POHJOLAS MÅTTSKYDD. Produktbeskrivning, gäller från INNEHÅLL. Försäkringar på nätet. Ring oss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POHJOLAS MÅTTSKYDD. Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. INNEHÅLL. Försäkringar på nätet. Ring oss"

Transkript

1 Reseförsäkring

2 POHJOLAS MÅTTSKYDD Produktbeskrivning, gäller från Försäkringar på nätet I vår nättjänst kan du teckna försäkringar söka ersättning göra ändringar i dina försäkringar läsa och spara dina försäkringsbrev. Logga in i nättjänsten på sidan eller med dina nätbankskoder. Koncentrera dina ärenden till oss, så får du förmåner. Du kan sköta dina bank- och försäkringsärenden på op.fi med samma koder. För premier för Bilskydd och Måttskydd samlas OP-bonus* som används för att betala premier för exempelvis hemmet, familjen och fordon. Du kan få betydande rabatter på bank- och försäkringstjänster. * En ägarkund i Andelsbanken eller kund i Helsingfors OP Bank vars egna eller vars familjs bank- och/eller försäkringsärenden sammanlagt är minst euro per månad får OP-bonus. Läs mer på op.fi/formaner. Ring oss Bankärenden Försäkringsärenden Försäkringstjänsten mån fre kl Ersättningstjänsten mån fre kl Skador på bil och i hemmet jour dygnet runt Skadejour vid resor dygnet runt Europeiskas Emergency Service Europeiskas läkarjour SOS-International, Köpenhamn Samtalsavgifter För samtal till den finskspråkiga telefontjänsten tar vi ut en normal lokalnätsavgift (lna) eller en mobilsamtalsavgift (msa) enligt operatörens tariff automatiska telefontjänsten: kl : 0,31 euro/min + lna/msa kl : 0,08 euro/min + lna/msa. Pohjolas servicenummer : från abonnemang i det fasta nätet och från finländska mobiltelefonabonnemang 0,0835 euro/samtal och 0,12 euro/minut. Andelsbankens företags- och betalningsrörelsetjänster: lna/msa OP-Pohjolas 010-Företagsnummer: 0,0835 euro/samtal+0,07 euro/min. I avgifterna ingår moms. Telefonsamtalen bandas för att säkerställa att bank- och försäkringsärendena sköts tryggt. INNEHÅLL Europeiskas Resenärförsäkring... 3 Du klarar dig, även om resan inte skulle gå enligt planerna. Skydd som väljs till Resenärförsäkringen är: Vårdskydd för resenärer...4 Krisskydd för resenärer...4 Skydd vid avbeställd resa...5 Skydd vid avbruten resa...6 Skydd vid väntan på resa...6 Skydd vid försening från resa...6 Invaliditets-, dödsfalls- och dagpenningskydd för resenär...7 Särskilt om resenärförsäkringen...8 Resgodsförsäkring Din semester är inte förstörd, även om ditt resgods skulle bli stulet. Gemensamma saker i reseförsäkringar Bra att veta Måttskydd är ett försäkringsavtal, vars försäkringar beviljas av Pohjola Försäkring Ab, Försäkringsaktiebolaget Europeiska (reseförsäkringar) och OP-Livförsäkrings Ab (liv- och invaliditetsförsäkringar). I denna produktbeskrivning berättar vi om det centrala innehållet i försäkringarna och de väsentliga begränsningarna. De detaljerade uppgifterna finns i försäkringsvillkoren och enligt dem ersätter vi.

3 Europeiskas Resenärförsäkring Då du är på resa och vistas i en främmande omgivning är riskerna helt andra än hemma. Ärenden sköts på ett annat sätt. Till exempel tillgången på sjukvård varierar på olika håll i världen, likaså kostnaderna. Som tur är kan du med Europeiskas Reseförsäkring gardera dig mot olika reseskador. Välj av de här lämpliga skydd för dig själv och varje resande familjemedlem. Vårdskydd för resenärer Invaliditetsskydd för resenärer Dödsfallsskydd för resenärer Dagpenningsskydd för resenärer Krisskydd för resenärer Skydd vid avbeställd resa Skydd vid avbruten resa Skydd vid väntan på avresa Skydd vid försening från resa Varför? Vad ersätts? Om en sjukdom eller ett olycksfall överraskar dig har du ett heltäckande skydd och nätverk, och nödtjänsten betjänar dig på svenska. Du garderar dig mot bestående invaliditet, som kan förorsakas av ett reseolycksfall. Ger dina anhöriga skydd vid ett dödsfall som förorsakas av ett reseolycksfall. Ger skydd i händelse av att ett olycksfall under resa förorsakar tillfällig arbetsoförmåga. Du säkerställer att du kommer hem vid överraskande krissituationer och att du vid behov får mentalt stöd för återhämtning. Du säkerställer att du inte förlorar priset på den betalda resan, om en resa avbeställs till exempel för att du själv eller en nära anhörig insjuknar. Du säkerställer att du inte förlorar hela priset på den betalda resan, om en resa avbeställs till exempel för att du själv eller en nära anhörig insjuknar. Väderleksförhållanden, en naturkatastrof, ett tekniskt fel, en brottslig handling eller en myndighetsåtgärd kan försena en resa. Ett fordon, till exempel ett flygplan, kan fördröjas på grund av väderleksförhållanden, en naturkatastrof, ett tekniskt fel, en brottslig handling, en trafikolycka eller en myndighetsåtgärd. Av de här skydden kan du teckna en lämplig helhet för alla dina utlandsresor och för en tilläggspremie också för dina inrikesresor. Europeiskas Resenärförsäkring är kontinuerlig. För Ålder är inget hinder Hos oss får du skydd på resa ända från ett ofött barn upp till 100 års ålder. SKYDDET I EUROPEISKAS RESENÄRFÖRSÄKRING Vårdskydd för resenärer Krisskydd för resenärer Skydd vid avbeställd resa Skydd vid avbruten resa Invaliditetsskydd för resenärer Dödsfallsskydd för resenärer Skydd vid väntan på avresa Skydd vid försening från resa UPP TILL VILKEN ÅL- DER KAN DU ANSÖKA OM SKYDD? TILL VILKEN ÅLDER GÄLLER SKYDDET? Ersätter vårdkostnader inom privat eller offentlig hälsovård som förorsakats av sjukdom eller olycksfall under resa. Försäkringstagaren får en engångsersättning enligt invaliditetsklassificeringen i lagen om olycksfallsförsäkring. Till den förmånstagare som försäkringstagaren förordnat betalas en engångsersättning. Försäkringstagaren får dagpenning, om ett reseolycksfall förorsakar arbetsoförmåga. Ersätter evakuerings- och psykoterapikostnader, om det på resmålet efter det att resan påbörjats inträffar exempelvis en plötslig naturkatastrof, epidemi eller terrorgärning. Ersätter de kostnader som förorsakas av att en resa avbeställts och som researrangören inte är skyldig att återbetala. Ersätter på grund av att resan avbryts bland annat outnyttjade tjänster och utflykter som betalats i förskott. Ersätter extra resekostnader för att den försäkrade ska komma fram till resmålet och som uppstår då avfärden försenas med minst fyra timmar. Ersätter bland annat extra rese- och inkvarteringskostnader i anslutning till försening från en resa till utlandet samt outnyttjade tjänster. varje resenär ska tecknas en egen försäkring. I ditt försäkringsbrev antecknas, vilka av följande skydd du har valt för varje resenär. HÄLSODEKLARATION NÄR BEHÖVS DEN? 99 år 100 år Då du söker ett skydd för ett ofött barn Du är över 79 år. 99 år 100 år Behövs inte. Då du söker ett skydd som gäller fortlöpande för enskild resa i över 120 dygn eller över 179 dygn. Dagpenningsskydd för resenärer 69 år 70 år Då du söker ett skydd som gäller fortlöpande för enskild resa i över 120 dygn eller över 179 dygn. 3 Du är över 64 år. På Resenärförsäkringen i Europeiska tillämpas försäkringsvillkoren i Måttskydd: Försäkringar för dig och dina närstående.

4 4 Den försäkrade är alltid en i försäkringsbrevet antecknad person, trots att vi i denna produktbeskrivning beskriver skydden som om du vore försäkrad. Kom ihåg att teckna en reseförsäkring före resan! Vårdskydd för resenärer Med Vårdskyddet för resenärer får du snabbt vård om du insjuknar eller skadar dig under en resa. Du behöver inte bekymra dig för vårdkostnaderna. Om du under resan insjuknar och behöver vård och hjälp, besök läkaren redan under resan eller senast inom 14 dygn från det att resan avslutats. Vårdkostnader för sjukdom som börjar under resa ersätter vi i 90 dygn från det att behandlingen eller undersökningen av sjukdomen inletts. Om du har valt att ditt skydd gäller på resor som varar längre än 90 dygn, förlänger det också maximiersättningstiden för en sjukdom under resa till motsvarande längd. För vårdkostnader för olycksfall som uppstått under resa får du ersättning i högst 3 år från det att olycksfallet inträffade. Vi ersätter kostnader som du betalat för sjukdom eller olycksfall under resa kostnader, då en allmän- eller specialläkare eller exempelvis en sjukvårdare på sin mottagning undersöker eller sköter dig eller du ska opereras. Ersättningsgilla undersökningar är bland annat laboratorie-, titthåls-, magnetundersökning samt datortomografi. vårddagsavgifter på sjukhus kostnader för läkemedelspreparat och sårförband som säljs på apotek det första ortopediska stödet eller ortopediska förbandet, som du skaffar inom 2 veckor från en ersättningsgill operation eller ett ersättningsgillt olycksfall, högst 500 euro per operation eller olycksfall kostnader för hyrning av kryckor eller armbågskryckor skäliga resekostnader till en läkare på orten eller en vårdinrättning kostnader för nödvändig fysioterapi som en läkare ordinerat efter en fraktur eller ett operativt ingrepp, högst 10 besök per försäkringsfall under resan nödvändiga telefonkostnader upp till 200 euro nödvändighetsartiklar i anslutning till sjukvård upp till 200 euro, när dessa på grund av de lokala förhållanden inte ingår i sjukhusvården din sjuktransport till Finland med en ledsagare, om situationen kräver det enligt medicinska bedömningar. Detta kräver ett godkännande av oss på förhand. Vi ersätter ur vårdskyddet extra kostnader för resor och inkvartering för dig, om din resa av tvingande skäl avbryts eller förlängs på grund av att du har drabbats av sjukdom under resa eller olycksfall under resa eller en medlem av ditt ressällskap insjuknar allvarligt eller skadas eller avlider under resan för att en nära släkting till dig kan resa från Finland och tillbaka till Finland, om du på resmålet befinner dig i ett livshotande tillstånd. För en ersättning behöver du ett godkännande av oss på förhand. för din resa tillbaka till Finland, om en nära släkting, din make, din makes nära släkting eller en nära släkting till en medlem i ditt ressällskap i Finland insjuknar eller skadas plötsligt och allvarligt samt är i livsfara eller avlider. Vi ersätter vårdkostnader inklusive resekostnader upp till 300 euro, om man under en utlandsresa nödvändigt måste behandla en tandvärk som börjat under ifrågavarande resa eller en skada som vid tuggning förorsakats en tand eller en tandprotes under ifrågavarande resa kostnader för hemtransport av den avlidna till Finland oavsett dödsorsaken. Vi ersätter också i högst 7 dygn eller för den tid som antecknats i ditt försäkringsbrev akut vård av typ första hjälpen, om en redan före resan befintlig sjukdom förvärras plötsligt och en sådan förvärring inte har kunnat förväntas före resan. Vi ersätter inte alls, om det är fråga om en normal förvärring som ingår i sjukdomsbilden eller en ändring som var sannolik eller förväntad. Se termerna ressällskap och nära släkting s. 9. Vi ersätter inte ur Vårdskyddet för resenärer bland annat spår- och mineralämnen, närings-, naturmedicinoch vitaminpreparat, inte heller antroposofiska och homeopatiska produkter medicinska hjälpmedel, hålfotsinlägg eller proteser kostnader föranledda av vård eller behandling av beroende som förorsakats av bruk av narkotika, alkohol, läkemedel, nikotin eller något annat beroende indirekta kostnader, såsom kostnader för hemtransport av bil eller bagage om resan förlängs eller avbryts och det beror på att du eller ditt ressällskap vägrar att ta emot vård. Eget vårdskydd för resenärer för ofött barn Kom ihåg att separat försäkra barn och också ett ofött barn. Moderns försäkring omfattar en överraskande förändring i graviditetstillståndet. Ur Vårdskydd för resenärer som tecknats för ett ofött barn ersätter vi ovan nämnda kostnader, om det under resan plötsligt sker en sådan förändring i graviditetstillståndet som kräver omedelbar vård till följd av det ofödda barnet. Vi förutsätter att förändringen i tillståndet inte enligt allmän medicinsk erfarenhet varit sannolik eller förväntad. Krisskydd för resenärer Med Krisskydd för resenärer kommer du bort från en överraskande naturkatastrof, epidemi eller ett terrordåd som du

5 hamnat i. Du får mentalt stöd av en expert för att klara en krissituation som du drabbats av under resan. Du kan endast teckna Krisskydd med Vårdskydd för resenärer. Ur Krisskyddet ersätter vi kostnader för evakuering och psykoterapi, om det på resmålet efter det att resan börjat oväntat inträffar en plötslig naturkatastrof utbryter en plötslig allmänfarlig epidemi, eller inträffar en plötslig väpnad konflikt eller ett plötsligt terrordåd. Om Finlands utrikesministerium, Finlands ambassad eller annan motsvarande myndighet har observerat händelsen som leder till evakuering och till följd av händelsen rekommenderat att man avlägsnar sig från platsen. Av psykoterapikostnader ersätter vi utöver det ovan nämnda, om den försäkrade eller hans reskamrat har råkat ut för ett våldsbrott eller försök till ett sådant om den försäkrade eller hans reskamrat varit part i en trafik- eller vattentrafiksolycka eller en flygolycka en mycket omfattande eldsvåda har brutit ut i den försäkrades inkvarteringsbyggnad. Brott eller försök till brott ska polisanmälas. Vi ersätter som evakueringskostnader nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader, som uppstår på förhand utöver dina betalda resekostnader, för du ska kunna fortsätta din resa från händelseplatsen eller återvända till Finland. Vi ersätter som psykoterapikostnader kostnader för psykoterapi som getts i Finland, högst 10 besök/händelse. Man ska söka vård inom 3 månader från händelsen. Vi ersätter kostnader i högst 6 månader efter det att en ersättningsgill skada inträffat. Vi ersätter inte ur Krisskyddet bland annat om den som har gjort sig skyldig till ett våldsbrott, ett försök till ett sådant eller som har förorsakat en brand är din make eller sambo, din släkting eller en person som bor i samma hushåll som du en rekommendation som gäller resande eller ett reseförbud har utfärdats redan innan din resa började. Skydd vid avbeställd resa Det här är ett skydd innan du far på resa. Också om du inte kan fara på en resa som du beställt, förlorar du inte de pengar du använt på resan. Du kan välja mellan basomfattning eller vidsträckt omfattning. Ur basomfattningen ersätter vi, om avfärden på resa förhindras av tvingande skäl av följande orsaker. Om du insjuknar plötsligt, skadar dig vid ett olycksfall eller avlider. En nära släkting till dig eller din make insjuknar allvarligt, oväntat och plötsligt, drabbas av ett allvarligt olycksfall eller avlider. Om en medlem i ditt ressällskap som är på väg att bege sig på en gemensam resa med dig insjuknar allvarligt, oväntat och plötsligt, drabbas av ett allvarligt olycksfall eller avlider. Om en nära släkting till en medlem i ditt ressällskap som är på väg att bege sig på en gemensam resa med dig eller om en nära släkting till maken till en medlem i ditt ressällskap som är på väg att bege sig på en gemensam resa insjuknar allvarligt, oväntat och plötsligt, drabbas av ett allvarligt olycksfall eller avlider. Din egendom i Finland har drabbats av en betydande skada, exempelvis ditt hem brinner och skötseln av skadan kräver din närvaro. Se termerna ressällskap och nära släkting s. 9. Ur den vidsträckta omfattningen ersätter vi utöver det ovan nämnda, om en avfärd på resa hindras av följande orsaker. Du har blivit arbetslös eller permitterad. Du har fått en inbjudan till ett bröllop, ett dop eller en konfirmation som infaller vid tidpunkten för den köpta resan. Du kallas som vittne till en rättegång, som infaller vid tidpunkten för den köpta resan. Du deltar i en begravning, som infaller vid tidpunkten för den köpta resan. Du skiljer dig från din make. Något av ovan nämnda orsaker förhindrar att din make, ditt minderåriga barn som är på väg att bege sig på en gemensam resa med dig eller ditt ressällskap som är på väg att bege sig på en gemensam resa med dig och som du bokat den gemensamma resan med, inte kan åka på resan. Vid en avbeställningssituation ersätter vi dina på förhand betalda kostnader för avbeställning och som du enligt researrangörens eller någon annan tjänsteleverantörs villkor är ansvarig för och som researrangören eller någon annan tjänsteleverantör inte enligt lag, de allmänna försäkringsvillkoren för paketresor eller enligt sina andra villkor är skyldig att återbetala dig. Vi ersätter inte bland annat om orsaken till avbeställningen är den försäkrades flygrädsla, rädsla för att smittas av sjukdom, missbruk av läkemedel eller av bruk av alkohol eller berusningsmedel om orsaken till avbeställningen har framkommit innan avbeställningsskyddet tecknades eller resan bokades eller betalades eller om du har tecknat skyddet endast en eller två dagar innan resan börjar som avbeställningskostnader förlust av bonuspoäng, RCI-poäng eller motsvarande poäng och inte heller indirekta kostnader. Obs! Teckna en reseförsäkring i god tid före resan. Då en orsak till avbeställning av en resa framkommer ska du genast avbeställa resan och först av researrangören ansöka om en gottgörelse för att resan avbeställs. 5

6 6 Skydd vid avbruten resa Skyddet ger dig ekonomiskt skydd, om din resa avbryts och tjänster blir oanvända på resmålet. Du kan välja mellan basomfattning eller vidsträckt omfattning. Vi ersätter ur Skyddet mot avbruten resa, om din resa av tvingande skäl avbryts i följande situationer. Om du insjuknar plötsligt, skadar dig vid ett olycksfall eller avlider. En medlem i ditt ressällskap som är på gemensam resa med dig insjuknar plötsligt, skadas vid ett olycksfall eller avlider. Din egendom i Finland har drabbats av en betydande skada, exempelvis ditt hem brinner och skötseln av skadan kräver din närvaro. Dessutom ersätter vi ur Skyddet mot avbruten resa, om du från ditt resmål måste återvända till Finland på förhand i följande situationer. Vi förutsätter att orsaken är allvarlig, oväntad och plötslig. Obs! Avbeställ genast de tjänster som du inte tänker använda. Researrangören och tjänsteleverantören är den som i första hand återbetalar. För de återstående kostnaderna kan du ansöka om ersättning från oss. Hur fastställs de förlorade resdagarna? Resdagarna räknas i fulla 24 timmars perioder från det att sjukhusvården inleddes eller resan avbröts fram till dess att det fortskaffningsmedlet avgått till Finland, till vilket du har en på förhand betald resebiljett. Om den sista perioden överskrids med 12 timmar, räknas även den som en resdag. Resans pris? Som resans pris betraktas priset på dina på förhand betalda resebiljetter samt din andel av de på förhand betalda inkvarteringskostnaderna eller av priset för en paketresa eller priset för en paketresa med speciella villkor. Tjänster och lokala utfärder som du betalat separat beaktas inte vid uträkningen av resans pris. En nära släkting i Finland insjuknar, råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller avlider. En nära släkting till en medlem av ditt ressällskap i Finland insjuknar, råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller avlider. Se termerna ressällskap och nära släkting s. 9. Såsom kostnader för en avbruten resa ersätts ur den vidsträckta omfattningen hela priset på resan, även om du endast skulle förlora 40 % av dina resdagar på grund av att du måste få sjukhusvård eller blir tvungen att återvända på förhand ur basomfattningen hela priset på resan, om du förlorar minst 70 % av dina resdagar på grund av att du måste få sjukhusvård eller blir tvungen att återvända på förhand till vårdnadshavare ovan nämnda ersättning, om en försäkrad som är under 15 år och måste få sjukhusvård och läkaren har förordnat vårdnadshavaren att ge vårdhjälp tjänster och lokala utfärder på resmålet som du har betalat separat och som har blivit helt outnyttjade samt lokala utfärder på resmålet och resebiljetter till platser utanför det resmål där resan avbröts nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader, om din egendom i Finland har drabbats av en betydande skada skäliga kostnader för en ny resa tillbaka till resmålet, om den är nödvändig på grund av din anställning eller dina studier vid en läroinrättning. Vi ersätter inte om orsaken till avbrottet har framkommit innan resan började. Som avbeställningskostnader ersätter vi inte bland annat förlust av bonuspoäng, RCI-poäng eller motsvarande poäng som inkomstförlust och inte heller indirekta kostnader, såsom måltids-, parkerings- eller andra motsvarande kostnader. Vad avses med tjänster och lokala utfärder? Med tjänster avses separata betalda hyror för fortskaffningsmedel, kurser, händelser och motsvarande tjänster som hänför sig till den avbrutna resan och som inte ingår i resans pris. Med lokala utfärder avses korta utfärder som görs på resmålet eller i dess omedelbara omgivning. Skydd vid väntan på resa Skyddet möjliggör en alternativ rutt om din avfärd på resa fördröjs av nedan nämnda orsaker. Ur skyddet betalas ersättning till dig för extra resekostnader som uppkommit. Vi betalar ersättning ur Skydd vid väntan på resa, om ett fordon som du skulle resa med och till vilket du på förhand hade köpt biljett inte avgår på minst fyra timmar eller inte avgår alls från det ställe där en resa från Finland till utlandet eller tillbaka därifrån började. Dessutom om det är fråga om en resa som börjat i Finland och slutar i Finland får du ersättning om du blir tvungen att vänta på en anslutningsresa utomlands, exempelvis på ett flyg som du bokat från en delstat till en annan. Den tid som förflyter mellan anslutningsresor får vara högst ett dygn. Förseningen ska bero på att ett allmänt fortskaffningsmedel inte kan användas på grund av vädret, en naturkatastrof, ett tekniskt fel, en brottslig gärning eller en myndighetsåtgärd. Vi ersätter skäliga och extra resekostnader som är nödvändiga för att du ska kunna fortsätta resan till resmålet eller återvända till Finland i enlighet med den ursprungliga resplanen. Vi ersätter inte, om orsaken till väntan eller förseningen är strejk eller konkurs. Vi ersätter inte bland annat indirekta kostnader såsom måltids-, parkerings- eller andra motsvarande kostnader. Skydd vid försening från resa Ur skyddet betalas kostnader som förorsakats vid försening om du inte hinner i tid till den plats där flyg-, båt-, tåg- eller bussresan till utlandet börjar eller till den plats där en anslutnings-

7 resa till flyg-, båt-, tåg- eller bussresan till utlandet startar på grund av nedan nämnda orsaker. Vi ersätter ur Skydd vid försening från resa, om du försenar dig i följande situationer. Ett allmänt fortskaffningsmedel, som du ämnat anlita eller har anlitat för att nå avfärdsplatsen, fördröjs på grund av väderleksförhållanden, en naturkatastrof, ett tekniskt fel, en brottslig handling, en trafikolycka eller en myndighetsåtgärd Det motorfordon, som du ämnat anlita eller har anlitat för att nå avfärdsplatsen, fördröjs på grund av en naturkatastrof, ett tekniskt fel, en brottslig handling som riktat sig mot motorfordonet, en trafikolycka eller en myndighetsåtgärd. Vi ersätter som förseningskostnader skäliga och nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader som är nödvändiga för att du ska kunna fortsätta resan till resmålet eller återvända till Finland i enlighet med den ursprungliga resplanen dina på förhand separat betalda resetjänster på resmålet som blivit helt outnyttjade den andelen av priset på de resdagar du förlorat på grund av försening av resans pris eller hela resans pris, om du på grund av förseningen inte kan delta på resan. Du ska ha en på förhand köpt biljett till det fordon, som du försenat dig från. Vi ersätter inte, om orsaken till förseningen är strejk eller konkurs. Dessutom ersätter vi inte bland annat bonuspoäng eller motsvarande poäng som använts för att täcka extra resekostnader inkomstbortfall eller indirekta kostnader såsom måltids-, parkerings- eller andra motsvarande kostnader förlorade resdagar om du erhåller ersättning för hela resans pris ur Skyddet vid avbruten resa Med resetjänster avses hyror för fortskaffningsmedel, avgifter för lokala utfärder och kurser samt inträdesavgifter till evenemang som ansluter sig till ifrågavarande resa och som du betalat separat på förhand. Förlorade resdagar och resans pris fastställs på samma sätt som ur Skyddet vid avbruten resa s. 6. Invaliditets-, dödsfalls- och dagpenningskydd för resenär Invaliditetsskyddet för resenärer ger ekonomiskt stöd, om du till följd av ett reseolycksfall invalidiseras så att du enligt en läkares bedömning har fått ett bestående men. Dödsfallsskyddet för resenärer ger dina närmaste ett ekonomiskt skydd, om du dör genom ett olycksfall under en resa. Dagpenningsskyddet för resenärer ger ekonomiskt stöd, om du till följd av ett reseolycksfall blir arbetsoförmögen. Invaliditetsskydd för resenärer Invaliditetsskyddet ger ekonomiskt stöd, om du efter ett inträffat olycksfall under resan invalidiseras så att du enligt en läkares bedömning har fått ett bestående men. Vi ersätter för fullständigt men (invaliditetsklass 20) som engångs ersättning hela det ersättningsbelopp, som gällde vid den tidpunkt då olycksfallet inträffade vid ett partiellt bestående men (invaliditetsklass 1 19) som engångsersättning så många tjugondelar av detta ersättningsbelopp som invaliditetsklassen utvisar. Invaliditetsskyddet gäller också då du tävlingsidrottar, är aktiv inom någon specialidrottsgren eller en riskutsatt idrottsgren s Vi ersätter inte psykiska följder av olycksfall. Menets omfattning fastställs vid ett olycksfall i enlighet med den förordning om invaliditetsklassificering som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat. Skadorna är indelade i 20 invaliditetsklasser så att invaliditetsklass 20 motsvarar största och invaliditetsklass 1 minsta ersättningsbara men. Invaliditetsklassificeringen bygger endast på skadans art, yrke, hobbyer eller andra individuella förhållanden beaktas inte. Ett bestående men fastställs tidigast 3 månader och senast 3 år efter olycksfallet. Skyddet ska då fortfarande vara i kraft. En engångsersättning som utbetalas ur invaliditetsskyddet utgör skattefri inkomst för den försäkrade. Dödsfallsskydd för resenärer Dödsfallsskyddet ger dina närmaste ett ekonomiskt skydd, om du dör genom ett olycksfall. Om du dör till följd av ett inträffat olycksfall under resa, ersätter vi till dina förmånstagare som engångsersättning ett ersättningsbelopp, som gäller vid den tidpunkt då olycksfallet inträffade. Förmånstagaren av ersättningen fastställs skriftligt då skyddet tecknas. Också ändringar ska göras skriftligt. Dödsfallsskyddet gäller också då du tävlingsidrottar, är aktiv inom någon specialidrottsgren eller en riskutsatt idrottsgren s Vi ersätter inte, om du dör efter det att det gått mer än 3 år sedan olycksfallet. För en nära anhörig är ersättningen skattefri upp till euro. För en änka/änkling är hälften skattefri, dock minst euro. Siffrorna baserar sig på den lagstiftning som gällde , och som kan ändras under försäkringstiden. Dagpenningsskydd för resenärer Dagpenningsskyddet ger ekonomiskt stöd, om du till följd av ett olycksfall blir arbetsoförmögen. 7

8 8 Vi ersätter dagpenning för de dagar, då du på grund av ett olycksfall är helt oförmögen till ett arbete, som du normalt utför i ditt arbets- eller tjänsteförhållande. Om du är partiellt arbetsoförmögen till detta arbete, ersätter vi i dagpenning den del som motsvarar förlusten av arbetsförmågan. Dagpenningens storlek är den som du valde då du tecknade skyddet. Dagpenning får du för så många dagar som arbetsoförmågan fortgår utöver den i försäkringsbrevet antecknade självrisktiden. Självrisken avdras per olycksfall. Självrisktiden börjar från det att en läkare konstaterat arbetsoförmågan. Du får dagpenning på basis av ett och samma olycksfall för högst den maximitid, som du valde då du tecknade skyddet. Dagpenningsskyddet gäller inte då du tävlingsidrottar, är aktiv inom någon specialidrottsgren eller en riskutsatt idrottsgren s Vi ersätter inte psykiska följder av olycksfall, om du inte står i ett anställnings- eller tjänsteförhållande när olycksfallet inträffar. Dagersättning som utbetalas ur dagpenningsskyddet utgör skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade. Särskilt om resenärförsäkringen Allmänna förutsättningar för ersättningar Alla som är på väg på resa, också barnen, borde ha en egen Europeiskas Resenärförsäkring. Vi ersätter kostnader till den del de inte ersätts med stöd av någon lag, eller av researrangören, resebyrån, hotellet eller någon annan motsvarande instans. Vi förutsätter att kostnaderna inte överskrider den skäliga priseller kostnadsnivån på resmålet. Om de överskrider har vi rätt att minska på ersättningen. Ersättning betalas endast, om försäkringshändelsen har inträffat då skyddet gäller samt av en därav beroende följd, exempelvis kostnad eller invaliditet som har uppstått då skyddet gäller. Vi ersätter bland annat inte kostnader som förorsakats efter det att en försäkring eller ett skydd har upphört, även om exempelvis olycksfallet hade inträffat då skyddet gällde. Vi förutsätter att behandlingarna och undersökningar har ordinerats av läkare och att de ska följa allmänt accepterad medicinsk praxis och vara nödvändiga för behandlingen av den ifrågavarande ersättningsgilla sjukdomen eller skadan. Gäller i regel på utlandsresor Skyddet i Europeiskas Resenärförsäkring gäller på utlandsresor på resor som riktar sig utanför Finlands gränser över hela världen. Resor i hemlandet som utan avbrott fortsätter i anslutning till en utlandsresa utgör en del av en utlandsresa. Resan fortsätter utan avbrott utomlands, om resan med tanke på det valda fortskaffningsmedlet görs direkt eller den rakaste vägen till utlandet. Du ska separat komma överens, om du vill att din Resenärförsäkring i Europeiska gäller också på inrikesresor. Giltighetstid Hur långa utlandsresor gör du i allmänhet? Då du tecknar Europeiskas Resenärförsäkring ska du välja en tid, i hur många dygn räknat från den tidpunkt då resan började ska de skydd som du valt gälla under dina utlandsresor. Europeiskas Resenärförsäkring gäller inte längre då de dygn som du valt har gått, även om din resa fortsätter. Välj en tillräckligt lång giltighetstid, så att försäkringen räknat från din ytterdörr också omfattar en situation, där din resa blir längre än du antagit. Beakta också att hemresan också räknas som en del av utlandsresan, om resan utan avbrott exempelvis fortsätter från ditt hem utanför Finlands gränser. Exempelvis du far hemifrån från Rovaniemi och övernattar en natt på flygplatshotellet vid Helsingfors-Vanda före semesterflyget på morgonen. Du kan förlänga giltighetstiden exempelvis för en viss resa för en bestämd tid. Förlängningen gäller då alla dina ikraftvarande skydd i Europeiskas Resenärförsäkring. Kom ihåg att göra en tidsbestämd förlängning av resenärförsäkringen i god innan ditt försäkringsskydd upphör Kontrollera alltid före resan i ditt försäkringsbrev att den giltighetstid som du valt är tillräckligt för din kommande resa. Resor till riskområden Resenärförsäkringarna gäller inte på riskområden, dvs. i sådana länder eller områden som det finska utrikesministeriet rekommenderar att man inte ska resa till eller som det finska utrikesministeriet rekommenderar att man ska avlägsna sig från. Info om riskområden som alltid uppdateras får du via pohjola.fi/ riskialueet, eurooppalainen.fi/riskialueet och op.fi/riskialueet samt OP-mobilen. Om du har anlänt till ett riskområde innan rekommendationen utfärdades, gäller försäkringen under 10 dagar från det att det finska utrikesministeriet gav rekommendationen, utom i det fall att det är fråga om ett storkrig eller då du själv har deltagit i ett krig eller en väpnad konflikt, eller då du deltagit i fredsbevarande verksamhet som har organiserats av Förenta Nationerna, Europeiska Unionen eller något annat samfund, eller i annan militär verksamhet. Resenärförsäkringen gäller normalt på riskområden, om exempelvis din sjukdom under resa inte har något samband med orsaken till att rekommendationen om att undvika eller avlägsna sig från området utfärdats. Kom separat överens, om du behöver ett tidsbestämt skydd för riskområden. En riskutvidgning för krig eller väpnade konflikter eller fredsbevarande verksamhet ges inte.

9 Vad innebär sjukdom under resa? Sjukdom under resa är en sjukdom som har krävt läkarvård och som har börjat eller vars första symptom har börjat under resan medan försäkringsskyddet har varit i kraft och för vilken läkarvård har getts under resan eller inom 14 dygn efter resans slut. Som sjukdom under resa ersätts inte höjdsjuka, sjukdomar eller symptom i tänder och tuggorganen, sjukdom som har förorsakats av missbruk av läkemedel eller bruk av alkohol eller något annat berusningsmedel. Som sjukdom under resa ersätts inte graviditetstillstånd, förlossning eller abort eller barnlöshet eller sjukdomar eller komplikationer i anslutning till dessa. Ur vårdskyddet i Europeiskas Resenärförsäkring som tecknats för ett ofött barn ersätter vi emellertid vårdkostnader, om det under resan plötsligt sker en sådan ändring i graviditetstillståndet som kräver omedelbar vård till följd av det ofödda barnet. Vad innebär olycksfall under resa? Ett olycksfall under resa ska inträffa medan försäkringsskyddet är i kraft. Ett olycksfall är en plötslig yttre händelse som förorsakar en kroppsskada oavsiktligt till följd av en yttre faktor, till exempel om du ramlar omkull eller faller och som inträffar då försäkringsskyddet gäller. Typiska olycksfallsskador är frakturer, bristningar och sår. Som olycksfall ersätter vi även drunkning, förfrysning, värmeslag eller solsting. Såsom olycksfall ersätter vi inte bland annat skador som har förorsakats av olycksfall som har förorsakats av din sjukdom, ditt lyte eller din skada av förgiftning som har framkallats av läkemedel, alkohol eller något annat berusningsmedel som du har använt eller av ett ämne som du har förtärt som föda av skada på en tand eller tandprotes vid tuggning av självmord eller försök därtill. Såsom olycksfall ersätts inte diskbråck, magbråck, bråck i ljumsktrakten, akillessenerupturer, rupturer i bicepssenans långa huvud, rupturer i rotatorkuffen i axeln eller återkommande urledvridningar av leder, såvida skadan inte har föranletts av ett olycksfall, vid vilket även en frisk vävnad skulle ha tagit skada. en smittsam sjukdom förorsakad av ett bett eller sting psykiska följder av olycksfall en sjukdom, ett lyte, en skada eller degeneration i det muskuloskeletala systemet som är oberoende av ett olycksfall även om dessa inte har uppvisat några symptom före olycksfallet. en förlängning av återhämtning efter en olycksfallsskada på grund av sjukdom, lyte, skada eller degeneration i stöd- och rörelseorganen skador som förorsakats av något annat än en yttre faktor, exempelvis ömhet som förorsakas endast av en ansträngning eller rörelse, t.ex. om du sträcker ryggen om du lyfter ett tungt föremål. Vad avses med ressällskap eller nära släkting? Med ressällskap avses högst två personer förutom den försäkrade, eller en familj, tillsammans med vilka/vilken den försäkrade har bokat en gemensam resa och åkt iväg på den. Med en nära släkting avses en släkting till den försäkrade, den försäkrades make eller en släkting till den försäkrades make. Nära släktingar avser inte kusiner och mer avlägsna släktingar. Med make avses en person som den försäkrade är gift med eller har ingått ett registrerat parförhållande med eller som den försäkrade lever i ett samboförhållande med på samma adress. Hälsodeklaration I den här produktbeskrivningen har getts exempel, i vilka fall det behövs en hälsodeklaration för en resenärförsäkring s. 3 De uppgifter som du ger behandlas konfidentiellt. Endast de experter som specialiserat sig på hälsodeklarationer får handlägga eller se uppgifterna i våra kunders hälsodeklarationer. Fyll i hälsodeklarationen på nätet Hälsodeklarationen fylls i på nätet efter det att du tecknat en försäkring i nätbutiken eller du fått en offert. Vuxna personer fyller alltid själva i en egen hälsodeklaration, uppgifter om en minderårigs hälsa fylls i av vårdnadshavaren. Hälsodeklarationen för ett ofött barn fylls i av modern. Det räcker med en hälsodeklaration per försäkrad, även om du skulle teckna flera försäkringar på en gång. Frågornas antal och innehåll beror på vilka skydd du väljer till försäkringen och i vilken omfattning du tecknar skydden. Om du är kund hos andelsbanken, logga in i nättjänsten op.fi och gå till Försäkringar och skador. Fyll där i hälsodeklarationen i punkten Försäkringar Hälsodeklaration. Om du är kund hos en annan bank kan du fylla i en hälsodeklaration genom att du i pohjola.fi loggar in med din banks nättjänstkoder i nättjänsten för försäkringar. Fyll i hälsodeklarationen i punkten Försäkringar Hälsodeklaration. Du gör klokt i att ta fram uppgifter och papper om ditt hälsotillstånd innan du börjar fylla i hälsodeklarationen. Av dataskyddsskäl stängs nättjänsten automatiskt, om du stannar längre än 20 minuter på en och samma sida. Då du sänder den hälsodeklaration som du fyllt i, godkänner du samtidigt försäkringsofferten. Vänta tills du får ett beslut av oss om att din försäkring beviljas, innan du säger upp din nuvarande försäkring. Om du har valt elektronisk försäkringspost, kommer försäkringsbreven och vårt beslutsmeddelande till din nättjänst. Läs igenom dem då du får ett meddelande i ärendet till din e-post eller med ett sms. 9

10 10 Du får mer anvisningar om hur du ska fylla i hälsodeklarationen genom att klicka på infoknappen. Vid behov kan du fråga råd genom chat-tjänsten eller genom att du ringer servicenumret Om du inte hittar hälsodeklarationen i nättjänsten eller om du stöter på problem, kan du ringa nättjänstens support Servicenumret och chat-tjänsten svarar på dina frågor vardagar kl Skydd för babyn före födseln Du kan redan innan barnet föds försäkra det med Europeiskas Resenärförsäkring. Moderns försäkringar täcker inte det ofödda barnet. Skydd för idrott Europeiskas Resenärförsäkring är i kraft då du utövar motion för eget nöje exempelvis genom att jogga eller skida. Det finns emellertid motionsgrenar där du behöver ett separat skydd mot skador vid idrottande. Sådan motion är det fråga om, då du utövar tävlingsidrott. Vi anser att du utövar tävlingsidrott om du i den idrottsgren som du utövar deltar i eller förbereder dig för tävlingar eller matcher som ordnas av ditt idrottsförbund eller din idrottsförening. du provar på eller utövar riskutsatta idrottsgrenar Dessa mest riskutsatta idrottsgrenarna kallar vi för specialidrottsgrenar eller riskutsatta idrottsgrenar. Om du behöver ett skydd mot idrottsskador I händelse av kostnader som uppstår i Finland, ska du som skydd teckna Hälsoförsäkringens skydd för idrottare. Dessa är Vårdskydd för idrottare, Tilläggsvårdskydd för idrottare och Tandskydd för idrottare. Läs produktbeskrivningen Dina och dina anhörigas försäkringar. i händelse av kostnader som uppstår utomlands, ska du för en bestämd tid eller tillsvidare utvidga Europeiskas vårdskydd i Resenärförsäkringen och om du vill också Skyddet vid avbruten resa (mer vidsträckt omfattning). Invaliditetsskyddet och dödsfallsskyddet i Europeiskas Resenärförsäkring gäller inom all slags idrott. Försäkringsskydd för tävlingsidrott. Vad är tävlingsidrott? Om du tävlingsidrottar och deltar i eller förbereder dig för tävlingar eller matcher som ordnas av ditt idrottsförbund eller din idrottsförening, behöver du skydd för idrott. Teckna ett skydd för tävlingsidrott eller andra idrottsgrenar, som du utövar. Du kan välja ett skydd för tävlingsidrott också för alla idrottsgrenar. Det här lämpar sig bra särskilt för barn. Med tävlingsidrott avses att du deltar i tävlingar eller matcher som har arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, utför träningar i enlighet med ett träningsprogram samt andra träningar som är typiska för idrottsgrenen ifråga oberoende av tävlingsidrottens nivå eller den försäkrades ålder. Med nämnda träningar som hör till tävlingsidrott avses träningar som du utför i enlighet med ett skriftligt eller muntligt uppgjort träningsprogram under tillsyn av en tränare eller utan tillsyn. Med ovan nämnda träningar som hör till tävlingsidrott och som är typiska för en idrottsgren avses träningar som du utför som kompletterande träningsmoment till den egentliga grenen, då dessa utförs som en del av träningen inför en tävling eller inför en match. Specialfall i tävlingsidrott Att teckna ett försäkringsskydd för tävlingsidrott utvidgar emellertid inte försäkringsskyddet till nedan nämnda riskutsatta idrottsgrenar, oavsett om du tävlar i dem eller inte. Riskerna i dem är de allra högsta. För riskutsatta idrottsgrenar ska därför alltid tecknas ett separat försäkringsskydd, som omfattar all slags aktivitet inom riskutsatta idrottsgrenar inklusive tävlingar. Försäkringsskydd till idrottens specialgrenar Om du är aktiv i en eller flera specialgrenar inom idrott, men ändå inte tävlingsidrottar i dem, kan du försäkra dem alla på en gång för idrott. Specialgrenar inom idrott är: kamp- och kontaktsportsgrenar vintersportgrenar: kälkåkning, rodelåkning, freestyleskidåkning samt speedskiing och störtlopp flygsportsgrenar, såsom flygning med varmluftsballong och gasballong, motorflygning, häng- och skärmflygning, flygning med ultralätt flygplan, fallskärmshoppning, vindtunnelflygning, flygning med självbyggt flygplan, segelflygning och motorsegelflygning kraftsport: styrkelyft, tyngdlyftning eller bodybuilding grenar där man dyker med utrustning Andra specialgrenar inom idrott: bmx-cykling, bungyhopp, flygning med dragskärm, ving- och draksegling, flygsegling eller flygsurfing, parkour, nedstigning med rep, akrobatik och free running. I några av de ovan nämnda specialgrenarna finns också tävlingsverksamhet. Om du deltar i tävlingsidrott, ska du teckna ett skydd för tävlingsidrott i ifrågavarande specialgren genom att försäkra det för tävlingsidrott. Försäkringsskydd för riskutsatta idrottsgrenar Om du är aktiv inom någon riskutsatt idrottsgren, behöver du ett skydd för idrott i händelse att du utövar den. Varje idrottsgren ska försäkras separat.

11 Riskutsatta idrottsgrenar är: lagidrottsgrenar: amerikansk fotboll, australisk fotboll, rugby och lacrosse frikamp wrestling offpiståkning roller derby is- och klippklättring glaciär- och bergsklättring styrkemansgrenar utförsåkning med cykel utförsåkning på skridskor oceansegling BASE-hopp vandringar i obebodda trakter, såsom i berg, djungel, öken forsränning fridykning andra riskfyllda idrottsgrenar med motsvarande risknivå. Då du har tecknat ett försäkringsskydd för en riskutsatt idrottsgren, gäller skyddet också vid tävlingsidrott. Exempelvis finns tävlingsverksamhet i utförsåkning med cykel och i styrkemansgrenar. Vad innebär maximiersättning? I Europeiskas Resenärförsäkrings Krisskydd för resenärer, Skydd vid avbruten resa, Skydd vid väntan på resa och Skydd vid försening från resa har en maximiersättning för varje försäkringshändelse. I Skydd vid avbeställd resa är den resespecifik. I Vårdskyddet för resenärer finns inte någon maximiersättning i euro. Vad innebär ersättningsbelopp? Ersättningsbelopp innebär det eurobelopp som vi högst betalar då en ersättningsgill händelse har inträffat. Ersättningsbelopp finns i invaliditets-, dödsfalls- och dagpenningsskyddet i Europeiskas Resenärförsäkring. Vad innebär självrisk? En självrisk i euro avser den andel av de ersättningsgilla kostnaderna, som du själv betalar. I Krisskydd för resenärer, Skydd vid avbruten resa, Skydd vid väntan på resa och Skydd vid försening från resa är självrisken försäkringsfallsspecifik. I Skydd vid avbeställd resa är självrisken resespecifik. Du kommer väl ihåg att researrangören och tjänsteleverantören är de som ersätter i första hand, vi betalar de återstående ersättningsgilla kostnaderna avdraget med självrisken. Den tidsmässiga självrisken avser de dagar, för vilka man efter en inträffad skada inte betalar ersättning. Det finns en tidsmässig självrisk i Dagpenningsskydden i Europeiskas Resenärförsäkring. I vårdskyddet för resenärer, invaliditetsskyddet för resenärer och dödsfallsskyddet för resenärer finns ingen självrisk. Premiefaktorer Varje försäkring och dess skydd prissätts separat. På försäkringens totalpris inverkar uppgifter om den försäkrade personen och de val som gjorts i försäkringsskyddet. De faktorer som inverkar på premien varierar beroende på skydd. Vi ger gärna mer information! Dessutom justerar vi vid behov premienivån årligen utgående från ändringen i de allmänna skadekostnaderna. Faktorer som inverkar på premien är när du tecknar en försäkring och när försäkringen gäller den försäkrades ålder maximilängden på resan förlängning av resans maximilängd för en resas del giltighet utöver i utlandet också i Finland utvidgning av riskområdet. den försäkrades boningsort omfattas den försäkrade av FPA eller inte valda skydd omfattning som valts i Skydd vid avbeställd resa eller Skydd vid avbruten resa maximiersättning som valts ersättningsbelopp som valts självrisk som valts vald maximitid för i Dagpenningsskyddet för resenärer vald idrottsgren eller valda idrottsgrenar, i vilka skyddet gäller Premien justeras också årligen, när värdet eller bestämningen på premiesättningsfaktorn förändras. Till exempel försäkringspremien justeras årligen enligt den försäkrades ålder. Premien kan också justeras om den försäkrade flyttar till en annan ort eller vid en kommunsammanslagning. Ändringen träder i kraft från början av den försäkringsperiod som följer efter ändringen. På premien inverkar också indexutvecklingen. Om en skada inträffar Vid skador som sker på resor betjänar dig Europeiskas Euro-Center och systerbolagen lokalt. Kontaktinformationen till direktdebiterande läkare och sjukhus runt om i världen finns på eurooppalainen.fi. 11

12 Resgodsförsäkring Din semester är inte förstörd, även om ditt resgods skulle bli stulet. 12 RESGODSFÖRSÄKRING En resgodsförsäkring skyddar resgods på utrikes- och inrikesresor över allt i världen. I den ingår alltid en reseansvarsförsäkring och en reserättsskyddsförsäkring. Obs! Din faktiska och stadigvarande hemkommun och boningsort ska vara i Finland då skadan inträffar, för att du ska få ersättning. Ta kontakt, om du flyttar utomlands eller flyttar din hemort till utlandet. Vad är resgods? Resgods är personliga reseffekter såsom kläder, mobiltelefoner, kameror, glasögon och bärbara datorer, också pass och resebiljetter samt kontanter. Resgods är inte motorfordon, förvärvsarbetsredskap, handelsvaror, ritningar eller manuskript. I en försäkring för hemlösöre är ditt resgods försäkrat under vissa förutsättningar? Om du tar med dig värdefulla föremål på en resa, såsom musikinstrument eller hobbyutrustning, är det skäl att också överväga en värdeföremålsförsäkring. Vi ger gärna mer info! För familjemedlemmarnas enskilda eller familjens gemensamma resor? När du väljer en resgodsförsäkring för hela familjen, tryggar den resgodset för samtliga i samma hushåll boende familjemedlemmar, även om ni skulle åka på skilda resor. En personlig resgodsförsäkring tryggar ditt eget resgods och resgodset för familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du, när ni åker på en gemensam resa. Kontrollera att försäkringsbeloppet är tillräckligt för allt resgods som tas med på resan. Vad ersätter en resgodsförsäkring? Resgodsförsäkringen ersätter, om ditt resgods till följd av en yttre händelse skadas plötsligt och oförutsett. Resgods som förkommit eller blivit kvarglömt ersätts upp till 120 euro, då skadan har upptäckts på den plats där den inträffat. Pengar och värdepapper ersätts upp till 85 euro då du bär dem med dig och upp till 500 euro då de förvaras i ett låst förvaringsfack. RESGODSFÖRSÄKRING Försäkringsfall som ersätts Resgodset blir stulet eller skadat. Resgodset försvinner eller glöms kvar Det dröjer mer än två timmar innan resgodset kommer fram till resmålet. Passet, visumet eller resebiljetterna blir stulna. Skadeståndsskyldighet Ersättning Högst försäkringsbeloppet. Högst 120. Betalningsmedel och värdepapper som förkommit eller kvarglömts ersätts inte alls. Kostnader för inköp av nödvändighetsartiklar 85 euro per dygn, högst 340 euro per försäkrad Anskaffningskostnader för nya handlingar upp till 170 euro Högst euro, självrisk 150 euro Rättegång Högst euro, självrisk 15 %, minst 200 euro Du får en resgodsförsäkring utan självrisk eller du kan välja en önskad självrisk. Ju större självrisk, desto mindre är premien för din försäkring. Självrisken dras av från skadebeloppet. Maximibeloppet på din ersättning är alltid det försäkringsbelopp som du valt i försäkringen. Från detta resgods görs ett avdrag som baserar sig på föremålets ålder: EGENDOM ÅLDERSAVDRAG % Hushållsmaskiner 10 % Digitalkameror 20 % Andra elektroniska och optiska anordningar 10 % Cyklar, motordrivna verktyg och maskiner samt utombordsmotorer 10 % Datautrustning (datorer), mobiltelefoner jämte kringutrustning och övriga terminaler 25 % Glasögon, kläder, accessoarer, skodon samt sportredskap och sportutrustning 25 % På resgodsskador tillämpas villkoren i Måttskydd: Försäkringar för hem och saker. Återanskaffningsvärdet åldersavdrag självrisk = Den ersättning som du får

13 Åldersavdragsprocenten uträknas så att procenttalet i ovanstående tabell multipliceras med antalet hela kalenderår efter det år då föremålet togs i bruk. Åldersavdraget kan vara högst 70 %. På kostnaderna för reparation av föremålet görs inga åldersavdrag, men ersättningen kan vara högst så stor som föremålets värde efter åldersavdrag. En cykel som köpts i början av 2012 stjäls under en resa till Norge i mars En motsvarande ny cykel kostar euro. Du köper en ny cykel i stället. Den självrisk du valt i försäkringen är 100 euro. I ersättning utbetalas 700 euro = euro (1 000 euro x 10 % x 2 år) 100 euro. Om resgodset inte kommer fram till resmålet? Anskaffning av nödvändighetsartiklar ersätts då resgods som lämnats in för transport försenas minst två timmar från det att du anlänt till målet för utresan. Ersättningen är högst 85 euro för varje påbörjat dygn, sammanlagt högst 340 euro per försäkrad. Vad ersätter resgodsförsäkringen inte? Vi ersätter inte bland annat om ett sportredskap går sönder när du använder det eller om värdeföremål stjäls ur t.ex. en bil, ett tält eller en båt. Reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring I resgodsförsäkringen ingår alltid reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring. De gäller för familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du och som reser tillsammans med dig. Reseansvarsförsäkringen gäller på resor överallt i världen. Den ger skydd om du blir ersättningsskyldig i t.ex. en cykelolycka. Dessutom ersätter den skador upp till 340 euro som du förorsakar en cykel, moped, skoter eller vattenskoter som du tillfälligt hyrt. Under samma förutsättningar ersätts skador på skidor, stavar eller snöbrädor som hyrts för en tid av högst 14 dygn utomlands. Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte allt. Vi ersätter inte en skada om den förorsakats avsiktligen eller av grov oaktsamhet den förorsakas dig själv eller en familjemedlem den förorsakats ett föremål som lånats den har förorsakats med ett motorfordon i trafiken Reserättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att den försäkrade anlitar juridisk hjälp i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden som hänför sig till den försäkrades privatliv i egenskap av resenär. Den är ett stöd för dig i rättsprocesser som du kan råka ut för oavsiktligen. Reserättsskyddsförsäkringen ersätter inte allt. Vi ersätter exempelvis inte där du eller en medlem av din familj är part i egenskap av ägare, innehavare eller förare av ett motorfordon motpartens rättegångskostnader som enligt dom eller överenskommelse ska betalas av dig Faktorer som inverkar på premien På premien inverkar om du väljer en familjespecifik eller personlig försäkring och hur stort försäkringsbelopp och självrisk du väljer. På premien inverkar också indexutvecklingen. Om en skada inträffar Fyll i en skadeanmälan genom att logga in i vår nättjänst på sidan op.fi/op/forsakringar-och-skador eller pohjola.fi med dina bankkoder. 13 RESGODSFÖRSÄKRING

14 Gemensamma saker i reseförsäkringar 14 Vad avses med utlandsresa och inrikesresa och när börjar och upphör de? Med utlandsresa avses en resa som företas utanför Finlands gränser. En utlandsresa börjar när du i Finland avlägsnar dig från din bostad, din arbetsplats, din studieplats eller din fritidsbostad och din avsikt är att fortsätta resan direkt till ett resmål som finns utanför Finlands gränser. Utlandsresan upphör när du från utlandet återvänder direkt till någon av de ovan nämnda platserna. En påbörjad utlandsresa eller utlandsvistelse anses inte ha avbrutits genom ett besök i hemlandet som varat mindre än 30 dygn, om den resa som du har återvänt från har varat oavbrutet i över tre månader och du har för avsikt att återvända till samma resmål. Sjukdomar som har brutit ut under eller olycksfall som inträffat under ett besök i hemlandet ersätts inte ur Europeiskas Resenärförsäkring. Med en resa i hemlandet avses en resa i Finland som du gör till en plats som fågelvägen ligger minst 50 kilometer från din bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. En inrikesresa börjar, då du avlägsnar dig från ovan nämnda platser och slutar, då du återvänder till någon av de ovan nämnda platserna. Reseförsäkringarna gäller aldrig på ovan nämnda platser eller under resor mellan de här platserna. Ta kontakt, om din livssituation eller ditt behov förändras Du vill kontrollera ditt skydd. Du flyttar utomlands. Du behöver ett skydd för tävlingsidrott, specialgrenar inom idrott eller riskutsatta idrottsgrenar. Du tänker resa på riskområde. Tänker du bo utomlands tillfälligt eller mer permanent? För att den försäkrade ska få ersättning ur en försäkring som tecknats för honom ska den försäkrade vid tidpunkten för försäkringsfallet de facto samt enligt lagen om hemkommun och systemet för befolkningsuppgifter ha sin stadigvarande hemkommun och boningsort i Finland. Om du flyttar utomlands gäller dina försäkringar inte längre. Ta kontakt, om du behöver skydd utomlands. För en tillfällig vistelse utomlands kan vi förlänga giltighetstiden för skydden i Europeiskas Resenärförsäkring för en fastställd tid. Om så görs förlängs också giltighetstiden för den försäkrades resgods-, reseansvars- och rättsskyddsförsäkringar för samma tid utan ett separat avtal eller en separat premie. GEMENSAMMA SAKER I RESEFÖRSÄKRINGAR

15 Bra att veta Allmänna ersättningsbegränsningar Vi ersätter inte en skada, som förorsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Försäkringarna ersätter inte heller en atomskada eller en skada som ersätts på basis av någon garanti, lag eller något annat avtal. När försäkringen börjar gälla och när den upphör samt minimipremie Din försäkring träder i kraft genast när vi har fått din försäkringsansökan. Du kan avtala att den träder i kraft senare. Om försäkringen inte kan beviljas, är vi inte ansvariga för skador. Försäkringen gäller en avtalad tid eller tills vidare. Du kan skriftligen när som helst säga upp din försäkring. Obs! Under försäkringsperioden kan vi ta ut en försäkringsspecifik minimipremie. Om premien inte har betalats inom den utsatta tiden, kan vi säga upp försäkringen att upphöra efter två veckor. Vi tar också ut dröjsmålsränta och indrivningskostnader. Försäkringen kan också sägas upp, om försäkringstagaren eller den försäkrade har: gett oriktiga uppgifter försummat att iaktta säkerhetsföreskrifterna förorsakat en skada uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ökat risken genom att till exempel överlåta egendom i utomståendes händer. Till försäkringen kan årligen komma förändringar Vi har rätt att inför din övergång till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkoren, premien och övriga avtalsvillkor, då orsaken är ny eller ändrad lagstiftning eller en myndighetsföreskrift en oförutsedd förändring i omständigheterna, t.ex. internationell kris en förändring i försäkringens skadekostnad en ändring av räntan i Livförsäkringen Observera att på premien kan vid teckningstidpunkten inverka olika premiesättningsfaktorer, och på basis av dem kan premien ändras också under försäkringens giltighetstid. Försäkringens premiesättningsfaktorer ser du i varje produktbeskrivning. Dessutom har vi rätt att i försäkringsvillkoren och övriga avtalsvillkor göra mindre ändringar som inte påverkar avtalets huvudsakliga innehåll. Ansökan om ersättning Ersättning ska sökas inom ett år från det att du fått vetskap om försäkringens existens, den skada som skett och dess följder. Ersättningsanspråket ska i varje händelse framläggas inom tio år från det att skadan inträffat eller, om försäkringen tecknats i händelse av personskada eller skadeståndsskyldighet, från det att skadepåföljden uppkommit. Råd gällande ersättningar och försäkringar Råd ger Försäkrings- och finansrådgivningen, tfn , Du kan söka ändring i försäkrings- och ersättningsbeslut hos vår kundombudsman, Försäkringsnämnden, tfn , Konsumenttvistenämnden, tfn , trafikskadenämnden, Du kan också föra saken till domstol inom tre år från det att du fick besked om vårt beslut. Konfidentialitet Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. För hantering av person-, försäkrings- och skadeuppgifter finns en egen lagstiftning som vi följer. Uppgifter om skador samlas hos försäkringsbolagens gemensamma skade- och missbruksregister för att avvärja brottslighet. 15 BRA ATT VETA

16 (02.15) Pohjola Försäkring Ab, FO-nummer , Helsingfors Försäkringsaktiebolaget Europeiska, FO-nummer , Helsingfors Industrivägen 1, OP Hemort: Helsingfors, huvudsaklig bransch: försäkringsverksamhet

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009.

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Reseskydd för företag Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Varför teckna en reseförsäkring hos Europeiska? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall

Läs mer

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt

Läs mer

ReseföRsäkRing 1.1.2015

ReseföRsäkRing 1.1.2015 Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Reseförsäkringar. Produktbeskrivningen gäller från Innehåll. Koncentrera dina ärenden till oss, så får du förmåner.

Reseförsäkringar. Produktbeskrivningen gäller från Innehåll. Koncentrera dina ärenden till oss, så får du förmåner. Reseförsäkring Reseförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga vahinkoapu.op.fi Om en skada inträffar får du namnet och adressen till vår

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Försäkringar för hemmet och familjen Gäller från 4.2.2013 133 684 1 11.12 10 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 3 Pohjolas Hälsoförsäkring... 4 Skydd som ingår

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Använd din nättjänst I nättjänsten

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2015 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Pohjolas Hälsoförsäkring...3 Pohjolas Utkomstförsäkring... 15 Livförsäkring...

Läs mer

Försäkringar för dig och dina närstående

Försäkringar för dig och dina närstående Försäkringar för dig och dina närstående POHJOLAS MÅTTSKYDD Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi I vår nättjänst kan du teckna

Läs mer

Försäkringar för hemmet och familjen

Försäkringar för hemmet och familjen Försäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 4.2.2013. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Logga in dig i nättjänsten på sidan

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m )

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m ) FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m. 1.1.2017) 1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Resenärförsäkring för vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom, kostnader vid annullering

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget ACE har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget Chubb har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922.

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922. SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkringar sedan 1922. Innehållsförteckning Trygg på resan...3 Ett unikt servicenät...3 Resenärförsäkring och resgodsförsäkring för resenärer...3 Tidsbestämd

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN102 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

ReseföRsäkRing

ReseföRsäkRing Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Individuellt FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Försäkringsvillkor för hem och familj till läsaren Välkommen att bekanta dig med Försäkringsvillkoren för hem och

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta Produktfakta Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer 353-4772076-N) I Sparbankens Visa Gold-kort ingår Reseförsäkring som beviljas av LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Personalförsäkring Avbrott vid arbetsoförmåga Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 1.1 RÄTTEN TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy

Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy POHJOLAS MÅTTSKYDD Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi I vår nättjänst kan du teckna

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 1(10) VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 Detta är en förkortad översättning av den engelska texten och ifall det råder olikheter mellan texterna är

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN104 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Välj mellan Kompletterande reseskydd till din hemförsäkring och Heltäckande reseförsäkring. Helt utan självrisk. Tecknar

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd

Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd Tänk redan i dag på en trygg morgondag och förbered dig på de största riskerna för en låntagare. Om de realiseras kan de rubba familjens liv på många

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa 1 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser privat och i tjänsten. Varför teckna reseförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar Gäller från 1.1.2012 133 255 1 10.11 20 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD...4 PERSONFÖRSÄKRINGAR...4

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Seniorreseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Seniorreseförsäkring Säkerhet över alla gränser Seniorreseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring För dig över 70 år. Kompletterande eller heltäckande försäkring. Flexibel med valbara moment. Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

LEVAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. FÖRSÄKRING FÖR UTLANDSVISTELSE För studier, praktik och arbete utomlands Från 30 till 365 dagar

LEVAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. FÖRSÄKRING FÖR UTLANDSVISTELSE För studier, praktik och arbete utomlands Från 30 till 365 dagar LEVAUTOMLANDS FÖRSÄKRING FÖR UTLANDSVISTELSE För studier, praktik och arbete utomlands Från 30 till 365 dagar Giltig från 070801 SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER GOUDARESEFÖRSÄKRING SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

Läs mer

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtalet

Läs mer

Personförsäkringsvillkor

Personförsäkringsvillkor Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.5, gäller från 29.8.2005 personförsäkringsprodukter Personförsäkringens skydd kan väljas bland de separata skyddsalternativen (3.1, 3.2, 3.4 3.7, 3.9, 3.11 och

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer