FÖRORD Z-LÄKEMEDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015"

Transkript

1 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs expertgrupper, som har diskuterats under hösten För urvalet har principer om medicinsk ändamålsenlighet, dokumentation, terapitradition, ekonomi och slutligen miljöhänsyn tillämpats, där den medicinska ändamålsenligheten är överordnad de övriga. I Z-läkemedel rekommenderas de läkemedel som bör användas i första hand för vanliga sjukdomar. För vissa indikationer finns också andra- och tredjehandsrekommendationer. I Z-läkemedel läggs tyngdpunkten på val av aktiv substans, inte på vem som tillverkar den. För den som önskar mer information hänvisar vi till läkemedelskommitténs webbplats på Den som har synpunkter på listan är välkommen med dessa. Det är nödvändigt med en livlig debatt och kritiskt tänkande för att läkemedelsbehandlingen skall bli rationell. Per Magnusson Ordförande i Jämtlands läns läkemedelskommitté

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Z-läkemedel Ledamöter i läkemedelskommittén... 6 Läkemedelskommitténs expertgrupper... 6 Andningsvägar... 8 Astma... 8 KOL Allergi Beroendetillstånd Läkemedel vid alkoholberoende Läkemedel vid nikotinberoende Blodsjukdomar Anemier Venös tromboembolism Blödningstillstånd Endokrinologi Diabetes typ Tyreoideasjukdomar Kortikosteroider...18 Gynekologi Antikonception Akut antikonception 21 Behandlingskrävande klimakteriebesvär Riklig menstruation Dysmenorré Gynekologiska infektioner Hjärta-kärl Hypertoni Blodfettrubbningar Ischemisk hjärtsjukdom... 26

3 3 Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt Sekundärprofylax efter ischemisk stroke/tia Förmaksflimmer Hjärtsvikt Hudsjukdomar Medel vid eksem, dermatiter och klåda Mjukgörande och avfjällande medel Medel vid psoriasis Medel vid infektioner Medel mot huvudlöss Medel mot skabb Medel mot sebborré och akne Medel mot rosacea Medel vid kondylom Medicinska förband Infektioner Antibiotika Influensavaccination Övre och nedre luftvägsinfektioner Nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor Nedre och febrila urinvägsinfektioner hos män Övre urinvägsinfektioner Urinvägsinfektioner hos barn Hud och mjukdelsinfektioner Anaeroba infektioner Clostridium difficile-enterit Könssjukdomar Masksjukdomar Herpesinfektioner Endocarditprofylax Mage- tarm... 38

4 4 Refluxsjukdom Skydd mot ulcus vid NSAID-behandling Gallvägssjukdomar Förstoppning Kortvarig diarré Anorektala sjukdomar Illamående Munhålans sjukdomar Neurologi Migrän Epilepsi Parkinsons sjukdom Restless legs (RLS) Psykiatri Depression Sömnstörningar Paniksyndrom Tvångssyndrom Social fobi Posttraumatiskt stressyndrom Medel vid demenssjukdomar Rörelseapparaten Reumatiska sjukdomar och artros Gikt Osteoporos Smärta Nociceptiva smärttillstånd Neuropatiska smärttillstånd Lokal anestesi Trigeminusneuralgi.51 Urologi... 52

5 5 Överaktiv blåsa Benign prostatahyperplasi Erektil dysfunktion Nocturi och nattlig polyuri Uretärsten Vätskepolicy vid Östersunds sjukhus Volymsersättning Underhåll / nutrition Ögon Infektiösa yttre ögonåkommor Allergiska konjunktiviter Torra ögon För mottagningsbruk Öron-näsa-hals Medel vid öronsjukdomar Medel vid nässjukdomar Medel vid mun- och svalgsjukdomar... 59

6 6 LEDAMÖTER I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Läkare länssjukvård Christina Tronde, Kirurgkliniken Robert Öhman, Område psykiatri Lars Erik Olofsson*, Infektion Läkare primärvård Per Magnusson*, HC Järpen, ordförande Kristina Seling*, HC Föllinge Håkan Garli, HC Frösön Privatläkare Anders Ehnberg, Nya Närvården Sjuksköterskor specialiserad vård Carina Träskvik*, Område medicin Lena Wallgren, Område kirurgi Sjuksköterskor primärvård Ingrid Roempke, HC Odensala Susanne Håkansson, HC Zätagränd Barnmorska Ulla Karin Högbom, HC Zätagränd Sjuksköterska kommunal hälso- och sjukvård Iris Kjellander MAS Åre Kommun Tandläkare Per Ekman, Specialisttandvården Apotekare Ulrika Jonsson, Landstingsapotekare Karin Lindgren*, Läkemedelsstrateg * Läkemedelskommitténs arbetsutskott

7 7 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS EXPERTGRUPPER ANTIDOTER Bo Friberg, medicin Elizabeth Warding, akuten Ulrica Jonsson, apotekare BLOD Vakant ENDOKRINOLOGI Håkan Fureman, medicin Lorenz Risk-Plotzki GYNEKOLOGI Anna de Flon, kvinnokliniken Cecilia Högberg, HC Brunflo Ulla Karin Högbom, HC Zätagränd Pia Collberg, mödrahälsovården HJÄRTA-KÄRL Thomas Mooe, medicin Bo Friberg, medicin Jan Håkansson, HC Krokom HUD Erik Dahlberg, hud Linda Jervidal, HC Frösön INFEKTION Lars Erik Olofsson, infektion, STRAMA Gunnar Nilsson, HC Myrviken,STRAMA Bengt Svensson, öron och STRAMA Inge Axelsson, Mittuniversitetet MAGE-TARM Christina Tronde, kirurgi Dragomir Todorov, medicin Kristina Seling, HC Föllinge NEUROLOGI Lisa Bergström, neurologi Magdana Simonia, HC Z-gränd PEDIATRIK Anna-Lena Nilsson, barn PSYKIATRI Robert Öhman, psykiatri Håkan Lindholm, psykiatri SMÄRTA OCH RÖRELSEAPPARATEN Mattias Skielta, reumatologi Gunnar Green, akut Håkan Garli, HC Frösön UROLOGI Andreas Lundgren, kirurg Anders Ehnberg, Nya Närvården VÄTSKOR Ulrika Östberg, akut Peter Åhlund, IVA ÖGON vakant ÖNH Bengt Svensson, öron LUNGOR OCH ALLERGI Nikolai Stenfors, lungmedicin Anna Sandin, barn Thomas Grenholm, HC Sveg

8 8 ANDNINGSVÄGAR ASTMA Behandlingstrappa ASTMA i primärvård Steg 1 Steg 2 Steg 3 Astmautbildning, kontroll av omgivning/exponering samt följsamhet till ordination Vid behovsmedicinering med snabbverkande bronkdilaterare Lågdos inhalationssteroider Inhalationssteroider i kombination med långverkande beta- 2-agonister Inhalationssteroider i kombination med leuktrienantagonister kortverkande bronkdilaterare salbutamol terbutalin Ventoline Evohaler (spray) Ventilastin Novolizer (pulver) Bricanyl Turbuhaler (pulver) långverkande beta-2-stimulerare (LABA) formoterol salmeterol Formatris Novolizer (pulver) Serevent Evohaler (spray) nebulisering med kortverkande beta-2-stimulerare + snabbverkande antikolinergika salbutamol+ipratropium Combivent* * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

9 9 kortikosteroider för inhalation (ICS) budesonid ciklosinid Novopulmon Novolizer (pulver) Alvesco (spray) kortikosteroider + långverkande beta-2-stimulerareför inhalation beklometason+formoterol budesonid+formoterol fluticason+salmeterol flutikason+formoterol Innovair (spray) Symbicort ForteTbh (pulver) Relanio (pulver) Seretide Forte Diskus (pulver) Flutiform (spray) kortikosteroider betametason prednisolon Betapred (iv, po) Prednisolon (po) Leuktrienantagonister montelukast Singulair* Till barn under 4-5 år kan Flutide Evohaler, Seretide Evohaler samt Airomir Autohaler ges via spacer Vortex. Man kan då antingen använda Vortex egna masker eller PARI:s masker. 9 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

10 10 KOL Läkemedelsverkets behandlingstrappa vid KOL Stadium 1-2 utan symtom FEV1>50% Stadium 1-2 med symtom Stadium 3 Stadium 4 30%<FEV1>50% FEV1<30% Rökstopp, vaccination, fysisk aktivitet, bedöm och behandla kardiovaskulära riskfaktorer Pröva vid behovsmedicinering med snabbverkande bronkdilaterare Pröva regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare, i första hand långverkande antikolinergikum Inhalationssteroider i kombination med långverkande beta-2-agonister endast vid anamnes på upprepade exacerbationer KORTVERKANDE BRONKDILATERARE kortverkande beta-2-stimulerare salbutamol terbutalin Ventilastin Novolizer (pulver) Ventoline Evohaler (spray) Bricanyl Turbuhaler (pulver) kortverkande antikolinergika ipratropium Atrovent (spray,nebulisering) nebulisering: kortverkande beta-2-stimulerare + kortverkande antikolinergika salbutamol+ipratropium Combivent* 10 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

11 11 LÅNGVERKANDE BRONKDILATERARE långverkande beta-2-stimulerare formoterol salmeterol indakaterol Formatris Novolizer (pulver) Serevent Evohaler (spray) Onbrez Breezhaler (pulver) långverkande antikolinergika tiotropium Spiriva (pulver) kortikosteroider + långverkande beta-2-stimulerare budesonid+formoterol fluticason+salmeterol Symbicort Forte Tbh Seretide Forte Diskus Relanio 50/500 (pulver) kortikosteroider betametason prednisolon Betapred (iv, po) Prednisolon (po) 11 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

12 12 ALLERGI Glukokortikoider för nasal behandling budesonid mometason Desonix Nasonex Till växande barn är Nasonex (med lågt systemiskt upptag) att föredra Glukokortikoider för systemiskt bruk betametason Betapred (iv, po) Natriumkromoglikat natriumkromoglikat Lecrolyn*, Lomudal*(ögondr) Ögondroppar med 40mg/ml har effekt och ger ffa mycket liten sveda/obehag till små barn viket är en förutsättning för att de överhuvudtaget ska använda ögondroppar. Antihistaminer för lokal behandling levokabastin Livostin*(ögondr, nässpray) Antihistaminer för systemiskt bruk cetirizin Cetirizin* loratadin Loratadin* Anafylaxi adrenalin Jext, Anapen, Anapen Jr 12 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

13 13 BEROENDETILLSTÅND LÄKEMEDEL VID ALKOHOLBEROENDE Förutom avvänjningsbehandling inriktas den farmakologiska terapin mot ångest, kramper och sömnrubbningar i samband med abstinens. Risken för vitaminbrist måste alltid övervägas eftersom tidigt insatt behandling kan förhindra annars irreversibla nervskador. Behandling av komplicerad abstinens med exempelvis bensodiazepiner bör ske inneliggande. akamprosat disulfiram naltrexon B-komplex och C-vitamin tiamin hydroxizin propiomazin Campral* Antabus Naltrexon Oralovite Vitamin B1-ratiopharm inj. (licenspreparat) Atarax Propavan Atarax och Propavan är olämpliga till äldre på grund av betydande kognitiva biverkningar LÄKEMEDEL VID NIKOTINBEROENDE Stöd för rökare och snusare att komma ur sitt beroende är en av sjukvårdens viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärder. Enkel rådgivning av sjukvårdspersonal har stor betydelse med det motiverande samtalet som grund. En bedömning av motivationsgraden är viktig för att optimera en kort insats. Ofta behövs ett mer omfattande stöd varvid nikotinersättning, vareniklin och bupropion bör utnyttjas som kompletterande behandling när motivationen finns. Läkemedlen ska då användas i tillräcklig dos under tillräckligt lång tid. bupropion Zyban* nikotin Nicorette, Nicotinell, NiQuitin m fl vareniklin Champix 13 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

14 14 BLODSJUKDOMAR ANEMIER Cyanokobalamin, hydroxykobalamin dextriferron ferrosulfat folsyra järnsackaros Behepan*(tabl, inj) Ferinject (vb av höga doser >500mg) Duroferon Folacin* Venofer VENÖS TROMBOEMBOLISM dalteparin warfarin Fragmin Waran BLÖDNINGSTILLSTÅND tranexamsyra Cyklokapron* 14 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

15 15 ENDOKRINOLOGI DIABETES TYP 2 perorala medel Förstahandsmedel metformin Metformin* Obs Behandlingsuppehåll vid intorkning Andrahandsmedel glimepirid Amaryl* glipizid Mindiab basinsulin insulin human (isophan) måltidsinsulin insulin aspart insulin glulisin insulin lispro Humulin NPH, Insulatard, Insuman NovoRapid Apidra Humalog mixinsulin insulin aspart NovoMix 30 insulin lispro Humalog Mix 25 Vid typ 2 diabetes rekommenderas långverkande insulinanaloga (insulin detemir/levemir, insulin glargin/lantus) enbart när annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. 15 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

16 16 SVÅR HYPOGLYKEMI/INSULINKOMA glukagon Glukagon Novo Nordisk THYREOIDEASJUKDOMAR levotyroxin propranolol Levaxin Inderal* KORTIKOSTEROIDER betametason prednisolon vid binjurebarkinsufficiens hydrokortison Betapred Prednisolon Hydrokortison D-VITAMINBRIST kolekalciferol Divisun Mätning av s-25-hydroxyvitamin D, S-25(OH)D, bör begränsas till de tillstånd där det finns rimlig evidens för behandling till en målnivå, exempelvis vid misstanke om myopati pga D- vitaminbrist, rakit eller vid malabsorptions-tillstånd. Indikationen att mäta stärks av faktorer som ökar risken för D-vitaminbrist: - nedsatt förmåga att bilda D-vitamin i huden (hög ålder, pigmenterad hud) - bristande solexposition (täckande klädsel, hög ålder, innesittande personer) 16 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

17 17 - behandling med: antiepileptika, kortison, antifungorala medel, HIV-läkemedel - kronisk njur- eller leversvikt - fetma - graviditet (i kombination med annan riskfaktor) Vid diffusa trötthetssymtom eller smärtsymtom utan andra riskfaktorer bör mätning av S-25(OH)D undvikas. Till personer med S-25(OH)D under 25 nmol/l är det rimligt med förskrivning med förmån. Dosering: Daglig tillförsel av E vitamin D i 3-6 mån sedan underhållsdos E vitamin D. Vid värden över 25 nmol/l är värdet av behandling mindre väl belagt, därför kan råd om levnadsvanor plus kosttillskott vara lämpligt. Det finns god evidens för minskad frakturrisk för äldre med behandling med minst 800 E D-vitamin dagligen oberoende av utgångsvärde för S-25(OH)D. Till äldre med ökad fallrisk eller tidigare lågenergifraktur är det därför rimligt med receptförskrivning med förmån av 800 E vitamin D3 dagligen utan föregående provtagning, i första hand Divisun 1x1 eller vid lågt kalciumintag Kalcipos-D forte 1x1. Vid grav njursvikt bör istället alfakalcidol ges i form av T. Etalpha 0,25 mg dagligen. Övriga äldre utan andra riskfaktorer för D-vitaminbrist kan ges råd om levnadsvanor och kosttillskott. Livsmedelsverket väntas ändra sin rekommendation om dagligt intag för äldre från 400 till 800 E D-vitamin dagligen. 17 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

18 18 GYNEKOLOGI ANTIKONCEPTION All kombinerad antikonception har, vid regelbundet intag, god preventiv säkerhet. Metoden har positiva hälsoeffekter inkluderande minskad risk för kolorektal cancer liksom cancer i äggstockar och livmoder. Menstruationssmärta och blödningsmängd minskar vilket kan förebygga järnbristanemi. Blödningar blir regelbundna och förekomst av acne, PMS samt av funktionella ovarialcystor och benigna brösttumörer minskar. De kombinerade preparaten medför en liten riskökning för trombos och kvinnorna behöver få bra information om riskerna och uppmärksammas på symptom på blodpropp. Östrogenkomponenten står för trombosrisken medan gestagenkomponenten modifierar denna. Gestageninnehållet, som varierar med olika preparat, står även för huvuddelen av upplevda biverkningar. Enligt PRACs utvärdering 2013 är den årliga risken för venös trombos hos en frisk kvinna i fertil ålder utan p-piller 2 fall / Monofasiska lågdoserade p-piller med levonorgestrel, norgestimat, noretisteron ökar risken till 5-7 fall/ Detta är en något lägre riskökning jämfört med kombinationspreparat innehållande etonogestrel, norelgestromin med 6 12 fall/ och preparaten med gestoden,desogestrel, drospirenon med 9-12 fall/ Risken för preparat innehållande estradiol samt dienogest, nomegestrol är ännu ej känd, studier pågår. Under graviditet är risken beräknad till 6-10/ Trombosrisken är högst hos förstagångsanvändare under första året ( ffa de första 3 månaderna).efter uppehåll återkommer den förhöjda risken vid omstart därför bör onödiga uppehåll undvikas. För kvinnor med BMI>30, är kombinerade p-piller inte förstahandsval. Inför elektiv kirurgi bör kombinerad hormonell antikonception vara utsatt under 4 veckor och återinsättas tidigast ett par veckor efter full mobilisering. Vid akut kirurgi, större trauma, svår sjukdom med immobilisering och vid fraktur på nedre extremitet bör kombinerad hormonell antikonception i samråd med kvinnan sättas ut och trombosprofylax ges. Överväg även trombosprofylax vid gipsning av nedre extremitet av annan orsak än fraktur. Friska, icke-rökande kvinnor som använder kombinerade p-piller kan fortsätta med denna metod fram till klimakteriet. Man bör dock väga nytta mot risk för åldersrelaterade komplikationer hos kvinnor från år. 18 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

19 19 Kombinerade p-piller I första hand ges monofaspreparat med levonergestrel. Enligt Cochrane nov 2011 är tillgänglig evidens otillräcklig för att avgöra om trifas skiljer sig från monofas avseende effekt, blödningsmönster eller compliance. Beakta biverkningar inför fortsatt förskrivning. levonorgestrel + etinylestradiol tex Prionelle ( 21/7 ) Andrahandsmedel Nyare gestagen kan, trots något högre trombosrisk, ha fördelar hos kvinna med hyperandrogenism (PCOS, acne, hirsutism), PMS eller humörbiverkningar av tidigare använd metod. drospirenon+etinylestradiol etonegestrel+etinylestradiol Yaz ( 24/4 )(Obs ej förmån) Nuva Ring P-ring, med låg och jämn hormondos, ger högre säkerhet och god blödningskontroll. Ringen kan vara bra för kvinnor som har svårt att komma ihåg att ta tabletter. Samma kontraindikationer som för tabletter Den använda ringen kastas tillsammans med brännbara hushållssopor, helst i den återförslutningsbara dospåsen. Spola inte ner NuvaRing i toaletter. Högdosgestagen Hämmar ovulation och ger hög preventiv säkerhet. På grund av låg endogen östrogenproduktion finns risk för urkalkning av skelettet varpå risk för osteoporos bör beaktas efter 2 års behandling. Metoden bör endast i undantagsfall förskrivas till kvinnor under 19 år liksom kvinnor över 45 år. medroxiprogesteron Mellandosgestagen Depo-Provera Hämmar ovulation hos 97 %. Hög preventiv säkerhet. Kan även ges till ammande kvinnor, tidigast 6 veckor postpartum om friskt och fullgånget barn. desogestrel etonogestrel Lågdosgestagen lynestrenol t ex Gestrina Nexplanon (Implantat) Exlutena 19 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

20 20 noretisteron Mini-Pe Sämre preventiv säkerhet, inte förstahandsmetod till unga kvinnor. levonorgestrel Intrauterint inlägg. Hög säkerhet. Mirena Kopparspiral Avgiftsbelagd inom JLL, debiteras av insättande enhet AKUT ANTIKONCEPTI0N Ulipristal hämmar eller förskjuter ovalutionen. ulipristal ellaone Tas inom 120 timmar efter oskyddat samlag. Receptbelagt. kopparspiral Sättes inom 120 timmar efter oskyddat samlag. Mest effektivt. 20 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

21 21 BEHANDLINGSKRÄVANDE KLIMAKTERIEBESVÄR Indikation för HRT (Hormone Replacement Therapy) är svettningar och värmevallningar. Lägsta effektiva dos bör eftersträvas under kortast möjliga tid. Längre tids behandling med medelpotenta östrogenpreparat ger en något ökad risk för bröstcancer. Risken blir signifikant efter fem års behandling och är framförallt kopplad till kombinationsbehandling med gestagen. Kvinnor som har uterus kvar ska ha gestagentillägg under minst 12 dagar per månad. I första hand används fast kombination för bättre compliance. Gestagen kan också tillföras via hormonspiral. Hysterektomerade kvinnor behandlas med enbart östrogen. Före menopaus ges sekventiell behandling och >1 år efter manopaus kan man ge kontinuerlig behandling om kvinnan ej vill blöda. Kvinnor med tidig menopaus (före 45 års ålder) skall erbjudas substitutionsbehandling fram till förväntad menopausålder om kontraindikation saknas. Här rekommenderas en högre dos östrogen motsvarande 2 mg peroral östradiol. Plåster är dyrare men minskar leverpåverkan genom att undvika första leverpassagen. För friska kvinnor finns ingen dokumenterad fördel med transdermal behandling. Kvinnor i stort behov av HRT med samtidig leversjukdom, malabsorption eller ökad risk för blodpropp och hjärtkärlsjukdom kan dock ha medicinsk nytta av transdermal behandling. Urogenitala atrofiska besvär behandlas med fördel lokalt. Använda plåster och vaginalringar bör återlämnas till Apoteket eller läggas i brännbara sopor. Gestagen- östrogenkombinationer Sekventiell behandling estradiol 1 mg + NETA 1 mg estradiol 2 mg + NETA 1 mg Novofem Femasekvens 21 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

22 22 Kontinuerlig behandling estradiol 1 mg + NETA 0,5 mg estradiol 2 mg + NETA 1mg estradiol 1mg + MPA 2,5/5 mg estradiol 2mg + MPA 5mg Östrogener estradiol 1 resp 2 mg estradiol 25, 37.5, 50, 75, 100 µg/24 t Activelle* Femanor* Indivina* Indivina* Femanest Estradot(plåster) Miljöeffekter Betydande mängd aktiv substans finns kvar i dessa läkemedel efter avslutad behandling. För att undvika skadlig inverkan på vattensystemet ska dessa lämnas till apotek för destruktion med processteknik anpassad för läkemedelsavfall. Östrogener för lokal behandling estradiol7,5 µg/24 t estriol1 mg/g, 0,5 mg vatten Oestring Ovesterin (vaginalkräm, vagitorier) Replens (hormonfri, fuktgivande gel) Replens är subventionerat för kvinnor med bröstcancer som behandlas med aromatashämmare RIKLIG MENSTRUATION tranexamsyra levonorgestrel Cyklokapron* Mirena 22 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

23 23 DYSMENORRÉ ibuprofen Ibuprofen* naproxen Naproxen* Vid svårare dysmenorré ger behandling med kombinerade p-piller eller hormonspiral vanligen god effekt. GYNEKOLOGISKA INFEKTIONER Herpes simplex valaciclovir Valaciclovir Chlamydia doxycyklin erytromycin Doxyferm* Ery-Max Candida albicans ekonazol Pevaryl flukonazol Flukonazol* (vid recidiverande och säkerställd diagnos) Bakteriell vaginos metronidazol Kondylom podofyllotoxin Flagyl, Zidoval (gel) Wartec (kräm, lösning) (ej under graviditet) 23 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

24 24 HJÄRTA-KÄRL HYPERTONI Om högt blodtryck skall behandlas med läkemedel eller ej beror på patientens sammanlagda risk för framtida hjärt-kärlsjukdom, som i sin tur är beroende på patientens blodtrycksnivå och övriga riskfaktorer. För riskvärdering kan SCORE anpassat för Sverige användas (se baksidan av häftet). I allmänhet är den absoluta behandlingsnyttan större hos äldre än hos yngre. Råd om levnadsvanor som kan minska risken för hjärtkärlsjukdom bör ges till alla individer med manifest blodtryck > 140/90 mmhg eller andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Förutom detta rekommenderas blodtryckssänkande läkemedelsbehandling när: Blodtryck > 180/110 mmhg Patient med manifest kärlsjukdom (kranskärlssjukdom, stroke/ TIA, perifer kärlsjukdom) eller diabetes: >140/90 mmhg. För patienter med diabetes som behöver behandling bör ett av läkemedlen vara en ACEhämmare eller ARB. Individer med målorganskada (ex vänsterkammar-hypertrofi eller njurskada): >140/90 mmhg. Individer med hög risk för död (enl. SCORE) i hjärt-kärlsjukdom under de närmaste 10 åren och blodtryck / mmhg: Om blodtrycket trots flera månaders icke-farmakologisk behandling fortfarande ligger > 150/95 mmhg erbjuds dessutom läkemedels-behandling. Dokumentation finns att i övrigt väsentligen friska patienter >80 år med systoliskt blodtryck över 160 i sittande och samtidigt över 140 i stående har nytta av blodtryckssänkande behandling. Kalciumantagonist amlodipin Amlodipin* Tiazider bendroflumetiazid Salures klortalidon Hygropax ACE-hämmare enalapril Enalapril* ramipril Ramipril 24 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

25 25 Angiotensinreceptorblockerare (ARB) kandesartan Candesartan* losartan Losartan* Kombinera inte ACE-hämmare med ARB Kombinationer amilorid+hydroklortiazid Sparkal* candesartan+hydroklortiazid Candesartan +hydroklortiazid enalapril+hydroklortiazid Enalapril comp* losartan+hydroklortiazid Losartan Betablockerare metoprolol Metoprolol vid kranskärlssjukdom eller hjärtsvikt. +Hydrochlortiazid* Metoprolol* BLODFETTRUBBNINGAR Primärprevention När man ska ta ställning till huruvida asymtomatiska patienter skall behandlas eller ej bör man inte enbart ta hänsyn till aktuella lipidnivåer utan även väga in patientens övriga riskfaktorer. Behandling med statiner bör övervägas om patientens 10-årsrisk (enl. SCORE) för död i hjärt-kärlsjukdom är hög trots ändrade levnadsvanor. Sekundärprevention Patienter med kardiovaskulär sjukdom (koronar hjärtsjukdom, perifer kärlsjukdom, cerebrovaskulär aterosklerotisk sjukdom). Målet skall vara kolesterol < 4,5 mmol/l och LDL < 2,5 mmol/l. För simvastatin bör inte högre dos än 40 mg användas, då risken för biverkningar ökar påtagligt. atorvastatin Atorvastatin* simvastatin Simvastatin* 25 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

26 26 ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM Trombosprofylax acetylsalicylsyra Trombyl (maxdos 75 mg rekommenderas) clopidogrel Clopidogrel* Symtomgivande angina pectoris Anfallskuperande glycerylnitrat Anfallsförebyggande amlodipin glycerylnitrat isosorbidmononitrat metoprolol verapamil Kombinera inte metoprolol med verapamil Nitroglycerin (resoritablett) Nitrolingual* (spray) Amlodipin* Suscard(buckaltablett) Imdur* Metoprolol* Isoptin Retard SEKUNDÄRPROFYLAX EFTER HJÄRTINFARKT acetylsalicylsyra Trombyl clopidogrel Clopidogrel* ticagrelor Brilique metoprolol Metoprolol* ramipril Ramipril* atorvastatin Atorvastatin* 26 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

27 27 simvastatin Simvastatin* SEKUNDÄRPROFYLAX EFTER ISCHEMISK STROKE/TIA atorvastatin Atorvastatin* simvastatin Simvastatin* Förstahandsmedel clopidogrel Clopidogrel Andrahandsmedel acetylsalicylsyra Trombyl + dipyridamol Persantin Depot Vid förmaksflimmer warfarin Waran FÖRMAKSFLIMMER bisoprolol digoxin metoprolol verapamil warfarin Kombinera inte metoprolol med verapamil Bisoprolol* Digoxin Metoprolol* Isoptin Retard Waran Använd CHADS-VASC score för riskbedömning (vid 2 poäng rekommenderas warfarin) C Hjärtsvikt (Congestive Heart Failure) / VK-dysfunktion H Hypertoni (blodtryck konstant >140/90 mmhg el behandlad hypertoni) A 2 Ålder 75 år D Diabetes mellitus S 2 Tidigare stroke/tia /tromboembolism 1poäng 1poäng 2poäng 1poäng 2 poäng 27 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

28 28 V Kärlsjukdom (t.ex. perifär artärsjukdom, hjärtinfarkt) A Ålder år Sc Kvinnligt kön 1poäng 1 poäng 1 poäng HJÄRTSVIKT Ickesymtomgivande nedsatt vänsterkammarfunktion, NYHA I Obs Fortlöpande uppföljning avseende elektrolyter och njurfunktion. enalapril Enalapril* ramipril Ramipril* kandesartan Candesartan* Candesartan vid definitiv intolerans mot ACE-hämmare Måttlig hjärtsvikt, NYHA II ACE-hämmare enligt ovan i kombination med betablockerare bisoprolol Bisoprolol* Vid behov av diuretika furosemid Furosemid* Furix Retard, Lasix Retard bendroflumetiazid Salures klortalidon Hygropax Svår hjärtsvikt, NYHA III-IV ACE-hämmare/ARB enligt ovan i kombination med furosemidpreparat, betablockerare och spironolakton. spironolakton Spironolakton* eplerenon Inspra Eplerenon alternativ till spironolakton vid gynekomasti. Vid förmaksflimmer warfarin Waran 28 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

29 29 Tilläggsbehandling vid svår svikt digoxin Digoxin Överväg CRT; biventrikulär pacing vid kvarstående symtom och breda QRSkomplex, >120 ms. 29 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

30 30 HUDSJUKDOMAR För att underlätta expedieringen på apotek bör de färdigberedda kompositioner som anges nedan användas. MEDEL VID EKSEM, DERMATITER OCH KLÅDA Grupp I-steroid hydrokortison Hydrokortison (kräm, salva) Mildison lipid (fet kräm) Grupp II-steroid hydrokortisonbutyrat Klobetason Grupp III-steroid betametason betametason + salicylsyra mometason Locoid (kräm, salva, lösning) Locoid Lipid (fet kräm) Emovat (kräm, salva) Betnovat (kräm, salva, lösn, emulsion) Diprosalic (salva, lösning) Elocon (kräm, salva, lösning) Grupp IV-steroid Betametason Diprolen (gel) Kaliumpermanganat ATL (lösning)0,05 %, 0,1%, 3%, 5% Uttorkande och antibakteriell. För vätskande och/eller infekterade eksem. Dosering (3%) 5 ml till 3 l vatten för t ex hand- och fotbad. 5 ml till 1/2 l vatten för baddning. MJUKGÖRANDE OCH AVFJÄLLANDE MEDEL 30 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

31 31 Receptförskrivning endast för långtidsbehandling där det är kopplat till en sjukdom. I övrigt hänvisas till egenvård, utan recept. glycerin karbamid karbamid + natriumklorid propylenglykol Miniderm (kräm, emulsion) Canoderm (kräm, emulsion) Fenuril, Karbasal (kräm) Propyderm (kräm) salicylsyra MEDEL VID PSORIASIS betametason+kalcipotriol Salsyvase 1 % (salva) Salsyvase 2 % (salva) Daivobet (salva, gel - för hårbotten) Xamiol (gel - för hårbotten) MEDEL VID INFEKTIONER Hudsvamp ekonazol ekonazol+triamcinolon ketokonazol mikonazol+hydrokortison terbinafin Pevaryl (kräm, emulsion,puder) Pevisone (kräm) Ketokonazol(schampo) Daktacort (kräm, kylskåp), Cortimyk (kräm) Terbinafin (kräm) Nagelmykoser Terbinafin Terbinafin (tablett) Behandling enbart vid påtagliga besvär och laboratorieverifierad dermatofytinfektion. Impetigo retapamulin väteperoxid Altargo (salva) Microcid (kräm) 31 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

32 32 Bensår infekterade med pseudomonas ättiksyra För peroral behandling, se infektionskapitlet. Ättiksyra 5 mg/ml, 10 mg/ml, (Steril lösn för sårspolning, ATL) MEDEL MOT HUVUDLÖSS Vid behandling av huvudlöss är Hedrin eller Nyda förstahandsmedel för att minska risken för resistensutveckling. Förstahandsalternativ dimetikon+cyklometikon Handelsvara, finns receptfritt på apotek. Hedrin, Nyda Andrahandsalternativ: disulfiram + bensylbensoat Tenutex AKTINISK KERATOS imikvimod Aldara, Zyclara MEDEL MOT SKABB disulfiram + bensylbensoat Tenutex MEDEL MOT SEBBORRÉ OCH AKNE adapalen Differin adapalen+bensylperoxid Epiduo azelainsyra Finacea (gel) Skinoren(kräm) 32 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

33 33 bensoylperoxid ketokonazol Basiron AC Ketokonazol* Peroralt tetracyklin, dels vid svår akne, dels vid måttlig akne om lokalbehandling inte givit tillräcklig effekt. lymecyklin Tetralysal MEDEL MOT ROSACEA azelainsyra metronidazol Finacea (gel) Skinoren (kräm) Rosazol (kräm), Rozex(kräm, gel) Peroralt tetracyklin, endast vid svårare former av rosacea. lymecyklin Tetralysal MEDEL VID KONDYLOM podofyllotoxin Wartec (kräm, lösning), MEDICINSKA FÖRBAND zinkoxid Zipzoc 33 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

34 34 INFEKTIONER ANTIBIOTIKA 3-dos regim för betalaktamantibiotika Den avdödande effekten av betalaktamantibiotika (penicilliner inkl. amoxicillin, isoxa-penicilliner (Heracillin) och cefalosporiner) är beroende av den tid den fria serumkoncentrationen ligger över den minsta hämmande koncentrationen (MIC) för den aktuella bakterien (T>MIC). T>MIC bör vara >50% för att erhålla god effekt vid allvarliga infektionssjukdomar. Genom dosering i tre-dosregim erhålls en bättre antibakteriell effekt jämfört två-doser per dygn. Kinoloner Ciprofloxacin endast på strikt indikation, tex vid pyelonefriter samt vid komplicerade urinvägsinfektioner. Gravida och antibiotika Se Läkemedelsverkets rekommendationer. INFLUENSAVACCINATION Årlig influensavaccination rekommenderas, i första hand till personer i riskgrupper, enligt för säsongen gällande anvisningar. För uppdaterad information om vaccination samt antiviralbehandling vid influensa v.g se smittskydds hemsida: STREPTOKOCKTONSILLIT fenoximetylpenicillin Vid penicillinallergi klindamycin (speciellt vid risk för typ 1-reaktioner) Kåvepenin* Dalacin Vid recidivinfektioner cefadroxil Cefadroxil* 34 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

35 35 klindamycin Dalacin Algoritm för diagnostik och behandling av faryngotonsillit LUFTVÄGSINFEKTIONER: PNEUMONI MED BAKTERIELL ETIOLOGI Förstahandsmedel fenoximetylpenicillin Kåvepenin* Andrahandsmedel amoxicillin Amimox 35 * = Utbytbara läkemedel enligt läkemedelsverkets lista

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Akuta allergiska reaktioner adrenalin Adrenalin Mylan (i.m.) adrenalin Anapen, Anapen Junior Nytt adrenalin

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation BASLÄKEMEDEL 2017 Rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården, utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté. För barn finns ett särskilt häfte. Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning. Preparat

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN Expertrådet för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Kombinerad hormonell antikonception Hälsosamma levnadsvanor Rökning ökar risken för venös trombos. Kraftig övervikt ökar risken för venös trombos.

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2013 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper.

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 30 månaders hållbarhet

Läs mer

Läkemedel som vi ofta använder på IME.

Läkemedel som vi ofta använder på IME. Läkemedel som vi ofta använder på IME. Huvud: Sömnmedel Zopiklon Zopiklon Benzoliknande GABA Leversvikt (sömnmedel) Heminevrin Klometiazol? GABA Lungsvikt, Leversvikt (sömn+ oro) Zolpidem - Stilnoct (funkar

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol 2 REKLISTAN 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod Gynekologi Candidavaginit R klotrimazol Canesten Cervicit/Salpingit R doxycyklin + metronidazol (Doxyferm) (Flagyl) Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition

Läs mer

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland.

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Basläkemedel 2016 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Kommentarer till baslistans val www.ltv.se/baslista TECKENFÖRKLARING * utbytbara läkemedel enligt

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Läkemedel som SKA finnas som basförråd Förp Adrenalin Inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (apoteket väljer fabrikat i denna ordning och utefter

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel

SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel 2007 SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel Skånes gemensamma lista över rekommenderade läkemedel är baserad på de slutsatser Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper kommit fram till. Urvalskriterierna

Läs mer

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2014 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Perorala antihistaminer Nasala

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2016 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets Skåneöver gripande terapigrupper. Urvalskriterierna

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2015 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Nasala steroider Astma och

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (131129) markeras med * Riskläkemedel för äldre markeras

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Faxade sidor.. av. Faxat datum Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (dosapoteket väljer fabrikat

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2016-2017

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2016-2017 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2016-2017 Z-läkemedel är en rekommendationslista över de preparat som framför allt bör användas vid vanliga sjukdomar och är utarbetad av läkemedelskommitténs expertgrupper under hösten

Läs mer

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent)

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) Klinisk Farmakologi & Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medlem i Stockholms

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

10 HUD. Tetralysal. Rozex. Tetralysal

10 HUD. Tetralysal. Rozex. Tetralysal HUD rekommenderade läkemedel Acne VULGARIS R adapalen Differin R adapalen + bensoylperoxid Epiduo R lymecyklin Tetralysal ACNE VULGARIS/ INFLAMMATORISK AKNE Lindrig. bensoylperoxid - receptfritt alternativ.

Läs mer

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD 58 REKLISTAN 2015 www.vgregion.se/vardgivarstod MIGRÄN Analgetika/COX-hämmare Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning Andrahandsval ibuprofen, tablett, kapsel,

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

9 HUD REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD

9 HUD REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD 38 REKLISTAN 2015 www.vgregion.se/vardgivarstod REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL ACNE VULGARIS bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin Se även kapitel 7 Gynekologi

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

9 HUD ROSACEA. bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin

9 HUD ROSACEA. bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin 38 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 9 HUD rekommenderade läkemedel Acne VULGARIS bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin Rosacea metronidazol

Läs mer

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Matsmältningsorgan Klokt råd 2014 Behandling med protonpumpshämmare är olämpligt vid magont utan känd

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Vitaros vid erektil dysfunktion. Nya inhalationsläkemedel vid astma och

Läs mer

Typ 1-diabetes mellitus, fötter, graviditet

Typ 1-diabetes mellitus, fötter, graviditet Typ 1-diabetes mellitus, fötter, graviditet METODER FÖR ATT UPPNÅ RÖKSTOPP Hälso- och sjukvården bör: ge kort rådgivning om rökstopp till rökande patienter med diabetes (prio 1) och vid behov komplettera

Läs mer

FÖRÅRDESLISTU MEDIKAMENTAR REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016

FÖRÅRDESLISTU MEDIKAMENTAR REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016 FÖRÅRDESLISTU MEDIKAMENTAR REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING (följer ATC-koden) 2 Sid 4 5 5-6 6-7 7-10 10-12 13-15 ATC A B C D G Mage / Tarm Ulcus / reflux Motilitetsstörning Illamående

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn Titel enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll REK-lista 2012 - nyheter ticagrelor (Brilique) och prasugrel (Efient) nya trombocythämmare

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Generiskt namn: amoxicillin Handelsnamn: ATC-kod: J01CA04 Företag: Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Väldokumenterat preparat. Rekommenderas vid terapisvikt

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se 2014-06-03 Översikt pris inhalationsläkemedel enligt Rådgivande Läkemedelslista

Läs mer

D Hud. D01 Antimykotika. Medel vid hudmykoser. Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg

D Hud. D01 Antimykotika. Medel vid hudmykoser. Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (grupp I-steroid) Ekonazol + triamcinolon (grupp II-steroid) Terbinafin Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 mg/g + 10 mg/g Pevisone

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 2 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling

Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling Eva distriktsläkare ordf. terapigrupp Hud Ny Regional Medicinsk Riktlinjer Akne Arbetsgrupp Håkan Mobacken, dermatolog Kirsten Kussner, dermatolog Anna

Läs mer

Astma- och KOL-behandling

Astma- och KOL-behandling 2011-03-22 Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Astma- och KOL-behandling Eva Wikström Jonsson Medlem i Sthlms Läns Läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar Biträdande överläkare,

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2016

Rekommenderade läkemedel 2016 Rekommenderade läkemedel 2016 Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är främst de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket begränsad. En

Läs mer

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Antikonception Olika Preventivmetoder Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Graviditets risk Graviditets risk Den totala graviditetsrisken vid ett oskyddat samlag beräknas till 6-7%.Risken är

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Bettina Pfister, klinisk apotekare Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, VLL Behövs läkemedelsgenomgångar? 7% av alla sjukhusinläggningar var läkemedelsrelaterade. Av

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Landstinget i Östergötland - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll REK 2010 - förändringar. indacetrol (Onbrez) - nytt KOL-läkemedel. prucaloprid

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL. FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL. FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL Steroider Kortverkande Långverkande

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 18 månaders hållbarhet

Läs mer

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (mild steroid) Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 mg/g + 10 mg/g Ekonazol + triamcinolon (medelstark steroid) Pevisone kräm

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer