Svampinfektioner och svampdiagnostik - konventionell diagnostik och nya metoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svampinfektioner och svampdiagnostik - konventionell diagnostik och nya metoder"

Transkript

1 Svampinfektioner och svampdiagnostik - konventionell diagnostik och nya metoder Lena Klingspor Överläkare/Docent i klinisk Mykologi Laboratoriemedicin Karolinska Institutet Karolinska Universitetssjukhuset

2 Svampar som kan orsaka sjukdom Dermatofyter Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton Jästsvampar Candida Cryptococcus neoformans Mögelsvampar Aspergillus,Zygomyceter, Fusarium Endemiska mykoser Lena Klingspor

3 Characteristics: Pro->< Eu-karyot Bacteria Yeast Mold Uni-cellular Uni &multicellular multicellular 0,5-2 um 2-12 um um Cell-division Budding Conidia & spores Asexual Asexual/Anamorph Asexual /Anamorph Sexual/Telemorph Sexual /Telemorph Biochmical identification Biochemical identification Morphologic identification

4 Svampar som sjukdomsorsak Allergi Förgiftning = toxikos Infektion = mykos

5 Svampar som kan ge upphov till infektioner Dermatofyter - tex Trichophyton Jästsvampar tex Candida Mögelsvampar tex Aspergillus Dimorfa svampar tex. Histoplasma

6 Invasiva Svampinfektioner (ISI) De vanligaste ISI i Sverige är jäst och mögelsvampsinfektioner (opportunistiska infektioner) orsakade av: Candida Aspergillus Kryptokocker Mindre vanligt förekommande: Trichosporon Malassezia Saccharomyces Mukormykos (Zygomykos) Hyalohyphomykos Phaeohyphomykos

7 Varför får man svampinfektion? Balansen rubbas mellan svampen och värdorganismen Svamp Värdens försvar MILJÖN Adapted from the Mycology Initiative

8 Ytliga mykoser Dermatomykos = Svampinfektion i huden Dermatofyt Jästsvamp Candida Malassezia (Pityriasis versicolor) Onychomykos = Svampinfektion i nageln Dermatofyt Candida Mögel

9 Dermatofyter (trådsvamp) Är trådformiga svampar Benäms hyfer Många hyfer = mycelium

10 Dermatofyter (trådsvampar) Beroende av keratin (hornämne) Angriper: Hud, hår och naglar Ytliga infektioner benämns Tinea

11 Klassas efter deras naturliga miljö Antropofil Trichophyton rubrum Kan smitta från golv på simhall och gympasal Geofil Microsporum gypseum Zoofil Microsporum canis: katt, hund Trichophyton verrucosum: nötkreatur, häst, gris Microsporum nanum: gris Anamnesuppgifter : Vistelse utanför Sverige Djurkontakt Ev. underliggande sjukdom Lena Klingspor

12 Dermatofyter Epidermophyton floccosum Microsporum audouinii Microsporum canis Microsporum gypseum Trichophyton Interdigitale/mentagrophytes Trichophyton rubrum Trichophyton schoenleinii Trichophyton tonsurans Trichofyton violaceum Lena Klingspor

13 Fotsvamp Orsakas av dermatofyter tillhörande släktet Trichophyton Trichophyton rubrum (75%) Trichophyton interdigitale Lena Klingspor

14 Riskfaktorer för onychomychosis Ökad ålder Män Diabetes Nageltrauma (onychogryphosis) Fotsvett Perifer kärlsjukdom Dålig hygien Tinea pedis, speciellt "moccasin typ" Nedsatt immuförsvar I fall med Candida onychomycos är kronisk exposition av händerna i vatten en riskfaktor

15 Molecular detection of dermatophyte species directly from clinical specimens 1. Multiplex PCR Gelelectrophoresis (5h) nails 2. A PCR-ELISA method (24 h) skin scrapings &nails 3. Real-time PCR (4 h after overnight lysis) nail, skin and hair samples 1. Brillowska-Dabrowska A, et Med Mycol Beifuss B, et al Mycoses Sep 3. Bergmans AM,et al. Clin Microbiol Infect Lena Klingspor

16 Dermatofyt-PCR Diagnostik av dermatofyter från naglar och fotskrap PCR 1-4 dagar (ange om tå eller fingernagel) Vid fingernagel utförs även odling för jästsvamp Känsligare än direktmikroskopi och odling OBS! Vid behandlingskontroll skriv detta på remissen då direktmikroskopi och odling utförs Utsvaras: Dermatofyt-DNA : Positiv för Trichophyton rubrum Dermatofyt-DNA: Positiv för annan art än Trichophyton rubrum Dermatofyt-DNA: Negativ Lena Klingspor

17 svampar som kan orsaka onychomycosis Acremonium spp (mögel) Aspergillus spp (mögel) Candida spp. (jäst) Fusarium oxysporum (mögel) Scopulariopsis brevicaulis (mögel) Onychocola canadensis (mögel) Scytalidium dimidiatum (mögel) Lena Klingspor

18 Jästsvamp Candida Infektioner oftast endogena I normalfloran: hud, mag-tarmkanalen, orofarynx, vagina Hud-, nagel- och slemhinneinfektioner

19 Systemmykoser Djupa infektioner blodförgiftning inre organ angrips Viktigt att rätt diagnos ställs

20 RISKGUPPER: SYSTEMISK SVAMP INFEKTION Neutropeni & HSCT IVA Lever HIV Invasiv svampinfektion CGD Lunga Hjärta Solid organ Transplantion Bränn skador Njur

21 Riskfaktorer för ISI. 1. Immunosuppression Kemoterapi Radioterapi Korticosteroider 2. Andra riskfaktorer Antibiotika CVK Mukosit TPN/Malnutrition Svampkolonisation sjukhusmiljö

22 Candida

23 Vanligt förekommande Candidaarter C. albicans C.dubliniensis C. glabrata C.krusei C. parapsilosis C. tropicalis C. guilliermondii C. lusitaniae

24 Epidemiologi Candidemi

25 ECMM survey of candidaemia in Europe Sept 97 - Dec 99 Underlying pathology/medical care of patients with candidaemia (n=2089) No. % Surgery Intensive care Solid tumour Steroids Haematological malignancy Premature birth Solid organ transplantation HIV infection Burn Some patients had more than one underlying pathology/medical care Tortorano et al EJCMID 2004; 23:

26 Diagnostiska metoder Direkt mikroskopi Odlingar Histopatologi Serologi : antigen och antikroppstester Metaboliter (D- och L-arabinitol i urin) Molekylärbiologiska metoder

27 Klinik och diagnostik Akut disseminerad candidos (ADC) Vanligen ospecifika symtom: antibiotikarefraktär feber ev. svår sepsis, ev. med chock Flera organ kan drabbas, t.ex.: ögon (endoftalmit/chorioretinit) hud njurar lungor hjärta (endokardit) skelett CNS

28 Klinik och diagnostik Candidos Akut disseminerad candidos (ADC), forts. Diagnostik upprepade blododlingar ultraljud CT (computed tomography) MR (magnetic resonance imaging tomography) biopsi ögonundersökning

29 Klinik och diagnostik Candidos Akut disseminerad candidos (ADC), forts. Diagnostik upprepade blododlingar ultraljud CT (computed tomography) MR (magnetic resonance imaging tomography) biopsi ögonundersökning

30 Diagnostiska metoder Direkt mikroskopi Odlingar Histopatologi Serologi : antigen och antikroppstester Metaboliter (D- och L-arabinitol i urin) Molekylärbiologiska metoder

31 Maldi TOF New techniques like Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) is a soft ionization technique used in mass spectrometry, allowing the analysis of biomolecules (biopolymers such as proteins) The type of a mass spectrometer most widely used with MALDI is the TOF (time-of-flight mass spectrometer) Maldi TOF has not so far proved to be sensitive enough for detecting Candida directly in blood or tissue. Namn Efternamn 24 oktober

32 Procedure Overview Simple & Easy Prepare Smear Hybridize Wash Examine 20 min. 30 min. 30 min. 2 min. Add drop from BC+ Fix bacteria/yeast onto slide Heat Methanol, or Add PNA probe Probe enters cells and binds to target rrna sequence, if present Immerse slide in Wash Solution Unbound and excess PNA probe removed from cells and slide Fluorescence microscopy using 60x or 100x oil objective Target bacteria/yeast fluoresce Flame fixation

33 Yeast Traffic Light PNA FISH C. albicans/c.glabrata PNA FISH C. albicans C. parapsilosis C. tropicalis C. glabrata C. krusei C. albicans C. glabrata

34 Cryptococcosis En kronisk, subakut eller akut lung-, systemisk eller meningit infektion som startar med inhalation av svampen. Primär lunginfektion ger inga diagnostiska symptom och är oftast subklinisk. Vid disseminerad sjukdom har svampen en predilektion till CNS men även hud, skelett och viscerala organ kan involveras. Förekommer:globalt. Etiologiskt agent: Cryptococcus neoformans

35 Cryptococcosis Mikroskopisk undersökning av likvor i tuschfärgning påvisar kapselförsedda jästceller Odlingar från likvor, sputum, blod, urin, prostata-sekret Positiva blododlingar återfinns hos 35-70% av AIDS-patienterna

36 Cryptococcosis Antigentest på likvor, serum, urin och BAL (Latexaggluttinationstest:Immuno-Mycologics Inc; Meridian diagnostics Inc;). 90% av patienterna med kryptokockmeningit har ett positivt Latexagglutinationstest, titrarna är högre hos AIDS-patienter. Antikroppar kan detekteras hos patienter med tidig eller lokaliserad infektion

37 Aspergillus 95% orsakas av A.fumigatus A.flavus och A.niger

38 Vilka drabbas? Kliniska tillstånd range (%) Lung ± hjärt transplant Lever transplant Njur transplant Allogen HSCT 4-9 Autolog HSCT INVASIVE ASPERGILLOSIS AND UNDERLYING DISEASE Denning Clin Infect Dis pp

39 Systemisk fungal infektion - Aspergillus Huvudsakligen A. fumigatus Icke endogen flora Sporer inhaleras reduceras med LAF Bihåle och lunginfektion Positiva blododl ytterst sällan CNS-infektion förekommer Abdominal-infektion mindre vanlig

40 Viktigtt! Konventionell Histopatologi kan inte skilja mellan Aspergillus, Fusarium och Scedosporion spp!! Kombinera med odling av BIOPSIES och/eller Immunohistokemi*! och/eller PCR/sekvensering (för att öka känligheten och specificiteten) *Jensen HE, et al. J Pathol. 1997

41 Systemisk Zygomykos (Mukormykos) Involverar framför allt Rhino-facial-cranial området Gastrointestinal trakten, Huden Har en förkärlek att invadera arteriella blodkärl, orsakande emolisering och nekros av omgivande vävnad Distribution: Global Aetiological Agents: inkluderar arter som Rhizopus, Mucor, Cunninghamella, Saksenaea and Mortierella.

42 Smittvägar Inhalation av luftburna sporer Kutan inokulering Intag av kontaminerad föda

43 Systemisk Zygomykos Predisponerande faktorer Hematologiska maligniteter Diabetes Neutropeni Kemoterapi och kortisonbehandling HSCT och organtransplantation Intravenöst missbruk

44 Zygomykos Okontrollerad diabetes (ketoacidos) Steroidinducerad hyperglykemi Hematologiska maligniteter Allogen HSCT HIV Intravenöst missbruk Kutan zygomykos (brännskada)

45 Zygomykos En retrospektiv studie inkluderade 929 patienter Medelålder: 38,8 år, Män :65% Mortalitet Diabetes 44% Malignitet 66% Disseminerad infektion 96% Roden M, et al. CID 2005

46 Diagnostik Mikroskopi: Förekomst av icke-septerade hyfer i material från nekrotiska lesioner, sputum, gomskrap eller BAL är synnerligen signifikant. Odling: Från näsa, gom, sputum och BAL. Odling från biopsi ger säkrast diagnos. Histopatologi Datortomografi

47 Diagnostik DT Multipla ( 10) nodulae och pleuravätska talar för Pulmonell zygomykos Chamilos et al, CID 2005;41:60-6

48 Behandling Om möjligt utsätt immunosuppresiv behandling och korrigera riskfaktorer Avlägsna all infekterad vävnad Adekvat antimykotika Adjuvant behandling

49 Hyalohyphomycosis. Penicillium Paecilomyces Acremonium Beauveria Fusarium, Scopulariopsis.

50 Incidens Fusarium 1.2% of 750 allogeneic SCT 0.2 % of autologous SCT. F.solani, F.moniliforme and F.oxysporon Fusarium, a significant emerging pathogen in patients with hematologic malignancy: Ten years experience at a cancer center and implications for management. Eleni I.Boutati and Elias J Anaisse. Blood,vol 90,1997,

51 Comparison of the clinicopathologic features of aspergillosis and fusariosis. BMT= bone marrow transplant.

52 Diagnostik Direktmikroskopi och Histopatologi: kan ej skilja mellan Aspergillus och Fusarium spp. Odling är diagnostisk Immunhistologisk färgning med fluorscerande polyklonala antikroppar finns beskrivet (Ej rutin ) Real-tids PCR i kombination med sekvensering (Karolinska)

53 (1-3) Beta-D-Glukan (Fungitell, Associates of Cape Cod Inc). Glucan kan förekomma i blod hos patienter med infektioner orsakade av en rad olika svamp-patogener som Candida, Aspergillus, Fusarium, Saccharomyces, Trichosporon och Acremonium species. (ej cryptococcus neoformans eller zygomyceter) Metoden identifierar inte infektionen till genusnivå

54 TACK!

Mykologi Redovisning från UKNEQAS 2014

Mykologi Redovisning från UKNEQAS 2014 Mykologi Redovisning från UKNEQAS 2014 Nahid Kondori Sahlgrenska Universitetssjukhus 2015-03-12 Antal utskick (n=3) Svampar (n=12) UKNEQAS 2014 Jästsvamp (n=0) Trådsvampar (n=12) Dermatofyter (n=3) Mögelsvampar

Läs mer

Oral mykologi. Lena Klingspor. Överläkare/Docent i Klinisk Mykologi Karolinska Institutet. Laboratoriemedicin Karolinska Universitetssjukhuset

Oral mykologi. Lena Klingspor. Överläkare/Docent i Klinisk Mykologi Karolinska Institutet. Laboratoriemedicin Karolinska Universitetssjukhuset Oral mykologi Lena Klingspor Överläkare/Docent i Klinisk Mykologi Karolinska Institutet Laboratoriemedicin Karolinska Universitetssjukhuset Ht 2016 Vad behöver jag kunna för tentamen? Kunskap om betyder:

Läs mer

Laboratoriediagnostik av svampinfektioner. Erja Chryssanthou

Laboratoriediagnostik av svampinfektioner. Erja Chryssanthou Laboratoriediagnostik av svampinfektioner Erja Chryssanthou Jäst Unicellulära Knoppande jästceller (blastosporer) Foto Dan Eshel Pseudohyf, förlängda jästceller som bildar kedjor, förökning genom unipolar

Läs mer

PCP, Aspergillus och Candida

PCP, Aspergillus och Candida PCP, Aspergillus och Candida Svenska njur- och transplantationsföreningarnas höstmöte 2013-10-02 Anders Lignell, MD, PhD Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Epidemiologi - SOT Pappas et al. Clin Infect

Läs mer

Invasiva svampinfektioner. Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus

Invasiva svampinfektioner. Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus Invasiva svampinfektioner Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus Predisponerande faktorer! Immunsuppression! Neutropeni! Cystisk

Läs mer

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens

Läs mer

Svampinfektioner i huden

Svampinfektioner i huden Svampinfektioner i huden Lena Holm, Hudkliniken, Sophiahemmet Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Svampinfektioner i huden Jästsvampar (Candida, Pityrosporum species (Malassezia), m.fl.) Trådsvampar

Läs mer

Candida- Hur optimera diagnostik och behandling på IVA? Symposium Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte Karlstad 2018

Candida- Hur optimera diagnostik och behandling på IVA? Symposium Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte Karlstad 2018 Candida- Hur optimera diagnostik och behandling på IVA? Symposium Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte Karlstad 2018 Ola Blennow: Candidainfektioner på IVA- epidemiologi Helena Hammarström: Betaglukan

Läs mer

Diagnostik av svampinfektioner. Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset, Karlstad

Diagnostik av svampinfektioner. Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset, Karlstad Diagnostik av svampinfektioner Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset, Karlstad Invasiva svampinfektioner Bakgrund Invasiva svampinfektioner drabbar mestadels patienter med nedsatt

Läs mer

SVAMPINFEKTIONER Rune Andersson Skaraborgs sjukhus Tel ,

SVAMPINFEKTIONER Rune Andersson Skaraborgs sjukhus Tel , SVAMPINFEKTIONER 080227 Rune Andersson Skaraborgs sjukhus rune.andersson@vgregion.se Tel. 0500-431137, 0706-441238 www.vgregion.se/fouskas Faktorer som ökar infektionsrisk 1.Organöverförd infektion 2.Anatomisk

Läs mer

Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna

Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna Svampinfektioner i huden och naglarna hör till de vanligaste infektionssjukdomarna hos människan. Undersökningar har visat att över en femtedel av vuxna

Läs mer

Intraabdominella infektioner - mikrobiologi

Intraabdominella infektioner - mikrobiologi Intraabdominella infektioner - mikrobiologi Christian G. Giske, MD/PhD Professor/Medicinskt ledningsansvarig överläkare Klinisk mikrobiologi Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset InfektionMikro

Läs mer

Kutana svampinfektioner & parasitoser. Nils Hamnerius Hudkliniken SUS Malmö

Kutana svampinfektioner & parasitoser. Nils Hamnerius Hudkliniken SUS Malmö Kutana svampinfektioner & parasitoser Nils Hamnerius Hudkliniken SUS Malmö 2 huvudgrupper jästsvampar förekommer normalt på huden oppurtonistiska infektioner ej smittsamma dermatofyter förekommer ej normalt

Läs mer

1 Infektioner orsakade av trådsvamp

1 Infektioner orsakade av trådsvamp 1 Infektioner orsakade av trådsvamp 10 april 2007 1.1 Aspergillos Med aspergillos menas infektioner orsakade av Aspergillus-arter, vanligen Aspergillus fumigatus. Mindre vanliga är A. flavus, A. niger,

Läs mer

Candida Optimering av diagnostik och behandling på IVA?

Candida Optimering av diagnostik och behandling på IVA? Candida Optimering av diagnostik och behandling på IVA? I vad mån ska guidelines styra behandlingen? Jan Sjölin Infektionskliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala Jävsredovisning Advisory board, konsultuppdrag,

Läs mer

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp I N FO R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp är ett vanligt besvär. Fotsvamp är ännu vanligare och är oftast en grund till att man drabbas av nagelsvampsinfektion på tårna.

Läs mer

NRMM. Nordisk Extern Kvalitetssäkringsprogram i Medicinsk Mykologi (NEQAMM) NEQAMM Resultat Erja Chryssanthou. NEQAMM 2010 Page 1/10

NRMM. Nordisk Extern Kvalitetssäkringsprogram i Medicinsk Mykologi (NEQAMM) NEQAMM Resultat Erja Chryssanthou. NEQAMM 2010 Page 1/10 NRMM The Nordic Reference group on Methods in medical Mycology Nordisk Extern Kvalitetssäkringsprogram i Medicinsk Mykologi (NEQAMM) NEQAMM 2010 Resultat Erja Chryssanthou NEQAMM 2010 Page 1/10 Extern

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Pityriasis (tinea) versicolor orsakade av Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur).

PRODUKTRESUMÉ. Pityriasis (tinea) versicolor orsakade av Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Terbinafin Teva 10mg/g kräm 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 g kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid. Hjälpämnen med känd effekt: 80 mg cetylalkohol

Läs mer

Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner Behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner Behandlingsrekommendation Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner Behandlingsrekommendation För uppdatering av tidigare behandlingsrekommendationer som publicerades 1994 genomförde Läkemedelsverket i samarbete med

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Ett gram kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid.

PRODUKTRESUMÉ 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Ett gram kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Terbinafine Dermapharm, 10 mg/g, kräm 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ett gram kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid. Hjälpämne med känd effekt 100

Läs mer

Mikrobiologisk diagnostik av sjukhusförvärvad pneumoni

Mikrobiologisk diagnostik av sjukhusförvärvad pneumoni Mikrobiologisk diagnostik av sjukhusförvärvad pneumoni Christian G. Giske Docent / Med. Ansv. Överläkare Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet 17 maj 2017 Etiologiska

Läs mer

/2013. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland, - gällande fr.o.m (om inget annat datum anges)

/2013. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland, - gällande fr.o.m (om inget annat datum anges) Datum 2013-03-14 Meddelande 4/20 /2013 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland, - gällande fr.o.m. 2013-04-03 (om inget annat datum anges) Till våra kunder (för SkaS och PV Skaraborg (offentlig

Läs mer

SEPSIS. VAD är sepsis? dödlighet. kostnader. Sepsis - patogenes. Systemisk inflammation. Koagulation. Immunsvar

SEPSIS. VAD är sepsis? dödlighet. kostnader. Sepsis - patogenes. Systemisk inflammation. Koagulation. Immunsvar SEK VAD är sepsis? SEPSIS Singer et. al., 216, JAMA Volkan Özenci, Överläkare, Docent Inga Fröding, Specialistläkare Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk Mikrobiologi, F72, Huddinge Volkan Özenci

Läs mer

Harpest (tularemi) Rävens dvärgbandmask. Gete Hestvik Enhet för patologi och viltsjukdomar

Harpest (tularemi) Rävens dvärgbandmask. Gete Hestvik Enhet för patologi och viltsjukdomar Harpest (tularemi) Rävens dvärgbandmask Gete Hestvik Enhet för patologi och viltsjukdomar Harpest (tularemi) Zoonos Sjukdom som kan spridas mellan olika djurslag Människa annat djur Exempel: Tularemi Salmonellos

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av jästinfektioner i huden, främst de orsakade av släktet Candida (t ex Candida albicans).

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av jästinfektioner i huden, främst de orsakade av släktet Candida (t ex Candida albicans). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Terbinafin Apofri 10 mg/g kräm 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid. Hjälpämnen med känd effekt: stearylalkohol

Läs mer

Virusinfektioner hos immunsupprimerade. Infektionsläkareföreningens Vårmöte Maj 2012 Maria Rotzén Östlund Malin Ackefors

Virusinfektioner hos immunsupprimerade. Infektionsläkareföreningens Vårmöte Maj 2012 Maria Rotzén Östlund Malin Ackefors Virusinfektioner hos immunsupprimerade Infektionsläkareföreningens Vårmöte Maj 2012 Maria Rotzén Östlund Malin Ackefors Disposition Luftvägsvirus: fall och diagnostik Reaktivering herpesgruppen: fall och

Läs mer

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket anordnade tillsammans med Referensgruppen för antimykotika

Läs mer

Kvalitetsregister Akut bakteriell meningit

Kvalitetsregister Akut bakteriell meningit Kvalitetsregister Akut bakteriell meningit Alla fall som behandlas för akut bakteriell meningit G 00 (Bakteriell meningit), G01+A39 (), G01+A32 (), G01+A01/A02 (Salmonella/Tyfoid med meningit) och eventuellt

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av jästinfektioner i huden, främst de orsakade av släktet Candida (t ex Candida albicans).

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av jästinfektioner i huden, främst de orsakade av släktet Candida (t ex Candida albicans). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Terbinafin ABECE 10 mg/g kräm 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid. Hjälpämnen med känd effekt: stearylalkohol

Läs mer

Ershad Navaei Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Ershad Navaei Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Datortomografi kontra ultraljud i diagnostik av akut divertikulit En review studie i metodernas noggrannhet Ershad Navaei Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge ershad.navaei@karolinska.se Bakgrund

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av jästinfektioner i huden, främst de orsakade av släktet Candida (t ex Candida albicans).

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av jästinfektioner i huden, främst de orsakade av släktet Candida (t ex Candida albicans). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Terbinafin Rivopharm 10 mg/g kräm 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid. Hjälpämnen med känd effekt: stearylalkohol

Läs mer

Optimering och validering av PCR-metod för diagnostik av svampinfektioner i nagel

Optimering och validering av PCR-metod för diagnostik av svampinfektioner i nagel Optimering och validering av PCR-metod för diagnostik av svampinfektioner i nagel Ann-Marie Bergdahl Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Naturvetenskapliga institutionen, Högskolan i

Läs mer

EBV och CMV Klinik. Det beror på

EBV och CMV Klinik. Det beror på EBV och CMV Klinik Det beror på EBV Vanlig infektion Seroprevalens: 5 åå 50% 10 åå 60-70% 25 åå 90-95% Oftast subklinisk infektion Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25% Immunkompetenta

Läs mer

Skoningslös mot svampen, skonsam mot patienten.

Skoningslös mot svampen, skonsam mot patienten. Skoningslös mot svampen, skonsam mot patienten. Effekt när den är som viktigast AML * - och HSCT ** -patienter löper stor risk att drabbas av invasiva svampinfektioner I kliniska studier av dessa patientgrupper

Läs mer

Svampangrepp på vårdcentral

Svampangrepp på vårdcentral Svampangrepp på vårdcentral Allmänläkardagarna på Loka Brunn SFAM Örebro Värmland 16-17 januari 2019 Christian Steczkó Nilsson Dermatovenereolog Överläkare, Hudkliniken USÖ ...inte vare sig soppar eller

Läs mer

Genital Herpes HSV 1 & 2. Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences University Hospital Uppsala - Sweden

Genital Herpes HSV 1 & 2. Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences University Hospital Uppsala - Sweden Genital Herpes HSV 1 & 2 Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences University Hospital Uppsala - Sweden Herpes prevalens och incidens Genital herpes är den vanligaste STI» Data från USA

Läs mer

Tuberkulos och lite annat aktuellt kring hälsoundersökningar. Per Hagstam och Anna Karlsson Smittskydd Skåne 2014-05-15

Tuberkulos och lite annat aktuellt kring hälsoundersökningar. Per Hagstam och Anna Karlsson Smittskydd Skåne 2014-05-15 Tuberkulos och lite annat aktuellt kring hälsoundersökningar Per Hagstam och Anna Karlsson Smittskydd Skåne 2014-05-15 1 Hälsoundersökningen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning

Läs mer

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne

Tuberkulos. Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne Tuberkulos Skolsköterskekongress i Karlstad 7 maj 2015 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 2 Tuberkulosincidensen bland svenskfödda i Sverige 1920-2008 700 600 Antal fall per 100,000 500 400 300 200 BCG 100

Läs mer

Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Mikrobiologisk provtagning av patient med misstänkt Brucellainfektion

Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Mikrobiologisk provtagning av patient med misstänkt Brucellainfektion Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version 2016-10-26 Utfärdad av: Helena Hammarström, specialistläkare, Infektion Godkänd av: Christina Welinder-Ohlsson, verksamhetschef Klinisk Mikrobiologi, SU

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

Borrelios och anaplasmos klinik, diagnostik och behandling

Borrelios och anaplasmos klinik, diagnostik och behandling Borrelios och anaplasmos klinik, diagnostik och behandling Anna J Henningsson Överläkare klinisk mikrobiologi Specialistläkare infektionsmedicin Humanpatogener i fästingar: Borrelia spp Lyme borrelios

Läs mer

Invasiva svampinfektioner Strama

Invasiva svampinfektioner Strama MEDICINSK INSTRUKTION 1 (9) MEDICINSK INDIKATION Det är i huvudsak två huvudgrupper av svamp som orsakar klinisk sjukdom hos människa; jästsvamp och mögelsvamp. Till gruppen jästsvamp räknas bl.a. candida

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Ny metod för trisomier 13/18/21

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Ny metod för trisomier 13/18/21 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, februari 2014 Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Ny metod för trisomier 13/18/21 3 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - Blodgrupperingssvar på papper upphör

Läs mer

Sepsis, svår sepsis och septisk chock

Sepsis, svår sepsis och septisk chock Sepsis, svår sepsis och septisk chock Diagnostik och biomarkörer Bengt Gårdlund, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 2012 Sepsis continuum Sepsis Svår sepsis Septisk chock Systemreaktion

Läs mer

Behandling av dermatomykoser - Bakgrundsdokumentation

Behandling av dermatomykoser - Bakgrundsdokumentation - Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarnas enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet. Behandling

Läs mer

Invasiva svampinfektioner Klinisk diagnostik och behandling

Invasiva svampinfektioner Klinisk diagnostik och behandling Invasiva svampinfektioner Klinisk diagnostik och behandling Örebro 2 dec 2009 Jan Sjölin Infektionskliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala Inflammatoriskt svar mot invasiva svampar Epitelceller Inflammatoriskt

Läs mer

Mykotoxiner fysiologiska effekter Alnarp Ursula Nord Bjerselius, leg vet Avdelning för foder ,

Mykotoxiner fysiologiska effekter Alnarp Ursula Nord Bjerselius, leg vet Avdelning för foder , Mykotoxiner fysiologiska effekter Alnarp 2006-03-29 Ursula Nord Bjerselius, leg vet Avdelning för foder 018-674225, ursula.bjerselius@sva.se Foderrelaterade djurhälsostörningar Mykotoxikos Mykotoxiner

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Effekt och säkerhet av Onytec hos barn och ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

PRODUKTRESUMÉ. Effekt och säkerhet av Onytec hos barn och ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Onytec 80 mg/g medicinskt nagellack 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ett gram medicinskt nagellack innehåller 80 mg ciklopirox. Hjälpämne med känd effekt:

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 4.1 Terapeutiska indikationer Behandling av nagelmykos utan engagemang av nagelmatrix orsakad av dermatofyter, jäst- eller mögelsvampar

PRODUKTRESUMÉ. 4.1 Terapeutiska indikationer Behandling av nagelmykos utan engagemang av nagelmatrix orsakad av dermatofyter, jäst- eller mögelsvampar PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Amorolfin Mylan 5% medicinskt nagellack 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml Amorolfin Mylan 5% medicinskt nagellack innehåller amorolfinhydroklorid motsvarande

Läs mer

Varför är det farligt att äta möglig mat då gorgonzola är en delikatess

Varför är det farligt att äta möglig mat då gorgonzola är en delikatess Varför är det farligt att äta möglig mat då gorgonzola är en delikatess en guide om mögelsvampar och mögelgifter E Bååth 20130223 Mykologi organismer med cellvägg, utan klorofyll, som har cellkärna och

Läs mer

Invasiva svampinfektioner

Invasiva svampinfektioner Invasiva svampinfektioner Gisela Otto VO Infektionssjukdomar SUS Lund 181109 Svamp/Fungus > 100 000 arter ca 100 arter humanpatogena ca 500 arter associerade till human sjukdom majoriteten opportunister

Läs mer

Levnadsregler vid neuropeni; tro eller vetande?

Levnadsregler vid neuropeni; tro eller vetande? Levnadsregler vid neuropeni; tro eller vetande? NORMALFLORA Virus Bakterier Svamp HUD SLEMHINNOR CILIER Parasiter Kunskapsunderlag för olika infektionsförebyggande åtgärder Isolering Levnadsråd Skötsel

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner...4. Resistens hos danska huvudlöss... 3

Information. från Läkemedelsverket. Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner...4. Resistens hos danska huvudlöss... 3 Information från Läkemedelsverket ÅRGÅNG 16 NUMMER 6 NOVEMBER 2005 Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner...4 Läkemedelsverket har i samarbete med RAM (Referensgruppen för antimykotika) utarbetat

Läs mer

Provtagningsrutin. Berörda enheter. Provtagning Ankomstprover Remiss Provtagningsrör

Provtagningsrutin. Berörda enheter. Provtagning Ankomstprover Remiss Provtagningsrör Provtagningsrutin Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Provtagning Ankomstprover Remiss Provtagningsrör Blst + ev diff Kemlab, SY Lila rör CRP Na, K, Krea, Urea, Ca, Alb Asat, Alat,,

Läs mer

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför.

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför. MEQ 16-11-25 1(6) En lördagsmorgon träffar du en 53-årig kvinna på akutmottagningen som klagar över feber och allmän sjukdomskänsla. Ingen frossa. Smygande debut. Avföringen är något lös. Inga kräkningar.

Läs mer

Inledning. Mykologi. Epidemiologi. Behandlingsrekommendation. Behandling av dermatomykoser

Inledning. Mykologi. Epidemiologi. Behandlingsrekommendation. Behandling av dermatomykoser av dermatomykoser srekommendation Inledning Den 4 december 2003 genomförde en workshop om behandling av dermatomykoser. Denna workshop, som resulterat i en uppdatering av de behandlingsrekommendationer

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Invasiva svampinfektioner

Invasiva svampinfektioner Infektionskliniken Staffan Banke, verksamhetschef 044-3091611 Datum 2010-01-19 Invasiva svampinfektioner Terapiarsenal ACETYL-CO-A NUCLEIC ACID SYNTHESIS 5-FLUCYTOSINE SQUALENES AZOLES lanosterol K + ß

Läs mer

Nya test påvisar Candida-infektioner

Nya test påvisar Candida-infektioner Fluorescensfärgade Candida albicans-jästceller i direktpreparat. Framsteg inom mykosdiagnostiken Nya test påvisar Candida-infektioner Invasiva svampinfektioner har blivit vanligare, särskilt hos immunsupprimerade

Läs mer

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD David Nestor, Sara Thulin Hedberg, Paula Mölling & Martin Sundqvist Laboratoriemedicinska Länskliniken,

Läs mer

CMV/EBV Molekylär diagnostik. Annika Allard Klinisk Mikrobiologi/Virologi Norrlands Universitetssjukhus

CMV/EBV Molekylär diagnostik. Annika Allard Klinisk Mikrobiologi/Virologi Norrlands Universitetssjukhus CMV/EBV Molekylär diagnostik Annika Allard Klinisk Mikrobiologi/Virologi Norrlands Universitetssjukhus De flesta CMV infektioner hos immunkompetenta individer är asymtomatiska eller ger bara en mkt mild

Läs mer

Herpes simplexmeningit

Herpes simplexmeningit Herpes simplexmeningit naturalförlopp och suppressionsbehandlling En prospektiv studie i avsikt att kartlägga morbiditeten efter herpesmeningit och betydelsen av suppresionsbehandling med valacyklovir

Läs mer

Chagas sjukdom: Aktuell serologisk diagnostik

Chagas sjukdom: Aktuell serologisk diagnostik Chagas sjukdom: Aktuell serologisk diagnostik Användarmöte för Transfusionsmedicin Equalis, oktober 23 2013 Silvia Botero-Kleiven Leg. Läkare, Med. Dr. Parasitologisk Diagnostik (DV-D) PAHO: kontroll av

Läs mer

Enterovirus D68 diagnostik vid utbrott. Malin Grabbe Klinisk mikrobiologi, Solna Karolinska Universitetslaboratoriet

Enterovirus D68 diagnostik vid utbrott. Malin Grabbe Klinisk mikrobiologi, Solna Karolinska Universitetslaboratoriet Enterovirus D68 diagnostik vid utbrott Malin Grabbe Klinisk mikrobiologi, Solna Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund - Enterovirus D68 (EV-D68) Identifierades första gången i Kalifornien, USA,

Läs mer

/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2011-11-23 (om inget annat datum anges)

/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2011-11-23 (om inget annat datum anges) Datum 2011-11-07 Meddelande 9/20 /2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2011-11-23 (om inget annat datum anges) Kundtjänst informerar Informationen angående remissanvisningarna

Läs mer

Hjälpämne: Bensoesyra 2 mg, butylhydroxianisol 0,052 mg. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Hjälpämne: Bensoesyra 2 mg, butylhydroxianisol 0,052 mg. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Pevaryl 1% kräm 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ekonazolnitrat 1% Hjälpämne: Bensoesyra 2 mg, butylhydroxianisol 0,052 mg. För fullständig förteckning över

Läs mer

Pevaryl. Indikationer. Texten är baserad på produktresumé: Trimb Healthcare Puder 1 % (vitt puder, lätt parfymerat)

Pevaryl. Indikationer. Texten är baserad på produktresumé: Trimb Healthcare Puder 1 % (vitt puder, lätt parfymerat) Pevaryl Trimb Healthcare Puder 1 % (vitt puder, lätt parfymerat) Antimykotikum med brett spektrum för dermatologiskt bruk Aktiv substans: Ekonazol ATC-kod: D01AC03 Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Läs mer

Clostridium difficile i sjukvården

Clostridium difficile i sjukvården Clostridium difficile i sjukvården Clostridium botulinum Toxinet orsakar boutulism - muskel- och andningsförlamande tillstånd. Bla vid dåligt konserverad mat. Botox! Clostridium perfringens vanlig, förekommer

Läs mer

Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod

Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod Karin Sundfeldt Docent Kvinnokliniken Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Ovarialcystor/cancer Diagnostik

Läs mer

Karolina Fischerström Tuberkulos. Förekomst och sjukdomsfakta

Karolina Fischerström   Tuberkulos. Förekomst och sjukdomsfakta Tuberkulos Förekomst och sjukdomsfakta Tuberkulos - hur vanligt är det? Ca 9-10 miljoner insjuknar årligen i TBC Ca 2 miljoner dödsfall årligen Flest sjukdomsfall i Afrika och Asien Sverige: ca 600-700

Läs mer

Legionärssjuka Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm bjorn.k.eriksson@sll.se

Legionärssjuka Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm bjorn.k.eriksson@sll.se Legionärssjuka Björn K Eriksson Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm bjorn.k.eriksson@sll.se Legionella pneumophila A: Kolonier på agar B: Gram färgning Legionärssjuka 1976 Philadelphia Utbrott

Läs mer

Vuxna Lamisil lösning appliceras en eller två gånger dagligen beroende på indikation.

Vuxna Lamisil lösning appliceras en eller två gånger dagligen beroende på indikation. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETSNAMN Lamisil 1% kutan lösning 2 KVALITATIVOCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans: 1 g lösning innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid (1% w/w). Hjälpämne med känd effekt:

Läs mer

Latent tuberkulos och screening hur når vi rätt grupper?

Latent tuberkulos och screening hur når vi rätt grupper? Rekmässan 2011 Tuberkulos Latent tuberkulos och screening hur når vi rätt grupper? Per Hagstam Smittskydd Skåne Latent tuberkulos LTBI Vad är det? Skall vi leta efter det? Vilka är riskgrupperna? Lönar

Läs mer

LOCID Late-Onset Combined Immune Deficiency

LOCID Late-Onset Combined Immune Deficiency Late-Onset Combined Immune Deficiency 2017-09-07 Anna-Carin Norlin Immunbristenheten I56 Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Referens: Marion Malphettes et al. Late-Onset Combined Immune Deficiency:

Läs mer

MYKOBAKTERIER INDIKATION

MYKOBAKTERIER INDIKATION MYKOBAKTERIER INDIKATION Mycobacterium tuberculosis (tuberkelbakterien) och andra mykobakterier s.k icketuberkulösa mykobakterier påvisas med mikroskopi, odling och DNA-tekniker. Mängden mykobakterier

Läs mer

Evaluation of preanalytic methods in order to shorten the processing time before identification of fungal microorganisms by the MALDI-TOF MS

Evaluation of preanalytic methods in order to shorten the processing time before identification of fungal microorganisms by the MALDI-TOF MS Institutionen för kvinnors och barns hälsa Biomedicinska analytikerprogrammet Examensarbete 15 hp VT 2015 Evaluation of preanalytic methods in order to shorten the processing time before identification

Läs mer

Next generation sequencing hur kan hygienläkare använda detta? Anders Johansson

Next generation sequencing hur kan hygienläkare använda detta? Anders Johansson Next generation sequencing hur kan hygienläkare använda detta? Anders Johansson 2016-11-11 Många användningsområden några få är färdiga för kliniskt bruk Inom klinisk genetik och klinisk patologi används

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm gällande fr.o.m (om inget annat datum anges i texten)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm gällande fr.o.m (om inget annat datum anges i texten) Datum 2016-11-02 Meddelande 12/201 2016 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm gällande fr.o.m. 2016-11-23 (om inget annat datum anges i texten) Gällande för kunder inom Capio S:t Görans sjukhus Klinisk

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Antibiotikakoncentrationer. Bakteriologisk odling. Bilaga 2C 2015-09-21 2014/139

Ackrediteringens omfattning. Antibiotikakoncentrationer. Bakteriologisk odling. Bilaga 2C 2015-09-21 2014/139 Antibiotikakoncentrationer Amikacin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Gentamicin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Tobramycin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E mg/l Vancomycin Blod Enzymimmunoanalys Viva-E

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm gällande fr.o.m (om inget annat datum anges i texten)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm gällande fr.o.m (om inget annat datum anges i texten) Datum 2016-11-02 Meddelande 11/201 2016 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm gällande fr.o.m. 2016-11-23 (om inget annat datum anges i texten) Klinisk kemi Byte av provtagningsmaterial För att förbättra

Läs mer

Candida vulvovaginit. Bita Eshraghi Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Candida vulvovaginit. Bita Eshraghi Kvinnokliniken, Södersjukhuset Candida vulvovaginit Bita Eshraghi Kvinnokliniken, Södersjukhuset Prevalens & Incidens ª Vanligaste orsaken till klåda och sveda i underlivet. ª 75% av alla kvinnor drabbas vid minst ett tillfälle. ª 5-8

Läs mer

Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt.

Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. DJURBETT Hur stort är problemet? Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. Hundbett vanligare i armen,

Läs mer

Echinokocker Patientfall. Patientfall forts

Echinokocker Patientfall. Patientfall forts Patientfall Echinokocker 38-årig asylsökande man från Irak Kommit till Sverige med fru och 2 barn för 6 månader sedan. Söker akut sept. 2015 pga tandvärk och feber. Munbottenabscess. Käk-kirurgen gör en

Läs mer

/2014. Meddelande 2/201. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi S-AMH ny analys för bedömning av ovariell reserv

/2014. Meddelande 2/201. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi S-AMH ny analys för bedömning av ovariell reserv Datum 2014-03-17 Meddelande 2/201 /2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi S-AMH ny analys för bedömning av ovariell reserv Fr.o.m. 140402 erbjuder Unilabs analysen S-AMH (Anti-Mülleriskt

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni 1. Hur ska samhällsförvärvad pneumoni behandlas? - Infektionsläkarföreningens

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24 Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter Jessica Kaminska 2012-10-24 Pneumoni Hos icke immunsupprimerade patienter med samhällsförvärvad pneumoni som behandlas på sjukhus Innehåll Pre- och post-antibiotika

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

MYKOBAKTERIER INFORMATION

MYKOBAKTERIER INFORMATION MYKOBAKTERIER INFORMATION Svarsfrekvens: Mikroskopi - Utförs vardagar. Svar inom 1-2 arbetsdagar DNA-påvisning - Utförs vardagar. Svar inom 2-4 arbetsdagar Odling - Utförs vardagar. Negativa odlingar besvaras

Läs mer

Värt att veta om mögel

Värt att veta om mögel Värt att veta om mögel Anna-Sara Claeson Institutionen för psykologi Umeå universitet Seminarium om inomhusmiljö och hälsa, Umeå 28 februari 2013 Allmänt om mikroorganismer Vad? Mögel, jäst, rötsvamp,

Läs mer

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Infektiös keratit Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Epidemiologi Drabbar 6.3 till 11 per 100 000 (oftare KL-bärare) Bakteriell keratit är vanligare (drygt 80% av fall) Filamentär

Läs mer

Etablering av MALDI-TOF MS och. webbaserad referensdatabas för. identifiering av dermatofyter och. mögelsvamp

Etablering av MALDI-TOF MS och. webbaserad referensdatabas för. identifiering av dermatofyter och. mögelsvamp Etablering av MALDI-TOF MS och webbaserad referensdatabas för identifiering av dermatofyter och mögelsvamp HUVUDOMRÅDE: Biomedicinsk laboratorievetenskap FÖRFATTARE: Refel Sayfawi och Anna Åkerman HANDLEDARE:

Läs mer

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län.

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län. HIV Grundutbildning för lokalt smittskydd och strama ansvariga sjuksköterskor och läkare 14 april 2016 Inger Zedenius sjuksköterska Global estimates for adults and children 2014 People living with HIV

Läs mer

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01 1 (5) Vårdrutin Fotinfektioner riktlinjer för antibiotikabehandling. Godkänd av: Karin Malmqvist Divisionschef Allmänmedicin Erik Sandholm Verksamhetschef Infektionskliniken CSK Utarbetad/reviderad av:

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL. VFEND (vorikonazol) oralt/intravenöst

FRÅGOR OCH SVAR FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL. VFEND (vorikonazol) oralt/intravenöst & FRÅGOR OCH SVAR FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL VFEND (vorikonazol) oralt/intravenöst INNEHÅLL 1 Vad är syftet med denna broschyr?... 3 2 Vad är VFEND?... 3 3 Vad behöver jag veta om den risk för fototoxicitet

Läs mer

Årsberättelse 2016 för Kvalitetsregistret Bakteriell meningit

Årsberättelse 2016 för Kvalitetsregistret Bakteriell meningit Årsberättelse 2016 för Kvalitetsregistret Bakteriell meningit Patienter I kvalitetsregistret noterades 107 vuxna patienter med bakteriell meningit vårdade med inkomstdatum under 2016 (Figur 1). Fyra patienter

Läs mer

Ny analyskatalog 22 april

Ny analyskatalog 22 april 1 (12) 2015-04-15 Till TakeCare-användare CSTC Ny analyskatalog 22 april Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs den 22 april i analyskatalog för elektroniska beställningar

Läs mer

Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Kurskod: MC016G Kursansvarig: Birgitta Olsen

Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Kurskod: MC016G Kursansvarig: Birgitta Olsen Medicin, Medicinsk mikrobiologi 7,5hp Kurskod: MC016G Kursansvarig: Birgitta Olsen Datum: 2016 11 12 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 56,5 p Parasitologi,5 p Mykologi,6 p Virologi, 21,5 p p Bakteriologi,

Läs mer