Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping Fal-Jobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb"

Transkript

1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping Fal-Jobb 1. Bakgrund och projektidé Projektet avser att söka medel ur sociala investeringsreserven för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som har sin huvudsakliga försörjning genom försörjningsstöd. Syftet är att ta tillvara på den kompetens som finns samt minska utanförskapet för gruppen. Många personer med svag anknytning till arbetsmarkanden uppfyller inte alltid de villkor som gäller för att ha rätt till olika arbetsmarkandsersättningar. Arbetsförmedlingen har ansvaret för de arbetsmarkandspolitiska åtgärderna och projektet avser inte att ersätta myndighetens ansvar. Projektet syftar istället till att ge ökad kompetens inför en framtida plats i arbetslivet för dem som har försörjningsstöd och ska ses som ett komplement till det reguljära systemet. I socialtjänstens uppdrag ingår att synliggöra och ta hänsyn till barns situation med särskilt fokus på familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Det är oroande att fler och fler barnfamiljer i vår kommun lever under lång tid på försörjningsstöd. En starkt positiv faktor för barn är att föräldrarna får ett fast arbete och en fast inkomst. Barn som lever i familjer som mottagit ekonomiskt bistånd löper tre gånger högre risk än andra att få ekonomiskt bistånd i vuxen ålder (Stenberg & Hård af Segerstad 1997) Falköping har under några år haft möjligheten att omvandla försörjningsstöd till arbete för personer som varit långvarigt inskrivna på IFO. Resultat för de personer som fick möjlighet till anställningar har visat att ingen har återvänt för behov av försörjningsstöd. I juni 2013 redovisades en sammanställning för Socialförvaltningens ledamöter. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Lärcenter Anna Carlsson Nämndsekreterare Falköpings kommun KAF Falköpings kommun Falköping Telefon Telefax Bankgiro Plusgiro Org nr

2 2 (5) 2. Samverkan För att utveckla och rikta våra insatser mot att få fler försörjningsstödtagare att komma ut i arbete, behöver kommunen satsa på ett nära och tidigt samarbete mellan KAF, IFO ekonomi och Arbetsförmedlingen. Samarbetet är en förutsättning för att arbetssökande ska få möjlighet till jobbstärkande insatser och bli anställningsbara. En central del av projektet är samverkan och insatsen ska resultera i metodutveckling samt implementering i de ordinarie verksamheterna. Projektet ska skapa en gemensam arena för samverkansaktörerna där aktörerna gemensamt erbjuder stöd till målgruppen. De myndigheter som samverkar via FINSAM är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och kommunerna Falköping och Tidaholm. 3. Projektmål och målgrupp Målgruppen för projektet är; Arbetssökande individer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Föräldrar med försörjningsansvar för barn Under perioden från januari till september 2013 erhöll 834 personer försörjningsstöd. I denna grupp finns det 364 föräldrar som tillsammans har 512 barn. Under september månad har 180 föräldrar (med 270 barn) erhållit försörjningsstöd. Arbetssökanden ska anvisas till projektet gemensamt av AF och ekonomisektionen. Målgruppens behov kommer att styra över projekttiden och modulernas innehåll. Revideringar av projektet kommer att göras kontinuerligt. 4. Arbetsformer/metod Projektledaren har i uppdrag att göra en detaljerad projektplan för projektets genomförande. Djupkartlägga/intervjua den grupp som tagits fram av socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Genom individuell coachning hitta passande insatser/moduler för dessa. Utgångspunkten är att målgruppen för projektet är arbetslösa föräldrar med behov av försörjningsstöd. För att möta målgruppen krävs ett berett urval av insatser som innehåller matchning mot arbete, kartläggning, vägledning, arbetsträning/praktik och språkstöd.

3 3 (5) 5. Referenser till forskning och beprövad erfarenhet Modellen Individual placement & Support (IPS) är en evidensbaserad vidareutveckling av Supported Employment (SE). Den har utvecklats för att ge stöd till arbete och resultaten av nationell forskning visar att det är en effektiv arbetsrehabiliteringsmetod för att hjälpa personer med psykisk ohälsa att få ett arbete. Malmö kommuns projekt Hela familjen är en förebild hur Socialförvaltningen kommer att möta deltagare. Läs mer i Sydsvenskans artikel: Socialstyrelsens bedömningsinstrument, FIA, stödjer bedömningen av vilka områden individen har behov av stöd/hjälp inom. FIA ska hjälpa människor vidare till självförsörjning och kunna erbjuda individuellt anpassade insatser. 6. Projektorganisation Projektägare är socialförvaltningen. I projektet finns arbetsgrupperingar på tre nivåer: 1. En styrgrupp med en övergripande och utvecklande inriktning. Styrgruppen består av ledningen i resp. förvaltning och Arbetsförmedling. 2. En handläggargrupp där enskilda ärenden diskuteras och behandlas. Gruppen ska analysera resultat och återkoppla dessa till styrgrupp. 3. Kommunens socioekonomiska grupp mäter effekterna och tar fram underlag för redovisning 7. Tidsplan Resurser Två pedagoger 1 miljon

4 4 (5) Två socialsekreterare varav en har projektledaransvar, 1 miljon Arbetspsykolog 0,1 miljon Kostnader för anställningar 0,5 miljon Lokalkostnader* 0,1 miljon Totalt kalkyleras med kr i nya kostnader. Motsvarande en socialsekreterartjänst, 0,5 miljoner, kommer ansökas om genom FINSAM. 9. Utvärdering Varje modul ska göra en enkät/eller intervjuer för att mäta individens upplevelse av insatsen vid avslut. Varje modul ska statistiskt följas upp huruvida insatsen leder till måluppfyllelse. Uppföljningen ska göras två gånger per år. För vår datainsamling kommer vi använda socioekonomiska beräkningar och statistik. Socialförvaltningen och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ska också utveckla egna innovativa sätt att arbeta kring arbetssökande personer. De arbetsmetoder som utvecklas och fungerar inom projektet ska implementeras i ordinarie verksamheter och fortsätta att utvecklas efter projektets slut. Effektmätningen blir på så sätt resultatet av utvärderingar där lärdomar som framkommit under projektets gång tillämpas. Insamlingen baseras på möten, samtal och enkät m.m. Socioekonomiska beräkningar och utvärderingar ska ske regelbundet under hela projektet. Projektet ska mätas två gånger per år inför bokslut och resultatet redovisas kontinuerligt i respektive nämnds halvårs- och årsbokslut. 10. Förväntat resultat För att kunna beräkna effekten av projektet redovisar vi de faktiska kostnaderna under 2013 fram till september. Vi beräknar även worst case som kalkylerar med vad personerna kostar om de inte kommer ut ur sitt utanförskap. Under 2013 har försörjningsstödet för de 364 föräldrarna kostat kronor. För de 180 föräldrarna har under september månad kronor betalats ut. Om vi inget gör för dessa 180 personerna och kalkylerar med att de blir kvar i försörjningsstöd, kommer gruppen att kosta 14 miljoner efter tre år och 634 miljoner i ett livsperspektiv. Enligt den socioekonomiska beräkningsmodellen som Wadeskog och Nilsson utvecklat går projektet med vinst redan första året. Efter tre år är vinsten drygt 11 miljoner för kommunen om måluppfyllelsen lyckas, dvs. 34 personer av målgruppen på 180 personer. Vinsten över lång tid är hög och på 45 år växer den till 136 miljoner kronor för kommunen.

5 5 (5)

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Slutrapport 2011-04-20 Krokoms kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom Utvärderingar med fokus på hållbarhet Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom På uppdrag av Krokoms kommun och Samordningsförbundet i Jämtlands län Rapport, 2014-04-02 payoff utvärdering

Läs mer

MatchningsArena Timrå

MatchningsArena Timrå Utvärdering av sociala investeringar MatchningsArena Timrå Ett samhällsekonomiskt perspektiv - med utgångspunkt från typfall 2012-05-10 payoff AB kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt PULS På uppdrag av Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Östersund 2013-05-21 payoff kunskapens väg 6, 831

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Utvärderingar av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Uppsala kommun Slutrapport, 2014-05-21 payoff utvärdering och analys AB Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

1. Sammanfattning... 2

1. Sammanfattning... 2 Revisionsrapport 1 / 2013 Anders More Arboga kommun Uppföljande granskning rörande vidtagna åtgärder för att hantera de höga kostnaderna för försörjningsstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun Slutrapport 2011-11-22 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Lotsen. Borås Samordningsförbund

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Lotsen. Borås Samordningsförbund Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Lotsen Borås Samordningsförbund 2010-04-28 payoff Kunskapens väg 6 831 40 ÖSTERSUND 076-13 41 503

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Rehablotsen

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Rehablotsen Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Rehablotsen Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2010-12-20 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Utvärderingar av sociala insatser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Kristinehamns folkhögskola Slutrapport, 2014-02-19 Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer