROURE, ordförande i arbetsgruppen för ledamotsstadgan, av den 11 januari 2008 som innehåller ledamotsstadgans genomförandeåtgärder som tagits fram av denna arbetsgrupp (PE /CPG och bilagor), - lyssnade till generalsekreteraren som klargjorde situationen för de två punkter som arbetsgruppen inte hade kunnat komma överens om, nämligen ersättningen för allmänna utgifter (artikel 27 i genomförandeåtgärderna), ledamöters frivilliga tilläggspensionsfond (artikel 77), - lyssnade till THYSSEN, ställföreträdande ordförande i PPE-DE-gruppen, som å sin grupps vägnar uttalade sig till förmån för det första alternativet när det gäller artikel 27 och det andra alternativet utan punkt 4 när det gäller artikel 77, - lyssnade till SCHULZ, ordförande i PSE-gruppen, som uttalade sig på exakt samma sätt som THYSSEN, och önskade att följande personliga synpunkter skulle tas till protokollet: det vore lämpligt att talmanskonferensen rekommenderar presidiet att senast i början av maj avsluta granskningen av ledamotsstadgans genomförandeåtgärder, de svårigheter som påträffats i samband med genomförandet av ledamotsstadgan beror på de olika möjligheter att stå utanför som förhandlats fram med rådet, för att undvika liknande svårigheter måste parlamentet gentemot rådet trycka på för att assistentstadgan inte ska innehålla några sådana möjligheter, - lyssnade till talmannen som meddelade att han redan sänt en skrivelse till medlemsstaternas regeringar för att be dem klargöra sin ståndpunkt visavi de olika möjligheter att stå utanför som existerar inom ramen för ledamotsstadgan, - lyssnade till COHN-BENDIT, medordförande i Verts/ALE-gruppen, som PE /CPG 14/33 PV\ doc

15 PV CPG delade SCHULZ åsikt om möjligheterna att stå utanför, med avseende på artikel 27 uttalade sig till förmån för det andra alternativet, begärde klargöranden avseende artikel 77, - lyssnade till WALLIS, ställföreträdande ordförande i ALDE-gruppen, som var för det andra alternativet när det gäller artikel 27 och det första alternativet när det gäller artikel 77, - lyssnade till WURTZ, ordförande i GUE/NGL-gruppen, som när det gäller artikel 27 stödde Verts/ALE- och ALDE-gruppernas ståndpunkt, - lyssnade till CROWLEY, medordförande i IND/DEM-gruppen, som ansåg att läget ännu inte var moget för en diskussion eftersom medlemsstaterna fortfarande inte meddelat sina ståndpunkter avseende de olika möjligheter att stå utanför som finns inom ramen för ledamotsstadgan, emellertid uttryckte sin grupps principiella ståndpunkt som är att stödja det första alternativet när det gäller både artikel 27 och artikel 77, - lyssnade till BONDE, medordförande i IND/DEM-gruppen, som uttalade sig för så stor öppenhet som möjligt, - uttalade sig, efter en omröstning, till förmån för det första alternativet när det gäller ersättning för allmänna utgifter (artikel 27) och för det andra alternativet (utan punkt 4) när det gäller ledamöters frivilliga tilläggspensionsfond (artikel 77), - beslutade att översända denna åsikt till presidiet, som är ansvarigt organ i denna fråga. PV\ doc 15/33 PE /CPG

16 6. Förslag om att inrätta Havets dag i Europa (SEK(2007)1278) och en ansvarig trepartsgrupp; förslag från ordförande BARROSO och en skrivelse från ordföranden för det behöriga utskottet Behandlingen av denna punkt sköts upp till ett senare sammanträde. PE /CPG 16/33 PV\ doc

17 7. Kommissionens förslag till ett interinstitutionellt avtal om samarbete för kommunikation om Europa (KOM(2007)0569) skrivelse från ordförandena för de behöriga utskotten Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från VIDAL-QUADRAS, vice talman i Europaparlamentet, av den 19 februari 2008 om yttrandet från arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitiken om valkampanjen och det interinstitutionella samarbetet (PE /CPG), en skrivelse från BATZELI och LEINEN, ordförande i CULT-utskottet respektive BUDG-utskottet, av den 1 februari 2008 om ovannämnda kommissionsförslag (PE /CPG), - lyssnade till VIDAL-QUADRAS, vice talman i Europaparlamentet och ordförande i presidiets arbetsgrupp för kommunikations- och informationspolitiken som redogjorde för kommissionens förslag som i huvudsak går ut på att parlamentet, rådet och kommissionen ska sluta ett interinstitutionellt avtal som syftar till att förenkla samarbetet mellan de tre institutionerna och med medlemsstaterna på kommunikationsområdet, meddelade att parlamentet stödjer detta förslag, då det uppfyller en specifik begäran som formulerades inom ramen för resolutionen om en europeisk kommunikationspolitik som antogs i kammaren den 16 november 2006 (föredragande: HERRERO-TEJEDOR), redogjorde för vissa medlemsstaters betänksamhet i rådet, vilka kräver en särskild rättslig grund för ett sådant förslag, uppmanade talmanskonferensen att fatta ett beslut om vilka åtgärder som omedelbart skulle vidtas, mot bakgrund av att rådets arbetsgrupp för kommunikation den 18 mars 2008 skulle behandla kommissionens förslag för att kunna lämna ett yttrande till COREPER, - konstaterade att både kommissionen och parlamentet stöder principen om att sluta ett interinstitutionellt avtal på detta område, PV\ doc 17/33 PE /CPG

18 - uppdrog, på förslag av ordföranden, åt VIDAL-QUADRAS att skriftligen kontakta rådet i god tid före sammanträdet den 18 mars 2008 för att meddela parlamentets principiella ståndpunkt. PE /CPG 18/33 PV\ doc

19 7a. Parlamentets högtidlighållande av viktiga årsdagar med anknytning till mänskliga rättigheter Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från FLAUTRE, ordförande i underutskottet för mänskliga rättigheter, av den 5 februari 2008 som redogör för detta underutskotts förslag om att i Europaparlamentet högtidlighålla fyra årsdagar med anknytning till mänskliga rättigheter (PE /CPG och bilagor), en skrivelse från FLAUTRE av den 5 februari 2008 med ett förslag om att inrätta en fond för att finansiera deltagandet av människorättsaktivister, som verkar i tredjeländer, i Europaparlamentets verksamhet (PE /BUR), - lyssnade till COHN-BENDIT, medordförande i Verts/ALE-gruppen, som föreslog att ovannämnda förslag skulle behandlas välvilligt och utan onödiga dröjsmål, - beslutade, på förslag av ordföranden, att skjuta upp sitt beslut till ett kommande sammanträde, på grundval av uppgifter som ska förberedas av enheterna och de politiska gruppernas generalsekreterare, och att ärendet skulle naturligtvis få en gynnsam och opartisk behandling. PV\ doc 19/33 PE /CPG

20 7b. Utfrågning av den nominerade cypriotiske kommissionsledamoten PV CPG Talmanskonferensen - tog del av följande handlingar: en skrivelse från OUZKÝ, ordförande i ENVI-utskottet, av den 11 mars 2008, med en förteckning över de allmänna och specifika frågor som ENVI- och AGRI-utskotten ämnar ställa till den nominerade kommissionsledamoten i samband med utfrågningen den 1 april (PE /CPG och bilagor), en skrivelse från LEINEN, ordförande i AFCO-utskottet (PE /CPG/ANN), en skrivelse från ANDERSSON, ordförande i EMPL-utskottet, av den 12 mars 2008, med en begäran om att EMPL-utskottet ska associeras till förfarandet för denna utfrågning (PE /CPG), - beslutade, på förslag av ordföranden att ovannämnda frågeformulär skulle översändas till Europeiska kommissionen, att ge sitt samtycke till att EMPL-utskottets presidium deltar i utfrågningen. PE /CPG 20/33 PV\ doc

21 7c. Begäran om tillämpning av artikel 47 i arbetsordningen om förstärkt samarbete mellan utskott skrivelse från GARGANI, ställföreträdande ordförande för utskottsordförandekonferensen Talmanskonferensen - tog del av ovannämnda skrivelse från ENVI- och ITRE-utskotten av den 11 mars 2008 om begäran om tillämpning av artikel 47 med avseende på kommissionens förslag om energi- och klimatförändringsfrågor samt om bestämmelser för utsläpp från nya personbilar (PE /CPG och bilagor), - lyssnade till talmannen som redogjorde för sin personliga åsikt att dessa förslag (tillsammans med de förslag som lades fram för tjänster och för Reach) är bland de viktigaste som parlamentet har att behandla under innevarande valperiod, och det därför vore bra att de båda berörda utskotten arbetade närmare varandra i syfte att uppnå en så stor majoritet som möjligt i kammaren och på det sättet stärka parlamentets inflytande, - lyssnade till GALEOTE, ordförande för utskottsordförandekonferensen, som sammanfattade denna konferens beslut i detta ärende, - lyssnade till THYSSEN, ställföreträdande ordförande i PPE-DE-gruppen, som i likhet med SCHULZ, ordförande i PSE-gruppen (som utgick från den överenskommelse som nåddes i Reach-ärendet), WALLIS, ställföreträdande ordförande i ALDE-gruppen, CROWLEY, vice ordförande i UEN-gruppen, COHN-BENDIT, vice ordförande i Verts/ALE-gruppen och WURTZ, ordförande i GUE/NGL-gruppen stödde talmannens ståndpunkt, - lyssnade till BONDE, medordförande i IND/DEM-gruppen, som uttalade sig mot att artikel 47 skulle tillämpas på förslagen ifråga, - beslutade att bekräfta den överenskommelse som nåtts mellan de två utskotten om tillämpningen av artikel 47 på följande förslag från kommissionen: PV\ doc 21/33 PE /CPG

22 a) förslag till ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (KOM(2008)0016, 2008/0013(COD) ansvarigt utskott: ENVI, b) förslag till direktiv om främjande av användningen av förnybar energi (KOM(2008)0019, 2008/0016(COD) ansvarigt utskott: ITRE, - beslutade att ITRE-utskottet genom artikel 47 skulle involveras i utarbetandet av betänkanden (anvarigt utskott: ENVI) med koppling till följande förslag från kommissionen: a) förslag till beslut om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (KOM(2008)0017), 2008/0014(COD), b) förslag till direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006 (KOM(2008)0018), 2008/0015(COD), c) förslag till förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (KOM(2007)0856), 2007/0297(COD). PE /CPG 22/33 PV\ doc

23 8. Begäran om att få delta med högst 3 ledamöter från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i EU:s delegation till det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald den maj 2008 i Bonn skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 27 februari 2008 (PE /CPG), - noterade begäran från ENVI-utskottet om att få skicka högst 3 ledamöter till det fjärde sammanträdet för parterna i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet och det nionde sammanträdet för konventionen om biologisk mångfald, där den allmänna debatten på hög nivå kommer att hållas i närvaro av ministrar den maj 2008 i Bonn, - tillgodosåg denna begäran. PV\ doc 23/33 PE /CPG

24 9. Begäran om att få sända en delegation med 15 ledamöter från ENVI/CLIM/ITRE-utskotten att delta i den fjortonde konferensen om klimatförändringar (COP 14-COP/MOP 4) som äger rum i Poznan, Polen, under veckan som inleds den 8 december 2008 (en vecka som huvudsakligen reserverats för gruppsammanträden) finansieringsöversikt skrivelse från ordförandena för de tre berörda utskotten Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 28 februari 2008 och tillhörande finansieringsöversikt (PE /CPG och bilaga), - noterade den gemensamma begäran från de tre ovannämnda utskotten, - påminde om att möjligheten att sända tillfälliga delegationer till COP 11, 12 och 13 tidigare år godkänts undantagsvis, med tanke på att datumen för konferenserna sammanföll med en sammanträdesvecka för de politiska grupperna (2005) och en sammanträdesperiod (2006 och 2007), - godkände, undantagsvis, med hänsyn till att datumen sammanfaller med en vecka som huvudsakligen reserverats för sammanträden i de politiska grupperna, en tillfällig delegation med 15 ledamöter vilka ska utses av de politiska grupperna bland ledamöterna i ENVI-, ITRE- och CLIM-utskotten enligt d'hondt-systemet som även är tillämpligt på grupplösa ledamöter som ska ansluta sig till Europeiska gemenskapens delegation till den fjortonde konferensen (COP 14) om FN:s ramkonvention om klimatförändringar (CCNUCC) och det fjärde sammanträdet för parterna i Kyotoprotokollet (COP/MOP 4) under den debatt på hög nivå som planeras äga rum under den vecka som inleds den 8 december 2008, - uppmanade ordföranden att be rådets ordförande och kommissionen att godkänna att dessa ledamöter deltar i Europeiska gemenskapens delegation. PE /CPG 24/33 PV\ doc

25 10. Deltagande i CLIM-utskottets delegationer till Ryssland och USA (uppföljning av talmanskonferensens sammanträde den 6 mars 2008) Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ett utdrag ur förteckningen över beslut från talmanskonferensens sammanträde den 6 mars 2008 (PE /CPG, punkt 8), - påminde om sitt beslut av den 6 mars 2008 om att principiellt godkänna att en delegation sänds till USA den april 2008 och en annan till Moskva den 29 september 1 oktober 2008, om att vid kommande sammanträde åter ta upp frågan om de två delegationernas sammansättning med utgångspunkt i följande: enligt artikel 4.3 i bestämmelserna om utskottsdelegationers resor utanför parlamentets tre arbetsorter får utskotten utnyttja högst en tredjedel av sin årliga kvot för resor till tredjeländer och kandidatländer (dvs. 10 ledamöter), under sitt sammanträde den 6 december 2007 påminde talmanskonferensen om att kvoten ifråga fortfarande var tillämplig och att behandlingen av en begäran om undantag borde göras från fall till fall, baserad på en vederbörligt motiverad begäran om tillstånd, eftersom det fått tillstånd inom ramen för det årliga programmet för utskottsdelegationernas resor hade det tillfälliga utskottet sänt en delegation med 8 ledamöter till Indien och Bangladesh den 4 7 februari 2008, - gick med på att det tillfälliga CLIM-utskottets delegationer till USA och Ryssland bestod av sju ledamöter var, - hänvisade frågan till presidiet, behörigt organ, för ett slutgiltigt beslut. PV\ doc 25/33 PE /CPG

26 11. Begäran om tillstånd för en delegation från sysselsättningsutskottet om att åka till Paris den april 2008 (den 15 april är en dag som reserverats för sammanträden i de politiska grupperna) skrivelse från ordföranden för det berörda utskottet Talmanskonferensen, som fattade beslut utan debatt, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 28 februari 2008 (PE /CPG), - noterade EMPL-utskottets begäran om att få sända en delegation till Paris den april 2008 (den 15 april är en dag som reserverats för gruppsammanträden) inför det franska ordförandeskapet i rådet (andra halvåret 2008), - noterade att denna begäran ingår i programmet för delegationers och parlamentsutskotts resor för 2008 (antaget av presidiet den 10 december 2007) för vecka 23 (en vecka som delvis reserverats för utskottssammanträden), - beslutade, i enlighet med sin rekommendation av den 6 december 2007 och presidiets beslut av den 10 december 2007, att tillgodose denna begäran rörande en halvdag som är reserverad för sammanträden i parlamentsutskotten för att vederbörligen ta hänsyn till parlamentets verksamhetsplanering och förutsatt att kompletterande uppgifter tillhandahålls snarast möjligt. PE /CPG 26/33 PV\ doc

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

PROTOKOLL 03-12-2008

PROTOKOLL 03-12-2008 EUROPAPARLAMENTET PV BUR 03-12-2008 PE-6/BUR/PV/2008-19 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 03-12-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 6B01 - - - Bryssel PV\764785.doc PE413.696/BUR/corr PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg EUROPAPARLAMENTET CQ PV 04.07.01 PV 07/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... 2 2. Justering av protokollet

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter...

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter... Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter..................................................................... 3 Ett

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE ÅRSRAPPORT 2013 1 FÖRORD I artikel 7.6 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.1.2015 ARBETSDOKUMENT om ändringen av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utrikesfrågor (2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 19.00 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00 12.30

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

PROTOKOLL. 4 februari 2013

PROTOKOLL. 4 februari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 04.02.2013 PE-7/BUR/PV/2013-02 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 februari 2013 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE502.442/BUR/rev PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

HANDBOK FÖR OBSERVATÖRER

HANDBOK FÖR OBSERVATÖRER Antagen av presidiet den 29 januari 2003 Denna handbok har utarbetats i syfte att underlätta observatörernas första kontakt med Europaparlamentet genom praktiska upplysningar och föreskrifter om deras

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 2007/0042(CNS) 20.10.2008 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning med budgetförordning för Euratoms försörjningsbyrå (KOM(2007)0108 C6-0120/2007

Läs mer

FÖRKLARING OM LEDAMÖTERNAS EKONOMISKA INTRESSEN

FÖRKLARING OM LEDAMÖTERNAS EKONOMISKA INTRESSEN FÖRKLARING OM LEDAMÖTERNAS EKONOMISKA INTRESSEN I ENLIGHET MED BILAGA I TILL EUROPAPARLAMENTETS ARBETSORDNING OM UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer