Formelsamling Tillämpad statistik, A5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formelsamling Tillämpad statistik, A5"

Transkript

1 Formelsamlig Tillämpad statistik, A5 Statistiska istitutioe, Uppsala uiversitet Nödvädiga tabeller fis i Tabell- och formelsamlig för A4/A8. Observera att iga ateckigar får fias i formelsamlige vid tetamestillfället! Iehåll 1 Dataisamlig Obudet slumpmässigt urval uta återläggig (OSU-UÅ) Stratifierat urval med OSU-UÅ frå respektive stratum Systematiskt urval Gruppurval där grupper väljs med OSU-UÅ Kofidesitervall Hypotesprövig Allokerig vid stratifierat urval Regressiosaalys 6.1 Varias, kovarias och Pearsos produktmometkorrelatio.. 6. Lijär regressio Modelle Skattig av modelle Residualer, kvadratsummeuppdelig och förklarigsgrad 7..4 Estimatio och test av eskilda parametrar Prediktio för e okäd y i med giva värde på x Test av modeller Multikollijäritet Några valiga icke-lijära modeller Logistisk regressio Variasaalys Evägs ANOVA, efaktorförsök Blockförsök, radomiserade block Tvåvägs ANOVA med samspel Kruskal-Wallis test Aalys av surveydata Fördeligstest Oberoedetest Homogeitetstest

2 5 Tidsserier Kompoeter Skattig av tredkompoete Tredbestämig med mista kvadrat-metode Tredbestämig med glidade medelvärde Skattig av säsogskompoete Stegvis resig Regressiosaalys Expoetiell utjämig Ekel expoetiell utjämig (ivå) Holt-Witers metod (ivå, tred) Holt-Witers metod (ivå, tred, säsog) Progosutvärderig

3 1. Dataisamlig Vi betraktar e ädlig populatio beståede av N elemet med värde x i, i = 1,, N och parametrara µ = 1 N N x i, τ = Nµ = N x i och om alla x i är biära p = 1 N N x i. Ett urval med elemet väljs med ett saolikhetsurval frå populatioe. Om /N > 0,1 aväds ädlighetskorrektio Obudet slumpmässigt urval uta återläggig (OSU-UÅ) 3 Parameter θ Estimator ˆθ Estimators varias V (ˆθ) Variasskattig ˆV (ˆθ) Fördelig av ˆθ i stora stickprov µ x = x ( ) i N σ ( 1 ) s Appr. N (µ, V ( x)) om > 30 N ( 1 ) N N σ τ ˆτ = N x N ( N 1 ) s Appr. N (µ, V (ˆτ)) om > 30 N 1 N p ˆp = x ( ) i N p(1 p) ( 1 ) ˆp(1 ˆp) Appr. N (p, V (ˆp)) om p(1 p) > 5 N 1 N 1 Notatio: σ = N (x i µ) /N, s = (x i x) /( 1) 1.. Stratifierat urval med OSU-UÅ frå respektive stratum Parameter θ Estimator ˆθ Estimators varias V (ˆθ) Variasskattig ˆV (ˆθ) Fördelig av ˆθ i stora stickprov K N j K ( ) ( ) µ x st = N x Nj Nj j σ j K ( ) ( Nj j 1 ) j s j Appr. N (µ, V ( x st)) om alla j > 0 N N j 1 j N N j j K K ( ) τ ˆτ st = N j x j Nj Nj j σ j K ( Nj 1 ) j s j Appr. N (τ, V (ˆτ st)) om alla j > 0 N j 1 j N j j K N j K ( ) ( ) p ˆp st = N ˆp Nj Nj pj (1 p j ) K ( ) ( Nj j 1 ) j ˆpj (1 ˆp j ) Appr. N (p, V (ˆp st)) om alla j p j (1 p j ) > 5 N N j 1 j N N j j 1 Notatio: Populatioe består av K strata. N j, j, p j, x j, ˆp j, σj och s j är stratumspecifika storheter.

4 1.3. Systematiskt urval Parameter θ Estimator ˆθ Estimators varias V (ˆθ) Variasskattig ˆV (ˆθ) Fördelig av ˆθ i stora stickprov µ x sys = x i [1 + ICC( 1)] σ Se OSU-UÅ om ram slumpvis ordad Se OSU-UÅ om ram slumpvis ordad τ ˆτ sys = N x sys N [1 + ICC( 1)] σ Se OSU-UÅ om ram slumpvis ordad Se OSU-UÅ om ram slumpvis ordad p ˆp sys = x i Utelämas Se OSU-UÅ om ram slumpvis ordad Se OSU-UÅ om ram slumpvis ordad Notatio: σ = N (x i µ) /N. Det fis H möjliga systematiska urval. µ h är medelvärdet i urval h. Itraklusterkorrelatioe ges av (H 1)MSB SST ICC =, där SST = N ( 1)SST (x i µ), MSB = [/(H 1)] H h=1 (µ h µ) Gruppurval där grupper väljs med OSU-UÅ 4 Parameter θ Estimator ˆθ Estimators varias V (ˆθ) Variasskattig ˆV (ˆθ) Fördelig av ˆθ i stora stickprov µ x vvr = N τ i N ( ) N σ u N (1 M M N 1 M ) s u Appr. N (µ, V ( x vvr)) om > 0 N x kvot = τ i m Utelämas Utelämas Utelämas i ( ) N σ τ ˆτ vvr = N x vvr N ( u N 1 ) s u Appr. N (µ, V ( x vvr)) om > 0 N 1 N ˆτ kvot = M x kvot Utelämas Utelämas Utelämas p ˆp vvr = N τ i Utelämas Utelämas Utelämas M ˆp kvot = τ i m Utelämas Utelämas Utelämas i Notatio: Populatioe består av N grupper och M elemet. Varje grupp består av m i elemet och τ i är totalvärdet för elemete i grupp i. I urvalet dras grupper. σu = N (τ i τ/n) /N, s u = (τ i τ i/) /( 1)

5 1.5. Kofidesitervall Om ˆθ är e ormalfördelad vätevärdesriktig estimator för θ ges ett 100(1 α)% kofidesitervall av ˆθ ± z α/ V (ˆθ) där z α/ är z-värdet som associeras med svassaolikhete α/ i höger svas i ormalfördelige. Om ˆθ är ormalfördelad, me V (ˆθ) är okäd och stickprovet är litet aväds t-fördelige med 1 frihetsgrader. Om populatioes fördelig är okäd, me stickprovet är stort, ka uder vissa förutsättigar ett approximativt 100(1 α)% kofidesitervall för θ ges av ˆθ ± z α/ ˆV (ˆθ) Hypotesprövig Vi ställer upp ollhypotese H 0 : θ = θ 0. Om ˆθ är e ormalfördelad vätevärdesriktig estimator aväds testfuktioe z = ˆθ θ 0 V (ˆθ) som är N(0, 1) om H 0 är sa. Om ˆθ är ormalfördelad, me V (ˆθ) är okäd och stickprovet är litet är testfuktioe t-fördelad med 1 frihetsgrader om H 0 är sa. Om populatioes fördelig är okäd, me stickprovet är stort, ka uder vissa förutsättigar testfuktioe z = ˆθ θ 0 ˆV (ˆθ) avädas, vilke är approximativt N(0, 1) om H 0 är sa Allokerig vid stratifierat urval Atalet elemet som väljs frå stratum j vid optimal allokerig är N j σ j / c j j = K N jσ j / c j där c j är kostade för udersöka ett elemet, σ j är stadardavvikelse och N j populatiosstorleke i stratum j. Neyma-allokerig tar ite häsy till kostad och proportioell allokerig tar ite häsy till vare sig kostad eller stadardavvikelse. 5

6 . Regressiosaalys Vi itroducerar ågra avädbara summor: SS yy = SS xx = SS xy = (y i ȳ) = (x i x) = yi ȳ = ( 1)s y x i x = ( 1)s x (x i x)(y i ȳ) = x i y i xȳ = ( 1)s xy.1. Varias, kovarias och Pearsos produktmometkorrelatio För två kvatitativa slumpvariabler x och y är variase, kovariase och Pearsos korrelatio V (x) = σ x = E[(x E(x)) ] = E(x ) E(x) V (y) = σ y = E[(y E(y)) ] = E(y ) E(y) Cov(x, y) = σ xy = E[(x E(x))(y E(y))] = E(xy) E(x)E(y) ρ xy = σ xy σ x σ y I ett slumpmässigt urval med parvisa observatioer (x 1, y 1 ), (x, y )..., (x, y ) skattas ovaståede parametrar med s x = 1 1 s y = 1 1 s xy = 1 1 (x i x) = SS xx 1 (y i ȳ) = SS yy 1 (x i x)(y i ȳ) = SS xy 1 r xy = s xy SS = xy s x s y SSxx SS yy För att testa ollhypotese H 0 : ρ xy = 0 aväds testfuktioe t = r xy 1 rxy som t-fördelad med frihetsgrader om 1) ollhypotese är sa och ) x i och y i kommer frå e bivariat ormalfördelad populatio. 6

7 .. Lijär regressio Nödvädiga förutsättigar beteckas (i)-(v)...1. Modelle Modelle består av k oberoede variabler x 1,..., x k som är relaterade till e beroede variabel y eligt e (i) lijär modell y = β 0 + β 1 x β k x k + ε Felterme ε är slumpmässig med (ii) oberoede fel och (iii) E(ε x 1,..., x k ) = 0. Feltermes varias är σ ε om (iv) lika varias för alla värde på x 1,..., x k.... Skattig av modelle Vi har ett eligt modelle slumpmässigt stickprov av storleke med oberoede observatioer. Modelle skattas med mista-kvadratmetode: ŷ = ˆβ 0 + ˆβ 1 x ˆβ k x k..3. Residualer, kvadratsummeuppdelig och förklarigsgrad Residual: ˆε i = y i ŷ Residualkvadratsumma: SSE = ˆε i = Residualvarias: s ε = MSE = Kvadratsummeuppdelig: SS yy = }{{} Total variatio (y i ŷ) SSE (k + 1). Om (iv) är E(s ε) = σ ε (ŷ i ȳ) Förklarigsgrad: R = 1 SSE SS yy }{{} Av modelle förklarad variatio Justerad förklarigsgrad: R a = Estimatio och test av eskilda parametrar 1 (k + 1) (1 R ) + SSE }{{} Oförklarad variatio Parameter θ Estimator ˆθ Estimators varias V (ˆθ) Variasskattig ˆV (ˆθ) β 0 ˆβ0 = ȳ ˆβ 1 x σ ε x i SS xx s ε x i SS xx β 1 ˆβ1 = SS xy/ss xx σε/ss xx s ε/ss xx ( ) ( ) 1 µ y x=xp ŷ σε (xp x) 1 + s (xp x) ε + SS xx SS xx 7

8 Medelfelet är ˆV (ˆθ) = sˆθ. För k > 1 utelämas formler för estimatorer och variasskattigar. Däremot gäller formlera för itervallskattig och hypotesprövig eda. Om (i)-(iv) är uppfyllda och ε är (v) ormalfördelad är estimatorera N(θ, V (ˆθ)). Eftersom V (ˆθ) är okäd gäller att: ett tvåsidigt 100(1 α)% KI för θ ges av ˆθ ± t (k+1),α/ ˆV (ˆθ). för att testa H 0 : θ = θ 0 aväds att t = ˆθ θ 0 t (k+1) om H 0 sa. ˆV (ˆθ) Om (v) ite är uppfylld me är stort är estimatorera approximativt N(θ, V (ˆθ))...5. Prediktio för e okäd y i med giva värde på x Ett 100(1 α)% prediktiositervall för y i ges av ŷ±t (k+1),α/ ( ˆV (ŷ) + s ε)..6. Test av modeller För test krävs att (i)-(v) gäller. Test av hel modell Hypoteser: H 0 : β 1 = β = = β k = 0 vs H 1 : Mist e β j 0 Testfuktio: F = (SS yy SSE)/k SSE/( (k + 1)) = MS(Model) F k,( (k+1)) MSE Förkasta H 0 om F obs > F k,( (k+1)),α Test av estade modeller Vi vill jämföra e reducerad modell E(y x) = β 0 + β 1 x β g x g med e full modell E(y x) = β 0 + β 1 x β g x g + β g+1 x g β k x k Hypoteser: β g+1 = β g+ = = β k = 0 vs H 1 : Mist e av de testade parametrara är skild frå oll. Testfuktio: F = (SSE R SSE C )/(k g) SSE C /( (k + 1) F (k g),( (k+1)) där SSE R och SSE C är SSE i reducerad respektive full modell och (k g) är atalet parametrar som testas. Förkasta H 0 om F obs > F (k g),( (k+1)),α..7. Multikollijäritet Variace iflatio factor för ˆV ( ˆβ): V IF j = 1/(1 Rj ) där R j är förklarigsgrade som fås vid regressio av x j på övriga obereode variabler. V IF > 10 idikerar problem som bör åtgärdas. 8

9 ..8. Några valiga icke-lijära modeller Modell med polyom av grad p: y = β 0 + β 1 x + β x + + β p x p + ε Log-lijär modell: l y = β 0 + β 1 x + ε Log-log-lijär modell: l y = β 0 + β 1 l x + ε..9. Logistisk regressio För att förklara e biär beroede variabel y (där 1 idikerar e hädelse och 0 idikerar fråvaro av e hädelse) med k beroede variabler x 1,..., x k aväds de (i) lijära modelle för log-oddset för e hädelse ( ) Pr(y = 1 x 1,..., x k ) l = β 0 + β 1 x β k x k 1 Pr(y = 1 x 1, x,..., x k ) Vi förutsätter att observatioera är (ii) oberoede och (iii) ett stort stickprov med mist 10 hädelser per variabel. Eligt modelle är saolikhete för e hädelse eβ0+β1x1+ +β kx k Pr(y = 1 x 1,..., x k ) = 1 + e β0+β1x1+ +β kx k Estimatio och test av eskilda parametrar β j skattas med maximum-likelihoodestimator ˆβ ML j ˆβ ML j vilke är approximativt N(β j, V ( )) om är stort. Eftersom detta gäller i stora stickprov aväds z-fördelige vid hypotesprövig och iterskattig. Oddskvote är OR j = e βj och ett kofidesitervall för OR j erhålls geom avädig av expoetialfuktioe på gräsera av ett kofidesitervall för β j. Test av estade modeller Vi vill jämföra e reducerad modell E(y x) = β 0 + β 1 x β g x g med e full modell E(y x) = β 0 + β 1 x β g x g + β g+1 x g β k x k Hypoteser: β g+1 = β g+ = = β k = 0 vs H 1 : Mist e av de testade parametrara är skild frå oll. Testfuktio: X = X full X reducerad som är χ -fördelad med (k g) är atalet parametrar som testas. Förkasta H 0 om X obs > χ (k g),α 9

10 3. Variasaalys 3.1. Evägs ANOVA, efaktorförsök Betrakta e faktor α i med a ivåer (i = 1,,..., a) och e beroede variabel y. Vi har i (i = 1,,..., i ) observatioer per ivå, dvs totalt = a i observatioer. Observatio j för ivå i ka beskrivas med modelle y ij = µ + α i + e ij där µ är populatiosmedelvärdet för y. Felterme e ij är slumpmässig med (i) oberoede fel, (ii) samma varias för alla i samt är (iii) ormalfördelad. Förutsättigara (i)-(iii) ka förkortas e ij NID(0, σe). Källa fg SS MS F -värde Behadlig a 1 SSA MSA Error a SSE MSE Totalt 1 SST MSA MSE SSA = SSE = SST = A = a i (ȳ i ȳ) = C B a i (y ij ȳ i ) = A C a i (y ij ȳ) = A B a i y ij B = 1 a i y ij a 1 i C = i y ij 100(1 α)% kofidesitervall för µ i respektive µ 1 µ ges av ( MSE 1 ȳ i ± t a,α/ och (ȳ 1 ȳ ) ± t a,α/ MSE + 1 ) i 1 För att testa H 0 : µ 1 = µ aväds testfuktioe ȳ 1 ȳ t = ( 1 MSE + 1 ) t a 1 10

11 3.. Blockförsök, radomiserade block Totalt atal observatioer: a b =. Modell : y ij = µ + α i + b j + e ij i = 1,,..., a j = 1,,..., b Förutsättigar: e ij NID(0, σe) Källa fg SS MS F -värde Behadlig a 1 SSA MSA Block b 1 SSB MSB Error (a 1)(b 1) SSE MSE Totalt 1 SST SSA = b SSB = a SSE = SST = A = C = 1 b a (ȳ i. ȳ) = C B b (ȳ.j ȳ) = D B a a a MSA ( MSE ) MSB MSE b (y ij ȳ i. ȳ.j + ȳ) = SST SSA SSB b (y ij ȳ) = A B b y ij a b B = 1 a y ij b D = 1 a y ij ( b a ) y ij 100(1 α)% kofidesitervall för µ 1 µ ges av ( 1 (ȳ 1 ȳ ) ± t (a 1)(b 1),α/ MSE b + 1 ) b 11

12 3.3. Tvåvägs ANOVA med samspel Modell 1 : y ijk = µ + α i + β j + (αβ) ij + e ijk Modell : y ijk = µ + α i + b j + (αb) ij + e ijk Modell 3 : y ijk = µ + a i + β j + (aβ) ij + e ijk Modell 4 : y ijk = µ + a i + b j + (ab) ij + e ijk där i = 1,,..., a j = 1,,..., b, k = 1,,..., c. Förutsättigar: e ijk NID(0, σe) Källa fg SS MS F -värde Faktor A a 1 SSA MSA Faktor B b 1 SSB MSB Samspel (a 1)(b 1) SSAB MSAB Error ab(c 1) SSE MSE Totalt abc 1 SST MSA MSE MSB MSE MSAB MSE Om mist e faktor är slumpmässig divideras MSA och MSB med MSAB. 100(1 α)% kofidesitervall för µ ij respektive µ ij µ kl ges av ȳ ij ± t ab(c 1),α/ MSE c ( 1 och (ȳ ij ȳ kl ) ± t ab(c 1),α/ MSE c + 1 ) c 3.4. Kruskal-Wallis test Om utfallet y är mätt på (i) mist ordialskaleivå, (ii) stickprove är oberoede och (iii) utvalda med OSU, har (iv) samma fördelig i alla populatioera samt om vi har (v) mist fem observatioer i alla stickprov ka vi testa med testfuktioe H = H 0 : η 1 = η = = η a H 1 : Alla η i är ej lika 1 ( + 1) a R i i 3( + 1) χ a 1 där ragsummora, R i (i = 1,,..., a) beräkas frå observatioer som är ragordade frå lägst till högst (medelrager vid ties). H 0 förkastas om H > χ a 1,α 1

13 4. Aalys av surveydata 4.1. Fördeligstest Testfuktioe är K χ (O i E i ) obs = E i χ K m 1 där m är atal skattade parametrar. H 0 förkastas om χ obs > χ K m 1,α. 4.. Oberoedetest Testfuktioe är r k χ (O ij obs = Êij) Ê ij χ (r 1)(k 1) där Êij = R ik j och R i är radsumma och K j är kolumssumma. H 0 förkastas om χ obs > χ (r 1)(k 1),α 4.3. Homogeitetstest Testfuktioe är r k χ (O ij obs = Êij) Ê ij χ (r 1)(k 1) där Êij = R ik j där R i är radsumma och K j är kolumssumma. H 0 förkastas om χ obs > χ (r 1)(k 1),α 5. Tidsserier 5.1. Kompoeter E tidsserie ka beskrivas eligt: y t = T t + S t + C t + R t y t = T t S t C t R t (Additiv modell) (Multiplikativ modell) där T t är tredkompoet, S t är säsogskompoet, C t är cyklisk kompoet och R t är slumpkompoet. 13

14 5.. Skattig av tredkompoete Tredbestämig med mista kvadrat-metode För additiv modell, aväd formlera i avsitt. för lijär regressio tillsammas med lämplig tredfuktio, exempelvis: y t = β 0 + β 1 t + ɛ t y t = β 0 + β 1 l t + ɛ t (Lijär tred) (Logaritmisk tred) Med multiplikativ modell med expoetiell tred, lijärisera modelle geom att logaritmera: y t = β 0 β1e t ɛt l y t = l β 0 + t l β 1 + ɛ t yt = β0 + β1t + ɛ t, yt = l y t, β0 = l β 0, β1 = l β 1 och aväd därefter formlera i avsitt Tredbestämig med glidade medelvärde Glidade medelvärde med jämt atal vikter: M t = 1 N (y t N/ + + y t + + y t+n/ 1 ) Glidade medelvärde med udda atal lika vikter: M t = 1 N (y t (N 1)/ + + y t + + y t+(n 1)/ ) Glidade medelvärde med udda atal olika vikter (vid säsogsvariatio): M t = y t 1 + y t + y t+1 4 M t = y t + y t 1 + y t + y t+1 + y t+ 8 M t = y t 6 + y t y t + + y t+5 + y t+6 4 (Halvårsdata) (Kvartalsdata) (Måadsdata) 5.4. Skattig av säsogskompoete Stegvis resig 1. Bestäm om modelle ska vara additiv eller multiplikativ: y t = T t + S t + R t y t = T t S t R t (Additiv) (Multiplikativ). Skatta trede med mista kvadrat-metode och lämplig tredfuktio eller med glidade medelvärde. Beräka säsogseffekter för varje period 14

15 (grov säsogsskattig) geom att tredresa serie: Ŝ t = y t ˆT t Ŝ t = y t ˆT t (Additiv) (Multiplikativ) 3. Beräka geomsittet S j av säsogseffektera för varje säsog. 4. Evetuell korrigierig, P = periodicitete (atal säsoger). Additiv: Korrigera om P S i 0, aväd S + j P = S j S i P Multiplikativ: Korrigera om P S i P, aväd S + j = S j P P S i 5. Skapa e y serie S + t geom att repetera säsogskompoetera S + j frå föregåede steg. Vid tidpukt t är S + t lika med det S + j som hör till säsoge tidpukt t tillhör. Fortsätt repeteradet så lågt som progoser ska göras. 6. Säsogsresig. y t = y t S + t y t = y t S + t (Additiv) (Multiplikativ) 7. Progoser. Apassa e tred med mista kvadrat-metode på de säsogsresade serie y t. De skattade modelle ger de skattade tredekvatioe ˆT t. Gör därefter progoser eligt: ŷ t = ˆT t + S + t ŷ t = ˆT t S + t (Additiv) (Multiplikativ) Regressiosaalys Lijär modell med additiv säsogsvariatio (kvartalsdata): y t = β 0 + β 1 t + β Q 1t + β 3 Q t + β 4 Q 3t + ɛ t Expoetiell tred med multiplikativ säsogsvariatio (kvartalsdata): y t = β 0 β t 1β Q1t β Qt 3 β Q3t 4 e ɛt De multiplikativa modelle ka skattas geom logaritmiserig, se avsitt Säsogsidikatorera Q jt är 1 för kvartal j och 0 aars. 15

16 5.5. Expoetiell utjämig Ekel expoetiell utjämig (ivå) 1. Bestäm ett värde för utjämigskostate w, 0 w 1. Beräka de utjämade serie: { y 1, t = 1 E t = wy t + (1 w)e t 1, t > 1 3. Progose k steg framåt är F +k = E, k = 1,, Holt-Witers metod (ivå, tred) 1. Bestäm utjämigskostatera v och w, där båda är mella 0 och 1. Beräka utjämigs- och tredkompoetera E t och T t eligt: { y, t = E t = wy t + (1 w)(e t 1 + T t 1 ), t > { y y 1, t = T t = v(e t E t 1 ) + (1 v)t t 1, t > 3. Progose k steg framåt är F +k = E + T k Holt-Witers metod (ivå, tred, säsog) 1. Bestäm utjämigskostatera w, v och u (alla mella 0 och 1). Bestäm periodicitete (atal säsogskompoeter) P 3. Beräka de utjämade seriera: y, t = E t = wy ( t + (1 ) w)(e t 1 + T t 1 ), t = 3, 4,..., P + w yt S t P + (1 w)(e t 1 + T t 1 ), t > P + { y y 1, t = T t = v(e t E t 1 ) + (1 v)t t 1, t > { yt E S t = t (, ) t =, 3,..., P + u yt E t + (1 u)s t P, t > P + 4. Progose k steg framåt är: F +k = (E + kt )S +k P 16

17 5.6. Progosutvärderig För y i = utfall, ŷ i = progos och m = atal progoser: (yi ŷ i ) Medelfel (ME) = m (yi ŷ i ) Medelkvadratfel (MSE) = m (yi ŷ i ) Rotmedelkvadratfel (RMSE) = m yi ŷ i Medelabsolutfel (MAD) = m Medelabsolutprocetfel (MAPE) = 1 y i ŷ i m y i 17

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska institutionen Matematisk Statistik. Formel- och tabellsamling. Sannolikhetsteori och Statistik

Uppsala Universitet Matematiska institutionen Matematisk Statistik. Formel- och tabellsamling. Sannolikhetsteori och Statistik Uppsala Uiversitet Matematiska istitutioe Matematisk Statistik Formel- och tabellsamlig Saolikhetsteori och Statistik IT2-2004 Formelsamlig, Saolikhetsteori och Statistik IT-2004 1 Saolikhetsteori 1.1

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Statistisk försöksplaerig Provmomet: Ladokkod: Tetame ges för: Skriftlig tetame 3,0 hp 51SF01 DTEIN14h 4,5 högskolepoäg TetamesKod: Tetamesdatum: 5 ovember 015 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Miiräkare Totalt

Läs mer

F19 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Hypotesprövning för en differens mellan två medelvärden

F19 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Hypotesprövning för en differens mellan två medelvärden Stat. teori gk, ht 006, JW F19 HPOTESPRÖVNING (NCT 11.1-11.) Hypotesprövig för e differes mella två medelvärde Samma beteckigar som vid kofidesitervall för differes mella två populatiosmedelvärde: Medelvärde

Läs mer

LÖSNINGAR TILL. Räkningar: (z i z) 2 = , Δ = z = 1 n. n 1. Konfidensintervall:

LÖSNINGAR TILL. Räkningar: (z i z) 2 = , Δ = z = 1 n. n 1. Konfidensintervall: LÖSNINGAR TILL Matematisk statistik Tetame: 2014 10 28 kl 14 00 19 00 Matematikcetrum FMS 086 Matematisk statistik för B, K, N och BME, 7.5 hp Luds tekiska högskola MASB02 Matematisk statistik för kemister,

Läs mer

Antalet sätt att välja ut r objekt bland n stycken med hänsyn till ordning är np r = n(n 1) (n r + 1).

Antalet sätt att välja ut r objekt bland n stycken med hänsyn till ordning är np r = n(n 1) (n r + 1). Harald Lag Formelsamlig och Tabeller i Statistik och Saolikhetsteori (15/11-10) Datareducerig Om x 1,..., x är ett stickprov ur e populatio så defiieras medelvärdet x x = 1 k=1 x k och stadardavvikelse

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Sammanfattning, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Sammanfattning, del II MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistik Sammafattig, del II G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 14 februari 014 G. Gripeberg Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistiksammafattig,

Läs mer

Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Statistiska institutionen, Uppsala universitet

Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Statistiska institutionen, Uppsala universitet Preliminära lösningar för Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2016-01-13 Statistiska institutionen, Uppsala universitet Uppgift 1 (20 poäng) A) (4p) Om kommunens befolkning i den lokala arbetsmarknaden

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Sammanfattning, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Sammanfattning, del II Stickprov MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistik Sammafattig del II G Gripeberg Aalto-uiversitetet 4 februari 04 Estimerig 3 Kofidesitervall 4 Hypotesprövig 5 Korrelatio och regressio G Gripeberg

Läs mer

Formelblad Sannolikhetsteori 1

Formelblad Sannolikhetsteori 1 Formelblad Saolikhetsteori Bayes formel: Låt A och D vara två hädelser Då gäller P A D = P D AP A P D Chebyshevs olikhet: Låt X vara e stokastisk variabel med vätevärde µ och varias Då gäller för alla

Läs mer

F10 ESTIMATION (NCT )

F10 ESTIMATION (NCT ) Stat. teori gk, ht 2006, JW F10 ESTIMATION (NCT 8.1-8.3) Ordlista till NCT Iferece Parameter Estimator Estimate Ubiased Bias Efficiecy Cofidece iterval Cofidece level (Studet s) t distributio Slutledig,

Läs mer

Statistik. Språkligt och historiskt betyder statistik ungefär sifferkunskap om staten

Statistik. Språkligt och historiskt betyder statistik ungefär sifferkunskap om staten Statistik Språkligt och historiskt betyder statistik ugefär sifferkuskap om state E Statistisk udersökig består av fyra delar: Plaerig Dataisamlig Bearbetig Beskrivade statistik (kap 1) Statistisk aalys

Läs mer

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 4 (del 2)

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 4 (del 2) Fiasiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 008) Föreläsig 4 (del ) Pukt- och itervallskattig (LLL Kap 10) Departmet of Statistics (Gebreegus Ghilagaber, PhD, Associate Professor) Fiacial Statistics (Basic-level

Läs mer

Föreläsning G70 Statistik A

Föreläsning G70 Statistik A Föreläsig 5 732G70 Statistik A Egeskaper hos stickprovsstatistikora Stickprovsmedelvärde Stickprovssumma Stickprovsadel Lägesmått Spridig Medelfel EX VarX 2 2 E X Var X E P Var P X X 1 1 P Eftersom respektive

Läs mer

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej Itervallskattig c 005 Eric Järpe Högskola i Halmstad Atag att vi har ett stickprov x,..., x på X som vi vet är Nµ, σ me vi vet ej värdet av µ = EX. Då ka vi beräka x, vvr skattig av µ. För att få reda

Läs mer

Lösning till tentamen för kursen Log-linjära statistiska modeller 29 maj 2007

Lösning till tentamen för kursen Log-linjära statistiska modeller 29 maj 2007 STOCKHOLMS UNIVERSITET MS 3150 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avd. Matematisk statistik 29 maj 2007 Lösig till tetame för kurse Log-lijära statistiska modeller 29 maj 2007 Uppgift 1 a Modelle uta ågra

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 6 732G70, 732G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 6 Iferes om e populatio Sid 151-185 Puktskattig och itervallskattig Statistisk iferes om populatiosmedelvärde

Läs mer

1. (a) Eftersom X och Y har samma fördelning så har de även samma väntevärde och standardavvikelse. E(X 2 ) = k

1. (a) Eftersom X och Y har samma fördelning så har de även samma väntevärde och standardavvikelse. E(X 2 ) = k LÖSNINGAR TILL Matematisk statistik, Matematikcetrum Tetame: 5 kl 8 Luds tekiska högskola FMS, FMS, FMS, FMS 5, MAS 9 Matematisk statistik för ED, F, I, FED och fysiker. a Eftersom X och Y har samma fördelig

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 4 (del 1)

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 4 (del 1) Fiasiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 008) Föreläsig 4 (del 1) Sampligfördeligar (LLL Kap 8) Departmet of Statistics (Gebreegus Ghilagaber, PhD, Associate Professor) Fiacial Statistics (Basic-level course,

Läs mer

STATISTIK B, 8 HP TENTAMEN FREDAGEN DEN 4 DECEMBER

STATISTIK B, 8 HP TENTAMEN FREDAGEN DEN 4 DECEMBER LINKÖPINGS UNIVERSITET Istitutioe för dataveteskap Statistik, ANd 732G71 STATISTIK B, 8 HP Civilekoomprogrammet, år 2 Tetame STATISTIK B, 8 HP TENTAMEN FREDAGEN DEN 4 DECEMBER 2009 08.00-12.00 PROVKOD

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Matematisk Statistik Provmomet: Ladokkod: Tetame ges för: Tetame TT091A KMASK14H 7,5 högskolepoäg Nam: (Ifylles av studet) Persoummer: (Ifylles av studet) Tetamesdatum: 2 jui 2015 Tid: 9:00-13:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Sammanfattning, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Sammanfattning, del II MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistik Sammafattig, del II G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 13 februari 015 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistik

Läs mer

STATISTIK FÖR LÄKARSTUDENTER

STATISTIK FÖR LÄKARSTUDENTER 2015-04-05 STATISTIK FÖR LÄKARSTUDENTER Nils Karlsso läkarstudet.se INDEX INTRODUKTION...2 Att skriva saolikheter...2 Saolikhetslagar...2 Fakulteter...3 Odds och oddskvot...3 Typer av data...4 Diagram...5

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK, FMS601. Fördelning Väntevärde Varians. p x (1 p) n x x = 0, 1,..., n np np(1 p) ) x = 0, 1,..., n np.

FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK, FMS601. Fördelning Väntevärde Varians. p x (1 p) n x x = 0, 1,..., n np np(1 p) ) x = 0, 1,..., n np. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK FORMELSAMLING MATEMATISK STATISTIK, FMS601 Valiga fördeligar Fördelig Vätevärde Varias Biomialfördelig, Bi (, p ) P (X = x) = ( x) p x (1 p)

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

SAMMANFATTNING TAMS79 Matematisk statistik, grundkurs

SAMMANFATTNING TAMS79 Matematisk statistik, grundkurs SAMMANFATTNING TAMS79 Matematisk statistik, grudkurs LÄST SOM EN DEL AV CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I INDUSTRIELL EKONOMI VID LITH, HT 2015 Versio: 1.0 Seast reviderad: 2016-02-01 Författare: Viktor Cheg

Läs mer

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 6: Några övriga urvalsmetoder

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 6: Några övriga urvalsmetoder Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 6: Några övriga smetoder Ronnie Pingel Statistiska institutionen Senast uppdaterad: 2015-11-11 Några övriga smetoder OSU-UÅ (med eller utan stratifiering) förutsätter

Läs mer

Lösningsförslag 081106

Lösningsförslag 081106 Lösigsförslag 86 Uppgift Trädslag: kvalitativ, omialskala (diskret) Diameter: kvatitativ, kvotskala, kotiuerlig Höjd: kvatitativ, kvotskala, kotiuerlig Ålder: kvatitativ, kvotskala, kotiuerlig Trädslag:

Läs mer

Formler och tabeller till kursen MSG830

Formler och tabeller till kursen MSG830 Formler och tabeller till kursen MSG830 Deskriptiva mått För ett datamängd x 1,, x n denieras medelvärde standardavvikelse standardfelet (SEM) Sannolikheter x = 1 n n i=1 = x 1 + + x n n s = 1 n (x i x)

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

F11. Kvantitativa prognostekniker

F11. Kvantitativa prognostekniker F11 Kvantitativa prognostekniker samt repetition av kursen Kvantitativa prognostekniker Vi har gjort flera prognoser under kursen Prognoser baseras på antagandet att historien upprepar sig Trenden följer

Läs mer

Räkneövning 5. Sebastian Andersson Statistiska institutionen Uppsala universitet 7 januari För Uppgift 2 kan man med fördel ta hjälp av Minitab.

Räkneövning 5. Sebastian Andersson Statistiska institutionen Uppsala universitet 7 januari För Uppgift 2 kan man med fördel ta hjälp av Minitab. Räkneövning 5 Sebastian Andersson Statistiska institutionen Uppsala universitet 7 januari 016 1 Om uppgifterna För Uppgift kan man med fördel ta hjälp av Minitab. I de fall en figur för tidsserien efterfrågas

Läs mer

Sannolikheter 0 < P < 1. Definition sannolikhet: Definition sannolikhet: En sannolikhet kan anta värden från 0 till 1

Sannolikheter 0 < P < 1. Definition sannolikhet: Definition sannolikhet: En sannolikhet kan anta värden från 0 till 1 Saolikheter E saolikhet ka ata värde frå 0 till 1 0 < P < 1 Beteckas: P Pr Prob Saolikhete för e hädelse Hädelse A P(A) Pr(A) Prob(A) Defiitio saolikhet: De frekves med vilke hädelse av itresse iträffar

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Matematisk statistik KTH. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik

Matematisk statistik KTH. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik Matematisk statistik KTH Formel- och tabellsamling i matematisk statistik Varterminen 2005 . Kombinatorik n = k n! k!n k!. Tolkning: n k mängd med n element. 2. Stokastiska variabler V X = EX 2 EX 2 =

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Sammanfattning och exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Sammanfattning och exempel, del II MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistik Sammafattig och exempel, del II Stickprov Två yttiga fördeligar Estimerig G. Gripeberg 3 Kofidesitervall Aalto-uiversitetet 3 februari 05 4 Hypotesprövig

Läs mer

SAMMANFATTNING TAMS65

SAMMANFATTNING TAMS65 SAMMANFATTNING TAMS65 Matematisk statistik, fortsättigskurs LÄST SOM EN DEL AV CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I INDUSTRIELL EKONOMI VID LITH, VT 016 Seast reviderad: 016-06-01 Författare: Viktor Cheg Iehållsförteckig

Läs mer

Linjär regression - kalibrering av en våg

Linjär regression - kalibrering av en våg Lijär regressio Saolikhet och statistik Regressiosaalys HT 2008 Uwe.Mezel@math.uu.se http://www.math.uu.se/ uwe/ Samba mella två storheter ofta av itresse:... solarium hucacer... BN växelkurs... rökaet

Läs mer

732G71 STATISTIK B, 8 HP Civilekonomprogrammet, år 2 Tentamen

732G71 STATISTIK B, 8 HP Civilekonomprogrammet, år 2 Tentamen LINKÖPINGS UNIVERSITET Istitutioe för dataveteskap Statistik, ANd 732G71 STATISTIK B, 8 HP Civilekoomprogrammet, år 2 Tetame STATISTIK B, 8 HP TENTAMEN LÖRDAGEN DEN 31 JANUARI 2009 08.00-12.00 PROVKOD

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Istitutioe för matematisk statistisk Statistiska metoder, 5 poäg MSTA36 Peter Ato LÖSNINGSFÖRSLAG 005-10-6 LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistiska metoder, 5 poäg

Läs mer

Z-Testet. Idè. Repetition normalfördelning. rdelning. Testvariabel z

Z-Testet. Idè. Repetition normalfördelning. rdelning. Testvariabel z Repetitio ormalfördelig rdelig Z-Testet X i. Medelvärdets fördelig:.stadardiserad ormalfördelig: N (, ) X N, X X N (, ) N (,) X N, X N(,) 3. Kvatiler: uwe.meel@math.uu.se Vad gör g r Z-testetZ? H : e ormalfördelad

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Till ampad statistik (A5) Förläsning 13: Logistisk regression

Till ampad statistik (A5) Förläsning 13: Logistisk regression Till ampad statistik (A5) Förläsning 13: Logistisk regression Ronnie Pingel Statistiska institutionen Senast uppdaterad: 2016-03-08 Exempel 1: NTU2015 Exempel 2: En jobbannons Exempel 3 1 1 Klofstad, C.

Läs mer

4.2.3 Normalfördelningen

4.2.3 Normalfördelningen 4.2.3 Normalfördelige Biomial- och Poissofördelige är två exempel på fördeligar för slumpvariabler som ka ata ädligt eller uppräkeligt måga olika värde. Sådaa fördeligar sägs vara diskreta. Ofta är ett

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 14 februari 014 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel

Läs mer

ANOVA I: Kap 14. Åldersgrupper -30 år år 51- år. Totalt n k N = 9 X k X = s k s = 8.

ANOVA I: Kap 14. Åldersgrupper -30 år år 51- år. Totalt n k N = 9 X k X = s k s = 8. ANOVA I: ap 14 1 Åldersgrupper -30 år 31-50 år 51- år 39 6 6 43 3 0 41 30 Totalt 3 3 3 N = 9 X k.67 41.00 9.33 X = 31.00 s k 3.06.00 3.06 s = 8.38 s k 9.33 4.00 9.33 s = 70.5 Ex. OVERHEAD Åldersgrupper

Läs mer

Flerfaktorförsök. Blockförsök, randomiserade block. Modell: yij i bj eij. Förutsättningar:

Flerfaktorförsök. Blockförsök, randomiserade block. Modell: yij i bj eij. Förutsättningar: Flerfaktorförsök Blockförsök, randomiserade block Modell: yij i bj eij i 1,,, a j 1,,, b y ij vara en observation för den i:te behandlingen och det j:e blocket gemensamma medelvärdet ( grand mean ) effekt

Läs mer

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 22: Tidsserieanalys I

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 22: Tidsserieanalys I Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 22: Tidsserieanalys I Sebastian Andersson Statistiska institutionen Senast uppdaterad: 15 december 2015 Data kan generellt sett delas in i tre kategorier: 1 Tvärsnittsdata:

Läs mer

Matematisk statistik KTH. Formelsamling i matematisk statistik

Matematisk statistik KTH. Formelsamling i matematisk statistik Matematik tatitik KTH Formelamlig i matematik tatitik Vårtermie 07 Kombiatorik! = k k! ( k)!. Tolkig: mägd med elemet. = atalet delmägder av torlek k ur e k Stokatika variabler V (X) = E X (E (X)) C (X;

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Normalfördelningens betydelse. Sannolikhet och statistik. Täthetsfunktion, väntevärde och varians för N (µ, σ)

Normalfördelningens betydelse. Sannolikhet och statistik. Täthetsfunktion, väntevärde och varians för N (µ, σ) Normalfördeliges betydelse Empirisktse gur: måga storheter approximativt ormalfördelade Summa av måga ugefär oberoede och ugefär likafördelade s.v. är approximativt ormalfördelad CGS Exempel: mätfel =

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010 Tetame i Matematisk statistik för V de 8 maj 00 Uppgift : E kortlek består av 5 kort. Dessa delas i i färger: 3 hjärter, 3 ruter, 3 spader och 3 klöver. Kortleke iehåller damer, e i varje färg. Ata att

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Tentamen i statistik för STA A13, 1-10 poäng Deltentamen II, 5p Lördag 9 juni 2007 kl

Tentamen i statistik för STA A13, 1-10 poäng Deltentamen II, 5p Lördag 9 juni 2007 kl Avdelige för atioalekoomi och Tetame i för STA A13, 1-10 poäg Deltetame II, 5p Lördag 9 jui 007 kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig

Läs mer

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}. rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE BEGRE OH BETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast med Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrummet.

Läs mer

F4 Enkel linjär regression.

F4 Enkel linjär regression. Lijär regressio F4 Ekel lijär regressio. Christia Tallberg Avdelige för Natioalekoomi och Statistik Karlstads uiversitet Hittills har vi försökt beskriva data som utgjorts av observatioer frå e variabel.

Läs mer

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 24: Tidsserieanalys III

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 24: Tidsserieanalys III Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 24: Tidsserieanalys III Sebastian Andersson Statistiska institutionen Senast uppdaterad: 16 december 2015 är en prognosmetod vi kan använda för serier med en

Läs mer

Föreläsning 7. Statistikens grunder.

Föreläsning 7. Statistikens grunder. Föreläsning 7. Statistikens grunder. Jesper Rydén Matematiska institutionen, Uppsala universitet jesper.ryden@math.uu.se 1MS008, 1MS777 vt 2016 Föreläsningens innehåll Översikt, dagens föreläsning: Inledande

Läs mer

Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper

Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper Tobias Abenius February 21, 2012 Envägs variansanalys (ANOVA) I envägs variansanalys utnyttjas att

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet November 4, 2013 Wänström (Linköpings universitet) F1 November 4, 2013 1 / 25 Statistik B, 8 hp

Läs mer

Biostatistik II - Hypotesprövning i teori och praktik. Frida Eek

Biostatistik II - Hypotesprövning i teori och praktik. Frida Eek Biostatistik II - Hypotesprövig i teori och praktik Frida Eek frida.eek@med.lu.se 1 Viktiga dimesioer vid val av test (och äve val av deskriptiv statistik) Urvalsstorlek Mätivå/skaltyp Fördelig av data

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet May 4, 2015 Wänström (Linköpings universitet) F1 May 4, 2015 1 / 25 Regressions- och tidsserieanalys,

Läs mer

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11

Sannolikheten. met. A 3 = {2, 4, 6 }, 1 av 11 rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE EGRE OH ETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast medd Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrumm

Läs mer

Statistik för ingenjörer 1MS008

Statistik för ingenjörer 1MS008 Statistik för igejörer MS8 Föreläsig Kursmål: För godkät betyg på kurse skall studete käa till ett flertal metoder och tekiker för visualiserig av datamaterial; kua geomföra ekla beräkigar av saolikheter;

Läs mer

MVE051/MSG Föreläsning 14

MVE051/MSG Föreläsning 14 MVE051/MSG810 2016 Föreläsning 14 Petter Mostad Chalmers December 14, 2016 Beroende och oberoende variabler Hittills i kursen har vi tittat på modeller där alla observationer representeras av stokastiska

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Tentamen Statistik och dataanalys 1, 5p Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Högskolan i Gävle

Tentamen Statistik och dataanalys 1, 5p Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Högskolan i Gävle Tentamen Statistik och dataanalys 1, 5p Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Högskolan i Gävle Lärare: Mikael Elenius, 2006-08-25, kl:9-14 Betygsgränser: 65 poäng Väl Godkänt, 50 poäng

Läs mer

Sannolikheter och kombinatorik

Sannolikheter och kombinatorik Sannolikheter och kombinatorik En sannolikhet är ett tal mellan 0 och 1 som anger hur frekvent en händelse sker, där 0 betyder att det aldrig sker och 1 att det alltid sker. När vi talar om sannolikheter

Läs mer

TENTAMEN GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER

TENTAMEN GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER Statistiska institutionen Frank Miller Dan Hedlin Skrivtid: 09.00-14.00 TENTAMEN GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER 2014-03-21 Hjälpmedel: Miniräknare utan lagrade formler eller text, bifogade tabeller

Läs mer

Id: statistik.tex :48:29Z joa

Id: statistik.tex :48:29Z joa UTDRAG UR FÖRELÄSNINGSANTECKNINGAR I STATISTIKTEORI PUNKT- OCH INTERVALLSKATTNINGAR SAMT HYPOTESTEST MATEMATISK STATISTIK AK FÖR F, E, D, I, C, È; FMS 012 JOAKIM LÜBECK, SEPTEMBER 2008 Iehåll 1 Puktskattigar

Läs mer

Avd. Matematisk statistik

Avd. Matematisk statistik Avd. Matematisk statistik TENTAMEN I 5B508 MATEMATISK STATISTIK FÖR S TISDAGEN DEN 20 DECEMBER 2005 KL 08.00 3.00. Examinator: Gunnar Englund, tel. 790 746. Tillåtna hjälpmedel: Formel- och tabellsamling

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Tentamen i Tillämpad statistisk analys, GN, 7.5 hp. 23 maj 2013 kl. 9 14

Tentamen i Tillämpad statistisk analys, GN, 7.5 hp. 23 maj 2013 kl. 9 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET MT4003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik 3 maj 013 Lösningar Tentamen i Tillämpad statistisk analys, GN, 7.5 hp 3 maj 013 kl. 9 14 Uppgift 1 a Eftersom

Läs mer

Några grundläggande begrepp och termer i statistikteorin

Några grundläggande begrepp och termer i statistikteorin Matematisk statistik för STS vt 004 004-05 - 03 Begt Rosé Några grudläggade begrepp och termer i statistikteori Om matematisk statistik Som tidigare ämts brukar matematisk statistik delas upp i huvudområdea

Läs mer

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 10: Multipel linjär regression 1

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 10: Multipel linjär regression 1 Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 10: Multipel linjär regression 1 Ronnie Pingel Statistiska institutionen Senast uppdaterad: 2015-11-19 Motivering Vi motiverade enkel linjär regression som ett

Läs mer

TAMS65 - Föreläsning 2 Parameterskattningar - olika metoder

TAMS65 - Föreläsning 2 Parameterskattningar - olika metoder TAMS65 - Föreläsning 2 Parameterskattningar - olika metoder Martin Singull Matematisk statistik Matematiska institutionen Innehåll Fö2 Punktskattningar Egenskaper Väntevärdesriktig Effektiv Konsistent

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering MSG830 Statistisk analys och experimentplanering Tentamen 15 Januari 2015, 8:30-12:30 Examinator: Staan Nilsson, telefon 073 5599 736, kommer till tentamenslokalen 9:30 och 11:30 Tillåtna hjälpmedel: Kalkylator

Läs mer

F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA

F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA Repetition Detta går inteattbeskriva på någotrimligtsättmed en linjär funktion PY Xx) β 0 +β x Den skattade linjen går utanför intervallet0, ): Y ärenbinärvariabel0-,dikotom)manvillmodellera,

Läs mer

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 5

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 5 Fiasiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 8) Föreläsig 5 HYPOTESPRÖVNING (LLL Kap 11) Departmet of Statistics (Gebreegus Ghilagaber, PhD, Associate Professor) Fiacial Statistics (Basic-level course, 7,5 ECTS,

Läs mer

Tenta i Statistisk analys, 15 december 2004

Tenta i Statistisk analys, 15 december 2004 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, ML 15 december 004 Lösningar Tenta i Statistisk analys, 15 december 004 Uppgift 1 Vi har två stickprov med n = 5 st.

Läs mer

Facit till Extra övningsuppgifter

Facit till Extra övningsuppgifter LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Statistik, ANd 732G71 STATISTIK B, 8hp Civilekonomprogrammet, t3, Ht 09 Extra övningsuppgifter Facit till Extra övningsuppgifter 1. Modellen är en

Läs mer

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23

MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 2014-08-23 1 MA018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp, 014-08-3 Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap )

Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap ) F3 Urvalsmetoder: Sannolikhetsurval resp. icke-sannolikhetsurval, OSU (kap 9.1-9.4) Urval Anta att vi ska göra en urvalsunderökning och samla in primärdata Totalundersökning ofta inte möjlig För dyrt Tar

Läs mer

Enkel och multipel linjär regression

Enkel och multipel linjär regression TNG006 F3 25-05-206 Enkel och multipel linjär regression 3.. Enkel linjär regression I det här avsnittet kommer vi att anpassa en rät linje till mätdata. Betrakta följande värden från ett försök x 4.0

Läs mer

732G70 Statistik A. Föreläsningsunderlag skapad av Karl Wahlin Föreläsningsslides uppdaterade av Bertil Wegmann

732G70 Statistik A. Föreläsningsunderlag skapad av Karl Wahlin Föreläsningsslides uppdaterade av Bertil Wegmann 73G70 Statistik A Föreläsigsuderlag skapad av Karl Wahli Föreläsigsslides uppdaterade av Bertil Wegma Istitutioe för dataveteskap (IDA) Liköpigs uiversitet vt 06 Kapitel Populatioer, stickprov och variabler

Läs mer

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion.

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion. Idutio och Biomialsatse Vi fortsätter att visa hur matematisa påståede bevisas med idutio. Defiitio. ( )! = ( över ).!( )! Betydelse av talet studeras seare. Med idutio a vi u visa SATS (Biomialsatse).

Läs mer

Laboration 5: Konfidensintervall viktiga statistiska fördelningar

Laboration 5: Konfidensintervall viktiga statistiska fördelningar LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR L, FMS 033, HT-02 Laboratio 5: Kofidesitervall viktiga statistiska fördeligar Syfte I dea laboratio

Läs mer

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Uppsala universitet Statistiska institutionen A5 2014-08-26 Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2014-08-26 UPPLYSNINGAR A. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Formelsamlingar: A4/A8 Tabell- och formelsamling

Läs mer

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3 Föreläsning Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5, 5,3 1 Kap 3,7 och 3,8 Hur bra är modellen som vi har anpassat? Vi bedömer modellen med hjälp av ett antal kriterier: visuell bedömning, om möjligt F-test, signifikanstest

Läs mer