Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (11) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson Jonas Rimbäck Förvaltningschef Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år Avdelningen för externa relationer kommer från och med årsskiftet 2012/2013 inte längre delas i två funktioner. Vår verksamhetsplan har arbetats fram med utgångspunkt från verksamhetsplan för GF , utkastet till den gemensamma verksamhetsplanen för verksamhetsstödet , Mål och strategier för Högskolan i Borås - det kompletta professionslärosätet, budget för 2013, Verksamhetsplan för Högskolan i Borås, Hållbar utveckling GF 2013, Lokal handlingsplan GF Lika villkor 2013 och Handlingsplan SAM Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med medarbetarna vid avdelningen. 1. Uppdrag/Ansvarsområden Avdelningen är en stödfunktion som driver och samordnar arbetet samt tar aktiv del i den strategiska planeringen inom följande områden: intern och extern kommunikation samordning av högskolans rekrytering samordning av EU-frågor samverkan med det omgivande samhället inklusive stöd till extern finansiering av forskning, innovationsstöd och uppdragsutbildning webb/portal marknadsföring och varumärkesarbete press/medierelationer kommunikationsstrategier/omvärldsbevakning och -analys forskningskommunikation eventsupport ledningsstöd vad gäller lärosätesstrategiska frågor stöd inom området opinionsbildning.

2 (11) Uppdraget innebär såväl operativt arbete som strategiskt stöd till ledning, institutioner och enheter samt den gemensamma förvaltningen Nyckeltal Nyckeltal som beskriver delar av verksamheten: Antal webbnyheter/antal pressmeddelande under året: Rekrytering/Skolbesök: Alla gymnasieskolor i Sjuhäradsbygden ska erbjudas ett besök. Särskild vikt ska läggas vid gymnasieskolorna i de kommuner som HB redan inlett diskussioner med på rektors nivå. Antal besökare på webbplatsen: Unika besökare Nya besök Återkommande besök Antal hänvisningar från externa webbplatser Antal hänvisningar från externa sökmotorer Från Validerat.se Procent passerade tester Sociala medier Antal som gillar oss på Facebook Antal följare på Twitter - Antal följare på Instagram Antal besökare på arrangemang som Filosoficaféet, professorsinstallation, akademisk högtid. Inkommande ärenden inom kommunikation per år. Under 2012 har avdelningen börjat använda sig av ett ärendehanteringssystem. Via systemet får vi fram nyckeltal på antal ärenden som rör kommunikationsdelen genom: varje år Nyckeltal för HB som avdelningen ansvarar för eller är direkt delaktig i Pressklipp Antal pressklipp.

3 (11) Ny mätning blir pressklipp genererat av specifika pressmeddelanden. Avdelningen ansvarar för statistik för högskolans webbplats. Avdelningen ansvarar för högskolans synlighet inom sociala medier exempelvis den svenska och engelska Facebook-sidan. 2. Mål 2.1 Gemensamma förvaltningens mål Under 2010 tog GFL tillsammans med högskoledirektör och administrativa chefer fram ett förslag till mål för högskolans stödverksamhet, som ett inspel till en MOS för stödverksamheten. Tillsvidare gäller målen för GF. GF:s mål är: att erbjuda ett likvärdigt stöd till verksamheten att vara ett samordnat stöd för verksamheten att vara ett synligt stöd att vara ett stöd för att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på högskolan att vara en attraktiv arbetsplats. 2.2 Avdelningen för externa relationers mål Förutom de övergripande målen i hela verksamhetsstödets plan för och där avdelningen involveras, är våra egna mål: Att arbeta för att högskolan är bättre rustad för att möta ökade och förändrade krav med tillkommande verksamheter, exempelvis ökad fokusering på externfinansierad verksamhet. Tydligare och samordnat stöd till ledning, institutioner och övriga enheter. Att genom spetskompetens inom våra ansvarsområden vara en brobyggare mellan och inom kärn- och stödverksamheten. Att ha rätt kompetens för rätt uppdrag. Att avdelningen ska ha ett proaktivt förhållningssätt och medel ska vara nätverkande, transparens och ömsesidig kommunikation. 3. Verksamhetsutveckling prioriterade områden 2013 Den verksamhetsutveckling som avdelningen kommer att arbeta med under utgår från ovanstående mål och uppdrag. Avdelningen samlar

4 (11) spetskompetens inom kommunikation, samverkan och EU-samordning. Det skapar en bra grund för effektivare arbetsformer och synergieffekter. Vi kommer att fortsätta vårt påbörjade arbete med att synliggöra vår kompetens internt med fokus mot kärnverksamhet samt ledning och därmed stärka vår roll i organisationen Utvecklingsprojekt Övergripande från den gemensamma verksamhetsplanen för hela högskolans verksamhetsstöd involveras avdelningen: Vidareutveckla samordnad och kvalitetssäkrad process för rekrytering av studenter. Vidareutveckla en stödstruktur för externfinansierad forskning. Vidareutveckla stödstrukturen för forskningskommunikation. Vidareutveckla och förstärka varumärket Högskolan i Borås. Etablera en ny design och struktur för högskolans webbplats samt ett nytt publiceringsverktyg (Episerver). Synliggöra att Högskolan i Borås verkar för en hållbar samhällsutveckling och har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO Dessutom är en utveckling av den interna kommunikationen fortfarande ett prioriterat område Nedan preciseras utvecklingsprojekt och för avdelningen prioriterade områden. Samverkan/samproduktion - Fler samverkanspartners till forskningsprojekt, arbete mot SMEföretag och större organisationer. Informera högskolans partners om finansieringsmöjligheter och erbjuda stöd till forskningsansökningar med koppling till samverkan, t.ex. VGR:s FoU-kort. - HB som samarbetspartner via event belysa högskolan som en motor i såväl innovationssystemet som den geografiska regionen, ex. fortsatt utveckling kring serien Framgångsrikt Entreprenörskap". - Innovationssystemet: Arbeta aktivt för att stärka det regionala innovationssystemet med Textile and Fashion Center/Simonsland som en av de centrala delarna.

5 (11) - Arbeta för att ta fram en bättre lösning för att tillvarata företags och organisationers förfrågningar rörande examensarbeten m.m. - Fortsätta arbetet med att se över möjligheten till en bättre lösning för att strukturera avdelningens kontakter. - Almedalsveckan 2013 Arbete med samordningen av högskolans engagemang under Almedalsveckan. - Modell för hela strukturen av arbetsmarknadskopplingen för studenter och utbildningar påbörja ett sådant arbete, där STARKdagen är en viktig del. - Delta aktivt i det nationella arbetet bland andra högskolor och universitet att stärka och utveckla arbetet med samverkan inom utbildning, forskning och ledning, ex. genom arbete inom UniLink. - Stödja högskolans uppdragsutbildning genom bland annat internstöd i juridik kring uppdragsutbildningar t. ex offerter och avtalsfrågor, sammankalla HB-gemensam grupp för uppdragsutbildningsfrågor, ta emot och hantera externa förfrågningar. - Uppdragsutbildning: Kontakter med andra myndigheter kring uppdragsutbildning vilket inbegriper årlig återrapporteringen till HSV av HB:s långa uppdragsutbildningar. - Ansvara för HB:s arbete kring rutiner och riktlinjer för uppdragsutbildningen. - Ansvara för att anordna den nationella nätverksträffen för UniLinks Uppdragsutbildningsnätverk hösten Delta i arbetet med Kompetensplattformar i Sjuhärad och VGR tillsammans med andra delar av HB. Intern kommunikation - Ta fram en intern kommunikationsstrategi. Att därefter systematiskt få fler att engagera sig/stödja/underlätta arbetet för högskolans personal när det gäller interninformationen. EU-forskningssamordning och finansiering Ny utvecklad syn. HB:s stöd - rådgivning och samordning bygger på en ny filosofi inom de av EU-finansierade forskningsprogrammen. Vi ska nu öka insikten i EU:s nya forsknings-

6 (11) finansieringsprogram Horizon Stödsatsningar är riktade till att stärka HB:s strategiska forskningsområden. Strategiskt stöd till högskolans forskningsprofilområden för att hitta rätt europeisk finansiering ges genom analys/bevakning av det europeiska forskningslandskapet, nätverkande, målgruppsstyrd rådgivning, kontaktförmedling (nationellt och på europeisk nivå), informationsspridning av EU-forskarnyheter i olika fora och genom flera kanaler. Särskilt fokus i stödåtgärder läggs på de HB:s satsningar som leder till att skapa synergi mellan vid HB:s initierade forskningsprojekt och nationella och europeiska aktörer för öka HB:s deltagande i EUfinansierade forskningsprogram, framförallt H2020. Detta ska förhoppningsvis resultera i forskningsprojekt för excellens i ett europeiskt perspektiv. Forskningskommunikation - Forskningssamarbete med Skövde att stödja detta arbete med bland annat kommunikationsplan och stöd i informationsinsatser. - Forskningswebben att ingå i detta arbete som kommer att genomförs parallellt med redesignarbetet. - Punktinsatser i förhållande till prioriterade forskningsprojekt. - Brobyggande mellan kommunikation som praktik och som vetenskapligt studiefält - Medverkan i projekt om pedagogik och entreprenörskap - Filmade föreläsningar prioriteras, liksom presentation av forskningsprofiler. - Rekrytering - Behålla ett högt söktryck till HB med ambition att öka andelen förstahandssökande. - Mobilapp: Nylansering av högskolans nya app som en del i den växande digitala kommunikationen. Fokus är befintliga studenter. - Relationsmarknadsföring Studenterna ska få en positiv upplevelse av sin studietid. Samarbetet med Borås Stad kommer att utökas liksom med BoråsBorås.

7 (11) - Intern lobbying för rekryteringsstöd. Alla institutioner ska ha en kommunikatör + en webbredaktör som kontaktpersoner på avdelningen. Målet är att besöka institutionerna 4 ggr/år, uppstart, initiering, stöd och - uppföljning. Vi ska stödja institutionernas rekryteringsaktiviteter. - Språkvård - Språkpolicy: Vår avdelning ska bidra till ett korrekt språkbruk, både svenska och engelska. Ett beslutsunderlag för språkpolicy för högskolan är på gång och i detta arbete kommer avdelningen att ingå. - Samordnat ansvar: att tillgängliggöra de språkregler som finns på kommunikationsstödssidan. Webbplatsen - Redesign: Under 2013 fortsätter att utforma ny design och struktur på hb.se och implementeringsarbetet kommer att ske etappvis i samarbete med reklambyrån CP+B. De externa sidorna börjar lanseras i februari och de interna sidorna under juni Webbstrategi: Detta arbete ska kopplas till den övergripande ITstrategin. - Portalen som ett första led byts publiceringsverktyget IBM websphere ut mot Episerver. Övriga system som inkluderas i portalen kommer att ses över för att få fram vilka som använder dem och hur mycket. Beslut tas därefter om de uppdateras eller ersätts med andra. - Lättillgänglig information - redesign-projektet arbetar efter E- delegationens riktlinjer. - Arkiveringsarbetet kommer också att underlättas i och med bytet till nytt publiceringsverktyg för webben. Sociala medier firar högskolans Facebook-sida fem år och detta firas med en kampanj för att få fler gillare. - Fastställa en policy för sociala medier. Ledningskommunikation/stöd

8 (11) - Aktivt bidra till utvecklandet och hanterandet av lärosätestrategiska frågor. Mässor och event - Avdelningen ansvarar för STARK-dagen. En utvärdering av arrangemanget bör göras och om man ska utveckla av konceptet. - Kunskap & framtid hösten 2013: Förutom Göteborg kommer HB att delta i Malmö och Stockholm, ett mål är att en person från avdelningen medverkar vid mässorna i Malmö och Stockholm. - Doktorspromovering/Professorsinstallation: Under 2013 i anslutning till professorsinstallationen anordnas första doktorspromoveringen. - Humboldt - Seminarieverksamhet kring övergripande forsknings- och utbildningsfrågor. Press/Media/Omvärld - Ett mål inom detta område är att under 2013 synas mer i riksmedia. Samarbete med PR-byrån Westander. - Mediaträning: Under 2012 medietränades högskolans ledning, fler anställda som kan tänkas bli intervjuade bör få liknande utbildning - Expertlista: Påbörja arbetet med expertlistan på högskolans experter inom olika områden. - Bearbeta press i Västsverige med tanke på högskolans forskningssamarbete med Högskolan i Skövde och universitetsambitioner. Varumärket - Varumärkesanalys: Under början av året inleds ett varumärkesarbete Kvalitetsarbete I GF:s självvärdering från hösten 2011 togs ett antal prioriterade områden upp. Utifrån dessa har vi valt följande som vi kommer att arbeta med 2013: Dokumentation av rutiner och kommunikation samt uppföljning av processer.

9 (11) Tydliggöra roller, ansvar och befogenheter. Genom att göra detta kan vi stärka vår roll gentemot institutioner/enheter/ ledning så att våra förväntningar stämmer överens. Detta kan också kopplas till strategin för den interna kommunikationen. Förstärka hållbarhetsperspektivet både i kärnverksamhet och verksamhetsstöd. Ex. ska vi medvetandegöra våra kunder om att det finns många alternativa lösningar till tryckt material. Ett mål är att ta fram så få trycksaker som möjligt för internt bruk Arbetsmiljöarbete I en workshop har avdelningen fått fram följande punkter för en bättre arbetsmiljö: Eftersom avdelningen är ny arbetar vi för att stärka vi -känslan. Fokus är att hitta beröringspunkter och gemensamma projekt. Vi ser till att respektera och ha koll på varandras olika kompetenser och på så sätt undvika revir-tänkande. Vi ser till att informera varandra i tid. För att få en bra arbetsmiljö utan alltför mycket stress är det viktigt att inkommande uppdrag till avdelningen kommer in i god tid. Vi undviker hierarkier. Kommunicera prioriteringar. Chef ansvarar för att medarbetarna får tid för återhämtning. I Personalbarometern som genomfördes under 2012 framträdde tre punkter som avdelningen bör jobba med. Dessa är: - Det är inte tillåtet att ifrågasätta invanda arbetssätt - Otydlighet när det gäller ansvarsfördelning och befogenheter - Inte bra på samarbeta och nyttja kompetenser mellan institutioner/enheter/avdelningar 3.4. Kompetensutveckling Vi arbetar för att se till att ge bra möjligheter för kompetensutveckling både som individ och grupp. Kompetensutveckling planeras och följs upp i dialog med medarbetare och chef och kan vara många olika saker som: samverkan/nätverk/interna konferenser externa utbildningar/kurser/föreläsningar/informationsmöten projektledning och deltagande i utvecklingsprojekt nya/förändrade arbetsuppgifter

10 (11) lärande i vardagen/aktiv back-up för varandra, möjlighet till insyn i varandras arbete och på det sättet hitta nya samarbeten interna utbildningar/kurser/föreläsningar/informationsmöten. Avdelningen prioriterar, om möjligt högskolans egen kompetens, vid olika utbildningsåtgärder, vilket dessutom ger andra positiva följder, exempelvis får vi en bättre kontakt med andra enheter/personalgruppen på högskolan. Ökad förståelse för europeisk högre utbildning är något som vi kommer att arbeta med under året. Det är det bra att knyta kontakter med andra lärosäten i Europa. Kommunikatörerna ingår i det internationella nätverket Euprio. En ambition är att uppmuntra medarbetare att söka Erasmusmedel för personalutbyte och skicka deltagare till Euprios konferens. Ett mål är att minst en medarbetare ska delta i ett personalutbyte under året. 4. Resurser 4.1. Personella resurser 1 tf. kommunikationschef/avdelningschef 3,5 kommunikatörer 1 marknadsförare 3 webbredaktörer (varav 1 knuten till redesignprojektet fram till ) 1 projektledare (anställd till och med ) 1 adjunkt/ceremonimästare 1 samordnare för samverkansstöd 1 kommunikationsstrateg 1 EU-samordnare 1 handläggare inom samverkan/uppdragsutbildning Extrapersonal och praktikanter Under 2013 kommer ett antal extraanställda webbredaktörer att tas in för att iscensätta redesign-projektet. Studentambassadörer knyts till avdelningen under rekryteringsperioden. En praktikant kommer att finnas på plats fram till juni, liksom en praktikant från Arbetsförmedlingen under våren. 4.2 Övriga resurser System och tjänster Under året kommer vi att skriva dokumentera vem och vilka roller so m gäller för de system som avdelningen ansvarar för.

11 (11) Avdelningen har idag systemansvar för: IBM Websphere Web Content Manager som ersätts med Episerver Sökmotorn IBM Omnifind QuickR Best-A, informationsbeställningar och SmartSign publiceringssystem för informationsskärmar HB appen för iphone och Android. Avdelningen hanterar även de externa tjänsterna: Colorbox Bildbyrå Exigus Bildbank för våra egna bilder MyNewsdesk tjänst för att förmedla pressinformation. Retriever tjänst för omvärldsbevakning. Sociala medier: Facebook Twitter YouTube Bambuser Instagram. 5. Uppföljning och beskrivning av nyckeltal Under året kommer vi att arbeta med att få fram nyckeltal för våra mål. När det gäller extern kommunikation kommer vi att se hur vi mäter våra marknadsföringsinsatser och varumärke. Rekrytering: Minst 50% av besökarna på sneak peak ska söka till HB (inte nödvändigtvis som förstahandssökande). 6. Budget och ekonomisk utveckling Se bilaga 1. Avgränsningar Avdelningen har äskat medel för varumärkesarbetet 2013 med kronor.

Verksamhetsplan för Avdelningen för externa relationer år

Verksamhetsplan för Avdelningen för externa relationer år HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (13) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson 2011-12-21 Jonas Rimbäck Enhetschefen för Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för Avdelningen för externa

Läs mer

Sociala medier Antal som gillar oss på Facebook, Twitter och Instagram.

Sociala medier Antal som gillar oss på Facebook, Twitter och Instagram. HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (12) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson 2014-05-15 Förvaltningschef Denna verksamhetsplan har arbetats fram utifrån Verksamhetsstödets verksamhetsplan

Läs mer

Informationsavdelningen år 2011

Informationsavdelningen år 2011 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN sida 1 (8) Enhetschefen för Gemensamma förvaltningen Informationsavdelningen år 2011 Denna verksamhetsplan har utarbetats tillsammans med medarbetarna vid avdelningen.

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer 2012 (per april)

Uppföljning av verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (14) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson -06-04 Förvaltningschef Uppföljning av verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer (per april) 1. Uppdrag/Ansvarsområden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan juli 2016 Grants and Innovation Office

Uppföljning Verksamhetsplan juli 2016 Grants and Innovation Office Chef Grants and Innovation Office Annika Bergman Uppföljning Verksamhetsplan juli 2016 Grants and Innovation Office Bakgrund Verksamhetsplan för Grants and innovation office 2016-2018 baseras på verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2012-2014

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2012-2014 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT 1 Gemensamma förvaltningen Petter Schönborg, enhetschef 2011-12-02 Dnr 842-11-21 Rektor Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2012-2014 GF:s verksamhetsplan har arbetats

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Grants and innovation office

Verksamhetsplan för Grants and innovation office 1 Verksamhetsplan för Grants and innovation office Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller sig,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -09-12 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013 HÖGSKOLAN I BORÅS -01-09 Åsa Dryselius, avdelningschef HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med s medarbetare och utgår ifrån verksamhetsplan för (GF), GF:s plan

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen

Förslag till verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT Sid 1(5) Gemensamma förvaltningen Enhetschef Petter Schönborg -12-14 Dnr 750-12-21 Förslag till verksamhetsplan 2013-2015 för gemensamma förvaltningen 1. Bakgrund GF:s verksamhetsplan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018 Grants and Innovation Office

Verksamhetsplan 2016-2018 Grants and Innovation Office Chef Grants and Innovation Office Annika Bergman Verksamhetsplan -2018 Grants and Innovation Office Bakgrund Verksamhetsplan för Grants and innovation office -2018 baseras på verksamhetsplan för Högskolan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Uppföljning av handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen 2012

Uppföljning av handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen 2012 1(4) HÖGSKOLAN I BORÅS Bilaga 2 Personalavdelningen Liisa Håkansson, personalhandläggare 2013-03-05 Dnr Uppföljning av handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen 2012

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Kommunikationsplan 1(8)

Kommunikationsplan 1(8) Datum 2014-09-19 1(8) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Administrativa chefer vid NJ-fakulteten

Administrativa chefer vid NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Dekanus STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-2693 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi HÖGSKOLAN I BORÅS Kommunikationsstrategi Högskolan i Borås Dnr: 295-15 1. Inledning och syfte Denna kommunikationsstrategi är till för alla som arbetar med kommunikation på Högskolan i Borås. Den anger

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 2016 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN DATUM: 2013-11-07 AVSÄNDARE: JÖRGEN THOLIN KONTAKTPERSON: JOHAN JOHANSSON Gemensamma förvaltningen Gemensamma förvaltningen ska tillhandhålla

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningen Samverkansavdelningen Bildades juli 2013 Ur Högskolelagen: I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN Sid 1 (6) Informationsavdelningen S Dellby Informationsavdelningen år 2010

HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN Sid 1 (6) Informationsavdelningen S Dellby Informationsavdelningen år 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN Sid 1 (6) år 2010 1. Uppdraget: Verksamhetsidé och huvuduppgifter är Högskolans i Borås kompetenscentrum för kommunikativa strategier, medierelationer, marknadsföring

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -12-20 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för avdelningen för

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer