Flerfaktorförsök. Blockförsök, randomiserade block. Modell: yij i bj eij. Förutsättningar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flerfaktorförsök. Blockförsök, randomiserade block. Modell: yij i bj eij. Förutsättningar:"

Transkript

1 Flerfaktorförsök Blockförsök, randomiserade block Modell: yij i bj eij i 1,,, a j 1,,, b y ij vara en observation för den i:te behandlingen och det j:e blocket gemensamma medelvärdet ( grand mean ) effekt av behandling i i 1,,, a i b effekt av block j j 1,,, b j e ij slumpfel Förutsättningar: e 0, ij NID e 1

2 a b i 1 j 1 SST y y ij a i 1 a y y y y y. y b y y i. b i 1. j a b i 1 j 1 ij i. j SSA SSB SSE a i 1 SSA b y y SSB a y y i. b i 1. j a b i 1 j 1. SSE y y y y n a b ij i. j

3 H 0 : 1 a H 1 : Alla i alt. H 0 : 1 a 0 är ej lika H 1 : Alla i är ej lika med noll ANOVA-tabell Variationsorsak Frihetsgrader Kvadratsummor Medelkvadratsummor Behandling a 1 SSA MSA block b 1 SSB MSB Error ( a 1)( b 1) SSE MSE F-test MSA MSE MSB MSE Totalt n 1 SST MSA SSA SSB SSE MSB MSE a 1 b 1 ( a 1)( b 1) 3

4 Beräkningsformler. a b SST ( y y) A B i 1 j 1 ij a SSA b ( y y) C B i 1 i. b SSB a ( y y) D B i 1 a b i 1 j 1. j SSE ( y y y. y) SST SSA SSB ij i. j A a b i 1 j 1 y ij B a b n i 1 j 1 y ij C 1 a b y b i 1 j 1 ij D 1 b a yij a j 1 i 1 n a b 4

5 Exempel: Tre olika diskmedel jämförs för att studera deras förmåga att stoppa bakterietillväxt i mjölkbehållare. Analysen görs i ett laboratorium och bara tre försök kan göras per dag. Eftersom det kan finnas skillnader mellan dagarna bestämmer sig försöksledaren för att betrakta Dag som en blockfaktor. Man gör observationer under fyra dagar. Data återges i tabellen nedan. Data representerar mängden bakterier som finns kvar efter diskning, d.v.s. ett lågt värde betyder att de flesta bakterier eliminerats. Dag Diskmedel A B C Gör en variansanalys för att se om det finns några skillnader mellan diskmedel vad gäller deras förmåga att döda bakterier. (Från Engstrand & Olsson: Variansanalys och försöksplanering. Studentlitteratur, 003.) 5

6 Om vi analyserar detta utan att ta hänsyn till att det kan finnas skillnader mellan dagarna, dvs. som en envägs ANOVA får vi One-way ANOVA: bakt versus disk Analysis of Variance Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value disk 703,5 351,8,73 0,118 Error ,8 18,8 Total ,3 S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 11, ,78% 3,95% 0,00% p-värdet är 0,118. Vi kan inte förkasta H 0. 6

7 Modell: xij i bj eij H alt. H0 : A B C 0 H är ej lika H 1 : Alla i är ej lika med noll 0 : A B C 1 : Alla i Signifikansnivå: 0,05 Testfunktion: Fobs MSA MSE Förutsättningar e 0, ij NID e F F F,6;0,05 5,14 H 0 förkastas om obs a 1,( a 1)( b 1); Alternativt H 0 förkastas om p-värdet är. 7

8 Dag Diskmedel A B C A a b i 1 j 1 y ij 6081 B a b yij i 1 j 1 5 n 1 418,75 C D 1 a b yij 49, 5 b i 1 j b a yij a j 1 i n a b 34 1

9 SST A B ,75 186,5 SSA C B 49,5 418,75 703, SSB D B 418, ,9 3 SSE SST SSA SSB 51,83 9

10 ANOVA-tabell Variationsorsak Frihetsgrader Kvadratsummor Medelkvadratsummor F-test Diskmedel 703,50 351,750 40,7 Dagar ,9 368,97 (4,71) Error 6 51,83 8,639 Totalt ,5 H förkastas om Fobs Fa 1,( a 1)( b 1); F,6;0,05 5, ,7 5,14 H 0 förkastas Slutsats: Testresultatet tyder, på 5% signifikansnivå, på att diskmedlen i genomsnitt inte har samma förmåga att döda bakterier. 10

11 Med hjälp av MINITAB 11

12 1

13 13

14 ANOVA: bakt versus disk; dag Factor Type Levels Values disk fixed 3 A; B; C dag random 4 1; ; 3; 4 Analysis of Variance for bakt Source DF SS MS F P disk 703,50 351,75 40,7 0,000 dag ,9 368,97 4,71 0,000 Error 6 51,83 8,64 Total ,5 S =,9390 R-Sq = 97,% R-Sq(adj) = 94,90% Alternativt H 0 förkastas om p-värdet är. p-värdet är 0,000 0,000 0,05 H 0 förkastas Slutsats: Testresultatet tyder, på 5% signifikansnivå, på att diskmedlen i genomsnitt inte har samma förmåga att döda bakterier. 14

15 One-way ANOVA: bakt versus dag Analysis of Variance Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value dag ,9 368,97 3,91 0,055 Error 8 755,3 94,4 Total , S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 9, ,44% 44,3% 8,74% 15

16 Regression Analysis: bakt versus disk; dag Method Categorical predictor coding (1; 0) Analysis of Variance Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Regression ,4 36,083 41,91 0,000 disk 703,50 351,750 40,7 0,000 dag ,9 368,97 4,71 0,000 Error 6 51,83 8,639 Total ,5 Model Summary S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred), ,% 94,90% 88,87% 16

17 Coefficients Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF Constant 15,58,08 7,50 0,000 disk B,5,08 1,08 0,31 1,33 C -15,00,08-7, 0,000 1,33 dag 5,33,40, 0,068 1,50 3 0,67,40 0,8 0,790 1,50 4 3,67,40 9,86 0,000 1,50 Regression Equation bakt = 15,58 + 0,0 disk_a +,5 disk_b - 15,00 disk_c + 0,0 dag_1 + 5,33 dag_ + 0,67 dag_3 + 3,67 dag_4 Fits and Diagnostics for Unusual Observations Std Obs bakt Fit Resid Resid 9 5,00 0,58 4,4,13 R R Large residual 17

18 Blockförsök vid matchning. 18

19 Exempel Man vill mäta effektiviteten av en behandling som förmodas ha en positiv effekt för patienter med förhöjt blodtryck. Elva patienter får genomgå ett experiment som innebär att de först får en overksam behandling (placebo) och sedan den behandling vars effekt man vill mäta. Efter varje behandling uppmäts det systoliska blodtrycket i mm Hg. Patient Placebo Behandling Antag att blodtryck är en normalfördelad variabel. Har behandlingen den förmodade effekten? ( 0,05) 19

20 0

21 1

22

23 3

24 Paired T-Test and CI: Placebo; Behandling Paired T for Placebo - Behandling N Mean StDev SE Mean Placebo ,36 17,41 5,5 Behandling ,36 1,4 6,46 Difference 11 4,00 13,09 3,95 95% CI for mean difference: (15,0; 3,80) T-Test of mean difference = 0 (vs 0): T-Value = 6,08 P-Value = 0,000 ANOVA: Blodtryck versus Medicin; Patient Analysis of Variance for Blodtryck Source DF SS MS F P Medicin , ,00 36,97 0,000 Patient ,09 676,41 7,89 0,00 Error ,00 85,70 Total ,09 S = 9,5743 R-Sq = 9,06% R-Sq(adj) = 83,3% 4

25 Regression Analysis: Blodtryck versus Medicin; Patient Method Categorical predictor coding (1; 0) Analysis of Variance Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Regression ,1 90,9 10,54 0,000 Medicin ,0 3168,00 36,97 0,000 Patient ,1 676,41 7,89 0,00 Error ,0 85,70 Total ,1 Model Summary S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 9,5743 9,06% 83,3% 61,55% 5

26 Coefficients Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF Constant 184,00 6,84 6,91 0,000 Medicin Placebo 4,00 3,95 6,08 0,000 1,00 Patient -5,00 9,6-0,54 0,601 1,8 3 7,00 9,6 0,76 0,467 1,8 4 1,00 9,6 0,11 0,916 1,8 5-14,50 9,6-1,57 0,148 1,8 6-0,50 9,6 -,1 0,051 1,8 7-11,50 9,6-1,4 0,4 1,8 8-7,50 9,6 -,97 0,014 1,8 9-35,00 9,6-3,78 0,004 1, ,50 9,6-5,56 0,000 1, ,50 9,6-3,94 0,003 1,8 Regression Equation Blodtryck = 184,00 + 0,0 Medicin_Behandling + 4,00 Medicin_Placebo + 0,0 Patient_1-5,00 Patient_ + 7,00 Patient_3 + 1,00 Patient_4-14,50 Patient_5-0,50 Patient_6-11,50 Patient_7-7,50 Patient_8-35,00 Patient_9-51,50 Patient_10-36,50 Patient_11 6

27 Fits and Diagnostics for Unusual Observations Obs Blodtryck Fit Resid Std Resid ,00 156,50 13,50,16 R 1 119,00 13,50-13,50 -,16 R R Large residual 7

28 Tvåvägs ANOVA, fler än en observation per cell 8

29 Modell: y ijk i j ij ijk e y ijk vara den k:e observationen för kombinationen behandling i och j gemensamma medelvärdet ( grand mean ) i i ij effekt av behandling i effekt av faktornivå i det specifika för population i effekt av behandling j effekt av faktornivå j det specifika för population j effekt av samspel ij effekt av interaktionen ij e ijk slumpfel Förutsättningar e 0, ijk NID e 9

30 a b c SST ( y y) i j k ijk a bc ( y.. y) i 1 i b ac ( y.. y) i 1 j a b c ( y. y.. y.. y) i 1 j 1 ij i j a b c ( y y.) SSA SSB SSAB SSE i j k ijk ij a SSA bc ( y.. y) i 1 a b i SSAB c ( y. y.. y.. y) i 1 j 1 ij i j b SSB ac ( y.. y) i 1 a b c SSE ( y y.) i j l j ijk ij n a b c 30

31 ANOVA-tabell Frihetsgrader Variationsorsak Kvadratsummor Medelkvadratsummor F-test Faktor A a 1 SSA MSA MSA MSE Faktor B b 1 SSB MSB MSB MSE Samspel ( a 1)( b 1) SSAB MSAB MSAB Error ab( c 1) SSE MSE Totalt abc 1 SST MSE MSA SSA SSB SSAB SSE MSB MSAB MSE a 1 b 1 ( a 1)( b 1) ab ( c 1) 31

32 Fixa faktorer och slumpmässiga faktorer Modell 1: y ( ) e ijk i j ij ijk Modell : y a b ( ab) e ijk i j ij ijk Modell 3: y b ( b) e ijk i j ij ijk 3

33 ANOVA-tabell Variations Kvadrat Medel kvadrat F-test orsak Frihetsgrader summor summor 1 3 Faktor A a 1 SSA MSA MSA MSE MSA MSAB MSA MSAB Faktor B b 1 SSB MSB MSB MSE MSB MSAB MSB MSAB Samspel ( a 1)( b 1) SSAB MSAB MSAB MSE MSAB MSE MSAB MSE Error ab( c 1) SSE MSE Totalt abc 1 SST 33

34 Exempel: Tjugofyra män, som alla väger för mycket, slumpas till de 1 behandlingskombinationer man får genom att kombinera fyra olika dieter med tre nivåer av joggning. Varje försöksperson fick samma mängd kalorier, men dieterna skiljde sig åt med avseende på proportionen protein, fett och kolhydrater. Data var som följer: 34

35 Diet Joggning Viktminskning Normal 0 8,5 Normal 0 11,5 Normal 1 14,0 Normal 1 16,0 Normal 4,5 Normal 19,5 H_prot 0 15,5 H_prot 0 16,5 H_prot 1 0,0 H_prot 1 3,0 H_prot 7,0 H_prot 4,0 H_fat 0 8,5 H_fat 0 7,5 H_fat 1 13,0 H_fat 1 11,0 35

36 H_fat,0 H_fat 7,0 H_carbo 0 15,5 H_carbo 0 13,5 H_carbo 1 1,0 H_carbo 1 18,0 H_carbo 4,5 H_carbo 7,5 36

37 A. Finns det något signifikant samspel mellan diet och joggning? B. Finns det några skillnader mellan dieterna? Vilka? C. Finns det några signifikanta skillnader mellan joggningsnivåerna? Vilka? D. Även sådana som inte joggade och som fick normal diet verkar ha minskat i vikt. Är denna minskning signifikant? Från Engstrand & Olsson: Variansanalys och försöksplanering. Studentlitteratur,

38 Joggning Diet 0 1 Normal H_prot H_fat H_carbo 8,5 11,5 15,5 16,5 8,5 7,5 15,5 13,5 14,0 16,0 0,0 3,0 13,0 11,0 1,0 18,0 4,5 19,5 7,0 4,0,0 7,0 4,5 7,5 38

39 Modell: y e i 1,, 3, 4 ijk i j ij ijk j 1,, 3 k 1, Förutsättningar e 0, ijk NID e 39

40 Boxplot of Viktminskning Boxplot of Viktminskning Viktminskning 0 15 Viktminskning H_carbo H_fat Diet H_prot Normal 0 1 Joggning 40

41 41

42 4

43 43

44 44

45 Residual Plots for Viktminskning Normal Probability Plot Versus Fits 99 Percent Residual Residual Fitted Value 0 5 Histogram Versus Order 8 Frequency 6 4 Residual ,4-1, 0,0 Residual 1,, Observation Order

46 ANOVA: Viktminskning versus Diet; Joggning Factor Type Levels Values Diet fixed 4 H_carbo; H_fat; H_prot; Normal Joggning fixed 3 0; 1; Analysis of Variance for Viktminskning Source DF SS MS F P Diet 3 170,458 56,819 1,51 0,001 Joggning 61, ,875 68,45 0,000 Diet*Joggning 6 43,917 7,319 1,61 0,7 Error 1 54,500 4,54 Total 3 890,65 S =,1311 R-Sq = 93,88% R-Sq(adj) = 88,7% 46

47 47

48 48

49 Interaction Plot for Viktminskning Data Means 5 Diet H_carbo H_fat H_prot Normal 0 Mean Joggning 49

50 Interaction Plot for Viktminskning Data Means 5 Joggning Mean H_carbo H_fat Diet H_prot Normal 50

51 ANOVA: Viktminskning versus Diet; Joggning Analysis of Variance for Viktminskning Source DF SS MS F P Diet 3 170,458 56,819 1,51 0,001 Joggning 61, ,875 68,45 0,000 Diet*Joggning 6 43,917 7,319 1,61 0,7 Error 1 54,500 4,54 Total 3 890,65 S =,1311 R-Sq = 93,88% R-Sq(adj) = 88,7% ANOVA: Viktminskning versus Diet; Joggning Analysis of Variance for Viktminskning Source DF SS MS F P Diet 3 170,46 56,8 10,39 0,000 Joggning 61,75 310,88 56,86 0,000 Error 18 98,4 5,47 Total 3 890,63 S =,3389 R-Sq = 88,95% R-Sq(adj) = 85,88% 51

52 One-way ANOVA: Viktminskning versus Diet Analysis of Variance Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Diet 3 170,5 56,8 1,58 0,6 Error 0 70, 36,01 Total 3 890,6 S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 6, ,14% 7,01% 0,00% Pooled StDev = 6,00069 One-way ANOVA: Viktminskning versus Joggning Analysis of Variance Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Joggning 61,8 310,88 4,8 0,000 Error 1 68,9 1,80 Total 3 890,6 S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 3, ,81% 66,94% 60,57% Pooled StDev = 3,5781 5

53 53

54 54

55 55

56 56

57 Regression Analysis: Viktminskning versus Diet; Joggning Method Categorical predictor coding (1; 0) Analysis of Variance Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value Regression ,1 76,011 16,74 0,000 Diet 3 84,37 8,15 6,19 0,009 Joggning 133,00 66,500 14,64 0,001 Diet*Joggning 6 43,9 7,319 1,61 0,7 Error 1 54,50 4,54 Total 3 890,6 Model Summary S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred), ,88% 88,7% 75,5% 57

58 Coefficients Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF Constant 14,50 1,51 9,6 0,000 Diet H_fat -6,50,13-3,05 0,010 4,50 H_prot 1,50,13 0,70 0,495 4,50 Normal -4,50,13 -,11 0,056 4,50 Joggning 1 5,00,13,35 0,037 5,33 11,50,13 5,40 0,000 5,33 Diet*Joggning H_fat 1-1,00 3,01-0,33 0,746 3,67 H_fat 5,00 3,01 1,66 0,13 3,67 H_prot 1 0,50 3,01 0,17 0,871 3,67 H_prot -,00 3,01-0,66 0,519 3,67 Normal 1 0,00 3,01 0,00 1,000 3,67 Normal 0,50 3,01 0,17 0,871 3,67 Regression Equation Viktminskning = 14,50 + 0,0 Diet_H_carbo - 6,50 Diet_H_fat + 1,50 Diet_H_prot - 4,50 Diet_Normal + 0,0 Joggning_0 + 5,00 Joggning_1 + 11,50 Joggning_ + 0,0 Diet*Joggning_H_carbo 0 + 0,0 Diet*Joggning_H_carbo 1 + 0,0 Diet*Joggning_H_carbo + 0,0 Diet*Joggning_H_fat 0-1,00 Diet*Joggning_H_fat 1 + 5,00 Diet*Joggning_H_fat + 0,0 Diet*Joggning_H_prot 0 + 0,50 Diet*Joggning_H_prot 1 -,00 Diet*Joggning_H_prot + 0,0 Diet*Joggning_Normal 0 + 0,00 Diet*Joggning_Normal 1 + 0,50 Diet*Joggning_Normal 58

59 59

60 Interaction Plot for bensinåtgång Data Means 6,5 6,0 biltyp X Y Z 5,5 Mean 5,0 4,5 4,0 1 3 förare

61 Interaction Plot for bensinåtgång Data Means 6,5 6,0 förare ,5 Mean 5,0 4,5 4,0 X Y biltyp Z 61

62 ANOVA: bensinåtgång versus förare; biltyp Factor Type Levels Values förare random 5 1; ; 3; 4; 5 biltyp fixed 3 X; Y; Z Analysis of Variance for bensinåtgång Source DF SS MS F P förare 4 13,1480 3,870 3,98 0,046 biltyp 7,1560 3,5780 4,33 0,053 förare*biltyp 8 6,6040 0,855 1,35 0,000 Error 30 1,1600 0,0387 Total 44 8,0680 S = 0, R-Sq = 95,87% R-Sq(adj) = 93,94% 6

63 ANOVA: bensinåtgång versus förare; biltyp Factor Type Levels Values förare random 5 1; ; 3; 4; 5 biltyp random 3 X; Y; Z Analysis of Variance for bensinåtgång Source DF SS MS F P förare 4 13,1480 3,870 3,98 0,046 biltyp 7,1560 3,5780 4,33 0,053 förare*biltyp 8 6,6040 0,855 1,35 0,000 Error 30 1,1600 0,0387 Total 44 8,0680 S = 0, R-Sq = 95,87% R-Sq(adj) = 93,94% 63

8.1 General factorial experiments

8.1 General factorial experiments Exempel: Vid ett tillfälle ville man på ett laboratorium jämföra fyra olika metoder att bestämma kopparhalten i malmprover. Man är även intresserad av hur laboratoriets tre laboranter genomför sina uppgifter.

Läs mer

7.5 Experiment with a single factor having more than two levels

7.5 Experiment with a single factor having more than two levels 7.5 Experiment with a single factor having more than two levels Exempel: Antag att vi vill jämföra dragstyrkan i en syntetisk fiber som blandats ut med bomull. Man vet att inblandningen påverkar dragstyrkan

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Sid 1 (7) i matematisk statistik Statistik och kvalitetsteknik 7,5 hp Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Studenterna får behålla tentamensuppgifterna. Skrivtid: 9.00-12.00 ger maximalt 24 poäng. Betygsgränser:

Läs mer

Räkneövning 3 Variansanalys

Räkneövning 3 Variansanalys Räkneövning 3 Variansanalys Uppgift 1 Fyra sorter av majshybrider har utvecklats för att bli resistenta mot en svampinfektion. Nu vill man också studera deras produktionsegenskaper. Varje hybrid planteras

Läs mer

Enkel linjär regression. Enkel linjär regression. Enkel linjär regression

Enkel linjär regression. Enkel linjär regression. Enkel linjär regression Enkel linjär regression Exempel.7 i boken (sida 31). Hur mycket dragkraft behövs för att en halvledare skall lossna från sin sockel vid olika längder på halvledarens ben och höjder på sockeln. De halvledare

Läs mer

10.1 Enkel linjär regression

10.1 Enkel linjär regression Exempel: Hur mycket dragkraft behövs för att en halvledare skall lossna från sin sockel vid olika längder på halvledarens ben. De halvledare vi betraktar är av samma storlek (bortsett benlängden). 70 Scatterplot

Läs mer

Följande resultat erhålls (enhet: 1000psi):

Följande resultat erhålls (enhet: 1000psi): Variansanalys Exempel Aluminiumstavar utsätts för uppvärmningsbehandlingar enligt fyra olika standardmetoder. Efter behandlingen uppmäts dragstyrkan hos varje stav. Fem upprepningar görs för varje behandling.

Läs mer

Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar (båda sidor) samt räknedosa.

Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar (båda sidor) samt räknedosa. Tentamen Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik Kurskod och namn: Datum och tid: Jourhavande lärare: Tillåtna hjälpmedel: 732G71 Statistik B 2017-12-08, 8-12 Bertil Wegmann

Läs mer

F16 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION (NCT , 13.9) Anpassning av linjär funktion till givna data

F16 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION (NCT , 13.9) Anpassning av linjär funktion till givna data Stat. teori gk, ht 006, JW F16 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION (NCT 13.1-13.3, 13.9) Anpassning av linjär funktion till givna data Data med en beroende variabel (y) och K stycken (potentiellt) förklarande variabler

Läs mer

Exempel 1 på multipelregression

Exempel 1 på multipelregression Exempel på multipelregression Hastighet = högsta hastighet som uppnåtts fram till givna år (årtal) Årtal Hastighet 83 3 (tåg) 9 3 (tåg) 93 (flyg) 97 7 (flyg) 9 (flyg) 99 (raket) Fitted Line Plot Hastighet

Läs mer

Lö sningsfö rslag till tentamen i matematisk statistik Statistik öch kvalitetsteknik 7,5 hp

Lö sningsfö rslag till tentamen i matematisk statistik Statistik öch kvalitetsteknik 7,5 hp Sid 1 (9) Lö sningsfö rslag till tentamen i matematisk statistik Statistik öch kvalitetsteknik 7,5 hp Uppgift 1 a) Nämn en kontinuerlig och en diskret fördelning. Exempelvis normalfördelningen respektive

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Sid 1 (9) i matematisk statistik Statistik och kvalitetsteknik 7,5 hp Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Studenterna får behålla tentamensuppgifterna. Skrivtid: 9.00-12.00 ger maximalt 24 poäng. Betygsgränser:

Läs mer

Metod och teori. Statistik för naturvetare Umeå universitet

Metod och teori. Statistik för naturvetare Umeå universitet Statistik för naturvetare -6-8 Metod och teori Uppgift Uppgiften är att undersöka hur hjärtfrekvensen hos en person påverkas av dennes kroppstemperatur. Detta görs genom enkel linjär regression. Låt signifikansnivån

Läs mer

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Uppsala universitet Statistiska institutionen A5 2015-01-13 Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2015-01-13 UPPLYSNINGAR A. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Formelsamlingar: A4/A8 Tabell- och formelsamling

Läs mer

Lö sningsfö rslag till tentamen i matematisk statistik Statistik öch kvalitetsteknik 7,5 hp

Lö sningsfö rslag till tentamen i matematisk statistik Statistik öch kvalitetsteknik 7,5 hp Sid 1 (10) Lö sningsfö rslag till tentamen i matematisk statistik Statistik öch kvalitetsteknik 7,5 hp Uppgift 1 Betrakta nedanstående täthetsfunktion för en normalfördelad slumpvariabel X med väntevärde

Läs mer

En scatterplot gjordes, och linjär regression utfördes därefter med följande hypoteser:

En scatterplot gjordes, och linjär regression utfördes därefter med följande hypoteser: 1 Uppgiftsbeskrivning Syftet med denna laboration var att utifrån uppmätt data avgöra: (i) Om något samband finnes mellan kroppstemperatur och hjärtfrekvens. (ii) Om någon signifikant skillnad i sockerhalt

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistik Regressions- och variansanalys, 5 poäng MSTA35 Leif Nilsson TENTAMEN 2003-01-10 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Regressions- och variansanalys, 5

Läs mer

Skrivning i ekonometri torsdagen den 8 februari 2007

Skrivning i ekonometri torsdagen den 8 februari 2007 LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL STA2:3 Skrivning i ekonometri torsdagen den 8 februari 27. Vi vill undersöka hur variationen i lön för 2 belgiska löntagare = WAGE (timlön i euro)

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F4

Regressions- och Tidsserieanalys - F4 Regressions- och Tidsserieanalys - F4 Modellbygge och residualanalys. Kap 5.1-5.4 (t.o.m. halva s 257), ej C-statistic s 23. Linda Wänström Linköpings universitet Wänström (Linköpings universitet) F4 1

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Sid (7) i matematisk statistik Statistik och kvalitetsteknik 7,5 hp Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Studenterna får behålla tentamensuppgifterna. Skrivtid: 4.00-7.00 ger maximalt 24 poäng. Betygsgränser:

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK 2007-08-29

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK 2007-08-29 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematik och matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng (TNK, ET, BTG) Peter Anton, Per Arnqvist Anton Grafström TENTAMEN 7-8-9 LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN

Läs mer

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng. 1 Att tänka på (obligatorisk läsning) A. Redovisa Dina lösningar i en form som gör det lätt att följa Din tankegång. (Rättaren förutsätter att det dunkelt skrivna är dunkelt tänkt.). Motivera alla väsentliga

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 3. Bertil Wegmann. November 4, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 3. Bertil Wegmann. November 4, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 3 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 4, 2015 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 4, 2015 1 / 22 Kap. 4.8, interaktionsvariabler Ibland

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 1, kap Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 20

732G71 Statistik B. Föreläsning 1, kap Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 20 732G71 Statistik B Föreläsning 1, kap. 3.1-3.7 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 20 Exempel, enkel linjär regressionsanalys Ett företag vill veta

Läs mer

Skrivning i ekonometri lördagen den 29 mars 2008

Skrivning i ekonometri lördagen den 29 mars 2008 LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL STAB, Ekonometri Skrivning i ekonometri lördagen den 9 mars 8.Vi vill undersöka hur variationen i antal arbetande timmar för gifta kvinnor i Michigan

Läs mer

I vår laboration kom vi fram till att kroppstemperaturen påverkar hjärtfrekvensen enligt

I vår laboration kom vi fram till att kroppstemperaturen påverkar hjärtfrekvensen enligt Introduktion Vi har fått ta del av 13 mätningar av kroppstemperatur och hjärtfrekvens, varav på hälften män, hälften kvinnor, samt en studie på 77 olika flingsorters hyllplaceringar och sockerhalter. Vi

Läs mer

Kroppstemperaturen hos människa anses i regel vara 37,0 C/ 98,6 F. För att beräkna och rita grafer har programmet Minitab använts.

Kroppstemperaturen hos människa anses i regel vara 37,0 C/ 98,6 F. För att beräkna och rita grafer har programmet Minitab använts. Syfte: Bestämma normal kroppstemperatur med tillgång till data från försök. Avgöra eventuell skillnad mellan män och kvinnor. Utforska ett eventuellt samband mellan kroppstemperatur och hjärtfrekvens.

Läs mer

a) Bedöm om villkoren för enkel linjär regression tycks vara uppfyllda! b) Pröva om regressionkoefficienten kan anses vara 1!

a) Bedöm om villkoren för enkel linjär regression tycks vara uppfyllda! b) Pröva om regressionkoefficienten kan anses vara 1! LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL STA1:3 Skrivning i ekonometri tisdagen den 1 juni 4 1. Vi vill undersöka hur variationen i brottsligheten i USA:s delstater år 196 = R (i antal

Läs mer

Grundläggande Statistik och Försöksplanering Provmoment: TEN1 & TEN2 Ladokkod: TT2311 Tentamen ges för: Bt2, En2, Bt4, En4.

Grundläggande Statistik och Försöksplanering Provmoment: TEN1 & TEN2 Ladokkod: TT2311 Tentamen ges för: Bt2, En2, Bt4, En4. Grundläggande Statistik och Försöksplanering Provmoment: TEN1 & TEN2 Ladokkod: TT2311 Tentamen ges för: Bt2, En2, Bt4, En4 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Läs mer

Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar (båda sidor) samt räknedosa.

Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar (båda sidor) samt räknedosa. Tentamen Linköpings Universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik Kurskod och namn: Datum och tid: Jourhavande lärare: Tillåtna hjälpmedel: 732G71 Statistik B 2015-02-06, 8-12 Bertil Wegmann

Läs mer

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3 Föreläsning Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5, 5,3 1 Kap 3,7 och 3,8 Hur bra är modellen som vi har anpassat? Vi bedömer modellen med hjälp av ett antal kriterier: visuell bedömning, om möjligt F-test, signifikanstest

Läs mer

Exempel 1 på multipelregression

Exempel 1 på multipelregression Exempel på multipelregression Hastighet = högsta hastighet som uppnåtts fram till givna år (årtal) Årtal Hastighet 8 (tåg) 95 (tåg) 9 (flyg) 97 7 (flyg) 95 5 (flyg) 99 5 (raket) Regression Plot Hastighet

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Sid (5) i matematisk statistik Statistisk processtyrning 7,5 hp Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Studenterna får behålla tentamensuppgifterna. Skrivtid: 9.00-3.00 ger maximalt 2 poäng. För godkänt krävs

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F7

Regressions- och Tidsserieanalys - F7 Regressions- och Tidsserieanalys - F7 Tidsserieregression, kap 6.1-6.4 Linda Wänström Linköpings universitet November 25 Wänström (Linköpings universitet) F7 November 25 1 / 28 Tidsserieregressionsanalys

Läs mer

Lö sningsfö rslag till tentamen i matematisk statistik Statistik öch kvalitetsteknik 7,5 hp

Lö sningsfö rslag till tentamen i matematisk statistik Statistik öch kvalitetsteknik 7,5 hp Sid (7) Lö sningsfö rslag till tentamen i matematisk statistik Statistik öch kvalitetsteknik 7,5 hp Uppgift Nedanstående beräkningar från Minitab är gjorda för en Poissonfördelning med väntevärde λ = 4.

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F3

Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Multipel regressionsanalys kap 4.8-4.10 Linda Wänström Linköpings universitet 7 maj Wänström (Linköpings universitet) F3 7 maj 1 / 26 Lite som vi inte hann med när

Läs mer

Residualanalys. Finansiell statistik, vt-05. Normalfördelade? Normalfördelade? För modellen

Residualanalys. Finansiell statistik, vt-05. Normalfördelade? Normalfördelade? För modellen Residualanalys För modellen Johan Koskinen, Statistiska institutionen, Stockholms universitet Finansiell statistik, vt-5 F7 regressionsanalys antog vi att ε, ε,..., ε är oberoende likafördelade N(,σ Då

Läs mer

F18 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION, FORTS. (NCT

F18 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION, FORTS. (NCT Stat. teori gk, ht 006, JW F18 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION, FORTS. (NCT 1.1, 13.1-13.6, 13.8-13.9) Modell för multipel linjär regression Modellantaganden: 1) x-värdena är fixa. ) Varje y i (i = 1,, n) är

Läs mer

Valfri räknedosa, kursbok (Kutner m fl) utan anteckningar. Tentamen omfattar totalt 20p. Godkänt från 12p.

Valfri räknedosa, kursbok (Kutner m fl) utan anteckningar. Tentamen omfattar totalt 20p. Godkänt från 12p. Tentamen Linköpings Universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik Kurskod och namn: Datum och tid: Jourhavande lärare: Tillåtna hjälpmedel: Betygsgränser: 732G21 Sambandsmodeller 2009-01-14,

Läs mer

Skrivning i ekonometri lördagen den 15 januari 2005

Skrivning i ekonometri lördagen den 15 januari 2005 LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL STA102:3 Skrivning i ekonometri lördagen den 15 januari 5 1. Vi vill undersöka hur variationen i försäljningspris = price för hus i en liten stad

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 4 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 11, 2016 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 11, 2016 1 / 34 Kap. 5.1, korrelationsmatris En korrelationsmatris

Läs mer

Statistik för teknologer, 5 poäng Skrivtid:

Statistik för teknologer, 5 poäng Skrivtid: UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistik Statistik för teknologer, MSTA33, p Statistik för kemister, MSTA19, p TENTAMEN 2004-06-03 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistik för teknologer,

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 7. Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 29

732G71 Statistik B. Föreläsning 7. Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 29 732G71 Statistik B Föreläsning 7 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 29 Detaljhandelns försäljning (fasta priser, kalenderkorrigerat) Bertil Wegmann

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL. Skrivning i ekonometri onsdagen den 1 juni 2011

LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL. Skrivning i ekonometri onsdagen den 1 juni 2011 LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL STAB2 Skrivning i ekonometri onsdagen den 1 juni 211 1. Vi vill undersöka hur variationen i försäljningspriset för ett hus (i en liten stad i USA

Läs mer

7.5 Experiment with a single factor having more than two levels

7.5 Experiment with a single factor having more than two levels Exempel: Antag att vi vill jämföra dragstyrkan i en syntetisk fiber som blandats ut med bomull. Man vet att inblandningen påverkar dragstyrkan och att en inblandning mellan 10% och 40% är bra. För att

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F3

Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Multipel regressionsanalys kap 4.8-4.10 Linda Wänström Linköpings universitet November 6, 2013 Wänström (Linköpings universitet) F3 November 6, 2013 1 / 22 Interaktion

Läs mer

Examinationsuppgifter del 2

Examinationsuppgifter del 2 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Matematik och Matematisk statistisk Statistik för ingenjörer, poäng, Anders Lundquist 7-- Examinationsuppgifter del Redovisas muntligt den / (Ö-vik) samt / (Lycksele).

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F3

Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Regressions- och Tidsserieanalys - F3 Multipel regressionsanalys kap 4.8-4.10 Linda Wänström Linköpings universitet Wänström (Linköpings universitet) F3 1 / 21 Interaktion Ibland ser sambandet mellan en

Läs mer

Skrivning i ekonometri lördagen den 25 augusti 2007

Skrivning i ekonometri lördagen den 25 augusti 2007 LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL STA10:3 Skrivning i ekonometri lördagen den 5 augusti 007 1. Vi vill undersöka hur variationen i ölförsäljningen i ett bryggeri i en stad i USA

Läs mer

TENTAMEN I STATISTIK B,

TENTAMEN I STATISTIK B, 732G7 Tentamen. hp TENTAMEN I STATISTIK B, 24-2- Skrivtid: kl: -2 Tillåtna hjälpmedel: Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar samt räknedosa Jourhavande lärare: Lotta Hallberg Betygsgränser: Tentamen

Läs mer

Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar (båda sidor) samt räknedosa.

Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar (båda sidor) samt räknedosa. Tentamen Linköpings Universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik Kurskod och namn: Datum och tid: Jourhavande lärare: Tillåtna hjälpmedel: 732G71 Statistik B 2015-12-09, 8-12 Bertil Wegmann

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Sid 1 (7) i matematisk statistik Statistik och kvalitetsteknik 7,5 hp Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Studenterna får behålla tentamensuppgifterna. Skrivtid: 9.00-12.00 ger maximalt 24 poäng. Betygsgränser:

Läs mer

Miniräknare. Betygsgränser: Maximal poäng är 24. För betyget godkänd krävs 12 poäng och för betyget väl godkänd krävs 18 poäng.

Miniräknare. Betygsgränser: Maximal poäng är 24. För betyget godkänd krävs 12 poäng och för betyget väl godkänd krävs 18 poäng. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistisk Statistiska metoder, poäng TENTAMEN -8 Per Arnqvist TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistiska metoder, poäng Tillåtna hjälpmedel: Kursboken med

Läs mer

TENTAMEN I REGRESSIONS- OCH TIDSSERIEANALYS,

TENTAMEN I REGRESSIONS- OCH TIDSSERIEANALYS, TENTAMEN I REGRESSIONS- OCH TIDSSERIEANALYS, 204-0-3 Skrivtid: kl 8-2 Hjälpmedel: Räknedosa. Bowerman, B.J., O'Connell, R, Koehler, A.: Forecasting, Time Series and Regression. 4th ed. Duxbury, 2005 som

Läs mer

Fuktighet i jordmåner. Variansanalys (Anova) En statistisk fråga. Grafisk sammanfattning: boxplots

Fuktighet i jordmåner. Variansanalys (Anova) En statistisk fråga. Grafisk sammanfattning: boxplots Fuktighet i jordmåner Variansanalys (Anova) Matematik och statistik för biologer, 10 hp Fredrik Jonsson Januari 2012 A 1 A 2 A 3 12.8 8.1 9.8 13.4 10.3 10.6 11.2 4.2 9.1 11.6 7.8 4.3 9.4 5.6 11.2 10.3

Läs mer

Statistik för ekonomer, Statistik A1, Statistik A (Moment 2) : (7.5 hp) Personnr:..

Statistik för ekonomer, Statistik A1, Statistik A (Moment 2) : (7.5 hp) Personnr:.. TENTAMEN Tentamensdatum 8-3-7 Statistik för ekonomer, Statistik A, Statistik A (Moment ) : (7.5 hp) Namn:.. Personnr:.. Tentakod: A3 Var noga med att fylla i din kod samt uppgiftsnummer på alla lösningsblad

Läs mer

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng. Att tänka på (obligatorisk läsning) A. Redovisa Dina lösningar i en form som gör det lätt att följa Din tankegång. (Rättaren förutsätter att det dunkelt skrivna är dunkelt tänkt.). Motivera alla väsentliga

Läs mer

Föreläsning 7. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 7. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 7 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 Dagens föreläsning o Fortsättning envägs-anova Scheffes test (kap 11.4) o Tvåvägs-ANOVA Korsade faktorer (kap 12.1, 12.3) Randomiserade blockförsök

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet May 4, 2015 Wänström (Linköpings universitet) F1 May 4, 2015 1 / 25 Regressions- och tidsserieanalys,

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Poäng totalt för del 1: 25 (10 uppgifter) Tentamensdatum 2018-01-12 Poäng totalt för del 2: 30 (3 uppgifter) Skrivtid 9.00 14.00 Lärare: Mykola Shykula, Niklas

Läs mer

För betyget GODKÄND krävs preliminärt minst 28 poäng. För betyget VÄL GOD- KÄND krävs preliminärt minst 43 poäng.

För betyget GODKÄND krävs preliminärt minst 28 poäng. För betyget VÄL GOD- KÄND krävs preliminärt minst 43 poäng. STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Michael Carlson Skriftlig hemtentamen i Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, poäng. Deltentamen 2: Regressionsanalys Måndagen den

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F5

Regressions- och Tidsserieanalys - F5 Regressions- och Tidsserieanalys - F5 Linda Wänström Linköpings universitet November 20 Wänström (Linköpings universitet) F5 November 20 1 / 24 Modellbygge - vilka oberoende variabler ska vara med i modellen?

Läs mer

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng. 1 Att tänka på (obligatorisk läsning) A. Redovisa Dina lösningar i en form som gör det lätt att följa Din tankegång. (Rättaren förutsätter att det dunkelt skrivna är dunkelt tänkt.). Motivera alla väsentliga

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet November 4, 2013 Wänström (Linköpings universitet) F1 November 4, 2013 1 / 25 Statistik B, 8 hp

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 2. Bertil Wegmann. November 13, 2015. IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 2. Bertil Wegmann. November 13, 2015. IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 2 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 13, 2015 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 13, 2015 1 / 26 Kap. 4.1-4.5, multipel linjär regressionsanalys

Läs mer

Föreläsning 3 Kap 3.4, 3.6, 4.2. 732G71 Statistik B

Föreläsning 3 Kap 3.4, 3.6, 4.2. 732G71 Statistik B Föreläsning 3 Kap 3.4, 3.6, 4.2 732G71 Statistik B Exempel 150 slumpmässigt utvalda fastigheter till salu i USA Pris (y) Bostadsyta Tomtyta Antal rum Antal badrum 179000 3060 0.75 8 2 285000 2516 8.1 7

Läs mer

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1 Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning Kurskod: 732G7, 8 hp Lärare och examinator: Ann-Charlotte (Lotta) Hallberg Lärare och lektionsledare: Isak Hietala Labassistenter Kap 3,-3,6. Läs

Läs mer

Föreläsning 4 Kap 3.5, 3.8 Material om index. 732G71 Statistik B

Föreläsning 4 Kap 3.5, 3.8 Material om index. 732G71 Statistik B Föreläsning 4 Kap 3.5, 3.8 Material om index 732G71 Statistik B Skötsel (y) Transformationer Ett av kraven för regressionsmodellens giltighet är att residualernas varians är konstant. Vad gör vi om så

Läs mer

Laboration 2 multipel linjär regression

Laboration 2 multipel linjär regression Laboration 2 multipel linjär regression I denna datorövning skall ni 1. analysera data enligt en multipel regressionsmodell, dvs. inkludera flera förklarande variabler i en regressionsmodell 2. studera

Läs mer

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Uppsala universitet Statistiska institutionen A5 2015-08-25 Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2015-08-25 UPPLYSNINGAR A. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Formelsamlingar: A4/A8 Tabell- och formelsamling

Läs mer

Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper

Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper Tobias Abenius February 21, 2012 Envägs variansanalys (ANOVA) I envägs variansanalys utnyttjas att

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik Ämneskod-linje S0001M. Tentamensdatum Poäng totalt för del 2 30 (3 uppgifter) Skrivtid

Tentamen i Matematisk statistik Ämneskod-linje S0001M. Tentamensdatum Poäng totalt för del 2 30 (3 uppgifter) Skrivtid Tentamen i Matematisk statistik Ämneskod-linje S000M Poäng totalt för del 25 (8 uppgifter) Poäng totalt för del 2 30 (3 uppgifter) Tentamensdatum 2009-06-02 Kerstin Vännman Lärare: Ove Edlund Hans Johansson

Läs mer

Föreläsning 4. Kap 5,1-5,3

Föreläsning 4. Kap 5,1-5,3 Föreläsning 4 Kap 5,1-5,3 Multikolinjäritetsproblem De förklarande variablerna kan vara oberoende (korrelerade) av varann men det är inte så vanligt. Ofta är de korrelerade, och det är helt ok men beroendet

Läs mer

Föreläsning 15: Faktorförsök

Föreläsning 15: Faktorförsök Föreläsning 15: Faktorförsök Matematisk statistik Chalmers University of Technology Oktober 17, 2016 Ensidig variansanalys Vi vill studera om en faktor A påverkar en responsvariabel. Vi gör totalt N =

Läs mer

Statistisk försöksplanering

Statistisk försöksplanering Statistisk försöksplanering Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Skriftlig tentamen 3 hp 51SF01 Textilingenjörsutbildningen Tentamensdatum: 25 Oktober 2017 Tid: 09:00-13 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Statistisk försöksplanering

Statistisk försöksplanering Statistisk försöksplanering Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Skriftlig tentamen 3 hp 51SF01 Textilingenjörsutbildningen Tentamensdatum: 2 November Tid: 09:00-13 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson Skriftlig omtentamen på momentet Statistiska metoder SDA III, 2 poäng ingående i kurserna Grundkurs i statistik 20 p samt Undersökningsmetodik

Läs mer

Räkneövning 5. Sebastian Andersson Statistiska institutionen Uppsala universitet 7 januari För Uppgift 2 kan man med fördel ta hjälp av Minitab.

Räkneövning 5. Sebastian Andersson Statistiska institutionen Uppsala universitet 7 januari För Uppgift 2 kan man med fördel ta hjälp av Minitab. Räkneövning 5 Sebastian Andersson Statistiska institutionen Uppsala universitet 7 januari 016 1 Om uppgifterna För Uppgift kan man med fördel ta hjälp av Minitab. I de fall en figur för tidsserien efterfrågas

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Poäng totalt för del 1: 25 (10 uppgifter) Tentamensdatum 2018-01-12 Poäng totalt för del 2: 30 (3 uppgifter) Skrivtid 9.00 14.00 Lärare: Mykola Shykula, Niklas

Läs mer

För betyget GODKÄND krävs preliminärt minst 28 poäng. För betyget VÄL GOD- KÄND krävs preliminärt minst 44 poäng.

För betyget GODKÄND krävs preliminärt minst 28 poäng. För betyget VÄL GOD- KÄND krävs preliminärt minst 44 poäng. STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Michael Carlson Skriftlig hemtentamen i Fortsättningskurs i statistik, moment, Statistisk Teori, poäng. Deltentamen 2: Regressionsanalys Torsdagen den 7

Läs mer

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Uppsala universitet Statistiska institutionen A5 2014-08-26 Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2014-08-26 UPPLYSNINGAR A. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Formelsamlingar: A4/A8 Tabell- och formelsamling

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Poäng totalt för del 1: 25 (10 uppgifter) Tentamensdatum 2014-10-28 Poäng totalt för del 2: 30 (3 uppgifter) Skrivtid 09.00 14.00 Lärare: A. Jonsson, M. Shykula,

Läs mer

Experiment med två faktorer. Treatment Population. Balanced och ortogonal design. Graph of means. Table of means

Experiment med två faktorer. Treatment Population. Balanced och ortogonal design. Graph of means. Table of means Två-vägs NOV Om två oberoende variabler (faktorer) kommer in i spelet Experiment med två faktorer Två oberoende variabler ( faktorer ) Mängd gödsel / mängd vatten mängd skördade potatis Faktor: gödsel

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1,

Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, Tentamen i Matematisk statistik, S000M, del, 008-06-03. Längs en väg in mot centrum av Luleå finns 3 trafikljus. Trafikljusen fungerar oberoende av varandra. En Luleåbo som ofta kör längs den vägen har

Läs mer

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2016-02-13 Statistiska institutionen, Uppsala universitet Upplysningar 1. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, A4/A8 Tabell- och formelsamling (alternativ Statistik

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistik MSTA16, Statistik för tekniska fysiker A Peter Anton TENTAMEN 2004-08-23 LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistik för tekniska

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Tentamen i Matematisk statistik Kurskod SM Poäng totalt för del : 5 (9 uppgifter) Tentamensdatum -3-3 Poäng totalt för del : 3 (3 uppgifter) Skrivtid 9. 4. Lärare: Adam Jonsson och Inge Söderkvist Jourhavande

Läs mer

Multipel Regressionsmodellen

Multipel Regressionsmodellen Multipel Regressionsmodellen Koefficienterna i multipel regression skattas från ett stickprov enligt: Multipel Regressionsmodell med k förklarande variabler: Skattad (predicerad) Värde på y y ˆ = b + b

Läs mer

Person Antal månader som utrustningen ägts. Antal timmar utrustningen användes föregående vecka.

Person Antal månader som utrustningen ägts. Antal timmar utrustningen användes föregående vecka. y Uppgift 1 (18p) I syfte för att se om antalet månader som man ägt en viss träningsutrustning påverkar träningsintensiteten har tio personer som har köpt träningsutrustningen fått ange hur många månader

Läs mer

FÖRELÄSNINGSMATERIAL. diff SE. SE x x. Grundläggande statistik 2: KORRELATION OCH HYPOTESTESTNING. Påbyggnadskurs T1. Odontologisk profylaktik

FÖRELÄSNINGSMATERIAL. diff SE. SE x x. Grundläggande statistik 2: KORRELATION OCH HYPOTESTESTNING. Påbyggnadskurs T1. Odontologisk profylaktik Grundläggande statistik Påbyggnadskurs T1 Odontologisk profylaktik FÖRELÄSNINGSMATERIAL : KORRELATION OCH HYPOTESTESTNING t diff SE x 1 diff SE x x 1 x. Analytisk statistik Regression & Korrelation Oberoende

Läs mer

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Uppsala universitet Statistiska institutionen A5 2013-01-14 Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2013-01-14 UPPLYSNINGAR A. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Formelsamlingar: A4/A8 Tabell- och formelsamling

Läs mer

2. Lära sig skatta en multipel linjär regressionsmodell samt plotta variablerna. 4. Lära sig skatta en linjär regressionsmodell med interaktionstermer

2. Lära sig skatta en multipel linjär regressionsmodell samt plotta variablerna. 4. Lära sig skatta en linjär regressionsmodell med interaktionstermer Datorövning 2 Regressions- och tidsserieanalys Syfte 1. Lära sig skapa en korrelationsmatris 2. Lära sig skatta en multipel linjär regressionsmodell samt plotta variablerna mot varandra 3. Lära sig beräkna

Läs mer

1. Lära sig plotta en beroende variabel mot en oberoende variabel. 2. Lära sig skatta en enkel linjär regressionsmodell

1. Lära sig plotta en beroende variabel mot en oberoende variabel. 2. Lära sig skatta en enkel linjär regressionsmodell Datorövning 1 Regressions- och tidsserieanalys Syfte 1. Lära sig plotta en beroende variabel mot en oberoende variabel 2. Lära sig skatta en enkel linjär regressionsmodell 3. Lära sig beräkna en skattning

Läs mer

sociology Unit B1: Introduction to correlation and regression 3/3 Brendan Halpin May

sociology Unit B1: Introduction to correlation and regression 3/3 Brendan Halpin May Unit B1: Introduction to correlation and regression 3/3 Brendan Halpin Department of Sociology, University of Limerick brendan.halpin@ul.ie May 24 2019 Multicollinearity Topics 1 Multicollinearity 2 Leverage

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 6. Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 15

732G71 Statistik B. Föreläsning 6. Bertil Wegmann. IDA, Linköpings universitet. Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 15 732G71 Statistik B Föreläsning 6 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B 1 / 15 Efterfrågeanalys Metoder för att studera sambandet mellan efterfrågan på

Läs mer

7.3.3 Nonparametric Mann-Whitney test

7.3.3 Nonparametric Mann-Whitney test 7.3.3 Nonparametric Mann-Whitney test Vi har sett hur man kan testa om två populationer har samma väntevärde (H 0 : μ 1 = μ 2 ) med t-test (two-sample). Vad gör man om data inte är normalfördelat? Om vi

Läs mer

F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA

F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA Repetition Detta går inteattbeskriva på någotrimligtsättmed en linjär funktion PY Xx) β 0 +β x Den skattade linjen går utanför intervallet0, ): Y ärenbinärvariabel0-,dikotom)manvillmodellera,

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Poäng totalt för del 1: 25 (10 uppgifter) Tentamensdatum 2012-10-30 Poäng totalt för del 2: 30 (3 uppgifter) Skrivtid 09.00 14.00 Lärare: Adam Jonsson och

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M Poäng totalt för del 1: 25 (10 uppgifter) Tentamensdatum 2014-01-17 Poäng totalt för del 2: 30 (3 uppgifter) Skrivtid 15.00 20.00 Lärare: Adam Jonsson, Mykola

Läs mer

Datorövning Power curve 0,0305 0, Kvantiler, kritiska regioner

Datorövning Power curve 0,0305 0, Kvantiler, kritiska regioner . Kvantiler, kritiska regioner Datorövning Räkna ut följande rejection regions (genom att rita täthetsfunktionen i Minitab ):. z-fördelning, tvåsidigt, 5% signifikansnivå. z-fördelning, lower tail, 5%

Läs mer