R K. Tillsammans är vi starka och effektiva!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R K. Tillsammans är vi starka och effektiva!"

Transkript

1 ÅR S Ö R K 2 A 0 K 1 I 2 N Tillsammans är vi starka och effektiva!

2 Omslag: Direktsänd pratshow på Kvalitetsmässan om Att framgångrikt leda ett nätverk. Här med civil- och bostadsminister Stefan Attefall som gäst. ETT SPÄNNANDE OCH HÄNDELSERIKT ÅR Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare och våra verksamheter i Sundsvallsregionen. Vi säkerställer kompetensförsörjning, samordnar utbildning och delar på administration. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat, ökar kvalitén och blir mer kostnadseffektiva. Myndighetsnätverket ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Länsstyrelsen Västernorrland Myndighetsnätverket har så här långt uppnått mer än vad vi vågat hoppas på. Med stor entusiasm har våra medarbetare tagit sig an sättet att arbeta och åstadkommit riktigt bra saker. Nyfikenheten från andra som är intresserade av att utveckla statsförvaltningen har också varit stor. Vi är nio olika myndigheter med nio olika uppdrag. Men vi har mycket gemensamt. Tillsammans arbetar vi för att utveckla våra medarbetare och våra verksamheter i Sundsvallsregionen. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat, ökar kvalitén och blir mer kostnadseffektiva. Samverkansarbetet började lite trevande med traditionellt erfarenhetsutbyte. Det stadiet har vi passerat med råge under När Myndighetsnätverket pratar samverkan så menar vi riktig verkstad. På följande sidor kan du läsa om vad vi gör tillsammans. Det vi åstadkommit hittills har också resulterat i att ytterligare sex myndigheter i regionen vill delta i samarbetet. Så vi säger välkommen till Ångermanlands tingsrätt, Sundsvalls tingsrätt, Förvaltningsrätten Härnösand, Rättshjälpsmyndigheten, Överklagandemyndigheten för studiestöd och Kriminalvården region nord. Vad vi vet så är Myndighetsnätverkets samverkan för en effektivare statsförvaltning ledande i Sverige. Kanske fler myndigheter vill tänka i nya banor? Vi står gärna för inspirationen! Annika Bränström Generaldirektör, Bolagsverket Bo Källstrand Landshövding, Länsstyrelsen Västernorrland Christina Gellerbrant Hagberg Generaldirektör, CSN Stefan Olowsson It-direktör, Försäkringskassan Ann-Christin Nykvist Generaldirektör, SPV Anders Söderholm Rektor, Mittuniversitetet Arbetsgivarverket uppmärksammade Myndighetsnätverkets samverkan i en film. Se den på 3

3 PROJEKTLEDARENS REFLEKTIONER När vi möts över myndighetsgränserna händer det saker. Myndighetsnätverkets arbete hittills har varit spännande, intressant och inte minst intensivt men absolut mödan värt. Vi har etablerat ett starkt nätverk Fokus under 2012 har legat på att hitta nya arbetsformer över myndighetsgränserna. Det har vi gjort inom områdena kompetensförsörjning, utbildning, upphandling, juridik, it och kommunikation. Vi lär av varandra och hittar nya lösningar på gemensamma problem och delar dessutom på jobbet. Samverkansarbetet är behovsstyrt Ett 80-tal personer samverkar i olika grupperingar och i olika omfattning inom Myndighetsnätverket. Samverkansarbetet är helt behovsstyrt. Myndigheterna väljer själva i vilka sammanhang, frågor och grupperingar de vill delta. Vissa myndigheter deltar i de flesta av nätverkets aktiviteter, medan andra exempelvis väljer att bara vara delaktiga i våra gemensamma utbildningar. Förutsättningarna är olika Navet i Myndighetsnätverket består av CSN, SPV, Bolagsverket, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och Försäkringskassan it. Det var de myndigheter som tog initiativ till att utveckla nätverket. Förutsättningarna för deltagande i nätverket är olika. Myndighetens storlek, om huvudverksamheten ligger i Sundsvallsregionen eller om det är ett regionkontor, har betydelse för hur och i vilken omfattning det är möjligt att delta i nätverket. Myndigheterna är med utifrån sina egna förutsättningar. Identifierat ett antal framgångsfaktorer Under resans gång har vi identifierat några framgångsfaktorer för att få nätverket att fungera: Ett oerhört tydligt mandat och engagemang från myndighetsledarna för samverkansarbetet. Att det finns ett klart syfte och tydliga mål med nätverksarbetet. Medarbetarnas engagemang och att de tillåts prioritera nätverksarbetet. Att vi samlas kring frågor där det finns ett tydligt behov och nytta av att samverka. Att börja i liten skala och låta samarbetet växa. Det är verkstad, vi gör saker tillsammans och ser resultat. Ytterligare en framgångsfaktor är att vi enats om en kommunikativ plattform. Vårt budskap, den visuella identiteten och det gemensamma kommunikationsmaterialet i samband med våra aktiviteter är ett viktigt kitt som stärker och tydliggör samarbetet både internt och externt. Slutligen vill jag säga tack till alla som deltagit i arbetet för en jättefin insats. Det är ert engagemang och er entusiasm, som gjort att vi kommit så långt och åstadkommit så mycket. Anneli Kuusisto projektledare i Myndighetsnätverket Under året som gått har vår gemensamma verksamhet spirat. Vi har utbildat, attraherat, rekryterat och kommunicerat. VÅR GEMENSAMMA VERKSAMHET Utbilda Under 2012 har Utbildningsrådet arrangerat och genomfört ett tiotal utbildningar för de anställda på myndigheterna inom nätverket. Tillsammans kan vi ha ett mer frekvent utbud, erbjuda bättre föreläsare och en hög kvalitet totalt sett, konstaterar Helena Karlsson, HR-utvecklare på CSN. Utbildningsrådet kallas den arbetsgrupp inom Myndighetsnätverket som arbetar med kompetensutveckling. I arbetsgruppen identifierar vi tillsammans de gemensamma kompetensutvecklingsbehov som finns på våra respektive myndigheter, berättar Helena Karlsson som är en av de personer som arbetar i Utbildningsrådet. Vi beslutar vilka utbildningar som vi ska genomföra under året och sedan börjar arbetet med att planera och arrangera. Arbetsgruppen genomför workshops för att ta fram utbildningarnas innehåll. Föreläsare hittar de ofta bland de anställda inom nätverkets myndigheter. På våra myndigheter finns massor av kunniga personer inom olika områden, säger Helena. Bland annat har personal från de deltagande myndigheterna föreläst om klarspråk, arbetsmiljö, förvaltningsrätt, sekretess, statlig förvaltning, sökmotoroptimering och mycket annat. Delar på kostnaderna Myndigheterna delar på kostnaderna för de gemensamma utbildningarna. Att genomföra utbildningar tillsammans innebär att vi är kostnadseffektiva. Vi sparar ett par hundra tusen per tillfälle räknat på om fyra myndigheter skickar sex personer, konstaterar Karina Vennerbring, personalutvecklare på Länsstyrelsen Västernorrland. Att anordna gemensamma utbildningar betyder också att vi kan erbjuda ett större utbud av utbildningar. Vi kan även genomföra dem betydligt oftare eftersom vi hjälps åt med planering, arrangemang och bemanning. Ingen behöver göra allt. Gemensam utbildningsadministration Under 2012 har Myndighetsnätverket infört en gemensam utbildningsadministration. Kjersti Bolt på CSN:s HR-avdelning administrerar utbildningarna. Hon jobbar med det praktiska, bland annat genom att lägga ut utbildningar och inbjudningar på Myndighetsnätverkets webbplats, ta emot anmälningar, publicera utbildningsmaterial, administrera utvärderingar, boka föreläsare och ta fram underlag för fakturering. Att ha en gemensam administration gör det enklare och effektivare för alla deltagande myndigheter, berättar Kjersti. Nu blir det inget dubbelarbete och vi har en tydlig överblick. Vad händer 2013? Under 2013 kommer Myndighetsnätverket bland annat att genomföra utbildningarna Kompetensbaserad rekrytering, Att arbeta i staten, Statstjänstemannarollen i fokus och en arbetsmiljöutbildning. 4 5

4 Attrahera och rekrytera Arbetsgruppen HR arbetar med kompetensförsörjning i Myndighetsnätverket och med att marknadsföra den offentliga sektorn i Sundsvallsregionen som en attraktiv och intressant arbetsgivare. Under 2012 har Myndighetsnätverket deltagit på en rad olika rekryteringsaktiviteter runt om i Sverige. Genom att samverka sparar vi mellan och kronor per evenemang, säger Lena Lindholm, personalutvecklare på SPV. Arbetsgruppen HR träffas regelbundet. Tillsammans ser de löpande över behoven av rekrytering på myndigheterna i Myndighetsnätverket. De tar också och fram en aktivitetsplan som sträcker sig över ett år. Myndigheterna i Sundsvallsregionen är stora arbetsgivare med väldigt många olika yrkesroller, vilket inte så många känner till, berättar Karima Rouass, HR-utvecklare på CSN. Därför är det viktigt att vi deltar på olika aktiviteter där vi får en möjlighet att träffa både studerande och yrkesverksamma och berätta om våra verksamheter. Kostnadseffektivt Genom att ställa ut som Myndighetsnätverket får samtliga myndigheter i nätverket vidgad representation till en lägre kostnad. Om vi räknar med att vi är fem deltagande myndigheter som representeras av två personer i montern, så sparar vi mellan och kronor, berättar Lena. Vi hjälps åt med planering och bemanning, ingen myndighet behöver delta med personal på samtliga mässor. I Myndighetsnätverkets monter representerar vi varandra. Så tillsammans har vi möjlighet att delta på betydligt Myndigheterna SPV och CSN förvaltar stora ekonomiska värden och söker nu två INTERNREVISORER varav den ena med IT-inriktning. Tillsammans ska de arbeta för en kvalitetssäkrad och förebyggande internrevision åt båda myndigheterna. LÄS MER OM TJÄNSTEN PÅ I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Karin Sjöstedt, fler aktiviteter, fortsätter Lena. Myndighetsnätverket har en gemensam grafisk profil som syns tydligt i den framtagna montern och som stärker och tydliggör samarbetet på rekryteringsmässor. Inför varje mässa tas ett gemensamt informationsmaterial fram som är anpassat efter mässans inriktning. Samarbetet med kommunikationsgruppen i Myndighetsnätverket är A och O, konstaterar Karima. Gemensamt traineeprogram Under 2012 har HR-gruppen arbetat fram ett myndighetsgemensamt traineeprogram inom it. Traineeprogrammet ska starta i september 2013 och riktar sig till nyutexaminerade högskolestuderande inom it. Just nu pågår planeringsarbetet för fullt i HRgruppen, berättar Helena Karlsson, HR-utvecklare på CSN. Vi ska bland annat ta fram en gemensam rekryteringsprocess, utforma utbildningsmaterial och genomföra en gemensam upphandling av olika utbildningar som ska ingå i traineeprogrammet. Traineeprogrammet ska vara inriktat på ett itsystems livscykel och deltagarna ska få lära sig om utveckling, förvaltning och drift. Deltagarna kommer att få både teori och praktik, förklarar Veronica Wallgren som är HR-utvecklare på Bolagsverket. Ungefär 80 procent av programmet kommer att bestå av praktik och lärande i arbetet ute på de deltagande myndigheterna. De resterande 20 procenten kommer att vara olika utbildningar, dels inköpta och dels sådana som vi tar fram gemensamt mellan myndigheterna. Rekryteringen av deltagare till traineeprogrammet är planerad att starta i april Vi räknar med att kunna ta emot ett tiotal deltagare, säger Veronica. CSN och SPV samarbetar idag kring internrevisionen. Myndigheterna har anställt två gemensamma internrevisorer med olika inriktning som tillsammans arbetar för en kvalitetssäkrad och förebyggande internrevision åt båda myndigheterna. Läs mer om hur det fungerat i artikeln på sidan 10. Kommunicera I mars 2011 bestämde myndighetsledarna att ta nätverket ett steg framåt genom att skapa en gemensam kommunikationsplattform. Det ger oss möjligheter att skapa gemensamt material, vilket är både kostnadseffektivt och ger en samlad bild av den statliga verksamheten i regionen, säger Catharina Öhman, marknadskommunikatör på Bolagsverket. Fem av myndigheterna träffades och startade kommunikationsgruppen bestående av kommunikatörer, projektledaren och en resurs inom strategisk nätverksutveckling. Uppdraget till gruppen var att ta fram ett koncept baserat på visionen för fortsatt samverkan. Konceptet skulle också innehålla en idé för ett deltagande på Kvalitetsmässan. Så blev det Myndighetsnätverket och den form vi använder när vi framträder gemensamt. Vi tog fram ett gemensamt namn, grafisk profil, webbplats och en folder om myndighetssamverkan i Sundsvallsregionen, berättar Kicki Lindh som är kommunikatör på SPV. Så småningom tog gruppen även fram en grundmonter och diverse informationsmaterial till de rekryteringsmässor som nätverket deltar gemensamt på. ÖVRIGA GRUPPERINGAR Ekonomi Arbetsgruppen ekonomi har tillsammans med upphandlingsgruppen samverkat kring införandet av e-handel på Bolagsverket, CSN och SPV. De tog tillsammans fram underlag till avropsförfrågan för att köpa e-beställningssystem från ett statligt ramavtal. Alla tre myndigheterna fick Visma som leverantör av e-beställningssystemet Proceedo. Nu har alla tre myndigheterna systemen i drift och samarbetet fortsätter med att bland annat ansluta leverantörer. Juridik Arbetsgruppen juridik har börjat att titta på hur remissarbetet ser ut i de olika myndigheterna. Andra stora vinster som gruppen ser med samverkan inom området är att lära av varandra och en möjlighet att ordna gemensamma utbildningar. Vid behov stöttar vi de andra arbetsgrupperna inom nätverket och tar även fram koncept vid evenemang, som till exempel det seminarie vi hade i Almedalen, fortsätter Inger Landberg som är informatör på Försäkringskassan. Alltid uppdrag och arbete på agendan Kommunikationsgruppen träffas regelbundet, men alltid med uppdrag och arbete på agendan. Mötena är kreativa och producerande. Formerna varierar beroende på vilka behov gruppen har, men oftast tar var och en ansvar för sin del och mellan mötena sköter gruppen mycket av det gemansamma arbetet via e-post. Till sin hjälp har de ett par av myndigheternas kontorsservicefunktioner när det gäller trycksaksproduktion och logistik. Vi har högt i tak, är respektfulla men prestigelösa i gruppen, säger Ingela Persson som är informatör på CSN. Och det fungerar! Vår gemensamma webbplats It Arbetsgruppen it samverkar främst för att säkra kompetensförsörjningen genom att exempelvis hålla gemensamma informationsmöten med potentiella medarbetare och genomföra traineeprogram. Samverkan sker inom flera olika kompetensområden, exempelvis it-säkerhet, förvaltningsetablering, arkitektur och kravhantering. En gemensam utbildning har genomförts. Upphandling Arbetsgruppen upphandling har identifierat en rad områden där gemensamma upphandlingar kan vara möjliga. Med gemensamma upphandlingar får vi ökad kompetens, kan utbyta erfarenheter och sparar tid. Under 2012 har SPV och CSN gjort en gemensam upphandling av ramavtal för it-konsulter. Gruppen planerar även att hålla utbildningar för exempelvis chefer, upphandlare och kravställare. 6 7

5 HÄNDELSER UNDER 2012 Kvalitetsmässan, november 2011 Rekryteringar 2012 Tillsättning av gemensamt stöd inom utbildningsadministration Vi har erbjudit 6 8 sommarnotarietjänster Rekrytering av två gemensamma internrevisorer Året tjuvstartade på Kvalitetsmässan i Göteborg. Där hade vi en monter i form av en tv-studio (se omslaget) och körde korta och återkommande pratshower med teman ur vår verksamhet. Pratshowerna sändes direkt via vår webbplats. En pratshow från varje tema går att se på Utbildningar under våren 2012 Att arbeta i staten, mars Statstjänstemannarollen i fokus, 25 april Arbetsmiljöutbildning, maj Kompetensbaserad rekrytering, april Almedalen, 5 juli 2012 Myndighetsnätverket debatterade i Almedalen och ställde frågan Hur ska staten lyckas med att attrahera och konkurrera om morgondagens medarbetare?. SPV, Bolagsverket, CSN och Länsstyrelsen Västernorrland deltog tillsammans med Socialdepartementet och Arbetsgivarverket i ett seminarium. Paneldebatt om vad vi kan göra och redan gör Olof Lundvall, kommunikationschef på SPV, modererade en paneldebatt där Annika Bränström gd Bolagsverket, Ulf Bengtsson gd Arbetsgivarverket, Ann-Christin Nykvist gd SPV, Christina Gellerbrant Hagberg gd CSN, Ulf Perbo statssekreterare Socialdepartementet och landshövding Bo Källstrand deltog. Paneldebatten handlade om vad vi myndigheter kan göra för att vinna kampen om framtidens medarbetare. Utbildningar under hösten 2012 Kompetensutveckling Vuxenutveckling i arbetslivet, augusti Ledare utan personalansvar, augusti Ledare utan personalansvar, september Ledare utan personalansvar, 8 9 november Kravhantering it, september Ledare utan personalansvar, oktober Ledare utan personalansvar, november Statstjänstemannarollen i fokus, 15 november Arbetsmiljöutbildning, november ESV-dagen, 9 oktober 2012 Myndighetsnätverket fanns på plats i en monter på ESV-dagen och träffade många intresserade och imponerade kollegor inom statsförvaltningen. Tema 9 är fler än 1 Med temat 9 är fler än 1 (9 > 1) berättade vi om Myndighetsnätverkets framgångsrika samverkansarbete, framförallt inom HR-området. Genom att visa på konkreta exempel gällande kostnadseffektivitet och andra värden, ville vi inspirera andra till att våga tänka i nya banor. Många av monterbesökarna var intresserade och imponerade av vad vi åstadkommit. Ledare utan personalansvar maj JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Mässor och möten under hösten 2012 Systemvetardagen, 7 mars 2012 Myndighetsnätverket deltog på arbetsmarknadsmässan Systemvetardagen i Kista. Förutom möjlighet att skriva examensarbete, söka sommarjobb eller traineeprogram kunde vi inom Myndighetsnätverket ge tips på många intressanta rekryteringar som planeras inom vårt nätverk. Framförallt inom it. Konferensen Innovationer i offentlig verksamhet, 18 september Exjobbsdagen Mittuniversitetet, 19 september Sundsvall 42, oktober Arbetsgivarverkets dag, 27 november Branschkväll för it-studenter, 29 november GD-föreningens möte, 29 november Frukostseminarium för kommunikatörer, 22 november 2012 Myndighetsnätverket startade ett gemensamt kompetensforum för nätverkets kommunikatörer. Ett frukostseminarium som är tänkt att återkomma några gånger per år med aktuella ämnen och föreläsare inom området. Mässor och möten under våren 2012 Information och workshop för ledningsgrupperna i nätverket, 16 januari Juristens dag, 2 februari Arbetsgivarverkets forum för intresse- och omvärldsbevakning, Hur ska staten klara konkurrensen om it-kompetensen?, 23 februari Informationsmöte för myndigheter i regionen, 21 mars SAAM-mässan, 29 mars Arbetsförmedlingens ungdomsmässa, 22 maj Offentliga rummet, maj Sundsvall 24, juni 8 9

6 Gemensam rekrytering CSN och SPV har gemensamt rekryterat två internrevisorer. Genom att rekrytera tillsammans sparade vi runt kronor, säger Mats Åkerlund, HRchef på SPV. Revisorerna Hans Stark och Birgitta Arnberg är anställda på varsin myndighet men arbetar som ett team och sköter tillsammans internrevisionen för de båda myndigheterna. Behovet att rekrytera en ny internrevisor uppstod nästan samtidigt på CSN och SPV. I arbetsgruppen HR blev det snart tydligt att det fanns stora fördelar med att genomföra rekryteringen tillsammans. Det hade nyligen publicerats en SOU (Statens offentliga utredningar) och en rapport från Ekonomistyrningsverket som visade att internrevisorer tycker det är svårt att jobba ensamma, berättar Mats Åkerlund, HR-chef på SPV. De behöver någon att diskutera med. Det är dessutom svårt för en internrevisor att ha kompetens inom alla områden som kan behövas för att göra revisioner på en myndighet. Genom att CSN och SPV rekryterade tillsammans fick vi två revisorer med olika kompetens som båda myndigheterna drar nytta av. Dessutom fick våra revisorer en kollega att samarbeta med. Olika kompetens Hans Stark som har börjat på CSN, har allmän revisionsbakgrund och erfarenhet av it-revision. Birgitta Arnberg har också allmän revisionsbakgrund och dessutom kunskap kring revison av ledning och styrning. Båda har lång erfarenhet av revision i offentlig sektor. Syftet är att revisorerna ska komplettera varandra kompetensmässigt. SUMMERING OCH FRAMÅTBLICK Nya utmaningar 2013 Myndighetsnätverkets stora utmaning under 2013 är att hitta en struktur och en organisation som är hållbar över tiden. Nätverket idag är väldigt personberoende. Medarbetarnas personliga engagemang och entusiasm är motorn i nätverket. Det betyder att nätverket är sårbart. Från 2014 ska nätverkets arbete ingå som en del i myndigheternas ordinarie verksamhet. Vi behöver skapa en förvaltningsorganisation som klarar att hålla entusiasmen och engagemanget vid liv. Det här är ett resultat av det vi kan åstadkomma tillsammans i den regionala samverkan mellan myndigheter som finns i Sundsvall, säger Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör på CSN. Tack vare det nytänkandet kommer båda myndigheterna att få tillgång till större bredd och kompetens. Givande samarbete Hans Stark och Birgitta Arnberg sitter på varsin myndighet men jobbar mycket tillsammans. Det är väldigt positivt att ha en kollega att diskutera med, konstaterar Hans Stark. Vi har precis tagit fram gemensamma rutiner och arbetssätt så att vi ska jobba likadant. Vi kommer även att genomföra granskningar på varandras myndigheter. I dagsläget läser vi också varandras rapporter och ger och tar synpunkter, vilket ger kvalitetssäkring. Samrekrytering gjorde tjänsterna mer attraktiva Båda myndigheterna är mycket nöjda med den gemensamma rekryteringen. Det här var ett roligt och givande sätt att jobba, säger Mats Åkerlund. Att kunna marknadsföra oss som två myndigheter som samarbetar gjorde tjänsterna mer attraktiva. Dessutom sparade vi kronor genom att dela på kostnaden när det gäller annonsering och samarbete med bemanningsföretag. Hittar vi fler områden där det finns en vinst med att samrekrytera tror jag absolut att vi kommer att göra det igen. Fler intressanta projekt på gång Under 2013 kommer nätverket att fortsätta med aktiviteter för att attrahera och rekrytera ny kompetens, utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte och samverkan i arbetsgrupperna. Dessutom står Myndighetsnätverket i startgroparna med två intressanta projekt; ett myndighetsgemensamt traineeprogram inom it samt ett myndighetsgemensamt praktikprogram för personer med funktionsnedsättning. Vi tycker att staten ska vara ett föredöme och vi aspirerar på tätpositionen. Sist men inte minst......så vann Myndighetsnätverket tillsammans med kommunikationsbyrån Sweet Williams and POP Årets digitala kampanj för sin direktsända pratshow från Kvalitetsmässan. Priset delades ut av Marknadsföreningen i Sundsvallsregionen på en gala den 30 november. 10

7

Starka och effektiva tillsammans!

Starka och effektiva tillsammans! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Starka och effektiva tillsammans! Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare och våra verksamheter i Sundsvallsregionen.

Läs mer

EN VÄG FRAMÅT. It-traineeprogram. Myndighetsledarna summerar 2013. Vi välkomnar sju nya myndigheter

EN VÄG FRAMÅT. It-traineeprogram. Myndighetsledarna summerar 2013. Vi välkomnar sju nya myndigheter ÅRSKRÖNIKA 2013 EN VÄG FRAMÅT Relationer och arbetsformer som Myndighetsnätverket skapat under uppbyggnadsperioden har ytterligare stärkts under året. Vi kan tydligt se att vår samverkan gör oss både effektivare

Läs mer

Tillsynsforums,vårkonferens,2015505520,, Charlo9e,Barta,5,,koordinator,för,nätverket,

Tillsynsforums,vårkonferens,2015505520,, Charlo9e,Barta,5,,koordinator,för,nätverket, Tillsynsforums,vårkonferens,2015505520,, Charlo9e,Barta,5,,koordinator,för,nätverket, Myndighetsnätverket Sexton olika myndigheter. Sexton olika uppdrag. Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare och våra

Läs mer

vå e d le m m ar v a lt a n d e styrgru ÅR RÖ lä r a ub

vå e d le m m ar v a lt a n d e styrgru ÅR RÖ lä r a ub Niv å1 oc h A kt iv för v a lt a n d e styrgru ÅR SK RÖ ni vå 2m e d le m m ar pp Po pu lä r a ub ildni ng ar NIKA 2014 ETT ÅR I FÖRVALTNING Den 1 januari 2014 gick nätverket över från projektorganisation

Läs mer

ÅRSKRÖNIKA 2015 MARS SEPTEMBER JANUARI

ÅRSKRÖNIKA 2015 MARS SEPTEMBER JANUARI ÅRSKRÖNIKA 2015 Nätverksträff för jurister Om att skriva juridiska MARS SEPTEMBER Ledningsgruppsdag Om framtidens arbetskraft JANUARI Systemvetardagen Redo att rekrytera! ÄNNU ETT STOLT ÅR Ännu ett år

Läs mer

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

ÅRSKRÖNIKA 2016 NOVEMBER JUNI. sl i v. on s. a nn. A r ti k e l o c h. rs v

ÅRSKRÖNIKA 2016 NOVEMBER JUNI. sl i v. on s. a nn. A r ti k e l o c h. rs v Nä a sl i v A r ti k e l o c h a nn on s ia ffä rst id ni en g rin v erksamhet rs v å 17 20 Plan eri ÅRSKRÖNIKA 2016 NOVEMBER JUNI MÅLBILD GER FRAMTIDSTRO Tiden går fort och ännu ett intensivt nätverksår

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Spännade utmaningar och intressanta möjligheter

Spännade utmaningar och intressanta möjligheter Spännade utmaningar och intressanta möjligheter Jobba på en myndighet! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal myndigheter i Sundsvallsregionen. Myndigheter

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter Gemensamma förvaltningen Fastighets- och serviceenheten, Ylva Beckman samt för Kommunikationsenheten, Jessica Glanzelius Framtaget i april 2016, i samråd med en referensgrupp av medarbetare på institutions-

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9 HR-plan 1/9 HR-PLAN FÖR: VISION: Innehåll 2/9 Affärskrav på HR Sid 3 4 HR-avdelningens processer och aktiviteter Sid 5 HR-plan för det närmsta året Sid 6 Våra HR-kedja Sid 7 8 HR-kalender Sid 9 Affärskrav

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011 E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Målbilder Målet för svensk e-förvaltning är att den ska vara så enkel som möjligt

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Tolv strategier för personalförsörjning

Tolv strategier för personalförsörjning Tolv strategier för personalförsörjning Förord Botkyrka, liksom flertalet andra kommuner, står inför en situation med ett växande antal personalavgångar. Många av våra anställda är nämligen födda under

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Upphandling för förnyelse

Upphandling för förnyelse Upphandling för förnyelse Introduktionsseminarium 14 juni 10.00-12.00, Hornsgatan 15 Inledning och moderator, Annika Wallenskog, chefsekonom SKL 10.00-10.15 SKL:s satsning Upphandling för förnyelse, Lena

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Strategi Strategi för att säkerställa för att säkerställa behovet behovet av av projektledare och specialister Sida 1 (6)

Läs mer

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg Program hösten 2012 Göteborg Förändringsledning i lärande organisationer Sofia Bernhard Tid: 6 september 2012, kl 13.00 16.00, förfriskning serveras från 12.30 Plats: Raddisson Blu Scandinavia Hotel, Södra

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategi Datum Kompetensförsörjningsstrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Ersätter dokument: Dokumentnamn: Kompetensförsörjningsstrategi Dokumentansvarig:

Läs mer

LEDARPLATTFORM FÖR MÖLNDALS STAD

LEDARPLATTFORM FÖR MÖLNDALS STAD LEDARPLATTFORM FÖR MÖLNDALS STAD Chefens viktiga roll Chefer i kommunal verksamhet har att förhålla sig till ett komplext uppdrag i en föränderlig omvärld. Mölndals stad har cirka 220 chefer vars viktigaste

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTAND E SID 1 (7) 2012-04-11 Handläggare: Anna Klynning Telefon: 08-508 31919 Till Kulturnämnden Inledning Under 2012 kommer kommunikaitonsstaben arbeta

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Digitaliseringsrådet. Möte den 4 september Digitaliseringsrådets kansli 1

Digitaliseringsrådet. Möte den 4 september Digitaliseringsrådets kansli 1 Digitaliseringsrådet Möte den 4 september 2017 Digitaliseringsrådets kansli 1 Agenda 1. Välkomna och inledning 2. Arbetsplan 3. Förslag från rådet 4. Indikatorer för digitalisering 5. Inbjuden gäst 6.

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM 2012-2013 Chefs- och ledarskapsprogram i Sigtuna kommun 2012-2013 I Sigtuna möts flygplats, storstad och landsbygd. Här finns historien, nutiden och framtiden. Kommunen växer

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Styrning Mina meddelanden. Inger Greve

Styrning Mina meddelanden. Inger Greve Styrning Mina meddelanden Inger Greve Sju myndigheter i samverkan Finansiering av utveckling och förvaltning Arbetsförmedlingen Bolagsverket Försäkringskassan Pensionsmyndigheten Skatteverket Tillväxtverket

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Värdegrundsforum 2013

Värdegrundsforum 2013 Värdegrundsforum 2013 presentationer Rosenbads konferenscenter 2 december 2013 Socialdepartementet Lena Marcusson, ordförande i Värdegrundsdelegationen Socialdepartementet Värdegrundsdelegationen Lena

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Inspirationsseminarium

Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Stockholm 20-22 februari 2012 Presentationer vid borden (5 minuter) Namn Myndighet/position

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer