Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans."

Transkript

1 Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans.

2 Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från Enklast tecknar du försäkringar i vår nätbutik. Berätta för oss vad du vill försäkra. Vi rekommenderar försäkringar som passar just dig och berättar vad olika alternativ kostar. Logga in i nättjänsten med dina bankkoder på sidan op.fi eller pohjola.fi. Där får du också fram skadeanmälningar med dina uppgifter ifyllda på förhand och du kan göra ändringar i de försäkringar du redan har. Kontrollera ditt försäkringsskydd i olika skeden av livet och minst en gång om året. På så sätt betalar du bara för vad du behöver och du vet vad du lämnar på ditt eget ansvar. Kom till Andelsbanken eller ring oss Koncentrera. Du får förmåner. Pohjolas försäkrings- och ersättningstjänst * Boka tid till kontoren via OP telefontjänsten (på finska) * Skadejour 24 tim./dygn - Skador på bilen och hemmet * - Skadejour vid resor Europeiskas Emergency Service * - Allvarliga sjukdoms- och olycksfall Europeiskas läkarjour SOS International, Köpenhamn Du vet väl att premierna för Måttskydd och Bilskydd samlar OP-bonus*? Med bonus kan du betala premier för dina försäkringar för hemmet, familjen och fordon. När du koncentrerar dina ärenden till oss kan du förutom OP-bonus också få rejäla rabatter. Du får också en klar uppfattning om din ekonomi, för du kan sköta både dina bank- och försäkringsärenden via op.fi behändigt med samma koder. Läs mer på adressen op.fi/förmåner. * En ägarkund i Andelsbanken eller kund i Helsingfors OP Bank vars bank- och/eller försäkringsärenden uppgår till minst euro per månad får OP-bonus. * Samtal till Pohjolas servicenummer och andra 010-nummer kostar i Finland med fast telefon 0,0828 euro/ samtal + 0,0595 euro/minut och med mobiltelefon 0,0828 euro/ samtal + 0,1704 euro/minut. Samtal till OP telefontjänsten (på finska) kostar lika mycket som ett normalt telefonsamtal enligt din telefonoperatörs tariff. För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på kundservicen bandar vi en del av samtalen till telefontjänsten (i priserna ingår 23 % moms). Försäkringarna i Måttskydd beviljas av Pohjola Försäkring Ab, Försäkringsaktiebolaget Europeiska (reseförsäkringar) och OP-Livförsäkrings Ab (liv- och invaliditetsförsäkringar). Innehållet i försäkringen finns i sin helhet i försäkringsvillkoren. Skador ersätts i enlighet med villkoren. 2

3 Gardera dig mot skador Måttskydd är ett försäkringsavtal i vilket du kan samla för dig lämpliga försäkringar. Det hjälper att ha försäkringar, oberoende av om en skada sker hemma, i arbetet, på fritiden eller på en resa. Personförsäkringar s.4 s.13 Mitthem-försäkringen s.24 Easy för åringar Reseförsäkringar s.9 Pohjolas Måttskydd Försäkringar för sällskapsdjur s.26 s.28 Skogsförsäkringar s.22 Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen s.30 Bra att veta om dina rättigheter 3

4 Personförsäkringar Trygghet för dig och din familj Du försäkrar din egendom, men du glömmer väl inte bort dina familjemedlemmar och riskerna i anslutning till din ekonomi? Sjukdomar, olycksfall, arbetsoförmåga eller en nära anhörigs död kan rubba den ekonomiska tryggheten. En oförutsedd förändring i livet skapar inte oreda i din familjs ekonomi när du försäkrar dig själv och dina anhöriga. Förbered dig på livets risker Personförsäkringar ger trygghet i händelse av sjukdom, olycksfall, arbetsoförmåga eller en nära anhörigs död. Du kan till exempel välja en vårdkostnadsförsäkring i händelse av olycksfall och sjukdomar, menersättning i olycksfallsförsäkringen i händelse av bestående men och en livförsäkring i händelse av dödsfall. Vårdkostnadsförsäkring Utbetalas... ersättning för vårdkostnader vid sjukdom eller olycksfall Olycksfallsförsäkring - Vårdersättning ersättning för vårdkostnader vid skada till följd av olycksfall - Dagersättning ersättning för arbetsoförmåga till följd av olycksfall - Menersättning engångsersättning för bestående fysiskt men till följd av ett olycksfall - Dödsfallsersättning engångsersättning för dödsfall, om den försäkrade förolyckas Livförsäkring engångsersättning för dödsfall, oberoende av dödsorsak Invaliditetsförsäkring engångsersättning för bestående arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. Var gäller de? Personförsäkringarna i Måttskydd gäller överallt i världen, men i fråga om sjukdom ersätts endast kostnader för undersökning som gjorts eller vård som givits i Finland. Om du reser ska du komplettera skyddet med en resenärförsäkring s. 10. Vad har du för hobby är du försäkrad? Om du sportar i motionssyfte, är det oftast tillräckligt om du har försäkringar i Måttskydd som sådana. Observera att personförsäkringarna inte gäller vid tävlingar, matcher eller träningar som arrangerats av bl.a. ett idrottsförbund eller en idrottsförening. Hör dig för hos oss om en idrottsutvidgning, som inte gäller tävlingsidrott, men med vilken du utvidgar ditt skydd till bl.a. följande grenar som annars inte hör till försäkringen: kamp-, kontakt- eller självförsvarsgrenar, kraftsport, bodybuilding, motorsport, flygsport, bungyhopp, klättringsgrenar, dykning med andningsutrustning och fridykning, freestyleskidåkning, speedskiing eller störtlopp samt ving- eller draksegling. Hör dig för hos idrottsförbundet eller idrottsföreningen om Sportskydd i samband med licens. Du kan teckna ett fotbollsskydd på webbsidan jalkapalloturva.fi (på finska). Om du inte genom Sportskydd hittar någon tävlingsidrottsförsäkring för din hobby, får du av oss en grupp- eller individuell försäkring för tävlingsidrott. 4 Den försäkrade ska vara stadigvarande bosatt i Finland Försäkrad kan vara en person som bor i Finland stadigvarande och för en vårdkostnads- och olycksfallsförsäkring behövs också ett gällande FPA-kort. Som en försäkrad som bor i Finland stadigvarande betraktas inte en försäkrad som vistas mer än halva året utomlands. Om du flyttar utomlands eller vistas en längre tid utomlands, ska du kontakta oss. Hälsodeklaration När du ansöker om vårdkostnads-, liv- och invaliditetsförsäkring fyller du i en hälsodeklaration för dig eller som vårdnadshavare för ditt barn. För en olycksfallsförsäkring behövs en hälsodeklaration endast för personer över 70 år. Hälsouppgifterna ska vara sanningsenliga. Om det senare framgår att de uppgifter som du gett är felaktiga eller bristfälliga, kan vi sänka ersättningen, avslå den helt och hållet eller häva avtalet. Även om du inte är fullt frisk, kan en försäkring ändå beviljas så att den begränsas med en existerande sjukdom/existerande sjukdomar. Om du byter personförsäkring, ska du hålla din gällande personförsäkring i kraft tills din hälsodeklaration har handlagts och du får en ny försäkring. Vilka faktorer inverkar på premien? Dina försäkringsspecifika beslut påverkar priset: I en vårdkostnadsförsäkring: Försäkras personen före eller efter födseln? Är ditt hemlösöre försäkrat i Pohjola? Tecknar du en idrottsutvidgning? I olycksfallsförsäkringen: Vilka ersättningsgrenar, självrisker och försäkringsbelopp väljer du? Tecknar du en idrottsutvidgning? I livförsäkringen: Tecknar du ett individuellt skydd eller ett parskydd? Vid försäkring av personer påverkas priset också av den försäkrades ålder och kön, valfria självrisker och försäkringsbelopp. Beroende på den försäkrades ålder ändras försäkringsskyddet och premien årligen. För att försäkringsskyddet ska hållas uppdaterat, är försäkringsbeloppen och premierna indexbundna. Kontakta oss alltid när din livssituation förändras, t.ex. om du flyttar till en annan ort, byter yrke eller börjar med en ny hobby.

5 Vårdkostnadsförsäkring Vårdkostnadsförsäkringen ersätter kostnader för behandling och undersökning av sjukdomar och skador till följd av olycksfall, oberoende av om du använder privata eller offentliga hälsovårdstjänster i Finland. Försäkringen ersätter också vårdkostnader, om du skadar dig i ett olycksfall utomlands. Lägg märke till att resenärförsäkringen, s. 10, ger ett mer omfattande skydd på resor. Vem kan försäkras och för hur lång tid? Vårdkostnadsförsäkring För vem? När upphör försäkringen? Självrisk Försäkringsbelopp för ofött barn eller 2 mån. 64 år 80 år (ändras från 65 års ålder till olycksfallsförsäkring) 10 % av kostnaderna, minst 100 euro/försäkringsperiod euro En försäkring kan tecknas för ett ofött barn eller för personer i åldern 2 mån. 64 år. Vid ansökan om en försäkring ska en hälsodeklaration fyllas i för varje person som försäkras. När den försäkrade fyller 65 år ändras vårdkostnadsförsäkringen till en olycksfallsförsäkring med ett försäkringsbelopp på euro och vid 70 års ålder ändras försäkringsbeloppet till euro. Med andra ord ersätts vårdkostnader för åringar på basis av olycksfall, men inte sjukdom. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 80 år. Du vet väl att vårdkostnader för skada till följd av olycksfall ersätts även efter det att försäkringen har upphört, så länge olycksfallet har inträffat under försäkringens giltighetstid. Vårdkostnadsförsäkring för ofött barn Det är bra att teckna en vårdkostnadsförsäkring redan innan barnet föds, så att försäkringen gäller redan vid födelseögonblicket. Minneslista vid ansökan om försäkring för ofött barn: Vårdkostnadsförsäkring på basis av hälsouppgifter om barnet Ett alternativ är att teckna en försäkring för barnet från två månaders ålder. Försäkringen beviljas på basis av hälsouppgifter om barnet, och därför kan sjukdomar som barnet eventuellt har eller har haft inverka på den försäkring som du ansöker om. Om babyn till exempel under de två första månaderna konstaterats lida av öroninflammation, kan försäkringen begränsas med vårdkostnader för öroninflammation upp till en viss ålder. Självrisk och ansökan om ersättning Vårdkostnadsförsäkringen ersätter kostnader under försäkringens giltighetstid till sammanlagt högst euro. Utbetalda ersättningar minskar beloppet. Självrisken är 10 % av de ersättningsgilla kostnader som man ansökt om ersättning för under försäkringsperioden, dock minst 100 euro per försäkringsperiod. Du kan ansöka om ersättning hos oss genast då de ersättningsgilla kostnaderna överstiger 100 euro. Efter detta kan du ansöka om ersättning efterhand som kostnader uppkommer. Du ansöker enkelt om ersättning med dina bankkoder i din nättjänst på adressen op.fi (Andelsbankens kunder) eller pohjola. fi (kunder i andra banker). När en sjukdom yppar sig eller när ett olycksfall inträffar ska du söka dig till en vårdinrättning som hör till vårt partnernät. En sådan hittar du på vår webbsida pohjola.fi eller på numret Beroende på hur allvarlig situationen är och på tidpunkten kan du också söka dig till akutmottagningen vid en hälsocentral eller ett sjukhus.! Du vet väl att premierna för Måttskydd och Bilskydd samlar OP-bonus? Med bonus kan du betala premier för dina försäkringar för hemmet, familjen och fordon. Senast 3 mån. före beräknad tid Gör en ansökan. Fyll i en hälsodeklaration för modern (under 40 år) och foga med en kopia av moderskapskortet. Senast 3 mån. efter födseln Meddela oss barnets namn och personbeteckning. Före beräknad tid Du får kännedom om att försäkringen har beviljats och en räkning på reserveringsavgiften. Betala reserveringsavgiften på förfallodagen så att försäkringen kan träda i kraft. Den första försäkringspremien Betalas tillsammans med andra försäkringar i Måttskydd. Reserveringsavgiften dras av från premien*. * Om uppgifterna om barnet inte meddelas i tid, senast tre mån. efter födseln, börjar försäkringen inte gälla, och reserveringsavgiften återbetalas inte. Reserveringsavgiften återbetalas inte heller om försäkringen sägs upp. 5

6 Vad ersätter vårdkostnadsförsäkringen? Vårdkostnadsförsäkringen ersätter kostnader för av läkare ordinerad nödvändig undersökning och vård till följd av sjukdom eller olycksfall till den del de inte ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Nedan ett sammandrag av vad vårdkostnadsförsäkringen bl.a. ersätter. Vårdersättningen är skattefri. I villkoren för Måttskydd ges en mer omfattande och noggrann redogörelse för vad försäkringen täcker och vilka begränsningar som ingår i den. Skador ersätts i enlighet med villkoren. Exempel på vad vårdkostnadsförsäkringen ersätter när det är fråga om Undersökningar och behandlingar utförda av läkare eller annan inom hälsovårdssektorn utbildad sjukvårdare Tillståndspliktiga läkemedel som säljs på apotek Vårddagsavgifter på sjukhus upp till 40 euro per dygn ( 2012) Vårddagsavgifter på sjukhus i sin helhet Undersökning och behandling av tandskada Skäliga resekostnader till en läkare, tandläkare eller vårdinrättning på orten (Pohjola kan välja vårdplatsen) Nödvändig fysikalisk behandling på högst tio gånger, som givits efter operation eller gipsning och på en vårdinrättning. Rehabilitering som givits på en sjukvårdsinrättning Nödvändiga extra kostnader för skolresor då en försäkrad under 20 år till följd av ett olycksfall och på läkarordination företagit skolresor med ett färdmedel som föranlett extra kostnader Kostnader för reparation eller återanskaffning av glasögon, hörapparat, tandprotes och skyddshjälm som varit i bruk och gått sönder (senast två mån. efter olycksfall som krävt läkarvård) Vårdkostnader för en sträckningsskada i en muskel eller en sena som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse ersätts för högst sex veckor, när läkarvård har getts inom 14 dygn efter det att skadan i fråga uppkom. (Obs! Magnetundersökningar och operationsingrepp ersätts inte vid ifrågavarande olycksfall) sjukdom ja ja olycksfall* ja ja ja - nej nej nej nej nej nej nej nej ja ja ja ja ja ja ja ja Exempel på allmänna ersättningsbegränsningar i vårdkostnads-, olycksfalls- och resenärförsäkringarna Ersättning betalas inte för skador som förorsakats i samband med tävlingar eller matcher som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, eller i samband med träningar enligt träningsprogram eller träningar som är typiska för ifrågavarande gren. Läs mer på s. 4. Personförsäkringarna ersätter inte bl.a. medicinska eller andra hjälpmedel, proteser eller ortopediska förband och stöd. spårämnes-, mineral-, närings-, naturmedicin- och vitaminpreparat, inte heller bassalvor eller antroposofiska och homeopatiska produkter. behandlingar eller undersökningar i anslutning till förändringar och komplikationer i samband med graviditet till alla delar. kostnader föranledda av behandling av beroende som förorsakats av bruk av narkotika, alkohol, läkemedel, nikotin eller något annat ämne. kostnader föranledda av missbruk av läkemedel eller bruk av alkohol eller berusningsmedel. fysioterapi, psyko- och neuropsykoverksamhet eller talterapi till alla delar. behandlingar som förbättrar kroppsformen eller utseendet eller livskvaliteten, om det inte är fråga om en särskilt allvarlig skada. Som olycksfall ersätts inte bl.a. Ersättning betalas inte för en sjukdom, ett lyte, en skada eller degeneration i det muskuloskeletala systemet som är oberoende av ett olycksfall även om dessa inte har uppvisat några symptom före olycksfallet. Enligt allmänt accepterad medicinsk praxis inverkar de emellertid väsentligen på uppkomsten av en skada till följd av olycksfall eller förlänger botandet av skadan. När du reparerar en våt brygga halkar du. Du sträcker ryggen som börjar smärta. Du är arbetsoförmögen i fyra månader. Du får ur olycksfallsförsäkringen dagersättning för muskelsträckningen till följd av halkningen för sex veckor. Du får också ersättning för vårdkostnaderna för samma period. Den överskjutande perioden av arbetsoförmåga anses bero på degenerationsförändringar i ryggen som inträtt redan före olycksfallet. Du är förvånad. Ryggen har inte tidigare uppvisat symptom, men enligt medicinsk erfarenhet återställs dock en rygg, som tidigare varit frisk, på cirka sex till åtta veckor efter en sträckningsskada. En vårdkostnadsförsäkring däremot skulle ersätta dina kostnader för vården i den mån dessa kostnader skulle anses vara betingade av en sjukdom. Diskbråck, magbråck, bråck i ljumsktrakten, akillessenerupturer eller återkommande urledvridningar av leder ersätts inte som olycksfall, om inte skadan föranletts av ett olycksfall, vid vilket även en frisk vävnad skulle ha tagit skada. En skada förorsakad av sjukdom, lyte eller men hos den försäkrade ersätts inte som olycksfall. Du får ett epilepsianfall och faller mot en stol. Du bryter av en tand. Tandskadan ersätts inte som olycksfall, eftersom fallet föranletts av din epilepsi och inte är olycksfallsbetingat. * Också olycksfallsförsäkringen (s. 7) ersätter de här och dessutom ger den skydd i händelse av tillfällig arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall. 6

7 Olycksfallsförsäkring Vem som helst kan när som helst råka ut för ett olycksfall. Särskilt på fritiden behöver du en olycksfallsförsäkring som gäller överallt i världen. Kontrollera att du är försäkrad för dina hobbyer, s. 4, Vad har du för hobby är du försäkrad? På utlandsresor behöver du en resenärförsäkring, s. 10, som ger ett mer omfattande skydd. Vad är ett olycksfall? Med olycksfall avses en plötslig yttre händelse som förorsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades avsikt, om den försäkrade till exempel ramlar omkull, halkar eller faller. Ur olycksfallsförsäkringen ersätts också en sträckningsskada i en muskel eller en sena som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, och för vilken läkarvård har getts inom 14 dygn. Som olycksfall klassas även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, kroppsskador till följd av avsevärd tryckförändring samt gasförgiftning eller förgiftning genom ett ämne som förtärts av misstag, som inträffat utan den försäkrades egen förskyllan. Vid all vård i anslutning till olycksfall hjälper vi till med att välja läkarcentral, sjukhus eller vårdinrättning. Vem kan försäkras och för hur lång tid? Vid vilken ålder kan en person försäkras? Självrisk När upphör försäkringen? Försäkringsbelopp som kan väljas 7 dygn 79 år 0 euro, 50 euro euro euro år 7 dygn 79 år Olycksfallsförsäkring Vårdersättning Dagersättning Menersättning Dödsfallsersättning 7 dygn 79 år 80 år 60 år 80 år 80 år 0 dygn 1 84 euro, för max. 360 dygn euro euro Försäkras kan personer i åldern 7 dygn 79 år. Personer över 70 år beviljas olycksfallsförsäkring på basis av en hälsodeklaration. Försäkringen upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 80 år. Men när den försäkrade fyller 70 år, ändras försäkringsbeloppen: vårdersättningen är högst euro, men- och dödsfallsersättningarna är högst euro. Självrisk och försäkringsbelopp För ett och samma olycksfall avdras den självrisk som du valt och för samma olycksfall ersätts kostnader upp till högst det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. Vårdkostnader vid olycksfall Ur vårdersättningen i olycksfallsförsäkringen ersätts på läkarordination baserade och av olycksfall förorsakade nödvändiga undersöknings- och vårdkostnader på basis av olycksfall, inte sjukdom. Se kolumnen olycksfall i tabellen på sidan 6. Dessutom ersätter den psykoterapi given av en psykiater eller en av en läkare ordinerad psykolog högst tio psykoterapibesök per olycksfall. Den försäkrade ska söka vård inom tre månader efter olycksfallet. Terapi ges också för behandling av en själslig skada, om den beror på ett våldsbrott som riktats mot den försäkrade eller ett inbrott, en brand eller en naturkatastrof som drabbat den försäkrades hem. Dagersättning i händelse av tillfällig arbetsoförmåga Dagersättning betalas för de dagar den försäkrade är oförmögen till arbete på grund av olycksfallet. Den betalas för högst 360 dagar och utgör beskattningsbar inkomst. Om arbetsoförmågan har psykiska orsaker utbetalas ingen dagersättning. Menersättning i händelse av bestående men Menersättning betalas för ett bestående fysiskt men som förorsakats av ett olycksfall. För fullständigt men (invaliditetsklass 20) betalas hela försäkringsbeloppet, för partiellt men motsvarande del av försäkringsbeloppet. Social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering (1 20) bygger på skadans art. Yrke, hobbyer eller andra individuella förhållanden beaktas inte. Vid till exempel men enligt invaliditetsklass 2, betalas som engångsersättning 10 % av det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. Ett bestående men fastställs tidigast tre månader och senast tre år efter olycksfallet. Menersättningen är skattefri. Dödsfallsersättning till de anhöriga Dödsfallsersättning betalas ut om den försäkrade till följd av skador som har förorsakats av ett olycksfall avlider innan tre år har förflutit sedan olycksfallet. För en nära anhörig som är förmånstagare är dödsfallsersättningen skattefri upp till euro. När en försäkring tecknas meddelas förmånstagarna skriftligen. Hur söker jag ersättning? Fyll i en ersättningsansökan för varje olycksfall separat. Du ansöker enkelt om ersättning med dina bankkoder i din nättjänst på adressen op.fi (Andelsbankens kunder) eller pohjola.fi (kunder i andra banker). När du väljer försäkringsbelopp, fundera på hur stor ersättning du skulle behöva för ett olycksfall och vilken självrisk du väljer. När det gäller menersättning är det skäl att komma ihåg att ersättningen bestäms enligt invaliditetsgraden. Premien stiger inte mycket, även om du väljer ett stort belopp. 7

8 Livförsäkring Invaliditetsförsäkring En livförsäkring är särskilt viktig om du har barn, egna eller gemensamma lån eller om utkomsten i din familj är beroende av en person. Med en livförsäkring är det lättare för familjen att förbereda sig på framtiden. Dödsfallsersättningen i livförsäkringen utbetalas om den försäkrade avlider under den tid försäkringen är i kraft. Det spelar ingen roll om den försäkrade avlider till följd av en sjukdom eller förolyckas. Livförsäkring Vid vilken ålder kan 2 65 år en person försäkras? När upphör försäkringen? 70 år Försäkringsbelopp 2 14 år euro år euro Individuellt skydd eller parskydd? Livförsäkringen kan tecknas antingen i form av ett individuellt skydd eller parskydd. Parskyddet är ett förmånligare alternativ för två personer än det individuella skyddet. När den ena av de försäkrade avlider, fortsätter försäkringen i form av ett individuellt skydd. Om de båda försäkrade avlider samtidigt, har förmånstagarna efter de försäkrade rätt till hälften av försäkringsbeloppet. När försäkringen tecknas fyller de försäkrade i en hälsodeklaration och meddelar förmånstagarna skriftligen. Invaliditetsförsäkringen ger ett viktigt skydd speciellt då utgifterna är i samma storleksklass som löneinkomsterna. Invaliditetspensionen är som bäst bara 60 % av lönen. Invaliditetsförsäkring Vid vilken ålder kan en person försäkras? När upphör försäkringen? Försäkringsbelopp år (på basis av hälsodeklaration) 60 år euro Den överenskomna engångsersättningen betalas, om den försäkrade under försäkringens giltighetstid på grund av sjukdom eller skada blir bestående arbetsoförmögen. Den försäkrade anses vara bestående arbetsoförmögen, om han inte på grund av sjukdom eller skada kan utföra sitt tidigare arbete och eller annat arbete som motsvarar hans yrkesskicklighet. Men förtidspension eller någon annan pension som utbetalas på basis av nedsatt arbetsförmåga ger inte automatiskt rätt till ersättning ur den här försäkringen. Försäkringen gäller inte arbetsoförmåga som beror på missbruk av alkohol eller läkemedel eller på användning av narkotika eller på självmordsförsök som görs inom ett år efter det att försäkringen trädde i kraft. För en nära anhörig som är förmånstagare är ersättningen skattefri upp till euro. Av den livförsäkring som betalas till änka/änkling är hälften skattefri, dock minst euro. Så här uppskattar du försäkringsbeloppet, dvs. ditt behov av livförsäkring! Du vet väl att premierna för Måttskydd och Bilskydd samlar OP-bonus? Med bonus kan du betala premier för dina försäkringar för hemmet, familjen och fordon. Försäkringsbeloppet i livförsäkringen = familjens lån + försörjarnas bruttolöner per år euro per barn som ska försörjas - gällande livförsäkringsskydd familjens nuvarande tillgångar Observera! Du får en avgiftsfri årligen fastställd förhöjning på försäkringsbeloppet i livförsäkringen då du koncentrerar dina försäkringar till Pohjola eller du är OP-bonuskund. År 2012 är förhöjningen 45 % för kvinnor och 30 % för män. Vi erbjuder föräldrar med barn under ett år en premiefri New Life-livförsäkring på euro för ett år. 8

9 Reseförsäkringar Trygghet på resor Då du är på resa och vistas i en främmande omgivning är riskerna helt andra än hemma. Ärenden sköts på ett annat sätt. Till exempel tillgången på sjukvård varierar på olika håll i världen, likaså kostnaderna. Det är bra att ha en reseförsäkring också på resor i hemlandet för överraskande person- och sakskador. Eurooppalainen.fi står till tjänst Europeiska beviljar två slags reseförsäkringar. Resenärförsäkringen ersätter den försäkrades personskador och kostnader bl.a. för en avbeställd eller avbruten resa, för väntetid och försening från en resa. Resgodsförsäkringen tryggar resgodset. I resgodsförsäkringen ingår reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring. Reseförsäkringar för åringar kan inkluderas i Easy-paketet, s. 24. Om du flyttar utomlands eller vistas en längre tid utomlands, ska du kontakta oss och kontrollera ditt försäkringsskydd. Har du en hobby är du försäkrad också på resor? Om du sportar i motionssyfte, är det oftast tillräckligt om du har en resenärförsäkring. Observera att resenärförsäkringen inte gäller vid bl.a. tävlingar, matcher eller träningar som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening. I reseförsäkringarna ingår, utöver ett omfattande försäkringsskydd, ett världsomfattande servicenät. Läs mer om servicenätet på webbplatsen eurooppalainen.fi redan innan du reser. Europeiskas Emergency Service hjälper dig vid reseskador på svenska och finska dygnet runt, Europeiskas egna servicekontor, Euro-Centers, och dotterbolag betjänar dig lokalt. Läkare och sjukhus världen runt debiterar Europeiska direkt för den vård de ger de försäkrade. Gäller utomlands och i Finland Samtliga reseförsäkringar gäller både på arbetstid och på fritid på utrikesresor. En fortlöpande försäkring, dvs. en årsförsäkring gäller alltid. En tidsbestämd försäkring gäller den tid du valt, exempelvis för en bestämd resa. I Finland gäller försäkringarna under resor som görs till platser som fågelvägen ligger minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats och fritidsbostad. Försäkringen gäller inte på dessa platser eller under resor mellan dessa platser. Varar din resa längre än tre månader? Både den fortlöpande och den tidsbestämda reseförsäkringen gäller resor på högst tre månader och för 76 år fyllda personer utrikesresor på högst 45 dygn. En resa anses inte ha avbrutits genom ett besök i hemlandet som varar mindre än 14 dygn, om avsikten är att återvända till samma resmål. Om resan varar längre, kan försäkringens giltighetstid mot en tilläggspremie förlängas för personer under 71 år. Ansökan om en förlängning görs med en hälsodeklaration. Under förlängningen är självrisken 50 euro för varje försäkringsfall. Den försäkrade ska vara stadigvarande bosatt i Finland En försäkrad kan vara en person som bor i Finland stadigvarande och för en resenärförsäkring behövs också ett gällande FPA-kort. Som en försäkrad som bor i Finland stadigvarande betraktas inte en försäkrad som vistas mer än halva året utomlands. 9 Hör dig för hos oss om en idrottsutvidgning, som inte gäller tävlingsidrott, men med vilken du kan utvidga ditt skydd till bl.a. följande grenar som annars inte hör till försäkringen: boxning, brottning, karate, bodybuilding, motorsport, fallskärmshopp, störtlopp, dykning med utrustning, bergsklättring och vandringar i obebodda trakter. För exempelvis dykning med utrustning beviljas en idrottsutvidgning, om du har ett gällande dykarcertifikat. Reser du till ett område där krigsrisk föreligger? Områden där krigsrisk föreligger finns på webbsidan eurooppalainen.fi. Om du vill utvidga försäkringen så att den gäller på de här områdena, ber vi dig kontakta oss. Hur gör du i en skadesituation? Anmäl genast resgodsskadan till guiden, reseledaren, hotelledningen eller en tjänsteman på transportbolaget. Be om att få ett intyg över skadan. Om det är fråga om ett brott, ska du genast anmäla det till den lokala polisen och be om att få ett intyg för Europeiska. Resgodsskador ersätts när du har kommit hem från resan. Om det är nödvändigt för dig att få ersättning t.ex. för att kunna fortsätta resan ska du kontakta Europeiskas närmaste serviceställe. Vård vid sjukdom under resa eller vid reseolycksfall får du ofta kostnadsfritt när du visar upp ditt försäkringskort. Om du blir tvungen att själv betala för vården, ska du spara verifikaten i original. Mot dem får du ersättning på Europeiskas servicekontor utomlands eller i hemlandet. Vilka faktorer inverkar på premien? På priset inverkar den försäkrades ålder och om försäkringen är fortlöpande eller tidsbestämd. Beroende på den försäkrades ålder kommer försäkringsskyddet och premien att förändras med tiden. För att försäkringsskyddet ska hållas uppdaterat, är försäkringsbeloppen och premierna indexbundna. Det är skäl att då och då kontrollera att försäkringsbeloppen passar din nuvarande livssituation. Vi står gärna till tjänst med mer information.

10 Resenärförsäkring Försäkringsfall som ersätts Du insjuknar under en resa eller råkar ut för ett olycksfall under en resa. Din resa avbeställs. * Din resa blir avbryts.* Du är på väg utomlands och försenar dig från t.ex. en flygresa för att t.ex. bussen blir fördröjd på grund av vädret eller en trafikolycka. Du väntar mer än sex timmar på att en resa till eller tillbaka från utlandet ska börja på grund av t.ex. ett tekniskt fel på flygplanet. Du råkar ut för misshandel, och man får inte tag på gärningsmannen. Hemtransport av en avliden person Du förolyckas under en resa. Ett olycksfall under en resa medför att du får en bestående fysisk invaliditet. Ersättning Vi ersätter bland annat läkararvoden undersökningskostnader receptbelagda läkemedel. Obs! Vi betalar alla dina ersättningsgilla kostnader, för här finns ingen övre gräns i euro och inte heller någon självrisk. Vi ersätter expeditionskostnader för paketresor som avses i lagen om paketresor. högst 75 % av resans pris, när det är fråga om en resa som avses i de speciella villkor som det hänvisas till i villkoren för paketresor. en resetjänst som du inte utnyttjat och som du betalat på förhand, t.ex. en utflykt, högst euro/resa/försäkrad. Obs! Researrangören är den som ersätter i första hand. Vi ersätter extra rese- och inkvarteringskostnader och en nödvändig ny enkelresa till arbetseller studieorten. 43 euro/förlorad resdag. Om du förlorar mer än hälften av dina resdagar, får du en ny paketresa. en ny resa, om patientens maka/make/sambo eller endera föräldern till en person under 15 år förlorar mer än hälften av sina resdagar och föräldrarna har en resenärförsäkring. en resetjänst som du inte utnyttjat och som du betalat på förhand, t.ex. en utflykt, högst euro. Vi ersätter extra rese- och inkvarteringskostnader eller resans pris, högst euro. Vi betalar 34 euro/för en tid på sex timmar, högst 340 euro, när du först har väntat i över sex timmar. Vi betalar i ersättning för smärta, värk och inkomstförlust högst euro. Vi ersätter kostnader för transport hem till Finland eller för begravning utomlands oavsett dödsorsaken. rese- och uppehållskostnaderna för en ledsagare. Vi betalar dödsfallsersättningen, försäkringsbeloppet, till en namngiven förmånstagare. Vi betalar en engångsersättning enligt menet, högst försäkringsbeloppet. Du blir arbetsoförmögen på grund av ett olycksfall under en resa. Vi betalar dagersättning för högst 360 dagar. * På sidan 11 kan du läsa om på vilka grunder ersättning betalas för en resa som avbeställs eller avbryts. Vilka vårdkostnader i anslutning till sjukdom eller olycksfall ersätter vi? Vi ersätter vårdkostnader för en sjukdom som brutit ut under en resa, och som har krävt läkarvård under resan eller inom 14 dygn efter resan. Vi ersätter vårdkostnader för högst 120 dygn från det att vården inletts. På smittsamma sjukdomar med en längre inkubationstid tillämpar vi inte begränsningen på 14 dygn. Vi ersätter också vårdkostnader för ett olycksfall som inträffat under en resa och som krävt läkarvård. Det lönar sig att uppsöka läkare inom 14 dygn efter olycksfallet, eftersom vi förutsätter detta vid bl.a. sträckningsskador av en viss typ. Ett reseolycksfall är en plötslig, yttre händelse som förorsakar en kroppsskada och som inträffar oavsiktligen under en resa. Vi ersätter vårdkostnader under högst tre år från det att olycksfallet inträffat. 10 Ersättningsgilla är kostnader som baserar sig på läkarordination och allmänt accepterad medicinsk uppfattning enligt följande: undersökningar och behandlingar utförda av läkare eller annan inom hälsovården utbildad person tillståndspliktiga läkemedel som säljs på apotek vårddagsavgifter på sjukhus skäliga resekostnader till en läkare eller ett sjukhus på orten behandling av tandskada som förorsakats av reseolycksfall behandling av plötslig tandvärk eller behandling av skada på tand eller tandprotes föranledd av tuggning, upp till 120 euro

11 kostnader för reparation eller återanskaffning av hörapparat, tandprotes och skyddshjälm samt glasögon som varit i bruk och gått sönder vid ett reseolycksfall telefonsamtal upp till 170 euro som varit nödvändiga i samband med sjukhusvården under resan resa inklusive uppehälle för en nära anhörig då den försäkrade befinner sig i ett livshotande tillstånd (kräver förhandsgodkännande) sjuktransport av den försäkrade till Finland samt kostnader för resa och uppehälle för en nödvändig ledsagare (kräver förhandsgodkännande) nödvändig fysikalisk behandling, högst tio gånger, som givits efter operation eller gipsning och på en vårdinrättning. akut vård av typ första hjälpen som givits på resmålet under högst en vecka från det att vården inleddes om en redan befintlig sjukdom plötsligt förvärras och om en sådan förvärring enligt allmän medicinsk erfarenhet inte har kunnat förväntas före resan. Se allmänna ersättningsbegränsningar på sidan 6. Orsaker till en avbruten eller avbeställd resa Resenärförsäkringen ersätter om din resa avbryts eller om en resa som börjar i Finland avbeställs om du, din sambo eller make, ditt, din makes eller din sambos barn, barnbarn, dina föräldrar eller far/morföräldrar, svärföräldrar, din, din makes eller din sambos syskon, svärdotter eller svärson eller en reskamrat med vilken du på tumanhand reserverat resan insjuknar plötsligt och allvarligt, skadas i ett allvarligt olycksfall eller avlider. Huruvida skälet är tvingande avgörs av läkare på medicinska grunder. Fortlöpande eller tidsbestämda försäkringar för alla åldrar En fortlöpande resenärförsäkring kan beviljas redan från sju dygns ålder. Den upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken du fyller 70 år. Du vet väl, att när sakerna i ditt hem är försäkrade i Pohjola, gäller den fortlöpande resenärförsäkringen till utgången av den försäkringsperiod under vilken du fyller 80 år? När du är år gäller den fortlöpande resenärförsäkringen under utrikesresor som varar högst 45 dygn, inte under inrikesresor. Du kan teckna en tidsbestämd resenärförsäkring för en bestämd resa. Vi beviljar sådana för personer under 86 år. Barn och barnbarn ingår i din resenärförsäkring Var och en behöver en egen resenärförsäkring, men barn och barnbarn under 15 år är försäkrade när de reser med sina familjemedlemmar eller far-/morföräldrar, om de inte har en egen resenärförsäkring. Försäkringsbeloppen (8 500 euro och euro) för men- och dödsfallsersättning för barn är dock mindre än för vuxna. Reseförsäkringar för åringar kan anslutas till ett Easy-paket, sid. 24. Vad ersätter resenärförsäkringen inte? Höjdsjuka ersätts inte som sjukdom under resa. Som reseolycksfall ersätts inte en smittsam sjukdom till följd av bett eller sting och inte heller psykiska följder av olycksfall. Du kan läsa om andra ersättningsbegränsningar på sidan 6. Vi ersätter dessutom en avbruten eller avbeställd resa, om exempelvis ditt hem i Finland får betydande skador. Teckna en försäkring i god tid före resan För att en avbeställd resa ska kunna ersättas, ska en resenärförsäkring tecknas senast tre dygn innan resan börjar. Orsaken till en avbeställning ska uppkomma efter det att resan bokats/ betalats och försäkringen tecknats. Rädsla eller ett plötsligt insjuknande som beror på missbruk av läkemedel eller på bruk av alkohol eller narkotika är inte ersättningsgilla orsaker. Orsaker till försening från eller väntan på en resa Försening från en resa ersätts om du inte hinner i tid till den plats där flyg-, båt-, tåg- eller bussresan till utlandet börjar eller till den plats där ett anslutningsflyg till utlandet startar på grund av att ett allmänt kommunikationsmedel som du ämnat anlita för att nå den plats som nämns ovan, fördröjs på grund av väderleksförhållanden, en naturkatastrof, ett tekniskt fel, en brottslig handling eller en myndighetsåtgärd, eller det kommunikationsmedel som du använder råkar ut för en trafikolycka eller får ett tekniskt fel. Väntan på en resa (mer än 6 tim.) ersätts, när ett allmänt kommunikationsmedel som du ska resa med eller återvänder med blir försenat av samma orsaker som ovan. 11

12 Resgodsförsäkring En resgodsförsäkring tryggar resgodset och i den ingår alltid en reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring. Vad är resgods? Resgods är personliga reseffekter såsom kläder, mobiltelefoner, kameror, glasögon och bärbara datorer, också pass och resebiljetter samt kontanter. Resgods är inte motorfordon, förvärvsarbetsredskap, handelsvaror, ritningar eller manuskript. Du vet väl att i en försäkring för hemlösöre är ditt resgods försäkrat under vissa förutsättningar? Se s. 15, Hur är lösöret försäkrat utanför hemmet? Tar du med dig värdefull hobbyutrustning? Om du tar med dig värdefulla föremål på en resa, såsom musikinstrument eller hobbyutrustning, är det skäl att överväga en värdeföremålsförsäkring, se 15. Den gäller överallt i världen. För vem kan en försäkring tecknas? Du kan teckna en resgodsförsäkring för dig själv, varvid försäkringen täcker ditt resgods och resgods som tillhör familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du och som reser tillsammans med dig. Du kan också teckna en försäkring för hela familjen, varvid den täcker resgods som tillhör familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du, även om de skulle vara på skilda resor. Vad ersätter en resgodsförsäkring? Du får en resgodsförsäkring utan självrisk. Om ditt resgods blir stulet eller skadat, avdrar vi inte någon självrisk, endast ett eventuellt åldersavdrag, s. 19. Du får ersättning enligt förlusten till den övre gränsen, dvs. försäkringsbeloppet. Det lönar sig att kontrollera försäkringsbeloppet, så att det säkert räcker till för t.ex. hela familjen. Resgods som förkommit eller blivit kvarglömt ersätts upp till 120 euro, då skadan har upptäckts på den plats där den inträffat. Pengar och värdepapper ersätts upp till 85 euro då du bär dem med dig och upp till 500 euro då de förvaras i ett låst förvaringsfack. Du är på en dagskryssning i Tallinn. När du kommer tillbaka från en marknad, upptäcker du att din värdefulla halskedja av guld har försvunnit och du berättar det genast för guiden. Du får 120 euro i ersättning för skadan, eftersom du kan påvisa när, var och under vilka omständigheter skadan inträffade. Vad ersätter resgodsförsäkringen inte? Försäkringen ersätter bl.a. inte skada på sportredskap i samband med att de används för avsett ändamål och inte heller stöld av värdeföremål ur t.ex. en bil, ett tält eller en båt. Reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring I resgodsförsäkringen ingår alltid reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring. De gäller för familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du och som reser tillsammans med dig. Reseansvarsförsäkringen gäller på resor överallt i världen. Den ger skydd om du blir ersättningsskyldig i t.ex. en cykelolycka. Dessutom ersätter den skador upp till 340 euro som du förorsakar en cykel, moped, skoter eller vattenskoter som du tillfälligt hyrt. Under samma förutsättningar ersätts skador på skidor, stavar eller snöbrädor som hyrts för en tid av högst 14 dygn utomlands. Reserättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att den försäkrade anlitar juridisk hjälp i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden som hänför sig till den försäkrades privatliv i egenskap av resenär. Den är ett stöd för dig i rättsprocesser som du kan råka ut för oavsiktligen. Se också s. 23, Familjens rättsskyddsförsäkring. Resgodsförsäkring Försäkringsfall som ersätts Resgodset blir stulet eller skadat. Resgodset försvinner eller glöms kvar Det dröjer mer än två timmar innan resgodset kommer fram till resmålet. Passet, visumet eller resebiljetterna blir stulna. Skadeståndsskyldighet Rättegång Ersättning Högst försäkringsbeloppet. Obs! Ingen självrisk. Högst 120 euro Kostnader för inköp av nödvändighetsartiklar 85 euro/dygn, högst 340 euro per försäkrad Kostnader upp till 170 euro Högst euro, självrisk 150 euro Högst euro, självrisk 15 %, minst 200 euro Om resgodset inte kommer fram till resmålet? Anskaffning av nödvändighetsartiklar ersätts då resgods som lämnats in för transport försenas minst två timmar från det att du anlänt till målet för utresan. Ersättningen är högst 85 euro för varje påbörjat dygn, sammanlagt högst 340 euro per försäkrad. Om resedokumenten blir stulna? Kostnader som uppkommit till följd av stöld av resebiljetter, visum eller pass ersätts upp till högst 170 euro. 12

13 Mitthem-försäkringen Varje hem, eget eller hyrt, behöver en Mitthem-försäkring. I det egna hemmet eller fritidshuset vistas man längre eller kortare tider. Hemmet och fritidshuset utgör fasta punkter. Om de förstörs, söndras eller får en liten sakskada leder det till förtret och besvär. Bostad i flervånings-, rad- eller parhus Med Mitthem-försäkringen försäkrar du hemlösöre, dvs. egendom i hemmet i en aktielägenhet. Du kan samtidigt också försäkra delar av lägenheten och en gårdsplan i anslutning till bostaden, om du har en sådan i din besittning. För lösöret och delar av lägenheten föreslår vi maximiersättningar baserade på bostadens våningsyta. Äger du en placeringsbostad? Som hyresvärd kan du försäkra föremål som du lämnat i placeringsbostaden och delar av lägenheten, till exempel en ytrenovering och en badrumsrenovering som gjorts i lägenheten. Skador på delar av lägenheten ersätts inte nödvändigtvis ur hyresgästens egen försäkring. Vad kan inte försäkras med Mitthem-försäkringen? Försäkrade kan aldrig vara t.ex: fastighetens täckdikningsrör eller grunden under bottenbjälklaget frånsett fundamentet bryggor, strandanläggningar eller strandkonstruktioner datafiler och dataprogram frånsett färdiga program som kan inhandlas fritt avhandlingar och manuskript motorfordon och släpvagnar i användning, vilka i regel försäkras genom Pohjolas Bilskyddsförsäkring. Fråga oss närmare om försäkringar för fordon. Egnahemshus eller fritidshus Du kan försäkra egnahemshuset eller fritidshuset och lösöret, dvs. de föremål som finns i dem, samt gårdsplanen med Mitthem-försäkringen. Försäkrade är den bostadsbyggnad och det lösöre som finns på den adress som du uppgivit samt fasta maskiner och anordningar som betjänar bostadsbyggnaden. Dessutom omfattas högst 12 m² stora byggnader på gårdsplanen av försäkringen. Byggnader på gårdsområdet Gårdsområdet som omger egnahemshuset eller fritidsbostaden är försäkrat och också marken och trädgården på det. Försäkrade för sammanlagt upp till euro är också följande på gårdsplanen befintliga högst 12 m² stora jordkällare, skyddstak, anläggningar och byggnader av lätt konstruktion (inte bastur) brunnar jämte anordningar fasta sedvanliga konstruktioner* * T.ex. staket, flaggstänger, hundkojor, gårdsbelysning, komposter, torkställningar, radio- och tv-antenner, satellit- eller parabolantenner, ytvattenbrunnar och statyer, ifall de är fast monterade. Konstruktioner på en gårdsplan eller ett gårdsområde i anslutning till en hyres- eller aktielägenhet kan försäkras separat. Försäkra bastu- och ekonomibyggnader separat Bastubyggnader och mer än 12 m² stora byggnader ska alltid försäkras separat. Byggnader/konstruktioner som är mindre än 12 m² ska försäkras separat, om de till sitt värde överstiger det totalbelopp på euro som nämns i stycket Byggnader på gårdsområdet. Du kan också försäkra t.ex. en gammal bod eller en produktionsbyggnad som inte längre används för lantbruket. Byggande och totalrenovering Du kan också försäkra byggnader som håller på att uppföras eller fastigheter som totalrenoveras genom Mitthem-försäkringen. Kontakta oss alltid när din livssituation förändras, t.ex. före ändrings- och utvidgningsarbeten. 13

14 Vad ingår i hemlösöret i en bostad, ett egnahemshus eller ett fritidshus? Lösöre är för hushållsbruk avsedda föremål, såsom möbler, kläder, hemelektronik och hobby- och sportredskap samt värdeföremål. I lösöret ingår också: trädgårdstraktorer och motoriserade hobbyfordon (dimensionerad hastighet högst 15 km/tim.) roddbåtar utombordare på högst 3,7 kw (5 hk) sällskapsdjur som hålls i bostaden 1) egna förvärvsarbetsredskap 1) 2) kontanter, andra betalningsmedel och värdepapper 1) 1) Sällskapsdjur, förvärvsarbetsredskap, kontanter, andra betalningsmedel och värdepapper hör inte till lösöret i ett fritidshus. Maximiersättning totalt 2) Egna förvärvsarbetsredskap ersätts då arbetet utförs som privatperson i anställnings- eller tjänsteförhållande eller under enskild firma, gäller ej säljlager euro euro euro euro euro 500 euro Till lösöret hör dessutom hemlösöre som hyrts och lånats för hushållsbruk. I första hand är det dock försäkrat genom uthyrarens/långivarens försäkringar. Vad avses med delar av en lägenhet i flervånings-, rad- eller parhus? Delar av en lägenhet består av fast och lös inredning, ytbeläggning på väggar, i golv och tak, fasta maskiner och anordningar samt konstruktioner i en hyres- eller aktielägenhet. Exempel på delar av en lägenhet: Fast inredning och ytbeläggningar parkett, kakelbeläggning, tapeter paneler persienner köks- eller badrumsskåp och skrubbar Fasta maskiner, lös inredning och anordningar luftvärmepumpar badkar, toalettstolar vattenberedare spisar, ugnar, elugnar, kylanläggningar takfläktar golvvärme inbrottslarmanläggningar parabol- och andra antenner Konstruktioner rum som byggts till i vindsutrymme balkongglas, markiser takfönster solpaneler belysningssystem öppna spisar eller bakugnar inner- eller ytterdörrar Som delar av en lägenhet kan försäkras delar av lägenheten som aktieägaren enligt lagen om bostadsaktiebolag har underhållsansvar för, utvidgningar av den boendes underhållsansvar som ingår i bolagsordningen eller om vilka beslut fattats vid bolagsstämman samt delar av lägenheten som aktieägaren eller den boende själv installerat, byggt eller låtit utföra. Efter en läckageskada reparerar husbolaget till exempel bostaden till en basnivå, men det ansvarar inte för inredningsmässiga tillägg och specialkonstruktioner. Med hjälp av Mitthemförsäkringen får du skydd också för dessa och motsvarande situationer. Du bor i en tvåa där parketten, köksskåpen, de fasta köksmaskinerna och balkongytorna nyligen förnyats. Dessa hör inte till lösöret, men du försäkrar dem som delar av lägenheten. Du flyttar in i en aktielägenhet där du låter göra en omfattande ytrenovering, bygga ett nytt badrum och installera balkongglas. Du väljer högklassigare inredningsmaterial än i övriga lägenheter i bostadsaktiebolaget. Du bygger ett rum på vinden och installerar en luftvärmepump. Du kan försäkra alla de här delarna i hyres- eller aktielägenheten till ett maximibelopp för de delar av lägenheten som du valt. I annat fall ingår de inte i försäkringen.! Du vet väl att premierna för Måttskydd och Bilskydd samlar OP-bonus? Med bonus kan du betala premier för dina försäkringar för hemmet, familjen och fordon. 14

15 Hur är lösöret försäkrat utanför hemmet? Huvudregeln är att lösöre som tillfälligt har flyttats bort från ditt försäkrade hem eller ditt försäkrade fritidshus och som är avsett för bruk i privathushåll är försäkrat i Finland och i de övriga nordiska länderna upp till totalt högst euro. Skador på lösöre som förvaras i ett förvaringsutrymme i en hyres- eller aktielägenhet eller i en högst 12 m² stor byggnad på gårdsområdet till ett egnahemshus eller ett fritidshus ersätts upp till högst 10 % av maximiersättningen för lösöret. Maximiersättningen för lösöret i ditt hem är euro. Från ett låst skjul på gårdsplanen eller cykellagret och vinden i ett flervåningshus blir alla saker stulna. Enligt försäkringsvillkoren ersätts i enlighet med regeln om 10 % högst euro. Om maximiersättningen för lösöre är euro, är 10 % av det euro. Enligt huvudregeln kan du emellertid få ersättning upp till euro. Hur är föremålen i bilen försäkrade, när du reser till stugan? Om du förvarar egendom i t.ex. bilen, släpvagnen, båten eller tältet på en plats som fågelvägen ligger mindre än 50 kilometer från din bostad, arbetsplats, studieplats eller ditt fritidshus, är maximiersättningen vid stöldskador euro. Maximiersättning om din egendom blir stulen t.ex. ur bilen. Startplats: hemmet arbetsplatsen studieplatsen fritidshuset euro euro euro 50 km 50 km Resans mål: ditt fritidshus studieplatsen arbetsplatsen hemmet Du känner väl till att resgodsförsäkringen inte gäller under resor mellan dessa platser, s. 12. Hur är föremålen i bilen försäkrade, när du reser i Norden? Om du har ditt lösöre med dig i t.ex. bilen, tältet, husvagnen, båten inom ett avstånd på minst 50 km från din bostad, arbetsplats, studieplats eller ditt fritidshus, är egendomen försäkrad i de nordiska länderna upp till högst euro. Maximiersättning om din egendom blir sturlen t.ex. på en semesterresa. Startplats: hemmet arbetsplatsen studieplatsen fritidshuset euro 50 km euro Resans mål: Resmål i de nordiska länderna (inte eget fritidshus) Du vet väl att resgodsförsäkringen ersätter skador upp till det försäkringsbelopp som du valt överallt i världen. För resgods kan du få en försäkring också utan självrisk. Kom i håg att också teckna en försäkring för resenärerna, s Om jag ofta transporterar värdeföremål utanför hemmet? När du transporterar elektroniska anordningar, musikinstrument, pälsar, värdefulla smycken eller sportredskap utanför hemmet, kan du förbättra skyddet med en värdeföremålsförsäkring. Du får en sådan utan självrisk och den gäller överallt i världen. Den ersätter plötsliga och oförutsedda skador, t.ex. stöld av föremål. Om jag flyttar till en ny bostad? När du flyttar från din bostad till en annan stadigvarande bostad, är familjens lösöre försäkrat två månader utanför din bostad i Finland. Kontakta oss i samband med flyttning och ge oss din nya adress och uppgifter om den nya bostaden! Om jag har en båt? Roddbåtar och utombordare, högst 5 hk, hör till lösöret. För båtar och utombordare (högst 20 hk) som används dagtid samt för värdefulla roddbåtar kan du teckna en småbåtsförsäkring. Småbåtsförsäkringen ersätter skador som orsakats av t.ex. brand, stöld, grundstötning, sammanstötning och trafikolycka under transport. Båtar försedda med en motor som är större än 20 hk försäkras med Pohjolas båtförsäkringar. 15

16 Vad ersätter Mitthem-försäkringen? Mitthem fem skydd Skydd vid brott Skydd vid instrumenthaveri Skyddet vid brand och naturfenomen är obligatoriskt, de övriga skydden kan du välja. De skydd som du har valt gäller den byggnad du har försäkrat och lösöret i den eller lösöret och delar av lägenheten i en aktielägenhet. Om du försäkrar t.ex. en bastubyggnad eller någon konstruktion på gårdsområdet eller gårdsplanen vid ett radhus, kan du välja egna skydd för de här objekten som försäkras separat. Skyddsspecifik självrisk Skydd vid rörledningsläckage Skydd vid brand och naturfenomen För vart och ett skydd som du väljer bestämmer du en självrisk. Den minsta självrisken är 150 euro. Med större självrisker överför du risken gällande din egendom på dig själv och premien för försäkringen är då mindre. Du vet väl att det för skyddet vid brand, naturfenomen och brott lönar sig att välja en självrisk på 150 euro. Om en skada inträffar, betalar du som OP-bonuskund och preferenskund hos Pohjola ingen självrisk om skadebeloppet överstiger 150 euro. I samband med ålders- och läckageavdrag avdras det inte alltid en självrisk, s. 20, och inte heller då t.ex. en inbrotts- eller läckagelarmanläggning genom sin funktion begränsar skadan, s. 18. Vad ersätter Mitthem-försäkringen? Mitthem-försäkringen ersätter egendomsskador till följd av plötsliga och oväntade händelser. Nedan följer exempel på skador som ersätts. Skydd vid brand och naturfenomen Skydd vid bräckage och förlust Ur brandskyddet ersätts skador till följd av att elden kommit lös, eller till följd av sot eller explosion. Ur skyddet vid naturfenomen ersätts skador till följd av störtregn Till följd av ett störtregn rann det in vatten i källaren till ett egnahemshus, eftersom vattnet inte rann ner i golvbrunnarna tillräckligt snabbt. Huset var byggt i enlighet med byggnadsbestämmelserna. Vi ersätter vattenskadorna på byggnaden ur skyddet vid naturfenomen. stormvindar, tromber eller exceptionellt kraftiga hagelskurar direkt blixtnedslag i ett föremål med mekanisk splittring som följd en exceptionell förhöjning av vattenståndet i hav, älvar, åar, sjöar, diken eller bäckar, eller en förskjutning i isen som beror på en exceptionell förhöjning av vattenståndet. Med en exceptionell översvämning avser vi att en stormvind förorsakat en höjning av vattenståndet eller att vattenståndet stiger så högt att sannolikheten för att så ska ske är en gång per 50 år. Till exempel anses en översvämning som beror på sjögång eller en översvämning av en å om våren inte vara exceptionella eller oförutsedda händelser. Skydd vid brott Ur skyddet vid brott ersätts skador som förorsakats av stöld, rån, inbrott eller skadegörelse som skett plötsligt och oförutsett. Du minns väl att skyddet vid brott också ersätter vid stöld av trädgårdstraktorer, cyklar, barnvagnar, trädgårdsmöbler, utegrillar eller roddbåtar som funnits utomhus. Skydd vid instrumenthaveri Skyddet vid instrumenthaveri ersätter inre skador i maskiner, anordningar eller rörledningar till följd av ett elektriskt fenomen eller en mekanisk orsak. (Ersättning av skador, s. 19) En tre år gammal tvättmaskin slutar plötsligt att fungera mitt i tvätten till följd av en spänningstopp. Garantin är inte längre i kraft. Tvättmaskinen ersätts ur skyddet vid instrumenthaveri. Skydd vid rörledningsläckage Skyddet vid rörledningsläckage ersätter läckageskador som förorsakats av vätska som strömmat ut ur byggnadens fasta rörledning eller till den ansluten bruksanordning. (Ersättning av skador, s. 19) Tvättmaskinen i en bostad i ett flervåningshus går sönder varvid vatten rinner ut på golvet och skadar parketten. Eftersom delar av lägenheten är försäkrade ersätts skadorna på parketten ur skyddet vid rörledningsläckage. Skydd vid bräckage och förlust Skyddet vid bräckage och förlust ersätter skador på eller förlust av egendom till följd av en yttre orsak. Du målar brädfodringen kring fönstren på ditt tegelhus. Du halkar på målarställningen och tappar burken med målarfärg på tegelväggen. Skadan på tegelväggen ersätts ur skyddet vid bräckage och förlust. Du köper en ny television. När du bär hem televisionen faller den i golvet och går sönder. Televisionen ersätts ur skyddet vid bräckage och förlust. Ur skyddet vid bräckage och förlust betalas aldrig ersättning för skador som omfattas av ovan nämnda övriga skydd. 16

17 Vilka uppgifter behöver du för att försäkra en bostad eller byggnad? För att teckna en försäkring behövs nedanstående uppgifter enligt vilka premien fastställs. Uppgifter som behövs om samtliga objekt Adressen till och byggåret för det försäkrade objektet Försäkringstagarens födelseår Maximiersättning för lösöre. Hos oss får du ett förslag som baserar sig på arean, fundera på om det räcker till. Vilka skydd väljer du? s. 16 Vilka självrisker väljer du för de olika skydden? s. 16 Användningsändamål, t.ex. eget boende eller uthyrning. I hur många poster betalar du premien om du betalar den i en post får du 2,5 % rabatt p.g.a. betalningssättet. Hur räknas byggnadens totalarea ut? En byggnads totalarea är summan av samtliga våningars area räknad enligt yttre mått. I arean ska också medräknas alla byggda kalla utrymmen. Av låga rum eller loft medräknas bara den andel av utrymmet som överstiger 160 cm. Öppna verandor, yttre balkonger, terrasser, biltak och andra öppna utrymmen räknas inte med. När en byggnad försäkras behövs dessutom: Byggnadens totalarea. Se vidstående bild. Stomkonstruktion; t.ex. sten, trä eller stål. Stomkonstruktionen fastställs enligt det huvudsakliga materialet i våningarna ovan jord. T.ex. grunden och bottenvåningen är av murblock, men våningen ovanpå av trä. Stomkonstruktionen är då av trä. Uppvärmning; direkt el eller vattenburet värmesystem Installationsåret för tappvatten- och värmerörledningen inverkar också på ersättningen, s. 20 Elektrifiering; är bostaden eller byggnaden ansluten till elnätet Och vid försäkring av hyres- och aktielägenheter: Lägenhetsyta enligt bolagsordningen Maximiersättning för delar av en lägenhet. Hos oss får du ett förslag som baserar sig på arean, fundera på om det räcker till, s. 14 Vad väljer du som maximiersättning för lösöret? Utgående från lägenhetsytan eller totalarean i byggnaden föreslår vi en maximiersättning för lösöret. Det lönar sig att också själv fundera på vad möbler, hushållsmaskiner, hobbyredskap osv. nu skulle kosta i en affär, om du på grund av en skada blev tvungen att skaffa allt på nytt. Och finns det eventuellt någonting i hemmet som är så värdefullt att beloppet måste höjas? Vad väljer du som maximiersättning för delar av lägenheten? När en hyres- eller aktielägenhet försäkras föreslår vi en maximiersättning för delar av lägenheten (fasta maskiner, anordningar, inredning och konstruktioner). Fundera på om det räcker till för dina behov. Om en skada inträffar är det här den högsta ersättning som betalas ut, om allt förstörs i t.ex. en eldsvåda. Uppdatera dina uppgifter Med tanke på tillräckligt skydd och rätt premie är det viktigt att uppgifterna är korrekta. Meddela om ändringar om du t.ex. flyttar, förstorar byggnaden, förnyar rörledningar eller gör stora anskaffningar till hemmet. Om det senare framgår att de uppgifter som du gett, t.ex. om arean, är felaktiga eller bristfälliga, kan vi sänka ersättningen eller avslå den helt och hållet eller häva avtalet. 17

18 Se efter din egendom, det är också bra för miljön Det bästa för dig, din familj och dina anhöriga vore om skador aldrig inträffade. Det vore också det bästa alternativet med tanke på miljön och klimatet, eftersom en skadesituation nästan alltid lämnar efter sig avfall och utsläpp. Vi belönar förebyggande av skador Om en brand-, inbrotts- eller läckageskada inträffar avdras inte självrisken om ett polislås, en släckanläggning, inbrotts- eller läckagelarmanläggning genom sin funktion har begränsat eller minskat skadan i fråga. Säkerhetsföreskrifter ökar säkerheten Säkerhetsföreskrifterna ger spelregler för hur man kan öka säkerheten för alla. I dem redogörs för vad man kan göra för att förebygga eller minska skador. Det att du har följt säkerhetsföreskrifterna är av betydelse när du ansöker om ersättning. Om säkerhetsföreskrifterna inte har följts och det har inverkan på uppkomsten av skadan kan ersättningen minskas eller helt utebli. I försäkringsvillkoren finns viktiga säkerhetsföreskrifter. Nedan följer ett sammandrag, det lönar sig att läsa det! Så förebygger du bränder Kontrollera att brandvarnarna fungerar på varje våning i bostadsbyggnaden. Be en yrkesutbildad sotare sota (i regel en gång om året) eldstäder och rökkanaler. Stäng av strömmen till hushållsmaskiner efter användningen. Övervaka brinnande ljus och marschaller. Förvara den aska som rakats ur eldstaden i ett kärl med lock tills den har svalnat helt. Du minns väl att det är förbjudet att torka kläder i närheten av en bastuugn. Så förebygger du stölder och inbrott Stäng byggnader och förvaringsutrymmen med lås. Göm inte nyckeln till bostaden eller förvaringsutrymmet i närheten av denna plats. Byt ut eller serielägg låset på nytt om det finns skäl att anta att nyckeln har råkat i händerna på en obehörig. Håll hela tiden uppsikt över de tillhörigheter du har med dig. Transportera pengar, värdepapper och värdeförmål som handbagage. Lämna inte pengar, betalningsmedel eller värdepapper på hotellrummet. Motorfordon, släpvagnar och bagageutrymmen och bagageväskor i båtar ska vara låsta. Försäkra dig om att ingen utomstående kan få syn på din egendom utan att bryta sig in i utrymmet. Bagageutrymmet eller bagageväskan ska vara fastlåst i eller fäst vid fordonet eller släpvagnen så att de inte kan lösgöras utan verktyg. När egendom förvaras i en släpvagn ska släpvagnen vara låst med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon eller så att flyttning av den klart försvåras. Lämna inte egendom i tält utan uppsikt. Så förebygger du läckage- och översvämningsskador När man använder dusch ska man kontrollera att vattnet rinner ut på rätt sätt och att det inte är stopp i avloppet. Tvättmaskinen ska alltid anslutas till vattenledningsnätet med en egen avstängningsventil och en tryckhållfast påfyllningsslang. Övervaka tvättmaskinens funktion. Stäng avstängningsventilen omedelbart efter avslutad tvätt. Man ska följa med att rörfogarna håller tätt och se till att det inte finns veck på slangarna. Under diskmaskinen ska läggas ett ändamålsenligt diskmaskinsunderlägg. Om byggnaden lämnas utan övervakning en längre tid, stäng avstängningsventilen till huvudvattenledningen. Om byggnaden inte värms upp under den kalla årstiden, ska du också tömma vattenledningsnätet och anordningar i anslutning till det. Oljecisterner i fastigheten och oljeledningar i anslutning till dessa ska första gången besiktigas under det tionde användningsåret och stålcisterner ska därefter besiktigas vart femte år och övriga cisterner vart tionde år. Tomtdiken, täckdiken och byggnadens avloppssystem ska hållas funktionsdugliga. 18

19 Ersättning av skada Om en skada trots alla försiktighetsåtgärder skulle inträffa, får du hjälp av oss. Du kan genast när du konstaterat en skada anmäla den i OP-nättjänsten på webbsidan op.fi > forsakringar eller per telefon Om du inte är kund i Andelsbanken, logga in i tjänsten med dina bankkoder på webbsidan pohjola.fi. Det lönar sig att ansöka om ersättning så fort som möjligt, dock senast inom ett år räknat från det att du har fått vetskap om att det finns en gällande försäkring och om försäkringsfallet och de skadeföljder som försäkringsfallet lett till. Du minns väl att vi har rätt att kontrollera skadan, och därför ska du inte förstöra spåren efter skadan eller det skadade föremålet. Vi har likaså rätt att utse en reparatör för den skadade egendomen eller utse ett inköpsställe där motsvarande egendom kan anskaffas. Hur mycket var egendomen värd vid skadetidpunkten? Ersättning betalas enligt värdet på egendomen vid skadetidpunkten. Du kan få ersättning för skadan på egendomen antingen enligt återanskaffningsvärdet eller enligt dagsvärdet. Med återanskaffningsvärde avses kostnaden för att skaffa ny likadan eller närmast motsvarande egendom. Med dagsvärdet avses det belopp som erhålls när man från återanskaffningsvärdet drar av egendomens värdeminskning till följd av ålder och användning. Om egendomens värde på grund av ålder, användning eller minskad användbarhet har sjunkit till under 50 % av återanskaffningsvärdet, ersätts skadan enligt dagsvärdet. Se exemplet Om hemmet förstörs i en brand, s. 20. Om den skadade egendomen är relativt ny, har du i allmänhet möjlighet att få ny motsvarande egendom i den skadade egendomens ställe. Ersättning som betalas ut för äldre egendom betalas i allmänhet ut i pengar enligt det gängse värdet på egendomen. Ett föremål som ingår i lösöret går sönder hur ersätts det? Från återanskaffningsvärdet på nedanstående föremål som ersätts som enskilda objekt görs årliga åldersavdrag. Åldersavdraget kan vara högst 70 %. På kostnaderna för reparation av föremålet görs inga åldersavdrag, men ersättningen kan vara högst så stor som föremålets värde efter åldersavdrag. Åldersavdrag på ersättningar för lösöre Egendom Åldersavdrag Hushållsmaskiner 10 % Digitalkameror 20 % Andra elektroniska och optiska anordningar 10 % Cyklar, motordrivna verktyg och maskiner 10 % samt utombordsmotorer Datautrustning (datorer), mobiltelefoner 25 % jämte kringutrustning och övriga terminaler Glasögon, kläder, accessoarer, skodon samt 25 % sportredskap och sportutrustning Hur räknas åldersavdraget ut för ett föremål? Ersättningsgillt belopp = återanskaffningsvärdet minus åldersavdrag minus självrisken för det skydd som du valt. Åldersavdraget räknas ut enligt fulla kalenderår från och med det andra användningsåret. Skadeåret beaktas inte. En television som köptes i början av 2007 går sönder i februari En ny motsvarande television kostar 700 euro. En ny television köps i stället för den gamla. Åldersavdraget är (2 år x 10 %) 20 % x 700 euro = 140 euro. Det ersättningsgilla beloppet är 700 euro 140 euro = 560 euro, från vilket avdras den självrisk som du har valt för skyddet vid bräckage och förlust, t.ex. 150 euro. I ersättning utbetalas 410 euro. Skador på maskiner, anordningar och ledningsnät i en byggnad eller lägenhet hur ersätts de? När kostnader för återanskaffning och reparation av maskiner, anordningar och rörledningar i en byggnad ersätts, räknas deras värde vid skadetidpunkten ut med hjälp av åldersavdraget. Åldersavdrag görs också på kostnader för uppbrytning och igenläggning av konstruktioner samt på kostnaderna för grävning och fyllning av jord. Åldersavdrag görs däremot inte på brandskador, på kostnader för att spåra fel och skador eller på elledningar. Åldersavdrag tillämpas också då delar av en hyres- eller aktielägenhet ersätts, till exempel varmluftspumpar eller andra fasta maskiner och anläggningar som betjänar boendet. Åldersavdrag på ersättningar för skador på maskiner, anordningar och rörledningar i byggnader Egendom Åldersavdrag cisterner, avlopps-, regnvatten-, tappvatten- 3 % och värmeledningsrör inne i byggnaden, dock inte i golvbjälklaget koppar- och plastledningar i golvbjälklaget 3 % och under jord andra rörledningar i golvbjälklaget och under 6 % jord simbassängsanordningar, anordningar för 10 % inbrottsskydd, markisstommar och -mekanismer spisar, spisfläktar, kylskåp, diskmaskiner och 10 % bastuugnar centralvärmeanordningar, värmeväxlare, 6 % varmvattenberedare jämte cisterner, behållare under jord och i golvbjälklaget, regler- och styrutrustning, värmekablar, elektriska värmeelement, luftkonditionerings- och kylaggregat, takfläktar samt elmotorer och annan utrustning 19

20 Hur räknas åldersavdraget ut på maskiner, anordningar och rörledningar? Åldersavdraget uträknas så att avskrivningsprocenten multipliceras med antalet hela kalenderår efter det år då anordningen har tagits i bruk. Ska inte självrisken avdras? När maskiner, anordningar och rörledningar i en byggnad ersätts, görs inga självriskavdrag utöver åldersavdragen. Åldersavdraget är minst lika stort som självrisken. Läckageskada i byggnaden hur ersätts den? Vid en läckageskada går en anordning, maskin eller rörledning sönder och läckaget förorsakar dessutom skador på byggnaden. Den maskin, anordning eller rörledning som orsakat skadan omfattas av skyddet vid instrumenthaveri och ersättningsbeloppet räknas ut med hjälp av ovan nämnda åldersavdrag. Läckageavdrag En skada på en byggnad ersätts ur skyddet vid rörledningsläckage, när orsaken till skadan är läckage i ett tappvatten- eller värmeledningsrör. Ersättningsbeloppet räknas ut med hjälp av läckageavdrag. Läckageavdrag görs inte vid läckageskada som förorsakats av avloppsrör eller bruksanordningar, till exempel varmvattenberedare eller vattenarmatur. Likaså görs inget läckageavdrag vid skador på delar av lägenheten. Vid ersättning av skador ur skyddet vid rörledningsläckage görs följande läckageavdrag Rörledningens ålder Läckageavdrag på skadebeloppet år 30 % 50 år eller mer 60 % Hur räknas läckageavdrag ut? Rörledningens ålder är antalet fulla kalenderår som följer efter det år då rörledningen installerades. Läckageavdragsprocenten multipliceras med kostnaden för reparation av en ersättningsgill skada. Ska inte självrisken avdras? Vid läckage avdras ingen självrisk. Läckageavdraget är minst lika stort som den självrisk för rörledningsläckage som du har valt. Inget läckageavdrag, alltså inte heller någon självrisk? När rörledningen i din byggnad är under 34 år, görs inte något läckageavdrag. Vid en läckageskada kan du för en läckande maskin som gått sönder få ersättning i enlighet med åldersavdragen. Om det till samma skada hänför sig reparation av byggnaden efter läckaget, betalar du inte längre självrisk för det här ersättningsbeloppet. 20 Ett kopparrör som hör till tappvattenrörledningen i bottenbjälklaget i en bostadsbyggnad har läckt och vattnet har skadat byggnaden. Kostnaderna för att reparera röret och kostnaderna för uppbrytning och igenläggning av byggnadens konstruktioner är euro och kostnaderna för skadorna på byggnaden inklusive torkning på grund av läckaget är euro. Exempel 1: Ersättningsbelopp, då tappvattenrörledningen installerades 2001 och skadan upptäcks På kostnaderna för uppbrytning och igenläggning samt på kostnaderna för rörarbeten görs ett åldersavdrag på 27 % (9 år x 3 %) som baserar sig på det skadade rörets ålder. Sålunda återstår (1 700 euro 27 %) euro att ersätta. Självrisken avdras inte om den valda självrisken är mindre än åldersavdraget. Ersättning utbetalas på basis av skyddet vid instrumenthaveri. I fråga om de skador som läckaget förorsakat byggnaden ger inte tappvattenrörledningens ålder (under 34 år) anledning till ett läckageavdrag. Självrisken avdras inte, eftersom åldersavdraget redan har gjorts på skyddet vid instrumenthaveri. Ersättningen betalas i sin helhet, euro, på basis av skyddet vid rörledningsläckage. För skadan på totalt euro betalas euro i ersättning. Exempel 2: Ersättningsbelopp, då tappvattenrörledningen har installerats 1971 Eftersom tappvattenrörledningen är äldre än 34 år, betalas på grund av åldersavdragen ingen ersättning för uppbrytning och igenläggning av byggnadens konstruktioner eller kostnader för rörarbetena på basis av skyddet vid instrumenthaveri. I fråga om de kostnader som läckageskadan förorsakat byggnaden är läckageavdraget i det här fallet 30 %. Ur skyddet mot rörledningsläckage återstår euro (5 000 euro x 30 %) att betala i ersättning. Någon självrisk avdras inte För skadan på totalt euro betalas euro i ersättning. Om hemmet förstörs i en brand? Vid brandskador görs inga åldersavdrag. Ersättningsbeloppet uppskattas i enlighet med ovan nämnda bestämmelser gällande återanskaffningsvärdet och dagsvärdet. Din bostadsbyggnad förstörs delvis i en brand. Dess återanskaffningsvärde är euro och dagsvärdet euro. Reparationskostnaderna är euro. Alternativ 1: Du beslutar att reparera byggnaden. Försäkringen ersätter reparationskostnaderna högst upp till dagsvärdet, eftersom värdet har minskat till under 50 % av återanskaffningsvärdet. I ersättning utbetalas euro minskat med självrisken. Alternativ 2: Du reparerar inte byggnaden. Ur försäkringen ersätts högst den andel av dagsvärdet som skadegraden anger. Skadegraden är ( euro/ euro) = 15 %. I ersättning utbetalas 15 % x euro = euro, från vilket självrisken avdras. Alternativ 3: Om din bostadsbyggnad skulle ha förstörts helt och hållet, skulle du få ersättning ur försäkringen för byggnadens dagsvärde, dvs euro, eftersom värdet har minskat med mer än 50 % av återanskaffningsvärdet. Merkostnader för boende Om du på grund av en ersättningsgill skada blir tvungen att bo utanför hemmet, ersätts på förhand överenskomna extra skäliga boendekostnader (inte matkostnader) per månad högst upp till 10 % av maximiersättningen för lösöret och i högst sex månader. Om ett sådant förfarande ska du alltid avtala på förhand.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Använd din nättjänst I nättjänsten

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009.

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Reseskydd för företag Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Varför teckna en reseförsäkring hos Europeiska? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar Gäller från 1.1.2012 133 255 1 10.11 20 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD...4 PERSONFÖRSÄKRINGAR...4

Läs mer

ReseföRsäkRing 1.1.2015

ReseföRsäkRing 1.1.2015 Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek

Läs mer

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt

Läs mer

POHJOLAS MÅTTSKYDD. Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. INNEHÅLL. Försäkringar på nätet. Ring oss

POHJOLAS MÅTTSKYDD. Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. INNEHÅLL. Försäkringar på nätet. Ring oss Reseförsäkring POHJOLAS MÅTTSKYDD Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi I vår nättjänst kan du teckna försäkringar söka ersättning

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget ACE har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta Produktfakta Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer 353-4772076-N) I Sparbankens Visa Gold-kort ingår Reseförsäkring som beviljas av LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov?

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? Pohjolas Måttskydd Försäkringar för hemmet och familjen Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? 1 Denna produktbeskrivning berättar om Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Måttskydd

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget Chubb har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy

Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy POHJOLAS MÅTTSKYDD Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi I vår nättjänst kan du teckna

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

ReseföRsäkRing

ReseföRsäkRing Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete.

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922.

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922. SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkringar sedan 1922. Innehållsförteckning Trygg på resan...3 Ett unikt servicenät...3 Resenärförsäkring och resgodsförsäkring för resenärer...3 Tidsbestämd

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Gäller från 1.1.2005. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar 103 906 1 12.04 10 000 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 5 Gemensamma

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd

Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd Tänk redan i dag på en trygg morgondag och förbered dig på de största riskerna för en låntagare. Om de realiseras kan de rubba familjens liv på många

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från 4.2.2013 133 687 1 12.12 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Försäkringar för hemmet och familjen

Försäkringar för hemmet och familjen Försäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 4.2.2013. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Logga in dig i nättjänsten på sidan

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för både dig och ditt hem med studentrabatt! När du flyttat

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN102 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Individuellt FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Försäkringsvillkor för hem och familj till läsaren Välkommen att bekanta dig med Försäkringsvillkoren för hem och

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform 1 / 5 Hemförsäkring En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringar du kan teckna. Tack vare en hemförsäkring kan du få ersättning om du skulle ha inbrott eller om din bostad skulle förstöras i en

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN104 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Försäkringar för hemmet och lösöret

Försäkringar för hemmet och lösöret Försäkringar för hemmet och lösöret FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2016. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi I vår nättjänst kan

Läs mer

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m )

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m ) FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m. 1.1.2017) 1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Resenärförsäkring för vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom, kostnader vid annullering

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa 1 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser privat och i tjänsten. Varför teckna reseförsäkring

Läs mer