2 Internationell policy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Internationell policy"

Transkript

1

2 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag Dokumentet gäller till och med: Internationell policy

3 Internationell policy Bakgrund Dagens utveckling mot ett ökat antal kontakter över nationsgränser och mellan kulturer innebär både möjligheter och utmaningar för Borås. Historiskt har det internationella arbetet gått från traditionellt vänortsutbyte till att vara mer fokuserat på möjligheterna till internationella kontakter och samarbeten som verktyg för både utveckling och inflytande. Genom möten över kulturgränser med aktörer som har andra erfarenheter får vi tillgång till kreativa samarbeten samtidigt som vi ökar tillgången till ny kunskap, innovativa lösningar och har möjligheten att jämföra oss med omvärlden. I förlängningen innebär detta en förbättrad kommunal service för både medborgare och näringsliv. Kommunen har också en roll i att öppna dörrar för näringslivet genom internationella samarbeten. Inom olika kulturer kan kontakter mellan de politiska ledningarna underlätta för Boråsföretag att göra affärer på andra marknader. Syfte Det internationella arbetet bedrivs i syfte att skapa ett konkurrenskraftigt attraktivt Borås och en hållbar tillväxt för staden och dess näringsliv. I Borås Stad ska det internationella arbetet vara en integrerad och naturlig del i alla verksamheter. Samarbete med andra kulturer, speciellt det som sker med finansiellt stöd från EU, är identifierat som ett verktyg till förbättringar och ett sätt att profilera Borås gentemot omvärlden, samtidigt som deltagande i europeiska projekt innebär att man deltar i formandet av den framtida europeiska politiken. Genom internationellt samarbete ska kommunen tillvarata möjligheterna till omvärldsbevakning, ny kunskap och utveckling för att förbättra servicen för medborgare och företag. Detta bidrar till att göra kommunen attraktiv vid nyrekryteringar, nyetableringar samt när internationella aktörer söker efter nya partners till potentiella utvecklingsprojekt och långsiktiga samarbeten. Samtidigt uppmärksammas också att den europeisering av kommunal verksamhet som sker är av stor vikt att bevaka både för kommunen som helhet men också för förvaltningarna. Genom att bevaka och samarbeta med omvärlden i för Borås viktiga frågor ökar vi alltså möjligheterna till inflytande över den politik som fattas på framför allt europeisk nivå. De internationella aktiviteterna ska bidra till att: Utveckla den kommunala verksamheten och näringslivet Profilera Borås Bevaka och påverka omvärlden I de fall internationella samarbeten inte direkt kan kopplas till dessa områden bör det motiveras vad aktiviteten bidrar med till staden. Internationellt arbete kan också ha inslag av bistånd där drivkraften mer är ett globalt ansvar än samarbete för gemensam utveckling. Så ofta som möjligt bör dock internationellt arbete bygga på ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter men det utesluter inte aktiviteter av biståndskaraktär och de mervärden dessa kan erbjuda. Internationell policy 3

4 Genomförande och uppföljning Internationella aktiviteter som genomförs av Borås Stads verksamheter ska vara kopplade till de behov som finns för utveckling och omvärldsbevakning. Då det inom staden bedrivs en mängd olika verksamheter är det vikigt att poängtera att det internationella arbetet kommer att skilja sig åt i både omfattning och inriktning mellan stadens olika verksamheter. Trots detta finns det ett antal aktiviteter som är gemensamma oavsett ambition och möjlighet. Dessa aktiviteter är: 1. Transnationella projekt 2. Europeiska och globala nätverk 3. Konferenser och utbildningar med internationellt deltagande 4. Benchmarking/studiebesök och utbyten med aktörer utanför Sverige Att följa upp alla internationella aktiviteter som genomförs i en organisation innebär ett betydande arbete och därför är det naturligt att den uppföljning som sker av det internationella arbetet bör integreras vid rapportering av ordinarie verksamhet. Verksamheterna ska kunna besvara frågor kring utbyten, projekt och nätverk som man deltagit eller deltar i. Detta innebär att det finns information om vad har dessa lett fram till, vad mål och syfte varit alternativt finnas tillgängligt på annat sätt. Ansvar för det internationella arbetet Kommunfullmäktige Fastställer den internationella policyn. Kommunstyrelsen Fastställer övergripande prioriteringar för det internationella området samt ansvarar för uppföljning och revidering av policyn. Förvaltningar och bolagens roll Det internationella arbetet bedrivs i första hand med inriktning mot den egna verksamhetens möjligheter att skapa mervärden genom olika aktiviteter, som exempelvis projekt och nätverk. Det ligger på ledningens ansvar att se till att de aktiviteterna som genomförs inom det internationella arbetet syftar till att uppfylla de mål som finns för verksamheten samt att den ligger i linje med den internationella policyn. Det är också viktigt att förvaltningen i samarbete med Internationell samordnare prövar möjligheterna till att genomföra projekt och initiativ med en internationell dimension i syfte att nå extern finansiering för genomförande av olika projekt. Tidsperspektiv Den internationella policyn ska revideras senast Internationell policy

5 Bilaga Regionala nätverk och organisationer Borås Stad är även aktiv på den internationella arenan genom olika organisationer. Dessa har formen av exempelvis nätverk eller medlemsorganisationer och stödjer på olika sätt det internationella arbetet i regionen. På regional nivå är det framför allt tre organisationer som är mer framträdande än andra: West Sweden West Sweden, Västsveriges EU- och Representationskontor, är öppet för alla kommuner inom Värmland, Halland och Västra Götalandsregionen. Idag har organisationen 71 medlemmar inklusive Västra Götalandsregionen, region Halland och region Värmland. West Sweden bildades 1992 och etablerade sig redan 1993 i Bryssel som ett av de första svenska regionkontoren. Borås har genom sitt medlemskap tillgång till de tjänster som West Sweden erbjuder. Dessa är bland annat: Stöd i utveckling av transnationella EU-projekt Nyhetsbrev och hemsida Hjälp att ställa samman program vid studiebesök i Bryssel Hitta partners och kontakter både i Bryssel och övriga Europa. West Sweden är med sitt breda kontaktnät och spetskompetens en viktig resurs för Borås Stad och dess arbete med EU:s sektorsprogram. Sjuhärads kommunalförbund Förbundet är en kommunal samverkansorganisation vars uppgift är att ta tillvara medlemskommunernas gemensamma intressen och främja deras samverkan. För att utveckla och ge Sjuhärad styrka att påverka regionalt, nationellt och internationellt agerar kommunalförbundet inom områdena näringslivsutveckling, turism, infrastruktur/kommunikationer, internationalisering och EU-frågor, kultur, utbildning och forskning samt kommunal kärnverksamhet och social välfärd. Sjuhärads kommunalförbund arbetar aktivt med att öka den internationella verksamheten i Sjuhärad. Man deltar i ett antal regionala nätverk och arbetar även för att utveckla och upprätthålla internationella kontakter till förmån för medlemskommunerna. Förbundet arrangerar utbildningar och kompetensutveckling och är sammankallande för nätverket InternationellaSjuhärad, som består av internationella samordnare från medlemskommunerna. Sjuhärads kommunalförbund är en viktig aktör för Borås Stads internationella samarbete bland annat när det gäller samverkan med övriga kommuner i regionen men också genom nätverk som förbundet är aktiva i. Internationell policy 5

6 Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionens enskilt största uppgift är att hantera sjukvården i regionen. Man arbetar även med att främja tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Det bedrivs i samarbete med bland annat företag, organisationer, kommuner, högskolor, universitet och statliga organ. Man bevakar regionens intressen genom deltagande i olika internationella organisationer samtidigt som man även fungerar som kontaktpunkt för flera av strukturfonderna i Västra Götaland. Definitioner: Internationella aktiviteter Detta begrepp innefattar det som kallas för internationellt arbete, samverkan och samarbete. Deras gemensamma definition utgår från aktiviteter som genomförs med organisationer från andra länder, i och utanför EU, eller aktiviteter som tydligt syftar till att underlätta dessa aktiviteter. De kan ha formen av projekt, nätverk, utbildningar, deltagande vid konferenser m.m. Europeiska projekt Detta är projekt som genomför med partners utanför Sveriges gränser och i huvudsak med stöd från olika typer av fonder och program. EU-projekt Benämning är en beskrivning av att EU medfinansierar eller på annat sätt stödjer projektet. Det har dock ingen automatisk koppling till internationell verksamhet då EU-projekt inte alls behöver innebära samarbete med länder utanför Sverige. 6 Internationell policy

7 Internationell policy 7

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen

KS 3 5 MARS 2014. Policy och riktlinjer för internationellt arbete. Kommunstyrelsen KS 3 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN-2014-0129 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för internationellt arbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg 2013-01-24 1 (7) PM Annika Londono Nacka kommun Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg Sammanfattning Under 2011 genomfördes översynen Utveckling utan gränser av Nacka kommuns övriga

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer