Narkotikaharmonisering - Uppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Narkotikaharmonisering - Uppföljning"

Transkript

1 Narkotikaharmonisering - Uppföljning Expertgruppen Läkemedel och toxikologi Användarmöte mars 2017

2 Expertgruppsarbete HARMONISERINGAR Nationell harmonisering inom alkohol- och drogtestningsområdet, med målet att förbättra rättssäkerheten.

3 U-Kreatinin vid Drogtestningi B-PEth (Fosfatidyletanol) Jan 2012 Kvalitetssäkringsprogram PEth Cut-off Lab U-Kreatinin Method PEth 16:0 18:1 PEth total PEth 16:0 18:1 PEth total 1 LCMSMS X 0,05 PEth 2 LCMSMS X X 0,32 0,70 3 Nedre LCMSMS gränsvärde X 4 LCMSMS X 0,10 5 LCMSMS X 0,05 0,10 6 LCMSMS X 0,10 Cut-off Lab Method PEth 16:0 18:1 PEth 16:0 18:1 1 LCMSMS X 0,05 2 LCMSMS X 0,05 3 LCMSMS X 0,05 4 LCMSMS X 0,05 5 LCMSMS X 0,05 6 LCMSMS X 0,05 7 LCMSMS X 0,05 8 LCMSMS X 0,05 Mätkomponent Namn Mätmetod Beslutsgränser Narkotikaanalyser i urinprov Gränsvärden (screening och verifiering) Amfetaminer, Bensodiazepiner, Cannabis, Kokain, Opiater Svarsrutiner Sept 2013 Jan 2016 Läkartidningen (2011) Nr Vol 108.

4 EQUALIS Rekommendation DROGSCREENING (immunokemisk analys) Okt Gränsvärde (µg/l) U-Amfetaminer 500 U-Amfetaminer s013_graensvaerden-foer-narkotika-i-urin_10.pdf From DROGVERIFIKATION (masspektrometrisk analys) Amfetamin Metamfetamin MDMA MDA U-Bensodiazepiner 200 U-Bensodiazepiner Desmetyldiazepam Temazepam Oxazepam Lorazepam 7-Amino-klonazepam 7-Amino-nitrazepam 7-Amino-flunitrazepam Hydroxi-alprazolam Hydroxi-triazolam Gränsvärde (µg/l) U-Cannabis 20 / 25 * U-Cannabis THC-COOH 10 U-Kokain 150 U-Kokain Bensoylekgonin 100 U-Opiater (total) 300 U-Opiater (total) 6-Acetylmorfin (6-AM) 10 Morfin Kodein Etylmorfin 6-AM *) Beroende på screeningmetod finns reagens på marknaden med gränsvärdet 20 eller 25 µg/l

5 Läkartidningen (2015) 112:

6 Gränsvärden - Screening Antal: 22 Antal: 27

7 Gränsvärden - Verifikation Antal: 10 (100%) Antal: 5 (63%)

8 U-Kreatinin Nedre gränsvärde Jan 2012 Kvalitetssäkringsprogram PEth PEth Mätkomponent Namn Mätmetod Beslutsgränser Sept 2013 Narkotikaanalyser i urinprov Jan 2016 Gränsvärden (screening och verifiering) Amfetaminer, Bensodiazepiner, Cannabis, Kokain, Opiater Pre- och post analys Svarsrutiner

9 Harmonisering av rutiner vid beställning och svarsrapportering av narkotikaanalys i urinprov Hur gör laboratorierna? Vad rekommenders i publikationer? 9

10 Enkät 13 frågor Rutiner vid beställning och svarsrapportering av narkotikaanalys i urinprov. Skickades ut: Svar senast: förlängt till Antal svar: 19 st (Alla kemlab: 18 Sverige, 1 Utländskt)

11 1. Utförande av screening och/eller verifikation? Vårt lab utför: Screening 19 / 19 Nationellt deltagande 78% av kemlab (Sverige 23 deltagare kemlab, 18/23 = 78%) Verifikation 7 / 19 Nationellt deltagande 88% (Sverige 8 verifieringslab, 7/8 = 88%)

12 Referenser - Rekommendationer 1. Hansson T, Helander A, Beck O, Elmgren A, Kugelberg F, Kronstrand R. Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten. Läkartidningen, 2015;112: Narkotikaanalyser. Swedac doc 01:37, utgåva Rekommendation för provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin, Equalis recommendation S015 version 2.1. (Socialstyrelsens Meddelandeblad: Narkotikatester av urin inom hälso- och sjukvården (utgiven 2008).) 4. EWDTS. European Guidelines for Workplace Drug Testing in Urine version

13 Vad gör vi LIKA? och Vad gör vi OLIKA? 13

14 14 Vad gör vi LIKA?

15 6. Svarsutlämning av U-Kreatinin 6a) Hur svaras U-kreatinin koncentrationen ut vid missbruksanalyser i urin? Analyseras automatiskt och svaras alltid ut tillsammans med varje provsvar Analyseras automatiskt och svaras alltid ut men separat från provsvaren av missbruksanalyserna Analyseras inte automatiskt och svaras inte alltid ut endast om beställaren har beställt analysen 95% (18/19) 5% (1/19) - Olikheter: Ofta Svarskommentar ang < 2 mmol/l. Kommentarerna är olika. Svarsutlämning vid Krea < 2 mmol/l. Svar lämnas ut eller svar lämnas inte ut. Referens: [1] Provets kreatininkoncentration bör alltid mätas och anges i svaret.

16 16 Vad gör vi OLIKA?

17 2. Vilket analysnamn använder Ni på er remiss för beställning av nedan analys? U-. - olika ca 2/3 U-. 1/3 ej U- Analys Analysnamn på remiss Majoritet U-Amfetaminer Amfetamin (7/18) Amfetamin/ Ecstacy (5/18) U-Bensodiazepiner U-Buprenorfin U-Dextropropoxyfen Bensodiazepin (4/18) Buprenorfin (12/13) Dextropropoxyfen (8/8) Bensodiazepiner (11/18) DROG (1/13) Amfetaminer (5/18) U-Kannabinoider Cannabis (10/18) Kannabis (1/18) Cannabinoider (2/18) U-Kokain Kokain (15/15) Kokain *) Analyser som ingår i Equlais kvalitetsprogram Missbruksanalyser och deras analysnamn. 100% U-LSD LSD (5/5) LSD 100% U-Metadon Metadon (10/12) EDDP (Metadon) (1/12) DROG (1/18) Amfetamin 39% Bensdiaz (1/18) DROG (1/18) Bensodiazepiner 61% DROG (1/12) Kannabinoider (2/18) Kannabinoid (1/18) Cannabismetaboliter (1/18) DROG (1/18) Buprenorfin 92% Dextropropoxyfen 100% Cannabis 56% Metadon 83% U-Opiater Opiater (16/18) Heroin/Morfin (1/18) DROG (1/18) Opiater 89% U-Tramadol Tramadol (11/11) Tramadol 100% Diskussionsfråga grupp 1 o 2

18 3. Gränsvärde för analysen Diskussionsfråga grupp 1 o 2 3a) Anger Ni alltid gränsvärdet för analysen i svaret? JA 53% (10/19) NEJ 47% (9/19) Gränsvärde 43% (6/14) Cut-off 29% (4/14) Tröskelvärde 7% (1/14) Gränsnivå 7% (1/14) Positivt/Negativt 7% (1/14) Referensvärde 7% (1/14) 3c) Vilket ord används i övrig dokumentation kring missbruksanalyserna? (flera ord får anges) Cut-off 57% (15/26) Gränsvärde 27% (7/26) Tröskelvärde 8% (2/26) Brytpunkt 4% (1/26) Lägsta värde för positiv identifiering 4% (1/26) Referens: [3] Provsvaren ska vara uttryckta i klartext och information om metodernas känslighet bör redovisas. [4] EWDTS Reporting of results The cut-off used for the test should be included

19 4. Screening eller Sållning? 4a) Vilket av orden screening eller sållning -använder Ni i analyssvaret? Screening 83% (15/18) Sållning 17% (3/18) 4b) Vilket av orden använder Ni i övrig dokumentation kring missbruksanalyserna? (provtagningsanvisningar etc.) Screening 83% (15/18) Sållning 6% (1/18) Båda 11% (2/18) Referens: [1-2] Screening NPU-systemet: Sållning Diskussionsfråga grupp 1 o 2

20 5. Terminologi vid rapportering av resultat 5. Vilken terminologi använder Ni vid rapportering av resultat 5 a) Vid screening? Positivt / Negativt 61% (11/18) Påvisat / Ej påvisat 22% (4/18) Påvisbart / Ej påvisbart 17% (3/18) 5b) Vid verifikation? Positivt / Negativt 57% (4/7) Påvisat / Ej påvisat 14% (1/7) Påvisbart / Ej påvisbart 29% (2/7) Referens: [2] [3] Positivt / Negativt [4]

21 7. Verifikation av positiva screening svar 7a) Hur är rutinen för verifikation av positiva screening svar? Positiva resultat på screeningen verifieras. Vissa avdelningar har ett avtal med lab att endast screening utförs och att de själva bestämmer vad som ska verifieras. Alla beställare får själv avgöra om provet ska verifieras eller inte (på remissen eller annan kontakt med lab) Alla positiva resultat på screeningen verifieras automatiskt 50% (9/18) 44% (8/18) 6% (1/18) 1 lab: Olika regler olika analyser - Alla beställare får själv avgöra om provet ska verifieras eller inte, men positiva amfetamin och cannabis verifieras alltid. Referens: [2] I de fall icke verifierade resultat rapporteras måste begränsningen i resultatets giltighet tydligt anges i information till kunderna. [3] Laboratoriet kan rapportera positiva screeningresultat när beställaren har begärt det, om testet är en del av vård och behandling [4] EWDTS The presumptive presence for any drug following the initial preliminary screen must have the presence of the drug or drug metabolit confirmed. Diskussionsfråga grupp 1 o 2

22 8 och 9. Rutin för utlämnande av screening- och verifikationsresultat 8a) Av de prover som verifieras lämnas både screening- och verifkationsresultat till beställaren eller endast det slutgiltiga verifikationsresultatet? Svar lämnas på både screening- och verifikationsresultat till beställaren 89% (17/19) Svar lämnas endast på det slutgiltiga verifikationsresultatet till beställaren 11% (2/19) 9. Om både screening- och verifkationsresultat svaras ut till beställaren vilket av svarsalternativen nedan stämmer? Alla beställare får först screeningresultatet och senare verifikationsresultatet. De beställare som har avtal med laboratoriet får först screeningresultatet och senare verifikationsresultatet. Övriga beställare får screening- och verifikationsresultatet i samma svarsrapport. Screening- och verifikationsresultatet svaras ut samtidigt i samma svarsrapport. Dvs screeningresultatet lämnas inte ut förrän verifikationen är slutförd. 61% (11/18) 28% (5/18) 11% (2/18) Diskussionsfråga grupp 1 o 2

23 FRÅGOR TILL LAB SOM UTFÖR VERIFIKATION (10-12) 10. Kvantitativa eller kvalitativa analyssvar? 10a) Vid verifikation lämnar Ni ut kvantitativa (koncentration) eller kvalitativa (substansen påvisad eller inte) svar? Både kvantitativa och kvalitativa 57% (4/7) Kvantitativa: Cannabis Kvantitativa 29% (2/7) Kvalitativa 14% (1/7) Referens: [1] Verifikationsanalysen rekommenderas vara kvantitativ och koncentrationen av drogen eller dess metabolit bör anges i svaret vid ett positivt testresultat. [2] Svarsrapportering: Både kvalitativa och kvantitativa resultat kan anges. [4] EWDTS All confirmations must be quantitative 11. Enhet 11. I vilken enhet svarar Ni ut koncentrationer på missbruksanalyser i urin? ng/ml (µg/ml) 43% (3/7) µg/ml 14% (1/7) Referens: [4] EWDTS ng/ml SAMSHA µg/l (mg/l) 43% (3/7) Diskussionsfråga grupp 1 o 2 NPU-systemet: µg/l

24 12. Uträknad kvot mot kreatinin i analyssvaret 12a) Anger Ni uträknad kvot mot kreatinin på någon analys i svaret? JA 71% (5/7) Cannabis 100% (5/5) NEJ 29% (2/7)

25 13. Användning av NPU-koder 13a. Vilken typ av koder använder Ni vid elektronisk överföring av resultat till beställare? Lokala koder 33% (6/18) NPU-koder 28% (5/18) NPU-koder + Lokala koder 28% (5/18) Inga koder 11% (2/18) 13b. Vid verifikation hur rapporterar ni resultatet? Med en separat kod jämfört med screeningtestresultatet 82% (9/11) Som en textkommentar till resultatet från screeningtest 9% (1/11) Med samma kod som screeningtestresultatet (och resultatet från screeningtestet ersätts) 9% (1/11)

26 Sammanfattningsvis Narkotikaharmoniseringen Harmonisering beställning / svarsrapportering Harmonisering gränsvärden Screening fortfarande inte harmoniserat Verifikation näst intill harmoniserat Väldigt mycket olikheter stort behov av harmonisering! Vi nationella laboratorier måste prata med varandra och komma fram till gemensamma rekommendationer där vi försöker göra lika. 26

Nationell Narkotikaharmonisering. Therese Hansson Expertgruppen Läkemedel och toxikologi Användarmöte mars 2018

Nationell Narkotikaharmonisering. Therese Hansson Expertgruppen Läkemedel och toxikologi Användarmöte mars 2018 Nationell Narkotikaharmonisering Therese Hansson Expertgruppen Läkemedel och toxikologi Användarmöte 22-23 mars 2018 Expertgruppsarbete U-Kreatinin Gränsvärden Nationell harmonisering inom alkohol- och

Läs mer

Harmonisering av missbruksanalyser i urin

Harmonisering av missbruksanalyser i urin Harmonisering av missbruksanalyser i urin EQUALIS användarmöte för läkemedel/toxikologi 24 november 2011 Stockholm Harmonisering av missbruksanalyser i urin 1) Harmonisering av U-Kreatinins nedre gränsvärde

Läs mer

Harmonisering av Missbruksanalyser i urin

Harmonisering av Missbruksanalyser i urin Harmonisering av Missbruksanalyser i urin Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi EQUALIS användarmöte för Läkemedel/Toxikologi 21-22 Mars 2013 Stockholm Harmoniseringar 1) Harmonisering av U-Kreatinins nedre

Läs mer

Harmonisering av narkotikaanalyser i urinprov

Harmonisering av narkotikaanalyser i urinprov Harmonisering av narkotikaanalyser i urinprov Equalis expertgrupp Läkemedel / Toxikologi Therese Hansson Användarmöte 23 april 2015 Expertgruppsarbete HARMONISERINGAR Nationell harmonisering av metoder

Läs mer

Nationell Harmonisering av Missbruksanalyser i Urin

Nationell Harmonisering av Missbruksanalyser i Urin Nationell Harmonisering av Missbruksanalyser i Urin Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi Therese Hansson & Robert Kronstrand EQUALIS användarmöte för Läkemedel/Toxikologi 24-25 Mars 2014 Knivsta Harmoniseringar

Läs mer

Narkotikafri gymnasieskola. Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin & saliv & Mats Ohlson

Narkotikafri gymnasieskola. Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin & saliv & Mats Ohlson Narkotikafri gymnasieskola Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin & saliv 2018-12-03 & 2018-12-04 Mats Ohlson Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Disposition Introduktion Val av

Läs mer

Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten

Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten Citera som: Läkartidningen. 2015;112:DLHH Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten THERESE HANSSON, tekn dr, kemist, Region Skåne; Medicinsk service, Labmedicin, Klinisk kemi, Lund

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Dopinglaboratoriet ABP Erytrocyter partikelkoncentration (B-EPK) Erytrocyter medelvolym (Erc(B)-MCV) Erytrocyter, volymfraktion (B-EVF) Hemoglobin (B-Hb) Hemoglobin massa (Erc(B)-MCH) Hemoglobinmassakoncentration

Läs mer

Harmonisering av Fosfatidyletanol (PEth) Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi

Harmonisering av Fosfatidyletanol (PEth) Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi Harmonisering av Fosfatidyletanol (PEth) Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi PEth 16:0 18:1 EQUALIS användarmöte för Läkemedel/Toxikologi 21-22 Mars 2013 Stockholm Harmoniseringar 1) Harmonisering av U-Kreatinins

Läs mer

Rekommendation för provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin

Rekommendation för provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin 1 (5) 2016-04-22 för provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin en är framtagen av Olof Beck, Anders Helander och Therese Hansson Denna reviderade version (2.1) ersätter

Läs mer

Missbruksanalyser. Missbruksanalyser. Inledning

Missbruksanalyser. Missbruksanalyser. Inledning LABORATORIEMEDICIN Missbruksanalyser Missbruksanalyser Inledning Vi vill med denna översikt redovisa vilka missbruksmedel som analyseras vid Laboratoriemedicin, NUS och ge en bild av de vanligaste problemen

Läs mer

Nya provmatriser för framtidens missbruksanalyser

Nya provmatriser för framtidens missbruksanalyser Nya provmatriser för framtidens missbruksanalyser En litteraturstudie Rosan Tekin Examensarbete, 15 hp Receptarieprogrammet, 180 hp Rapporten godkänd: VT 2019 Handledare: Patrik Appelblad, Examinator:

Läs mer

Drogtestning i urin - Rutin för hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Drogtestning i urin - Rutin för hälso- och sjukvård Region Gävleborg Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-261680 Fastställandedatum: 2018-12-17 Giltigt t.o.m.: 2019-12-17 Upprättare: Robert H Frieberg Fastställare: Janne Raappana Drogtestning i urin - Rutin

Läs mer

Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping

Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping SAD:s forskarmöte i Uppsala 21-22 november 2013 Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping Kerstin Käll MD, överläkare Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Hårprov i körkortsärenden

Läs mer

MISSBRUKSDIAGNOSTIK Klinisk kemisk diagnostik HT 2016 Elisabeth Hjortswang

MISSBRUKSDIAGNOSTIK Klinisk kemisk diagnostik HT 2016 Elisabeth Hjortswang MISSBRUKSDIAGNOSTIK Klinisk kemisk diagnostik HT 2016 Elisabeth Hjortswang Missbruk delas upp i narkotikamissbruk och alkoholmissbruk. NARKOTIKAMISSBRUK Kommer från grekiskans narkotikos som betyder sömn,

Läs mer

Utvärdering av möjligheten att utföra drogtestning med utandningsprov

Utvärdering av möjligheten att utföra drogtestning med utandningsprov Utvärdering av möjligheten att utföra drogtestning med utandningsprov Utvecklingsenheten Utvärdering av möjligheten att utföra drogtestning med utandningsprov Projektnummer: 2010_164 Olof Beck Layout:

Läs mer

ALAT Plasma/Serum Spektrofotometri Cobas 6000/8000, Roche Kemi, Lycksele, Skellefteå, Umeå µkat/l

ALAT Plasma/Serum Spektrofotometri Cobas 6000/8000, Roche Kemi, Lycksele, Skellefteå, Umeå µkat/l ACTH Plasma Immunometri Cobas 6000/8000, Roche Kemi, Umeå pmol/l AFP Plasma/Serum Immunometri Cobas 6000/8000, Roche Kemi, Umeå µg/l ALAT Plasma/Serum Spektrofotometri Cobas 6000/8000, Roche µkat/l Albumin

Läs mer

Datum Diarienr: SkaS /2016. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m

Datum Diarienr: SkaS /2016. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m Datum 2016-05-23 Diarienr: SkaS 38-2016 Meddelande 8/20 /2016 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2016-06-08 Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus och PV Närhälsan Skaraborg

Läs mer

DROGSCREENING MED MULTITEST 12 PÅ HC Marianne Andersson, distriktssköterska, Oxtorgets hälsocentral Doktorama AB

DROGSCREENING MED MULTITEST 12 PÅ HC Marianne Andersson, distriktssköterska, Oxtorgets hälsocentral Doktorama AB DROGSCREENING MED MULTITEST 12 PÅ HC 20181114 Marianne Andersson, distriktssköterska, Oxtorgets hälsocentral Doktorama AB BAKGRUND Blandmissbruk allt vanligare i befolkningen och särskilt i den grupp som

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ACTH Plasma Immunometri AFP Immunometri µ ALAT Spektrofotometri Albumin Plasma Spektrofotometri BCP. alfa-1-antitrypsin Serum Immunturbidimetri Alkoholer, Aceton Gasvätske-kromatografi Auto XL (Perkin

Läs mer

Sticka eller skicka? Lars Abrahamsson Laboratoriemedicin NÄL Trollhättan

Sticka eller skicka? Lars Abrahamsson Laboratoriemedicin NÄL Trollhättan Sticka eller skicka? Lars Abrahamsson Laboratoriemedicin NÄL Trollhättan Screen-metoder EMIT FPIA KIMS RIA CEDIA Snabbtester Biosensor Analysmetoder Konfirmationsmetoder GC/MS, LC/MS, LC/MS/MS HPLC,

Läs mer

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort. Flödescytometri med fluorescense Impedans. g/dl Hemoglobin massa (Erc(B)-MCH)

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort. Flödescytometri med fluorescense Impedans. g/dl Hemoglobin massa (Erc(B)-MCH) Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Dopinglaboratoriet ABP Erytrocyter partikelkoncentration (B-EPK) Erytrocyter medelvolym (Erc(B)-MCV) Blod Flödescytometri med fluorescense

Läs mer

Utvärdering av sensitivitet och specificitet för Acro Biotech Multitest 15 vid drogscreening

Utvärdering av sensitivitet och specificitet för Acro Biotech Multitest 15 vid drogscreening Utvärdering av sensitivitet och specificitet för Acro Biotech Multitest 15 vid drogscreening HUVUDOMRÅDE: Klinisk kemi FÖRFATTARE: Mattias Lundgren, Madeleine Suba HANDLEDARE: Pär Gustafsson, Sandra Karlsson,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning, klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning, klinisk kemi Förvaltning Ägare Reviderat datum Mariann Sjöberg 2019-03-29 Verksamhet Laboratoriemedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro,Klinisk kemi,akutlaboratorierna Slutgranskare Mariann Sjöberg Diarienr

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning AFP Serum CMIA Architect i2000sr ku/l Örebro, ALAT Plasma Fotometri Advia XPT/1800 µkat/l Örebro Karlskoga Lindesberg Albumin Plasma Fotometri Advia XPT/1800 g/l Örebro Karlskoga Lindesberg Albumin Urin

Läs mer

Stor ökning av narkotikarelaterade dödsfall. Anna Fugelstad Ph D Karolinska Institutet

Stor ökning av narkotikarelaterade dödsfall. Anna Fugelstad Ph D Karolinska Institutet Stor ökning av narkotikarelaterade dödsfall Anna Fugelstad Ph D Karolinska Institutet 800 Årligt antal narkotikarelaterade dödsfall enligt Dödsorsaksregistret 700 600 500 400 300 200 100 0 1997 1998 1999

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Klinisk farmakologi Akutgruppering och BAS-test ABO-bestämning RhD-bestämning BAS-test Albumin i urin, låg nivå U Albumin U Albumin/Kreatinin kvot U Kreatinin Alkoholer P Aceton P Etanol P Isopropanol

Läs mer

Meddelandeblad. Narkotikatester av urin inom hälso- och sjukvården

Meddelandeblad. Narkotikatester av urin inom hälso- och sjukvården Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Personal inom socialtjänsten Laboratorier Januari 2004 Narkotikatester av urin inom hälso- och sjukvården Inledning Upptäckt av narkotikamissbruk

Läs mer

Drogtester i urin. Enkätundersökning bland personal från LARO-mottagningar i Sverige. Denice Bergman

Drogtester i urin. Enkätundersökning bland personal från LARO-mottagningar i Sverige. Denice Bergman Drogtester i urin Enkätundersökning bland personal från LARO-mottagningar i Sverige Denice Bergman Examensarbete i farmaci 30 hp Masterprogrammet i farmaci 120 hp Rapporten godkänd: xx månad 2014 Handledare:

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi AFP Serum CMIA Architect i2000sr Örebro, ku/l ALAT Plasma Fotometri Vitros 5.1 µkat/l Albumin Plasma Fotometri Vitros 5.1 Albumin Urin Turbidimetri Advia 1800 Örebro mg/l Albumin, immunologisk Plasma Turbidimetri

Läs mer

Narkotikadödligheten i Sverige. Anna Fugelstad Med dr Karolinska Institutet

Narkotikadödligheten i Sverige. Anna Fugelstad Med dr Karolinska Institutet Narkotikadödligheten i Sverige Anna Fugelstad Med dr Karolinska Institutet 800 Årligt antal narkotikarelaterade dödsfall enligt Dödsorsaksregistret 700 600 500 400 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001

Läs mer

Laboratorium. Patientjournal. Personalakt

Laboratorium. Patientjournal. Personalakt Riktlinjer för tillförlitlig alkohol- och drogtestprocess Bakgrund De centrala organisationerna på arbetsmarknaden har tillsammans med representanter från Datainspektionen, Socialstyrelsen, Swedac samt

Läs mer

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter.

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Equalis Upplands Väsby 2013-10-18 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Om myndighetens

Läs mer

Datum Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m (om inget annat datum anges i texten)

Datum Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m (om inget annat datum anges i texten) Datum 2017-01-31 Meddelande 1a/20 /2017 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2017-02-15 (om inget annat datum anges i texten) Klinisk kemi Justering av referensintervall Fr.o.m.

Läs mer

Narkotikastrafflagen (1968:64)

Narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikastrafflagen (1968:64) Högsta domstolen har i ett flertal domar med början från NJA 2011 s 357 ändrat praxis. Beträffande ecstasy och substanser i samma farlighetsklass har man fastslagit att dessa

Läs mer

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 2, april 2012 Innehåll: 2-4 Klinisk kemi - Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören - Ny och bättre metod för analys av 25-hydroxi Vitamin D i serum

Läs mer

Ansvarig utgivare: Verksamhetschefer 1(7) Redaktör: Carina Wallner Labnytt nr 9, november 2018

Ansvarig utgivare: Verksamhetschefer 1(7) Redaktör: Carina Wallner Labnytt nr 9, november 2018 Ansvarig utgivare: Verksamhetschefer 1(7) Labnytt LABORATORIEMEDICIN DALARNA PATOLOGI OCH CYTOLOGI DALARNA. INNEHÅLLSFÖRTECKNING AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN...2 Driftstörning i samband med inkoppling

Läs mer

Ny metod för drogtestning: applikation av utandningsprov som alternativ till urin

Ny metod för drogtestning: applikation av utandningsprov som alternativ till urin Ny metod för drogtestning: applikation av utandningsprov som alternativ till urin Utvecklingsenheten Ny metod för drogtestning: applikation av utandningsprov som alternativ till urin Projektnummer 2011:199

Läs mer

Riktlinjer för Alkohol & Droger

Riktlinjer för Alkohol & Droger Riktlinjer för Alkohol & Droger Omtanke är en viktig del i FORIAs företagskultur. Genom att förebygga, upptäcka och rehabilitera missbruk visar Du som chef omtanke om dina medarbetare. Tillsammans med

Läs mer

Droger och mediciner är det ett problem i svensk trafik?

Droger och mediciner är det ett problem i svensk trafik? Droger och mediciner är det ett problem i svensk trafik? Susanne Gustafsson 1 Åsa Forsman 2 Magnus Hjälmdahl 3 1 Utredare, Statens väg- och transportforskningsinstitut. E-post: susanne.gustafsson@vti.

Läs mer

Förekomst av droger och läkemedel hos förare i dödsolyckor

Förekomst av droger och läkemedel hos förare i dödsolyckor VTI pm Dnr: 2012/0727-22 2014-01-22 www.vti.se Förekomst av droger och läkemedel hos förare i dödsolyckor Utvärdering av datakvalitet Åsa Forsman VTI pm VTI pm Förord Trafikverkets djupstudier är en viktig

Läs mer

Datum 2016-05-25 /2016. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m. 2016-06-08

Datum 2016-05-25 /2016. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m. 2016-06-08 Datum 2016-05-25 Meddelande 4/20 /2016 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m. 2016-06-08 Klinisk kemi S-Zink, nytt referensintervall fr.o.m. 2016-06-08 Referensintervallet ändras till

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad DECEMBER 2013

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad DECEMBER 2013 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

Rutin drogtest MiniMia öppenvårdsmottagning

Rutin drogtest MiniMia öppenvårdsmottagning Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Aktuellt från kvalitetssäkringsprogrammen

Aktuellt från kvalitetssäkringsprogrammen Aktuellt från kvalitetssäkringsprogrammen Användarmöte allmän klinisk kemi 2017 Anna Norling 10 november 2017 Hjärtmarkörer (104) Apolipoproteiner (140) Patientmedian (445) Serumindex (437) NPU-koder i

Läs mer

7/201. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm gällande fr.o.m. 2016-06-08

7/201. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm gällande fr.o.m. 2016-06-08 Datum 2016-05-23 Meddelande 7/201 2016 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm gällande fr.o.m. 2016-06-08 Klinisk kemi S-Zink, nytt referensintervall Referensintervallet ändras till 8-14 µmol/l vilket

Läs mer

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen Rättstoxikologi 1. Inledning 2. Naturen 3. Alkohol 4. Narkotika 5. Partydroger 6. Läkemedel 1. Vad är en förgiftning? Olika mekanismer: - hjärnstammen (andning o cirkulation) - hjärtat (rytmrubbning) -

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008.

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 011-15 22 68 2009-04-16 SN-124/2009 Narkotikakartläggning för 2008 Förslag till beslut tar del av narkotikartläggning för

Läs mer

Vad är nationella riktlinjer?

Vad är nationella riktlinjer? Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version Vad är nationella riktlinjer? Ska vara ett stöd vid fördelning av resurser Ge underlag för beslut om organisation Kan bidra till

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) Datum 2012-01-26 Meddelande 1/20 2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) B-Celler, svarsrapportering Vid differentialräkning av

Läs mer

Meddelande 8/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi. Hantering av spinalvätskeprover.

Meddelande 8/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi. Hantering av spinalvätskeprover. Datum 2010-11-10 Meddelande 8/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi Hantering av spinalvätskeprover. Många av de analyser som utförs på cerebrospinalvätska är känsliga för hantering

Läs mer

DROG 3: U-Missbruksläkemedel på LCMSMS (SKA09971)

DROG 3: U-Missbruksläkemedel på LCMSMS (SKA09971) 1(5) DROG 3: U-Missbruksläkemedel på LCMSMS (SKA09971) U-Zolpidem (NPU53093) U-Zolpidem-fenyl-4-karboxylsyra (SKA05828) U-Zopiklon (SKA07008) U-Zaleplon (NPU27417) U-Pregabalin (NPU29314) U-Gabapentin

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

Dräger DrugCheck 3000 Drogtestningssystem

Dräger DrugCheck 3000 Drogtestningssystem Dräger DrugCheck 3000 Drogtestningssystem Använd Dräger DrugCheck 3000 för att på bara några minuter ta reda på om en person har vissa droger i kroppen. Den kompakta salivbaserade drogtesten ger tillförlitliga

Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Stockholms län 1994-2012. Anna Fugelstad, Mats Ramstedt RAPPORT NR 54. - Om den aktuella utvecklingen med fokus på 2012

Narkotikarelaterad dödlighet i Stockholms län 1994-2012. Anna Fugelstad, Mats Ramstedt RAPPORT NR 54. - Om den aktuella utvecklingen med fokus på 2012 Narkotikarelaterad dödlighet i Stockholms län 1994-2012 - Om den aktuella utvecklingen med fokus på 2012 Anna Fugelstad, Mats Ramstedt RAPPORT NR 54 2 STADs rapportserie, 2013 Rapport nummer 54 ISSN: 1654-7497

Läs mer

Nationell baskurs 2014-11-25

Nationell baskurs 2014-11-25 Nationell baskurs 2014-11-25 1 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skadeverkningar orsakade

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

Förändringar i TakeCare:s beställningar av laboratorieanalyser

Förändringar i TakeCare:s beställningar av laboratorieanalyser 1 (7) 2018-05-08 Till användare av Take Care CSTC Förändringar i TakeCare:s beställningar av laboratorieanalyser Den 16 maj uppdaterar Karolinska Universitetslaboratoriet analyssortimentet för elektroniska

Läs mer

Narkotikarelaterade dödsfall. En analys av 2014 års dödsfall och utveckling av den officiella statistiken

Narkotikarelaterade dödsfall. En analys av 2014 års dödsfall och utveckling av den officiella statistiken Narkotikarelaterade dödsfall En analys av 2014 års dödsfall och utveckling av den officiella statistiken Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder,

Läs mer

Läkemedel beroende rehabilitering

Läkemedel beroende rehabilitering Läkemedel beroende rehabilitering Narkotikaförteckningar Alla narkotikaklassade ämnen i Sverige indelas i fem olika förteckningar, vilka regleras genom Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om

Läs mer

Läkemedel och droger i trafiken

Läkemedel och droger i trafiken Läkemedel och droger trafken - en rättskemsk stude RMV, Rättskemska avd Lnköpng Semnarum för flygläkare 2005-10-21 RMV, Rättskemska avd, Lnköpng Drograttfyller Läkemedel??? Vem? Narkomaner! Mssbrukare!

Läs mer

Alkolås i Sverige Om alkolås. Minst tre olika varianter. Lars Englund Chefsläkare Transportstyrelsen

Alkolås i Sverige Om alkolås. Minst tre olika varianter. Lars Englund Chefsläkare Transportstyrelsen Om Lars Englund Chefsläkare Transportstyrelsen Alkolås i Sverige Minst tre olika varianter Som kvalitetssäkring av transporter Försöksverksamhet från 1999 till 2013 Alkolås efter rattfylleri från 2012

Läs mer

Frågeområde alkohol och droger

Frågeområde alkohol och droger Frågeområde alkohol och droger Nationella folkhälsoenkäten 2018 Gävleborg Riskabel alkoholkonsumtion bygger på screeningtestet Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT). AUDIT utvecklades av WHO

Läs mer

Att bli kär, när man själv vill..!!? Att kyssa en groda, och få se en Prins!!? Drogreceptorer. Hitta en nål i en höstack. Agenda

Att bli kär, när man själv vill..!!? Att kyssa en groda, och få se en Prins!!? Drogreceptorer. Hitta en nål i en höstack. Agenda Hitta en nål i en höstack Lars Abrahamsson Laboratoriemedicin NU-sjukhuset Att bli kär, när man själv vill..!!? Att kyssa en groda, och få se en Prins!!? Lars Abrahamsson Laboratoriemedicin NU-sjukvården

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Farmakokinetiska studier av klonazepam i saliv, blod och urin

Farmakokinetiska studier av klonazepam i saliv, blod och urin Farmakokinetiska studier av klonazepam i saliv, blod och urin Utvecklingsenheten Farmakokinetiska studier av klonazepam i saliv, blod och urin Projektnummer: 2009_101 Fredrik Kugelberg, Robert Kronstrand

Läs mer

Akuta narkotikarelaterade dödsfall

Akuta narkotikarelaterade dödsfall Akuta narkotikarelaterade dödsfall Rapport till Folkhälsoinstitutet 2011 Anna Fugelstad Karolinska Institutet Institutionen för klinisk neurovetenskap anna.fugelstad@ki.se 2 Akuta narkotikadödsfall 1994

Läs mer

Droganalyser av avloppsvattnet. Landskrona Stefan Åberg, ANDT-samordnare,

Droganalyser av avloppsvattnet. Landskrona Stefan Åberg, ANDT-samordnare, Droganalyser av avloppsvattnet Landskrona 2014-2016 Stefan Åberg, ANDT-samordnare, 0418-47 45 80 2016-07-11 Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona Bakgrund Hur är narkotikaläget i Landskrona stad?

Läs mer

Diskussion: Kan man lita på jämförelser mellan länder? Vilka krav ställs på det underlag som som rapporterars?

Diskussion: Kan man lita på jämförelser mellan länder? Vilka krav ställs på det underlag som som rapporterars? Narkotikadödlighet Diskussion: Kan man lita på jämförelser mellan länder? Vilka krav ställs på det underlag som som rapporterars? Joakim Strandberg, expert drogrelaterad dödlighet & samordnare EMCDDA Narkotikarelaterad

Läs mer

Nätdroger bland unga

Nätdroger bland unga Nätdroger bland unga 2012-2015 - Mönster - Utveckling 2012-15 - Vilka använder andra droger och riskfaktorer Frågor om narkotika i CAN:s skolenkäter Följt av frågor vilka preparat som används, från vem/vilka

Läs mer

Läkemedel och trafik

Läkemedel och trafik Läkemedel och trafik 2016-05-18 Dorota Religa/ Kurt Johansson Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Regelverket om läkemedel och bilkörning LVFS 2009:13, 2;15: Vid förskrivning

Läs mer

Drogrelaterad död; Internetdroger i Sverige 2007-2015

Drogrelaterad död; Internetdroger i Sverige 2007-2015 Drogrelaterad död; Internetdroger i Sverige 2007-2015 Gisela Pettersson Specialistläkare i rättsmedicin Karlstad 2016-05-19 Missbruk ur rättsmedicinsk perspektiv Dödsfallsutredningar Mycket vanligt med

Läs mer

Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones

Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones Svensk standard SS-EN ISO 15189:2012 utgåva 3 Medicinska laboratorier krav på kvalitet och kompetens 15189 är en kombination av kvalitetskrav

Läs mer

Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige

Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige VTI notat 23-2011 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige Resultat från EU-projektet DRUID Åsa Forsman Susanne Gustafsson Magnus Hjälmdahl Gunnel

Läs mer

METABOLITLISTA LITA URINTESTER

METABOLITLISTA LITA URINTESTER METABOLITLISTA LITA URINTESTER Analyter AMFETAMIN (AMP 300) Koncentration (ng/ml) Läkemedel som ger positivt utslag D,L-Amfetaminsulfat 75 Attentin L-Amfetamin 10,000 (±) 3,4-150 Metylendioxyamfetamin

Läs mer

Rapport Analys av narkotika i avloppsvattnet

Rapport Analys av narkotika i avloppsvattnet SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Monica Söderbaum 2016-06-01 SCN-2016-0216 Socialnämnden Rapport Analys av narkotika i avloppsvattnet Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Läs mer

Läkemedel och trafik

Läkemedel och trafik 1 Läkemedel och trafik 2018-05-14 Dorota Religa Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Regelverket om läkemedel och bilkörning LVFS 2009:13, 2 kap,15 Vid förskrivning och utlämnande av läkemedel som

Läs mer

Får ej offentliggöras före den 23 november 2006 kl MET/Bryssel

Får ej offentliggöras före den 23 november 2006 kl MET/Bryssel NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OCH SIFFROR Årsrapport 2006 över situationen på narkotikaområdet i Europa och Statistikbulletinen för 2006 Får ej offentliggöras före: kl. 11.00 MET den 23 november 2006 Europeiska

Läs mer

Presentation av Equalis

Presentation av Equalis Presentation av Equalis Arrangör av extern kvalitetssäkring Equalis 2014-10-21 Equalis, arrangör av extern kvalitetssäkring Syfte att öka patientsäkerheten genom att höja kvalitet och tillförlitlighet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2014:74. TSFS

Läs mer

Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov?

Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov? Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov? Författare Anna Stomberg, biomedicinsk analytiker Vårdcentralen Hentorp, Skövde Projektredovisning 2005:12 Handledare

Läs mer

Resultatsammanställning för alkoholer/etylenglykol

Resultatsammanställning för alkoholer/etylenglykol Resultatsammanställning för alkoholer/etylenglykol EQUALIS användarmöte för läkemedel/toxikologi 4 november 2010 Stockholm Analysomgångar 2010-06 A-E 2010-23 A-E 2010-41 A-E Prov A-C: Etanol, metanol,

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Lars HEricssok r. Jjll"STrOaCKtHiO'cMtSaLÅrNvSaL!tNDnSTilnNGgen 1(7)

Lars HEricssok r. JjllSTrOaCKtHiO'cMtSaLÅrNvSaL!tNDnSTilnNGgen 1(7) Jjll"STrOaCKtHiO'cMtSaLÅrNvSaL!tNDnSTilnNGgen 1(7) Informationsägare: Harald Schaffhauser Granskat av: Hgns Höwitz Fastställd av: Lars H Ericsson SAKERHETSBEST AMMELSE Fastställt datum 2018-03-01 Diarienummer

Läs mer

På gång inom Equalis. Anna Norling, Emilia Svala. tisdagen den 18 september 2018

På gång inom Equalis. Anna Norling, Emilia Svala. tisdagen den 18 september 2018 På gång inom Equalis Post-analytisk kvalitetssäkring Utvärdering av triplikat i kvalitetssäkringsprogram Nytt kvalitetssäkringskoncept, patientmedian, något vi skall införa inom endokrinologin? Anna Norling,

Läs mer

Dräger DrugTest 5000 Testsystem för att upptäcka narkotika

Dräger DrugTest 5000 Testsystem för att upptäcka narkotika Dräger DrugTest 5000 Testsystem för att upptäcka narkotika Ingen pipettering, inga droppar, ingen tidmätning: Med Dräger DrugTest 5000 går det snabbt och enkelt att ta ett salivprov. Provet kan därefter

Läs mer

Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Karolinska universitetslaboratoriet, Solna

Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Karolinska universitetslaboratoriet, Solna Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Karolinska universitetslaboratoriet, Solna Varför validering/verifiering? 1. Säkerställa att analysen fungerar som avsett. 2. Skapa erfarenhet av analysen. Måste

Läs mer

Nedtrappning av långvarig opioidbehandling Hur svårt kan det vara?

Nedtrappning av långvarig opioidbehandling Hur svårt kan det vara? Nedtrappning av långvarig opioidbehandling Hur svårt kan det vara? Henrik Grelz Biträdande överläkare, Smärtrehabilitering SUS Lund Doktorand, Lunds universitet; Institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Utsöndringsprofiler för cannabis i urin: En studie av utsöndringstider hos missbrukare

Utsöndringsprofiler för cannabis i urin: En studie av utsöndringstider hos missbrukare Utsöndringsprofiler för cannabis i urin: En studie av utsöndringstider hos missbrukare Utvecklingsenheten Utsöndringsprofiler för cannabis i urin: En studie av utsöndringstider hos missbrukare Projektnummer:

Läs mer

Nomenklatur för vanliga SNP-analyser Gör vi rätt?

Nomenklatur för vanliga SNP-analyser Gör vi rätt? Nomenklatur för vanliga SNP-analyser Gör vi rätt? Camilla Valtonen-André Tisdagen den 10 nov 2015 Nomenklatur för vanliga SNP-analyser Nomenklatur vad är det? Vad är rätt nomenklatur? Guidelines Varför

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Ny metod för trisomier 13/18/21

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Ny metod för trisomier 13/18/21 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, februari 2014 Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Ny metod för trisomier 13/18/21 3 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - Blodgrupperingssvar på papper upphör

Läs mer

Equalis kvalitetssäkringsprogram 2018

Equalis kvalitetssäkringsprogram 2018 Equalis kvalitetssäkringsprogram 2018 Meticillinresistenta Staphylococcus aureus Christina Welinder Olsson Equalis användarmöte 12 mars 2019 Meticillinresistenta Staphylococcus aureus MRSA 2018:01A-E Molekylärbiologisk

Läs mer

Kvalitetsindikatorer- enkät Kontamination av blododlingar. EQUALIS Användarmöte Klinisk mikrobiologi Annika Wistedt

Kvalitetsindikatorer- enkät Kontamination av blododlingar. EQUALIS Användarmöte Klinisk mikrobiologi Annika Wistedt Kvalitetsindikatorer- enkät Kontamination av blododlingar EQUALIS Användarmöte Klinisk mikrobiologi 2017-03-14 Annika Wistedt Olika verktyg i kvalitetssystemet Intern kontroll Kvalitetsindikatorer avvikelse

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

i Jönköpings län Malin Bengnér, hygienläkare, Smittskydd Vårdhygien Fastställd: Diarienr:

i Jönköpings län Malin Bengnér, hygienläkare, Smittskydd Vårdhygien Fastställd: Diarienr: Smittskydd Vårdhygien Åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta hos personal/studerande inom kommunal vård och omsorg i Jönköpings län Framtagen av: Gäller för: Godkänd av: Pernilla Johansson, Kommunal

Läs mer

UTVECKLINGEN AV AKUTA NARKOTIKADÖDSFALL 1994 TILL 2011 4. Bakgrund 4 Toxreg 4. Metoder 5

UTVECKLINGEN AV AKUTA NARKOTIKADÖDSFALL 1994 TILL 2011 4. Bakgrund 4 Toxreg 4. Metoder 5 3 Innehållsförteckning UTVECKLINGEN AV AKUTA NARKOTIKADÖDSFALL 1994 TILL 11 4 Bakgrund 4 Toxreg 4 Metoder 5 Utvecklingen av akuta narkotikarelaterade dödsfall 1994 tilll 11 enligt Toxreg 6 Åldersstandardiserade

Läs mer

Förgiftningar särskilt bland barn och ungdomar och möjlig prevention.

Förgiftningar särskilt bland barn och ungdomar och möjlig prevention. Förgiftningar särskilt bland barn och ungdomar och möjlig prevention. Läkartidningen.se 2013-10-03 70 60 50 Vårdtillfällen 40 30 Alkohol Droger Läkemedel Övrigt 20 10 0 13-30 år 31-50 år >51 år Antal

Läs mer