PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014"

Transkript

1 PRIMUS liv- oc olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från

2 PRIMUS Innehåll Fakta som är bra att känna till Se över ditt försäkringsskydd Rätt information garanterar skydd... 4 Sammanställ familjens grundskydd efter dina behov... 4 Primus-försäkringens olycksfallsskydd vid idrott... 5 Skyddsalternativ för vuxna... 5 Skydd för barn i händelse av olycksfall... 9 Olycksfallsförsäkringsskydd för barn Vad ersätter Primus-försäkringarna och hur? Begränsningar som gäller Primus-försäkringsskydden Ansökan om ersättning Dina unika kundförmåner hos If Denna försäkringshandledning är inte en fullständig redogörelse för Primus-försäkringsskydden. Läs också försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med dem.

3 FAKTA som är bra att känna till EN FÖRSÄKRING ÄR ETT ÖMSESIDIGT FÖRPLIKTANDE AVTAL MELLAN TVÅ PARTER Primus-försäkringen är ett avtal mellan dig och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, som beviljar försäkringen. Med försäkringen kan du gardera dig i händelse av oväntade personskador. Det lönar sig alltid att läsa försäkringsbrevet och försäkrings villkoren, eftersom dessa tillsammans ger en fullständig redo görelse för försäkringens innehåll. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal, där du själv väljer olika alternativ som bestämmer bl.a. försäkringsskyddets omfattning, de försäkrade, självrisken och försäkringsbeloppet. FÖRSÄKRINGSBREV Försäkringsbrevet är ett dokument, som du får av försäkrings bolaget efter att du tecknat försäkringen, i början av varje ny försäkringsperiod eller då du gör ändringar i försäkringen. I försäkringsbrevet redogörs för det centrala innehållet i försäkringsavtalet. FÖRSÄKRINGSPERIOD OCH ÄNDRINGAR I AVTALET Primus-försäkringen gäller en avtalad försäkringsperiod i sänder och fortsätter nästa försäkringsperiod, förutsatt att premien betalas. Om det sker förändringar i försäkringsobjektet, ska du meddela detta till oss. Om du t.ex. flyttar till en annan ort eller utomlands, får tillökning i familjen eller byter till ett annat fackförbund, lönar det sig att ringa vår Kundtjänst på numret för att säkerställa att din försäkring är à jour och att du i händelse av en skada får den ersättning som du har rätt till. Försäkringsbolaget kan vid ingången av en ny försäkringsperiod göra ändringar i försäkringsvillkoren och premierna, förutsatt att ändringarna inte försämrar ditt försäkringsskydd till centrala delar. Vi meddelar dig om eventuella ändringar på förhand. DIN FÖRSÄKRING KAN UPPHÖRA vid en på förhand avtalad tidpunkt när du skriftligen meddelar vårt bolag om detta om vi säger upp försäkringen (i de fall som nämns i villkoren, t.ex. när medlemskapet i fackförbundet upphör). Under försäkringsperioden kan bolaget säga upp försäkringen bl.a. av följande orsaker: premien har inte betalats vårt bolag har fått felaktiga eller bristfälliga uppgifter då avtalet ingicks vi har inte underrättats om ändringar i omständigheterna. Se över DITT FÖRSÄKRINGSSKYDD Primus-försäkringen träder i allmänhet i kraft då den tecknas och hålls därefter i kraft, förutsatt att ditt medlemskap i samarbets organisationen fortgår och du betalar försäkringspremien senast på förfallodagen. På detta sätt säkerställer du din möjlighet att få ersättning i händelse av en skada. Om försäkringspremien inte har betalats, säger bolaget upp personförsäkringsskydden att upphöra 14 dygn efter uppsägningen. Primus-personförsäkringen förnyas årligen, varvid vi sänder dig ett nytt försäkringsbrev och en räkning cirka en månad före årsförfallodagen. FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA ENKELT på adressen if.fi Primus försäkringshandledning sidan 3

4 Rätt information GARANTERAR SKYDD Det är viktigt att du ger korrekta uppgifter då du tecknar Primus-försäkring och att du svarar sanningsenligt och omsorgsfullt på de frågor som ställs. Primus är en försäkring som beviljas som medlemsförmån för medlemmarna i If Skadeförsäkringsbolag Ab:s och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas samarbetsorganisationer och deras familjer. När du tecknar försäkringen ska samarbetsavtalet mellan bolagen och din organisation samt ditt eget medlemskap i organisationen vara i kraft. Var beredd att bestyrka ditt medlemskap med ett medlemskort eller motsvarande. Om du uppger fel uppgifter om ditt medlemskap kan det leda till att försäkringen sägs upp. Bolagen har rätt att kontrollera att ditt medlemskap i organisationen är i kraft när försäkringen beviljas och årligen förnyas. Du kan kontrollera din rätt till Primus-försäkringen till förmånspris för medlemmar från din organisations medlemstjänst och If Kundtjänst eller på vår webbplats. Skydden i Primus beviljas utan en omfattande hälsoutredning. När försäkringen tecknas eller försäkringsskyddet utökas undertecknar vuxna försäkrade ett medgivande samt ett intyg om sitt hälsotillstånd. För barn räcker det med ett medgivande. Med stöd av medgivandet kan försäkringsbolaget skaffa information om den försäkrades hälsotillstånd. Om felaktiga uppgifter har lämnats om hälsotillståndet, kan det medföra att ersättning inte kan betalas ut. Det skydd som sökts träder i kraft vid avtalad tidpunkt eller senast då vi meddelar att det försäkringsskydd som ansökts har beviljats. Om försäkringen beviljas, svarar vi för eventuella ersättningsbara skador som inträffar under handläggningstiden. Sammanställ familjens grundskydd EFTER DINA BEHOV Primus är en förmånlig och flexibel personförsäkring för familjen. Den ger individuella valmöjligheter vid liv- och olycksfallsförsäkring för vuxna. För barn erbjuds ett bra olycksfallsförsäkringspaket, där skydden också gäller vid idrott. De övre gränserna för försäkringsbeloppen i Primus fastställs utifrån det avtal som ingåtts med din organisation. Om din livssituation kräver högre försäkringsbelopp, eller om du för dig själv och dina anhöriga också vill ha skydd i händelse av allvarlig sjukdom och sjukvårdskostnader, rekommenderar vi som lösning If Personförsäkring och If Barnförsäkring. Om du planerar tillökning i familjen, rekommenderar vi att du tecknar If Babyförsäkring för ofött barn. PRIMUS-FÖRSÄKRINGENS SKYDDSALTERNATIV FÖR VUXNA Dödsfallsskydd Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse. SKYDD FÖR BARN I HÄNDELSE AV OLYCKSFALL Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse. Dödsfallsskyddet för vuxen gäller på heltid, likaså skydden för barn. För olycksfallsskydden för vuxna kan du välja antingen heltid eller fritid. Försäkringstagare kan endast vara medlemmar i de organisationer som fastställs i de organisationsavtal som ingåtts mellan försäkringsbolaget och organisationerna. Försäkrade kan utöver medlemmarna vara deras makar och barn, vilka kan vara försäkrade även om medlemmen inte själv tecknar försäkringsskydd. De försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Finland över sex månader per kalenderår, ha sin stadigvarande hemort i Finland och omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland. Försäkringsskydden i Primus gäller överallt i världen. Primus försäkringshandledning sidan 4

5 Primus-försäkringens OLYCKSFALLSSKYDD VID IDROTT Från försäkringen för vuxen utbetalas inte vårdkostnadseller dagpenningsersättning till följd av olycksfall, om skadan inträffat då den försäkrade deltar i tävlingar, matcher eller träningar inför dessa som ett idrottsförbund eller en -förening ordnat eller tränar enligt ett träningsprogram. Skydden i händelse av vårdkostnader och kortvarig arbetsoför måga till följd av olycksfall gäller inte heller, då den försäkrade utövar eller provar på följande grenar: klättringsgrenar, som t.ex. bergs-, vägg-, klipp- eller isklättring glaciärvandring kamp- eller självförsvarssporter motorsport sport- eller apparatdykning flygsport, som t.ex. fallskärmshopp, hängflyg, skärmflyg, segelflyg, flygning med varmluftsballong, bungyhopp samt flyg med ultralätta eller amatörbyggda plan speedskiing, störtlopp eller offpiståkning samt freestyle kraftsporter, såsom tyngdlyftning, styrkelyft eller strongman amerikansk och australisk fotboll samt rugby roller derby bodybuilding mixed martial arts vingsegling och draksegling utförsåkning på skridskor. Idrottsbegränsningen kan inte slopas mot tilläggspremie. Olycksfallsförsäkringen för barn gäller upp till 18 års ålder också vid idrott. EXEMPEL: Mirjam Meurman är medlem i Servicebranschernas fackförbund PAM och tränar innebandy med sin förening två gånger i veckan. Skyddet i Primus-försäkringen som beviljats med stöd av medlemskapet i PAM omfattar inte olycksfall som inträffat på träningarna. Det lönar sig för Mirjam att överväga att komplettera sitt försäkringsskydd med If Personförsäkring, där idrottsbegränsningen kan slopas mot tilläggspremie. EXEMPEL: Olle Ohlsson är medlem i Metallarbetarförbundet rf och joggar för att höja sin kondition. Skyddet i Primus-försäkringen som beviljats med stöd av medlemskapet i Metallförbundet gäller också under hans joggingrunda. SKYDDSALTERNATIV för vuxna DÖDSFALLSSKYDD Primus-försäkringens Dödsfallsskydd i händelse av sjukdom och olycksfall kan beviljas som en försäkring för en enskild person i åldern år och som ett parskydd för två personer i åldern år. Dödsfallsskyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. Om Dödsfallsskyddet tecknats som parskydd, upphör skyddet när någondera av de försäkrade har fyllt 70 år. Om en annan slutålder har avtalats med försäkringsbolaget och organisationen, framgår detta av försäkringsbrevet. SKYDD FÖR EN PERSON ELLER PARSKYDD Ett gemensamt skydd för två personer, dvs. parskydd, är ett alternativ till det individuella skyddet för makar, och förmånligare än två separata skydd. Om den ena av de personer som är försäkrade med parskyddet avlider, utbetalas försäkringsbeloppet till förmånstagarna. Om de försäkrade avlider samtidigt, delas försäkrings beloppet så att bådas förmånstagare får hälften var. RÄTT TILL FORTSATT FÖRSÄKRING Om Dödsfallsskyddet i Primus-försäkringen upphör före 70 års ålder på grund av att försäkringstagarens medlemskap i organisationen upphört, har försäkringstagaren rätt att utan ett nytt intyg om hälsotillstånd fortsätta sitt Dödsfallsskydd i form av ett indi viduellt Dödsfallskydd till normalt pris i en fortsatt Primus-försäkring fram till slutåldern på 70 år. Rätten till fortsatt försäkring gäller inte olycksfallsskydden. Maken eller makan har motsvarande rätt att fortsätta försäkringen, då hans eller hennes Dödsfallsskydd upphör. Maken eller makan har också rätt till fortsatt försäkring, om försäkringstagaren säger upp försäkringsskyddet eller låter det upphöra som obetalt. FÖRSÄKRINGSBELOPP Du kan fritt välja försäkringsbeloppet upp till det maximibelopp som avtalats med din organisation. Maximibeloppen varierar mellan olika organisationer. Om din organisations Dödsfallsskydd inte är tillräckligt för att täcka familjens ekonomiska risker, kan du utöka försäkringsbeloppet med If Personförsäkrings Dödsfallsskydd. För detta skydd behövs en skriftlig hälsoutredning. Primus försäkringshandledning sidan 5

6 DÖDSFALLSSKYDD MED FAST ELLER SJUNKANDE SUMMA Utgångspunkten vid tecknande av Dödsfallsskyddet i Primus är en försäkring med fast summa. Det är det bästa alternativet, då behovet av skydd uppskattas vara lika stort en längre tid framöver. Dödsfallsskyddet kan också tas med sjunkande summa. Detta alternativ lämpar sig då personriskerna uppskattas minska i fram tiden. EXEMPEL, FÖRSÄKRING MED FAST SUMMA: Det Dödsfallsskydd på euro som valts när försäkringen togs är oförändrat under hela försäkringens giltighetstid, årspremien stiger med den försäkrades ålder. I premierna beaktas de indexhöjningar och andra höjningar som anges i försäkringsvillkoren. Premien stiger brantare efter fyllda 45 år, varvid det lönar sig att överväga behovet av skydd på nytt och uppdatera skyddet att motsvara den aktuella livssituationen. I exemplet premierna för år TEHY RF EXEMPEL, FÖRSÄKRING MED SJUNKANDE SUMMA: Den valda årspremien för försäkringen är 100 euro. Årspremien är oförändrad under hela försäkringens giltighetstid, försäkringssumman sjunker årligen med den försäkrades ålder. I premierna beaktas de indexhöjningar och andra höjningar som anges i försäkringsvillkoren. Det lönar sig att med några års mellanrum överväga behovet av skydd på nytt och vid behov höja försäkringsbeloppet att motsvara den aktuella livssituationen. I exemplet premierna för år TEHY RF Försäkringsbelopp i euro Dödsfallsskyddets årspremie i euro 160,00 200,00 140,00 180,00 160,00 120,00 140,00 100,00 120,00 100,00 80,00 80,00 60,00 60,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0, Den försäkrades ålder Den försäkrades ålder FÖRSÄKRINGSPREMIEN FASTSTÄLLS Försäkringspremien fastställs utifrån försäkringsbeloppet och den försäkrades ålder. På premien beviljas en grupprabatt som varierar beroende på organisation. Organisationens grupprabatt fastställs enligt skadeutvecklingen i organisationens försäkringar på lång sikt. Grupprabatten kan årligen stiga eller sjunka. UTBETALNING AV FÖRSÄKRINGSSUMMORNA, FÖRMÅNSTAGARE Efter den försäkrades död utbetalas från Dödsfallsskyddet det försäkringsbelopp som varit i kraft vid tidpunkten för dödsfallet till de förmånstagare som den försäkrade förordnat. En förutsättning för utbetalning av försäkringsbeloppet är att försäkringsskyddet är i kraft vid tidpunkten för dödsfallet. Då du tecknar Dödsfallsskydd, måste du besluta till vem du vill att försäkringsbeloppet ska betalas ut. Oftast står de anhöriga som förmånstagare. Du kan också separat utse en eller flera andra personer till förmånstagare i stället för de anhöriga. Om de anhöriga står som förmånstagare, utbetalas hälften av försäkringsbeloppet till maken eller makan och hälften till barnen. Om det inte finns någon make eller maka, utbetalas hela försäkringsbeloppet till barnen. Om du vill utse din sambo till förmånstagare, ska du namnge honom eller henne separat. Om det sker förändringar i din livssituation, kan det också finnas skäl att ändra förmånstagarna. Förmånstagarförordnandet för Primus-försäkringen och ändringar i det görs alltid skriftligen till försäkringsbolaget. BESKATTNING De försäkringsbelopp som utbetalas till nära anhöriga i händelse av dödsfall är skattefria upp till euro per förmånstagare. Med nära anhöriga avses t.ex. barn, barnbarn och föräldrar. För maken eller makan är hälften av försäkringsbeloppet skattefritt, dock minst euro. För den andel som överstiger ovannämnda belopp betalar maken eller makan och andra nära anhöriga högst 19 procent i arvsskatt (år 2014). Försäkringsbelopp som utbetalas till sambo från dödsfallsskydden är skattefria upp till euro (för den överstigande delen är arvsskatten högst 19 %), om samboparet Primus försäkringshandledning sidan 6

7 bodde tillsammans och har eller har haft ett gemensamt barn eller tidigare varit gifta med varandra. Övriga personer betalar 30/32 procent i kapitalinkomstskatt på hela dödsfallsersättningen (år 2014). SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Primus-försäkringens Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall kan beviljas personer i åldern år och skyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år. Vårdkostnader till följd av olycksfall ersätts under försäkringens giltighetstid sammanlagt högst upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. En förutsättning för ersättning är att försäkringsskyddet är i kraft vid tidpunkten för när vårdkostnaderna uppstår och att olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. I vårdkostnader ersätts bl.a. läkararvoden samt undersöknings- och vårdkostnader. Vårddagsavgifter på sjukhus ersätts enligt de faktiska kostnaderna, dock högst 65 euro/ dygn (år 2014). Om försäkringstagarens medlemskap i organisationen upphör före skyddets slutålder, ersätts vårdkostnader till följd av olycksfall under högst tre års tid räknat från olycksfallsdagen. FÖRSÄKRINGSBELOPP Du kan fritt välja försäkringsbeloppet upp till det maximibelopp som avtalats med din organisation. Maximibeloppen varierar mellan olika organisationer. Om din organisations försäkrings belopp inte är tillräckligt eller om du också vill ha skydd i händelse av vårdkostnader till följd av sjukdom, kan du teckna If Person försäkring som tilläggsskydd. FÖRSÄKRINGSPREMIEN FASTSTÄLLS Försäkringspremien fastställs utifrån den försäkrades hemort, försäkringsbeloppet och försäkringens självrisk. På premien inverkar också huruvida försäkringen är i kraft endast på fritiden eller på heltid, dvs. både i arbetet och på fritiden. På premien beviljas en grupprabatt som varierar beroende på organisation. Organisationens grupprabatt fastställs enligt skadeutvecklingen i organisationens försäkringar på lång sikt. Grupprabatten kan årligen stiga eller sjunka. SJÄLVRISK Du kan teckna Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall utan självrisk. Den minsta valbara självrisken är 100 euro och 10 procent av de vårdkostnader till följd av olycksfall som överstiger denna summa, dock högst 534 euro per försäkrings period (år 2014). BEGRÄNSNINGAR Skyddet i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall ersätter inte kostnader till följd av sjukdom. Som olycksfall ersätts bl.a. annat inte kostnader som ersätts eller som skulle ge rätt till ersättning med stöd av någon lag skada som orsakats av den försäkrades sjukdom, lyte eller kroppsskada sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall och inte heller degeneration i hållnings- eller rörelseorganen, även om de skulle ha varit symptomfria före olycksfallet smittsam sjukdom eller sjukdom jämte följder som orsakats av bett eller sting av insekt eller fästing skada till följd av bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor bidragit till detta. SKYDD I HÄNDELSE AV KORTVARIG ARBETS- OFÖRMÅGA TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Primus-försäkringens Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall (dagpenning) kan beviljas förvärvsarbetande organisationsmedlemmar i åldern år eller deras makar. Försäkringsskyddet upphör när den försäkrade går i pension eller senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. Från skyddet i händelse av kortvarig arbetsoförmåga utbetalas den dagpenning som avtalats i försäkringsbrevet för de dagar av arbetsoförmåga som överstiger självrisktiden, om den försäkrade är fullständigt oförmögen att utföra sina normala arbetsuppgifter. Arbetsoförmågan ska då ha pågått utan avbrott utöver den avtalade självrisktiden. Dagpenning utbetalas under försäkringens giltighetstid högst för den tid som avtalats i försäkringsbrevet. Den dagpenning som betalas ut utgör hälften (1/2) av det belopp som avtalats i försäkringsbrevet, om Folkpensionsanstalten betalar ut partiell sjukdagpenning för samma tid av arbetsoförmåga. Dag penningsersättningen är beskattningsbar förvärvsinkomst. Du kan fritt välja självrisktiden från 7 dagar och uppåt. Självrisken avdras en gång per period av arbetsoförmåga. Syftet med själv risken är att utesluta sådana sjukdagar från skyddet för vilka arbetsgivaren betalar lön. Dagpenningsersättning utbetalas en månad i efterskott. En förutsättning för dagpenningsersättning är att försäkringsskyddet är i kraft under den tid arbetsoförmågan varar och att olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. Om Folkpensionsanstalten betalar ut partiell dagpenning för samma tid, utgör den dagpenningsersättning som utbetalas hälften av den dagpenning som avtalats i försäkringsbrevet. Eventuella ersättningar från andra försäkringar inverkar inte på dagpenningen. Om försäkringstagarens medlemskap i organisationen upphör före skyddets slutålder, utbetalas dagpenningsersättning under högst tre års tid räknat från olycksfallsdagen. BEGRÄNSNINGAR Dagpenning utbetalas inte, om arbetsoförmågan orsakas enbart av sådana symptom som uppgetts av den försäkrade och det i läkarundersökningar inte framgår något som tyder på olycksfall. FÖRSÄKRINGSPREMIEN FASTSTÄLLS Försäkringspremien fastsälls utifrån antalet dagpenningsdagar och självrisktiden. På premien inverkar också huruvida skyddet är i kraft endast på fritiden eller på heltid, dvs. både i arbetet och på fritiden. Primus försäkringshandledning sidan 7

8 På premien beviljas en grupprabatt som varierar beroende på organisation. Organisationens grupprabatt fastställs enligt skade utvecklingen i organisationens försäkringar på lång sikt. Grupp rabatten kan årligen stiga eller sjunka. SKYDD I HÄNDELSE AV BESTÅENDE MEN TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Primus-försäkringens Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall kan beviljas personer i åldern år och skyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år. Du kan fritt välja försäkringsbeloppet upp till det maximibelopp som avtalats med din organisation. Du har rätt till ersättning för bestående men till följd av olycksfall, om olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. Med bestående men avses ett på medicinska grunder uppskattat allmänt men som anges i procent och som orsakas av en skada till följd av ett olycksfall. EXEMPEL: En pianist som var medlem i Finlands Musikerförbund och en svetsare som var medlem i Metallarbetarnas förbund för lorade vardera i ett olycksfall fingrarna på vänster hand. Till båda två utbetalades med stöd av Primus-försäkringen ersättning för bestående men enligt samma invaliditetsgrad. Ersättningen grundar sig på den medicinska, allmänna invaliditetsgraden och inte på den yrkesrelaterade invaliditeten. Det bestående menet fastställs tidigast ett år efter olycksfallet. Om invaliditetsgraden stiger till en högre klass innan tre år har förflutit från det att beslutet om bestående men gavs, utbetalas en tilläggsersättning som motsvarar höjningen av invaliditetsklassen. En höjning av invaliditetsgraden efter detta berättigar inte till extra ersättning. Ersättning för bestående men till följd av olycksfall utbetalas i form av engångsersättning. Du har rätt till ersättning, om du till följd av ett olycksfall som inträffar under försäkringens giltighetstid orsakas ett bestående men som motsvarar en invaliditetsgrad på minst 10 procent (invaliditetsklass 2). För skador på fingrar eller ögon till följd av olycksfall utbetalas emellertid ersättning för bestående men som motsvarar en invaliditetsgrad på 5 procent (invaliditetsklass 1). Ersättningens belopp är den andel av försäkringsbeloppet som den medicinska invaliditetsgraden utvisar. Om det bestående menet till följd av olycksfall motsvarar en invaliditetsgrad på minst 50 procent (invaliditetsklass 10), betalas ersättningen till dubbelt belopp. I ersättning för bestående men utbetalas under försäkringens giltighetstid sammanlagt högst ersättning i enlighet med en invaliditetsgrad på 100 procent (invaliditetsklass 20). Ersättningen för bestående men är skattefri. FÖRSÄKRINGSPREMIEN FASTSTÄLLS Försäkringspremien fastställs utifrån försäkringsbeloppet. På premien inverkar också huruvida försäkringen är i kraft endast på fritiden eller på heltid, dvs. både i arbetet och på fritiden. Vid pensioneringen omvandlas skyddet för fritid till ett skydd för heltid och för skyddet debiteras premie enligt heltidsskydd. På premien beviljas en grupprabatt som varierar beroende på organisation. Organisationens grupprabatt fastställs enligt skade utvecklingen i organisationens försäkringar på lång sikt. Grupp rabatten kan årligen stiga eller sjunka. SKYDD I HÄNDELSE AV DÖDSFALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE Skyddet i händelse av dödsfall genom olyckshändelse är ett mer begränsat alternativ än Primus-försäkringens Dödsfallsskydd. Från skyddet utbetalas till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat det försäkringsbelopp som varit i kraft vid tidpunkten för dödsfallet, om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall. Vi rekommenderar detta skydd som tilläggsskydd till det mer omfattande Dödsfallsskyddet som också omfattar dödsfall till följd av sjukdom. Skyddet i händelse av dödsfall genom olyckshändelse kan beviljas medlemmar och deras makar i åldern år. Skyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år. En förutsättning för utbetalning av försäkringsbeloppet från skyddet som tecknats i händelse av dödsfall genom olyckshändelse är att olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. Ersättning utbetalas inte, om den försäkrade avlider senare än tre år efter olycksfallet. FÖRSÄKRINGSPREMIEN FASTSTÄLLS Försäkringspremien fastställs utifrån försäkringsbeloppet. På premien inverkar också huruvida försäkringen är i kraft endast på fritiden eller på heltid, dvs. både i arbetet och på fritiden. Vid pensioneringen omvandlas skyddet för fritid till ett skydd för heltid och för skyddet debiteras premie enligt heltidsskydd. På premien beviljas en grupprabatt som varierar beroende på organisation. Organisationens grupprabatt fastställs enligt skade utvecklingen i organisationens olycksfallsförsäkringar på lång sikt. Grupprabatten kan årligen stiga eller sjunka. FÖRMÅNSTAGARE, BESKATTNING I fråga om förmånstagarna och beskattningen gäller samma bestämmelser som för Dödsfallsskyddet (se sidan 6). Finlands FÖRMÅNLIGASTE LIVFÖRSÄKRING* * Försäkrings- och finansinspektionens (FINE) prisjämförelse 11/2013. Primus försäkringshandledning sidan 8

9 SKYDD FÖR BARN i händelse av olycksfall Primus-försäkringspaketet för barn ger barn och unga under 23 år skydd i händelse av olycksfall. Primus-försäkringspaketet för barn omfattar Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall, Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall och Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse. Olycksfallsskydden för barn är i kraft dygnet runt som en heltidsförsäkring. Skydden gäller utan tilläggspremie också vid idrottsverksamhet till utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 18 år. Därefter införs i vårdkostnadsskyddet idrottsbegränsningen enligt punkt 1.3 i försäkringsvillkoren, vilket innebär att vårdkostnadsskyddet inte är i kraft vid de idrottsgrenar som anges i försäkringsvillkoren och inte heller då den försäkrade deltar i tävlingar, matcher eller träningar inför dessa som ordnats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening. Om du vill ha ett skydd för ditt barn i händelse av allvarlig sjukdom eller sjukvårdskostnader lönar det sig att läsa mer om de möjligheter som If Barnförsäkring och If Personförsäkring erbjuder. Om du planerar tillökning i familjen, rekommenderar vi att du tecknar If Babyförsäkring för ofött barn. BEVILJANDE AV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR BARN Olycksfallsförsäkringen för barn kan beviljas organisationsmedlemmarnas barn under 18 år. Försäkringsskyddet fortsätter så länge som försäkringstagarens medlemskap i organisationen är i kraft och premien betalas senast på förfallodagen. Försäkringsskyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 23 år. Efter det rekommenderar vi för den försäkrade olycksfallsskydden i Primus för vuxen, om den försäkrade själv är medlem i någon av våra samarbetsorganisationer och därigenom är berättigad till försäkring. Det barn eller den unga som försäkras med olycksfallsförsäkringen för barn ska vara stadigvarande bosatt i Finland över sex månader per kalenderår, ha sin stadigvarande hemort i Finland och omfattas av den finländska sjukförsäkringslagen. Vid tecknandet av en olycksfallsförsäkring för barn ska försäkringstagaren underteckna ett samtycke till att försäkringsbolaget kan skaffa information om det försäkrade barnets hälsotillstånd. Den försäkrade kan ha en sjukdom eller ett lyte som bidrar till uppkomsten av en skada eller inverkar på tillfrisknandet efter en skada. I en ersättningssituation måste man då bedöma i vilken mån t.ex. vårdkostnaderna har orsakats av det olycksfall som ersätts från försäkringen. Om försäkringstagaren har en sjukdom eller skada utgör det inget hinder för beviljandet av försäkring för barnet. FÖRSÄKRINGSPREMIEN FASTSTÄLLS Försäkringspremien för olycksfallsförsäkringspaketet för barn fastställs utifrån barnets ålder och hemort samt den självrisk som valts till skyddet i händelse av bestående men. På premien beviljas en grupprabatt som är densamma för alla organisationer fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 18 år. Grupprabatten fastställs enligt skadeutvecklingen i samtliga samarbetsorganisationers olycksfallsförsäkring för barn på lång sikt. Försäkringspremien för försäkrade i åldern år fastställs på samma grunder som premierna för vuxna och försäkringens grupprabatt motsvarar grupprabatten för försäkringstagarens samarbetsorganisation. Grupprabatten kan årligen stiga eller sjunka. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSSKYDD för barn SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Syftet med vårdkostnadsskyddet är att ge skydd i händelse av att barnet behöver läkarvård till följd av ett olycksfall. Vårdkostnader till följd av olycksfall ersätts under försäkringens giltighetstid sammanlagt upp till högst euro. En förutsättning för ersättning är att försäkringsskyddet är i kraft vid tidpunkten för när vårdkostnaderna uppstår och att olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. Om försäkringstagarens medlemskap i organisationen upphör före skyddets slutålder, ersätts vårdkostnader till följd av olycksfall under högst tre års tid räknat från olycksfallsdagen. Primus försäkringshandledning sidan 9

10 Du kan teckna Skyddet i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall utan självrisk. Den minsta valbara självrisken är 100 euro och 10 procent av de vårdkostnader till följd av olycksfall som överstiger denna summa, dock högst 534 euro per försäkrings period (år 2014). Som självrisk kan du också välja 150 eller 200 euro. BEGRÄNSNINGAR Olycksfallsförsäkringen ersätter inte kostnader till följd av sjukdom. Som vårdkostnader till följd av olycksfall ersätts bl.a. inte kostnader som ersätts eller som skulle ge rätt till ersättning med stöd av någon lag skada som orsakats av den försäkrades sjukdom, lyte eller kroppsskada sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall och inte heller degeneration i hållnings- eller rörelseorganen, även om de skulle ha varit symptomfria före olycksfallet smittsam sjukdom eller sjukdom jämte följder som orsakats av bett eller sting av insekt eller fästing skada till följd av bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor bidragit till detta. SKYDD I HÄNDELSE AV BESTÅENDE MEN TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Den ersättning som utbetalas med stöd av Skyddet i händelse av bestående men är avsedd för att trygga barnets behov på lång sikt i det dagliga livet som orsakas av bestående men till följd av ett allvarligt olycksfall och för att täcka kostnader som orsakas av skadan efter olycksfallet. Med bestående men avses ett på medicinska grunder uppskattat allmänt men som anges i procent och som orsakas av skada till följd av ett olycksfall. Du kan fritt välja försäkringsbeloppet. De alternativa försäkrings beloppen är och euro. Du har rätt till ersättning för bestående men till följd av olycksfall, om olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid och menet har yppat sig inom tre (3) år från olycksfallet. Ett bestående men till följd av olycksfall fastställs tidigast ett år från tidpunkten för olycksfallet. Om invaliditetsgraden för ett bestående men stiger innan tre år har förflutit från det att beslut om bestående men gavs för första gången, utbetalas en extra ersättning som motsvarar höjningen av invaliditetsklassen. En höjning av invaliditetsgraden efter detta berättigar inte till extra ersättning. Du har rätt till ersättning, om du till följd av ett olycksfall som inträffar under försäkringens giltighetstid orsakas ett bestående men som motsvarar en invaliditetsgrad på minst 10 procent (invaliditetsklass 2). För skador på fingrar eller ögon till följd av olycksfall utbetalas emellertid ersättning för ett bestående men som motsvarar en invaliditetsgrad på 5 procent (invaliditetsklass 1). Ersättningens belopp utgör den andel av försäkringsbeloppet som den medicinska invaliditetsgraden utvisar. Om det bestående menet motsvarar en invaliditetsgrad på minst 50 procent (invaliditetsklass 10), betalas ersättningen till dubbelt belopp. Ersättningen för bestående men utbetalas i form av engångsersättning. I ersättning för bestående men utbetalas under försäkringens giltighetstid sammanlagt högst ersättning i enlighet med en invaliditetsgrad på 100 procent (invaliditetsklass 20). Ersättningen för bestående men är skattefri. SKYDD I HÄNDELSE AV DÖDSFALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE Dödsfallsskyddets försäkringsbelopp i olycksfallsförsäkringen för barn är euro. Skyddet är avsett för att ersätta kostnader som orsakas av dödsfall, t.ex. begravningskostnader. Efter den försäkrades död utbetalas från olycksfallsförsäkringens Dödsfallsskydd det försäkringsbelopp som varit i kraft vid tid punkten för dödsfallet till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat. En förutsättning för utbetalning av försäkringsbeloppet från skyddet som tecknats i händelse av dödsfall genom olyckshändelse är att olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. Ersättning utbetalas inte, om den försäkrade avlider senare än tre år efter olycksfallet. FÖRMÅNSTAGARE Då du tecknar Dödsfallsskydd i olycksfallsförsäkringen för barn, måste du besluta till vem du vill att försäkringsbeloppet betalas ut. Förmånstagare kan vara t.ex. föräldrarna, barnets mor, far eller en namngiven person. Om det sker förändringar i familjens livssituation, kan det också finnas skäl att ändra förmånstagarna. Förmånstagarförordnandet och ändringar i det görs alltid skriftligen till försäkringsbolaget. PÅ WEBBEN -10 % henkivakuutuskuntoon.fi Primus försäkringshandledning sidan 10

11 Vad ersätter PRIMUS-FÖRSÄKRINGARNA OCH HUR? Ersättning utbetalas, om den försäkrade råkar ut för ett försäkringsfall som enligt försäkringsbrevet avtalats att ska ersättas. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att försäkringsfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid och att försäkringsskyddet är i kraft vid tidpunkten för när kostnaderna uppstår eller under tiden av arbetsoförmåga. I olycksfallsförsäkringarna för vuxna och barn avses med försäkringsfall att ett olycksfall inträffar under försäkringsskyddets giltighetstid. I Dödsfallsskyddet för vuxen avses med försäkringsfall den försäkrades död. I Skyddet i händelse av dödsfall genom olycks händelse i olycksfallsförsäkringen för vuxna och barn avses med försäkringsfall att den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall. En förutsättning för ersättning är dessutom att försäkringsskyddet är i kraft vid tidpunkten för när kostnaderna uppstår, under tiden av arbetsoförmåga eller vid den försäkrades död. För att ersättningen eller försäkringsbeloppet ska betalas ut förutsätts det dessutom att det är fråga om ett ersättningsbart skadefall enligt försäkringsvillkoren. Högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet i varje försäkringsfall är de försäkringsbelopp eller maximitider som antecknats i försäkringsbrevet. Från den ersättning som betalas ut avdras eventuell självrisk i enlighet med försäkringsavtalet. Begränsningar som gäller PRIMUS-FÖRSÄKRINGSSKYDDEN Ersättning utbetalas inte, om olycksfallet har orsakats av användning av alkohol eller droger eller missbruk av läkemedel. Som olycksfall ersätts inte förgiftning jämte följder som orsakas av läkemedel eller alkohol som den försäkrade använt eller annat medel som använts i berusande syfte. Dessa begränsningar gäller inte Dödsfallsskydd som tecknats i händelse av dödsfall till följd av annat än olyckshändelse. Om försäkringen är i kraft endast på fritiden, utbetalas ingen ersättning, om det är fråga om en skada som ersätts från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. MEDVÅLLANDE AV ANNAN SJUKDOM ELLER ANNAT LYTE Den försäkrade kan ha en sjukdom eller ett lyte som bidrar till uppkomsten av en skada eller inverkar på tillfrisknandet efter en skada. I en ersättningssituation måste man då bedöma i vilken mån t.ex. vårdkostnaderna eller tiden av arbetsoförmåga har orsakats av det olycksfall som ersätts från försäkringen och i vilken mån sjukdomen eller lytet i fråga har bidragit till deras uppkomst. EXEMPEL: Vid undersökningar i samband med rygg-, axel- och knäskador till följd av olycksfall konstateras mycket ofta slitage förändringar, som inte beror på olycksfallet utan som uppkommit under en längre tid. Även om förslitningsskadorna inte skulle ha visat några symptom före olycksfallet, kan de bidra till att tillfrisknandet fördröjs. Som olycksfall ersätts endast den andel som enligt medicinsk erfarenhet skulle ha orsakats en frisk person. Bland annat i dessa fall utbetalas med stöd av de skydd som tecknats i händelse av olycksfall men-, dagpenningsoch vårdkostnadsersättning endast till den del som det bestående menet, arbetsoförmågan och vårdkostnaderna måste anses ha orsakats av det olycksfall som ska ersättas. EXEMPEL: Om den försäkrades akillessena brustit i samband med ett avstamp, beror bristningen oftast på ansträngnings- och degenerationsförändringar i senan som utvecklats småningom. KRIG OCH VÄPNAD KONFLIKT Försäkringsskydden gäller i regel inte under krig eller i motsvarande situationer. Ersättning utbetalas inte, om skadan eller dödsfallet har orsakats av kärnvapen, kärnolycka eller annan därmed jämförbar händelse. Primus försäkringshandledning sidan 11

12 Ansökan om ERSÄTTNING Om du råkar ut för ett skadefall, ska du anmäla skadan till oss genom att fylla i anmälan om personskada i din egen If Folder på vår webbplats if.fi. Du kan också ringa vår ersättningstjänst, tfn (må fr kl. 9 18). Ibland kan vi behöva vissa dokument (t.ex. läkarutlåtande eller vårdkostnadsverifikat) för att kunna fatta ersättningsbeslutet. Vid skador till följd av olycksfall behövs alltid ett läkarutlåtande på E-blankett, om arbetsoförmågan varar över två veckor eller om det är fråga om en rygg-, knä- eller axelskada. Vid ansökan om Dödsfallsersättning ska bolaget tillställas en officiell dödsattest samt en officiell utredning över förmånstagarna (släktutredning) samt annan utredning som eventuellt kan behövas. Försäkringsbolaget är skyldigt att betala ut ersättning inom en månad från det att de uppgifter och utredningar som behövs för handläggningen av skadefallet har inkommit. ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR VÅRDKOSTNADER Du ska först själv betala kostnaderna för vården av olycksfalls skadan, t.ex. på sjukhuset, läkarcentralen eller apoteket. Därefter ska du söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten, om inte vårdinrättningen redan har dragit av sjukförsäkringsandelen från kostnaderna. Ta kopior av de handlingar som du skickar till Folkpensionsanstalten och spara Folkpensionsanstaltens ersättningsspecifikation. Dessa ska på begäran tillställas If. Kom ihåg att ansöka om ersättning från Folkpensionsanstalten inom sex (6) månader från den dag som du betalat kostnaderna. Om du gör skadeanmälan via vår webbplats, kontaktar vid dig, om vi t.ex. behöver vårdkostnadsverifikat eller läkarutlåtanden. När du underrättar oss om vårdkostnader per telefon, får du samtidigt anvisningar för hur du ska gå till väga. Du ska ansöka om ersättning inom ett år från utgången av den försäkringsperiod under vilken vårdkostnaderna har uppstått. GÖR SKADEANMÄLAN I DIN IF FOLDER på adressen if.fi Primus försäkringshandledning sidan 12

13 Dina unika KUNDFÖRMÅNER HOS IF NYA IF FÖRMÅNSPROGRAM BELÖNAR Ifs kundförmånsprogram har förnyats. Förmånerna ökar med din kundrelation. Du har rätt till förmånerna redan med en hemförsäkring eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil, då du tagit i bruk Ifs pappersfria tjänst. På den högsta nivån i förmånsprogrammet får du 15 % rabatt på dina försäkringar. För medlemmarna i våra samarbetsorganisationer är rabatten 16 %. För skadefria år samlar du hela 40 euro om året på If Självriskkonto, ända upp till 200 euro. Med pengarna på självriskkontot kan du minska självrisken om olyckan är framme. På den högsta nivån i förmånsprogrammet får du en egen servicerådgivare. Servicerådgivaren hjälper dig personligen i dina försäkringsärenden. Du får tillgång till din egen servicerådgivare i din If Folder. Om du uppfyller förutsättningarna för If Förmånsprogram, får du rätt till förmånerna vid ingången av nästa försäkringsperiod. Läs mer om If Förmånsprogram på adressen if.fi/formansprogram. när du har hemförsäkring eller kasko*. 10 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 20 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT IF FÖRMÅNSPROGRAM belönar när du har hemförsäkring och kasko*. 15 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 30 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT när du har hemförsäkring, kasko* och personförsäkring. 15 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 40 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT EN EGEN SERVICERÅDGIVARE * kasko för person- eller paketbil K-PLUSSA-POÄNG PÅ FÖRSÄKRINGSPREMIERNA Som kund hos If får du K-Plussa-poäng för alla försäkringspremier som privatkund. Registrera ditt K-Plussa-kort hos If snarast möjligt på adressen if.fi/plussapoang. Mer information IF.FI/ KUNDFORMANER FINLANDS FÖRMÅNLIGASTE LIVFÖRSÄKRING* Du får Primus liv- och olycksfallsförsäkring upp till 60 % förmånligare, om du hör till någon av Ifs samarbetsorganisationer. Utöver dig har också dina familjemedlemmar nytta av förmånen. Du kan också ta en heltäckande och verkligen förmånlig olycksfallsförsäkring för ditt barn. Mer information finns på webbplatsen henkivakuutuskuntoon.fi. Primus-försäkringarna beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. * Försäkrings- och finansinspektionens (FINE) prisjämförelse 11/2013. SMIDIG SKADEHANTERING De kunder som haft en skada ger oss 4,5 av 5 i snittbetyg. Vi tycker det berättar om en skadehantering som den borde vara. Primus försäkringshandledning sidan 13

14 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Vi behandlar de personuppgifter som behövs för skötseln av våra kunders försäkringsärenden i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen. Uppgifterna skaffas från kunden själv, från de instanser som kunden har beviljat fullmakt och från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysningsregistret. Vi kan använda kundregistret även vid marknadsföring till våra kunder samt spela in telefonsamtal för att säkerställa en trygg skötsel av kundens ärenden. Vi överlåter inte uppgifter till utomstående utan kundens samtycke, såvida inte överlåtandet av uppgifterna grundar sig på bestämmelse i lag. BEHANDLING AV SKADEUPPGIFTER För att förebygga försäkringsbrottslighet överlämnas uppgifter om skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem, varifrån försäkringsbolagen i samband med skadehanteringen kan kontrollera skador som anmälts till andra försäkringsbolag. FÖRSÄKRINGEN BEVILJAS Primus-försäkringsskydden beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. If Skadeförsäkringsbolag Ab fungerar som ombud för Försäkringsbolaget Kaleva. If Skadeförsäkringsbolag Ab, registrerad hemort Helsingfors, PB 4, IF FO-nummer /2014 Ifs kundtjänst if.fi Försäkringstjänst: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) må fr kl Ersättningstjänst och skadeanmälningar: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) If Nödjour i brådskande fall If Skadeförsäkringsbolag Ab:s försäkringar regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors, tfn och fax

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog...

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att gardera dig med tanke på olika situationer i livet.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF PERSONFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 Se över ditt försäkringsskydd.... 3 Rätt information

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med försäkringarna

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Ifs försäkringar för barn, gäller från

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Ifs försäkringar för barn, gäller från Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2017 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med de omfattande försäkringarna för

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Ifs Barnförsäkringar, gäller från 1.1.2018 HÄLSORÅD- GIVNING 24/7 på numret 010 19 18 55 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen.

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Hem-, es - c olycksfallsförsäkring IF YOU FÖR UNGA GER SKYDD

Hem-, es - c olycksfallsförsäkring IF YOU FÖR UNGA GER SKYDD Hem-, es - c olycksfallsförsäkring IF YOU FÖR UNGA GER SKYDD Försäkringsbroschyr If You-försäkring, gäller från 1.1.2015 FAKTA som är bra att känna till EN FÖRSÄKRING ÄR ETT ÖMSESIDIGT FÖRPLIKTANDE AVTAL

Läs mer

SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR

SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR If Djurförsäkring SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR Försäkringshandledning If Djurförsäkring gäller från 19.11.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi DJURFÖRSÄKRINGEN är omsorg och omtanke

Läs mer

Företagets riskförsäkringar

Företagets riskförsäkringar Företagets riskförsäkringar Produktbeskrivning Gäller från 1.1.2013 Företagsoptimi och Grupp-Optimi är personförsäkringar som ger kontroll över de ekonomiska riskerna vid sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.10.2017 HÄLSORÅD- GIVNING 24/7 på numret 010 19 18 55 SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att gardera

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Individuellt FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Försäkringsvillkor för hem och familj till läsaren Välkommen att bekanta dig med Försäkringsvillkoren för hem och

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION FOLKSAM BARN OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn (samtliga förnamn) Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den

Läs mer

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M. 1.1.2015 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller namnändring

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Personalförsäkring Avbrott vid arbetsoförmåga Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 1.1 RÄTTEN TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017 NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtalet

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer