EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV 10/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 27 september 2001 i Luxemburg och från sammanträdet den 3 oktober 2001 i Strasbourg INNEHÅLL Sida Sammanträdet den 27 september 2001 (i Luxemburg) 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Uppskjutande av justeringen av protokollen från sammanträdena den 4 juli 2001 (PE /KVEST.) och 5 september Meddelanden från ordföranden Byggnader och lokaler 4.1. Gym i Bryssel och Strasbourg Arkitektonisk utformning av Kirchberg-platån och de europeiska institutionernas byggprojekt Diskussion med de luxemburgska myndigheterna och GD Administration Reglering av pensionsfrågan för de italienska ledamöterna... 6 Godkänd: 14. november 2001 PV\ doc 1 PE /KVEST.

2 Sammanträdet den 3 oktober 2001 (i Strasbourg) 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollen från sammanträdena den 4 juli 2001 och 5 september Meddelanden från ordföranden Säkerhetsfrågor kommande diskussion not bakgrund av ett eventuellt mandat från presidiet Placering av insamlingsbössor för gamla mynt och sedlar av UNICEF Anpassning av indexeringen för år Rapport om ledamöternas närvaro i Bryssel under valkretsveckorna under år Tillstånd för Balfe att besöka informationskontoret i Dublin Byggnader och lokaler 4.1. Gym i Bryssel och Strasbourg Arkitektonisk utformning av Kirchberg-platån och de europeiska institutionernas byggprojekt Diskussion med de luxemburgska myndigheterna och GD Administration Reglering av pensionsfrågan för de italienska ledamöterna Ekonomiska frågor 6.1. Förslag till ändring av artikel 11.1 och 2.6 i bestämmelserna om ersättning av omkostnader och andra ersättningar till ledamöterna Introduktion av extra individuell assistans för ledamöter som lider av ett fysiskt handikapp Förvaltningen av de tjänsterum som ställts till ledamöternas förfogande och av de föremål som finns upptagna i inventarieförteckningen Antagande av den text i vilken de ändringsförslag upptas som lades fram av presidiet den 5 september 2001 om de ändringar av bestämmelserna om språkoch datakurser (artikel 22 och 22 a) som föreslagits av kvestorskollegiet PV\ doc 2 PE /KVEST.

3 9. Övriga frågor 9.1. Försäljning av whisky och champagne i parlamentets butiker Passiv rökning Förslag till anbudsvillkor för Inköpscentral i Bryssel Ändring av bestämmelserna om ersättning av omkostnader och andra ersättningar till ledamöterna Övrig information Användning av de medel som är avsedda för sekretariatstillägget (post 3910) under budgetåret Livsmedelssäkerhet Evakueringsövning under nästa sammanträde i Strasbourg Plats och datum för nästa sammanträde...14 BILAGA: Deltagarlista PV\ doc 3 PE /KVEST.

4 Sammanträdet öppnades den 27 september 2001 kl med Poos, tjänstgörande ordförande, som ordförande. ooo 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista (PE /KVEST.) Tjänstgörande ordföranden konstaterade att föredragningslistan inte kunde godkännas formellt på grund av att kollegiet inte var beslutsmässigt. De närvarande kvestorerna beslutade att behandla punkterna 1-5 den 27 september 2001 och att uppskjuta alla nödvändiga beslut till den 3 oktober Uppskjutande av justeringen av protokollen från sammanträdena den 4 juli 2001 (PE /KVEST.) och 5 september 2001 (PE /KVEST.) Justeringen av dessa protokoll uppsköts till den 3 oktober Meddelanden från ordföranden Inget meddelande fanns att lämna. 4. Byggnader och lokaler 4.1. Gym i Bryssel och Strasbourg Tjänstgörande ordföranden påminde om att GD 5 och GD 6 av kollegiet hade uppmanats att rapportera om specifikationerna för gymlokalerna och om beslutet att genomföra ett anbudsförfarande. Waters från GD 5 redogjorde för den aktuella situationen och svårigheterna i samband med anpassningen av anställningsavtalen till den belgiska lagstiftningen. Trots att femårsavtalet upphörde först i början av 2003, ansåg han att det var klokt att inhämta en viss feedback från gymmens medlemmar för att kunna ta hänsyn till deras åsikter och önskemål vid utarbetandet av anbudsförfarandet. Han stödde förslaget från Balfe, ordföranden för gymmens förvaltningskommitté, om att kollegiet skulle skriva till alla medlemmar som använder gym och be dem framföra sin åsikt och om de hade några förslag. Gavriil från GD 6 gav en överblick över situationen och påpekade att inga medel fanns anslagna i budgetarna för 2001 och 2002 för att köpa ny utrustning. Visserligen fanns en möjlighet att leasa apparater i stället för att köpa dem, eller flytta dem från Bryssel till Strasbourg. Kraewinkels från GD 6 ansåg att nuvarande utrustning inte var lämplig. Han föreslog att man skulle genomföra en begränsad anbudsinfordran, så snart det fanns pengar för ändamålet. PV\ doc 4 PE /KVEST.

5 Som kortsiktig lösning på gymproblemet föreslog Waters från GD 5 att man skulle överföra euro för en omedelbart nödvändig upprustning av utrustningen. Medlen för framtida inköp av nya apparater måste tas med i budgeten för Den tjänstgörande ordföranden förklarade att han var införstådd med uppläggningen att meddela gymmens medlemmar det kommande förnyandet av avtalet och att be dem lämna eventuella synpunkter Arkitektonisk utformning av Kirchberg-platån och de europeiska institutionernas byggprojekt Diskussion med de luxemburgska myndigheterna och GD Administration Kollegiet sammanträffade med företrädare för de luxemburgska myndigheterna och Rieffel, generaldirektören för administrationen. Syftet med detta möte var att diskutera planeringen av Kirchberg-platån och samtidigt ta hänsyn till parlamentets byggpolitik i Luxemburg, i synnerhet med tanke på ersättning och utvidgning av byggnader. Rieffel hänvisade till två ritningar i ledamöternas sammanträdesdokumentation (PE /PRES. och PE /PRES.), som generalsekreteraren hade låtit utarbeta för ledamöterna i presidiet och som återgav situationen som rådde beträffande institutionernas byggpolitik och nästa fas. Två av byggnaderna ADG och Schuman som för närvarande användes av parlamentet behövde renoveras och måste utrymmas. Därför gick det inte att undvika tillfälliga lösningar. Naturligtvis var det bättre att samla parlamentets samtliga lokaler i ett enda byggnadskomplex och förvärva KAD-byggnaden för detta ändamål och att bygga ut den. Han sade sig vara bekymrad över att det saknades parkeringsmöjligheter och över tillträde under byggarbetena fram till år Pesch, ordförande för Plateau du Kirchberg Development Fund, kommenterade de olika faserna i byggprojektet Kirchberg till det luxemburgska ordförandeskapet Till slutet av 2003, när de nya höghusen A och B var färdiga och redo för inflyttning, skulle ADG-byggnaden utrymmas och de nödvändiga renoveringsarbetena kunde inledas. De Toffel, samordnare med ansvar för byggarbetena på Kirchberg-platån, kommenterade de planerade byggavsnitten och trafikinskränkningarna som måste införas under denna tid. Pesch bekräftade att alla nödvändiga tillstånd hade beviljats och att tidsplanen måste hållas strängt. Om tidsfrister överskreds skulle avtalsvite utkrävas. Han försäkrade kvestorerna att hänsyn skulle tas till parlamentets behov och bad parlamentets administration att meddela dem sina önskemål. Beträffande parlamentets krav konstaterade Balfe att det vid sidan av ersättandet av byggnaderna ADG och Schuman var nödvändigt att planera tillräckligt många nya kontor för att klara de krav som följde med utvidgningen. Pesesse från GD Administration sammanfattade kraven på parlamentet med tanke på ersättningen och utvidgningen på följande sätt: - samordning av fastighetspolitiken för Luxemburg med den för Bryssel, PV\ doc 5 PE /KVEST.

6 - uppförande av ett enda byggnadskomplex omkring KAD-byggnaden, - strikt tidsplan med nödvändiga övergångsregleringar, - lämplig arkitektur, - bildande av en effektiv projektledning. För att undvika eventuella flaskhalsar betonade den tjänstgörande ordföranden att parlamentet behövde en klar tidsplan och omedelbart måste sluta de nödvändiga avtalen beträffande finansiering och planering med de luxemburgska myndigheterna. Han betonade att de luxemburgska myndigheterna var ense beträffande hållandet av tidsfristerna. 5. Reglering av pensionsfrågan för de italienska ledamöterna Kollegiet tog del av en skrivelse från Cocilovo (PE /KVEST.) och flera andra italienska ledamöter, i vilken man tar upp problemet med pensionsregleringen, som ursprungligen hade inrättats för parlamentets ledamöter för vilka det inte fanns något likvärdigt system på nationell nivå. Den tjänstgörande ordföranden påpekade att parlamentets talman i en skrivelse av den 9 juni 2000 hade uppmärksammat Visco, den italienske ministern för budget och ekonomisk planering på den olika behandlingen i pensionsregleringen av de italienska parlamentsledamöter som inte hade ett dubbelt mandat. Sedan svaret från Visco av den 30 juni 2000, enligt vilket ärendet hade vidarebefordrats till finansministern, hade inga andra åtgärder vidtagits. Balfe förespråkade en omvandling till en obligatorisk reglering för att uppnå likabehandling för de italienska parlamentsledamöterna. Han betonade vidare att det var nödvändigt att på nytt kontakta den italienska regeringen. Krück från rättstjänsten underströk att det var nödvändigt att skapa en solid rättslig grund för att lösa denna fråga och kommenterade problemet i samband med omvandlingen av det nuvarande systemet till ett obligatoriskt system. Den tjänstgörande ordföranden föreslog att talmannen skulle förmedla en skrivelse till den italienska regeringen med en påminnelse med det önskemålet att ärendet skulle prövas enligt den förra regeringens löfte. Kollegiet skulle vidare uppmana rättstjänsten som var företrädd vid sammanträdet den 3 oktober 2001 att avge ett juridiskt ställningstagande till om det var möjligt att genomföra en omvandling av det nuvarande frivilliga systemet till ett obligatoriskt system. Sammanträdet ajournerades kl och återupptogs den 3 oktober 2001 kl med Poos, tjänstgörande ordförande, som ordförande. ooo PV\ doc 6 PE /KVEST.

7 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista (PE /KVEST.) Förslaget till föredragningslista godkändes. 2. Justering av protokollen från sammanträdena den 4 juli 2001 (PE /KVEST.) och den 5 september 2001 (PE /KVEST.) 2.1.Protokollets formulering Beträffande återgivningen av beslut i protokollet påpekade den tjänstgörande ordföranden presidiets praxis att använda formeln beslutade efter omröstning. Kollegiet godkände användningen av denna formel i sina egna protokoll. 2.2.Protokoll från sammanträdet den 4 juli 2001 Formuleringen av punkt 6.2. andra strecksatsen fick formuleringen beslutade efter omröstning som föreslagits av den tjänstgörande ordföranden. Även formuleringen av punkt 5.4 och 6.2. Punkt 2 ändrades på motsvarande sätt. 2.3.Protokoll från sammanträdet den 5 september 2001 Den engelska versionen av punkt 4.1. Punkt 2 ändras på samma sätt som punkt 5.1. De ändrade protokollen från de två nämnda sammanträdena justerades av de kvestorer som var närvarande vid denna tidpunkt. 3. Meddelanden från ordföranden 3.1. Säkerhetsfrågor kommande diskussion mot bakgrund av ett eventuellt mandat från presidiet Den tjänstgörande ordföranden påminde om att kollegiet redan vid ett extra sammanträde den 18 september 2001 hade haft en ingående diskussion om aktuella säkerhetsfrågor med generalsekreteraren och meddelade att säkerhetsfrågorna med tanke på ett eventuellt mandat från presidiet på nytt skulle diskuteras vid dess nästa sammanträde mot bakgrund av de beslut som fattades vid detta sammanträde Placering av insamlingsbössor för gamla mynt och sedlar av UNICEF Den tjänstgörande ordföranden meddelade att presidiet vid sitt sammanträde den 3 och 4 september 2001 hade godkänt ett förslag från kvestorerna enligt vilket nationella mynt PV\ doc 7 PE /KVEST.

8 och sedlar som blev ogiltiga efter införandet av euron den 1 januari 2002 kunde samlas in till förmån för hjälporganisationen UNICEF. Kollegiet - beslutade att dela ut ett meddelande till ledamöterna (29/01) med information om var de genomskinliga och låsbara insamlingsbössorna var uppställda Anpassning av indexeringen för år 2002 Den tjänstgörande ordföranden uppmanade GD 8 att i god tid lägga fram lämpliga förslag som gjorde det möjligt för kollegiet att föreslå presidiet en anpassning av indexeringen för år Rapport om ledamöternas närvaro i Bryssel under valkretsveckorna under år 2001 Den tjänstgörande ordföranden påpekade att presidiet hade gett kollegiet i uppdrag att före årets slut lägga fram en rapport om tillämpningen av presidiets beslut av den 1 februari 2001, enligt vilket ledamöterna med vissa begränsningar fick resa till Bryssel under valkretsveckorna (gula veckor) under Han föreslog att ge GD 8 i uppdrag att lägga fram de relevanta uppgifterna vid ett kommande sammanträde efter den sista valkretsveckan för att ge kollegiet möjlighet att fullgöra sitt uppdrag Tillstånd för Balfe att besöka informationskontoret i Dublin Kollegiet gav kvestorn med ansvar för parlamentets informationskontor, Balfe, tillstånd att besöka informationskontoret i Dublin den 8-9 november 2001 i närvaro av vice talman Colom i Naval och kvestor Banotti. ooo Den tjänstgörande ordföranden sammanfattade de punkter som hade diskuterats vid sammanträdet den 27 september 2001 i Luxemburg av de där närvarande kvestorerna på följande sätt: 4. Byggnader och lokaler 4.1. Gym i Bryssel och Strasbourg Balfe, ordförande för gymmens förvaltningsutskott, gav en överblick över diskussionen den 27 september 2001 mellan de närvarande kvestorerna med GD Administration om den rådande situationen i sportcentra i Bryssel och Strasbourg (se protokollet från den första delen av sammanträdet den 27 september/3 oktober 2001, punkt 4.1). PV\ doc 8 PE /KVEST.

9 Kollegiet - godkände förfarandet enligt vilket ett meddelande skulle delas ut till medlemmarna i vilket dessa informerades om det förestående förnyandet av avtalet och bad dem att lämna eventuella synpunkter Arkitektonisk utformning av Kirchberg-platån och byggprojekt för de europeiska institutionerna Den tjänstgörande ordföranden informerade kollegiet om diskussionen som han och Balfe hade haft vid ett möte den 27 september 2001 med de luxemburgska myndigheterna och GD Administration (se protokoll från första delen av sammanträdet den 27 september/3 oktober 2001, punkt 4.2). Kollegiet - tog del av denna information. 5. Reglering av pensionsfrågan för de italienska ledamöterna Den tjänstgörande ordföranden kommenterade det speciella problem som Cocilovo tog upp i sin skrivelse (PE /KVEST.) om pensionsregleringen för de italienska ledamöter som inte hade ett dubbelt mandat (se protokoll från den första delen av sammanträdet den 27 september/3 oktober 2001, punkt 5). Kollegiet - beslutade att i en påminnelseskrivelse från talmannen be den italienska regeringen att fortsätta prövningen av denna angelägenhet vilket den förra regeringen hade gått med på, - beslutade att uppmana rättstjänsten att avge ett yttrande om den juridiska möjligheten att omvandla det hittills frivilliga systemet till ett obligatoriskt system. 6. Ekonomiska frågor 6.1. Förslag till ändring av artikel 11.1 och 2.6 i bestämmelserna om ersättning av omkostnader och andra ersättningar till ledamöterna Kollegiet behandlade en skrivelse från enskilda ledamöter beträffande ändringen av bestämmelserna om den schablonmässiga ersättningen för resekostnaderna (artikel 2.6) och traktamente (artikel 11.1), vilket skulle göra det möjligt för ledamöterna att göra anspråk på de nämnda ersättningarna för den dag som följer ett officiellt sammanträde, om detta sammanträdes tidslängd gjorde det omöjligt för ledamöterna att resa hem samma dag. PV\ doc 9 PE /KVEST.

10 Kollegiet diskuterade de olika grupperna av resor till och från orter med parlamentarisk verksamhet. Medan det inte föreligger några svårigheter med ersättning för lediga fredagar på de tre arbetsorterna, är bestämmelserna beträffande resor till andra orter i och utanför EU inte entydiga. För att lösa de problem som kan uppstå för ledamöterna och för att göra det möjligt att betala traktamente i särskilda fall, anser kollegiet att det är nödvändigt med en större flexibilitet vid tolkningen av föreskrifterna. I enlighet med den tjänstgörande ordförandens förslag uppmanade kollegiet GD 8 att granska de olika kategorierna av resor och ersättningen för dem på grundval av gällande föreskrifter och till nästa sammanträde i samarbete med rättstjänsten formulera ett förslag om hur man under vissa omständigheter skall göra med betalning av ersättningar, varvid målsättningen skall vara att inte ändra de gällande föreskrifterna för mycket Introduktion av extra individuell assistans för ledamöter som lider av ett fysiskt handikapp Kollegiet behandlade ett last minute-meddelande (PE /KVEST.) från GD Finans mot bakgrund av kollegiets diskussion den 5 september 2001 och i synnerhet möjligheten att i regleringen av ledamöternas läkarkostnader lägga in ett utvidgat försäkringsskydd. Några förslag om införande av extra individuell assistans för ledamöter med fysiskt handikapp och eventuella bestämmelser om detta diskuterades. Hentges från GD 8 förklarade att meddelandet bidrog till diskussionen. Eftersom det av tidsskäl inte var möjligt att behandla detta förslag, beslutade kollegiet att vid sitt nästa sammanträde fortsätta behandlingen av denna punkt, så att det kunde behandla dessa synpunkter på lämpligt sätt. 7. Förvaltningen av de tjänsterum som ställts till ledamöternas förfogande och av de föremål som finns upptagna i inventarieförteckningen Kollegiet tog del av ett meddelande (PE /KVEST.) från generalsekreteraren om en ansökan om att ett meddelande skulle skickas ut till ledamöterna om förvaltningen av de lokaler och föremål som finns upptagna i inventarielistan och som hade ställts till ledamöternas förfogande. Kollegiet beslutade utan diskussion att godkänna meddelandet och skicka ett meddelande (31/01) till ledamöterna. PV\ doc 10 PE /KVEST.

11 8. Antagande av den text i vilken de ändringsförslag upptas som lades fram av presidiet den 5 september 2001 om de ändringar av bestämmelserna om språk- och datakurser (artikel 22 och 22 a) som föreslagits av kvestorskollegiet Kollegiet tog del av det beslut av presidiet som hade förmedlats av talmannen (PE /KVEST.) om att i kvestorernas ursprungliga förslag uppta de av presidiet beslutade ändringarna beträffande regleringen av språk- och datakurser, enligt vilka det årliga maximibeloppet på euro fastställdes och den maximala tiden för en språkkurs förlängdes till 20 dagar. Kollegiet beslutade utan diskussion att godkänna texten i fråga och att enligt uppdrag överlämna den till presidiet för slutgiltigt godkännande. 9. Övriga frågor 9.1. Försäljning av whisky och champagne i parlamentets butiker Kollegiet behandlade en skrivelse från Stevenson (PE /KVEST.) med förslag om att i butikerna i parlamentet i Bryssel tillåta försäljning av whisky med parlamentets märke. Efter en diskussion under vilken de olika aspekterna av försäljning av alkoholdrycker i parlamentets butiker togs upp, uppmanade kollegiet GD Administration att granska de tekniska och juridiska aspekterna av Stevensons förslag, eventuellt med förslagsställaren, den ansvarige/de ansvariga för tidnings- och souvenirbutikerna i Bryssel samt rättstjänsten Passiv rökning Kollegiet behandlade en skrivelse från Bushill-Matthews (PE /KVEST.), som på nytt tar upp frågan om respekten för rökfria områden i parlamentets lokaler. Efter en diskussion om tidigare beslut i denna fråga tog kollegiet del av vissa ledamöters krav på ett strikt och ofördröjligt genomförande av beslutet att förbjuda rökning på arbetsplatserna, tog kollegiet vidare del av de extra åtgärder som redan hade vidtagits och de åtgärder som skulle genomföras i parlamentets lokaler i framtiden, beslutade kollegiet att ge generaldirektören för administration att vidta alla åtgärder som var nödvändiga för att genomföra rökförbudet. PV\ doc 11 PE /KVEST.

12 9.3. Förslag till anbudsvillkor för Inköpscentral i Bryssel Kollegiet behandlade ett meddelande från GD Administration (PE /KVEST.) om att ställa upp anbudsvillkor för ett offentligt anbudsförfarande för en Online-Shop i Bryssel. Gavriil från GD Administration (GD 6) kommenterade de framförda förslagen till dokument. Han betonade att inrättandet av affären och den tjänst som skall driva den måste överenskommas med parlamentets säkerhetstjänst. Banotti tog upp frågan om leverantörer och förteckningen över de produkter som skulle erbjudas i affären. Balfe betonade att parlamentet för några år sedan som en del av sin resolution om budgeten hade beslutat om en anvisning till presidiet och kvestorerna att öppna en affär och rekommenderade att den skulle öppnas inom den närmaste framtiden. Han föreslog vidare beträffande öppettiderna och de erbjudna tjänsterna i synnerhet: Ett ändamålsenligt öppethållande av affären för ledamöterna vore måndag eftermiddag, tisdag och onsdag. Öppettiderna för platsen för inlämnande av Internetbeställningar kunde vara från till åtminstone 19.30, med undantag för fredag. Ett förnuftigt urval av de varor som skulle finnas i affären borde omfatta alla produkter som man normalt behöver till vardags. För att företaget skulle bli en framgång måste den ges en så stor kommersiell frihet som möjligt för lagerhållning, prisbildning och försäljning av varor, med förbehåll för att miniminormer hålls. Kraewinkels från GD 6 förklarade sig vara införstådd med förslagen beträffande öppettider och tjänster och han betonade den flexibilitet som var nödvändig för den levererande firman som bedömdes efter de erbjudna produkterna och priserna. Den tidplan som man hade ställt in sig på och byggarbetena skulle utarbetas samtidigt med anbudsförfarandet. Den tjänstgörande ordföranden betonade att det trots att urvalet av varor nödvändigtvis måste vara begränsat borde säkerställas att det omfattar ett utbud av basvaror. Han föreslog att förslaget till anbudsdokumentationen för affären i Bryssel skulle godkännas med förbehåll för argumenten och förslagen i diskussionen. Kollegiet tog del av de förslag till anbudsdokumentation som hade utformats av generaldirektionen beträffande det öppna anbudsförfarandet för drift av ett litet snabbköp och en Online-Shop i Bryssel, beslutade att uppmana administrationen att påskynda genomförandet efter att hänsyn hade tagits till vissa förslag. PV\ doc 12 PE /KVEST.

13 9.4. Ändring av bestämmelserna om ersättning av omkostnader och andra ersättningar till ledamöterna Kollegiet behandlade ett meddelande från direktören för finans (PE /KVEST.) om ändring av vissa föreskrifter i bestämmelserna om ersättning av omkostnader och andra ersättningar till ledamöterna. Kollegiet tog del av ett meddelande från direktören för finans om att harmonisera de ifrågavarande föreskrifterna i enlighet med budgetförordningen och vissa synpunkter från revisionsrätten, godkände utkastet till ett förslag som syftar till. att i regleringen med hjälp av fotnoter ta upp bestämmelserna i budgetförordningen för överföringar av medel som skulle leda till strykning av den reglering som fastställs i artikel 10.4 om en fyra månaders tidsfrist,. att ändra formuleringen av artikel 2.7 i regleringen av taxiräkningar enligt revisionsrättens påpekanden. beslutade att översända de godkända ändringarna till presidiet för antagande. 10. Övrig information Användning av de medel som är avsedda för sekretariatstillägget (post 3910) under budgetåret 2001 Kollegiet tog del av förslaget till meddelande till ledamöterna (PE /KVEST.) från direktionen för finans beträffande användningen av de medel som avsatts för sekreteriatstillägget (post 3910) för budgetår Kollegiet påminde ledamöterna om att de medel som anslagits i den nämnda budgetposten under inga omständigheter kunde överföras till nästa år. Kollegiet tog del av ifrågavarande förslag som översänts från direktorat finanser, beslutade att anta detta meddelande (30/01), enligt vilket man, efter ett ofördröjligt utdelande av detta, före utgången av den sista tidsfristen som hade fastställts till den 7 december 2001 skulle sända ut en rad påminnelseskrivelser Livsmedelssäkerhet Kollegiet tog del av ett meddelande (PE /KVEST.) från GD Administration till vilket det hade bifogats dokument om de bakteriologiska undersökningarna av livsmedel. PV\ doc 13 PE /KVEST.

14 10.3. Evakueringsövning under nästa sammanträde i Strasbourg Ratti, direktör med ansvar för säkerhet, informerade ledamöterna om evakueringsövningen som skulle äga rum någon gång under de närmaste dagarna i Strasbourg och detaljerna skulle meddelas i förväg per e-post. 11. Plats och datum för nästa sammanträde Kollegiet beslutade att nästa sammanträde skulle äga rum onsdagen den 14 november 2001, kl i Strasbourg. Sammanträdet avslutades kl PV\ doc 14 PE /KVEST.

15 BILAGA I DELTAGARLISTA Luxemburg den 27 september 2001 NÄRVARANDE: ÖVRIGA NÄRVARANDE: Generalsekreterarens kansli Rättstjänsten GD 5 GD 6 GD 8 SEKRETARIAT Assistenter: Kvestorernas sekretariat Poos, tjänstgörande ordförande Balfe Pesch, ordförande för fonden för stadsbyggnad och den nya utformningen av Kirchberg De Toffel, ansvarig samordnare för arbetena på Kirchberg-platån Clark Krück Waters Mantzouratos Rieffel Gavriil Schaff Kraewinkels Ratcliffe Pesesse Hentges Calinoglou Von Lingen De Matteis Ranz Rysman (Poos) PV\ doc 15 PE /KVEST.

16 BILAGA II DELTAGARLISTA Strasbourg den 3 oktober 2001 NÄRVARANDE: Poos, tjänstgörande ordförande Balfe Banotti Quisthoudt-Rowohl ÖVRIGA NÄRVARANDE: Generalsekreterarens kansli Rättstjänsten GD 1 GD 6 GD 8 SEKRETARIAT Assistenter: Kvestorernas sekretariat Clark Krück Karamarcos Ratti Gavriil Alabert Kraewinkels Sommerschield Hentges Kyst Calinoglou Drexler Lane Von Lingen De Matteis Ranz Petit (Ducarme) Rysman (Poos) PV\ doc 16 PE /KVEST.

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 15.01.03 EUROPAPARLAMENTET PV01/03 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg EUROPAPARLAMENTET CQ PV 04.07.01 PV 07/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... 2 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL PV 13/04 från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PV 6/00 PROTOKOLL från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...2 2. Behandling av resultaten av luftkvalitetsundersökningen

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 14.05.03 PV 05/03 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 15 maj 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2007-08 EUROPAPARLAMENTET P PV 08/2007 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg

KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg PV 02/00 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...3 2. Justering av protokollet från den 19 januari

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL CQ PV 12.02.03 EUROPAPARLAMENTET PV02/03 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 4/2003 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2003 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret 2003. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS)

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) EUROPAPARLAMENTET CQ PV 30.11.04 2004 2009 PV 14/04 KVESTORERNA PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl. 16.00 Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL SAMMANFATTNING

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2005-07 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL P PV 07/2005 från sammanträdet den 8 juni 2005, kl. 15.00 Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING Nr 11 Från kapitel 27 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 20.2.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C 3 budgetåret

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET. Bryssel den 20 mars 2003 (27.3) (OR. fr) CONV 618/03 ADD 1 ADDENDUM TILL NOT

EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET. Bryssel den 20 mars 2003 (27.3) (OR. fr) CONV 618/03 ADD 1 ADDENDUM TILL NOT EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 20 mars 2003 (27.3) (OR. fr) CONV 68/03 ADD ADDENDUM TILL NOT från: Sekretariatet till: Konventet Ärende: Del II av konstitutionen Rapport från arbetsgruppen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2008-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2008 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 mars 2008 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 13/2001 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2001. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 1.7.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2010 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 8 budgetåret

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM MEDIEREPRESENTANTERS UPPTAGNINGAR I EUROPAPARLAMENTETS LOKALER

BESTÄMMELSER OM MEDIEREPRESENTANTERS UPPTAGNINGAR I EUROPAPARLAMENTETS LOKALER 4.4 BESTÄMMELSER OM MEDIEREPRESENTANTERS UPPTAGNINGAR I EUROPAPARLAMENTETS LOKALER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 7 SEPTEMBER 2015 EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM HAR BESLUTAT FÖLJANDE, med beaktande av artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 19 september 2006 kl rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 19 september 2006 kl rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL EUROPAPARLAMENTET PV QUAEST. 19.09.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-06 PV 10/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 19 september 2006 kl. 11.00 rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Generalsekreteraren MEDDELANDE TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR

EUROPAPARLAMENTET. Generalsekreteraren MEDDELANDE TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR EUROPAPARLAMENTET 25-08-2003 Generalsekreteraren MEDDELANDE TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR Angående: Fastighetspolitiken i Luxemburg - slutande av ett avtal SAMMANFATTNING En kompromiss om parlamentets fastighetspolitik

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om att komplettera rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG när det gäller ordningen

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2016 COM(2015) 685 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om effekten av den reviderade internationella redovisningsstandarden IAS 19 på

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Statsminister Matti Vanhanen

Statsminister Matti Vanhanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av en ändring av rådets förordning (EU:s språkförordning) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Irlands och Spaniens framställningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 17.7.2013 2012/2308(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Alexander Alvaro (PE514.622v01-00) Lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner (2012/2308(INI))

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 6/2013 (Finlands författningssamlings nr 64/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

16700/14 tf/gw 1 DGB 1 B

16700/14 tf/gw 1 DGB 1 B Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2014/0014 (COD) 16700/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 15891/14 Ärende: AGRI 786 AGRIFIN

Läs mer

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014 1(5) Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014 Sammanfattning: Fyra medlemsstater presenterade sin syn på den praktiska hanteringen av regelverket för offentlig intervention.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 19 januari 2005. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 19 januari 2005. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 19 januari 2005 Närvarande ledamöter: Mille Millnert, ordförande (med undantag av punkt 11) Gun Djerf Anita Hansbo (t o m punkt 8) Lars-Elve Larsson Staffan Sarbäck

Läs mer

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0242/2011 21.6.2011. om begäran om upphävande av Adrian Severins immunitet (2011/2070(IMM))

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0242/2011 21.6.2011. om begäran om upphävande av Adrian Severins immunitet (2011/2070(IMM)) EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 21.6.2011 A7-0242/2011 BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Adrian Severins immunitet (2011/2070(IMM)) Utskottet för rättsliga frågor Föredragande: Francesco

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt Bilaga 2. slutlig Rådspromemoria 2006-06-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte den 19 juni 2006 Dagordningspunkt: 9 Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

Europaparlamentets kameraövervakningspolicy

Europaparlamentets kameraövervakningspolicy Europaparlamentets kameraövervakningspolicy Antagen av Europaparlamentets biträdande generalsekreterare Francesca R. RATTI 20 april 2013 Uppdaterad den 28 mars 2014 Innehållsförteckning 1. Kameraövervakningspolicyns

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

2007-06-14 KOM(2006) 604 ST 10276/1/07 REV 1. PM Till riksdagen. Näringsdepartementet

2007-06-14 KOM(2006) 604 ST 10276/1/07 REV 1. PM Till riksdagen. Näringsdepartementet PM Till riksdagen 2007-06-14 Näringsdepartementet Forskning, innovation och näringsutveckling Punkt 3. Kommissionens förslag för en förordning från Europaparlamentet och Rådet om inrättandet av ett Europeiskt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

PROTOKOLL 17-04-2012

PROTOKOLL 17-04-2012 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 17.04.2012 PE-7/BUR/PV/2012-8 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 17-04-2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE 482.863/BUR Förenade i mångfalden PRESIDIET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer