REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV CPG PE-7/CPG/PV/ TALMANSKONFERENSEN REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 5 september 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 9B 061 Bryssel PE /CPG Förenade i mångfalden

2 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet den torsdagen den 5 september 2013 kl Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal R 1.1 Bryssel INNEHÅLL Page 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av förslaget till protokoll från sammanträdet den 4 juli Godkännande av det preliminära förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i september (9 12 september 2013 i Strasbourg) planering av prioriterade debatter i kammaren Meddelanden från talmannen Hyllning av BISKY, före detta ordförande för GUE/NGL-gruppen Den fleråriga budgetramen det aktuella läget Sammanträde med BARROSO, Europeiska kommissionens ordförande, den 3 oktober Sammanträde med det grekiska ordförandeskapet i Aten den 26 november Sammanträde med kung Abdullah II av Jordanien den 5 december Högtidlig ceremoni i kammaren den 10 december 2013 med ILVES, Estlands president A. BESLUT/DISKUSSIONER Utskottsordförandekonferensens bortadagar rapport från LEHNE a Senaste händelseutvecklingen i Mellanöstern, särskilt i Egypten och Syrien PE /CPG 2/49

3 B. BESLUT UTAN DEBATT Begäranden från utskotten om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden i enlighet med artikel Begäranden om tillämpning av artikel 50 avseende förfarandet med associerade utskott Konflikt om ansvarsområden mellan utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt begäran från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om att i enlighet med artikel 50 vara associerat utskott till ett lagstiftningsbetänkande om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen Delegerade akter och genomförandeakter genomgång av pågående ärenden Förslag till anslagsfördelning från budgetpost 400 för andra halvåret 2013 för de politiska grupperna och grupplösa ledamöter till följd av Kroatiens anslutning...27 Utskottsdelegationer inom EU och till ansökarländerna Begäran från budgetkontrollutskottet om att sända en undersökningsdelegation till den gräns som Bulgarien delar med Grekland och Turkiet den september Begäran från utskottet för framställningar om att sända en undersökningsdelegation till Notre-Dame des Landes och Paris, Frankrike, den oktober Utskottens delegationsresor utanför Europeiska unionen Begäran från utskottet för utrikesfrågors underutskott för säkerhet och försvar och delegationen för förbindelserna med Afghanistan om att få sända en gemensam delegation till Afghanistan den oktober Begäran från fiskeriutskottet om att få delta i den tionde årskonferensen som kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet anordnar i Cairns, Australien, den 4 6 december Interparlamentariska delegationer Begäran från delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo om att inrätta en arbetsgrupp för förbindelserna med Republiken Serbien Begäran från delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) om att låta dess presidium företräda Europaparlamentet vid Aseans interparlamentariska församlings sammanträde i år, den september 2013 i Brunei /49 PE /CPG

4 17. Begäran från delegationen för förbindelserna med Sydafrika om att få anordna det 21:a interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Sydafrika den 8 10 oktober 2013 i Strasbourg Begäran från delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet om att få anordna ett interparlamentariskt sammanträde i Midrand, Sydafrika, den oktober Begäran från delegationen för förbindelserna med Förenta staterna om att få delta i det 75:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Förenta staterna/den transatlantiska lagstiftardialogen i Washington DC, Förenta staterna, den oktober Begäran från delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) om att få göra ett officiellt besök i Laos och Vietnam den 27 oktober 2 november Begäran från delegationen för förbindelserna med Irak om att få anordna det femte interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Irak den 7 november 2013 i Bryssel Valobservatörsuppdrag Prioriteringar för det andra halvåret 2013 avseende valobservatörsdelegationer Begäran från gruppen för demokratistöd och valsamordning om att tillåta en ledamot att delta i detta års sammanträde rörande genomförande av förklaringen om principer för internationell valövervakning i Warszawa, Polen, den 19 september Andra delegationer Begäran från styrgruppen i den parlamentariska konferensen om WTO om att få sända en ad hoc-delegation för att delta i WTO:s offentliga forum 2013 den 1 3 oktober 2013, Genève, Schweiz Begäran från styrgruppen i den parlamentariska konferensen om WTO om att få vara medarrangör till nästa parlamentariska konferens om WTO i Bali, Indonesien, den 2 och 5 december 2013 och om att utöka parlamentets delegation till denna konferens De politiska gruppernas sammanträden Begäran från Europeiska folkpartiets grupp om att få anordna ett presidiesammanträde i Amsterdam, Nederländerna, den november Övriga och brådskande frågor Sammanträde i Eurolats presidium den september 2013 i Puerto Plata, Dominikanska republiken (utan debatt) PE /CPG 4/49

5 27.2 Kommande beslut om en begäran från budgetkontrollutskottet (CONT) om att utarbeta ett initiativbetänkande Punkter för kännedom Intern skriftväxling Interinstitutionell skriftväxling Extern skriftväxling Datum och plats för nästa sammanträde /49 PE /CPG

6 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 5 september 2013 kl Bryssel Sammanträdet öppnades kl med Martin SCHULZ, Europaparlamentets talman, som ordförande. Närvarande Talman Martin SCHULZ Ordförande för de politiska grupperna DAUL SWOBODA VERHOFSTADT HARMS (medordförande) CALLANAN ZIMMER (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (GUE/NGL) PROVERA (tillförordnad ordförande) (EFD) Grupplösa ledamöter SOSA WAGNER 1 (Grupplös ledamot) Övriga närvarande Inbjudna WELLE, generalsekreterare 1 Närvarande i enlighet med artikel 24.2 i arbetsordningen. PE /CPG 6/49

7 Utskottsordförandekonferensens ordförande, LEHNE Rådet 1 som företräddes av TUTS MILTON Kommissionen 1 som företräddes av BARANY Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 1 som företräddes av LEVINE ROUBY Ekonomiska och sociala kommittén 1 som företräddes av BERGER Regionkommittén 1 som företräddes av KIENEL Talmannens kansli WINKLER KAISER STUTZMANN STRASSER FREEDMAN WOLLNY PELZ Generalsekreterarens kansli MANGOLD SORENSEN FREDSGAARD 1 Närvarande vid behandlingen av punkterna /49 PE /CPG

8 Generalsekretariatet GD Parlamentets ledning (PRES) GD EU-intern politik (IPOL) GD EU-extern politik (EXPO) F. RATTI/DUNSTAN/LANE/KNUDSEN/ ALEIXO/SANCHEZ/SCOTT/URBIETA/ JIMENEZ LOZANO RIBERA d ALCALA/VANDENBOSCH/CHIOCCHETTI/ HAUCK/SAILLIS 1 AGUIRIANO/PENALVER/ GD Kommunikation (COMM) LAHOUSSE/DUCH GUILLOT GD Tolkning och konferenser (INTE) COSMIDOU GD Innovation och tekniskt stöd (ITEC) Rättstjänsten Direktoratet för förbindelserna med de politiska grupperna Presidiets sekretariat VILELLA PENNERA/PASSOS SCHWETZ TZIORKAS De politiska grupperna KAMP/RYNGAERT/SCRIBAN/LASKAVÁ COLOMBO/BURU/GLIUBIZZI/BAYER BEELS//COLERA-GARZÓN/RASMUSSEN/MCLAUGHLIN DENKINGER/LINAZASORO BARRETT/BOYD D ALIMONTE/LEPOLA BORDEZ/VAUGIER/PASINI BUGALHO (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (GUE/NGL) (EFD) (NI) Sekreterare vid sammanträdet: HILLER, PEGAZZANO, ISAACS och SCHADE Närvarande vid behandlingen av punkterna 1 3. PE /CPG 8/49

9 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Talmanskonferensen - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /CPG) och godkände det i den form som framgår av detta protokoll. 9/49 PE /CPG

10 2. Justering av förslaget till protokoll från sammanträdet den 4 juli 2013 Talmanskonferensen - godkände förslaget till protokoll från sammanträdet den 4 juli 2013 i Strasbourg (PE /CPG med bilaga). PE /CPG 10/49

11 3. Godkännande av det preliminära förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i september (9 12 september 2013 i Strasbourg) planering av prioriterade debatter i kammaren Talmanskonferensen - tog del av en skrivelse av den 3 juli 2013 (PE /CPG med bilagor) från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, med en rekommendation avseende föredragningslistan för sammanträdesperioden (måndagen den 9 till torsdagen den 12 september 2013) i Strasbourg, en skrivelse av den 3 juli 2013 (PE /CPG) från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om överenskommelser vid första behandlingen, - tog del av det preliminära förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i september (den 9 12 september 2013 i Strasbourg), på grundval av de meddelanden från GD Parlamentets ledning om de olika alternativen, som hade delats ut efter de förberedande sammanträdena den 3 och 4 september 2013 med generalsekreterarna för de politiska grupperna, och antog förslaget i dessa meddelanden med följande ändringar: Måndagen den 9 september lyssnade till CALLANAN, ordförande för ECR-gruppen, som begärde att parlamentet skulle hedra 70-årsminnet av massakern av polacker i Volynien och östra Galizien 1943, - lyssnade till talmannen, som svarade att denna begäran skulle beaktas, Tisdagen den 10 september /49 PE /CPG

12 - lyssnade till talmannen, som konstaterade att omröstningarna om GIEGOLDS och THYSSENS betänkanden skulle kunna skjutas upp om ECB:s direktion inte förbinder sig att låta parlamentet få tillgång till några av dess sekretessbelagda handlingar, däribland protokoll från direktionens sammanträden, Onsdagen den 11 september beslutade, efter en diskussion, att det tal som BARROSO, Europeiska kommissionens ordförande, håller om tillståndet i unionen bör åtföljas av en standardomgång av talare, - lyssnade till talmannen, som på grund av tidsbrist föreslog att förklaringarna efter omröstningarna på onsdagen skulle tas efter omröstningarna på torsdagen, och godkände detta förslag, med undantag för ECR-gruppen som motsatte sig det, - lyssnade till VERHOFSTADT, ordförande för ALDE-gruppen, som föreslog att debatten om Syrien skulle avslutas med en resolution, och godkände detta förslag, - lyssnade till DAUL, ordförande för PPE-gruppen, som föreslog att DIAZ DE MERAS betänkande om viseringskrav skulle läggas till på onsdagens föredragningslista, och diskuterade och förkastade, efter omröstning, detta förslag, Torsdagen den 12 september lyssnade till SWOBODA, ordförande för S&D-gruppen, som föreslog att punkten om Tibet och Xinjiang under brådskande ärenden skulle ersättas med en om Bahrain, PE /CPG 12/49

13 - lyssnade till Harms, medordförande för Verts/ALE-gruppen, som föreslog att punkten om Tibet och Xinjiang skulle ersättas med en om Guatemala, - beslutade att Tibet och Xinjiang skulle strykas från listan över brådskande ärenden och att både Bahrain och Guatemala skulle läggas till, under förutsättning att kammaren skulle fatta beslut om vilket land man skulle ta med vid det slutliga godkännandet av föredragningslistan för plenarsammanträdet måndagen den 9 september, Sammanträdesperioden oktober I - beslutade, efter en diskussion, att planera in McAVANS betänkande om tobaksvaror till tisdagen den 8 oktober 2013, - beslutade, på förslag av DAUL, ordförande för PPE-gruppen, att planera in en punkt om EU:s migrationspolitik i Medelhavet (EU migration policy in the Mediterranean) till sammanträdesperioden oktober I. 13/49 PE /CPG

14 4. Meddelanden från talmannen 4.1 Hyllning av BISKY, före detta ordförande för GUE/NGL-gruppen Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen, som hyllade Lothar BISKY, före detta ordförande för GUE/NGL-gruppen, som gick bort den 13 augusti 2013, och uppgav att han skulle uppmana till en tyst minut vid öppnandet av plenarsammanträdet den 9 september 2013, - lyssnade till ZIMMER, ordförande för GUE/NGL-gruppen, som lovordade BISKYS politiska och personliga kvaliteter, och tackade gruppledarna för deras kondoleanser. 4.2 Den fleråriga budgetramen det aktuella läget Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen, som informerade om att kontaktgruppen för den fleråriga budgetramen hade sammanträtt den 4 september 2013 i närvaro av ordförandena från huvudutskotten. Han konstaterade att sammanträdet hade avslöjat avvikelserna mellan den kompromiss om den fleråriga budgetramen som nåtts vid Europeiska rådet den 7 8 februari 2013 och den hållning som rådet hade intagit i förhandlingarna om lagstiftningsförslagen, framför allt om delegerade akter och finansiella instrument. När det gäller förslagen till ändringsbudget för 2013 konstaterade han att kommissionen var beredd att lägga fram ett förslag till de 3,9 miljarder euro, som utgör den andra delbetalningen av de ytterligare medlen, som i princip överenskommits med rådet, omedelbart efter Europaparlamentets omröstning om den första delbetalningen på 7,3 miljarder euro, som planerades till onsdagen den 11 september PE /CPG 14/49

15 Sammanfattningsvis konstaterade han att en omröstning i parlamentet om förordningen om den fleråriga budgetramen tidigast skulle kunna hållas under sammanträdesperioden oktober II. 4.3 Sammanträde med BARROSO, Europeiska kommissionens ordförande, den 3 oktober 2013 Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen, som berättade att BARROSO tackat ja till en inbjudan till ett sammanträde med talmanskonferensen den 3 oktober 2013, dagen efter sammanträdet mellan utskottsordförandekonferensen och kommissonärskollegiet, om lagstiftningsplaneringen fram till slutet av valperioden. 4.4 Sammanträde med det grekiska ordförandeskapet i Aten den 26 november 2013 Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen, som påpekade att talmanskonferensens sammanträde med det kommande grekiska rådsordförandeskapet skulle äga rum i Aten den 26 november 2013 och att delegationen skulle lämna Bryssel på kvällen den 25 november och återvända kvällen därpå, den 26 november. 4.5 Sammanträde med kung Abdullah II av Jordanien den 5 december 2013 Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen, som noterade att kung Abdullah II av Jordanien skulle ha ett sammanträde med talmanskonferensen den 5 december 2013 för en diskussion, följd av en officiell lunch. 15/49 PE /CPG

16 4.6 Högtidlig ceremoni i kammaren den 10 december 2013 med ILVES, Estlands president Talmanskonferensen - lyssnade till talmannen, som konstaterade att en högtidlig ceremoni med ILVES, Estlands president, skulle äga rum i kammaren den 10 december PE /CPG 16/49

17 A. BESLUT/DISKUSSIONER 5. Utskottsordförandekonferensens bortadagar rapport från LEHNE Talmanskonferensen - tog del av en skrivelse av den 11 juni 2013 (PE /CPG) från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, med en rapport om den bortadag som hölls den 28 februari 2013 i Grimbergen, - lyssnade till LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, som sammanfattade de huvudsakliga slutsatserna av rapporten från utskottsordförandekonferensens bortadag den 28 februari 2013 i Grimbergen, - lyssnade till talmannen, som tackade LEHNE för hans redogörelse och konstaterade att talmanskonferensen skulle beakta utskottsordförandekonferensens rapport i sin framtida behandling av parlamentets interna strukturer och förfaranden, liksom av interinstitutionella förbindelser. 17/49 PE /CPG

18 5.a Senaste händelseutvecklingen i Mellanöstern, särskilt i Egypten och Syrien Talmanskonferensen PV CPG tog del av Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 om situationen i Egypten (P7_TA-PROV(2013)0095), Europaparlamentets resolution av den 23 maj 2013 om situationen för de syriska flyktingarna i grannländerna (P7_TA-PROV(2013)0223), ett pressmeddelande från Europaparlamentets talman av den 14 augusti 2013 om våldet i Egypten, Europaparlamentets pressmeddelande av den 28 augusti 2013 med titeln Syria: We believe a political solution is still needed, Europaparlamentets pressmeddelande av den 28 augusti 2013 med titeln Foreign affairs committee calls on Egypt to retake the path to democracy, - förde en diskussion, med inlägg av PROVERA, tillförordnad ordförande för EFDgruppen, SWOBODA, ordförande för S&D-gruppen och HARMS, medordförande för Verts/ALE-gruppen, med hänvisning till den diskussion som nyligen förts i utskottet för utrikesfrågor, och noterade framför allt det viktiga inlägget av VIMONT, Europeiska utrikestjänstens verkställande generalsekreterare, - enades om att överväga möjligheten att fortsätta diskussionen om dessa frågor på högsta politiska nivå, - lyssnade vidare till PROVERA, tillförordnad ordförande för EFD-gruppen, som undrade om EU-institutionerna, efter det att EU i och med Lissabonfördragets ikraftträdande blivit en juridisk person, hade mottagit några handlingar från de amerikanska myndigheterna till sina strategiska partner där man motiverar ett militärt ingripande i Syrien, till följd av den påstådda användningen av kemiska vapen, PE /CPG 18/49

19 - lyssnade till talmannen, som besvarade PROVERAS konkreta fråga genom att åta sig att undersöka om någon av EU:s institutioner hade mottagit en sådan handling. 19/49 PE /CPG

20 B. BESLUT UTAN DEBATT 6. Begäranden från utskotten om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden i enlighet med artikel 48 Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 4 juli 2013 (PE /CPG med bilagor) från utskottsordförandekonferensens ordförande, med utskottens begäranden om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden i enlighet med artikel 48 i arbetsordningen, - tog del av en begäran om tillstånd att utarbeta ett betänkande som avser lagstiftningsinitiativ, uppfört under rubrik A i ovannämnda skrivelse, och godkände utarbetandet av detta, - tog del av en begäran om tillstånd att utarbeta tjugo betänkanden som inte avser lagstiftningsinitiativ, uppförda under rubrik C i ovannämnda skrivelse, och godkände utarbetandet av dem, - tog del av fem årliga verksamhets- och övervakningsrapporter, uppförda under rubrik D i ovannämnda skrivelse, som automatiskt godkändes, - noterade vidare att utskottet för regional utveckling (REGI) hade begärt ändring av titeln på ett initiativbetänkande, och godkände denna begäran, - noterade att fiskeriutskottet (PECH) hade begärt ändring av titeln på ett initiativbetänkande, och godkände denna begäran, - noterade att utskottet för konstitutionella frågor (AFCO) hade begärt ändring av titeln på ett initiativbetänkande, och godkände denna begäran, - noterade att utskottet för utrikesfrågor (AFET) hade begärt tillstånd att utarbeta en rekommendation i enlighet med artikel 97, och godkände denna begäran, PE /CPG 20/49

21 - noterade vidare att utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) hade gjort utskottsordförandekonferensen uppmärksam på ett betänkande som redan godkänts automatiskt och utanför kvoten, i enlighet med artikel 48, - noterade vidare att utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) hade gjort utskottsordförandekonferensen uppmärksam på ett betänkande som redan godkänts automatiskt och utanför kvoten, i enlighet med artikel 48, - noterade att AFCO-utskottet hade lämnat in en begäran om att utarbeta ett betänkande i enlighet med artikel 48, godkände denna begäran och konstaterade att det skulle vara det sista initiativbetänkandet från det utskottet som skulle godkännas under denna valperiod, - noterade att budgetkontrollutskottet (CONT) hade lämnat in en begäran på grundval av revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2012, där EMPL-utskottet skulle vara associerat utskott i enlighet med artikel 50, - påminde om att man vid sammanträdet den 13 juni 2013 godkänt följande tillvägagångssätt: initiativbetänkanden från CONT-utskottet om Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter bör omfattas av det sedvanliga tillståndsförfarandet och kvoten sex samtidiga initiativbetänkanden, i enlighet med artikel 1.2 i bilaga XVIII till arbetsordningen, utom i fall då det efter en relevant begäran beviljats ett enskilt undantag att utarbeta ett betänkande utöver kvoten, om CONT-utskottets betänkande tilläts borde det utskott med ansvar för ämnet i en särskild rapport från Europeiska revisionsrätten systematiskt associeras till CONT-utskottets initiativbetänkande, i enlighet med artikel 50, så att dess expertkunskaper på området kan utnyttjas fullt ut, - godkände följaktligen CONT-utskottets begäran, 21/49 PE /CPG

22 - noterade att utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO), REGIutskottet och utskottet för rättsliga frågor (JURI) alla hade lämnat in en begäran om initiativbetänkanden som överskred deras respektive tillgängliga kvoter, och avstod därför från att godkänna deras begäranden. PE /CPG 22/49

23 7. Begäranden om tillämpning av artikel 50 avseende förfarandet med associerade utskott Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 4 juli 2013 (PE /CPG med bilagor) från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, med begäran om tillstånd att tillämpa artikel 50 avseende förfarandet med associerade utskott, - godkände begäran om tillämpning av artikel 50 i arbetsordningen för följande betänkande som inte avser lagstiftning: Hur kan Europeiska unionen bidra till att skapa en gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen? Ansvarigt utskott: EMPL ITRE har begärt tillämpning av artikel /49 PE /CPG

24 8. Konflikt om ansvarsområden mellan utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt begäran från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om att i enlighet med artikel 50 vara associerat utskott till ett lagstiftningsbetänkande om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av två skrivelser av den 27 juni och den 23 juli 2013 (PE /CPG, PE /CPG med bilagor) från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, där utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) bestrider valet av ansvarigt utskott och där utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) begär att få vara associerat utskott i enlighet med artikel 50 till ett lagstiftningsbetänkande från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) om Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen - Ansvarigt utskott: IMCO ITRE-utskottet har bestridit IMCO-utskottets behörighet, LIBE har ursprungligen begärt tillämpning av artikel 50, - påminde om att man vid sitt sammanträde den 4 juli 2013 beslutat att ge i uppdrag åt LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, att finna en lösning som alla tre utskotten kunde enas om eller, om det visade sig omöjligt att finna en lösning, lämna in en ny rekommendation till slutligt beslut vid ett senare sammanträde, - noterade rekommendationen från utskottsordförandekonferensens ordförande att följande skulle gälla för ITRE-utskottet: ITRE-utskottets bestridande av behörighet skulle avslås, PE /CPG 24/49

25 ITRE-utskottet skulle vara associerat utskott i enlighet med artikel 50 till IMCO-utskottets lagstiftningsbetänkande, med en ansvarsfördelning enligt vad som fastställs i bilagan till ovannämnda skrivelse, - noterade vidare rekommendationen från utskottsordförandekonferensens ordförande att artikel 49 skulle tillämpas för LIBE-utskottet med ytterligare samarbetsinslag, som går under namnet artikel 49+, nämligen att samarbetet skulle omfatta en systematisk inbjudan av LIBE:s föredragande till samtliga diskussioner, seminarier och utfrågningar som planeras i IMCO-utskottet, en inbjudan av LIBE:s föredragande till sammanträden med IMCO-utskottets skuggföredragande, deltagande av LIBE:s föredragande, vid sidan av IMCO:s skuggföredragande, i informella trepartsmöten, bilaterala sammanträden mellan IMCO:s föredragande och LIBE:s föredragande av yttrande om deras särskilda intressen och problem, - godkände rekommendationerna från utskottsordförandekonferensens ordförande om ITRE-utskottet och beslutade dessutom att även LIBE-utskottet skulle vara associerat utskott till IMCO-utskottets betänkande i enlighet med artikel /49 PE /CPG

26 9. Delegerade akter och genomförandeakter genomgång av pågående ärenden Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av följande handlingar: en skrivelse av den 3 juli 2013 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om genomgången av pågående ärenden inför sammanträdesperioden i september 2013 (PE /CPG), en skrivelse av den 10 juli 2013 från LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, om den extra genomgången av pågående ärenden inför sammanträdesperioden i september 2013 (PE /CPG), - påminde om sitt beslut av den 19 april 2012 att uppmana de ansvariga enheterna att kontinuerligt kontrollera kommande lagstiftningsförslag så att man undviker att på föredragningslistorna för plenarsammanträdena föra upp omröstningar som leder till en överenskommelse vid första behandlingen i ärenden där ett sådant beslut kan komma att ifrågasättas ur rättslig synvinkel, - noterade att LEHNE, utskottsordförandekonferensens ordförande, i sina skrivelser av den 3 och 10 juli 2013, hade översänt resultatet av genomgången av ärenden inför sammanträdesperioden i september 2012, konstaterade att frågor skulle kunna uppstå om ett betänkande från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor som skulle gå till omröstning under denna sammanträdesperiod. PE /CPG 26/49

27 10. Förslag till anslagsfördelning från budgetpost 400 för andra halvåret 2013 för de politiska grupperna och grupplösa ledamöter till följd av Kroatiens anslutning Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 19 juli 2013 från DAUL, ordförande för PPEgruppen, om ovannämnda ämne (PE /CPG med bilaga), - stödde förslaget från DAUL, ordförande för PPE-gruppen, på alla de politiska gruppernas vägnar, om förslag till fördelning av anslag från budgetpost 400 under andra halvåret 2013, och hänsköt det till presidiet för slutligt beslut. 27/49 PE /CPG

28 Utskottsdelegationer inom EU och till ansökarländerna 11. Begäran från budgetkontrollutskottet om att sända en undersökningsdelegation till den gräns som Bulgarien delar med Grekland och Turkiet den september 2013 Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 18 juni 2013 (PE /CPG med bilagor/finansieringsöversikt) från THEURER, ordförande för budgetkontrollutskottet (CONT), med en begäran om att få sända en delegation bestående av sju ledamöter samt två medföljande ledamöter som blivit valda i Bulgarien till Bulgariens gräns mot Turkiet den september 2013 för att undersöka vad som har gjorts i kampen mot cigarettsmuggling vid EU:s yttre gränser och hur EU-medel används för att finansiera EU-projekt, inom ramen för en uppföljning till en utfrågning som anordnades av CONT-utskottet den 17 september 2012, How to improve the capacity of the future Hercules III programme to promote activities in the field of the protection of the EU' financial interests, - konstaterade att besöket var planerat i årsprogrammet för 2013 att äga rum den april 2013, men att det hade skjutits upp på grund av det tidiga valet som hölls i Bulgarien den 12 maj 2013, - påminde om att delegationens verksamhet skulle hållas strängt inom gränserna för utskottets ansvarsområden i enlighet med vad som anges i del V i bilaga VII till Europaparlamentets arbetsordning, - godkände undantagsvis begäran, under förutsättning att tolkning till endast ett språk tillhandahölls den 18 september 2013 och på villkor att utskottets kvot respekterades, och med en påminnelse om att de ledamöter som blivit valda i Bulgarien skulle följa med delegationen endast inom Bulgariens territorium, i enlighet med artikel 4.1 i gällande bestämmelser, - hänsköt frågan till presidiet för slutligt beslut. PE /CPG 28/49

29 12. Begäran från utskottet för framställningar om att sända en undersökningsdelegation till Notre- Dame des Landes och Paris, Frankrike, den oktober 2013 Talmanskonferensen - tog del av en skrivelse av den 19 juli 2013 (PE /CPG med finansieringsöversikt) från MAZZONI, ordförande för utskottet för framställningar, med en begäran om att få sända en undersökningsdelegation bestående av högst fem ledamöter för att träffa framställare, berörda parter och regionala myndigheter, departementsmyndigheter, kommunala och/eller nationella myndigheter till Notre- Dame des Landes och Paris, Frankrike, den oktober 2013, - konstaterade att besöket i fråga inte ingick i årsprogrammet för utskottens delegationsresor 2013, - förde en diskussion, med inlägg av DAUL, ordförande för PPE-gruppen, HARMS, medordförande för Verts/ALE-gruppen och SWOBODA, ordförande för S&Dgruppen, - avstod från att godkänna begäran i detta skede och hänsköt begäran till presidiet för slutligt beslut. 29/49 PE /CPG

30 Utskottens delegationsresor utanför Europeiska unionen 13. Begäran från utskottet för utrikesfrågors underutskott för säkerhet och försvar och delegationen för förbindelserna med Afghanistan om att få sända en gemensam delegation till Afghanistan den oktober 2013 Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 19 juli 2013 (PE /CPG med bilagor, inbegripet finansieringsöversikt och bedömning av säkerheten i landet), som undertecknats gemensamt av DANJEAN, ordförande för utskottet för utrikesfrågors underutskott för säkerhet och försvar, och BERMAN, ordförande för delegationen för förbindelserna med Afghanistan, med en begäran om att få sända en gemensam delegation bestående av fyra ledamöter (två från SEDE och två från D-AF), till Afghanistan den oktober 2013, - konstaterade att både SEDE och D-AF i princip har planerade resor till Afghanistan i sina årsprogram för 2013, - påminde om att presidiet i sitt beslut av den 4 februari 2013, när det gäller SEDE, underströk att resan borde genomföras endast om säkerhetssituationen på plats visade sig tillfredsställande, och att beslut i denna fråga skulle fattas av de behöriga organen vid ett senare tillfälle, grundat på tillgänglig information från Europeiska utrikestjänsten, som underutskottet i god tid skulle lämna in, - påminde om att talmanskonferensen vid sitt sammanträde den 31 januari 2013, när det gäller D-AF, också beslutade att återkomma till de planerade delegationerna till Afghanistan i god tid före den berörda delegationens avresa och fatta ett slutligt beslut på grundval av information om säkerheten på plats från Europeiska utrikestjänsten (däribland lägescentralen), - välkomnade initiativet från SEDE och D-AF att slå ihop sina två planerade resor till en gemensam delegation, vilket är ett bra exempel på gott samarbete mellan parlamentsutskotten och de interparlamentariska delegationerna, PE /CPG 30/49

31 - konstaterade att parlamentsutskottens resor i princip inte får överskrida tre dagar, inklusive restid, konstaterade vidare att delegationen, för att det officiella programmet skulle kunna inledas i Afghanistan den 28 oktober 2013, skulle behöva resa från Europa den 27 oktober 2013, och skulle i princip vara beredd att bevilja de två extra resdagarna som ett undantag och med hänsyn till det långa avståndet till resmålet, - konstaterade att parlamentets enheter i bedömningen av säkerheten i landet underströk den höga risken med detta resmål och avrådde från att resa till Afghanistan under de rådande oförutsägbara säkerhetsförhållandena, - godkände trots detta resan, under förutsättning att säkerhetssituationen fortsatte att övervakas noggrant, med hjälp av alla relevanta källor, och att en slutlig säkerhetsbedömning skulle läggas fram före avresan, - hänsköt frågan till presidiet för slutligt beslut. 31/49 PE /CPG

32 14. Begäran från fiskeriutskottet om att få delta i den tionde årskonferensen som kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet anordnar i Cairns, Australien, den 4 6 december 2013 Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 13 juni 2013 (PE /CPG med finansieringsöversikt) från ADROVER, ordförande för fiskeriutskottet, med en begäran om att få sända en delegation bestående av två ledamöter, nämligen ordföranden och en annan ledamot, att delta i den tionde årskonferensen som kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet anordnar i Cairns, Australien, den 4 6 december 2013, plus två extra resdagar med hänsyn till det långa avståndet, - konstaterade att presidiet vid sitt sammanträde den 11 mars 2013, bordlade sitt beslut om denna delegation och uppmanade utskottet att lämna in en ny begäran när det blev känt var konferensen skulle hållas, - noterade att det nu hade bekräftats att konferensen skulle hållas i Cairns, Australien, men att det fortfarande inte fanns något program tillgängligt för konferensen i fråga. - konstaterade att datumen för besöket, inklusive resa, sammanfaller med två dagar som avsatts för sammanträden i de politiska grupperna (tisdag och onsdag), en dag som både avsatts för arbete i utskotten och i de politiska grupperna (torsdag) samt två dagar utan parlamentarisk verksamhet (fredag och lördag), - avstod från att godkänna begäran vid detta tillfälle och hänsköt denna rekommendation till presidiet för slutligt beslut. PE /CPG 32/49

33 Interparlamentariska delegationer 15. Begäran från delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo om att inrätta en arbetsgrupp för förbindelserna med Republiken Serbien Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 3 juli 2013 (PE /CPG) från KUKAN, ordförande för delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo, med en begäran om att inrätta en arbetsgrupp för förbindelserna med Republiken Serbien, - tog del av förslaget om att man i detta skede inte bör inrätta en ny delegation till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU och Serbien, utan i stället ge den existerande regionala delegationen (D-SEE) i uppdrag att garantera en politisk dialog på parlamentarisk nivå mellan Serbien och EU, - godkände i princip detta förslag, dock utan att föregripa framtida arrangemang som kan komma att gälla, och konstaterade att den nuvarande kvoten för D-SEE måste respekteras, och beslutade att uppmana ordföranden för D-SEE att tillsätta en engagerad arbetsgrupp vars medlemmar bör väljas bland ledamöterna i D-SEEdelegationen. 33/49 PE /CPG

34 16. Begäran från delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) om att låta dess presidium företräda Europaparlamentet vid Aseans interparlamentariska församlings sammanträde i år, den september 2013 i Brunei Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 11 juli 2013 (PE /CPG med finansieringsöversikt) från LANGEN, ordförande för delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), med en begäran om att låta dess presidium företräda Europaparlamentet vid årets sammanträde i Aseans interparlamentariska församling den september 2013 i Brunei, - noterade att de föreslagna datumen sammanfaller med två dagar som är avsatta för arbete i utskotten, två dagar som är avsatta för externt parlamentariskt arbete och en dag utan parlamentarisk verksamhet, - godkände begäran, med hänsyn till dess politiska betydelse, som ett undantag, under förutsättning att en begränsad språkordning tillämpas som inte medger tolkning till fler än ett språk och under förutsättning att delegationens kvot respekteras. PE /CPG 34/49

35 17. Begäran från delegationen för förbindelserna med Sydafrika om att få anordna det 21:a interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Sydafrika den 8 10 oktober 2013 i Strasbourg Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 27 augusti 2013 från CASHMAN, ordförande för förbindelserna med Sydafrika (PE /CPG med finansieringsöversikt), med en begäran om att få anordna det 21:a interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Sydafrika den 8 10 oktober 2013 (tisdag till torsdag under ett plenarsammanträde) i Strasbourg, - påminde om att sammanträdet i fråga i princip ingick i årsprogrammet för delegationer för 2013, som godkändes av talmanskonferensen den 31 januari 2013, men gällde andra datum (4 5 november 2013) och var avsett att hållas i Bryssel, - konstaterade att de föreslagna datumen i november inte längre var möjliga för Europaparlamentets sydafrikanska motparter, med hänsyn till det kommande valet i Sydafrika som förmodligen skulle hållas våren 2014, - påminde om att delegationerna, i enlighet med artikel 3.4 i de gällande bestämmelserna för sammanträden som äger rum samtidigt med plenarsammanträdena i Bryssel och Strasbourg, har rätt att sammanträda i Strasbourg på torsdagar från kl fram till omröstningen; de får även sammanträda på onsdagar kl , dock inte samtidigt som viktiga debatter pågår, - godkände begäran på villkor att ingen tolkning skulle tillhandahållas den 8 oktober /49 PE /CPG

36 18. Begäran från delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet om att få anordna ett interparlamentariskt sammanträde i Midrand, Sydafrika, den oktober 2013 Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av två skrivelser av den 19 juli och den 22 augusti 2013 (PE /CPG med finansieringsöversikt) från GAHLER, ordförande för delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet, med en begäran om att få sända en delegation bestående av fyra ledamöter till Midrand (Sydafrika), säte för Panafrikanska parlamentet, den oktober 2013, för att hålla ett interparlamentariskt sammanträde i samband med Panafrikanska parlamentets ordinarie plenarsammanträde, som äger rum den 21 oktober 1 november 2013, - konstaterade att det interparlamentariska sammanträdet i fråga ingick i förslaget till årsprogram för verksamheten i de interparlamentariska delegationerna för 2013, i vecka 41 eller 42, beroende på datumen för Panafrikanska parlamentets sammanträde, och att talmanskonferensen vid sitt sammanträde den 31 januari 2013 hade avstått från att godkänna sammanträdet i det skedet, och i stället uppmanat delegationen att lämna in en enskild begäran för andra datum som är förenliga med parlamentets kalender, - konstaterade att sådana delegationsresor i enlighet med gällande bestämmelser bör äga rum under de veckor som avsatts för externt parlamentariskt arbete, såvida detta inte är omöjligt med hänsyn till verksamhetskalendern för delegationernas motparter i tredjeländer eller en internationell organisation utanför unionen, och konstaterade att detta är fallet för den berörda resan eftersom det interparlamentariska sammanträdet måste läggas under en av de två sammanträdesperioderna för Panafrikanska parlamentet, för att dess ledamöter ska kunna delta, - konstaterade att de datum som planerats som resdagar sammanfaller med två dagar utan parlamentarisk verksamhet (fredag och lördag under en sammanträdesperiod i Strasbourg), PE /CPG 36/49

37 - godkände begäran, som ett undantag och på villkor att delegationens kvot för perioden respekterades, och under förutsättning att de berörda ledamöterna inte skulle lämna Strasbourg förrän efter omröstningarna mitt på dagen på torsdagen. 37/49 PE /CPG

38 19. Begäran från delegationen för förbindelserna med Förenta staterna om att få delta i det 75:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Förenta staterna/den transatlantiska lagstiftardialogen i Washington DC, Förenta staterna, den oktober 2013 Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse från juli 2013 (PE /CPG med finansieringsöversikt) från EHLER, ordförande för delegationen för förbindelserna med Förenta staterna, med en begäran om att få delta i det 75:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Förenta staterna/den transatlantiska lagstiftardialogen i Washington DC, Förenta staterna, den oktober 2013, - underströk vikten av att företrädare för utskotten är helt delaktiga i den transatlantiska lagstiftardialogen för att olika lagstiftningsfrågor av ömsesidigt intresse som ingår i utskottens respektive ansvarområden ska kunna diskuteras ordentligt, - godkände det begärda sammanträdet, under förutsättning att tolkning tillhandahölls till endast ett språk och att ledamöterna inte skulle lämna Strasbourg förrän efter omröstningen torsdagen den 24 oktober. PE /CPG 38/49

39 20. Begäran från delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) om att få göra ett officiellt besök i Laos och Vietnam den 27 oktober 2 november 2013 Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 11 juli 2013 från LANGEN, ordförande för delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) om att få göra ett officiellt besök bestående av sex ledamöter i Laos och Vietnam den 27 oktober 2 november 2013, - konstaterade att ett besök till Hanoi, Hue och Ho Chi Minh City, Vietnam, ingick i årsprogrammet och skulle äga rum den februari 2013, men att inget besök hade planerats i fråga om Laos, och noterade att den begärda resan till Laos och Vietnam ersatte besöket till Malaysia, som ursprungligen planerats att äga rum under denna period, - konstaterade att delegationens återstående kvot endast medger att tre ledamöter deltar i resan, konstaterade vidare att delegationen ville bjuda in föredragandena från de berörda utskotten att följa med delegationen och välkomnade detta initiativ, och konstaterade att för att föredragandena skulle få delta skulle det dock behövas ett separat tillstånd, på grundval av en gemensam begäran från delegationens ordförande och de berörda utskottens ordförande, i enlighet med artikel 13.3 i de gällande bestämmelserna, - konstaterade att det ovannämnda besöket skulle betraktas som en arbetsgruppsresa, och godkände begäran för upp till tre ledamöter av delegationen att resa, samt ordföranden som reser utanför kvoten, under förutsättning att delegationens kvot respekterades. 39/49 PE /CPG

40 21. Begäran från delegationen för förbindelserna med Irak om att få anordna det femte interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Irak den 7 november 2013 i Bryssel Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av skrivelsen av den 9 juli 2013 (PE /CPG med finansieringsöversikt) från STEVENSON, ordförande för delegationen för förbindelserna med Irak, med en begäran om att få anordna det femte interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och det irakiska representantrådet på morgonen den 7 november 2013 i Bryssel, - konstaterade att detta sammanträde ursprungligen planerats att äga rum den februari 2013 i Irak, men att det tyvärr, eftersom säkerhetssituationen förvärrats, hade skjutits fram till ett senare datum; på grund av den ihållande osäkra och farliga situationen i landet hade det dock inte varit möjligt att anordna detta sammanträde i Irak, - konstaterade att det, för att dialogen med det irakiska representantrådet skulle kunna fortsätta, därför hade föreslagits att sammanträdet skulle hållas i Bryssel i stället, - godkände denna begäran. PE /CPG 40/49

41 Valobservatörsuppdrag 22. Prioriteringar för det andra halvåret 2013 avseende valobservatörsdelegationer Talmanskonferensen Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 11 juli 2013 (PE /CPG med bilaga) från BROK och JOLY, medordförande för gruppen för demokratistöd och valsamordning, med förteckningen över prioriterade länder för Europaparlamentets valobservatörsuppdrag under det andra halvåret 2013, - påminde om att programmet enligt de gällande bestämmelserna ska omfatta fem länder per sexmånadersperiod eller tio länder per år, med möjlighet att i undantagsfall utöka programmet med två länder per år, - godkände den översända förteckningen över fyra observatörsuppdrag liksom, i princip, förteckningen över ytterligare sex eventuella uppdrag, om valen bekräftas, för det andra halvåret 2013, på villkor att det totala antalet på delegationer per år, i enlighet med de gällande bestämmelserna, inte överskrids, - lade till Azerbajdzjan som ett femte land till förteckningen över prioriterade länder för Europaparlamentets valobservatörsuppdrag under det andra halvåret 2013 (presidentval den 9 oktober 2013), - påminde om att specifika enskilda begäranden om tillstånd måste lämnas in i varje enskilt fall så snart alla relevanta kriterier och villkor är uppfyllda (såsom mottagande av officiell inbjudan, garanterad säkerhet och sannolikt valdatum). 41/49 PE /CPG

42 23. Begäran från gruppen för demokratistöd och valsamordning om att tillåta en ledamot att delta i detta års sammanträde rörande genomförande av förklaringen om principer för internationell valövervakning i Warszawa, Polen, den 19 september 2013 Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av skrivelsen av den 11 juli 2013 (PE /CPG med bilaga och finansieringsöversikt) från BROK och JOLY, medordförande för gruppen för demokratistöd och valsamordning, med begäran att sända HALL som parlamentets företrädare till 2013 års sammanträde rörande genomförande av förklaringen om principer för internationell valövervakning i Warszawa, Polen, den september 2013, - konstaterade att talmanskonferensen den 16 maj 2007, på grundval av yttrandet från den dåvarande valsamordningsgruppen, hade godkänt förklaringen om principer för internationell valövervakning och uppförandekoden för internationella valobservatörer, som redan antagits av flera internationella institutioner och organisationer i oktober 2005, - upprepade Europaparlamentets åtagande om att förbättra metoderna för och samordningen av valövervakningen, och godkände begäran att sända HALL till sammanträdet i Warszawa. PE /CPG 42/49

43 Andra delegationer 24. Begäran från styrgruppen i den parlamentariska konferensen om WTO om att få sända en ad hoc-delegation för att delta i WTO:s offentliga forum 2013 den 1 3 oktober 2013, Genève, Schweiz Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 8 juli 2013 (PE /CPG med bilagor och finansieringsöversikt) från MOREIRA och ZALBA BIDEGAIN, medordförande för styrgruppen i den parlamentariska konferensen om WTO, med en begäran om att få sända en ad hoc-delegation bestående av sex ledamöter för att delta i WTO:s offentliga forum 2013 Expanding Trade through Innovation and the Digital Economy, som äger rum i Genève, Schweiz, den 1 3 oktober 2013, och låta Europaparlamentets ledamöter i den styrgruppen delta i ett sammanträde i denna grupp i Genève vid samma tillfälle, - påminde om att talmanskonferensen tidigare hade godkänt liknande ad hocdelegationer, senast vid sitt sammanträde den 5 juli 2012, och noterade att tolkning inte hade begärts för denna delegation, - godkände, som ett undantag, ovannämnda begäran, i enlighet med tidigare fall, under förutsättning att ad hoc-delegationens sammansättning skulle vara förenlig med talmanskonferensens beslut av den 18 november /49 PE /CPG

44 25. Begäran från styrgruppen i den parlamentariska konferensen om WTO om att få vara medarrangör till nästa parlamentariska konferens om WTO i Bali, Indonesien, den 2 och 5 december 2013 och om att utöka parlamentets delegation till denna konferens Denna punkt bordlades till ett senare sammanträde. PE /CPG 44/49

45 De politiska gruppernas sammanträden 26. Begäran från Europeiska folkpartiets grupp om att få anordna ett presidiesammanträde i Amsterdam, Nederländerna, den november 2013 Talmanskonferensen avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 9 juli 2013 från John BIESMANS, PPEgruppens biträdande generalsekreterare och chef för PPE-gruppens enhet för intern organisation, med en begäran om att få anordna ett presidiesammanträde i Amsterdam, Nederländerna, torsdagen den 14 till fredagen den 15 november 2013, - konstaterade att de politiska grupperna, enligt artikel 2.1 e i de gällande bestämmelserna, hade rätt att anordna sammanträden under högst fem fredagsförmiddagar eller fredagseftermiddagar under veckor som infaller under gruppveckorna, och konstaterade att gruppen i fråga redan hade använt upp sin totala kvot och redan hade beviljats ett undantag på två halvdagar för ett annat sammanträde, - godkände denna begäran. 45/49 PE /CPG

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 14.06.2012 PE-7/CPG/PV/2012-13 TALMANSKONFERENSEN UTKAST TILL PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 juni 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg

Läs mer

PROTOKOLL. 9 september 2010

PROTOKOLL. 9 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-23 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen 9 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE443.626/CPG Förenade i mångfalden

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

PROTOKOLL 17-04-2012

PROTOKOLL 17-04-2012 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 17.04.2012 PE-7/BUR/PV/2012-8 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 17-04-2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE 482.863/BUR Förenade i mångfalden PRESIDIET

Läs mer

PROTOKOLL. 6 december 2012

PROTOKOLL. 6 december 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 06.12.2012 PE-7/CPG/PV/2012-22 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel PV\923235.doc

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA DEN 10-13 JANUARI 2005 STRASBOURG DEN 26-27 JANUARI 2005 BRYSSEL 10/1/05 PE SV SV Teckenförklaring - förfaranden Om inte parlamentet beslutar annorlunda kommer de behandlade

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

PROTOKOLL. 27 oktober 2011

PROTOKOLL. 27 oktober 2011 PE-7/CPG/PV/2011-31 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg PE 473.194/CPG PE-7/CPG/PV/2011-31

Läs mer

PROTOKOLL. 16 maj 2012

PROTOKOLL. 16 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 16.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-10 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 16 maj 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\902685.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL PV 13/04 från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

PROTOKOLL. 24 maj 2012

PROTOKOLL. 24 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 24.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-11 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 24 maj 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg PV\904302.doc

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

PROTOKOLL. den 10 januari 2013

PROTOKOLL. den 10 januari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 10.01.2013 PE-7/CPG/PV/2013-01 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 10 januari 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\925465.doc

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

PROTOKOLL. 23 september 2010

PROTOKOLL. 23 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-27 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 23 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE446.834/CPG Förenade i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 15.01.03 EUROPAPARLAMENTET PV01/03 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.

2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378. 2006-2007 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 12 oktober 2006 Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.421 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0393

Läs mer

Rollspelsregler SweMUN 2015

Rollspelsregler SweMUN 2015 Rollspelsregler SweMUN 2015 Allmänna instruktioner Delegaterna ska alltid rätta sig efter och respektera Generalsekreterarens och ordförandenas beslut utan att öppet visa sitt eventuella missnöje. Ordförandena

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA INTERPARLAMENTARISKT UTSKOTTSSAMMANTRÄDE Europaparlamentet

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

16700/14 tf/gw 1 DGB 1 B

16700/14 tf/gw 1 DGB 1 B Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2014/0014 (COD) 16700/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 15891/14 Ärende: AGRI 786 AGRIFIN

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 4/2003 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2003 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret 2003. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

BESTÄMMELSER OM MEDIEREPRESENTANTERS UPPTAGNINGAR I EUROPAPARLAMENTETS LOKALER

BESTÄMMELSER OM MEDIEREPRESENTANTERS UPPTAGNINGAR I EUROPAPARLAMENTETS LOKALER 4.4 BESTÄMMELSER OM MEDIEREPRESENTANTERS UPPTAGNINGAR I EUROPAPARLAMENTETS LOKALER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 7 SEPTEMBER 2015 EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM HAR BESLUTAT FÖLJANDE, med beaktande av artikel

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om Nordkorea Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön, med beaktande

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2015)0279 Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor P7_TA-PROV(203)0056 Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor Europaparlamentets resolution av den 7 februari 203 om juridisk utbildning samordnare vid domstolarna (202/2864(RSP)) Europaparlamentet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE(2015)0121_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 21 januari 2015

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.4.2016 COM(2016) 221 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/2216(COS) 9 januari 2002 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens meddelande Fotgängarskydd Åtagande

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

PROTOKOLL 10-11-2010

PROTOKOLL 10-11-2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 10.11.2010 PE-7/BUR/PV/2010-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 10-11-2010 Paul-Henri Spaak-byggnaden - Rum 6B001 - - - Bryssel PV\850540.doc PE447.003/BUR Förenade i mångfalden

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Prognos 24 timmar/7 dagar

Prognos 24 timmar/7 dagar Prognos 24 timmar/7 dagar Prognos 24 timmar Antalet sökande förväntas ligga mellan 1 300 1 700. Antalet BUV förväntas ligga mellan 250 400. Prognos 7 dagar Antalet sökande förväntas ligga mellan 8 000

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker...

Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker... Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker...... 3 På onsdag klockan 15.00 kommenterar parlamentsledamöterna i kammaren

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 29.4.2015 2014/2204(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 11 december 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av EU-stridsgruppen som ställs upp av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge för beredskapsturen

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 10 februari 2010 P7_TA-PROV(2010)02-10 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 439.055 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 20.2.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C 3 budgetåret

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

Effektivare användning av energi

Effektivare användning av energi Effektivare användning av energi Viktiga frågor på den europeiska agendan är hur EU ska möta klimatutmaningar och trygga energiförsörjningen. Fluktuerande oljepriser, osäker energidistribution och oro

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer