PROTOKOLL. 6 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 6 december 2012"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV CPG PE-7/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel PV\ doc PE /CPG Förenade i mångfalden

2 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 kl Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollet från sammanträdet den 22 november Godkännande av det slutliga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i december (10 13 december 2012 i Strasbourg) planering av prioriterade debatter i kammaren Meddelanden från talmannen Förhandlingar om 2013 års budget och ändringsbudget nr 6/ Anförande i kammaren av FAYMANN, Österrikes förbundskansler, och HOLLANDE, Frankrikes president Olafs undersökning av fallet DALLI och relaterade frågor Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU Moldavien delegationsresa till Chișinǎu den oktober Rapporten Mot en verklig ekonomisk och monetär union från ordförandena för Europeiska rådet, kommissionen, Eurogruppen och Europeiska centralbanken vägen framåt diskussion om kommissionens utkast Begäranden från de parlamentariska utskotten om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden i enlighet med artikel 48* Begäran om att få sända företrädare för Europaparlamentet till Cosacs ordförandesammanträde i Dublin den januari 2013* PE /CPG 2/36 PV\ doc

3 8. Delegerade akter och genomförandeakter kontroll av pågående ärenden* Förslaget till program för utskottsdelegationernas resor utanför de tre arbetsorterna under 2013 beslut om verksamhet i januari och februari* Förslag till program för de ständiga delegationernas och de interparlamentariska församlingarnas resor under 2013 beslut om verksamhet i januari och februari* Begäranden från parlamentsutskotten om resor utanför Europeiska unionen under Övriga och brådskande frågor Punkter för kännedom Intern skriftväxling Interinstitutionell skriftväxling Extern skriftväxling Datum och plats för nästa sammanträde...36 PV\ doc 3/36 PE /CPG

4 PE /CPG 4/36 PV\ doc

5 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 kl Bryssel Sammanträdet öppnades kl med Europaparlamentets talman, Martin SCHULZ, som ordförande Närvarande Talman SCHULZ Ordförande för de politiska grupperna DAUL SWOBODA VERHOFSTADT COHN-BENDIT (medordförande) CALLANAN ZIMMER SPERONI (medordförande) (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (GUE/NGL) (EFD) Grupplösa ledamöter SOSA WAGNER 1 frånvarande (grupplös ledamot) Övriga närvarande Generalsekreterare WELLE 1 Närvarande i enlighet med artikel 24.2 i arbetsordningen. PV\ doc 5/36 PE /CPG

6 Inbjudna LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande Övriga inbjudna BROK, Europaparlamentets företrädare i förfarandet för rapporten Mot en verklig ekonomisk och monetär union Rådet 1 som företräddes av MILTON DUTKOVÁ Kommissionen 1 som företräddes av BARANY SZYMANSKA Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 1 som företräddes av CASTRO LEVINE Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 1 som företräddes av OLIVEIRA Regionkommittén 1 KIENEL Talmannens kansli WINKLER KAISER MARTINEZ IGLESIAS WOLLNY FREEDMAN PELZ 1 Närvarande vid behandlingen av punkterna 1 3 på föredragningslistan. PE /CPG 6/36 PV\ doc

7 Generalsekreterarens kansli MANGOLD SORENSEN FREDSGAARD (punkterna 1 4) FERNANDEZ PERLES Generalsekretariatet GD Parlamentets ledning (PRES) GD EU-intern politik (IPOL) GD EU-extern politik (EXPO) GD Kommunikation (COMM) F. RATTI/DUNSTAN/LANE /KNUDSEN/ BROGGI /URBIETA/SCOTT 1 / SANCHEZ/JIMENEZ LOZANO RIBERA D'ALCALA'/VANDENBOSCH/ CHIOCCHETTI/ILARIO/SAILIS 1 AGUIRIANO/PENALVER LAHOUSSE/DUCH GUILLOT GD Tolkning och konferenser (INTE) COSMIDOU GD Ekonomi (FINS) VANHAEREN GD Innovation och tekniskt stöd (ITEC) VILELLA Rättstjänsten PENNERA/PASSOS Direktoratet för förbindelserna med de politiska grupperna SCHWETZ Presidiets sekretariat TZIORKAS 1 Närvarande vid behandlingen av punkterna 1 3 på föredragningslistan. PV\ doc 7/36 PE /CPG

8 De politiska grupperna KAMP/RYNGAERT/SCRIBAN/ALVARGONZÁLEZ COLOMBO/BURU/PEREIRA/BAPTISTA BEELS/COLERA/RASMUSSEN/MCLAUGHLIN TSETSI/DENKINGER/LINAZASORO BARRETT/ISAACS D'ALIMONTE/LEPOLA BORDEZ/VAUGIER/FRANÇOIS/GHILARDI BUGALHO (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (GUE/NGL) (EFD) (NI) Sekreterare vid sammanträdet: HILLER, PEGAZZANO, SHEIL och S. HUBER. PE /CPG 8/36 PV\ doc

9 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Talmanskonferensen tog del av och godkände förslaget till föredragningslista (PE /CPG). PV\ doc 9/36 PE /CPG

10 2. Justering av protokollet från sammanträdet den 22 november 2012 Talmanskonferensen tog del av och justerade protokollet från sammanträdet den 22 november 2012 i Strasbourg (PE /CPG). PE /CPG 10/36 PV\ doc

11 3. Godkännande av det slutliga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i december (10 13 december 2012 i Strasbourg) planering av prioriterade debatter i kammaren Talmanskonferensen tog del av en skrivelse av den 21 november 2012 från utskottsordförandekonferensens ordförande, LEHNE, om rekommendationen avseende föredragningslistan för sammanträdesperioden i december (10 13 december 2012) i Strasbourg (PE /CPG med bilagor), en skrivelse av den 21 november 2012 från utskottsordförandekonferensens ordförande, LEHNE, om medbeslutandeärenden som det för närvarande förhandlas om (PE /CPG med bilagor), en preliminär översikt av den 5 december 2012 över utskottens och delegationernas planerade sammanträden i Strasbourg under sammanträdesperioden i december (10-13 december 2012) (PE /CPG), behandlade det slutliga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i december (10 13 december 2012 i Strasbourg) på grundval av meddelanden från GD Parlamentets ledning om de olika alternativen, som delats ut efter de förberedande sammanträdena den 4 och 5 december 2012 med generalsekreterarna för de politiska grupperna, och antog förslagen i meddelandena med följande kommentarer eller ändringar: tisdagen den 11 december lyssnade till SWOBODA, S&D-gruppens ordförande, som begärde att en debatt om kommissionens och rådets uttalanden om arbetsförhållanden i fabriker skulle införas på föredragningslistan, mot bakgrund av den nyligen inträffade brandkatastrofen i en textilfabrik i Bangladesh, och ersätta den föreslagna debatten om detta ämne enligt artikel 122 på torsdagen, PV\ doc 11/36 PE /CPG

12 lyssnade till talmannen, som konstaterade att plenarsammanträdets ordförande skulle göra ett uttalande om brandkatastrofen i Bangladesh alldeles innan omröstningen på tisdagen, beslutade att enligt SWOBODAS förslag införa kommissionens och rådets uttalanden om ärendet på föredragningslistan för januari 2013; dessa uttalanden ska följas av en resolution; den debatt i ämnet som hade planerats till torsdagen den 13 december på eftermiddagen enligt artikel 122 ströks därför från föredragningslistan, beslutade att införa en debatt om kärnvapen i Mellanöstern på föredragningslistan för januari PE /CPG 12/36 PV\ doc

13 4. Meddelanden från talmannen 4.1 Förhandlingar om 2013 års budget och ändringsbudget nr 6/2012 Talmanskonferensen lyssnade till talmannen, som meddelade att budgetutskottet hade hållit en vägledande omröstning om förslaget till budget för 2013 och om kompromissen om ändringsbudget nr 6/2012 vid sitt sammanträde den 4 december, att utskottet skulle bekräfta sin ståndpunkt vid en officiell omröstning den 10 december i Strasbourg och att de två förslagen därefter kunde gå till omröstning i plenum den 12 december; talmannen betonade att denna senare omröstning endast kunde genomföras om parlamentet, rådet och kommissionen före omröstningen i plenum undertecknade ett gemensamt uttalande om att budgeten måste vara förenlig med artikel 321 i EUF-fördraget och att utstående fordringar från ändringsbudget nr 6/2012 bör täckas av nya pengar 2013 och inte tas från budgeten för 2013, på grundval av ett förslag från kommissionen, stödde talmannens föreslagna tillvägagångssätt och betonade vikten av att kommande rådsordförandeskap följer principerna i ovan nämnda uttalande. 4.2 Anförande i kammaren av FAYMANN, Österrikes förbundskansler, och HOLLANDE, Frankrikes president Talmanskonferensen lyssnade till talmannen, som meddelade att FAYMANN, Österrikes förbundskansler, ska hålla ett anförande i kammaren den 15 januari 2013 i Strasbourg, och att en diskussion med HOLLANDE, Frankrikes president, hade planerats till den 5 februari 2013 i Strasbourg. 4.3 Olafs undersökning av fallet DALLI och relaterade frågor Talmanskonferensen lyssnade till SWOBODA, S&D-gruppens ordförande, som konstaterade att budgetkontrollutskottet (CONT) har lagt fram mer än 150 frågor till kommissionens generalsekreterare om Olafs utredningsrapport om fallet DALLI, förfarandet och PV\ doc 13/36 PE /CPG

14 överlämnandet av rapporten till det maltesiska rättsväsendet, samt om tobaksindustrins lobbyverksamhet och andra relaterade frågor; han betonade att det är viktigt att tydligt särskilja de olika frågorna i fallet DALLI, och konstaterade samtidigt att vissa frågor, framför allt tobaksindustrins lobbyverksamhet, skulle kunna bli föremål för en undersökningskommitté, förde en diskussion om ärendet, med inlägg från Verts/ALE-gruppens medordförande COHN-BENDIT, PPE-gruppens ordförande DAUL och ALDE-gruppens ordförande VERHOFSTADT, lyssnade till talmannen, som sammanfattade diskussionen i följande tre punkter: statusen för Olafs utredningsrapport är inte tydlig, det framgår inte klart i parlamentets arbetsordning vilket utskott som är ansvarigt för Olaf, parlamentets undersökningsrätt är begränsad och en noggrann analys behövs för att man ska kunna fastställa det lämpligaste formatet för en eventuell framtida undersökning i ärendet, beslutade att bjuda in THEURER, budgetkontrollutskottets ordförande, till talmanskonferensens nästa sammanträde och begärde att rättstjänsten skulle avge ett yttrande till detta sammanträde över huruvida och enligt vilka rättsliga villkor Olaf skulle kunna överlämna sådana undersökningsrapporter till Europaparlamentet som i ett tidigare skede har överlämnats till en medlemsstats rättsväsende, särskilt i fallet med John DALLI. 4.4 Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU Moldavien delegationsresa till Chișinǎu den oktober 2012 Talmanskonferensen lyssnade till SWOBODA, S&D-gruppens ordförande, som anmärkte på att ordföranden för delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU Moldavien vid delegationens PE /CPG 14/36 PV\ doc

15 besök i Chișinǎu den oktober 2013 hade vägrat träffa det moldaviska parlamentets talman och dessutom gjort vissa kontroversiella uttalanden i moldavisk media, lyssnade till DAUL, PPE-gruppens ordförande, som konstaterade att de politiska grupperna måste handla omdömesgillt när de utser delegationsordförande för att undvika att välja personer med särskilda intressen kopplade till politiska, historiska eller kulturella skäl, lyssnade till BROK, ordförande för utskottet för utrikesfrågor, som konstaterade att ovannämnda princip också borde följas när man nominerar högt uppsatta diplomater inom Europeiska utrikestjänsten, och att parlamentets delegationer bör lägga fram sina rapporter och slutsatser efter interparlamentariska sammanträden till utskottet för utrikesfrågor, lyssnade till talmannen, som sammanfattade punkten genom att notera att ledamöter som officiellt företräder Europaparlamentet i tredjeländer bör framföra institutionens hållning och inte sin egen personliga mening, och att han skulle ta upp frågan med ordföranden för delegationsordförandekonferensen i syfte att påminna ledamöterna om denna grundläggande princip samt att undersöka vilka åtgärder som man skulle kunna vidta för att göra arbetet i parlamentets delegationer mer samstämt. PV\ doc 15/36 PE /CPG

16 A. BESLUT/DISKUSSION 5. Rapporten Mot en verklig ekonomisk och monetär union från ordförandena för Europeiska rådet, kommissionen, Eurogruppen och Europeiska centralbanken vägen framåt diskussion om kommissionens utkast Talmanskonferensen tog del av kommissionens meddelande En plan för ett djupgående och verkligt EMU: Inledningen till en debatt om Europa (COM(2012)0777) Europaparlamentets resolution, antagen den 20 november 2012, om rapporten Mot en verklig ekonomisk och monetär union (A7-0339/2012) ett utkast till slutsatser från Europeiska rådets möte den december 2012 (15632/12) en skrivelse av den 29 november 2012 från talman SCHULZ till BARROSO, kommissionens ordförande, om ovanstående ärende (PE /CPG) en skrivelse av den 29 november 2012 från talman SCHULZ till VAN ROMPUY, Europeiska rådets ordförande, om ovanstående ärende (PE /CPG) ett diskussionsunderlag från talmannen om demokratisk granskning av euron, lyssnade till talmannen, som inledde ärendet med att beklaga att han inte hade rådfrågats vare sig av VAN ROMPUY, Europeiska rådets ordförande, inför presentationen av den slutliga rapporten Mot en verklig ekonomisk och monetär union vid Europeiska rådets möte den december 2012, eller av BARROSO, kommissionens ordförande, om kommissionens utkast, och att parlamentets företrädare i sherpagruppen hade involverats först på ett mycket sent stadium, trots att såväl rådet som kommissionen hade gått med på rapportens 4+1 -format; PE /CPG 16/36 PV\ doc

17 han konstaterade också att nyligen fattade beslut inom ramen för ekonomisk styrning hade visat att de 27 medlemsstaterna är villiga att arbeta för att driva den ekonomiska och monetära unionen framåt, och att det är troligt att detsamma kommer att gälla för den gemensamma tillsynsmekanismen, samt att både MERKEL, Tysklands förbundskansler, och HOLLANDE, Frankrikes president, inte minst på grund av ett beslutsamt arbete av Europaparlamentet, har medgett att det är Europaparlamentet som i första hand behöver garantera demokratisk legitimitet och ansvarighet för de beslut som fattas på EU-nivå, och att kommissionen hade gjort liknande åtaganden i sitt meddelande En plan för ett djupgående och verkligt EMU: Inledningen till en debatt om Europa; talmannen förklarade att parlamentet bör överväga hur det på ett ännu bättre sätt kan granska beslut på EU-nivå, inbegripet överläggningar om strukturella förbättringar; i detta syfte hade han utarbetat ett diskussionsunderlag om demokratisk granskning av euron, med ett förslag om inrättande av antingen ett utskott inom Europaparlamentet eller ett underutskott till utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) som särskilt ska granska frågor som är relevanta för den ekonomiska och monetära unionen, såsom trojkan och Europeiska stabilitetsmekanismen, lyssnade till BROK, en av medlemmarna i parlamentets sherpagrupp för förhandlingarna om rapporten Mot en verklig ekonomisk och monetär union, som förde fram två huvudfrågor: metoder för utnyttjande av EU:s finanspolitiska kapacitet och åtgärder för att denna kapacitet ska kunna införlivas i EU:s lagstiftning och budget, vikten av att Europaparlamentet involveras i verksamhet som hittills har bedrivits av kommissionen och medlemsstaterna, inklusive den europeiska planeringsterminen, höll en diskussion med inlägg av PPE-gruppens ordförande DAUL, S&D-gruppens ordförande SWOBODA, ALDE-gruppens ordförande VERHOFSTADT, Verts/ALEgruppens medordförande COHN-BENDIT, ECR-gruppens ordförande CALLANAN, GUE/NGL-gruppens ordförande ZIMMER och EFD-gruppens medordförande SPERONI, och diskussionen fokuserade bland annat på följande frågor: PV\ doc 17/36 PE /CPG

18 den grundläggande roll som Europaparlamentet måste spela i skapandet av en verklig ekonomisk och monetär union för att den demokratiska legitimiteten och ansvarigheten ska kunna garanteras, flera ändringar av fördraget kan komma att behövas för att man ska kunna uppnå en verklig ekonomisk och monetär union, de nationella parlamentens roll i fråga om europeisk ekonomisk styrning och räddningspaket, domstolens dom i fallet Pringle (mål C-370/12 Pringle) (förenligheten mellan ett ingående av ett internationellt avtal, såsom ESM-fördraget, av ett land i euroområdet och dess skyldigheter enligt EU- och EUF-fördragen), ett eventuellt framtida euroutskotts sammansättning och format samt följderna av dess inrättande för arbetsordningen, tog del av en begäran från DAUL, PPE-gruppens ordförande, om ett yttrande från rättstjänsten om huruvida fördraget är förenligt med en skuldinlösenfond, lyssnade till talmannen, som avslutade diskussionen med att säga att han skulle utarbeta sitt anförande till Europeiska rådets möte den december 2012 utifrån de synpunkter som han fått och att han skulle framhålla den diskussion som pågår inom Europaparlamentet om att införa en särskild struktur för demokratisk granskning av vissa inslag med koppling till den ekonomiska och monetära unionen; talmannen konstaterade att talmanskonferensen bör återkomma till frågan, och betonade samtidigt att parlamentets slutliga ståndpunkt i alla frågor alltid kommer att utgöras av resultatet av en omröstning i plenum. PE /CPG 18/36 PV\ doc

19 B. BESLUT UTAN DEBATT 6. Begäranden från de parlamentariska utskotten om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden i enlighet med artikel 48* Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 21 november 2012 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, (PE /CPG med bilagor) där han översände begäranden från utskotten om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden i enlighet med artikel 48 i arbetsordningen, tog del av en begäran om tillstånd att utarbeta ett initiativbetänkande som avser en rättsakt, uppfört under rubrik A i ovannämnda skrivelse, och godkände utarbetandet av detta, tog del av en begäran om tillstånd att utarbeta sex initiativbetänkanden som inte avser rättsakter, uppförda under rubrik C i ovannämnda skrivelse, och godkände utarbetandet av dessa, tog del av en begäran om tillstånd att utarbeta tre betänkanden som avser årliga verksamhetsrapporter och övervakningsrapporter, uppförda under rubrik D i ovannämnda skrivelse, vilka automatiskt ges tillstånd, konstaterade att AFET-utskottet för underutskottet för säkerhet och försvars räkning hade underrättat utskottsordförandekonferensen om ett betänkande som omfattas av automatiskt medgivande, noterade att IMCO-utskottet hade informerat utskottsordförandekonferensen om sin begäran om tillstånd att byta förfarande för sitt betänkande Styrning av den inre marknaden (2012/2260(INI), från ett initiativbetänkande som inte avser en rättsakt, vilket hade godkänts av talmanskonferensen vid dess sammanträde den 18 oktober 2012, till ett initiativbetänkande som avser en rättsakt i enlighet med artikel 42, och godkände denna begäran. PV\ doc 19/36 PE /CPG

20 7. Begäran om att få sända företrädare för Europaparlamentet till Cosacs ordförandesammanträde i Dublin den januari 2013* Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 21 november 2012 från MARTÍNEZ MARTÍNEZ, vice talman med ansvar för förbindelserna med de nationella parlamenten, och CASINI, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, om ovannämnda ärende (PE /CPG, bilagor och finansieringsöversikt), rapporten från Europaparlamentets delegation till Cosacs 48:e sammanträde i Nicosia den oktober 2012, i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel i arbetsordningen, tog del av begäran från MARTÍNEZ MARTÍNEZ och CASINI om att utse en delegation med två ledamöter för deltagande i Cosacs kommande ordförandesammanträde, som Oireachtas (det irländska parlamentet) står värd för och som kommer att äga rum i Dublin den januari 2013 (en söndag och en måndag avsatt för arbete i utskotten), godkände undantagsvis begäran och beslutade i enlighet med artikel i arbetsordningen att till det ovannämnda sammanträdet sända en delegation bestående av en vice talman med ansvar för förbindelserna med de nationella parlamenten, vilken ska föreslås av talmannen, och ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor. PE /CPG 20/36 PV\ doc

21 8. Delegerade akter och genomförandeakter kontroll av pågående ärenden* Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 21 november 2012 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om kontrollen av ärenden under behandling inför sammanträdesperioden december 2012 (PE /CPG), ytterligare en skrivelse av den 21 november 2012 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om ett mer omfattande förfarande för kontroll av lagstiftningsförslag som är under behandling (PE /CPG), påminde om sitt beslut av den 19 april 2012 om att uppmana de ansvariga enheterna att kontinuerligt kontrollera kommande lagstiftningsförslag så att man undviker att på föredragningslistorna för sammanträdesperioderna föra upp omröstningar som leder till en överenskommelse vid första behandlingen i ärenden där ett sådant beslut kan ifrågasättas ur rättslig synvinkel, noterade att LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, i den första ovannämnda skrivelsen av den 21 november 2012 översände resultatet av kontrollen inför sammanträdesperioden december 2012; noterade att inga rättsliga problem hade påpekats för något av de ärenden som enligt planeringen ska gå till omröstning under sammanträdesperioden i december, noterade också den andra ovannämnda skrivelsen av den 21 november 2012 från LEHNE avseende ett mer omfattande kontrollförfarande för alla lagstiftningsförslag som är under behandling; välkomnade det faktum att den första allmänna kontrollgenomgången tycks ha haft en positiv effekt på såväl förhandlingar med de andra institutionerna som medvetenheten om frågan inom parlamentet; påminde om och bekräftade, i detta sammanhang, sitt beslut av den 15 november 2012 om principerna för användningen av delegerade akter i förslag som relaterar till den fleråriga budgetramen, PV\ doc 21/36 PE /CPG

22 noterade dessutom att LEHNE tog upp särskilda frågor om anpassningsförfarandet och ansåg att denna fråga borde tas upp av talmannen i hans fortgående kontakter med kommissionens och rådets ordförande. PE /CPG 22/36 PV\ doc

23 9. Förslaget till program för utskottsdelegationernas resor utanför de tre arbetsorterna under 2013 beslut om verksamhet i januari och februari* Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 25 oktober 2012 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, med förslaget till program för utskottens resor utanför parlamentets tre arbetsorter under 2013 (PE /CPG, bilagor och finansieringsöversikt), tog del av en skrivelse av den 21 november 2012 från MATO ADROVER, fiskeriutskottets ordförande, om en reviderad version av fiskeriutskottets föreslagna reseprogram för 2013 (PE /CPG/ANN), tog del av en skrivelse av den 20 november 2012 från vice talman PITTELLA, ordförande för presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp om Europaparlamentets budget, om en utvärdering som GD Finans hade genomfört av förslag från de politiska grupperna (PE /CPG), noterade att parlamentets verksamhetskalender för 2013 kan komma att ändras i januari 2013 mot bakgrund av EU-domstolens beslut om parlamentets sammanträdeskalender och med beaktande av att plenarsalen i Bryssel inte kommer att kunna användas under 2013; ansåg att man inte borde fatta något beslut om hela programmet för utskottsresor förrän efter det att parlamentets sammanträdeskalender för 2013 har bekräftats, beslutade emellertid, för att underlätta för en tillräcklig planering och förberedelse av utskottsverksamhet vid början av 2013, att undantagsvis fatta beslut om verksamhet som är planerad för januari och februari 2013 och att ett beslut om det övriga programmet kommer att fattas när parlamentets sammanträdeskalender för 2013 har bekräftats, beslutade därför att godkänna följande föreslagna utskottsresor, vilka är planerade till vecka 7 (11 15 februari 2012, en vecka avsatt för externt arbete i valkretsarna) på villkor att dessa resor följer gällande relevanta bestämmelser: PV\ doc 23/36 PE /CPG

24 AFET Brasilien DROI f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (två medlemmar från DROIutskottet ska ingå i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU f.d. jugoslaviska republiken Makedonien) EMPL Irland EMPL Tyskland ITRE Spanien PECH Irland TRAN - Förenta staterna JURI Irland LIBE Jordanien PETI Spanien AFCO Tyskland CRIM Nederländerna (Rotterdam) och Tyskland ENVI besök hos Europeiska läkemedelsmyndigheten (Förenade kungariket) LIBE besök hos Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (Österrike) LIBE besök (tillsammans med CRIM) hos Europol och Eurojust (Nederländerna) godkände de två nedanstående besöken, vilka också är planerade till vecka 7, med följande anmärkningar: o o DROI-underutskottet hade begärt tillstånd att sända en delegation till Etiopien: detta besök kan i princip godkännas, men beslutet att genomföra resan bör fattas endast om säkerhetssituationen på plats visar sig vara tillfredsställande vid den tidpunkten, och därvid bör man även beakta tillgänglig information från Europeiska utrikestjänsten, särskilda utskottet CRIM hade begärt tillstånd att skicka en gemensam delegation med LIBE till Europol och Eurojust i Haag: detta besök kan godkännas under PE /CPG 24/36 PV\ doc

25 förutsättning att inte fler än tre av CRIM:s medlemmar deltar i besöket till byråerna, i enlighet med tillämpliga regler, erinrade de olika utskotten om att, i enlighet med artikel 9 i de tillämpliga reglerna, före respektive resa vidarebefordra de aktuella programmen till talmannen (med angivande av resans sammanlagda varaktighet, inbegripet restid) och att samtidigt tillhandahålla fullständig information avseende det antal ledamöter som deltar i delegationen (inom och utanför kvoten) och medföljande ledamöter och personal från sekretariaten och grupperna, påminde om att ledamöters assistenter inte får delta i eller följa med en delegationsresa, konstaterade att den totala beräknade kostnaden för resorna i fråga är euro, betonade att man avser att ytterligare undersöka möjligheterna att göra utskottsresor mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva, inbegripet genom att förbättra synergieffekterna mellan utskottsbesök och interparlamentariska delegationers resor, hänsköt frågan till presidiet för slutligt beslut. PV\ doc 25/36 PE /CPG

26 10. Förslag till program för de ständiga delegationernas och de interparlamentariska församlingarnas resor under 2013 beslut om verksamhet i januari och februari* Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av en skrivelse av den 12 november 2012 från CASHMAN, delegationsordförandekonferensens ordförande, med förslaget till program för de ständiga delegationernas och de interparlamentariska församlingarnas resor under 2013 (PE /CPG, bilagor och finansieringsöversikt), tog del av en skrivelse av den 20 november 2012 från vice talman PITTELLA, ordförande för presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp om Europaparlamentets budget, om en utvärdering som GD Finans hade genomfört av förslag från de politiska grupperna (PE /CPG), tog del av en skrivelse av den 28 november 2012 från REUL, ordförande för delegationen för förbindelserna med Koreahalvön, med ett meddelande om en ändring av delegationens årsprogram för 2013 (PE /CPG), tog del av genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete, tog del av delegationsordförandekonferensens förslag om att ändra genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete, välkomnade och stödde förslagen om att från och med dagen för detta sammanträde minska det sammanlagda antalet ledamöter som kan delta i ständiga interparlamentariska delegationers eller arbetsgruppers resor till ett tredjeland/tredjeländer från högst 75 procent till högst 50 procent av det sammanlagda antalet ordinarie medlemmar i den berörda ständiga delegationen, och att från och med dagen för detta sammanträde begränsa möjligheten att delta i interparlamentariska sammanträden utanför parlamentets arbetsorter för en ordinarie medlem av en ständig interparlamentarisk delegation som, om ledamoten inte kan resa, vid ett särskilt tillfälle får ersättas endast av en av de ständiga suppleanter som nominerats av den politiska grupp som ledamoten tillhör. PE /CPG 26/36 PV\ doc

27 uppmanade generalsekreteraren att föreslå dessa ändringar av de tillämpliga reglerna, så att de formellt kan antas vid konferensens nästa sammanträde, Allmänna anmärkningar påminde om att genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete, som godkändes av talmanskonferensen den 10 mars 2011 och som senast ändrades den 8 december 2011, fastställer att alla interparlamentariska sammanträden kräver förhandstillstånd från talmanskonferensen på grundval av ansökningar som ska inges i god tid, och betonar att inga undantag från dessa regler, förutom de som uttryckligen beviljas i detta beslut, kommer att ges vid detta tillfälle, men att de skulle kunna behandlas från fall till fall senare; betonar i detta sammanhang att en resa där man inte har specificerat resmålet och/eller exakt datum inte kan anses godkänd i och med antagandet av årsprogrammet om inte resan uttryckligen godkänns genom detta beslut, påminde om att alla ansökningar om tillstånd ska innehålla all information som behövs för ett godkännande med tydlig hänvisning till tillämpliga regler, särskilt antalet ledamöter som ska resa, inklusive ledamöter som deltar utanför kvoten eller som deltar i en resa enligt särskilda bestämmelser i de tillämpliga reglerna, resans längd inklusive resdagar och förslag till program, och ska åtföljas av en finansieringsöversikt, noterade att talmanskonferensen ska bevilja resor till interparlamentariska sammanträden i form av ett övergripande årsprogram som omfattar alla ständiga interparlamentariska delegationer; noterade i detta sammanhang rekommendationerna till förslaget till 2013 års program för de ständiga delegationernas och de interparlamentariska församlingarnas verksamhet, åtföljda av yttrandena från AFET-, INTA- och DEVE-utskotten, som antogs av delegationsordförandekonferensen den 23 oktober 2012, noterade att parlamentets sammanträdeskalender för 2013 kan komma att ändras i januari 2013 mot bakgrund av EU-domstolens beslut om sammanträdeskalendern och med beaktande av att plenarsalen i Bryssel inte kommer att kunna användas under 2013; ansåg att man inte borde fatta något beslut om hela programmet för interparlamentariska delegationers resor förrän efter det att parlamentets kalender för 2013 har bekräftats, PV\ doc 27/36 PE /CPG

28 beslutade emellertid, för att göra det möjligt för de ständiga delegationerna och de interparlamentariska församlingarna att förbereda sin verksamhet vid början av 2013, att undantagsvis fatta beslut om verksamhet som är planerad till januari och februari 2013 och att fatta ett beslut om det övriga årsprogrammet när parlamentets kalender för 2013 har bekräftats, påminde om sitt beslut av den 10 mars 2011, enligt vilket ledamöters assistenter inte får delta i eller följa med på en delegationsresa, Säkerhet konstaterade, att säkerhetsarrangemang för delegationer i länder utanför EU måste vara förenliga med artikel 14.2 och 14.3 och principerna i artikel 18 i genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete, och särskilt i linje med bilaga IV i dessa bestämmelser (protokollet om nödsituationer under officiella resor utanför de tre arbetsorterna), betonade att delegationer endast tillåts resa på villkor att säkerhetssituationen på plats är tillfredsställande; insisterade på att säkerhetssituationen måste bedömas noggrant före varje avresa, på grundval av all tillgänglig information, inklusive information från Europeiska utrikestjänsten (lägescentralen), beslutade att de planerade delegationsresorna till Libyen och Irak i princip godkänns, under förutsättning att säkerhetssituationen medger att resan äger rum, vilket ska beslutas om på grundval av information om säkerheten på plats, inklusive information från Europeiska utrikestjänsten (inklusive lägescentralen), Beslut om enskilda resor och verksamheter godkände parlamentets förslag till årsprogram för de ständiga delegationerna och interparlamentariska delegationerna under januari och februari 2013 till följande sammanträden, på villkor att dessa sammanträden är helt i överensstämmelse med gällande tillämpliga regler och att datumen för sammanträdena, inklusive restid, inte sammanfaller med dagar utan parlamentarisk verksamhet enligt parlamentets kalender för 2013: PE /CPG 28/36 PV\ doc

29 Euronests arbetsgrupp för arbetsordningen, Bryssel (eventuellt vecka 4: datum ännu ej definitivt fastställt), den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet den politiska kommittén, Bryssel, den 24 januari, ständiga kommittén till den parlamentariska Östersjökonferensen, Bryssel, den 28 januari, den parlamentariska samarbetskommittén EU Ukraina, presidiesammanträde, Bryssel, den 28 januari (datum ännu ej definitivt fastställt), interparlamentariskt sammanträde mellan Europaparlamentet och Vietnams parlament i Hanoi, Huê och Ho Chi Minh-staden den februari (datum ännu ej definitivt fastställt), det femte interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Iraks parlament den februari under förutsättning att säkerhetssituationen på plats är sådana att resan kan genomföras, det femte interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Libyens parlament den februari under förutsättning att säkerhetssituationen på plats är sådana att resan kan genomföras, den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens regionala sammanträde (Västindien) den februari, delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika, arbetsgruppen, i El Salvador den februari, den elfte gemensamma parlamentarikerkommittén EU f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien den februari (datum ännu ej definitivt fastställt), PV\ doc 29/36 PE /CPG

30 den andra gemensamma parlamentarikerkommittén Cariforum EU i Cariforum-området (Trinidad och Tobago), den februari (datum ännu ej definitivt fastställt), uppskjutet från 2012, Euronests politiska kommitté, Tbilisi, Georgien (vecka 7, datum ännu ej definitivt fastställt), Euronests energikommitté, Baku, Azerbajdzjan (vecka 7, datum ännu ej definitivt fastställt), Euronests ekonomiska kommitté, Chișinǎu, Moldavien (vecka 7, datum ännu ej definitivt fastställt), det 34:e interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Japans parlament i Tokyo och andra platser i Japan (vecka 7 eller vecka 14), det 36:e interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Australiens parlament i Sydney, Canberra och South Australia (Adelaide och Port Lincoln) (vecka 7), presidiebesök till Peking och andra platser i Kina (vecka 7, datum ännu ej definitivt fastställt), den femtonde parlamentariska samarbetskommittén EU Georgien i Bryssel den februari (datum ännu ej definitivt fastställt), den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Turkiet, presidiesammanträde, Bryssel, det nionde interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Mongoliets parlament i Bryssel (vecka 8), det 29:e interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Norges parlament i Bryssel den februari, godkände följande sammanträden med särskilda anmärkningar: o det 16:e interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Republiken Koreas parlament i Bryssel den 10 januari: konstaterade att sammanträdet PE /CPG 30/36 PV\ doc

31 hålls på en dag som är avsatt för utskottsmöten och verksamhet i de politiska grupperna; godkände sammanträdet undantagsvis och utan att skapa ett prejudikat, men uppmanade samtidigt med kraft delegationen att planera sammanträdet så att det i så liten grad som möjligt stör utskottens och de politiska gruppernas arbete, o o o den 18:e gemensamma parlamentarikerkommittén EU Chile i Santiago de Chile den januari (två dagar avsatta för utskottssammanträden, men i direkt anslutning till Eurolats plenarsammanträde som hålls på samma ort), Eurolats plenarsammanträde, det verkställande presidiet, tre ständiga utskott och arbetsgruppen för migration, i Santiago de Chile den januari: konstaterade att detta sammanträde redan hade godkänts av talmanskonferensen vid dess sammanträde den 13 september 2012 på villkor att denna resa till fullo beaktas i verksamhetsprogrammet för 2013, den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Mexiko i Santiago de Chile, det verkställande presidiets sammanträde den januari, inom ramen för Eurolats plenarsammanträde, godkände inte följande sammanträden, eftersom de inte uppfyllde kriterierna i artikel 6.1 i genomförandebestämmelserna för delegationernas arbete; uppmanade de berörda organen att ändra datumen eller att tillhandahålla ytterligare motiveringar: o den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet kulturutskottet, Rom, den 30 januari (en dag avsatt för verksamhet i de politiska grupperna), godkände heller inte följande sammanträden vid detta tillfälle eftersom de saknade tillförlitliga uppgifter om ett eventuellt datum och i vissa fall också om sammanträdesort, uppmanade de berörda organen att lägga fram mer detaljerad information och eventuella motiveringar och beslutade att fatta beslut om dessa begäranden från fall till fall vid ett kommande sammanträde: o den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, arbetsgruppen för Europa Medelhavsuniversitetet (EMUNI), januari, Bryssel, PV\ doc 31/36 PE /CPG

32 o o o o den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, utskottet för kvinnors rättigheter, januari/februari, sammanträdesort ännu ej bekräftad, den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, arbetsgruppen för arbetsordningen, februari, Bryssel, den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, presidiet/det utvidgade presidiet, februari, Bryssel, den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, ekonomiska utskottet, februari, sammanträdesort ännu ej bekräftad, konstaterade att den totala beräknade kostnaden för de interparlamentariska delegationernas resor i januari och februari 2013 uppgår till euro. PE /CPG 32/36 PV\ doc

33 11. Begäranden från parlamentsutskotten om resor utanför Europeiska unionen under 2012 Talmanskonferensen avstod från diskussion och tog del av skrivelsen av den 20 november 2012 från DANJEAN, ordförande för underutskottet för säkerhet och försvar (SEDE), med en begäran om tillstånd att inom utskottets kvarstående kvot sända en delegation bestående av en person, DANJEAN, underutskottets ordförande, till Moskva den december 2012 (PE /CPG med finansieringsöversikt), godkände begäran och hänsköt den till presidiet för slutligt beslut. PV\ doc 33/36 PE /CPG

34 12 Övriga och brådskande frågor Inga ärenden förelåg under denna punkt. PE /CPG 34/36 PV\ doc

35 13. Punkter för kännedom 13.1 Intern skriftväxling Talmanskonferensen tog del av följande handlingar: en skrivelse av den 20 november 2012 från BROK och JOLY, medordförande för gruppen för demokratistöd och valsamordning, om valövervakningsdelegationernas resor (PE /CPG), en skrivelse av den 27 november 2012 från KOWAL, ordförande för Europaparlamentets valövervakningsdelegation till Ukraina, innehållande rapporten om valövervakningsdelegationens resa till Ukraina (PE /CPG), protokoll från talmanskonferensens sammanträde den 27 november 2012, vilket var öppet för alla ledamöter (PE /PV), fullständigt förhandlingsreferat från talmanskonferensens sammanträde den 27 november 2012, vilket var öppet för alla ledamöter (PE /CRE) Interinstitutionell skriftväxling Inga ärenden förelåg under denna punkt Extern skriftväxling Inga ärenden förelåg under denna punkt. PV\ doc 35/36 PE /CPG

36 14. Datum och plats för nästa sammanträde Talmanskonferensen noterade att nästa ordinarie sammanträde skulle hållas den 10 januari 2013 kl i lokal 06B01 i Paul-Henri Spaak-byggnaden i Bryssel, * * * Sammanträdet avslutades kl PE /CPG 36/36 PV\ doc

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 14.06.2012 PE-7/CPG/PV/2012-13 TALMANSKONFERENSEN UTKAST TILL PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 juni 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg

Läs mer

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV CPG 05.09.2013 PE-7/CPG/PV/2013-14 TALMANSKONFERENSEN REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 5 september 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 9B 061 Bryssel

Läs mer

PROTOKOLL. 24 maj 2012

PROTOKOLL. 24 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 24.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-11 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 24 maj 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg PV\904302.doc

Läs mer

PROTOKOLL. den 10 januari 2013

PROTOKOLL. den 10 januari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 10.01.2013 PE-7/CPG/PV/2013-01 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 10 januari 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\925465.doc

Läs mer

PROTOKOLL. 9 september 2010

PROTOKOLL. 9 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-23 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen 9 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE443.626/CPG Förenade i mångfalden

Läs mer

PROTOKOLL. 27 oktober 2011

PROTOKOLL. 27 oktober 2011 PE-7/CPG/PV/2011-31 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg PE 473.194/CPG PE-7/CPG/PV/2011-31

Läs mer

PROTOKOLL 17-04-2012

PROTOKOLL 17-04-2012 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 17.04.2012 PE-7/BUR/PV/2012-8 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 17-04-2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE 482.863/BUR Förenade i mångfalden PRESIDIET

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

PROTOKOLL. 16 maj 2012

PROTOKOLL. 16 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 16.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-10 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 16 maj 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\902685.doc

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

PROTOKOLL. 23 september 2010

PROTOKOLL. 23 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-27 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 23 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE446.834/CPG Förenade i

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

PROTOKOLL 10-11-2010

PROTOKOLL 10-11-2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 10.11.2010 PE-7/BUR/PV/2010-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 10-11-2010 Paul-Henri Spaak-byggnaden - Rum 6B001 - - - Bryssel PV\850540.doc PE447.003/BUR Förenade i mångfalden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-13 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL S A M M A N F A T T N I N G Sidan 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Schola Europaea Generalsekreterarens kansli Generalsekretariatet Ref.: 2009-D-295-sv-6 Original. Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Godkänt av Högsta rådet vid dess möte den 2, 3 och

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

PROTOKOLL. 9 december 2010

PROTOKOLL. 9 december 2010 PE-7/CPG/PV/2010-40 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 9 december 2010 PHS-byggnaden, lokal 6 B01 BRYSSEL PV\851781.doc PE452.258/CPG Förenade

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

PROTOKOLL. den 23 november 2009

PROTOKOLL. den 23 november 2009 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 23.11.2009 PE-7/BUR/PV/2009-07 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 23 november 2009 Lokal LOW R 1.1 - - - Strasbourg PE-7/BUR/PV/2009-07 PE429.250/BUR PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-31 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

PROTOKOLL. 4 februari 2013

PROTOKOLL. 4 februari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 04.02.2013 PE-7/BUR/PV/2013-02 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 februari 2013 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE502.442/BUR/rev PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 PE-5/CP/PV/2001-05 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30 Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 STRASBOURG I N N E H Å L L Sida STRASBOURG...

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

PROTOKOLL. 22 november 2010

PROTOKOLL. 22 november 2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 22.11.2010 PE-8/BUR/PV/2010-16 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 22 november 2010 Louis Weiss-byggnaden lokal R 1.1 - - - Strasbourg PE447.043/BUR PE-8/BUR/PV/2010-16

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

BILAGA. till. meddelande från kommissionen till rådet

BILAGA. till. meddelande från kommissionen till rådet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2016 COM(2016) 735 final ANNEX 1 BILAGA till meddelande från kommissionen till rådet om ingående av ett avtal som ger Europeiska unionen särskild status i Internationella

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0016 (NLE) 5760/15 NT 4 UD 15 FÖRSLAG från: inkom den: 29 januari 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Europeiska unionens deltagande

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

PUBLIC 11087/15 1 DG C LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PV/CONS 41 RELEX 627

PUBLIC 11087/15 1 DG C LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PV/CONS 41 RELEX 627 Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 4 augusti 2015 (OR. en) 11087/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 41 RELEX 627 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: 3404:e mötet i Europeiska unionens råd (UTRIKES FRÅGOR)

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer