PROTOKOLL. 22 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 22 november 2010"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV BUR PE-8/BUR/PV/ PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 22 november 2010 Louis Weiss-byggnaden lokal R Strasbourg PE /BUR

2 PE-8/BUR/PV/ PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 november 2010 kl Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 Strasbourg Innehåll sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollet från sammanträdet den 10 november Meddelanden från talmannen En kollegas bortgång Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor EU:s budget för Strategi inför Europaparlamentets framtida närvaro på nätet omarbetning av parlamentets webbplats meddelande från generalsekreteraren Register för insyn redogörelse av WALLIS, vice talman och ordförande för talmanskonferensens arbetsgrupp Personalfrågor Flerspråkighet förslag om att förlänga undantagen från artikel 146 om språkanvändningen meddelande från generalsekreteraren Flerspråkighet efterlevnad av riktlinjerna för flerspråkighet meddelande från generalsekreteraren Förslag till årligt program för 2011 för utskottsresor till andra platser än de tre arbetsorterna skrivelse från LEHNE, ordförande för utskottsordförandekonferensen Förslag till årligt program för utskottens offentliga utfrågningar under 2011 skrivelse från LEHNE, ordförande för utskottsordförandekonferensen PE /BUR 2/32

3 11. Förslag till godkännande av den reviderade versionen av arbetsordningen för den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Turkiet skrivelse från FLAUTRE, ordförande för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Turkiet Förslag till godkännande av förslaget till arbetsordning för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén EU Montenegro skrivelse från KUKAN, ordförande för arbetsgruppen för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén EU Montenegro Förslag till godkännande av förslaget till arbetsordning för den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Island skrivelse från GALLAGHER, ordförande för delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till EU Islands och till Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma parlamentarikerkommitté Ansökan om godkännande att finansiera klimatkompensation för Europaparlamentets delegations flygresor i samband med FN:s klimatkonferens i Cancún, Mexico den 6 11 december 2010 skrivelse från LEINEN, ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Väntande ansökningar från enskilda utskottsdelegationer (vilka talmanskonferensen ska fatta beslut om den 18 november 2010) Ansökan från PECH-utskottets ordförande om att få delta i EU:s delegation till det sjunde regelbundna sammanträdet för kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd som kommer att äga rum i Honolulu, Förenta staterna, den 6 10 december 2010 (en vecka avsatt för utskotts- och gruppverksamhet) program finansieringsöversikt skrivelse från det berörda utskottets ordförande FRAGA ESTÉVEZ Övriga och brådskande frågor Informationskontoret i Sofia resultatet från förhandlingarna med ägaren meddelande från generalsekreteraren Globalt centrum för informations- och kommunikationsteknik i parlamentet Europaparlamentets medborgarpris Punkter för kännedom Interinstitutionell post Extern post Intern post Datum för nästa sammanträde /32 PE /BUR

4 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 november 2010 Strasbourg Sammanträdet öppnades kl med Europaparlamentets talman, Jerzy BUZEK, som ordförande. Vice talmän PITTELLA KRATSA-TSAGAROPOULOU* LAMBRINIDIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ* VIDAL-QUADRAS ROCA ROTH-BEHRENDT* ROUČEK DURANT* ANGELILLI WALLIS TİKÉS* McMILLAN-SCOTT WIELAND* KOCH-MEHRIN Kvestorer GERINGER DE OEDENBERG HIGGINS LULLING* MAŠTÁLKA NEWTON DUNN Övriga närvarande WELLE, generalsekreterare* Närvarande Talman Jerzy BUZEK * Närvarande vid behandlingen av punkt 6 inom stängda dörrar. PE /BUR 4/32

5 Tjänstemän som närvarade vid sammanträdet: Talmannens kansli POPOWSKI* TEASDALE WORUM* ROSINSKA GOLANSKI ALPERMANN Generalsekreterarens kansli DREXLER* BAAS CHIOCCHETTI KERGLONOU MANGOLD BLAU FREDSGAARD CARRO Generalsekretariatet GD Parlamentets ledning (PRES) GD EU-intern politik (IPOL) GD EU-extern politik (EXPO) GD Kommunikation (COMM) GD Personal (PERS) GD Infrastruktur och logistik (INLO) GD Översättning (TRAD) GD Tolkning och konferenser (INTE) GD Ekonomi (FINS) GD Innovation och tekniskt stöd (ITEC) Rättstjänsten Talmanskonferensen RATTI*/JIMÉNEZ LOZANO/CAROZZA/VERGER OLIVARES MARTINEZ AGUIRIANO LAHOUSSE/DUCH GUILLOT/ WARASIN/VAN DEN BROEKE/CLARK/GRELET QUITIN* STRATIGAKIS/CHAMPETTER PITT COSMIDOU VANHAEREN LAFOREST PENNERA*/PASSOS HILLER/CASALPRIM/SHEIL * Närvarande vid behandlingen av punkt 6 inom stängda dörrar. 5/32 PE /BUR

6 De politiska gruppernas sekretariat RIPOLL HORNAK BOUTER DENKINGER WOODARD LAIKAUF SERVELLÓN (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (EFD) (Grupplösa ledamöter) Vice talmännens och kvestorernas assistenter MARTINELLI TRAKADAS ASTERIADI GUERRA REINA CABANELAS ÁLVAREZ SCHWARZ ZANELLA VALETTE LOMBARDO KISEVIC SZILAGYI BIESEMANS BECKER SOLTYSOVA ZIELINSKA KEARNEY HANSEN ŘEHOŘOVÁ KONTÁR PITTELLAS assistent KRATSA-TSAGAROPOULOUS assistent LAMBRINIDIS assistent MARTÍNEZ MARTÍNEZ assistent VIDAL-QUADRAS assistent ROTH-BEHRENDTS assistent ROUCEKS assistent DURANTS assistent ANGELILLIS assistent WALLIS assistent TİKÉS assistent McMILLAN-SCOTTS assistent WIELANDS assistent KOCH-MEHRINS assistent GERINGER de OEDENBERGS assistent HIGGINS assistent LULLINGS assistent MAŠTÁLKAS assistent NEWTON DUNNS assistent LINNUS* och WILKINSON var sammanträdets sekreterare. * Närvarande vid behandlingen av punkt 6 inom stängda dörrar. PE /BUR 6/32

7 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Presidiet - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /BUR) och godkände det i den form som framgår av detta protokoll. 7/32 PE /BUR

8 2. Justering av protokollet från sammanträdet den 10 november 2010 Presidiet - tog del av och godkände protokollet från sammanträdet den 10 november 2010 i Bryssel (PE /BUR). PE /BUR 8/32

9 3. Meddelanden från talmannen 3.1 En kollegas bortgång Presidiet - lyssnade till talmannen som meddelade att Thomas Subelack, en mycket uppskattad och aktad tjänsteman vid generalsekreterarens kansli med lång och trogen tjänst i parlamentet, hade gått bort under helgen efter lång tids sjukdom, - lyssnade till talmannen som hedrade honom för att på ett värdefullt sätt ha bidragit till parlamentets verksamhet och för att under hela sin tjänst ha trott på det europeiska projektet, - höll en tyst minut till hans minne. 3.2 Frigivningen av AUNG SAN SUU KYI Presidiet - lyssnade till talmannen som meddelade att eftersom mottagaren av 1990 års Sacharovpris, AUNG SAN SUU KYI, hade frigivits från sin husarrest hade han inbjudit henne att närvara vid plenarsammanträdet i december i Strasbourg, så att hon skulle kunna delta i ceremonin för 2010 års Sacharovpris och personligen kunna ta emot sitt eget pris från 1990 samt hålla ett anförande i kammaren. 3.3 Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor Presidiet - lyssnade till talmannen, som meddelade att Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor skulle bli den 25 november 2010 och att det belgiska ordförandeskapet och kommissionen skulle organisera en högnivåkonferens samt att andra evenemang hade planerats i samband med detta, 9/32 PE /BUR

10 föreslog att parlamentet skulle involveras i sådana evenemang och konstaterade att han skulle göra ett uttalande i kammaren om denna fråga under den dagens sammanträde, - diskuterade frågan med inlägg av vice talmännen DURANT, McMILLAN-SCOTT, WALLIS och WIELAND, och uttryckte sitt stöd för talmannens förslag. 3.4 EU:s budget för 2011 Presidiet - lyssnade till talmannen, som påminde om att det inte hade gått att nå en överenskommelse om budgeten för 2011 och nämnde att parlamentets viktigaste krav var ett införande av verkliga flexibilitetsmekanismer som ska beslutas av parlamentet och av rådet med kvalificerad majoritet, ett konkret förslag från kommissionen om nya egna resurser samt ett åtagande från rådet om att diskutera dessa förslag med parlamentet under förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram i enlighet med i 2006 års interinstitutionella avtal i budgetfrågor, ett avtal mellan de tre institutionerna om konkreta villkor för att genomföra artikel i Lissabonfördraget och om att Europaparlamentet deltagande behövs under förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram, såsom stadgas i ovannämnda artikel, för att underlätta antagandet av nästa långsiktiga budgetram, noterade att kommissionen skulle lägga fram ett nytt budgetförslag den 1 december 2010, meddelade att han hade varit i nära kontakt med kommissionens ordförande, det tjänstgörande belgiska ordförandeskapet för rådet och de kommande två ordförandeskapen, Ungern och Polen, och att han var övertygad om att en överenskommelse skulle kunna nås före årets slut, PE /BUR 10/32

11 tackade hela förlikningsgruppen, som hade samarbetat mycket bra tillsammans, och de tolkteam som hade arbetat sena kvällar under förlikningsmötena. 11/32 PE /BUR

12 A. BESLUT DISKUSSION 4. Strategi inför Europaparlamentets framtida närvaro på nätet omarbetning av parlamentets webbplats meddelande från generalsekreteraren Presidiet - tog del av ett meddelande av den 20 oktober 2010 från generalsekreteraren i ovannämnda fråga (PE /BUR och bilagor), - lyssnade till talmannen som redogjorde för frågan och påpekade att strategin var avgörande för parlamentets allmänna kommunikationsstrategi, - lyssnade till KRATSA-TSAGAROPOULOU, vice talman med huvudansvar för informationspolitik, press och förbindelser med medborgarna liksom ordförande för arbetsgruppen för information och kommunikation, som redogjorde för strategin, och framför allt uppmärksammade att fokus låg på användarnas behov och på att utöka parlamentets närvaro på nätet, bl.a. genom att i större utsträckning använda sociala nätverksverktyg, särskilda projekt skulle kunna diskuteras under 2011 tillsammans med budgetfrågorna, och behandlas som en del i budgetförfarandet, om presidiet enades om allmänna principer vid detta sammanträde, - lyssnade till LAMBRINIDIS, vice talman med biansvar för informationspolitik, press och förbindelser med medborgarna, som välkomnade strategin och framhöll att det borde vara uppenbart för dem som använder parlamentets webbplats att samtliga relevanta dataskyddsbestämmelser gäller, en strategi för öppen källkod borde gälla, flerspråkighet var mycket betydelsefullt och att parlamentets webbplats borde vara tillgänglig på alla officiella språk med hjälp av parlamentets språktjänster, men att möjligheten att använda automatiska översättningsverktyg skulle utredas inom PE /BUR 12/32

13 ramen för sociala nätverksverktyg i realtid i de fallen en fullständig översättningstjänst inte var genomförbar, - tittade på en presentation av strategin om parlamentets framtida närvaro på nätet, - förde en omfattande diskussion i frågan med inlägg från vice talmännen MARTÍNEZ MARTÍNEZ, WALLIS, ROTH-BEHRENDT, WIELAND, DURANT, McMILLAN-SCOTT, VIDAL-QUADRAS och från kvestor NEWTON-DUNN, och välkomnade varmt förslaget, och konstaterade framför allt att det borde vara möjligt att organisera flerspråkiga chatt på Facebook, flerspråkighet borde respekteras fullt ut vid utvecklingen av parlamentets närvaro på nätet, en omstrukturering av parlamentets webbplats särskilt sammanställningen av uppgifter efter ämne är ett tillfälle som borde tillvaratas för att förbättra medborgarnas tillgång till information, resultaten från omröstningen borde vara synligare och uppgifter om dessa borde vara mer lättillgängliga för tredje parter, projektets ekonomiska konsekvenser borde klargöras i ett senare skede inom ramen för budgetförfarandet, uppgifter om antalet besökare på parlamentets hemsida borde samlas in, projektet borde vara nära kopplat tills parlamentets allmänna IKT-strategi, - lyssnade till generalsekreteraren som påminde om att strategin innehåller allmänna riktlinjer snarare än särskilda förslag om enskilda projekt och att det var därför som ingen finansieringsöversikt hade bifogats, samt konstaterade att GD COMM hade öronmärkt 2,5 miljoner EUR för förändringar på detta område samtidigt som projekt som skulle finansieras av GD ITEC skulle godkännas individuellt, påminde om att det skulle finnas en länk från parlamentets hemsida till Votewatch, 13/32 PE /BUR

14 påminde om att uppgifter om antalet användare av parlamentets hemsida samlas in och skulle kunna göras mer tillgängliga, - antog enhälligt de grundläggande principerna för parlamentets närvaro på nätet, vilka angavs i generalsekreterarens meddelande och dess tekniska bilagor, - noterade att arbetet med att i detalj utforma, utveckla och planera skulle utföras i enlighet med den nya konstruktion och teknik som krävdes, och såg fram emot att få den detaljerade planeringen i mitten av 2011, - noterade att under tiden skulle parlamentets närvaro på nätet fortsätta att utvecklas på basis av nuvarande konstruktion, med ett antal projekt som skulle kunna påbörjas direkt, nämligen utveckling och lansering av en mobil version av webbsidan Europarl, utformning och utveckling av en ny intern portal eller hemsida som underlättar tillgången till centrala inslag på webbplatsen och ökar synligheten för webbplatsens viktiga delar, baserad på redan utförda användbarhetsstudier, en allmän ny estetisk design av webbplatsen som fortfarande ska bygga på befintlig konstruktion för att uppdatera dess utseende och känsla, och för att komma till rätta med en rad användbarhetsfrågor som identifierats i studierna, dynamiskt offentliggörande på nyhetsdelen i form av nyheter i realtid, integrering av en rad interaktiva inslag på hela webbplatsen (undersökningar, kommentarer osv.), PE /BUR 14/32

15 större integrering av EuroparlTV och dess program på huvudwebbplatsen, - noterade att förslagen om de nödvändiga budget- och personalresurserna skulle läggas fram som en del av det årliga budgetförfarandet. 15/32 PE /BUR

16 5. Register för insyn redogörelse av WALLIS, vice talman och ordförande för talmanskonferensens arbetsgrupp Presidiet - tog del av följande handlingar en skrivelse av den 11 november 2010 från WALLIS, vice talman och ordförande för talmanskonferensens arbetsgrupp, om register för insyn (PE /BUR och bilaga), utkastet till ett interinstitutionellt avtal om inrättande av ett register för insyn för institutionerna (PE /CPG/GT/rev) parlamentets resolution av den 8 maj 2008 om utvecklingen av en ram och en uppförandekod för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner (P6_TA(2008)0197), - lyssnade till talmannen som tog upp frågan och som påminde om att talmanskonferensen hade godkänt utkastet till interinstitutionellt avtal vid sitt sammanträde den 18 november 2010, - lyssnade till WALLIS som underströk att arbetsgruppen hade lyckats utarbeta ett utkast till interinstitutionellt avtal med kommissionen i linje med principerna som fastställts av parlamentet i sin resolution av den 8 maj om utvecklingen av en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner, talmanskonferensen ställde sig bakom utkastet till avtal, som måste godkännas av utskottet för konstitutionella frågor innan det lades fram för plenarsammanträdet, i syfte att det skulle träda i kraft i juni 2011, lobbyister skulle vara tvungna att tillhandahålla vissa uppgifter för att kunna registrera sig och kommissionen skulle vara tvungen att genomföra stickprovskontroller av den information som lämnas in, PE /BUR 16/32

17 kommissionen skulle finansiera registret medan parlamentet endast skulle behöva avdela en av sina tjänstemän till registrets sekretariat, parlamentet skulle ändå behålla kontrollen över sina interna förfaranden, inbegripet utfärdandet av passerkort, rådet egentligen inte hade velat ingå det interinstitutionella avtalet, men att det hade verkat som inställningen till detta delvis hade förändrats, och att det därför var troligt att rådet skulle komma att delta i registret i ett senare skede, det i syfte att inrätta ett obligatoriskt register skulle vara nödvändigt att uppnå enhällighet i rådet, vilket skulle kanske skulle kunna gå mot slutet att valperioden, - lyssnade till NEWTON-DUNN, kvestor med ansvar för säkerhet och ledamot i arbetsgruppen, som bekräftade att det var parlamentet som skulle fatta beslut om vem som ska beviljas tillträde, - höll en diskussion under vilken MAŠTÁLKA, tjänstgörande ordförande för kvestorerna, samt kvestorerna LULLING, HIGGINS och GERINGER DE OEDEENBERG yttrade sig, - välkomnade arbetsgruppens resultat och gratulerade WALLIS och de andra ledamöterna till deras insats. 17/32 PE /BUR

18 Från kl : inom stängda dörrar 6. Personalfrågor Presidiet, som sammanträdde bakom stängda dörrar, - tog del av ett meddelande av den 29 oktober 2010 från generalsekreteraren om en begäran om tillämpning av artikel 52 b, - lyssnade till generalsekreteraren som föreslog att presidiet, i tjänstens intresse, skulle förlänga anställningen med ett år till januari 2012 av Clare WELLS-SHADDAD, direktör vid GD FINS, avdelad sedan april 2010 till det nyligen inrättade kontoret för förbindelserna mellan Europaparlamentet och Förenta staterna i Washington, som vice enhetschef och personalchef, i syfte att garantera kontinuitet under den första fasen när kontoret inrättas, - höll en diskussion i ärendet i vilken talmannen, vice talman ROTH-BERENDT samt kvestor LULLING deltog, - enade sig enhälligt om att godkänna förslaget. PE /BUR 18/32

19 B. BESLUT UTAN DISKUSSION 7. Flerspråkighet förslag om att förlänga undantagen från artikel 146 om språkanvändningen meddelande från generalsekreteraren Presidiet, som avstod från diskussion, - tog del av följande handling: ett meddelande av den 28 oktober 2010 från generalsekreteraren om ovannämnda ärende (PE /BUR och bilaga), - konstaterade att det, från och med den 1 januari 2011, trots oavbrutna ansträngningar på interinstitutionell nivå fortfarande inte skulle finnas tillräckligt med kvalificerade tolkar för bulgariska och rumänska, inte skulle komma att finnas tillräckligt med kvalificerade ungerska tolkar under det ungerska ordförandeskapet för rådet, fortfarande inte skulle finnas tillräckligt med kvalificerade tolkar eller översättare för maltesiska, fortfarande inte skulle finnas tillräckligt med kvalificerade tolkar, översättare eller juridiska granskare för iriska, - beslutade, med tanke på den ihållande bristen på kvalificerade lingvister trots adekvata förebyggande åtgärder, att förlänga undantagen enligt artikel 147 med avseende på tolkning för bulgariska och rumänska till den 30 juni 2011, bevilja ett undantag enligt artikel 147 med avseende på tolkning för ungerska under det ungerska ordförandeskapet för rådet, förlänga undantagen enligt artikel 147 med avseende på tolkning för maltesiska och iriska till den 30 juni /32 PE /BUR

20 8. Flerspråkighet efterlevnad av riktlinjerna för flerspråkighet meddelande från generalsekreteraren Presidiet, som avstod från diskussion, - tog del av ett meddelande av den 28 oktober 2010 från generalsekreteraren i denna fråga (PE /BUR och bilagor), - begärde att generalsekreteraren skulle vidarebefordra innehållet i sitt meddelande till användarna av översättningstjänsterna, i syfte att öka medvetenheten om kostnaderna och extraavgifterna för att uppfylla deras krav samt om deras del av ansvaret för konsekvenserna av flerspråkigheten i samband med efterlevnaden, respektive den bristande efterlevnaden, av riktlinjerna för flerspråkighet, - begärde att generalsekreteraren skulle informera användarna av översättningstjänsterna om att de bestämmelser som fastställts i riktlinjerna för flerspråkighet måste efterlevas in i minsta detalj, med avseende på både tidsfrister och andra skyldigheter. PE /BUR 20/32

21 9. Förslag till årligt program för 2011 för utskottsresor till andra platser än de tre arbetsorterna skrivelse från LEHNE, ordförande för utskottsordförandekonferensen Presidiet, som avstod från diskussion, - bordlade ärendet till ett senare sammanträde. 21/32 PE /BUR

22 10. Förslag till årligt program för utskottens offentliga utfrågningar under 2011 skrivelse från LEHNE, ordförande för utskottsordförandekonferensen Presidiet, som avstod från diskussion, - tog del av följande handling: en skrivelse av den 20 oktober 2010 från LEHNE, ordförande för utskottsordförandekonferensen (PE /CPG och bilaga), - påminde om följande bestämmelser: varje utskott får årligen anordna utfrågningar med högst 16 gäster, som får sina utgifter ersatta, medan varje underutskott får bjuda in högst åtta gäster; separat tillstånd ska begäras minst fyra veckor i förväg för utfrågningar som inte ingår i det årliga programmet; i brådskande fall kan emellertid talmannen godkänna en begäran utan att den läggs fram för presidiet, - tog del av utskottens skyldighet att schemalägga alla sina utfrågningar under utskottsveckor eller under dagar som avsatts för utfrågningar i utskotten och förväntade sig att utskotten ska respektera denna skyldighet, - uttryckte förvåning över att vissa utskott endera hade beslutat att inte lägga fram ett program för utfrågningarna ännu eller inte hade kunnat göra detta, och konstaterade att detta undergrävde förfarandet för det årliga programmet, - påminde samtliga parlamentsutskott om att de var skyldiga att lägga fram förslag till utfrågningar som en del av det årliga programmet och uppmanade IMCO- och LIBE-utskotten och det särskilda utskottet SURE att lägga fram årliga program så snart som möjligt, - förväntade sig att erhålla ett fullständigt program i slutet av 2011, PE /BUR 22/32

23 - godkände det aktuella förslaget till program, och påpekade att enligt artikel 3 i de tillämpliga bestämmelserna måste alla utfrågningar, oavsett om de ingår i det årliga programmet eller ej, anmälas i förväg till talmannen (datum samt de inbjudna experternas antal och namn). 23/32 PE /BUR

24 11. Förslag till godkännande av den reviderade versionen av arbetsordningen för den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Turkiet skrivelse från FLAUTRE, ordförande för delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Turkiet Presidiet, som avstod från diskussion, - bordlade ärendet till ett senare sammanträde. PE /BUR 24/32

25 12. Förslag till godkännande av förslaget till arbetsordning för den parlamentariska stabiliseringsoch associeringskommittén EU Montenegro skrivelse från KUKAN, ordförande för arbetsgruppen för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén EU Montenegro Presidiet, som avstod från diskussion, - tog del av en skrivelse från KUKAN, ordförande för arbetsgruppen för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén EU Montenegro, i vilken förslaget till arbetsordning för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén EU Montenegro lades fram (PE /BUR och bilaga), - godkände ovannämnda förslag till arbetsordning. 25/32 PE /BUR

26 13. Förslag till godkännande av förslaget till arbetsordning för den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Island skrivelse från GALLAGHER, ordförande för delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till EU Islands och till Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma parlamentarikerkommitté Presidiet, som avstod från diskussion, - tog del av skrivelsen från GALLAGHER, ordförande för delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till EU Islands och till Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma parlamentarikerkommitté, i vilken förslaget till arbetsordning för den gemensamma parlamentarikerkommittén EU Island lades fram (PE och bilaga), - godkände ovannämnda förslag till arbetsordning. PE /BUR 26/32

27 14. Ansökan om godkännande att finansiera klimatkompensation för Europaparlamentets delegations flygresor i samband med FN:s klimatkonferens i Cancún, Mexico den 6 11 december 2010 skrivelse från LEINEN, ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Presidiet - tog del av ansökan från LEINEN, ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om godkännande att finansiera klimatkompensation för Europaparlamentets delegations flygresor i samband med FN:s klimatkonferens i Cancún, Mexico den 6 11 december 2010 (PE och bilagor), - lyssnade till vice talman ROTH-BEHRENDT, som ansåg att ledamöterna borde klimatkompensera samtliga resor de gör och att ledamöterna i delegationen borde kunna välja vilket klimatkompenserande företag pengarna ska betalas till, - förde en diskussion i ärendet där vice talmännen DURANT och WIELAND samt kvestor LULLING deltog, - godkände ansökan och beslutade att budgetpost 1004 skulle användas för att klimatkompensera Europaparlamentets ledamöters resor och att budgetpost 300 skulle användas för att klimatkompensera Europaparlamentets tjänstemäns resor, - godkände att Europaparlamentets resebyrå sköter beräkningarna med hjälp av företaget Atmosfair, något som dock inte får påverka resultatet av anbudsförfarandet gällande det slutliga systemet för klimatkompensation som bör bli klart 2011, - beslutade att diskutera ärendet grundligare under den Away Day som kommer att äga rum i början av /32 PE /BUR

28 15. Väntande ansökningar från enskilda utskottsdelegationer (vilka talmanskonferensen ska fatta beslut om den 18 november 2010) 15.1 Ansökan från PECH-utskottets ordförande om att få delta i EU:s delegation till det sjunde regelbundna sammanträdet för kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd som kommer att äga rum i Honolulu, Förenta staterna, den 6 10 december 2010 (en vecka avsatt för utskotts- och gruppverksamhet) program finansieringsöversikt skrivelse från det berörda utskottets ordförande FRAGA ESTÉVEZ Presidiet, som avstod från diskussion, - noterade PECH-utskottets ansökan om att få sända en utskottsdelegation bestående av en ledamot till Honolulu, USA, den 5 9 december 2010 (en vecka som är avsatt för utskottsverksamhet och politiska gruppers verksamhet) för att delta i det sjunde regelbundna sammanträdet för kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (PE /CPG och bilagor), - noterade att detta besök inte ingick i årsprogrammet för utskottens delegationer 2010, vilket hade godkänts av presidiet den 14 december 2009, - noterade att uppdragets föreslagna längd var fem dagar inklusive restid, vilket överskred den normala maximala längden för utskottsdelegationer, - konstaterade att talmanskonferensen vid sitt sammanträde den 18 november 2010 hade yttrat sig positivt över ansökan, - beslutade därför att undantagsvis, och genom tillämpning av artikel 6.2 i parlamentets arbetsordning, godkänna PECH-utskottets ansökan om att få sända en utskottsdelegation bestående av en ledamot till Honolulu för att delta i ovan nämnda sammanträde, vid ovan nämnda datum och under ovan nämnda period, på villkor att utskottets årliga kvot för delegationer utanför EU respekteras, - uppmanade talmannen att meddela kommissionen och rådet detta beslut så att den berörda ledamoten kan ingå i EU:s delegation, och konstaterade samtidigt att ansökan lämnats in för sent för att den ordinarie tidsfristen på fyra veckor för anmälan till kommissionen och rådet skulle ha kunnat efterlevas. PE /BUR 28/32

29 16. Övriga och brådskande frågor 16.1 Informationskontoret i Sofia resultatet från förhandlingarna med ägaren meddelande från generalsekreteraren Presidiet - tog del av ett meddelande av den 19 november 2010 från generalsekreteraren i denna fråga (PE /BUR och bilagor), - lyssnade till talmannen, som informerade sammanträdesdeltagarna om att i enlighet med presidiets beslut av den 10 november 2010 hade ytterligare förhandlingar förts med ägaren till byggnaden i Sofia och man hade kommit överens om ett pris, presidiets slutliga beslut i frågan skulle kunna tas först efter det att budgetutskottet hade hörts, - tog del av lägesrapporten om köpet av byggnaden, - hänsköt frågan till budgetutskottet för ett yttrande i enlighet med artikel i budgetförordningen, - beslutade att återkomma till frågan vid ett senare sammanträde, efter det att budgetutskottet avgett sitt yttrande Globalt centrum för informations- och kommunikationsteknik i parlamentet Presidiet - tog del av följande handling: ett meddelande från vice talman WIELAND med information om styrelsen för det globala centret för informations- och kommunikationsteknik i parlamentet (PE /BUR), - lyssnade till WIELAND som redogjorde för det arbete som utförs av det globala centret för informations- och kommunikationsteknik i parlamentet och informerade 29/32 PE /BUR

30 om att han, på enhällig begäran av det globala centret för informations- och kommunikationsteknik i parlamentet, hade gått med på att utses till en av två medordförande för det närmaste året och att han skulle hålla presidiet underrättat om utvecklingen Europaparlamentets medborgarpris Presidiet - lyssnade till vice talman WIELAND som erinrade om de synpunkter som han hade lagt fram vid det senaste sammanträdet och konstaterade att det skett en utveckling i detta ärende, - beslutade att återkomma till denna fråga vid ett senare sammanträde. PE /BUR 30/32

31 17. Punkter för kännedom 17.1 Interinstitutionell post Ingen interinstitutionell post Extern post Ingen extern post Intern post Presidiet - tog del av följande handling: Fastighetspolitik i Bryssel: Köp av Remard-byggnaden meddelande från generalsekreteraren av den 19 november 2010 (PE /BUR och bilaga). Presidiet godkände enhälligt förslaget den 18 oktober 2010 med förbehåll för budgetutskottets positiva yttrande. Detta yttrande avgavs den 9 november I meddelandet redogörs för förfarandet i budgetutskottet och för köpet. 31/32 PE /BUR

32 18. Datum för nästa sammanträde Presidiet - beslutade att hålla sitt nästa sammanträde måndagen den 13 december 2010 kl i R1.1 i Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg. * * * Sammanträdet avslutades kl * * * PE /BUR 32/32

PROTOKOLL 10-11-2010

PROTOKOLL 10-11-2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 10.11.2010 PE-7/BUR/PV/2010-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 10-11-2010 Paul-Henri Spaak-byggnaden - Rum 6B001 - - - Bryssel PV\850540.doc PE447.003/BUR Förenade i mångfalden

Läs mer

PROTOKOLL. den 23 november 2009

PROTOKOLL. den 23 november 2009 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 23.11.2009 PE-7/BUR/PV/2009-07 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 23 november 2009 Lokal LOW R 1.1 - - - Strasbourg PE-7/BUR/PV/2009-07 PE429.250/BUR PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PROTOKOLL 17-04-2012

PROTOKOLL 17-04-2012 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 17.04.2012 PE-7/BUR/PV/2012-8 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 17-04-2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE 482.863/BUR Förenade i mångfalden PRESIDIET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

PROTOKOLL 03-12-2008

PROTOKOLL 03-12-2008 EUROPAPARLAMENTET PV BUR 03-12-2008 PE-6/BUR/PV/2008-19 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 03-12-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 6B01 - - - Bryssel PV\764785.doc PE413.696/BUR/corr PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PV QUAEST. 16.12.2009 PE-7/QUAEST/PV/2009-14 EUROPAPARLAMENTET PV 14/2009 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl. 15.00 Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

PROTOKOLL. 9 september 2010

PROTOKOLL. 9 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-23 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen 9 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE443.626/CPG Förenade i mångfalden

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 14.05.03 PV 05/03 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 15 maj 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

PROTOKOLL. 4 februari 2013

PROTOKOLL. 4 februari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 04.02.2013 PE-7/BUR/PV/2013-02 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 februari 2013 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE502.442/BUR/rev PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg EUROPAPARLAMENTET CQ PV 04.07.01 PV 07/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... 2 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2008-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2008 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 mars 2008 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av

Läs mer

PROTOKOLL. 27 oktober 2011

PROTOKOLL. 27 oktober 2011 PE-7/CPG/PV/2011-31 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg PE 473.194/CPG PE-7/CPG/PV/2011-31

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2005-07 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL P PV 07/2005 från sammanträdet den 8 juni 2005, kl. 15.00 Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PV QUAEST 24.11.2010 PE-7/QUAEST/PV/2010-11 EUROPAPARLAMENTET PV 11/2010 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl. 15.00 Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 14.06.2012 PE-7/CPG/PV/2012-13 TALMANSKONFERENSEN UTKAST TILL PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 juni 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2013-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2013 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet tisdagen den 22 oktober 2013 kl. 16.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

PROTOKOLL. 6 december 2012

PROTOKOLL. 6 december 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 06.12.2012 PE-7/CPG/PV/2012-22 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel PV\923235.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL PV 13/04 från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 15.01.03 EUROPAPARLAMENTET PV01/03 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL CQ PV 12.02.03 EUROPAPARLAMENTET PV02/03 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

PROTOKOLL. 23 september 2010

PROTOKOLL. 23 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-27 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 23 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE446.834/CPG Förenade i

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

PROTOKOLL. 24 maj 2012

PROTOKOLL. 24 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 24.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-11 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 24 maj 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg PV\904302.doc

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 17.7.2012 2011/0177(APP) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till budgetutskottet

Läs mer

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Schola Europaea Generalsekreterarens kansli Generalsekretariatet Ref.: 2009-D-295-sv-6 Original. Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Godkänt av Högsta rådet vid dess möte den 2, 3 och

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS)

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) EUROPAPARLAMENTET CQ PV 30.11.04 2004 2009 PV 14/04 KVESTORERNA PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl. 16.00 Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL SAMMANFATTNING

Läs mer

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV CPG 05.09.2013 PE-7/CPG/PV/2013-14 TALMANSKONFERENSEN REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 5 september 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 9B 061 Bryssel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 20.2.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C 3 budgetåret

Läs mer

RAPPORT Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel

RAPPORT Ordföranden för diskussionscirkeln om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 8 maj 2003 (3.5) (OR. fr) CONV 730/03 CERCLE III 7 RAPPORT från: till: Ärende: Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel Konventsledamöterna Slutrapport

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 mars 2012 (6.3) (OR. en) 7010/12 ASILE 36 CODEC 505 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Det gemensamma europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 19 september 2006 kl rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 19 september 2006 kl rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL EUROPAPARLAMENTET PV QUAEST. 19.09.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-06 PV 10/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 19 september 2006 kl. 11.00 rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL INNEHÅLL

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-13 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL S A M M A N F A T T N I N G Sidan 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV 10/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 27 september 2001 i Luxemburg och från sammanträdet den 3 oktober 2001 i Strasbourg INNEHÅLL Sida Sammanträdet den 27 september

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2007-08 EUROPAPARLAMENTET P PV 08/2007 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PV 6/00 PROTOKOLL från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...2 2. Behandling av resultaten av luftkvalitetsundersökningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 17.7.2013 2012/2308(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Alexander Alvaro (PE514.622v01-00) Lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner (2012/2308(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE ÅRSRAPPORT 2013 1 FÖRORD I artikel 7.6 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/0448(NLE) 23.5.2017 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens

Läs mer

KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg

KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg PV 02/00 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...3 2. Justering av protokollet från den 19 januari

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-31 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer