Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön."

Transkript

1 Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger återkommit som förslag. Det har däremot varit oklart vad komhall innebär. Det som förstudien tolkat som Komhall är när ordinarie strukturer har misslyckats och kommunala insatser behövs. Det finns två sätt att definiera begreppet komhall: 1. Omvandla bidrag till anställningar inom kommunal verksamhet. Riktiga arbeten inga påhittade sysselsättningar. 2. Hela konceptet en väg in, där en anställning inom kommunen är en tänkbar lösning. I Heby kommun finns en början till ett komhall. I Heby kommun används inte begreppet komhall utan arbetsmarknadsenheten (AME). I Heby har arbetet med AME startat men det finns stor möjligheter att utveckla arbetet. Då komhall har varit en efterfrågad insats i länet för att minska utanförskap från arbetsmarknaden beslutades det i förstudien att ge Heby kommun möjlighet att under tre månader på utveckla konceptet kring AME. Syftet med uppdraget till Heby kommun är att under tre månader kartlägga om konceptet med AME i Heby kommun kan utvecklas för att minska utanförskap från arbetsmarknaden. Syftet är även att sammanställa arbetet i Heby för att andra kommuner i länet ska kunna ta del av arbetet och få vägledning i hur en arbetmarknadsemhet i den egna kommunen kan läggas upp. Förstudiens genomförande: Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. I ansökan ville Heby kommun fokusera på att undersöka möjliga arbetsuppgifter och verksamhetsområden där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan placeras och sysselsättas. Syftet med placeringen är dels att få möjlighet att testa en persons arbetsförmåga och personen ska få aktuella referenser och dels att personen ska få en ökad självkänsla och en ökad tro sig själv.

2 Heby kommuns definition av komhall: I arbetet med förstudien fastslogs det att Heby kommun definierar komhall enligt följande: Hela konceptet en väg in, där en anställning inom kommunen är en tänkbar lösning. I Heby kommun används begreppet arbetsmarknadsenheten (AME) istället för komhall. En väg in, där anställning inom kommunen är en tänkbar lösning. Det som efterfrågas i förstudiens kartläggning är en sammanhängande kedja av insatser inte bara att omvandla bidrag till anställningar. Det som efterfrågas är En väg in, flera vägar ut. En av vägarna ut är kan vara ett arbete där försörjningsstöd har omvandlas till arbete. Genom att arbeta enligt den modellen skapas förutsättningar för en sammanhållen process för personer som inte kommit i arbete genom den reguljära arbetsmarknaden. Målet är arbete eller rätt försörjning om att arbete inte är aktuellt. Fokus är en sammanhängande process, har individen behov av andra åtgärder ska den få det utan att den hamnar utför systemet. Att hindra att individen hamnar mellan stolarna. Det som behövs är en gemensam ingång där det genomförs en kartläggning och utredning av ett tvärprofessionellt team med fokus på individens resurser. Med individen i centrum formuleras handlingsplan med tydlig målsättning. Praktik Omvandla bidrag till anställning Utbildning LSS Arbete

3 Att omvandla bidrag till anställningar Omvandla bidrag innebär att försörjningsstöd omvandlas till riktiga arbeten inom kommunal sektor. Det innebär att verksamheten lyfter ut delar ur offentliga upphandlingar och behåller resurser internt. T ex tvättning av kommunens bilar och leverera fruktkorgar till kommunala verksamheter. För detta ska fungera är det viktigt att ha ett bra samarbete med kommunens upphandlingsansvarig. En ordentlig genomgång av kommunens upphandlingar samt dialog kring vilka av dessa arbetsuppgifter som skulle kunna skötas internt av personer med behov av långvarig anpassning till arbetsmarknaden behövs kontinuerligt. Det är viktigt att det finns en samsyn inom kommunen så att så många arbetsuppgifter som möjligt kan skötas internt. För att anställningen ska bli en del av en rehabiliteringskedja där målet är en extern anställning ska anställningen vara på ett år och under den tiden ska personen även få coachning i att söka andra arbeten, anställningen ska också kunna kombineras med olika former av kompetenutveckling eller studier. I förstudien har dialog förts tillsammans med upphandlingsansvarig i Heby kommun. Dialogerna har bidragit till att upphandlingsansvariga framöver kommer att undanta arbetsuppgifter i upphandlingarna som ett AME kan göra. Det innebär fler riktiga arbetsuppgifter som gör att AME kan emot/anställa fler personer som vi kan ställa rätt stora krav på eftersom det är arbetsuppgifter som måste utföras. Dessutom gör vi besparingar i kommunen. Upphandlingsansvariga i kommunen är en viktig part i det här arbetet och det är viktigt att upparbeta med samsyn och förståelse om syftet med AME:s arbete. För att få AME att fungera så måste finnas en grundbemanning och arbetsledning för att hålla igång allt. Grundbemanningen kommer att vara tillsvidareanställda lönebidragsanställningar, arbetsledningen kan vara både lönebidragsanställningar samt ordinarie personal. Samarbetspartners för AME i Heby kommun är Arbetsförmedlingen, socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO), Försäkringskassan STIG (STIG är ett projekt som finansieras av Samordningsförbundet där personer med behov av samordade insatser får hjälp) och LSS. AME har löneöverföringar från IFO idag som kan utvecklas mer och även där göra besparingar i Kommunen. (AME anställer och får ett lönebidrag och resten av lönen täcks upp från IFO) Heby kommun har fördelen att vara samlokaliserade med AF, Komvux, SFI, Invandrarbyrån och kan erbjuda enstaka kurser för att komplettera betyg eller erbjuda yrkesutbildningar.

4 Rutiner och flöden: AME får idag avisering från AF, IFO och STIG om en person som är aktuell för AME. (STIG är steget före AME) Vi sätter oss tillsammans med deltagaren och berörd myndighet eller förvaltning och gör en gemensam individuell plan. Därefter anställer AME personen ett år, om personen ska anställas, och under den tiden ska personen komma närmare ordinarie arbetsmarknad genom att AME kan erbjuda riktiga arbetsuppgifter, gruppaktiviteter som aktivt jobbsök, friskvård, en innedag i veckan där olika föreläsare är inbjudna, ex budgetrådgivning mm. AME ställer krav på att personen passar tider, gör sitt arbete och får hjälp och stöttning i detta. Regelbundna träffar med medverkande aktörer är en del av modellen, där vi stämmer av mot den individuella planeringen för att se om den behöver justeras. När personen är redo kommer AME att ordna praktikplats på ordinarie arbetsmarknaden för att få bekräftelse på om den individuella planen håller och personen får referenser. Det ingår fortsatt aktivt jobbsök under praktiktiden. Är inte personen redo kan vi förlänga anställningen för att få ytterligare tid att förbereda personen. AME får deltagare via AF från FK som vill att personer ska få sin arbetsförmåga prövad. Dessa personer anställs inte. Det kan handla om både sysselsättningsgrad och arbetsförmåga efter en lång sjukskrivning. Vi har samma flöde som ovan men kravet att söka arbete eller studier är inte det primära eftersom tiden på AME är begränsad till sex månader. Efter den tiden är det AF som tar personen vidare. Personer som kommer från STIG har praktiserat på sociala företag innan de kommer till AME. De personerna har lång väg till arbete och i några fall klarar inte dessa personer av pressen att närma sig arbetsmarknaden och då kan personen gå tillbaks till sociala företaget eller om personen har ett funktionshinder får personen hjälp och stöd via LSS AME vill samarbeta runt det kommunala aktivitetsansvaret och de ungdomar som hoppar av gymnasiet ska erbjudas plats på AME. Tyngdpunkter för dessa ungdomar kommer att vara många samtal och vad de har för framtidsdrömmar. AME kan erbjuda praktik varvat med studier om man kommer fram till detta via motiverande samtal. Det kan även utmynna i att eleven söker en yrkesutbildning.

5 Förutsättningar för ett KomHall/ AME är att det måste finnas många riktiga arbetsuppgifter så att personer kan provas mot olika arbeten. Behov för at utveckla Komhall/ AME ytterligare: Ansvarig som har samordade ansvaret mot AF, IFO, STIG och FK har även övergripande ansvar för verksamheten och för anställda. Samtalscoach som hjälper personer att hitta lösningar och att tänka arbete eller studier. Arbetsledning som håller ihop och fördelar arbetsuppgifter. Praktiksamordnare för de som är i anställning och är redo för nästa steg och till avhoppade gymnasieelever. Lokaler för att bygga upp verksamheter och samtalsrum. Det krävs många arbetsuppgifter för att kunna pröva personer som kommer till AME med olika behov. Mycket tid kommer att läggas på individuella samtal. Närvarande arbetsledning är viktig för att upptäcka vilka hinder som finns och att utifrån det stötta. Täta regelbundna gemensamma möten med samtalscoach och arbetsledare är viktigt för samsyn på den anställde/deltagaren. Regelbundna avstämningsmöten med den anställde/deltagaren, samtalscoach och arbetsledare. Avstämningsmöten med arbetsmarknadsansvarig, samtalscoach, arbetsledare, myndighet/förvaltning och deltagare, ska göras regelbundet för uppföljning av den individuella planen. Dessa bör hållas halvårsvis Praktiksamordnaren har samordnande ansar gentemot den gymnasieskola eleven hoppar av från, samt anskaffande av praktikplatser. När eleven/anställde/deltagaren är ute på praktik ska praktiksamordnaren ingå i avstämningsmötena. Resultat av förstudien i Heby kommun Förstudien i Heby kommun har medfört att en personal har kunnat fokusera på hur ett komhall/ame i kommunen kan utvecklas. Mycket av tiden i förstudien har gått till möten och dialog och aktuella aktörerer. Under tiden i förstudien har det blivit tydligt att det finns ett stort intresse hos fler aktörer att utveckla verksamheten och det finns en samsyn inom

6 kommunen om vilka vinster det finns både på individ, verksamhet och organisationsnivå att fortsätta utveckla arbetssättet. Heby kommun planerar att via Samordningsförbundet ansöka om projektmedel för att utveckla verksamheten med AME ytterligare.

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål Samordningsförbundet Norra Dalsland Arbetsförmedlingen är paper work, socialen ger pengar och framtidsfrågor får diskuteras med någon annan. Citat ur intervju med arbetslös ungdom Kartläggning av arbetslösa

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare Samverkansprojektet AF-SOC AUC i Flens kommun Slutrapport Ulrika Westin Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer