MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II"

Transkript

1 MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistik Exempel etc., del II G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 14 februari 014 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel 14 etc., februari del 014 II 1 / 10

2 Ett kofidesitervall Atag att 175 persoer blir tillfrågade om de gära äter e viss grösak och 80 svarar ja. För att bestämma ett kofidesitervall med kofidesgrade 90% för att e slumpmässigt vald perso gära äter dea grösak ka vi gå tillväga på följade sätt: De svar vi fått är ett observerat stickprov av e Beroulli(p) fördelad slumpvariabel och bestimatorde momet och maximum likelihood-estimatro för p är medelvärdet X som ofta i dessa fall beteckas med ˆp. De cetral gäsvärdessatse säger att X p p(1 p) a N(0, 1), eftersom variase varj X j är p(1 p) så att variase av medelvärdet blir p(1 p). Nu måste vi göra äu e approximatio eftersom vi ite käer till p och approximera det talet med ˆp = X. Nu är z 0.05 = F 1 N(0,1) (0.05) = vilket betyder att G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel 14 etc., februari del 014 II / 10

3 Ett kofidesitervall, forts. Pr X p ˆp(1 ˆp) och Pr X p ˆp(1 ˆp) Detta betyder i si tur att ( ) ˆp(1 ˆp) Pr p X , och ( Pr p X ) ˆp(1 ˆp) 0.05, Det observerade approximativa kofidesitervallet blir därför [ ] , [0.40, 0.5] G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel 14 etc., februari del 014 II 3 / 10

4 Hur får ma ett kofidesitervall för σ då X N(µ, σ ) Om X 1, X,..., X är ett stickprov med stickprovsvarias S av e N(µ, σ ) fördelad slumpvariabel så är ( 1)S σ χ ( 1). Om vi u vill bestämma ett symmetriskt slumpitervall med kofidesgrade α så skall saolikhete för värde midre ä de edre gräse vara 1 α och detsamma för värde större ä de övre gräse. Om u C χ ( 1) så är ( ( )) 1 α Pr C F 1 χ ( 1) Nu gäller ( 1)S σ F 1 χ ( 1) = 1 α (, Pr C F 1 χ ( 1) ( ) 1 α σ med ett motsvarade resultat för de adra gräse. ( )) 1 + α ( 1)S F 1 χ ( 1) ( 1 α = 1 α. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel 14 etc., februari del 014 II 4 / 10 ),

5 Oberoede Atag att e viss sorts frukter idelas i tre olika färgklasser och två olika smakklasser, och att då ma udersökt 45 frukter fått följade resultat: Färg 1 Färg Färg 3 Smak Smak Om vi u vill ha svar på fråga om färg och smak är oberoede av varadra så väljer vi som ollhypotes att de är oberoede och aväder testvariabel 3 (O i,k E i,k ) C =. E i,k i=1 k=1 Här är O i,k de observerade atale, i detta fall tex. O,3 = 59 och E i,k är de förvätade ( atale är vi atar att ollhypotese gäller, dvs. E i,k = 1 3 ( 45 m=1 i,m) O ) m=1 O m,k. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel 14 etc., februari del 014 II 5 / 10

6 Oberoede, forts. För att räka ut testvariabel och seda p-värdet ka vi först skriva o=[ ; ] seda får vi atalet med = sum(sum(o)) de förvätade atale med e=sum(o ) *sum(o)/ (sum(o ) räkar radsummora och sum(o ) sätter dessa i e kolumvektor) och testvariabel med kommadot c= sum(sum((o-e).ˆ./e)) Till sist ka vi räka ut p-värdet med p = 1-chicdf(c,(-1)*(3-1)) och eftersom detta blir ka vi förkasta ollhypotese på sigifikasivå 0.5%. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel 14 etc., februari del 014 II 6 / 10

7 Regressio och extrapolerig Ata att vi har följade uppgifter om puktera (x j, y j ), j = 1,..., 5: x=[ ], y=[ ] och vi vill försöka bestämma värdet av y då x = och också testa ollhypotese att detta värde är högst 1.8. Det första vi gör är att subtrahera frå alla x j dvs. x=x-; så att vi skall bestämma värdet av y då x = 0. Seda räkar vi ut koefficietera b 0 och b 1 i regressioslije y b 0 + b 1 x tex. så att vi räkar medelvärdea x = j=1 x j = 4 och y = j=1 y j = 1.8 med kommadoa mea(x) och mea(y). Seda räkar vi ut stickprovsvariasera s x = j=1 (x(j) x) = 6.5 och s y = j=1 (y j y) = 1.7 med kommadoa var(x) och var(y). Stickprovskovariase blir s xy = j=1 (x j x)(y j y) =.75 vilket i ocatve fås med kommadot cov(x,y) meda ma i matlab måste räka c=cov(x,y); c(1,). Estimate för regressioskoefficietera blir u b 1 = sxy = och b sx 0 = G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel 14 etc., februari del 014 II 7 / 10

8 Regressio och extrapolerig, forts. Om ma beaktar förskjutige av x = till origo ser regressioslije ut på följade sätt: G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel 14 etc., februari del 014 II 8 / 10

9 Regressio och extrapolerig, forts. Om vi u vill testa ollhypotese att regressioslijem skär y-axel i e pukt som är högst 1.8 så skall vi också räka ut restvariase s = frac1 5 j=1 (y j b 0 b 1 x j ) = Detta ka också göras med hjälp av formel s = ( 1)s y (1 r xy ) där r xy = s xy s X s y. I matlab/octave ka detta göras med kommadot sum((y-b0-b1*x).ˆ)/3 förutsatt att ma har räkat ut b0 och b1. Värdet av testvariabel blir u t = b 0 ( 1.8) s ( x ) (5 1)sx = Eftersom testvariabels fördelig är t(5 ) och oolhypotese β iebär att egativa värde för testvariabel bekräftar ollhypotese blir p-värdet p = Pr(T.4978) = 1 F t(3) (.4978) = F t(3) (.4978) = , vilket betyder att ollhypotese ka förkastas på sigifikasivå 5%. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel 14 etc., februari del 014 II 9 / 10

10 Regressio och extrapolerig, forts. Ett aat sätt att komma till samma resultat är att kostatera att t 0.05 (3) = F 1 t(3) (0.95) =.3534 vilket ma också hittar i tabelle (me observera att vi här har ett esidigt alterativ). Eftersom testvaribel är större ä detta kritiska värde förkastas ollhypotese på sigifikasivå 5%. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0509 Grudkurs i saolikhetskalkyl och statistikexempel 14 februari etc., del 014 II 10 / 10

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifterna

Lösningar till övningsuppgifterna Lösningar till övningsuppgifterna Kapitel 1 1.1 Population: alla väljare. Exemplet är en observationsstudie. 1.2 Populationer: Berlinare med respektive utan lungcancer. Exemplet är en observationsstudie.

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Signaler och System Höstterminen -02 IT3 Rasha Alshammari Andreas Nissemark Zakai kass-saliba Pavel Carballo

Signaler och System Höstterminen -02 IT3 Rasha Alshammari Andreas Nissemark Zakai kass-saliba Pavel Carballo Finn Fem Fel - ett försök att hitta skillander i bilder Signaler och System Höstterminen -02 IT3 Rasha Alshammari Andreas Nissemark Zakai kass-saliba Pavel Carballo Innehållsförteckning Introduktion 3

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym,

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext PM 101 2011-12-12 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Göran Lambertz, ordförande Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext 1 Inledning Vid det senast kommittésammanträdet, den 23 november, diskuterades

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer