Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov?"

Transkript

1 Pohjolas Måttskydd Försäkringar för hemmet och familjen Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? 1

2 Denna produktbeskrivning berättar om Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från Måttskydd är ett flexibelt försäkringsavtal. Det består av ett eller flera försäkringar enligt ditt val. I Måttskydd kan ingå försäkringar för såväl personer som egendom. Om din livssituation förändras och du vill ändra ditt försäkringsskydd, går det lätt att göra det. Du kan kartlägga ditt försäkringsbehov i Andelsbanken, Pohjolas telefonservice eller på adressen När ditt försäkringsbehov är kartlagt, är det lätt att välja lämpliga försäkringar som ger dig det försäkringsskydd som du vill ha. Det lönar sig också att då och då kontrollera att försäkringsskyddet motsvarar den givna livssituationen. Du vet vad du betalar för. Och du vet vad du lämnar på ditt eget ansvar. Du betalar bara för det som du verkligen behöver Du kan variera försäkringarna i Måttskydd precis enligt dina behov. Då det finns olika självriskalternativ att välja mellan, kan du också själv påverka priset på dina försäkringar och ersättningarna genom att välja en självrisk som passar dig. Ett avtal, jämnstora premier Det räcker med ett enda avtal för de olika Måttskyddsförsäkringarna. De finns alla samlade i ett enda försäkringsbrev, där du ser vilka försäkringar du har för dina familjemedlemmar och ditt hem. Handlingarna gällande ditt försäkringsavtal och din årliga försäkringspost får du enligt eget val antingen på svenska eller på finska. I ditt Måttskyddsavtal finns det en enda premie, som du smidigt kan dela upp i delpremier. Om du betalar hela års- premien på en gång, får du rabatt. Om du försäkrar ditt hemlösöre med en Mitthemförsäkring, en vidsträckt hemförsäkring eller en hemförsäkring, får du vårdkostnads- och reseförsäkringar för dina familjemedlemmar samt skogsförsäkringar till ett förmånligare pris. EASY-försäkring för unga Om du är mellan 15 och 25 år, lönar det sig att ta en titt på Easy-försäkringen. Det är ett förmånligt och flexibelt försäkringspaket för unga. Försäkrare och avtal Försäkringsgivare för liv- och invaliditetsförsäkringar är OP- Livförsäkrings Ab. Försäkringsgivare för reseförsäkringar är Försäkringsaktiebolaget Europeiska. Försäkringsgivare för övriga försäkringar är Pohjola Försäkring Ab. Innehållet i försäkringsavtalet baserar sig på försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal och annan finsk lagstiftning. Uppgifterna i produktbeskrivningen har givits med stöd av finsk lagstiftning. Läs igenom försäkringsvillkoren I den här produktbeskrivningen beskrivs Måttskydd i huvuddrag. Läs också igenom försäkringsvillkoren, där definieras innehållet i försäkringarna exakt. Skadorna ersätts enligt dessa villkor. Försäkringsbolaget kan medan försäkringen är i kraft ändra försäkringsvillkoren och premierna samt de övriga avtalsvillkoren på de grunder som anges i villkoren. Till ditt Måttskydd kan du välja: Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar Vårdkostnadsförsäkring Olycksfallsförsäkring - Vårdersättning - Dagersättning - Menersättning - Dödsfallsersättning Livförsäkring Invaliditetsförsäkring * Egen produktbeskrivning Mitthem-försäkring Vidsträckt hemförsäkring Hemförsäkring Brandförsäkring Värdeföremålsförsäkring Småbåtsförsäkring Båtförsäkringar* Försäkringar för sällskapsdjur Hästförsäkringar* Skogsförsäkring Skogsbrandförsäkring Familjens ansvarsförsäkring Familjen rättsskyddsförsäkring Yrkesansvarsförsäkring* Resenärförsäkring - Vårdersättning - Dagersättning - Menersättning - Dödsfallsersättning Resgodsförsäkring Reseansvarsförsäkring Reserättsskyddsförsäkring 2

3 Innehållsförteckning Trygghet för dig och din familj 4 Hemmet och fritidsbostaden 9 Sällskapsdjur, hundar och raskatter 17 Skog 20 Ansvars- och rättsskydd 23 Trygg på resan 25 Easy-försäkringen för unga 29 Allmänt om Måttskydd 32 Pohjolas kontaktuppgifter 34 3

4 Trygghet för dig och din familj Gäller under arbete och fritid Sport och idrott som hobby Faktorer som inverkar på försäkringspremien Vårdkostnadsförsäkring Olycksfallsförsäkring Livförsäkring Invaliditetsförsäkring Hälsodeklaration och beviljande av sådan Beskattning av ersättningar Så ansöker du om vårdersättning Du försäkrar din egendom, men du glömmer väl inte bort dina familjemedlemmar? Du kan säkerställa att du och dina anhöriga får en snabb och högklassig vård när ni drabbas av en sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall. Då rubbar kostnaderna inte heller balansen i familjens ekonomi. Det är också förnuftigt att med en livförsäkring gardera sig mot inkomstförluster. Personförsäkringarna i Måttskydd kompletterar det skydd de lagstadgade försäkringarna ger. 4

5 Gäller under arbete och fritid Personförsäkringarna i Måttskydd vårdkostnads-, olycksfalls-, liv- och invaliditetsförsäkringen gäller överallt i världen. Vårdkostnadsförsäkringen ersätter bara sådan undersökning och behandling av sjukdom som utförts i Finland. Om den försäkrade flyttar utomlands, upphör de olika vårdersättningsformerna enligt vårdkostnads- och olycksfallsförsäkringen då ett år förflutit sedan slutet av den försäkringsperiod under vilken flyttningen har skett. En försäkrad som står i beråd att flytta utomlands gör klokt i att kontakta Pohjola. Försäkrad kan vara en person som är stadigvarande bosatt i Finland. För beviljande av vårdersättningen i vårdkostnadsoch olycksfallsförsäkringen krävs dessutom att den försäkrade har ett ikraftvarande FPA-kort. Sport och idrott som hobby För sjukdomar och skador som förorsakats i samband med tävlingar eller matcher som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, eller i samband med träningar enligt träningsprogram eller träningar som är typiska för ifrågavarande gren, betalas dock inte vård-, dag- eller invaliditetsersättning. Teckna för tävlingsidrott en idrottsförsäkring, Sportskydd, som säljs i anslutning till licenser. Om en sjukdom eller en skada har förorsakats i samband med utövningen av de i försäkringsvillkoren uppräknade grenarna betalas inga vård- eller dagersättningar. Till dessa grenar hör bl.a. kamp-, kontakt- eller självförsvarsgrenar, kraftsport, bodybuilding, motorsport, flygsport, bungyhopp, klättringsgrenar, dykning med andningsutrustning och fridykning, freestyleskidåkning, speedskiing eller störtlopp samt ving- eller draksegling. Med en idrottsutvidgning kan försäkringsskyddet förbättras så att det också omfattar ovan nämnda grenar. Utvidgningen gäller emellertid inte tävlingar eller matcher som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, inte heller träningar enligt träningsprogram eller träningar som är typiska för grenen i fråga. Faktorer som inverkar på försäkringspremien Den försäkrades ålder och kön inverkar på personförsäkringspremiernas storlek liksom även de nedan uppräknade försäkringsspecifika faktorerna. När den försäkrade uppnår en viss ålder sker det förändringar i premierna. Hur stor premien för vårdkostnadsförsäkringen är beror på om försäkringen tecknats före den försäkrades födsel eller efter, och om det i Måttskydd ingår en hemförsäkring för lösöre eller inte. Olycksfallsförsäkringspremiens storlek är beroende av vilka ersättningsformer det ingår i försäkringen och hur stora försäkringsbeloppen och självriskerna är. Utvidgningar höjer premien. Livförsäkringspremiens storlek fastställs utgående från om man valt ett individuellt skydd eller parskydd och på basis av försäkringsbeloppet. I invaliditetsförsäkringen inverkar försäkringsbeloppet på premiens storlek. Premierna påverkas även av index. Försäkringsbeloppen i olycksfallsförsäkringen samt premierna i vårdkostnadsförsäkringen och maximibeloppet av vårddagavgift på sjukhus som hänför sig till vårdkostnadsformen i vårdkostnadsförsäkringen är bundna till prisutvecklingen i gruppen hälsooch sjukvårdsnyttigheter i konsumentprisindexet. I liv- och invaliditetsförsäkringarna är de försäkringsbelopp som finns antecknade i försäkringsbrevet bundna till konsumentprisindexet. Vårdkostnadsförsäkring Vårdkostnadsförsäkringen ersätter vårdkostnader som förorsakats av olycksfall och sjukdom. Ersättning betalas för behandling av sjukdom i det fall att undersökningarna och behandlingen har utförts i Finland. Behandling av olycksfallsskador ersätts också i det fall att den har givits utomlands. En vårdkostnadsförsäkring kan reserveras för ett ofött barn eller tecknas för barn i åldern 2 månader till 14 år och för vuxna i åldern år. Försäkringar som har tecknats både för barn och vuxna gäller till 65 års ålder. De försäkringar som tecknas för över två månader gamla barn och de försäkringar som tecknas för vuxna är likadana till innehållet men i fråga om premiesättningen skiljer de sig från varandra. När vårdkostnadsförsäkringen upphör vid 65 års ålder omvandlas försäkringen till en olycksfallsförsäkring i vilken det ingår vårdersättning. Vårdkostnadsförsäkring för ofött barn För att försäkringen ska träda i kraft genast då barnet föds ska man ansöka om försäkring senast tre månader före det beräknade datumet. Om försäkring beviljas beror bl.a. på moderns ålder och hälsa. En reserveringsavgift ska betalas före barnets beräknade födelsedatum, men senast på förfallodagen. Om avgiften inte har betalats senast detta datum, träder försäkringen inte i kraft. När barnet är fött meddelas dess personuppgifter till Pohjola. Försäkringen gäller från och med födelseögonblicket. Reservering Du ska ansöka om att få reservera en försäkring senast tre månader före det beräknade födelsedatumet. Till ansökan ska fogas en hälsodeklaration för modern jämte en kopia av moderskapskortet. Modern ska vara under 40 år vid datumet för den beräknade nedkomsten. Betalning På samma gång som Pohjola meddelar att det godkänt reserveringen sänder bolaget också en faktura för reserveringsavgiften. Ett villkor för att försäkringen ska träda i kraft är att reserveringsavgiften har betalats i sin helhet senast på den i fakturan angivna förfallodagen. Reserveringsavgiften återbetalas inte även om försäkringen senare skulle sägas upp eller om den inte alls skulle träda i kraft på grund av att Pohjola inte i tid har meddelats om barnets födelse. Meddelande om barnets födsel Meddela Pohjola om att barnet har fötts inom tre månader. Av meddelandet ska barnets namn och personbeteckning framgå. På försäkringen tillämpas de premier och försäkringsvillkor som gällde då försäkringen trädde i kraft även om andra priser och villkor skulle ha varit gällande då försäkringen reserverades. Från den första premien avdras den tidigare betalda reserveringsavgiften för försäkringen. Reservera försäkring eller teckna senare? Om man inte reserverar en vårdkostnadsförsäkring för sitt barn före födseln, kan försäkringen tidigast tecknas när barnet är två månader gammalt. En försäkring som tecknas efter det att barnet har fötts beviljas på basis av en hälsodeklaration för barnet och den är förmånligare under försäkringens giltighetstid, men barnet kommer då i början att vara utan försäkring i åtminstone två månaders tid. 5

6 I det fall att försäkringstagaren vill byta en försäkring som har varit i kraft från födelsen till en förmånligare, beviljas den nya försäkringen på basis av en hälsodeklaration för barnet. Det är då möjligt att försäkringen beviljas med ett individuellt begränsande villkor. Om barnet innan försäkringen tecknas har konstaterats lida av någon sjukdom, t.ex. allergi, begränsas försäkringens ersättningsområde så att försäkringen inte ersätter vårdkostnader som förorsakas av en sådan sjukdom. Kostnader som ersätts Vårdkostnadsförsäkringen ersätter kostnader om den försäkrade skadar sig vid ett olycksfall eller insjuknar under försäkringens giltighetstid. Ersättningsgilla är kostnader som baserar sig på läkarordination och allmänt accepterad medicinsk uppfattning enligt följande: undersökningar och behandlingar som utförs av läkare eller annan inom hälsovården utbildad person läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet vårddagsavgifter på sjukhus undersökning och behandling av tandskador som har uppstått till följd av olycksfall i samband med olycksfall, skäliga resekostnader till en läkare, tandläkare eller vårdinrättning extra kostnader för resor till skolan för en person under 20 år som råkat ut för ett olycksfall. glasögon, hörapparat, tandprotes och skyddshjälm som har varit i bruk och gått sönder vid ett olycksfall som krävt läkarvård, då föremålet repareras eller ett nytt anskaffas senast inom två månader från olycksfallet. Vårddagsavgifter på sjukhus på grund av sjukdom ersätts upp till 37 euro per dag (2010). Maximibeloppet per dag för vårddagsavgifter på sjukhus gäller inte vid behandling av skador till följd av olycksfall. Ersättning för fysikalisk behandling utbetalas endast om behandlingen är nödvändig efter operation eller gipsning som utförts till följd av ett olycksfall. Behandlingen ska ha ordinerats av läkare och getts vid en vårdinrättning. Försäkringen ersätter en behandlingsomgång per olycksfall, i vilken det kan ingå tio behandlingar. Vårdkostnaderna ersätts till den del som de inte ersätts ur en lagstadgad försäkring med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Försäkringen ersätter kostnader upp till sammanlagt högst euro. Från ersättningen avdras en självrisk för varje ansökningsgång. Självrisken är alltid 10 % av kostnaderna, dock minst 100 euro. Vårdersättning på grund av sjukdom betalas endast för de kostnader som uppstått under försäkringens giltighetstid. Försäkringen ersätter inte kostnader föranledda av graviditet, förlossning, abort eller undersökning eller behandling av barnlöshet eller komplikationer i anslutning till dem kostnader föranledda av missbruk av läkemedel eller bruk av alkohol eller narkotika av fysioterapi, fysikalisk eller därmed jämförbar behandling föranledda kostnader kostnader föranledda av vård eller behandling av beroende som förorsakats av bruk av narkotika, alkohol, läkemedel, nikotin eller något annat beroende rehabilitering, psyko-, neuropsyko-, verksamhets- eller talterapi eller motsvarande operation mot brytningsfel i ögonen spårämnes-, mineral-, närings-, naturmedicin- och vitaminpreparat, inte heller bassalvor eller antroposofiska och homeopatiska produkter kostnader för vård eller behandling som hänför sig till kroppsformen eller utseendet. Som sådana betraktas också kostnader för vård eller behandling som gäller förminskning eller förstoring av bröst, ögonlyft eller fettsugning. kostnader för vård som ges för behandling av fetma och inte heller kostnader för vård eller behandling som i första hand förbättrar livskvaliteten, såsom läkemedel mot erektionsstörningar, om det inte är fråga om läkemedel som har ersatts som kostnader för sjukvård med stöd av sjukförsäkringslagen kostnader som förorsakas av undersöknings- eller vårdåtgärder som hänför sig till tänder, tändernas stödjevävnad, tuggorgan eller käkleder medicinska eller andra hjälpmedel, proteser eller ortopediska förband och stöd. En närmare förteckning över kostnader som inte ersätts finns i punkt 4 i villkoren för Måttskydd (Vårdersättning, Kostnader som inte ersätts). Olycksfallsförsäkring Med olycksfall avses en plötslig yttre händelse som förorsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades avsikt. Som olycksfall betraktas också en sträckningsskada i en muskel eller en sena som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning eller rörelse, om läkarvård för skadan har getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom. Som olycksfall klassas även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, kroppsskador till följd av avsevärd tryckförändring samt gasförgiftning eller förgiftning genom ett ämne som förtärts av misstag. I olycksfallsförsäkringen finns vård-, dag-, men- och dödsfallsersättning. Du kan välja dem som passar dig bäst. Om en skada som förorsakats av ett olycksfall eller tillfrisknandet från denna skada i väsentlig mån har påverkats av en sjukdom, ett lyte eller en skada som inte beror på det aktuella olycksfallet, utbetalas vård-, dag- och menersättning bara till den del som vårdkostnaderna, arbetsoförmågan eller den bestående skadan måste anses vara en följd av just detta olycksfall. Exempel Mats reparerar en brygga som skadats i höststormen. Bryggan är våt och Mats halkar omkull, varvid han sträcker ryggen som börjar smärta. På grund av ryggbesvär är Mats under fyra månader oförmögen till arbete. Ur olycksfallsförsäkringen får Mats i sex veckors tid dagersättning för muskelsträckningen som orsakades av halkningen. Han får också ersättning för vårdkostnaderna för samma period. Den överskjutande perioden av arbetsoförmåga anses bero på degenerationsförändringar i ryggen som inträtt redan före olycksfallet. Mats är förvånad, eftersom han inte före olycksfallet har haft känningar av ryggen. Enligt medicinsk erfarenhet återställs dock en rygg, som tidigare varit frisk, på cirka sex till åtta veckor efter en sträckningsskada. När t.ex. en person skadar axeln eller ryggen då han faller omkull, kan kanske vid undersökningen konstateras att dessa kroppsdelar redan tidigare har varit degenererade hos patienten. Vanligen har de inte uppvisat några som helst symtom före olycksfallet, men de kan ha påverkat skadans svårighetsgrad eller kan göra läkningen långsammare. I ett sådant fall betalas på basis av olycksfallsförsäkringen 6

7 ersättningar endast till den del som skadorna enligt medicinsk erfarenhet motsvarar de skador som skulle ha drabbat en frisk person. En vårdkostnadsförsäkring däremot skulle ersätta kostnaderna för vården även i den mån dessa kostnader skulle anses vara betingade av Mats sjukdom. En kroppsskada förorsakad av en händelse som föranletts av sjukdom, lyte eller men hos den försäkrade ersätts inte som olycksfall. Exempel Lisa får ett epilepsianfall och faller mot en stol. Hon bryter av en tand. Tandskadan ersätts inte som olycksfall, eftersom fallet föranletts av Lisas epilepsi och inte är olycksfallsbetingat. Kostnaderna ersätts med högst det valda försäkringsbeloppet per olycksfall. Den avtalade självrisken avdras från ersättningen. Olycksfallsförsäkringens försäkringsbelopp ändras vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. Vårdersättningens försäkringsbelopp uppgår till högst euro. Försäkringsbeloppen för men- och dödsfallsersättningen är högst euro. Vårdersättning Som vårdersättning betalas endast kostnader föranledda av olycksfall. Ersättningsgilla är kostnader som baserar sig på läkarordination och allmänt accepterad medicinsk uppfattning enligt följande: undersökningar och behandlingar utförda av läkare eller annan inom hälsovården utbildad person läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet vårddagsavgifter på sjukhus undersökning och behandling av tandskador som har uppstått till följd av olycksfall i samband med olycksfall, skäliga resekostnader till en läkare, tandläkare eller vårdinrättning extra kostnader för resor till skolan för en person under 20 år som råkat ut för ett olycksfall glasögon, hörapparat, tandprotes eller skyddshjälm som har varit i bruk och gått sönder vid ett olycksfall som krävt läkarvård då föremålet repareras eller ett nytt anskaffas senast inom två månader från olycksfallet. Pohjola kan välja på vilken läkarcentral, vilket sjukhus eller vilken sjukvårdsinrättning som undersökningen och behandlingen ska utföras, om detta inte medför oskäligt besvär för den försäkrade. Vårdkostnaderna ersätts till den del som de inte ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Fysikalisk behandling ersätts om behandlingen är nödvändig efter operation eller gipsning. Behandlingen ska ha ordinerats av läkare och getts vid en vårdinrättning. Försäkringen ersätter högst en behandlingsomgång per olycksfall, i vilken det kan ingå tio behandlingar. Bassalvor, spår- och mineralämnen, närings-, naturmedels- och vitaminpreparat ersätts inte, inte heller antroposofiska och homeopatiska produkter. Dessutom ersätts psykoterapi som har ordinerats av läkare, då behovet av denna terapi beror på ett olycksfall eller på att den försäkrade har råkat ut för ett våldsbrott eller försök till våldsbrott eller att hans bostad har drabbats av inbrott eller brand, även om han inte har fått fysiska skador. Ersättning ges för högst tio behandlingar. Som vårdkostnader föranledda av olycksfall ersätts inte medicinska eller andra hjälpmedel eller proteser och inte 7 heller ortopediska förband eller stöd. Som vårdkostnader för sträckningsskador som förorsakats av kraftansträngning och rörelse ersätts inte magnetundersökningar och inte heller operativa ingrepp. Dagersättning Dagersättning betalas för de dagar den försäkrade är oförmögen till arbete på grund av olycksfallet. Maximalt utbetalas ersättning för 360 dagar. Om arbetsoförmågan har psykiska orsaker utbetalas ingen dagersättning. Menersättning Menersättning betalas för ett bestående allmänt fysiskt men som förorsakats av ett olycksfall. För fullständigt men betalas det avtalade försäkringsbeloppet, för partiellt men motsvarande del av försäkringsbeloppet. Ett bestående men fastställs tidigast tre månader och senast tre år efter olycksfallet. Då tillämpas social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering som enbart bygger på skadans art. Yrke, hobbyer eller andra individuella förhållanden beaktas inte då menet fastställs. Dödsfallsersättning Dödsfallsersättningen betalas ut om den försäkrade till följd av skador som har förorsakats av ett olycksfall avlider innan tre år har förflutit sedan olycksfallet. Livförsäkring En livförsäkring är viktig för att trygga familjens ekonomi. Dödsfallsersättningen i olycksfallsförsäkringen ger trygghet i betydligt färre fall, för sjukdom är den vanligaste dödsorsaken även bland människor i arbetsför ålder. Livförsäkringen kan tecknas antingen i form av ett individuellt skydd eller parskydd. Ur parskyddsförsäkringen betalas ersättningen när den första av de försäkrade avlider. Den efterlevandes försäkring fortsätter i form av ett individuellt skydd. Parskyddet är ett alternativ för två som är billigare än separata försäkringar, därför att bara en ersättning betalas ut. Om de försäkrade avlider samtidigt, har bådas förmånstagare rätt till hälften av ersättningsbeloppet. Livförsäkringens dödsfallsersättning utbetalas om den försäkrade avlider under den tid försäkringen är i kraft. Det har ingen betydelse om det är en sjukdom eller ett olycksfall som orsakat dödsfallet, men om den försäkrade har begått självmord innan ett år har förflutit sedan försäkringen trädde i kraft, utbetalas ingen ersättning. Invaliditetsförsäkring Invaliditetsförsäkringen ger ett viktigt skydd speciellt då den försäkrades utgifter är i samma storleksklass som löneinkomsterna, invalidpensionen utgör också i bästa fall endast ca 60 % av lönen. Ur försäkringen betalas den avtalade invaliditetsersättningen som en engångsersättning, om den försäkrade under den tid försäkringen gäller på grund av sjukdom eller kroppsskada blir varaktigt oförmögen till arbete och denna bestående arbetsoförmåga varar tre månader medan försäkringen fortfarande är i kraft. Enligt denna försäkring anses den försäkrade vara varaktigt oförmögen till arbete, om han inte på grund av sjukdom eller kroppsskada kan utföra sitt tidigare arbete och inte heller annat arbete som motsvarar hans ålder och yrkesskicklighet. Om arbetsoförmågan beror på missbruk av alkohol eller läkemedel eller på användning av narkotika eller på självmordsförsök som görs inom ett år efter det att försäkringen trädde i kraft, utbetalas ingen ersättning.

8 Hälsodeklaration och beviljande av sådan Hälsotillståndet hos den som ska försäkras har betydelse för frågan om en personförsäkring kommer att beviljas eller inte. Därför är det en god idé att låta en existerande personförsäkring förbli i kraft, tills det blir klart om man får en ny försäkring. Då en försäkring tecknas lämnas en skriftlig hälsodeklaration in för den som ska försäkras, på basis av vilken försäkringsbolaget avgör om försäkringen kan beviljas. Då man ansöker om en försäkring för ett ofött barn, lämnar modern in en hälsodeklaration över sitt eget hälsotillstånd. Det är viktigt att hälsouppgifterna är korrekta. Om det senare i t.ex. en ersättningssituation framgår att kunden har uppgett felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan hela försäkringen återkallas och ersättningarna lämnas obetalda. Det händer ofta att en försäkring beviljas även om den som ska försäkras inte är fullt frisk. Till försäkringen kan nämligen fogas ett individuellt begränsande villkor, enligt vilket det t.ex. inte betalas ut ersättning ur försäkringen för kostnader som föranleds av en sjukdom, ett lyte eller ett men som den försäkrade har sedan tidigare och som har antecknats i försäkringsbrevet. Beskattning av ersättningar Personförsäkringarnas vård- och menersättningar är helt skattefria, medan dagersättningarna är skattepliktig inkomst. De dödsfallsersättningar som utbetalas till nära anhöriga är skattefria, såvida de inte sammanlagt överstiger euro (2010) per förmånstagare. För en änka eller änkling kan även en större del av ersättningarna vara skattefri. Invaliditetsersättningen är helt skattefri inkomst om den utbetalas till en privatperson. Så ansöker du om vårdersättning Betala först kostnaderna själv och ta kopior av papperen. Ansök sedan hos Folkpensionsanstalten (FPA) om ersättning enligt sjukförsäkringslagen. Ersättningen från FPA ska sökas inom sex månader efter det att räkningen har betalats. Sänd därefter till Pohjola ersättningsansökan och kopior av de räkningar du har lämnat in till FPA och FPA:s verifikat. Av verifikaten ska framgå till vilken sjukdom eller till vilket olycksfall kostnaderna hänför sig och när denna sjukdom bröt ut eller när olycksfallet i fråga inträffade. Ersättningen från Pohjola ska sökas inom ett år. Självrisk Vårdkostnadsförsäkring Från vårdersättningen avdras en självrisk varje gång man ansöker om ersättning. Självrisken är 10 % av kostnaderna, dock minst 100 euro. Kostnader som uppkommit vid olika tillfällen och vid olika sjukdomar kan sammanföras i en och samma ersättningsansökan. Man ska emellertid komma ihåg att ersättning ska sökas hos Pohjola inom ett år från det att kostnaderna uppkom. Olycksfallsförsäkring Från den vårdersättning som utbetalas ur olycksfallsförsäkringen avdras den avtalade självrisken. En självrisk avdras för varje enskilt olycksfall. Personförsäkringar och resenärförsäkring: åldersgränser, självrisker och ersättningsperioder Försäkringar och Försäkringen kan börja Försäkringen upphör senast Självrisk Ersättningsperiod ersättningsformer när den försäkrade är när den försäkrade är högst l Vårdkostnadsförsäkring Nyfödd¹ 65 år² 10 % minst 100 euro - Vårdersättning 2 mån. 14 år 65 år² 10 % minst 100 euro år 65 år² 10 % minst 100 euro l Olycksfallsförsäkring - Vårdersättning 7 dygn 79 år 80 år 0 euro, euro - Dagersättning år 60 år 0 dygn 360 dygn - Menersättning 7 dygn 79 år 80 år - - Ersättning vid dödsfall 7 dygn 79 år 80 år - l Livförsäkring - Ersättning vid dödsfall 2 65 år 70 år - l Invaliditetsförsäkring - Ersättning vid invaliditet år 60 år - l Resenärförsäkring - Vårdersättning 0 69 år 70 år/80 år³ 0 euro 120 dygn/3 år 4 - Dagersättning år 60 år 0 dygn 360 dygn - Menersättning 0 69 år 70 år/80 år³ - - Ersättning vid dödsfall 0 69 år 70 år/80 år³ - ¹ Ansökan om reservering av försäkring ska göras senast tre månader före beräknat födelsedatum. ² Försäkringen omvandlas till en olycksfallsförsäkring med vårdersättning. ³ Försäkringen upphör när den försäkrade fyller 80 år, om det i Måttskyddsavtalet också ingår hemförsäkring, en vidsträckt hemförsäkring eller en Mitthem-försäkring för hemlösöre. 4 Vid sjukdom under resa betalas vårdkostnaderna för högst 120 dagar från det att vården inleddes; vid reseolycksfall är motsvarande maximitid tre år från det att olycksfallet inträffade. Vårdkostnadsförsäkringen ersätter kostnader upp till sammanlagt högst euro. Övriga försäkringsbelopp kan du välja relativt fritt enligt dina behov. 8

9 Hemmet och fritidsbostaden Mitthem-försäkringen för dig som bor i egnahemshus eller som har ett fritidshus Hemförsäkringen för dig som bor i radhus eller flervåningshus Försäkring för värdeföremål Småbåtsförsäkring Säkerhetsföreskrifterna och deras betydelse Ersättning av skada Varje hem, eget eller hyrt, behöver en försäkring. Med den nya Mitthem-försäkringen försäkrar du behändigt hela ditt egnahemshus eller fritidshus med en enda försäkring. Läs mer på följande sida. Om du bor i radhus eller flervåningshus är din försäkring Vidsträckt hemförsäkring, Hemförsäkring eller brandförsäkring. Läs mer med början på sid. 13. Säkerhetsföreskrifterna och ersättningen av skador gäller samtliga ovan nämnda försäkringar. 9

10 MITTHEM-FÖRSÄKRINGEN FÖR DIG SOM BOR I EGNAHEMSHUS ELLER SOM HAR ETT FRITIDSHUS Med Mitthem-försäkringen försäkrar du ditt egnahemshus och fritidshus precis i den utsträckning som du behöver. Den mest omfattande versionen av försäkringen tryggar hela byggnaden jämte lösöre. Om du vill kan du också skräddarsy försäkringen så att den passar just dina behov. Det säkraste är emellertid att teckna en Mitthem-försäkring i hela dess omfattning. Vad ingår i försäkringen? Egnahemshus- och fritidshusbyggnad Försäkrad är bostads- eller fritidshusbyggnad och för dess användning avsedda fasta maskiner och anordningar samt kablar, ledningar och rörledningar. Försäkrade för sammanlagt upp till 7000 euro är också följande på gårdsområdet befintliga högst 12 m 2 stora jordkällare, skyddstak, anläggningar av lätt konstruktion och byggnader förutom bastubyggnader och fasta sedvanliga konstruktioner, brunnar jämte anordningar. Fasta sedvanliga konstruktioner är t.ex. staket, flaggstänger, hundkojor, gårdsbelysning, komposterare, torkställningar, radio- och tv-antenner, satellit- eller parabolantenner, fasta trädgårdsmöbler och statyer, ifall de är fast monterade. I försäkringen ingår också det gårdsområde som omger bostadsbyggnaden eller fritidshusbyggnaden inom ett högst en hektar stort område. Bastu och ekonomibyggnader När en bastu eller en ekonomibyggnad är försäkrad, omfattar försäkringen endast själva byggnaden och för dess användning avsedda fasta maskiner och anordningar samt kablar, ledningar och rörledningar. Lösöre i egnahemshus I försäkringen för ett egnahemshus ingår för hushållsbruk avsett lösöre i den försäkrades ägo, såsom möbler, kläder, hushållsmaskiner och hobby- och sportutrustning samt värdeföremål. Försäkrade är dessutom sällskapsdjur i händelse av död genom olycksfall upp till sammanlagt euro roddbåtar upp till sammanlagt euro utombordsmotorer på högst 3,7 kw (5 hk) upp till sammanlagt euro förvärvsarbetsredskap som tillhör de försäkrade upp till sammanlagt euro, då verksamheten bedrivs av en privatperson i anställnings- eller tjänsteförhållande eller av en privat firma arbetsmaskiner som manövreras gående, såsom gräsklippare, upp till sammanlagt euro respektive försäkrads pengar, övriga betalningsmedel och värdepapper upp till högst 500 euro. I hemlösöret ingår också egendom som hyrts och lånats för hushållsbruk, vilken, om den tillhörde den försäkrade, skulle höra till dennes försäkrade hemlösöre. Lösöre i fritidshus I avvikelse från försäkringen för hemlösöre innefattar försäkringen för lösöre i fritidshus inte pengar, värdepapper, sällskapsdjur eller förvärvsarbetsredskap. Lösöre i ekonomi- och bastubyggnad I lösöret för ekonomi- och bastubyggnad ingår lösöre för hushållsbruk som tillhör den försäkrade samt sådan egendom som hyrts och lånats för hushållsbruk, vilken, om den tillhörde den försäkrade, skulle höra till lösöret för ekonomieller bastubyggnaden. I försäkringen ingår inte Försäkrade är aldrig till exempel bryggor, strandanläggningar eller strandkonstruktioner simbassänger, badbaljor, badtunnor, fristående simbassänger eller springbrunnar utanför byggnaden fastighetens täckdikningsrör eller grunden under bottenbjälklaget frånsett fundament datafiler och dataprogram frånsett färdiga program som kan inhandlas fritt motorfordon, släpvagnar jämte delar, utrustning och tillbehör. Byggande och totalrenovering Även hus som är under byggnad eller fastigheter som renoveras kan med specialvillkor försäkras genom Mitthemförsäkringen. Du ska alltid innan du börjar bygga eller göra omfattande reparationer kontakta försäkringsbolaget för att kontrollera om din försäkring är i kraft. Var gäller Mitthem-försäkringen? Mitthem-försäkringen gäller för det egnahemshus eller fritidshus som du har försäkrat. Dessutom gäller det för högst 12 m 2 stora byggnader på gårdsområdet med undantag av bastubyggnader. Dessa utgör försäkringens försäkringsställe. Om skadan gäller ovan nämnda lösöre i högst 12 m 2 stora byggnader, betalas högst 10 procent av maximiersättningen för lösöret i hem eller fritidshus. Om du har försäkrat lösöret i en ekonomi- eller bastubyggnad, är försäkringen för lösöret i kraft endast i själva byggnaden (=försäkringsstället). I fråga om egendom som tillfälligt flyttats utanför försäkringsstället gäller försäkringen i Finland och i övriga nordiska länder upp till euro. Försäkringen ersätter lösöre som stulits ur motorfordon, släpvagnar, båtar, yttre bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar, bagageväskor på fordon eller ur tält upp till ett belopp om högst euro per försäkringsfall, om egendomen finns på ett ställe som fågelvägen ligger på ett avstånd om minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. När du flyttar från din stadigvarande bostad till en annan stadigvarande bostad, är försäkringen för ditt lösöre i kraft två månader utanför försäkringsstället. Ta alltid kontakt med försäkringsbolaget när du flyttar, bl.a. för att meddela om ändring av adress och försäkringsställe! Vilka slags skador ersätter Mitthem-försäkringen? Den mest omfattande versionen av Mitthem-försäkringen omfattar alla fem skydd både för byggnaden och dess lösöre. Den mest begränsade versionen omfattar endast skydd mot brand och naturfenomen för själva byggnaden. Det försäkringsskydd som du har valt har antecknats i försäkringsbrevet. 10

11 Skydd mot brott Skydd mot instrumenthaveri Skydd mot rörledningsläckage Skydd mot bräckage och förlust Exempel Peter har en tre år gammal tvättmaskin och när han håller på att tvätta byk slutar den plötsligt att fungera till följd av överspänning. Garantin är inte längre i kraft. Tvättmaskinen ersätts ur skyddet mot instrumenthaveri. Skydd mot brand och naturfenomen Skydden i Mitthem-försäkringen Försäkringen ersätter sakskador som har förorsakats av en i villkoren fastställd händelse, om denna händelse är plötslig och oförutsedd. Skydd mot brand och naturfenomen Som brandskada ersätts skador till följd av att elden kommit lös, sot eller explosion. Som skador som förorsakats av naturfenomen ersätts skador till följd av olika naturfenomen, såsom stormvindar, tromber eller exceptionellt kraftiga hagelskurar och en höjning av vattenståndet i vattendrag eller havet till följd av en stormvind. Som skador som förorsakats av naturfenomen ersätts dessutom skador på själva byggnaden och lösöret i denna till följd av skyfall. Exempel Till följd av ett skyfall rann det in vatten i källaren till Ullas egnahemshus, vilket skadade byggnaden. Avloppsbrunnarna fungerade normalt, men på grund av den exceptionellt stora vattenmängden drog de inte tillräckligt vatten. Husets grund var i skick och huset var också i övrigt byggt i enlighet med byggnadsbestämmelserna. Vattenskadorna på byggnaden ersätts ur skyddet mot naturfenomen. Skydd mot brott Skyddet mot brott ersätter skador på en låst byggnad eller en fast sedvanlig konstruktion på gårdsområdet till en bostadseller fritidshusbyggnad till följd av stöld, rån, inbrott eller skadegörelse. Om skadegörelsen riktar sig mot delar utanför byggnaden har låsningen inte någon betydelse. Skadegörelse på lösöret ersätts ur skyddet mot brott, om vid den tidpunkt skadan inträffar lösöre har förvarats i en låst byggnad, i dess låsta förvaringsutrymme eller i ett låst inkvarteringsrum egendom som tillfälligt förvarats utanför byggnaden, inkvarteringsrummet eller dessas förvaringsutrymmen har hållits i ett låst och fast förvaringsutrymme medförd egendom har övervakats. Skyddet mot brott ersätter dessutom skador på cyklar, barnvagnar, trädgårdsmöbler, trädgårdsgrillar, båtar och båtmotorer utomhus till följd av rån, skadegörelse eller stöld. Skydd mot instrumenthaveri Skyddet mot instrumenthaveri ersätter inre skador i maskiner, instrument eller rörledningar på grund av ett elektriskt fenomen eller en mekanisk orsak. En förutsättning för att ersättning ska betalas är att den inre skadan är den primära orsaken till skadan. Skydd mot rörledningsläckage Skyddet mot rörledningsläckage ersätter läckageskador som förorsakas av vätska som strömmat ut ur byggnadens fasta rörledning eller till denna ansluten bruksanordning. Exempel Mats tvättmaskin går sönder varvid vatten rinner ut på golvet och skadar parketten. Skadorna på parketten ersätts ur skyddet mot rörläckage. Skydd mot bräckage och förlust Skyddet mot bräckage och förlust ersätter skador på eller förlust av egendom till följd av en yttre orsak. Exempel Mikael målar brädfodringen kring fönstren på sitt tegelhus. Medan han ivrigt håller på att måla halkar han på målarställningen och tappar burken med målarfärg på tegelväggen. Skadan på tegelväggen ersätts ur skyddet mot bräckage och förlust. Exempel Maja har köpt en ny television, men när hon bär hem den snubblar hon plötsligt varvid televisionen faller i golvet och går sönder. Televisionen ersätts ur skyddet mot bräckage och förlust. Obs! Skyddet mot bräckage och förlust ersätter aldrig skador som beror på brand, naturfenomen, stöld, rån, inbrott, skadegörelse eller inre skador på maskiner, anordningar eller rörledningar eller vätska som strömmat ut ur byggnadens fasta rörledning eller till denna ansluten bruksanordning. Merkostnader för boende När hemlösöret är försäkrat, ersätts merkostnader för boende föranledda av en skada som ersätts ur denna försäkring. Sådana kostnader ersätts per månad med högst 10 % av maximiersättningen och i högst sex månader. Måltidskostnader ersätts inte. Vilka slags skador ersätter Mitthem-försäkringen inte? Försäkringen ersätter inte skador på föremålet självt till följd av slitage, korrosion, frätning, förskämning, mögelbildning, förmultning, svampbildning, lukt, materialtrötthet eller av något annat småningom fortskridande fenomen. Exempel Tvättmaskinen börjar bullra och skrälla. Enligt servicefirman beror ljudet på trasiga lager som har gått sönder på grund av slitage. Skada föranledd av slitage ersätts inte ur försäkringen. skador som har förorsakats av isens eller snöns tyngd eller förskjutningar i dessa skador som naturförhållanden förorsakat trädgårds-, jord- eller skogsbruksprodukter eller trädgårdsväxter 11

12 skador som förorsakats av insekter, råttor, möss, sorkar, mårdar, ekorrar, harar eller kaniner skador som sällskapsdjur förorsakat genom att bita, riva eller klösa skador till följd av att egendom har förkommit eller blivit kvarglömd, även om egendomen efteråt återfunnits i trasigt skick eller man har konstaterat att den har gått förlorad. Exempel Heidi åker in till stan för att shoppa. När hon kommer hem upptäcker hon att hennes plånbok inte finns i hennes kasse. Hon misstänker att någon har stulit den. Eftersom Heidi inte kan ange var och när skadan skedde, och inte heller några andra omständigheter i samband med att plånboken försvann, anses plånboken ha förkommit. Skadan ersätts därför inte. stöldskador, om tidpunkten, omständigheterna och platsen för skadefallet inte kan fastställas noggrant skada som den försäkrades hyresgäst eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som hyresgästen har förorsakat uppsåtligt eller av grov oaktsamhet skada som förorsakats av att ett föremål använts felaktigt skada på sportredskap eller sportutrustning i samband med att dessa används för avsett ändamål skador på datautrustning eller dess färdigprogram, om orsaken till skadorna är ett feltillstånd, en felaktighet eller upphörd funktionsförmåga som förorsakats av data eller program planerings-, grundläggnings-, installations- eller byggfel eller skador som förorsakats av sådana fel skador till följd av att vätska trängt ut genom konstruktionernas vattenspärrar eller i fogarna mellan rörledningar och konstruktioner, till exempel mellan golvbrunnen och flänsringen, eller skador som förorsakats av vätska då orsaken är en icke godkänd fog skador som förorsakats av läckor i yttertaket, om inte läckorna förorsakats av att en stormvind skadat yttertaket eller av någon annan plötslig och oförutsedd yttre orsak stöld av pengar, andra betalningsmedel, värdepapper eller värdeföremål som lämnats i motorfordon, släpvagnar, båtar eller i separata bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar, i bagageväskor på fordon eller i tält skador som förorsakats av stöld av optiska eller elektroniska anordningar och eldrivna verktyg som lämnats i släpvagnar, i separata bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar, i bagageväskor på fordon eller i tält. Denna begränsning gäller emellertid inte stöld av optiska eller elektroniska anordningar eller eldrivna verktyg ur husvagnar. Ersättningarna och begränsningarna av dessa är utförligt beskrivna i försäkringsvillkoren. Hur försäkringspremien fastställs Priset på Mitthem-försäkringen påverkas av vilka skydd du har valt till din försäkring och om du också har försäkrat lösöret. På premien inverkar dessutom sättet på vilket byggnaden används, stomkonstruktion, byggår, värmesystem, åldern på värme- och tappvattenrörledningar, elektrifiering, läge, försäkringstagarens ålder samt byggnadens totala areal. Med byggnadens totala areal avses summan av samtliga våningars arealer räknade enligt yttre mått. I arealen räknas också alla byggda kalla utrymmen med. Klart obebyggda källarutrymmen med jordgolv samt helt obebyggda vindsrum (t.ex. spånvind) räknas inte med i den försäkrade arealen. Av låga rum eller loft medräknas bara den andel av utrymmet som överstiger 160 cm. Öppna byggnadsdelar i anslutning till byggnaden räknas inte med i arealen. Sådana är bl.a. öppna verandor, balkonger utomhus, terrasser, täckta bilparkeringar och andra motsvarande utrymmen. FARSTU- KVIST BALKONG GLAS- VERANDA Från försäkringsersättningarna avdras självrisken och den är minst 150 euro. Den är skyddsspecifik. När du väljer en självrisk som passar dig, fundera på hur stora skador du själv kan stå för. Genom att höja självrisken kan du minska dina premier. Med tanke på rätt ersättning och premie är det viktigt att uppgifterna i försäkringen är korrekta. Ändringar i uppgifterna ska meddelas försäkringsbolaget så snart som möjligt, till exempel då byggnaden förstoras, rörledningar förnyas eller vid stora anskaffningar till hemmet. Hur blir du belönad för att du minskat skador på eget initiativ? Ibland inträffar en skada även om du har försökt hindra den från att uppkomma. När en skada inträffar avdras inte självrisken vid brandskador, om en brandvarnare har brutit eltillförseln eller om en särskild säkring i en spis har brutit eltillförseln till spisen och sålunda minskat skadan vid stöldskador, om inbrott har skett i en lägenhet eller byggnad via en dörr som varit låst med ett polislås om ett godkänt inbrottslarmsystem har fungerat korrekt vid en stöldskada vid läckageskador, om en läckagelarmanordning begränsat omfattningen av skadan genom sin funktion från kostnaderna för anskaffning av ett överspänningsskydd, om det överspänningsskydd som har skyddat elapparaten har gått sönder till följd av ett blixtnedslag eller annan överspänning. 12

13 HEMFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM BOR I RADHUS ELLER FLERVÅNINGSHUS När du bor i radhus eller flervåningshus kan du försäkra ditt lösöre med en Vidsträckt hemförsäkring, hemförsäkring eller brandförsäkring. Vad ingår i försäkringen? I försäkringen för hemlösöre ingår för hushållsbruk avsett lösöre i den försäkrades ägo, såsom möbler, kläder, hushållsmaskiner och hobby- och sportutrustning samt värdeföremål. Försäkrade är dessutom sällskapsdjur i händelse av död genom olycksfall upp till sammanlagt euro roddbåtar upp till sammanlagt euro utombordsmotorer på högst 3,7 kw (5 hk) upp till sammanlagt 1200 euro förvärvsarbetsredskap som tillhör de försäkrade upp till sammanlagt euro, då verksamheten bedrivs av en privatperson i anställnings- eller tjänsteförhållande eller av en privat firma arbetsmaskiner som manövreras gående, såsom gräsklippare, sammanlagt upp till euro respektive försäkrads pengar, övriga betalningsmedel och värdepapper upp till 500 euro. golv-, vägg- och takbeläggningar samt balkongglas upp till euro. I hemlösöret ingår också sådan egendom som hyrts och lånats för hushållsbruk, vilken, om den tillhörde den försäkrade, skulle höra till hans försäkrade hemlösöre. Försäkrad egendom är inte till exempel datafiler och dataprogram frånsett färdiga program som kan inhandlas fritt motorfordon, släpvagnar samt delar, utrustning och tillbehör till dessa. Egendom som kan försäkras med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie kan man även försäkra annat, såsom t.ex. egendomsposter som överstiger de ovannämnda maximibeloppen, trädgårdstraktorer, små motordrivna fordon avsedda för barn samt marken på ett gårdsområde och växtbeståndet i en trädgård som hör till en hyres- eller aktielägenhet. Var gäller försäkringen? Hemförsäkringen gäller i bostadslägenheten på den adress som nämns i försäkringsbrevet och i förvaringsutrymmen i anslutning till denna, vilka utgör det s.k. försäkringsstället för lösöret. Egendom i vinds- och källarutrymmen samt andra slags lager utanför bostadslägenheten är försäkrad till 10 procent av försäkringsbeloppet för hemlösöre eller fritidshuslösöre eller av det maximala ersättningsbeloppet. Utanför försäkringsstället i Finland och i de övriga nordiska länderna är försäkringen i kraft upp till euro. Maximiersättningen för en stöldskada är emellertid euro, om egendomen förvaras i en bil, en släpvagn, en båt, ett tält eller motsvarande på mindre än 50 kilometers avstånd från hemmet, arbetsplatsen, studieplatsen eller fritidsbostaden. När du flyttar från din stadigvarande bostad till en annan stadigvarande bostad, är försäkringen för lösöre i kraft två månader utanför försäkringsstället. Ta alltid kontakt med försäkringsbolaget när du flyttar, bl.a. för att meddela om ändring av adress och försäkringsställe! Vilka slags skador ersätter hemförsäkringarna? Vidsträckt hemförsäkring Den Vidsträckta hemförsäkringen ersätter direkta sakskador som beror på plötsliga och oförutsedda händelser. Dessutom ersätter den samma skador som Hemförsäkringen. Exempel Mikael flyttar televisionen från ett rum till ett annat. Han snubblar med den följd att televisionen ramlar i golvet och går sönder. Det är fråga om en plötslig och oförutsedd skada som ersätts ur den Vidsträckta hemförsäkringen. Hemförsäkring Hemförsäkringen ersätter med de begränsningar som nämns i försäkringsvillkoren brand-, blixt- och explosionsskador läckageskador och bräckageskador på rörledningar skador till följd av stöld, rån, inbrott och skadegörelse stöld av cykel, båt och båtmotor som funnits utomhus och varit låst i enlighet med säkerhetsföreskrifterna samt stöld av barnvagn som förvarats i enlighet med säkerhetsföreskrifterna skador som stormen förorsakat lösöret i en byggnad. Exempel Mårten snavar på en leksaksbil som hans lille son har lämnat efter sig på golvet i vardagsrummet. Själv får han inga skador men han råkar ha en mugg saft i handen. Saften skvätter ut på den nya vita mattan, och fläckarna går inte att få bort ens i tvätten. Hemförsäkringen ersätter inte skadan. Den Vidsträckta hemförsäkringen skulle däremot ha ersatt skadan. Merkostnader för boende På basis av den Vidsträckta hemförsäkringen och Hemförsäkringen ersätts också merkostnader för boende, som försäkringsbolaget godkänt på förhand och som förorsakats av en skada som ersätts. Sådana kostnader ersätts per månad med högst 10 % av maximiersättningsbeloppet eller försäkringsbeloppet. Ersättning utbetalas dock högst för högst sex månader. Måltidskostnader ersätts inte. Vilka slags skador ersätter hemförsäkringarna inte? I försäkringsvillkoren finns de skador uppräknade som den Vidsträckta hemförsäkringen och Hemförsäkringen inte ersätter. De ersätter exempelvis inte skador på föremålet självt till följd av att föremålet har använts felaktigt förkommen eller kvarglömd egendom även om egendomen efteråt återfunnits i trasigt skick eller man har konstaterat att den har gått förlorad. Exempel På väg hem märker Lisa att hon har glömt sin kamera på kaféet. Hon går tillbaka, men konstaterar att någon redan har hunnit stjäla kameran som låg på kafébordet. Kameran ersätts inte ur försäkringen, eftersom skadan primärt har orsakats av att kameran glömts kvar. stöld som inträffat vid en sådan tidpunkt, under sådana förhållanden och på en sådan plats som inte exakt kan anges skada på sportredskap eller sportutrustning, radiostyrd anordning, eller el- eller förbränningsmotordrivet 13

14 hobbyfordon i samband med att det använts för avsett ändamål Exempel Per föll i slalombacken så att hans skidor skadades. Skidorna ersattes inte ens ur den Vidsträckta hemförsäkringen. av datavirus förorsakade skador i datautrustning eller dess programvara skador som sällskapsdjur förorsakat genom att bita, riva eller klösa skador som förorsakats av insekter, råttor, möss, sorkar, mårdar, ekorrar, harar eller kaniner skador till följd av översvämning, sjögång och höjt vattenstånd skador förorsakade av isens eller snöns tyngd eller rörelser stöld av pengar, andra betalningsmedel, värdepapper eller värdeföremål som lämnats i motorfordon, släpvagnar, båtar eller i separata bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar, i bagageväskor på fordon eller i tält som förorsakats av stöld av optiska eller elektroniska anordningar och eldrivna verktyg som lämnats i släpvagnar, i separata bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar, i bagageväskor på fordon eller i tält. Denna begränsning gäller emellertid inte stöld av optiska eller elektroniska anordningar eller eldrivna verktyg ur husvagnar. Brandförsäkring Måttskydd kan även utökas med objekt för vilka du inte behöver mer än ett brandförsäkringsskydd. På basis av detta ersätts endast skador till följd av brand, åsknedslag och storm. Hur fastställs försäkringspremien? Lösöre är enklast och tryggast att försäkra med en fullvärdesförsäkring. För att teckna försäkringen behövs uppgifter om bostadsytan utgående från vilken det i försäkringsbrevet angivna maximiersättningsbeloppet och premien bestäms. Om egendomen är särskilt värdefull, är maximiersättningsbeloppet i fullvärdesförsäkringen kanske inte tillräckligt högt. Det är då skäl att teckna en försäkring som baserar sig på försäkringsbeloppet. Från ersättningen avdras självrisken. Den minsta självrisken är 150 euro. Genom att öka självrisken kan du minska dina premier. Hur blir du belönad för att du minskat skador på eget initiativ? Du får rabatt på försäkringspremien då du skyddar hemlösöret med ett av försäkringsbolagen godkänt polislås eller en inbrottslarmutrustning. Självrisken avdras inte från ersättningen för ett inbrott där förövaren brutit sig in genom en dörr som har varit låst med polislås eller under det att inbrottslarmutrustningen har fungerat. Vid läckageskador avdras ingen självrisk om läckagelarmanordningen har fungerat så att skadan begränsats. Självrisken avdras inte heller från kostnaderna för anskaffning av ett nytt överspänningsskydd, om det överspänningsskydd som har skyddat elapparaten har gått sönder till följd av ett blixtnedslag eller annan överspänning. VÄRDEFÖREMÅLSFÖRSÄKRING Genom en värdeföremålsförsäkring kan du göra det tryggare att använda dyrbara föremål utanför ditt hem. Hit hör t.ex. optiska och elektroniska apparater, musikinstrument, pälsar, smycken och hobbyutrustning utan motorer såsom dykutrustning. Försäkringen för värdeföremål gäller överallt i världen och ur den ersätts plötsliga och oförutsedda skador. Värdeföremålsförsäkringen ersätter även skada som föranleds av att egendom förkommit eller glömts kvar, förutsatt att man kan fastställa var och när det hände och att man bevisligen omedelbart har informerat en utomstående om det skedda. Försäkringen ersätter inte skador till följd av att ett föremål slits eller används på sedvanligt sätt, t.ex. om en terrängcykel går sönder under färden. Försäkringen täcker inte heller skador som beror på att ett föremål använts på fel sätt eller på att sportutrustning gått sönder då den använts för avsett ändamål. Värdeföremålsförsäkringen baserar sig alltid på försäkringsbeloppet. Värdeföremålsförsäkringen kan också tecknas utan självrisk. I värdeföremålsförsäkringen för förvärvsarbetsredskap finns emellertid alltid en självrisk. SMÅBÅTSFÖRSÄKRING För småbåtar kan tecknas en egen försäkring. Småbåtar är båtar avsedda för dagsbruk, såsom utombordare med en motor på högst 20 hk samt värdefulla roddbåtar. För övriga båtar och motorer krävs en separat båtförsäkring, för vilken det finns en egen produktbeskrivning. För båtar ersätts skador förorsakade av brand, blixtnedslag, explosion, stöld, avsiktlig skadegörelse, storm (minst 20 m/s vindstyrka), grundstötning, bottenkänning, kollision samt trafikolycka som inträffar under transporten. Småbåtsförsäkringen baserar sig alltid på försäkringsbeloppet. SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA OCH DERAS BETYDELSE I försäkringsvillkoren ingår säkerhetsföreskrifter för ovan nämnda försäkringar. Där berättas om skyddsåtgärder genom vilka du kan hindra skador från att inträffa eller lindra följderna. Om man underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna eller myndigheternas bestämmelser kan ersättningsbeloppet sänkas eller kravet på ersättning helt avslås. Nedan följer några av de viktigaste punkterna i säkerhetsföreskrifterna. Den fullständiga versionen av föreskrifterna finns i försäkringsvillkoren studera dem noga! Så förebygger du bränder Stäng av strömmen till hushållsmaskiner efter användningen. Se efter att strömmen är frånslagen när du går hemifrån. Detta gäller särskilt spis och strykjärn. Övervaka brinnande ljus och marschaller. De ska ställas på ett obrännbart underlag och så att lågan eller värmen inte antänder brinnande material. Förvara den aska som rakats ur eldstaden i ett kärl med lock tills den har svalnat helt. Vid placeringen av bastuugnar ska nödvändiga säkerhetsavstånd beaktas. Kläder eller annat antändligt material får inte torkas ovanför eller i omedelbar närhet av en bastuugn. 14

15 Så förebygger du stölder och inbrott Stäng till byggnaderna och förvaringsutrymmena så att det inte går att komma in i dem utan att söndra lås och konstruktioner. Göm inte nyckeln till bostaden eller förvaringsutrymmet i närheten av denna plats. Byt ut eller serielägg låset på nytt om det finns skäl att anta att nyckeln finns i händerna på en obehörig. Håll hela tiden uppsikt över de tillhörigheter du har med dig. Pengar, andra betalningsmedel, värdepapper och bräckliga föremål samt värdeföremål bl.a. smycken, föremål av ädla metaller, konstföremål, pälsverk och värdefulla samlingar ska du transportera som handbagage. Lämna inte pengar, andra betalningsmedel eller värdepapper på hotellrummet. När lösegendom förvaras i motorfordon, släpvagnar, båtar, i separata bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar eller i bagageväskor på fordon ska dessa vara låsta. Egendomen ska dessutom placeras så eller täckas över på ett sådant sätt att någon utomstående inte kan få syn på egendomen utan att bryta sig in i utrymmet. Bagageutrymmet eller bagageväskan ska vara fastlåst i eller fäst vid fordonet eller släpvagnen så att de inte kan lösgöras utan verktyg. När släpvagnen eller båten förvaras utomhus, ska den vara fäst med kätting eller låst med ett med hänglås försett stålhandtag i ett fast ställe. Lämna inte egendom i tältet utan uppsikt. Så förebygger du läckageskador När byggnaden under den kalla årstiden lämnas utan tillräcklig uppvärmning och tillsyn, tappa ut vattnet från ledningsnätet och därtill anslutna apparater samt stäng spärrventilen för tomtvattenledningen Tvättmaskinen ska alltid anslutas till vattenledningsnätet med en egen kran och en tryckhållfast påfyllningsslang. Håll uppsikt över tvättmaskinens funktion om avloppsslangen inte är fast installerad i avloppssystemet. Stäng avstängningsventilen omedelbart efter avslutad tvätt. Man ska följa med att rörfogarna håller tätt och se till att det inte finns veck på slangarna. Vid installation av diskmaskiner ska en ändamålsenlig säkerhetsbricka läggas under maskinen. Oljecisterner på fastigheten och oljerör i anslutning till dessa ska första gången besiktigas under det tionde bruksåret och stålcisterner ska därefter besiktigas vart femte år och övriga cisterner vart tionde år. ERSÄTTNING AV SKADA Försäkringsbolaget kan betala ersättningen ur ovan nämnda försäkringar genom att reparera den skadade egendomen, genom att skaffa motsvarande egendom i stället eller i form av pengar. Vid ersättning för skada förutsätts alltid att försäkringen har varit i kraft då skadan inträffat att det skadade objektet har varit försäkrat att inte försäkringstagaren eller en person som identifieras med honom (t.ex. en familjemedlem) har förorsakat skadan avsiktligt eller på grund av grov oaktsamhet eller påverkan av alkohol eller andra berusningsmedel. och innan man gör sig av med det skadade föremålet. Vid stora skador försöker försäkringsbolaget även hjälpa till med de praktiska arrangemangen, t.ex. att finna ett lämpligt saneringsföretag och en tillfällig bostad. Fyll i en blankett för skadeanmälan till vilken handlingarna rörande skadan bifogas: t.ex. protokollen över polisundersökningen, inköpskvitton för de förstörda eller stulna objekten eller fotografier av föremålen. Ersättning betalas enligt värdet på egendomen vid skadetidpunkten Du kan få ersättning för skador på egendom antingen enligt återanskaffningsvärdet eller dagsvärdet. Med återanskaffningsvärde avses kostnaden för att skaffa ny motsvarande egendom. Dagsvärdet är egendomens gängse (verkliga) värde. Egendom, vars värde omedelbart före skadan har varit minst hälften av återanskaffningspriset, ersätts enligt återanskaffningspriset. Egendom, vars värde är mindre än hälften av återanskaffningspriset, ersätts enligt dagsvärdet. Åldersavdrag på skador på lösöre På återanskaffningsvärdet på det föremål som ska ersättas kan göras åldersavdrag. Tabellen visar för vilka föremål avdrag görs och hur stora avdragen är. Åldersavdraget görs enligt hela kalenderår från och med det andra året då det föremål som ska ersättas har varit i bruk; det år då skadan inträffade tas inte med i räkningen. Tabell 1 Åldersavdrag på ersättningar för lösöre Egendom Åldersavdrag Hushållsmaskiner 10 % Digitala kameror 20 % Andra elektroniska och optiska anordningar 10 % Cyklar, motordrivna verktyg och maskiner samt utombordsmotorer 10 % Datautrustning (datorer), mobiltelefoner jämte kringutrustning och övriga terminaler 25 % Glasögon, kläder, accessoarer, skodon samt sportredskap och sportutrustning 25 % Åldersavdrag görs inte på kostnaderna för reparation av ett föremål. Ersättningen är dock högst lika stor som värdet på egendomen. Exempel En television som köptes i början av 2006 går sönder i februari En motsvarande ny television kostar 700 euro. När den försäkrade skaffar sig en ny television i stället avdras från ersättningen på 700 euro (2 x 10 =) 20 procent, dvs. 140 euro. Ersättningen är alltså 560 euro, från denna summa avdras självrisken. Avdrag vid skador på byggnad På återanskaffnings- och reparationskostnaderna för byggnadens maskiner, anordningar och rörledningar görs, med undantag för vid brandskador, följande årliga avdrag från och med det andra användningsåret: Anmäl så snabbt som möjligt skadan till försäkringsbolaget. Kom i håg att man ska ge försäkringsbolaget möjlighet att inspektera skadan innan man städar bort spåren efter skadan 15

16 Tabell 2 Åldersavdrag på ersättningar för skador på maskiner, anordningar och rörledningar i byggnader Egendom Åldersavdrag Cisterner, avlopps-, regn-, tappvatten- och värmeledningsrör inne i byggnaden, dock inte i golvbjälklaget 3 % Koppar- och plaströr i golvbjälklaget och under jord 3 % Andra rörledningar i golvbjälklaget och under jord 6 % Centralvärmeanordningar, temperaturväxlare och värmeväxlare, varmvattenberedare jämte cisterner samt underjordiska cisterner och cisterner i bottenbjälklaget 6 % Reglage- och manöveranordningar, värmekablar, elektriska värmeelement, luftkonditionerings- och kylanordningar samt elmotorer och andra anordningar 6 % Åldersavdrag görs också på kostnader för uppbrytning och igenläggning av konstruktionerna samt på kostnaderna för grävning och fyllning av jord. Åldersavdraget uträknas så att procenten multipliceras med antalet hela kalenderår som följer efter det år då utrustningen har tagits i bruk. Utöver åldersavdragen avdras inte den självrisk som anges i försäkringsbrevet. Åldersavdraget är dock minst lika stort som denna självrisk. Åldersavdraget görs inte på kostnaderna för att spåra fel eller på elledningar. Åldersavdragen tillämpas också vid ersättning för anordningar och rörledningar som omfattas av försäkringen för lösöre. När en skada ersätts ur skyddet mot rörläckage och orsaken till skadan är läckage i tappvattenrörledningen eller värmerörledningen, görs på basis av åldern på den tappvattenrörledning eller värmerörledning som läckt ett avdrag på det skadebelopp som läckaget förorsakat. Tabell 3 Exempel Ett kopparrör som hör till tappvattenrörledningen i bottenbjälklaget i en bostadsbyggnad har läckt och vattnet har skadat byggnaden. Kostnaden för att öppna, reparera och stänga röret är euro och de övriga kostnaderna för skadorna på byggnaden inklusive torkning på grund av läckaget är euro. 1. Ersättningens storlek, när tappvattenrörledningen är 10 år På öppnings- och stängningskostnaderna samt på kostnaderna för rörarbeten görs ett avdrag på 27 % (9 x 3 %) som baserar sig på det skadade rörets ålder, sålunda återstår euro att ersätta. Självrisken avdras inte från ersättningen. Ersättning utbetalas på basis av skyddet mot instrumenthaveri. I fråga om de skador som läckaget i rörledningen förorsakat själva byggnaden ger inte tappvattenrörledningens ålder anledning till ett egentligt läckageavdrag. Självrisken avdras inte, eftersom självrisken har beaktats redan i den ersättningsdel som betalats ur skyddet mot intrumenthaveri. I ersättning betalas alltså euro. För skadan på totalt euro betalas euro. 2. Ersättningens storlek, när tappvattenrörledningen är 40 år Eftersom tappvattenrörledningen är mer än 34 år, betalas på grund av åldersavdragen ingen ersättning för uppbrytning och igenläggning av byggnadens konstruktioner eller kostnader för rörarbetena på basis av skyddet mot instrumenthaveri. I fråga om de kostnader som läckageskadan förorsakat på själva byggnaden är läckageavdraget i det här fallet 30 %. Av skyddet mot läckageskada återstår euro att betala. Utöver läckageavdragen avdras inte den självrisk som anges i försäkringsbrevet. För skadan på totalt euro betalas euro. Vid ersättning av skador ur skyddet mot rörläckage görs följande läckageavdrag på ersättningarna Rörledningens ålder år 30 % 50 år eller mer 60 % Läckageavdrag på skadebeloppet Läckageavdraget beräknas på det skadebelopp som gäller för försäkringen. Rörledningens ålder är antalet kalenderår som följer efter det år som rörledningen har installerats. Utöver läckageavdragen avdras inte den självrisk som anges i försäkringsbrevet. Läckageavdraget är emellertid minst lika stort som denna självrisk. Läckageavdraget görs inte vid läckageskada på avloppsrör eller bruksanordning (till exempel varmvattenberedare eller vattenarmatur). Obs! På återanskaffnings- och reparationskostnaderna för byggnadens maskiner, anordningar och rörledningar görs dock alltid avdrag i enlighet med tabell 2. 16

17 Sällskapsdjur, hundar och raskatter Djurförsäkring Vårdkostnadsförsäkring Försäkring för nyttofunktion Försäkring för valpkull Djuransvarsförsäkring Självrisker Djuret ska skötas väl Gäller också på resor Försäkringen för hemlösöre innehåller ett skydd för sällskapsdjur, men det skydd som försäkringarna för sällskapsdjur ger är avsevärt mera omfattande. Tack vare försäkringen för sällskapsdjur i Måttskydd är det möjligt att försäkra hundar och raskatter. Till god skötsel av sällskapsdjur hör veterinärbesök vid behov. Med en försäkring för sällskapsdjur kan du försäkra dig om att kostnaderna inte utgör ett hinder för vården av ditt djur, om det skulle bli sjukt. 17

18 Djurförsäkringen ersätter om hunden eller katten dör. Endast om du har en djurförsäkring, kan du också teckna andra försäkringar för sällskapsdjur. Vårdkostnadsförsäkringen ersätter kostnader för veterinär och läkemedel för hundar och katter. För jakt-, tävlings- och avelshundar samt för specialskolade hundar kan du teckna en försäkring för nyttofunktion, medan hunduppfödare kan foga en försäkring för valpkull till djurförsäkringen för tiken ifråga och på så sätt skydda sig mot dolda fel hos valpar. Dessutom finns djuransvarsförsäkringen, som ger skydd för skada som innehav av hund eller katt orsakat utomstående. Normalt gäller försäkringen för hemlösöre i Måttskydd sällskapsdjur som hålls i boningsrum och ersätter då upp till sammanlagt euro i händelse av död genom olycksfall. Detta grundskydd kan förbättras väsentligt med försäkringar för sällskapsdjur. Däremot ger familjens ansvarsförsäkring i regel ett tillräckligt försäkringsskydd också då det gäller skadeståndsansvar som uppkommit till följd av innehav av sällskapsdjur. Premierna för försäkringarna för sällskapsdjur baserar sig på ras och försäkringsbelopp. På premien för försäkringen för valpkull inverkar också antalet valpar i kullen. Djur under ett år försäkras enligt sitt inköpspris. Om djurets värde stiger till exempel på grund av skolning eller framgång i tävling eller utställning, kan försäkringsbeloppet höjas. Försäkring för valpkull kan beviljas 6 12 veckor gamla registrerade hundar. Övriga försäkringar för sällskapsdjur kan beviljas hundar och raskatter som fyllt 6 veckor men inte 7 år. För det djur som ska försäkras krävs en skriftlig hälsodeklaration, på basis av vilken försäkringsbolaget fattar beslut om beviljandet av försäkringen. Det är viktigt att hälsouppgifterna är korrekta. Om det senare i t.ex. en ersättningssituation framgår att kunden har uppgett felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan hela försäkringen återkallas och ersättningarna lämnas obetalda. En försäkring kan beviljas även om det djur som ska försäkras inte är fullt friskt. Till försäkringen kan nämligen fogas ett individuellt begränsande villkor, enligt vilket det t.ex. inte betalas ut ersättning ur försäkringen för kostnader som föranleds av en sjukdom, ett lyte eller ett men som djuret har sedan tidigare och som har antecknats i försäkringsbrevet. Djurförsäkring Djurförsäkringen ersätter om det försäkrade djuret dör till följd av sjukdom eller olycksfall, eller om det försvinner eller blir stulet. Som ersättning betalas det belopp för vilket djuret är försäkrat. Också i det fall att djuret drabbas av en sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall och måste avlivas av djurskyddsskäl enligt veterinärs föreskrift, är det möjligt att få ersättning ur försäkringen. Om orsaken till att djuret dog eller måste avlivas var en störning i utvecklingen av skelettet eller lederna, eller beteendestörningar, ger försäkringen ingen ersättning. Djur som försvunnit eller blivit stulna ersätts om djuret inte återfåtts inom en månad. Död till följd av sjukdom ersätts inte om sjukdomen har brutit ut innan två veckor förflutit från det att försäkringen trädde i kraft. Djurförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller 10 år. Vårdkostnadsförsäkring Vårdkostnadsförsäkringen ersätter kostnader för vård som veterinär gett eller ordinerat på grund av sjukdom eller olycksfall: avgifter för undersöknings- och vårdåtgärder utförda av veterinär kostnader för förbandsmaterial och läkemedel som säljs med tillstånd av läkemedelsverket avgifter för röntgen- och laboratorieundersökningar. För att ersättning ska utbetalas förutsätts att undersökningarna och behandlingarna är förenliga med den allmänt accepterade veterinärmedicinska uppfattningen och nödvändiga med tanke på behandlingen av sjukdomen eller skadan. Vårdkostnadsförsäkringen täcker inte behandling av störning i utvecklingen av skelettet eller lederna behandling av förlust av avelsförmåga eller förmåga att bli dräktig behandling av beteendestörningar kastrering, sterilisering, medicinering mot parasiter, borttagning av tänder vitaminer, mineralämnen, tilläggsnäring, specialdiet naturprodukter förebyggande behandlingar såsom vaccinationer kejsarsnitt i vissa fall. För att kostnaderna för sjukvård ska kunna ersättas ska försäkringen ha varit i kraft två veckor innan sjukdomen brutit ut. Vårdkostnader som uppkommit efter att försäkringen löpt ut ersätts inte oberoende av om sjukdomen yppat sig eller olyckan inträffat medan försäkringen ännu var i kraft. Vårdkostnadsförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år. Försäkring för nyttofunktion Om den försäkrade hunden på grund av sjukdom eller olycksfall bestående blir oduglig för den nyttofunktion den använts för, kan ersättning utbetalas ur försäkringen för nyttofunktion. I ersättning betalas försäkringsbeloppet, som är 60 % av försäkringsbeloppet i djurförsäkringen. Försäkringen ska ha varit i kraft både då hunden insjuknade, eller råkade ut för ett olycksfall, och då det framkom att hunden bestående blivit oduglig för sin nyttofunktion. Ersättning betalas ur försäkringen för nyttofunktion om en hund som använts för något av följande ändamål blir bestående oduglig för nyttofunktionen: en hund som använts i tävlingsverksamhet och uppnått godkänt resultat i en officiell tävling en jakthund som skolats för jakt och uppnått godkänt resultat i ett för rasen lämpat test en avelshund som avlat minst en registrerad valpkull en specialskolad hund som använts för den verksamhet den skolats för, t.ex. en ledarhund. Försäkringen för nyttofunktion ersätter om till exempel en avelshund drabbas av prostataförstoring och testiklarna av denna orsak måste avlägsnas. Huruvida en hund blivit oduglig för den tidigare nyttofunktionen ska fastställas av veterinär. Ersättning betalas inte om odugligheten för nyttofunktionen beror på störning i utvecklingen av skelettet eller lederna, eller på beteendestörningar. I det fall att en avelshund av avelshygieniska skäl tas ur avel till exempel på grund av en ögonsjukdom är det inte möjligt att få ersättning. Däremot betalas ersättning om en avelshund på grund av sjukdom eller olycksfall förlorar sin förmåga att producera avkomma. Om en sjukdom brutit ut innan två veckor förflutit från det att försäkringen trädde i kraft och hunden till följd av sjukdomen blivit oduglig för sin nyttofunktion, utbetalas ingen ersättning. Försäkringen för nyttofunktion upphör att gälla efter att ersättning betalats ur försäkringen. Djurförsäkringen för- 18

19 blir emellertid i kraft, men försäkringsbeloppet sjunker till 40 procent från det ursprungliga. En eventuell vårdkostnadsförsäkring förblir likaså i kraft, men också i detta fall sjunker försäkringsbeloppet i motsvarande grad. Vårdkostnadsförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller åtta år. Försäkring för valpkull En försäkring för valpkull ger hunduppfödare skydd i händelse av dolda fel hos valparna. Försäkringen ersätter om det dolda felet leder till att en rashundsvalp som sålts dör eller av djurskyddsskäl ovillkorligen måste avlivas under försäkringstiden, och den som sålt valpen på basis av konsumentskyddslagstiftningen är ansvarig för felet gentemot köparen. Ersättningen motsvarar försäkringsbeloppet för valpen. Valpen anses vara såld då ett skriftligt köpebrev har upprättats och valpen har överlåtits till köparen. Förutom ovan beskrivna skadefall täcker försäkringen vårdkostnader som uppkommit under försäkringstiden till följd av ett dolt fel. Följande kostnader för vård som ordinerats av veterinär ersätts: avgifter för undersöknings- och vårdåtgärder utförda eller ordinerade av veterinär kostnader för förbandsmaterial och läkemedel som säljs med tillstånd av läkemedelsverket avgifter för röntgen- och laboratorieundersökningar. För att ersättning ska utbetalas förutsätts att undersökningarna och behandlingarna är förenliga med den allmänt accepterade veterinärmedicinska uppfattningen och nödvändiga med tanke på behandlingen av det dolda felet. Även om valpen inte har sålts ersätts de vårdkostnader som uppstått. Maximiersättningen för vårdkostnader är försäkringsbeloppet för valpen. Från ersättningen avdras en självrisk. Med dolt fel avses en sådan medfödd eller ärftligt betingad dold sjukdom, eller ett sådant medfött eller ärftligt betingat dolt fel, som inte har kunnat iakttas vid en veterinärundersökning som har utförts innan försäkringen trädde i kraft, då denna sjukdom eller detta fel enligt veterinärmedicinsk erfarenhet har förelegat när undersökningen utfördes. Dylika fel är till exempel medfödda strukturfel, såsom utvecklingsstörningar i njurarna och medfödda hjärtfel. Försäkringen ersätter inte dödsfall eller vårdkostnader som orsakats av höftleds- och armbågsledsdysplasi osteochondros beteendestörningar defekt som inte inverkar på hundens hälsa eller lämplighet som sällskapshund defekt som förekommmit hos tidigare valpar till tiken då uppfödaren borde ha känt till denna defekt vid tidpunkten för betäckningen defekt som ersätts ur djurförsäkringen eller vårdkostnadsförsäkringen i Måttskydd, oberoende av om hunden har dessa försäkringar undersökning som gjorts för att fastställa huruvida dolt fel föreligger, om inget fel hittas anskaffning av vitaminer, mineralämnen, tilläggsnäring, specialdiet eller naturprodukter. En hunduppfödare kan teckna en försäkring för valpkull för en registrerad valpkull i sin helhet till en tik som är försäkrad och registrerad. Härvid förutsätts att en veterinär besiktigar valparna i enlighet med försäkringsbolagets anvisningar innan valparna säljs och försäkring tecknas. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken de försäkrade hundarna uppnår två års ålder. 19 Djuransvarsförsäkring På basis av djuransvarsförsäkringen betalas skadeersättning om person eller sakskada orsakats utomstående till följd av innehav av djur, och ägaren, skötaren eller innehavaren av det försäkrade djuret enligt lag är skyldig att ersätta skadan. Försäkringen ersätter en personskada också om den försäkrade hunden biter någon oavsett om ägaren, skötaren eller innehavaren är ansvarig för det inträffade till exempel vid bristfällig tillsyn eller annat vållande av liknande slag. Oberoende av om vållande är orsaken ersätts skada som hunden förorsakat vid direkt sammanstötning med ett motorfordon. Skador som förorsakats av väjning för en hund ersätts inte. Skadorna ersätts dock inte om den skadade själv eller någon utomstående är ansvarig för dem. På basis av ansvarsförsäkringen ersätts inte skador som drabbar personer som är försäkrade genom denna försäkring eller egendom som är i deras besittning men som ägs av utomstående. Familjens ansvarsförsäkring ersätter huvudsakligen samma ansvarsskador gällande sällskapsdjur som djuransvarsförsäkringen. Djuransvarsförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken djuret fyller tio år. Självrisker Självrisken i vårdkostnadsförsäkringen är 25 % av kostnaderna, dock minst det eurobelopp som valts av de möjliga eurobeloppen. Självrisken dras av från kostnader som uppkommit under en 180 dagar lång självriskperiod oavsett om kostnaderna förorsakats av en eller flera sjukdomar, eller ett eller flera olycksfall. Självriskperioden börjar då veterinär uppsöks första gången eller då veterinär uppsöks första gången efter att föregående självriskperiod gått ut. Exempel: Om djuret exempelvis undersöks av veterinär den 1 februari på grund av öroninflammation, den 5 juli på grund av ormbett, den 13 september på grund av ögoninflammation och den 12 mars på grund av feber och aptitlöshet, hör det första och andra besöket hos veterinär till samma självriskperiod ( dgr = 30.7), det tredje och fjärde till samma period ( dgr = 12.3). För varje självriskperiod ersätts vårdkostnaderna högst upp till djurets försäkringsbelopp. I vårdersättningsdelen i försäkringen för valpkull är den skadespecifika självrisken 50 euro och i djuransvarsförsäkringen 150 euro. I de övriga försäkringarna för sällskapsdjur finns inte någon självrisk. Djuret ska skötas väl De säkerhetsföreskrifter som getts i försäkringsvillkoren ska iakttas. Följden av att säkerhetsföreskrifterna inte iakttas kan vara att ersättningen nedsätts eller uteblir. Säkerhetsföreskrifterna i försäkringen för sällskapsdjur innehåller bland annat anvisningar om vaccinering och när veterinär ska uppsökas eller tillkallas i händelse av att det försäkrade djuret skadas eller insjuknar. Lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen samt övriga myndighetsbestämmelser ska också efterföljas vid skötseln av djuret. Gäller också på resor Försäkringarna för sällskapsdjur gäller i Norden. Djurförsäkringen, försäkringen för nyttofunktion, vårdkostnadsförsäkringen och djuransvarsförsäkringen gäller tillfälligt, högst ett år, också i de övriga EU-länderna och i Schweiz. Djurförsäkringens, försäkringens för nyttofunktion och vårdkostnadsförsäkringens giltighetsområde kan utvidgas mot en tilläggspremie.

20 Skog Försäkring av skogen Försäkringsobjekt Premier Självrisker Ersättningar Det lönar sig att trygga sin värdefulla skogsegendom med en rätt dimensionerad och förmånlig skogsförsäkring. Har du försäkrat din skog? Skog hotas av brand och stormar. Bränder kan man försöka förebygga och det går också att begränsa ödeläggelsen. Men stormar kan människan inte skydda sig mot. Av de skogsskador som försäkringsbolagen ersätter orsakas procent av stormar. 20

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar Gäller från 1.1.2012 133 255 1 10.11 20 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD...4 PERSONFÖRSÄKRINGAR...4

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Gäller från 1.1.2005. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar 103 906 1 12.04 10 000 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 5 Gemensamma

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från 4.2.2013 133 687 1 12.12 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Använd din nättjänst I nättjänsten

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy

Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy POHJOLAS MÅTTSKYDD Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi I vår nättjänst kan du teckna

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Gäller fr.o.m.1.1.2014 Innehåll 1. Personförsäkringar 2. Gemensamma bestämmelser för privat olycksfallsförsäkring

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET

FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2015 FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET INNEHÅLL FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET...2 Mitthem-försäkring...2 Försäkring för värdeföremål...4 Småbåtsförsäkring...5

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

EASY OCH FÖRSÄKNINGAR SOM TAGITS UT FÖRSÄLJNING

EASY OCH FÖRSÄKNINGAR SOM TAGITS UT FÖRSÄLJNING Måttskydd försäkringsvillkor 1.1.2014 EASY OCH FÖRSÄKNINGAR SOM TAGITS UT FÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 2 Vårdkostnadsförsäkring... 3 Sjukvårdsförsäkring och Sjukkostnadsförsäkring...

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Försäkringar för hemmet och familjen Gäller från 4.2.2013 133 684 1 11.12 10 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 3 Pohjolas Hälsoförsäkring... 4 Skydd som ingår

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 1(10) VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 Detta är en förkortad översättning av den engelska texten och ifall det råder olikheter mellan texterna är

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget ACE har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Vem är Per? 17 år. UNIK. Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive

Vem är Per? 17 år. UNIK. Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive ,.' FORSAKRING Vem är Per? Per Liljeroos 46 Fru och 2 grabbar 20 respektive 17 år. Anställd hos FUB riks sedan 1 februari 2010G Arbetar endast med försäkringar för FUB:s medlemmar. Har arbetat med försäkring

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd

Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd Tänk redan i dag på en trygg morgondag och förbered dig på de största riskerna för en låntagare. Om de realiseras kan de rubba familjens liv på många

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS liv- oc olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Se över ditt försäkringsskydd....................................

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring Barn- och ungdomsförsäkring Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Barn- och ungdomsförsäkring Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009.

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Reseskydd för företag Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Varför teckna en reseförsäkring hos Europeiska? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Individuellt FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Försäkringsvillkor för hem och familj till läsaren Välkommen att bekanta dig med Försäkringsvillkoren för hem och

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för både dig och ditt hem med studentrabatt! När du flyttat

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under 01.02.2016 LANTÖMS Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under många år kan förstöras på ett ögonblick.

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

I dividue lt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller 1.1.2016

I dividue lt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller 1.1.2016 I dividue lt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller 1.1.2016 Hemförsäkringshandledning sidan 2 HEMMA utan bekymmer If Hemförsäkring är en försäkring för hela ditt hem i händelse

Läs mer

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hemförsäkring skydd för ditt hem och din famill 5 Vilken typ av bostad bor du i? 6 Hur kan du försäkra ditt hem och din egendom?

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2015 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Pohjolas Hälsoförsäkring...3 Pohjolas Utkomstförsäkring... 15 Livförsäkring...

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform 1 / 5 Hemförsäkring En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringar du kan teckna. Tack vare en hemförsäkring kan du få ersättning om du skulle ha inbrott eller om din bostad skulle förstöras i en

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer