internationell strategi 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "internationell strategi 1"
  • Ann Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Internationell strategi internationell strategi 1

2 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder, många företag är globaliserade och internationalisering har blivit en naturlig del i vardagen. Det är därför viktigt att vår organisation integrerar det internationella perspektivet, med det Europeiska samarbetet i fokus. Den internationella strategin innehåller riktlinjer för hur vi ska arbeta. Genom att fastställa mål, prioriteringar och arbetssätt ökar förutsättningen att bedriva ett framgångsrikt internationellt arbete. Många av våra uppgifter och utmaningar delas med andra städer i Europa och genom ett aktivt samarbete med dem kan vi ta del av deras kunskaper och erfarenheter till nytta för vår kommunala utveckling. Möjlighet att arbeta med ett internationellt perspektiv leder också till kompetensutveckling för våra anställda samt gör Lidingö stad till en attraktiv arbetsgivare. Syfte Syftet med Lidingö stads internationella arbete är att bidra till att stadens övergripande vision och strategiska mål uppfylls. Det internationella arbetet ska ses som ett verktyg för att främja verksamhetsutveckling och kompetensutveckling samt ska skapa ett mervärde för invånare och företag på Lidingö. Syftet är också att ge invånare och medarbetare ett ytterligare perspektiv på den egna tillvaron. 2 internationell strategi

3 Mål l De internationella kontakterna ska bidra till ökad förståelse mellan människor och kulturer och öka intresset för internationella frågor bland barn och ungdomar genom skol- och ungdomsutbyten samt vänortssamarbete. Kontakterna ska även bidra till att de kunskapsrelaterade målen inom skolan uppfylls. l Fler projektinitiativ med internationella partner ska tas och vi ska i högre utsträckning tillvarata möjligheten att söka medfinansiering från EU:s fonder och program samt annan extern finansiering. l Antalet internationella kontaktytor ska kontinuerligt öka, exempelvis genom deltagande i Europeiska nätverk och konferenser. l Invånare och näringsliv ska ha god tillgång till EU-information. Prioriterade områden Stadens vision och strategiska mål är vägledande för prioriteringen av det internationella arbetet. Särskilt utpekat är hälsa, skola och ungdomar samt miljö och hållbar stadsutveckling. Hälsa Hälsa är kärnvärdet i varumärket Lidingö och i vår vision hälsans ö. I Lidingö ska människor ges förutsättningar för en god hälsa och genom att lära och inspireras av andra städers arbete kan vi utveckla vårt hälsoarbete och samtidigt stärka vår profil som hälsans ö. Genom strategiskt arbete med liknande verksamheter kan vi även utveckla våra metoder och hitta framgångsfaktorer som leder till ett gott och tryggt liv för äldre. internationell strategi 3

4 Skola och ungdomar För att väcka intresse och förståelse för andra kulturer och språk är det viktigt att barn och ungdomar får kunskap om världen utanför Sveriges gränser. Stadens roll är att förbereda barn och ungdomar för ett samhälle med kontakter över kultur- och nationsgränser. Därför är det av största vikt att skolan och andra ungdomsverksamheter verkar för barn- och ungdomsutbyten och internationalisering på andra sätt, vilket också leder till verksamhets- och kvalitetsutveckling. Miljö och hållbar stadsutveckling Många av världens städer står liksom Lidingö inför utmaningen att växa hållbart. Städerna kan stödja och inspirera varandra genom att dela erfarenheter och kunskap inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Stadens internationella arbete inom miljöområdet bör därför inriktas mot frågor som gäller hållbar stadsutveckling. Det handlar både om hur staden konkret kan byggas hållbart, exempelvis energieffektivt och giftfritt, men också om hur stadsplanering och stadens olika servicesystem främjar en hållbar livsstil. Arbetssätt Det finns en rad möjligheter att samverka med andra städer i Europa, bland annat ger EU:s fonder och program ekonomiskt stöd till olika projekt. Lidingös internationella arbete ska styras utifrån behov, präglas av nyfikenhet och samtidigt vara målinriktat, såväl vid studiebesök som vid medverkan i projekt. l Utvecklingsprojekt och utbyten ska ha en strategisk utgångspunkt som syftar till ömsesidigt utbyte och utveckling av den egna verksamheten. 4 internationell strategi

5 l Vänortsutbyten ska öka den kulturella förståelsen och utveckla mellanfolkliga kontakter. Förutom detta, strävar vi efter att utveckla vänortssamarbetet till att bli ett mer strategiskt partnerskap. l För att göra Lidingö känt i Europa och skapa nya kontakter för framtida samarbeten är det viktigt att öka de internationella kontaktytorna, exempelvis genom ett målinriktat och aktivt deltagande i europeiska nätverk eller genom att göra och ta emot studiebesök. l Stadens omvärldsbevakning ska inkludera det internationella perspektivet, inte minst inom EU. internationell strategi 5

6 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens internationella arbete och ansvarar för de långsiktiga relationerna med stadens vänorter. Nämnderna bevakar den internationella utvecklingen inom sitt område och verkar för att frågorna integreras i verksamheten. Förvaltningscheferna svarar för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och för att utse en internationell kontaktperson för sin förvaltning. Internationella samordnaren ansvarar för samordning av det internationella arbetet såväl internt som externt, informationsspridning, omvärldsbevakning och projektstöd. Internationella kontaktpersonerna företräder sin förvaltning i den internationella gruppen. Kontaktpersonen ska, med stöd av den internationella samordnaren, ansvara för informations- och kunskapsförmedling för att stimulera förvaltningens internationella arbete. Uppföljning och tidsaspekt Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet rapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Rapporteringen ska innehålla: l Pågående EU-projekt och andra internationella projekt l Övrigt internationellt arbete l Konkreta effekter på verksamheten För att tydliggöra lärdomarna med det internationella arbetet görs årligen en sammanställning med goda exempel. Detta görs av den internationella samordnaren i samarbete med förvaltningarnas internationella kontaktpersoner. Strategin gäller internationell strategi

7 internationell strategi 7

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Biblioteksplan. 1 Bakgrund

Biblioteksplan. 1 Bakgrund Biblioteksplan 2010-2015 1 Biblioteksplan 1 Bakgrund... 3 Bibliotekslagen... 3 Biblioteken och Lidingös vision... 3 Arbetsprocessen... 3 2 Förutsättningar och genomförande... 4 Bibliotekens roll i en föränderlig

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer