FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL"

Transkript

1 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA DEN JANUARI 2005 STRASBOURG DEN JANUARI 2005 BRYSSEL 10/1/05 PE SV SV

2 Teckenförklaring - förfaranden Om inte parlamentet beslutar annorlunda kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning: 1. Tredje behandlingen - Medbeslutandeförfarandet (***III) majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna ett gemensamt utkast 2. Samtycke - Samtyckesförfarandet (***) majoritet av parlamentets ledamöter enligt artikel 49 i EU-fördraget och artikel 190 i EG-fördraget för att anta eller förkasta ett beslut om samtycke 3. Andra behandlingen - Medbeslutandeförfarandet (***II) majoritet av parlamentets ledamöter för att förkasta eller ändra den gemensamma ståndpunkten; majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den gemensamma ståndpunkten - Samarbetsförfarandet (**II) majoritet av parlamentets ledamöter för att avvisa eller ändra den gemensamma ståndpunkten; majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den gemensamma ståndpunkten 4. Parlamentets arbetsordning - Ändringsförslag till arbetsordningen majoritet av parlamentets ledamöter för att anta ändringsförslag majoritet av de avgivna rösterna för att anta förslaget till beslut 5. Första behandlingen - Medbeslutandeförfarandet (***I) majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna eller ändra förslaget till rättsakt majoritet av de avgivna rösterna för att anta förslaget till lagstiftningsresolution - Samarbetsförfarandet (**I) majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna eller ändra förslaget till rättsakt majoritet av de avgivna rösterna för att anta förslaget till lagstiftningsresolution 6. Samtycke - Samtyckesförfarandet (***) majoritet av de avgivna rösterna enligt artikel 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget för att anta eller förkasta ett beslut om samtycke 7. Övriga förfaranden - Samrådsförfarandet (*) majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna eller ändra förslaget till rättsakt majoritet av de avgivna rösterna för att anta förslaget till lagstiftningsresolution - Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet) majoritet av de avgivna rösterna för att anta ett resolutionsförslag eller ett förslag till beslut

3 3 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Måndagen den 10 januari :00-21: Öppnande av sammanträdet samt arbetsplan...7 Uttalande av kommissionen - FN:s ramkonvention om klimatförändringar...7 Andrabehandlingsrekommendation Manuel Medina Ortega (A6-0073/2004) - Ansvarsförsäkring för motorfordon...7 Muntlig fråga - Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden (O-0073/ B6-0002/2005)...7 Tisdagen den 11 januari :00-12:30, 15:00-17: Betänkande Richard Corbett Íñigo Méndez de Vigo (A6-0070/2004) - Konstitution för Europa :30-13: Omröstning...8 Val av Europeiska ombudsmannen...8 Rekommendation James Nicholson (A6-0001/2005) - Peace-programmet :00-17: Meddelande från kommissionen - Grönbok om rätt till inresa och vistelse för anställning :30-19: Frågestund med frågor till kommissionen (B6-0001/2005)...8 Onsdagen den 12 januari :00-11: Uttalande av rådet - Det luxemburgska ordförandeskapets program :00-12:00, 15:00-18: Uttalanden av rådet och kommissionen - Europeiska unionens bistånd till offren för flodvågen i Asien...9 Uttalanden av rådet och kommissionen - Transatlantiska förbindelser...9

4 4 Innehållsförteckning 4 Uttalanden av rådet och kommissionen - Utvecklingsländernas skulder :00-13: Omröstning om färdigbehandlade texter (se omröstningsordningen sidan 2) :00-19: Frågestund med frågor till rådet (B6-0001/2005)...9 Torsdagen den 13 januari :00-12: Uttalande av kommissionen - Resultatet av valet i Ukraina...10 Muntlig fråga - Uppsägning av kommissionens språklärare (O-0082/ B6-0137/2004) :00-13: Omröstning om färdigbehandlade texter (se omröstningsordningen sidan 2) :00-16: Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer - Varaktighet: högst en timme (artikel 115 i arbetsordningen)...10 Tibet: fallet Tenzin Deleg Rinpoche...10 Tortyr i Iran...10 Behandlingen av kvinnor och barn i Kambodja :00 [eller efter avslutad debatt]...10 Omröstning...10 Resolutionsförslag om debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen )...10 Färdigbehandlade texter (se sid. 2)...10 Onsdagen den 26 januari :00-21: Uttalande av kommissionen - Strategiska riktlinjer/lagstiftnings- och arbetsprogram Uttalande av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Situationen i Mellanöstern...11 Muntliga frågor - Antisemitism och rasism (O-0089/ B6-0003/2005) (O-0090/ B6-0004/2005)...11

5 5 Innehållsförteckning 5 Torsdagen den 27 januari :00-10: Eventuellt: Andrabehandlingsrekommendation Paul Rübig (A6- /2004) - Flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt :00-11: Omröstning...12 I enlighet med artikel 43.1 i arbetsordningen:...12 Eventuellt: Rekommendation Elmar Brok (A6- /2004) - Stabiliserings- och associeringsavtalet EG/f.d. jugoslaviska republiken Makedonien respektive Kroatien...12 Eventuellt: Rekommendation Elmar Brok (A6- /2004) - Europa-Medelhavsavtalet EG/Egypten respektive Jordanien...13 Eventuellt: Rekommendation Enrique Barón Crespo (A6- /2004) - Handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare (enhetliga villkor)...13 Eventuellt: Rekommendation Enrique Barón Crespo (A6- /2004) - Värmesystem för fordon (typgodkännande)...13 Eventuellt: Rekommendation Enrique Barón Crespo (A6- /2004) - Tilläggsprotokoll till associeringsavtalet EG/Chile...13 Färdigbehandlade texter (se sid. 2)...13 Talartid (artikel 142 i arbetsordningen)...17 Tidsfrister...19 Om det föreligger en tidsfrist för en punkt som finns upptagen på föredragningslistan markeras detta med: Tidsfristerna anges var för sig i slutet av föredragningslistan.

6

7 7 Måndagen den 10 januari Måndagen den 10 januari :00-21:00 1 Öppnande av sammanträdet samt arbetsplan 2 Uttalande av kommissionen - FN:s ramkonvention om klimatförändringar Resultatet från den tionde partskonferensen (COP 10), anordnad av UNFCC i Buenos Aires (6/17 december 2004) 17 II Andrabehandlingsrekommendation Manuel Medina Ortega (A6-0073/2004) - Ansvarsförsäkring för motorfordon om rådet gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG och 90/232/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon [16182/2/ C6-0112/ /0124(COD)] Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Omröstningen kommer att äga rum onsdag 38 Muntlig fråga - Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden Bill Newton Dunn, Jacques Toubon, Malcolm Harbour, Marianne Thyssen (O- 0073/ B6-0002/2005) kommissionen Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden - KOM(2001)0546/slutlig., 2001/0227(COD), KOM(2002)0585/slutlig. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater

8 8 Tisdagen den 11 januari Tisdagen den 11 januari :00-12:30, 15:00-17:00 5 Betänkande Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo (A6-0070/2004) - Konstitution för Europa beträffande fördraget om upprättande av en konstitution för Europa [2004/2129(INI)] Utskottet för konstitutionella frågor 12:30-13:00 6 Omröstning 7 - Val av Europeiska ombudsmannen 13 - Rekommendation James Nicholson (A6-0001/2005) - Peace-programmet om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna för en förlängning av Peace-programmet och beviljande av nya åtagandebemyndiganden [16064/ KOM(2004) C6-0252/ /0224(AVC)] Utskottet för regional utveckling Artikel 131 i arbetsordningen 17:00-17:30 15 Meddelande från kommissionen - Grönbok om rätt till inresa och vistelse för anställning 17:30-19:00 16 Frågestund med frågor till kommissionen (B6-0001/2005)

9 9 Onsdagen den 12 januari Onsdagen den 12 januari :00-11:00 18 Uttalande av rådet - Det luxemburgska ordförandeskapets program 11:00-12:00, 15:00-18:00 35 Uttalanden av rådet och kommissionen - Europeiska unionens bistånd till offren för flodvågen i Asien Följderna av tsunamin den 26 december 2004 Omröstningen kommer att äga rum torsdag 19 Uttalanden av rådet och kommissionen - Transatlantiska förbindelser 20 Uttalanden av rådet och kommissionen - Utvecklingsländernas skulder Skuldlättnad för utvecklingsländer till följd av att Iraks skuld har minskat 12:00-13:00 22 Omröstning om färdigbehandlade texter (se omröstningsordningen sidan 2) 18:00-19:00 23 Frågestund med frågor till rådet (B6-0001/2005)

10 10 Torsdagen den 13 januari Torsdagen den 13 januari :00-12:00 36 Uttalande av kommissionen - Resultatet av valet i Ukraina 24 Muntlig fråga - Uppsägning av kommissionens språklärare Stephen Hughes (O-0082/ B6-0137/2004) kommissionen Uppsägning av kommissionens språklärare Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 12:00-13:00 25 Omröstning om färdigbehandlade texter (se omröstningsordningen sidan 2) 15:00-16:00 Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer - Varaktighet: högst en timme (artikel 115 i arbetsordningen) 40 Tibet: fallet Tenzin Deleg Rinpoche 41 Tortyr i Iran 42 Behandlingen av kvinnor och barn i Kambodja 16:00 [eller efter avslutad debatt] 26 Omröstning 27 - Resolutionsförslag om debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen ) 28 - Färdigbehandlade texter (se sid. 2)

11 11 Onsdagen den 26 januari Onsdagen den 26 januari :00-21:00 29 Uttalande av kommissionen - Strategiska riktlinjer/lagstiftnings- och arbetsprogram 2005 Omröstningen äger rum i februari Uttalande av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Situationen i Mellanöstern 31 Muntliga frågor - Antisemitism och rasism Martin Schulz, Glyn Ford (O-0089/ B6-0003/2005) rådet Åminnelse av befrielsen av Auschwitz Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet Martin Schulz, Glyn Ford (O-0090/ B6-0004/2005) kommissionen Åminnelse av befrielsen av Auschwitz Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet

12 12 Torsdagen den 27 januari Torsdagen den 27 januari :00-10:00 33 II Eventuellt: Andrabehandlingsrekommendation Paul Rübig (A6- /2004) - Flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt om rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 september 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart [10458/4/ C6-0140/ /0025(COD)] Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 10:00-11:00 34 Omröstning I enlighet med artikel 43.1 i arbetsordningen: 8 - Eventuellt: Rekommendation Elmar Brok (A6- /2004) - Stabiliserings- och associeringsavtalet EG/f.d. jugoslaviska republiken Makedonien respektive Kroatien om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och - f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, och - Republiken Kroatien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2004) C6-0003/ /0115(AVC)] [KOM(2004) C6- / /0119(AVC)] Utskottet för utrikesfrågor Artikel 43.1 i arbetsordningen

13 13 Torsdagen den 27 januari Eventuellt: Rekommendation Elmar Brok (A6- /2004) - Europa-Medelhavsavtalet EG/Egypten respektive Jordanien om förslaget till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och - Arabrepubliken Egypten, och - Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2004) /0131(AVC)] [KOM(2004) /0196(AVC)] Utskottet för utrikesfrågor Artikel 43.1 i arbetsordningen 10 - Eventuellt: Rekommendation Enrique Barón Crespo (A6- /2004) - Handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare (enhetliga villkor) om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt när det gäller utkastet till föreskrifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa om enhetliga villkor för godkännande av fordon i fråga om placering och märkning av handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare [KOM(2004) /0134(AVC)] Utskottet för internationell handel Artikel 43.1 i arbetsordningen 11 - Eventuellt: Rekommendation Enrique Barón Crespo (A6- /2004) - Värmesystem för fordon (typgodkännande) om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt när det gäller utkastet till föreskrifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa om typgodkännande av ett värmesystem och av ett fordon med avseende på dess värmesystem [KOM(2004) /0135(AVC)] Utskottet för internationell handel Artikel 43.1 i arbetsordningen 12 - Eventuellt: Rekommendation Enrique Barón Crespo (A6- /2004) - Tilläggsprotokoll till associeringsavtalet EG/Chile om förslaget till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2004) /0195(AVC)] Utskottet för internationell handel Artikel 43.1 i arbetsordningen 43 - Färdigbehandlade texter (se sid. 2)

14

15 15 15 Talartid (artikel 142 i arbetsordningen) Tidsfrister

16

17 17 Talartid (artikel 142 i arbetsordningen) 17 Talartid (artikel 142 i arbetsordningen) Måndagen den 10 januari :00-21:00 Kommissionen (inklusive repliker) : 25' Föredragande : 5' Frågeställare (2 x 1') : 2' Ledamöter : 120' PPE-DE : 40 PSE : 30,5 ALDE : 14,5 Verts/ALE : 8 GUE/NGL : 8 IND/DEM : 7 UEN : 6 NI : 6 Tisdagen den 11 januari :00-12:30, 15:00-17:00 Föredragande (2 x 5') : 10' Rådet (inklusive repliker) : 10' Kommissionen (inklusive repliker) : 10' Brok och Hänsch, ledamöter av konventet (2 x 5') : 10' Leinen, ordförande för konstitutionsutskottet : 5' Föredragande av yttrande (15 x 1') : 15' Ledamöter : 210' PPE-DE : 73 PSE : 55 ALDE : 25 Verts/ALE : 13 GUE/NGL : 13 IND/DEM : 12 UEN : 9 NI : 10 Onsdagen den 12 januari :00-11:00 Rådet (inklusive repliker) : 30' Kommissionen (inklusive repliker) : 10' Ledamöter : 60' PPE-DE : 18 PSE : 14 ALDE : 7 Verts/ALE : 5 GUE/NGL : 4 IND/DEM : 4 UEN : 4 NI : 4 11:00-12:00, 15:00-18:00 Rådet (inklusive repliker) : 45' Kommissionen (inklusive repliker) : 45' Ledamöter : 120' PPE-DE : 40 PSE : 30,5 ALDE : 14,5 Verts/ALE : 8 GUE/NGL : 8 IND/DEM : 7 UEN : 6 NI : 6

18 18 Talartid (artikel 142 i arbetsordningen) 18 Torsdagen den 13 januari :00-12:00 Kommissionen (inklusive repliker) : 20' Frågeställare : 5' Ledamöter : 75' PPE-DE : 24 PSE : 18 ALDE : 9 Verts/ALE : 5,5 GUE/NGL : 5 IND/DEM : 5 UEN : 4 NI : 4,5 Onsdagen den 26 januari :00-21:00 Kommissionen (inklusive repliker) : 35' Solana (inklusive repliker) : 15' Rådet (inklusive repliker) : 5' Frågeställare : 1' Ledamöter : 210' PPE-DE : 73 PSE : 55 ALDE : 25 Verts/ALE : 13 GUE/NGL : 13 IND/DEM : 12 UEN : 9 NI : 10 Torsdagen den 27 januari :00-10:00 Föredragande : 5' Kommissionen (inklusive repliker) : 5' Ledamöter : 45' PPE-DE : 13 PSE : 10 ALDE : 5 Verts/ALE : 4 GUE/NGL : 4 IND/DEM : 3 UEN : 3 NI : 3

19 19 Tidsfrister 19 Måndagen den 10 januari 2005 Tidsfrister 2 Uttalande av kommissionen - FN:s ramkonvention om klimatförändringar - Resolutionsförslag har löpt ut - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Måndagen den 10 januari, 19:00 17 Andrabehandlingsrekommendation Manuel Medina Ortega (A6-0073/2004) - Ansvarsförsäkring för motorfordon - Ändringsförslag, avvisning har löpt ut Tisdagen den 11 januari Betänkande Richard Corbett Íñigo Méndez de Vigo (A6-0070/2004) - Konstitution för Europa - Ändringsförslag har löpt ut Onsdagen den 12 januari Uttalanden av rådet och kommissionen - Europeiska unionens bistånd till offren för flodvågen i Asien - Resolutionsförslag Tisdagen den 11 januari, 09:00 - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Onsdagen den 12 januari, 12:00 19 Uttalanden av rådet och kommissionen - Transatlantiska förbindelser - Resolutionsförslag har löpt ut - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Måndagen den 10 januari, 19:00 20 Uttalanden av rådet och kommissionen - Utvecklingsländernas skulder - Resolutionsförslag har löpt ut - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Måndagen den 10 januari, 19:00 Torsdagen den 13 januari Uttalande av kommissionen - Resultatet av valet i Ukraina - Resolutionsförslag Måndagen den 10 januari, 19:00 - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Tisdagen den 11 januari, 17:00 40 Tibet: fallet Tenzin Deleg Rinpoche - Resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Måndagen den 10 januari, 20:00 - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Onsdagen den 12 januari, 13:00 41 Tortyr i Iran - Resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Måndagen den 10 januari, 20:00 - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Onsdagen den 12 januari, 13:00 42 Behandlingen av kvinnor och barn i Kambodja - Resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Måndagen den 10 januari, 20:00 - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag (artikel 115 i arbetsordningen) Onsdagen den 12 januari, 13:00

20 20 Tidsfrister 20 Onsdagen den 26 januari Uttalande av kommissionen - Strategiska riktlinjer/lagstiftnings- och arbetsprogram Resolutionsförslag Onsdagen den 16 februari, 18:00 - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Måndagen den 21 februari, 19:00 30 Uttalande av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Situationen i Mellanöstern - Resolutionsförslag Onsdagen den 19 januari, 12:00 - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Måndagen den 24 januari, 12:00 31 Muntliga frågor - Antisemitism och rasism (O-0089/ B6-0003/2005) (O- 0090/ B6-0004/2005) - Resolutionsförslag Onsdagen den 19 januari, 12:00 - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag Måndagen den 24 januari, 12:00 Torsdagen den 27 januari Eventuellt: Andrabehandlingsrekommendation Paul Rübig (A6- /2004) - Flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt - Ändringsförslag, avvisning Onsdagen den 19 januari, 18:00 Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop - Texter som kommer att gå till omröstning tisdag Måndagen den 10 januari, 19:00 - Texter som kommer att gå till omröstning onsdag Tisdagen den 11 januari, 21:00 - Texter som kommer att gå till omröstning torsdag Onsdagen den 12 januari, 21:00 - Resolutionsförslag om debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen) Torsdagen den 13 januari, 10:00 - Texter som kommer att gå till omröstning i Bryssel Onsdagen den 26 januari, 17:00

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2002/0234(COD) 4 februari 2004 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 6 april 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 6 april 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 6 april 2011 P7_TA-PROV(2011)04-06 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 463.373 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utrikesfrågor (2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 19.00 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00 12.30

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 april 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 april 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 april 2013 (Finlands författningssamlings nr 268/2013) Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det multilaterala avtalet

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet Europaparlamentsvalet 25.5.2014 Valarrangemangen Parlaments verksamhet och uppgifter Valdeltagande 1 Europaparlamentsvalet Ordnas vart femte år Parlamentet är unionens enda beslutsorgan vars uppsättning

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA V UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18

EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18 EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18 UTSKOTTET FöR RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH DEN INRE MARKNADEN Sammanträde onsdag den 1 oktober 2003 kl. 15.00-18.30 torsdag den 2 oktober 2003 kl. 09.00-12.30 ASP 3G-2 BRYSSEL

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS,

KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Utrikes frågor /handel

PRESSMEDDELANDE. Utrikes frågor /handel EUROPEISKA UNIONENS RÅD PRESSMEDDELANDE 3203:e mötet i rådet Utrikes frågor /handel Bryssel den 29 november 2012 16943/12 (OR. en) PRESSE 498 PR CO 66 Ordförande Neoklitis SYLIKIOTIS Cyperns handelsminister

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till rådets beslut

BILAGOR. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.2.2014 COM(2014) 90 final ANNEX 4 BILAGOR BILAGA IV AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM PROVISORISK TILLÄMPNING AV AVTALET OM REPUBLIKEN KROATIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL PV 13/04 från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 SLUTLIG VERSION A6-0057/2005 18.3.2005 ***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR. Bryssel den (OR. fr) CIG 15/07 NOT

KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR. Bryssel den (OR. fr) CIG 15/07 NOT 417 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 50 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 36 KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR Bryssel den (OR. fr) CIG 15/07 NOT Ärende:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden SLUTLIG VERSION A5-0055/2001 7 februari 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas!

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! Grödinge 2009-11-12 Folkrörelsen Nej till EU - Botkyrka: Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! 1. EU:s fördrag som folkrättslig överenskommelse Ett gällande fördrag som Nicefördraget

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMTIDIG UTVIDGNING AV EUROPEISKA UNIONEN OCH EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET De avtalsslutande parterna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ 2012-04-02 COM(2012) 156 final Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliseringsoch associeringsråd som inrättats genom stabiliserings- och associeringsavtalet

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Skiljemannakonventionen och uppsägning av avtal med Norge (prop. 2005/06:94)

Skiljemannakonventionen och uppsägning av avtal med Norge (prop. 2005/06:94) Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU24 Skiljemannakonventionen och uppsägning av avtal med Norge (prop. 2005/06:94) Sammanfattning Utskottet tillstyrker att riksdagen godkänner en konvention varigenom

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 13 GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMTIDIG UTVIDGNING

Läs mer

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor) och till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå Programmet

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-149. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2215(INI) 19.12.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-149. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2215(INI) 19.12.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2215(INI) 19.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-149 Förslag till betänkande Christel Schaldemose (PE414.363v01-00) Integriteten

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

Nyhetsbrev om inre marknaden

Nyhetsbrev om inre marknaden NR. 13 Inre marknadsenheten 2004-11-23 Richard Rosengren Nyhetsbrev om inre marknaden Detta nyhetsbrev redogör kortfattat för vad som händer och har hänt på den inre marknaden. Det är indelat i tre delar:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2004 KOM(2004) 92 slutlig 2004/0033 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE(2015)0121_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 21 januari 2015

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 21 januari

Läs mer

BILAGOR. till. Beredskap inför eventuella försörjningsavbrott från öst under vintern 2014-2015

BILAGOR. till. Beredskap inför eventuella försörjningsavbrott från öst under vintern 2014-2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 ANNEXES 1 to 2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions Correction

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 11 mars 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 11 mars 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 11 mars 2009 P6_TA-PROV(2009)03-11 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 422.266 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EU och socialpolitiken. EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby

EU och socialpolitiken. EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby EU och socialpolitiken EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby EU:s bakgrund och utveckling Bildades i tiden för att hindra framtida krig i Europa (speciellt mellan Frankrike och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer