Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen."

Transkript

1 Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF.

2

3 Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt. Det är inte alla som har lätt att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det handlar om långvarigt arbetslösa eller långtidssjukskrivna, som hamnat i en svår situation ett moment 22 som många av dem beskriver det. Eller nyanlända som inte behärskar språket och får svårt att ta sig fram i arbetslivet. Och ungdomar som av många olika skäl helt enkelt inte lyckas att få sitt första jobb hur välutbildade de än är. Alla dessa grupper har något gemensamt de riskerar att hamna mellan stolarna hos många myndigheter. Många drabbade känner vanmakt över att det är väldigt svårt att få en plats på arbetsmarknaden. Fler och fler handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, har upptäckt arbetsintegrerande sociala företag som en möjlighet för personer som annars skulle ha svårt att få arbete. Genom arbetsintegrerande sociala företag kan vi stödja människor att hitta tillbaka till arbetslivet och aktivt se till att de inte hamnar just mellan stolarna. Människor får tillbaka tron på sig själva och kan lämna ett bidragsberoende. Det blir en vinn-vinn situation för alla i samhället. Arbetsintegrerande sociala företag växer. De senaste 20 åren har antalet arbetsintegrerande sociala företag, ASF, vuxit från ett fyrtiotal till över 300 i dag. De finns representerade i ca 100 av landets 290 kommuner. Företagen återfinns i olika verksamheter, allt från catering och hushållsnära tjänster, till bilrekonditionering och hotellverksamhet. Utöver sin vanliga näringsverksamhet mot kunder, säljer de arbetsintegrerande sociala företagen rehabiliterings- och praktikplatser för dem som behöver komma in på arbetsmarknaden.

4 Självkänslan hos deltagarna byggs verkligen upp genom att man kan arbeta efter sin egen förmåga. Charlotte Palmborg, chef för Arbetsförmedlingen, Hudiksvall. Jag upptäckte dessa företag under 2008 genom studiebesök som Coompanion ordnade. Jag upplevde med en gång stora möjligheter. Företagen gjorde att människor verkligen kom tillbaka till arbetslivet. Jag såg gemenskapen bland de som arbetade tillsammans. Och här i Hudiksvallsområdet har vi runt åtta aktiva företag med totalt 180 personer verksamma i företagen. (Ca 100 anställda, ca 70 i arbetsträning och ca 10 ideellt arbetande). Självkänslan hos deltagarna byggs verkligen upp genom att man kan arbeta efter sin egen förmåga. Det här är ett verktyg som har framtiden för sig. Det handlar om att på sikt hitta fler samverkansformer. Och framförallt sprida informationen om att ASF ger resultat. Så här kan vi på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan stödja personer som vill hitta vägar ut i arbetslivet. Ett verktyg för människor som står långt från arbetsmarknaden, är så kalllade arbetsintegrerande sociala företag. Det är företag vars främsta syfte är att ge arbete åt personer som har svårt att få eller behålla ett arbete. Orsakerna till svårigheterna kan vara många; funktionsnedsättningar, låg eller fel utbildning, tidigare historia med lång arbetslöshet eller sjukdom, missbruk eller kriminalitet som gör arbetsgivare tveksamma till att anställa. De arbetsintegrerande sociala företagen har visat sig vara verkningsfulla för att mobilisera människors resurser att öka människors förmåga att arbeta 100 procent av sin förmåga. Dessutom bidrar de till en mer tillåtande arbetsmarknad.

5 Genom dessa företag ger vi människor tron tillbaka på sig själva. Eva Tedert Holmberg, sektionschef Arbetsförmedlingen, Gävle. Det finns så många fördelar med arbetsintegrerande företag. Processen att få människor i arbete går så mycket snabbare. Här i Gävleborg har vi flera företag som har kommit gång. Kaféer, fönsterputs, catering, cykelreparationer. Möjligheterna i framtiden ligger i att komma bort från tanken att det är bara enklare tjänster som utföras av de sociala företagen. I Spanien finns dessa företag också i industrisektorn som exempelvis underleverantörer till SEATS bilfabriker. Genom dessa företag ger vi människor tron tillbaka på sig själva. Det är verklig empowerment. Verksamheten anpassas efter medarbetarna egenmakt! Verksamheten i de arbetsintegrerande sociala företagen anpassas efter medarbetarna, vilket innebär att man gör det bästa av de resurser som finns och att alla arbetar efter sin egen förmåga. Medarbetarna driver och äger företaget gemensamt. Det skapar delaktighet och medbestämmande som ger en stark ansvarskänsla hos medarbetarna. Om företaget går med vinst går den tillbaka in i företaget eller gör nytta i utvecklingen av liknande verksamheter.

6 Ett bra exempel är Bönorna i Handen som visat sig vara en lyckosaga. Mathias Holmlund, Försäkringskassan. Samverkansansvarig, avdelningen för funktionsnedsättning, Öst 1. I min roll som samverkanansvarig på Försäkringskassan kommer jag främst i kontakt med sociala företag eller kooperativ genom samordningsförbundet HBS,, där jag sitter i styrelsen. Samordningsförbund har möjlighet att stötta individer genom att finansiera rehabiliteringsplatser på sociala företag som upphandlas av någon av de fyra samverkanspartnerna i förbunden, vanligtvis kommunerna. Jag tror definitivt att ASF skulle kunna vara ett komplement till befintliga insatser/företag. Ett bra exempel är Bönorna i Handen som visat sig vara en lyckosaga. Arbetsintegrerande sociala företag ger nya möjligheter till rehabilitering och arbete. En arbetsplats med riktiga arbetsuppgifter, där deltagaren känner sig behövd och får struktur i sin vardag, bidrar till snabbare rehabilitering. Det kan de arbetsintegrerande sociala företagen erbjuda!

7 De sociala företagen är en stor möjlighet för just mina arbetssökande. Anders Helg, SIUS-konsulent, Arbetsförmedlingen Göteborg. Jag har under flera år arbetat med målgruppen människor som suttit i fängelse. De som har lämnat kriminaliteten bakom sig har ju en extra lång väg tillbaka. Dels genom sin tidigare belastning, dels genom fördomar som kan finnas på arbetsmarknaden och i hela samhället. Vi här på Arbetsförmedlingen i Göteborg samarbetar med kriminalvården, Göteborg stad och det sociala företaget Vägen ut!-kooperativen. De sociala företagen är en stor möjlighet för just mina arbetssökande. De är en bra start för någon som exempelvis just lämnat en anstalt. En av anledningarna till att de sociala företagen passar in så bra är ju just genom samverkan och samarbetet vi har i staden. Arbetsförmedlingen och ASF kompletterar varandra. En förutsättning för företagens möjligheter att utvecklas är att Arbetsförmedlingen har möjligheter att köpa platser bl.a. arbetsträning. Det är därför av största vikt att utnyttja möjligheten med att använda de arbetsintegrerande sociala företagen som kompletterande aktörer. Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi har nyligen publicerat en rapport om arbetsintegrerande företag som en möjlighet för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet. En slutsats i rapporten är att Arbetsförmedlingen skulle kunna anvisa fler till ASF.

8 Styrkan med sociala företag är att de erbjuder arbete efter var och ens förmåga. Christina Rosengren Gustavsson, Arbetsförmedlingen. Styrkan med sociala företag är att de erbjuder arbete efter var och ens förmåga. Människor får arbeta och samtidigt stärka sin förmåga. Arbetsförmedlingens behov av sociala företag är stort. Vi ser goda möjligheter inte minst vad gäller att köpa produkter och tjänster från sociala företag. Men framförallt hoppas vi på sociala företag ska vidga arbetsmarknaden, framförallt för personer med olika funktionsnedsättningar, så att fler ska kunna gå från bidragsberoende till lön och ett bra och långsiktigt arbetsliv. Varje enskild person som tar steget från bidrag till lön och arbete genererar en stor vinst för samhället. Så även sett ur ett samhällsperspektiv är framväxandet av sociala företag lönsamt. Samverkansgruppen för arbetsintegrerande sociala företag. I samverkansgruppen för myndighetssamverkan kring arbetsintegrerande sociala företag ingår Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Svenska ESF-Rådet. Därutöver medverkar Coompanion Sverige och SKOOPI. Syftet med gruppen är att följa och stötta utvecklingen bland annat genom att identifiera och försöka lösa problem som uppstår i förhållande till myndigheterna och deras regelverk.

9 Här får du veta mer om Arbetsintegrerande sociala företag. Nätverket för samordnare för socialt företagande. SKL har bildat ett nätverk för offentligt anställda personer som har stöd för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i sitt uppdrag. Syftet med nätverket är att åstadkomma erfarenhetsutbyte och öka kompetensen på området. Nätverket samlar personer som arbetar i kommuner, landsting, regioner eller samordningsförbund. Målet är att få en tydligare bild av vad offentlig sektor kan göra för att stödja, utan att för den skull styra, de arbetsintegrerande sociala företag För mer information om det nationella nätverket: Birgitta Hällegårdh : Redan i dag finns inarbetade stödstrukturer för de arbetsintegrerande företagen. Idag finns flera stödstrukturer, lokalt, regional och nationellt, för de arbetsintegrerande företagen. Stödstrukturer som är väl förtrogna med vilka företag som finns på orten och som Arbetsförmedlingen kan samverka med. Coompanion erbjuder företagsrådgivning för alla som vill starta kooperativa företag. Organisationen finns på 25 platser i landet. Sofisam.se är en webbplats med information om vad arbetsintegrerande sociala företag är, vem som kan erbjudas arbete i ett arbetsintegrerande socialt företag och på vilket sätt de kan bidra till rehabilitering/habilitering. Där finns också information om hur man kan starta och driva dem och om hur myndigheterna samverkar med sociala företag. På sofisam.se finns också en lista över aktiva företag och en kunskapsbank med rapporter, filmer och annat material. Material kring arbetsintegrerande sociala företag. Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden ( ), med bland andra Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Försäkringskassan, SKL och representanter från den sociala ekonomins organisationer som projektpartners. Temagruppen har tagit fram en stor mängd rapporter och material, bl.a. Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? och Samhälleliga mål med upphandling som medel. Allt material finns för beställning eller nedladdning på vår hemsida eller på Tillväxtverkets hemsida

10 Broschyren är framtagen av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande, i samverkan med Arbetsförmedlingen. För mer information, kontakta Arbetsförmedlingen Rådgivning.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T.

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T. CO O M PAN I O N I N FO R M ER A R O M SO CIAL A FÖ R E TAG SO M EN VÄG TI LL A R B E T E F O R M A D I N F R AM TI DA AR B E TS P L A TS. F R Å N B I D R AG T I L L L Ö N. V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F O R M A D I N F R A M T I D A A R B E T S P L AT S. F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR E N V Ä G I N I S A M H Ä L L

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Att ta makten över sitt liv

Att ta makten över sitt liv Ingrid Ranke Att ta makten över sitt liv - Följeforskning om projektet Socialt företagande i Värmland Arbetsrapport 2011:8 Förord Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa Sjuhärads Samordningsförbund ansvarstagande tillsammans Förbundets

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga En jobbpolitik där alla behövs och får arbeta 100 % av sin förmåga Juni 2011 Innehållsförteckning FÖRORD...3 EN BREDDAD ARBETSMARKNAD GRUNDAD I SOCIAL MARKNADSEKONOMI...4 1 ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR VID

Läs mer

Vägen till arbete och delaktighet

Vägen till arbete och delaktighet Vägen till arbete och delaktighet en presentation av sociala arbetskooperativ Möjligheter till arbete och inflytande för personer med funktionsnedsättning. 6 1 1 Socialt företagande en definition Det finns

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar til ala..

Erbjud inte fyrkantiga lösningar til ala.. E rb ju d inte fyrkantiga lösningar till alla... Vägen ut! kooperativen är miljödiplomerade och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas....för en del människor är runda

Läs mer

Social Ekonomi i Stockholms stad

Social Ekonomi i Stockholms stad Social Ekonomi i Stockholms stad 1. Inledning: Policy för social inkludering på lokal nivå Stockholms stad Stockholms stad har 820 000 invånare. Fyra procent av befolkningen i staden erhåller ekonomiskt

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer