PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR"

Transkript

1 PROJEKTANSÖKAN Datum: PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav sex månaders uppstarts fas. Bakgrund: Västerås kommuns verksamhetsområde arbetsmarknad (AMA) har som uppdrag att hjälpa arbetssökande personer att hitta arbete eller påbörja studier som leder fram till egen försörjning. Det är ca 2400 deltagare inskrivna på AMA per år. Av dessa står en del nära arbetsmarknaden men många deltagare står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden och har behov av rehabiliterande insatser. De är i åldern år. De kan ha försörjningsstöd, ersättning via arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Våra deltagare anvisas till oss från socialkontor ekonomi eller arbetsförmedlingen t.ex. genom jobb- och utvecklingsgarantin. De har ofta kontakt med försäkringskassan och landstinget. AMA Arbetsmarknad har idag 160 platser för OSA-anställningar (Offentligt skyddat arbete) och trygghetsanställningar. För att ha rätt till någon av dessa anställningar ska det föreligga något arbetshinder såsom till exempel olika former av missbruk, fysisk eller psykisk ohälsa eller intellektuellt funktionshinder. År 2010 skedde förändringar både när det gäller OSA programmet och för personer inskrivna via socialkontor ekonomi. OSA begränsades till att bli ett tvåårigt rehabiliteringsprogram. Under den tiden ska deltagarna delta i olika rehabiliterande och arbetsförberedande insatser. Dessa personer har länge varit arbetslösa och befunnit sig i ett långvarigt utanförskap och redan deltagit i många olika arbetsmarknadsåtgärder. De har ofta bristfällig skolgång, ingen yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet. Tidigare kunde dessa deltagare ha sin anställning på AMA under en längre tid, men idag är tanken att deltagarna under denna period ska rehabiliteras och få hjälp att hitta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Om de inte lyckas få ett arbete under perioden så får de skriva in sig på arbetsförmedlingen som arbetssökande då perioden är slut. För personer som kommer till AMA/Jobbcentrum via socialkontor ekonomi förändrades reglerna så att från och med 2010 kan man bara vara inskriven på AMA i max 9 månader. Vi vill att dessa deltagare ska ha möjlighet att gå studiecirkel i att starta och driva sociala företag under inskrivningstiden på Jobbcentrum. Vår bedömning är att kraven på anställda ute på arbetsmarknaden har höjts, detta gäller även för skyddade arbeten som t.ex. på Samhall. Det kan också vara svårt att få företag på öppna arbetsmarknaden att våga anställa en person som har någon form av funktionshinder eller som av olika

2 skäl har varit borta ifrån arbetsmarknaden under en längre period. En del av våra deltagare upplever att det är svårt att passa in på den öppna arbetsmarknaden, både när det gäller den sociala delen och att arbetstempot och andra krav många gånger är för höga. AMA har under en längre tid intresserat sig för socialt företagande och om/ hur detta skulle kunna vara en väg för en del av AMA:s deltagare till egen försörjning. Efter en studieresa till Italien (inom ramen för ett ESF-projekt) har vi haft kontakt med Coompanion i Västerås och resonerat om hur vi ska kunna förverkliga våra idéer. Vi har även varit på studiebesök i Värmland och fått inspiration genom att besöka sociala företag, bland annat ett hunddagis och ett vandrarhem. De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av olika orsaker har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Ett socialt företag är ett exempel på att ett nytt tänk är möjligt och integrerar nya grupper på arbetsmarknaden. Där kan människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ta makten över sina liv, sitt arbete, sin plats i samhället och känna att de kan påverka sin situation. I ett socialt företag kan deltagarna vara kooperatörer och det ger en annan delaktighet och ansvar. För oss aktörer är det ett nytt sätt att tänka kring individer som kompetenta att själva komma med idéer, starta och driva företag. Sociala företag bygger på empowerment, att människor ska kunna växa med ansvar, utveckla egna idéer, känna sig behövda, känna meningsfullhet och arbeta 100 % av sin egen förmåga. Ett socialt företag kan näringslivet välja att stötta på olika sätt. Det skulle kunna bidra till fler kopplingar till näringslivet. Erfarenhet från andra kommuner visar att det tar lång tid att etablera sociala företag. Syfte: Att genom projektet undersöka om sociala företag kan vara en ny väg till ökad egen försörjning för våra deltagare som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden. Att undersöka om sociala företag kan vara en lösning för att undvika rundgången i systemet. Att utveckla nya samarbetsformer med olika myndigheterna som arbetar med rehabiliterings/arbetsmarknadsfrågor. Att få människor att känna gemenskap och delaktighet genom att vara aktiva som kooperatörer i ett socialt företag. På sikt kan det medföra ett bättre mående för deltagarna och minskade sjukskrivningstider. Att genom sociala företag kunna erbjuda och utveckla nya arbetsuppgifter inom nya verksamheter där även arbetsträning, arbetsprövning och rehabilitering kan ske. Mål: Att det inom 3 år har startats minst ett socialt företag i form av t.ex. ett bed and breakfast i Västerås där AMA finns med i början. Att det genomförts minst 4 stycken utbildningar/studiecirklar i att starta och driva ett socialt företag. 2

3 40 personer ska ha genomgått utbildningen och 50 % av dessa ska ha en hållbar affärsplan efter genomförd utbildning. 50 % av de som har en hållbar affärsplan ska ha startat processen i att starta sociala företag. 90 % av deltagarna i projektet ska uppleva att de mår bättre. 80 % ska uppleva att de kommit närmare arbete eller studier. 25 % ska under projekttiden uppnå egen försörjning genom arbete, studier eller eget företagande Projektdeltagare: Individer som står långt från arbetsmarknaden och där andra insatser redan är prövade, där individen trots insatser inte kommit i arbete eller studier. Till att börja med är det deltagare inskrivna på AMA som är aktuella för projektet dvs. de som är anvisade från arbetsförmedlingen och socialtjänsten. I förlängningen när sociala företag är etablerade kan det bli aktuellt med direkt anvisningar från t.ex. arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan eller landstinget. Samtliga deltagare på AMA är aktuella. Organisation: AMA startar minst ett socialt företag för att ha något konkret som personer kan verka i för att förstå hur ett socialt företag fungerar. Målet är att det ska övergå till ett rent kooperativ. För att kunna komma dit så behöver vi i projektform anställa tre personer. De ska dels utreda och utveckla olika möjligheter att arbeta med sociala företag och dels starta upp ny verksamhet samt utbildningsverksamhet i företagande såväl som i socialt företagande. Under projektets första fas (sex månader) anställs en projektledare som startar detta arbete med att göra marknadsundersökning (vilken typ av verksamhet är lämplig att starta i Västerås), rekrytera deltagare, starta studiecirklar, samt att skriva en tilläggsansökan med budget för det sociala företaget som ska startas (samt den övriga verksamheten) för resten av projekttiden. Tanken är att börja i liten skala för att kunna utveckla efter hand och samla erfarenheter under projektets gång. Det är viktigt att deltagarna är delaktiga och känner sig lyssnade på. Vår tanke är att kunna starta upp någonting nytt tillsammans med i första hand Arbetsförmedlingen då det är viktigt med smidigt samarbete för bl.a. försörjningen men även i samarbete med Försäkringskassan och Landstinget då våra deltagare ofta har kontakt med även dessa. Den ena är att kunna starta en ny verksamhet (t.ex. bed and breakfast) som, om det fungerar efter projekttiden kan knoppas av och verka som ett socialt företag, eventuellt med stöd av personal eller vara en del i AMA:s organisation. Där kan man även erbjuda arbetsträning, rehabiliterings- och arbetsprövningsplatser för deltagare som uppbär försörjningsstöd, kommer från landstinget, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Den andra är att kunna erbjuda utbildning/studiecirklar på AMA i att starta företag tillsammans med andra i kooperativ form eller ensam till exempel i ett C- företag eller företag som erbjuder liknade tjänster. C- företagets affärsidé är att erbjuda en juridisk och administrativ plattform för enskilda som tryggt och enkelt vill skapa sin försörjning genom affärsverksamhet, utan att starta eget företag. C- företaget fungerar som arbetsgivare och har, mot en serviceavgift, ansvaret för administrativa funktioner och försäkringar under den tid som C-företagaren arbetar med sina kunder. Allt för att deltagaren ska kunna hitta nya vägar till arbete/självförsörjning. 3

4 Ekonomi: Budget för uppstartfasen, de första sex månaderna. Under den tiden skrivs en tilläggsansökan för resterade projekttid. Resurs per månad 6 månader Lön Semestersättning Personalomkostnadspålägg Summa lönekostnad Lokalhyra 12kvm IT-kostnader adm. dator Leasing dator Telefon Kontorsmaterial Förbrukningsmaterial Litteratur Resor/studiebesök Konsult, sociala företag Utbildning/Kurser deltagare Summa Tid & aktivitetsplan Datum Händelse Ansvarig Planering, rekrytering Projektägare/projektledare av personal Projektstart Start av utbildning/studiecirkel Skriva tilläggsansökan Start av fas två Fortsättning Rekrytering av projektpersonal 2013 Fortsättning 2014 Fortsättning Utvärdering 4

5 Uppföljning: Uppföljning och kvalitetssäkring kommer att ske löpande under projektet enligt samordningsförbundets rekommendationer t.ex. genom SUS och självvärderingsmodellen. Utvärdering: Utvärderingen ska användas för att se om verksamheten ska integreras i den ordinarie verksamheten och kan utföras av t.ex. Mälardalens högskola. Är sociala företag en realistisk lösning för personer i Västerås som står långt från arbetsmarknaden för att nå egen försörjning? Kan sociala företag stå på egna ben eller behöver kommunen finnas med i bakgrunden hela tiden? Kan sociala företag motverka att personer slussas runt i systemet och mellan olika åtgärder? Har några nya samverkansformer utvecklats för att lyckas med att få ut människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i egen försörjning? Projektets framtid efter avslut: Ingå i beställning att AMA löpande ska verka för att det startas sociala företag. Vi har ett tätt samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget. De sociala företagen som startas upp efter projekttidens slut kan erbjuda arbetsträningsplatser för övriga aktörer och våra gemensamma deltagare har ytterligare en väg att gå till egen försörjning och självförverkligande. Datum Underskrift Uppdragsgivare 5

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp

LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp Linköping 2011-08-12 LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp FC Linköping United är sedan år 2007 en fotbollsförening i Skäggetorp med 150 medlemmar. Fotbollsföreningen samarbetar med kommunen,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

SLUTRAPPORT MÖTESPLATS KROKOM

SLUTRAPPORT MÖTESPLATS KROKOM KROKOM 140214 SLUTRAPPORT MÖTESPLATS KROKOM Författad av: Projektledare Alf Eliasson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund och mål 2.1 Namn och beslutsperiod 2.2 Bakgrund 2.3 Syfte och innehåll

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Utvärdering av Supported Employment

Utvärdering av Supported Employment Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011-03-17 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG.........3 METOD......3 OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT?......4

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen. 2008 och 2009

Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen. 2008 och 2009 Jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2008 och 2009 Sammanfattning Regeringen beslutade den 12 juni 2008 att anslå 2 500 000 kr till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer