PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 03-12-2008"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV BUR PE-6/BUR/PV/ PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 6B Bryssel PV\ doc PE /BUR/corr

2 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 3 december 2008 kl Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 06B01 Bryssel INNEHÅLL 1. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAGET TILL FÖREDRAGNINGSLISTA MEDDELANDEN FRÅN TALMANNEN BESÖK I NORDIRLAND BESÖK I IRLAND TERRORATTACKEN I BOMBAY MORD I SPANIEN MÖTE MED RÅDETS KOMMANDE TJECKISKA ORDFÖRANDESKAP PARLAMENTETS REPRESENTATION...9 A. BESLUT/DISKUSSION DISKUSSION: ANARSFRIHET FÖR BUDGETÅRET 2007 EFTER ATT REVISIONSRÄTTENS ÅRSRAPPORT OFFENTLIGGJORTS MEDDELANDE FRÅN GENERALSEKRETERAREN BESLUT: FINANSIELLA BESTÄMMELSER FRAM TILL VALPERIODENS SLUT 2009 MEDDELANDE FRÅN GENERALSEKRETERAREN DISKUSSION: EN FÖRSTA UTVÄRDERING AV HANDUPPRÄCKNING I KAMMAREN MEDDELANDE FRÅN GENERALSEKRETERAREN BESLUT: AVTAL MED MYNDIGHETERNA I STRASBOURG OM ASBESTSANERING I PARLAMENTETS BYGGNADER I STADEN MEDDELANDE FRÅN GENERALSEKRETERAREN DISKUSSION: EUROPAPARLAMENTETS INNOVATIONSSTRATEGI FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK MEDDELANDE FRÅN GENERALSEKRETERAREN UTNÄMNING AV GENERALSEKRETERARE MEDDELANDE FRÅN GENERALSEKRETERAREN...17 Sida PE /BUR/corr 2/26 PV\ doc

3 9. UTNÄMNING AV TVÅ DIREKTÖRER I GD INTE DIREKTORAT A (TOLKNING) OCH DIREKTORAT B (ORGANISATION OCH PLANERING) MEDDELANDEN FRÅN GENERALSEKRETERAREN...18 B. FÖRSLAG TILL BESLUT UTAN DISKUSSION ÅRLIGT PROGRAM FÖR UTSKOTTSDELEGATIONERNAS RESOR UTANFÖR DE TRE ARBETSORTERNA UNDER FÖRSTA KVARTALET 2009 SKRIVELSE FRÅN GALEOTE, ORDFÖRANDE FÖR UTSKOTTSORDFÖRANDEKONFERENSEN FINANSIERINGSÖVERSIKT FLERSPRÅKIGHET FÖRSLAG OM ATT FÖRLÄNGA UNDANTAGEN FRÅN ARTIKEL 138 OCH TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 139 I ARBETSORDNINGEN MEDDELANDE FRÅN GENERALSEKRETERAREN FÖRSLAG OM ATT JUSTERA ERSÄTTNINGARNA TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER FÖR 2009 SKRIVELSE FRÅN FAZAKAS, TJÄNSTGÖRANDE ORDFÖRANDE FÖR KVESTORERNA BEGÄRAN FRÅN REGI OM TILLSTÅND ATT HÅLLA ETT INTERPARLAMENTARISKT MÖTE MED MOTARANDE UTSKOTT I DE NATIONELLA PARLAMENTEN DEN 11 FEBRUARI 2009 I BRYSSEL FINANSIERINGSÖVERSIKT SKRIVELSE FRÅN GALEOTE, ORDFÖRANDE FÖR DET BERÖRDA UTSKOTTET ÖVRIGA OCH BRÅDSKANDE FRÅGOR FÖRSLAG OM ATT TILLDELA YTTERLIGARE ANSLAG TILL DE POLITISKA GRUPPERNA UNDER BUDGETPOST 4000 MEDDELANDE FRÅN GENERALSEKRETERAREN PUNKTER FÖR KÄNNEDOM TID OCH PLATS FÖR NÄSTA SAMMANTRÄDE...26 PV\ doc 3/26 PE /BUR/corr

4 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 3 december 2008 Bryssel Hans-Gert PÖTTERING, Europaparlamentets talman, öppnade sammanträdet kl Närvarande Hans-Gert PÖTTERING, talman Vice talmän KRATSA-TSAGAROPOULOU VIDAL-QUADRAS ROCA ONESTA MAURO MARTÍNEZ MARTÍNEZ COCILOVO ROTHE ROURE dos SANTOS WALLIS SIWIEC Frånvarande McMILLAN-SCOTT MORGANTINI BIELAN Kvestorer NICHOLSON LULLING DE VITS FRIEDRICH FAZAKAS MULDER Övriga RØMER 1, generalsekreterare 1 Närvarande för de punkter som behandlades inom stängda dörrar. PE /BUR/corr 4/26 PV\ doc

5 Tjänstemän som närvarade vid sammanträdet: Talmannens kansli WELLE 2 STOKELJ 1 TEASDALE SUBELACK 1 ALPERMANN RUHRMANN BOKANOWSKI COOLEGEM FORGACS MALASOMMA Generalsekreterarens kansli SUÁREZ MELLA 1 RYAN LINNUS CHIOCCHETTI MIGO Sekretariat GD Parlamentets ledning (PRES) HARLEY 1 /STENSBALLE/CAHEN JIMÉNEZ LOZANO/STRASSER GD EU-intern politik (IPOL) RIBERA D ALCALÁ GD EU-extern politik (EXPO) NICKEL GD Kommunikation (COMM) F. RATTI/DUCH GUILLOT/HAKALA GD Personal (PERS) WILSON 1 GD Infrastruktur och logistik (INLO) STRATIGAKIS GD Översättning (TRAD) LAHOUSSE GD Tolkning och konferenser (INTE) COSMIDOU GD Ekonomi (FINS) VANHAEREN/WELLS-SHADDAD/GUILLÉN ZANÓN/KERGLONOU GD Innovation och tekniskt stöd (ITEC) LAFOREST Rättstjänsten (JURI) PENNERA 1, juridisk rådgivare VON HERTZEN O. RATTI, direktör med ansvar för förbindelserna med de politiska grupperna 2 Närvarande endast för punkt 9 bakom stängda dörrar. PV\ doc 5/26 PE /BUR/corr

6 De politiska gruppernas sekretariat RIPOLL BEUMER BOUTER BESZLEJ BEUGELINK RAECK (PPE-DE) (PSE) (ALDE) (UEN) (Verts/ALE) (GUE/NGL) Vice talmännens och kvestorernas assistenter TRAPOUZANLIS CABANELAS ÁLVAREZ GERVAIS VENEZIA GUERRA REINA ALAGNA SCHWARZ ZANELLA RAMOS dos SANTOS DIRRIG KIRSCH SZAJDA BOYD LAMESCH BERTRAND WINKLER KONTÁR WISSINK KRATSA-TSAGAROPOULOUS assistent VIDAL-QUADRAS ROCAS assistent ONESTAS assistent MAUROS assistent MARTÍNEZ MARTÍNEZ assistent COCILOVOS assistent ROTHES assistent ROURES assistent dos SANTOS assistent WALLIS assistent SIWIEC assistent BIELANS assistent NICHOLSONS assistent LULLINGS assistent DE VITS assistent FRIEDRICHS assistent FAZAKAS assistent MULDERS assistent Sekreterare vid sammanträdet var DREXLER 1, CALINOGLOU, SHEIL, CZAPLICKI, PEGAZZANO och MANGOLD. PE /BUR/corr 6/26 PV\ doc

7 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /BUR) och godkände det i den form som framgår av detta protokoll. PV\ doc 7/26 PE /BUR/corr

8 2. Meddelanden från talmannen 2.1 Besök i Nordirland - lyssnade till talmannen, som redogjorde för sitt besök i Nordirland den 24 november 2008, då han träffade försteminister Peter ROBINSON och biträdande försteminister Martin McGUINNESS samt talade inför Nordirlands lagstiftande församling. 2.2 Besök i Irland - lyssnade till talmannen, som redogjorde för sitt besök i Irland den 25 november 2008, då han i Dublin träffade utrikesminister Micheál MARTIN och Oireachtas (det irländska parlamentets) ledamöter i underutskottet för Irlands framtid i Europeiska unionen och i Maynooth, Co. Kildare träffade den irländska biskopskonferensen. 2.3 Terrorattacken i Bombay - lyssnade till talmannen, som meddelade att han hade fördömt de nyligen inträffade terrorattackerna i Bombay i Indien och uttryckte bestörtning över det stora antalet omkomna samt lättnad över att parlamentets delegation, som befann sig i Bombay vid tidpunkten för attackerna, kunde återvända i säkerhet, PE /BUR/corr 8/26 PV\ doc

9 - berömde generalsekreteraren och parlamentets administration för deras snabba agerande för att få hem ledamöterna och personalen från Indien under de svåra omständigheter som rådde. 2.4 Mord i Spanien - lyssnade till talmannen, som meddelade att han hade fördömt det mord på Ignacio URIA MENDIZABAL som hade skett tidigare på dagen i Baskien i Spanien. 2.5 Möte med rådets kommande tjeckiska ordförandeskap - lyssnade till talmannen, som informerade presidiet om att talmanskonferensen skulle besöka Prag den 4 5 december 2008 och hålla förberedande möten med de tjeckiska myndigheterna inför det tjeckiska ordförandeskapet, bland annat ett möte med den tjeckiske premiärministern Mirek TOPOLANEK Parlamentets representation - lyssnade till ROTHE, vice talman, som meddelade att hon hade företrätt talmannen vid följande evenemang, båda mycket lyckade: den världsomspännande e-parlamentskonferensen, som hölls i Europaparlamentet i Bryssel den november 2008, invigningen av Europahuset i Stockholm den 27 november PV\ doc 9/26 PE /BUR/corr

10 2.7. Europeiska kommissionens deltagande i kampanjen inför valet till Europaparlamentet lyssnade till VIDAL QUADRAS ROCA, ansvarig vice talman, som rapporterade om klargöranden från kommissionens vice ordförande WALLSTRÖM angående uttalanden som hon gjort vid det senaste sammanträdet med den interinstitutionella arbetsgruppen för kommunikation och information och som berörde kommissionens deltagande i informationskampanjen inför Europavalet 2009 och i synnerhet finansieringen av denna, - konstaterade att vice ordförande WALLSTRÖM vid talmanskonferensens sammanträde den 23 november 2008 hade uppgett att kommissionen var beredd att anslå 15 miljoner EUR till parlamentets informationskampanj inför Europavalet och att kommissionen skulle presentera en detaljerad plan om de olika insatser som den avsåg att finansiera med detta anslag. PE /BUR/corr 10/26 PV\ doc

11 A. BESLUT/DISKUSSION 3. Diskussion: Ansvarsfrihet för budgetåret 2007 efter att revisionsrättens årsrapport offentliggjorts Meddelande från generalsekreteraren - tog del av följande handlingar: ovannämnda meddelande av den 2 december 2008 (PE /BUR med bilaga), anmärkningarna om parlamentet i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2007, - lyssnade till generalsekreteraren, som konstaterade att revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2007 hade offentliggjorts och välkomnade anmärkningarna om parlamentet i denna, - lyssnade till COCILOVO, vice talman med ansvar för budgetfrågor, som bekräftade generalsekreterarens analys, - lyssnade till DE VITS, kvestor, som begärde ytterligare upplysningar om ledamöternas frivilliga pensionsfond, - tog del av det innehåll i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2007 som rörde parlamentet, - tog del av de mycket positiva resultat som uppnåtts, i synnerhet beträffande regleringen av utgifterna för ersättning till parlamentsledamöternas assistenter, - berömde generalsekreteraren och parlamentets administration för det utmärkta arbete som gjorts på området, PV\ doc 11/26 PE /BUR/corr

12 - uppmanade generalsekreteraren att fortsätta att säkerställa ett korrekt genomförande av presidiets tidigare beslut i ärendet och uppföljningen av revisionsrättens rapport för budgetåret PE /BUR/corr 12/26 PV\ doc

13 4. Beslut: Finansiella bestämmelser fram till valperiodens slut 2009 Meddelande från generalsekreteraren - tog del av ovannämnda meddelande av den 28 november 2008 (PE /BUR) och lyssnade till generalsekreteraren, som redogjorde för de ingående förslagen, - tog del av en begäran från ONESTA, vice talman, om ytterligare klargörande angående bestämmelserna för assistenter, - godkände arrangemangen för ersättning av resekostnader i samband med den konstituerande sammanträdesperioden i juli 2009 enligt generalsekreterarens meddelande, - godkände uppskjutningen av tillämpningen av artikel 8 i kodexen i avvaktan på uppdateringen av denna i enlighet med åtgärderna för genomförande av ledamotsstadgan, - godkände uppdateringen av reglerna, godkända av presidiet den 16 januari 2006, om bortskaffandet av ledamöternas personliga tillhörigheter. PV\ doc 13/26 PE /BUR/corr

14 5. Diskussion: En första utvärdering av handuppräckning i kammaren Meddelande från generalsekreteraren - tog del av ovannämnda meddelande av den 26 november 2008 (PE /BUR med bilagor), - förde en bred diskussion med deltagande av vice talmännen ROTHE, ONESTA, COCILOVO, MARTÍNEZ MARTÍNEZ och dos SANTOS samt kvestorn NICHOLSON, som bland annat konstaterade vikten av att nå en balans, samtidigt som man ser till att ordföranden kan behålla en tillräcklig flexibilitet under hanteringen av debatter, - beslutade att vidarebefordra meddelandet till talmanskonferensen för behandling. PE /BUR/corr 14/26 PV\ doc

15 6. Beslut: Avtal med myndigheterna i Strasbourg om asbestsanering i parlamentets byggnader i staden Meddelande från generalsekreteraren - tog del av ovannämnda meddelande av den 28 november 2008 (PE /BUR med bilagor), - förde en kort diskussion i ärendet med deltagande av ONESTA, vice talman med ansvar för fastighetsfrågor, och kvestorn MULDER, - tog del av och godkände villkoren för ett avtal mellan parlamentet och Strasbourgs stad samt uppdrog åt generalsekreteraren att underteckna detta avtal under Europaparlamentets sammanträdesperiod i december 2008 i Strasbourg, - berömde generalsekreteraren och GD INLO för det arbete som gjorts på området, - uppdrog åt talmannen att, som en försiktighetsåtgärd för den händelse att kommunfullmäktige i Strasbourg vid sitt sammanträde den 15 december 2008 skulle underlåta att godkänna avtalet, på Europaparlamentets vägnar väcka talan mot Strasbourgs stad inför Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, inom ramen för ett förfarande med avseende på garantin för dolda fel eller vilket förfarande som helst som skulle kunna tjäna till att försvara Europaparlamentets rättigheter i målet. PV\ doc 15/26 PE /BUR/corr

16 7. Diskussion: Europaparlamentets innovationsstrategi för informations- och kommunikationsteknik Meddelande från generalsekreteraren - tog del av ovannämnda meddelande av den 28 november 2008 om ledningsstrukturen för parlamentets innovationsstrategi för informations- och kommunikationsteknik, som ska inledas under 2009 (PE /BUR med bilaga), - höll en bred diskussion om frågan med deltagande av ROTHE, vice talman med ansvar för informationsteknik, vice talmännen ONESTA och VIDAL QUADRAS ROCA samt kvestorerna MULDER och NICHOLSON, vilka bland annat förde fram idén om att man skulle kunna titta på förslagen till en e-plenisal i samband med innovationsstrategin för informations- och kommunikationsteknik, - framhöll att en innovationsstrategi för informations- och kommunikationsteknik bör återspegla parlamentets behov med tanke på utmaningarna på området och fungera som ett stöd för parlamentets politiska målsättningar, - betonade att en innovationsstrategi för informations- och kommunikationsteknik bör svara mot ledamöternas behov och förbättra deras kapacitet att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt och underströk vikten av att ledamöterna får lämplig utbildning i ämnet, - beslutade att återkomma till frågan vid ett kommande sammanträde, efter samråd med de politiska grupperna. PE /BUR/corr 16/26 PV\ doc

17 Från kl inom stängda dörrar 8. Utnämning av generalsekreterare Meddelande från generalsekreteraren, som sammanträdde inom stängda dörrar, - lyssnade till generalsekreteraren, som redogjorde för sitt meddelande av den 26 november 2008, vilket delades ut till presidiets ledamöter i separat, konfidentiellt kuvert, - beslutade enhälligt och i enlighet med de relevanta bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna samt artikel 197 i arbetsordningen att utse Klaus WELLE till Europaparlamentets generalsekreterare från och med den 15 mars 2009, - lyssnade till WELLE, som efter att ha kommit in i lokalen på nytt tackade presidiets ledamöter och i enlighet med artikel 197 i arbetsordningen avgav en högtidlig försäkran om att utföra sina uppgifter samvetsgrant och helt opartiskt, - lyssnade till WELLE, som meddelade att han önskade David HARLEY som sin biträdande generalsekreterare, för att stödja honom genom att främja och säkerställa det nödvändiga samarbetet och samordningen mellan generaldirektoraten för plenarsammanträdena och lagstiftningsplaneringen, ta kontakt med de politiska gruppernas sekretariat angående dessa frågor, samordna de interinstitutionella förbindelserna på tjänstemannanivå och teknisk nivå på området lagstiftningsplanering samt se till att samtliga bestämmelser i arbetsordningen rörande parlamentets arbete respekteras bland annat genom att bistå den politiska myndigheten i tolkningen av arbetsordningen, genom att bistå generalsekreteraren i förberedandet och genomförandet av personalpolitiska beslut genom att delta i urvalskommittéerna för tjänsterna som generaldirektör och direktör samt genom att ge utlåtanden till generalsekreteraren beträffande föreslagna ändringar i generalsekretariatets strukturer och tjänsteförteckning. PV\ doc 17/26 PE /BUR/corr

18 Från kl inom stängda dörrar 9. Utnämning av två direktörer i GD INTE Direktorat A (Tolkning) och direktorat B (Organisation och planering) Meddelanden från generalsekreteraren, som sammanträdde inom stängda dörrar, - tog del av meddelandena från generalsekreteraren av den 2 december 2008, vilka delades ut till presidiets ledamöter i separat, konfidentiellt kuvert, - lyssnade till generalsekreteraren, som redogjorde för slutsatserna från den rådgivande kommittén för utnämning av högre tjänstemän, som inrättats i enlighet med presidiets beslut av den 20 februari 2008, sina rekommendationer i ärendet, - beslutade enhälligt att utse Sjef COOLEGEM till direktör för direktorat A i GD INTE, - beslutade enhälligt att utse Joaquina Rita SILVA till direktör för direktorat B i GD INTE, - konstaterade att Juan Carlos JIMENEZ MARIN hade gjort ett kompetent och skickligt intryck under hela rekryteringsförfarandet. PE /BUR/corr 18/26 PV\ doc

19 B. FÖRSLAG TILL BESLUT UTAN DISKUSSION 10. Årligt program för utskottsdelegationernas resor utanför de tre arbetsorterna under första kvartalet 2009 Skrivelse från GALEOTE, ordförande för utskottsordförandekonferensen Finansieringsöversikt inledde inte någon diskussion utan - tog del av följande handlingar: ovannämnda skrivelse av den 5 november 2008 om utskottsordförandekonferensens rekommendationer om utskottsdelegationernas reseprogram för 2009 med finansieringsöversikt (PE /BUR med bilagor), en skrivelse av den 30 oktober 2008 från MARKOV, utskottsordförande för INTA (PE /BUR), en skrivelse av den 30 oktober 2008 från COSTA, utskottsordförande för TRAN (PE /BUR), ett utdrag ur beslutsförteckningen från talmanskonferensens sammanträde den 20 november 2008 (punkt 3), - tog del av begäran om godkännande av utskottens delegationsprogram för första kvartalet 2009 enligt förslaget från utskottsordförandekonferensen och kompletterat med skrivelser från COSTA (ordförande för TRAN) och MARKOV (ordförande för INTA), - tog del av begäran från utskotten AFET, CONT, TRAN och INTA om att få överskrida sina årliga kvoter för utskottsresor utanför EU, - noterade talmanskonferensens yttrande av den 20 november 2008 men påminde utskotten om att resekalendern ska följas, särskilt tillstånd måste begäras av talmannen och erforderlig motivering måste ges (i enlighet med artikel 5.2 i reglerna för utskottens resor) i PV\ doc 19/26 PE /BUR/corr

20 samband med resor som planeras under en vecka som är avsedd för de politiska grupperna eller en sammanträdesperiod, även om resan redan är inplanerad i det årliga programmet, utskottens kvoter bör respekteras och särskilt tillstånd måste begäras från talmanskonferensen (yttrande) och presidiet (beslut), i enlighet med artikel 7 i reglerna för utskottens resor, i samband med alla resor som inte är inplanerade i det årliga programmet, utskottsdelegationer och interparlamentariska delegationer bör anstränga sig mer för att samordna resorna utanför EU bättre, i enlighet med artikel 8 i reglerna för utskottens resor, utskotten måste före varje resa förse talmannen med reseprogrammet och all relevant information (datum och namnen på de ledamöter som deltar i resan) för att garantera att varje utskotts kvot respekteras och att tidsschemat för parlamentets verksamhet följs, i enlighet med artikel 9 i reglerna för utskottens resor, - godkände förslaget till program för utskottsdelegationernas resor utanför de tre arbetsorterna för första kvartalet 2009 enligt utskottsordförandekonferensens förslag men framhöll att regeln om att en tredjedel av den årliga kvoten får användas för resor utanför EU fortfarande gäller och att varje begäran om avvikelse måste prövas i särskild ordning på grundval av en vederbörligen motiverad begäran om tillstånd samt att inga avvikelser för närvarande kan beviljas något utskott eller underutskott. 11. Flerspråkighet Förslag om att förlänga undantagen från artikel 138 och tillämpningen av artikel 139 i arbetsordningen Meddelande från generalsekreteraren inledde inte någon diskussion utan PE /BUR/corr 20/26 PV\ doc

21 - tog del av ett meddelande från generalsekreteraren av den 26 november 2008 angående ovannämnda ärende (PE /BUR), - godkände att undantagen enligt artikel 139 avseende bulgariska, rumänska och tjeckiska (när det gäller tolkning), liksom maltesiska och iriska, förlängs fram till slutet av innevarande valperiod, - rekommenderade parlamentet att tillämpningen av artikel 139 i parlamentets arbetsordning förlängs till slutet av den sjunde valperioden. PV\ doc 21/26 PE /BUR/corr

22 12. Förslag om att justera ersättningarna till Europaparlamentets ledamöter för 2009 Skrivelse från FAZAKAS, tjänstgörande ordförande för kvestorerna - tog del av ovannämnda skrivelse av den 2 december 2008 (PE /BUR med bilaga), - godkände kvestorernas förslag om en höjning av kostnadsersättningen och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter för 2009 med 3,7 procent. PE /BUR/corr 22/26 PV\ doc

23 13. Begäran från REGI om tillstånd att hålla ett interparlamentariskt möte med motsvarande utskott i de nationella parlamenten den 11 februari 2009 i Bryssel Finansieringsöversikt Skrivelse från GALEOTE, ordförande för det berörda utskottet inledde inte någon diskussion utan - tog del av en skrivelse från GALEOTE av den 27 oktober 2008 med finansieringsöversikt (PE /BUR med bilaga), - tog del av ovannämnda begäran och det positiva yttrandet från talmanskonferensen i ärendet, - gav ett positivt svar på begäran från utskottet för regional utveckling om att hålla ett interparlamentariskt möte mellan olika utskott om sammanhållningspolitikens framtid efter 2013, med företrädare för motsvarande utskott i medlemsstaternas nationella parlament, den 11 februari 2009 i Bryssel. PV\ doc 23/26 PE /BUR/corr

24 14. Övriga och brådskande frågor 14.1 Förslag om att tilldela ytterligare anslag till de politiska grupperna under budgetpost 4000 Meddelande från generalsekreteraren - tog del av ovannämnda meddelande av den 3 december 2008 (PE /BUR med bilaga), - påminde om sitt beslut av den 19 november 2008 om att tilldela ytterligare 6 miljoner EUR under budgetpost 4000 (Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet), avsett för informationskampanjen inför Europavalet 2009, - konstaterade att budgetutskottet den 2 december 2008 godkänt anslagsöverföringen i fråga, - noterade förslaget från ordförandena för de politiska grupperna om fördelningen av det aktuella beloppet mellan grupperna, - godkände denna anslagsfördelning, - påminde om bestämmelserna i de relevanta reglerna angående överföring av anslag mellan budgetår, - uppdrog åt ansvarig utanordnare att verkställa banköverföringarna till grupperna utan dröjsmål. PE /BUR/corr 24/26 PV\ doc

25 15. Punkter för kännedom Övriga handlingar för sammanträdet: Interinstitutionell post Extern post Intern post - ett informationsmeddelande av den 2 december 2008 från generalsekreteraren om Europaparlamentets journalistpris (PE /BUR med bilaga), - ett meddelande av den 2 december 2008 från generalsekreteraren om uppföljningen av parlamentets resolution av den 23 oktober 2008 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2009, avsnitt I Europaparlamentet punkt 24 (Det frivilliga pensionssystemet efter ikraftträdandet av ledamotsstadgan) presidiets ledamöter kan på begäran få tillgång till bilagan från sekretariatet (PE /BUR med bilaga), - ett meddelande av den 2 december 2008 från generalsekreteraren om fastighetspolitiken i Bryssel: D4 D5 Information om invigningen av József Antallbyggnaden (D5) (PE /BUR med bilagor), - ett meddelande av den 2 december 2008 från generalsekreteraren om Sacharovpriset (PE /BUR med bilaga). PV\ doc 25/26 PE /BUR/corr

26 16. Tid och plats för nästa sammanträde - beslutade att nästa ordinarie sammanträde skulle hållas kl den 15 december 2008 i lokal R1.1 i LOW-byggnaden i Strasbourg. * * * Sammanträdet avslutades kl * * * PE /BUR/corr 26/26 PV\ doc

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL 10-11-2010

PROTOKOLL 10-11-2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 10.11.2010 PE-7/BUR/PV/2010-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 10-11-2010 Paul-Henri Spaak-byggnaden - Rum 6B001 - - - Bryssel PV\850540.doc PE447.003/BUR Förenade i mångfalden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2008-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2008 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 mars 2008 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2005-07 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL P PV 07/2005 från sammanträdet den 8 juni 2005, kl. 15.00 Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL. den 23 november 2009

PROTOKOLL. den 23 november 2009 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 23.11.2009 PE-7/BUR/PV/2009-07 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 23 november 2009 Lokal LOW R 1.1 - - - Strasbourg PE-7/BUR/PV/2009-07 PE429.250/BUR PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

PROTOKOLL 17-04-2012

PROTOKOLL 17-04-2012 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 17.04.2012 PE-7/BUR/PV/2012-8 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 17-04-2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE 482.863/BUR Förenade i mångfalden PRESIDIET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2007-08 EUROPAPARLAMENTET P PV 08/2007 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PROTOKOLL. 22 november 2010

PROTOKOLL. 22 november 2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 22.11.2010 PE-8/BUR/PV/2010-16 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 22 november 2010 Louis Weiss-byggnaden lokal R 1.1 - - - Strasbourg PE447.043/BUR PE-8/BUR/PV/2010-16

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg EUROPAPARLAMENTET CQ PV 04.07.01 PV 07/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... 2 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS)

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) EUROPAPARLAMENTET CQ PV 30.11.04 2004 2009 PV 14/04 KVESTORERNA PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl. 16.00 Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL SAMMANFATTNING

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL PV 13/04 från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PV 6/00 PROTOKOLL från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...2 2. Behandling av resultaten av luftkvalitetsundersökningen

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-13 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL S A M M A N F A T T N I N G Sidan 1. Godkännande

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 14.05.03 PV 05/03 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 15 maj 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL CQ PV 12.02.03 EUROPAPARLAMENTET PV02/03 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 15.01.03 EUROPAPARLAMENTET PV01/03 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg

KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg PV 02/00 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...3 2. Justering av protokollet från den 19 januari

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV 10/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 27 september 2001 i Luxemburg och från sammanträdet den 3 oktober 2001 i Strasbourg INNEHÅLL Sida Sammanträdet den 27 september

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 14.06.2012 PE-7/CPG/PV/2012-13 TALMANSKONFERENSEN UTKAST TILL PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 juni 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 20.2.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C 3 budgetåret

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-31 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 19 september 2006 kl rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 19 september 2006 kl rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL EUROPAPARLAMENTET PV QUAEST. 19.09.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-06 PV 10/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 19 september 2006 kl. 11.00 rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL INNEHÅLL

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2005/0098(COD) 13.12.2005 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

PROTOKOLL. 6 december 2012

PROTOKOLL. 6 december 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 06.12.2012 PE-7/CPG/PV/2012-22 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel PV\923235.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

PROTOKOLL. 4 februari 2013

PROTOKOLL. 4 februari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 04.02.2013 PE-7/BUR/PV/2013-02 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 februari 2013 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE502.442/BUR/rev PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PV QUAEST. 16.12.2009 PE-7/QUAEST/PV/2009-14 EUROPAPARLAMENTET PV 14/2009 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl. 15.00 Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2013-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2013 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet tisdagen den 22 oktober 2013 kl. 16.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL PE-5/CP/PV/2001-26 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PV QUAEST 24.11.2010 PE-7/QUAEST/PV/2010-11 EUROPAPARLAMENTET PV 11/2010 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl. 15.00 Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 PE-5/CP/PV/2001-05 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30 Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 STRASBOURG I N N E H Å L L Sida STRASBOURG...

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

PROTOKOLL. 9 september 2010

PROTOKOLL. 9 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-23 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen 9 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE443.626/CPG Förenade i mångfalden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Budgetkontrollutskottet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6

Budgetkontrollutskottet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontrollutskottet 2011/2231(DEC) 7.3.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 Förslag till betänkande (PE473.979v01-00) om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 17.7.2013 2012/2308(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Alexander Alvaro (PE514.622v01-00) Lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner (2012/2308(INI))

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Schola Europaea Generalsekreterarens kansli Generalsekretariatet Ref.: 2009-D-295-sv-6 Original. Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Godkänt av Högsta rådet vid dess möte den 2, 3 och

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

PROTOKOLL. 23 september 2010

PROTOKOLL. 23 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-27 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 23 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE446.834/CPG Förenade i

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetkontrollutskottet 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/2211(DEC) 6 februari 2004 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

PROTOKOLL. 24 maj 2012

PROTOKOLL. 24 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 24.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-11 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 24 maj 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg PV\904302.doc

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 2015/2319(INI) 5.7.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (2015/2319(INI)) Budgetkontrollutskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer