FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost"

Transkript

1 FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

2

3 Tillsammans är vi starka

4 Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar vi gemensamma beröringspunkter för att kunna samarbeta i så stor utsträckning som möjligt. - Pierre Månsson, styrelseordförande i Skåne Nordost

5

6 Målbild & färdplan 2020

7 Målbild 2020 Fokus för Skåne Nordost är att fler, främst ungdomar, har arbete. Målsättningen är att alla har arbete, studieplats eller praktik.

8 Skåne Nordost fokusområden Tillväxt är ett prioriterat samarbetsområde i Skåne Nordost. Arbetsmarknad Kompetensutveckling Infrastruktur

9 Färdplan 2020 Beslutad 2014 Fr.o.m inriktas allt gemensamt arbete i Skåne Nordost mot målbild 2020 Inom respektive kommun i Skåne Nordost pågår flera projekt i syfte att minska arbetslösheten Osby kommun har bl.a. arbetat med ett EUprojekt Fler i Arbete

10 Start januari ett halvår mobiliseringsfas - två år genomförandefas - Avslut 30 juni 2014

11 Effekter - Bidragsberoende - Utanförskap - Sociala problem - ohälsa - barnfattigdom

12 Effekter - Bidragsberoende - Utanförskap - Sociala problem - ohälsa - barnfattigdom Målgrupp Långvariga försörjningsstöd Saknar formell kompetens Utrikes födda - Språksvårigheter - Står still på Sfi Funktionsnedsättningar - Psykiskt - Socialmedicinskt - Fysiskt

13 Effekter - Bidragsberoende - Utanförskap - Sociala problem - ohälsa - barnfattigdom Huvudproblem - Arbetsmarknaden är ej tillgänglig för utrikes födda och människor med funktionsnedsättningar Problem och mål

14 Effekter - Bidragsberoende - Utanförskap - Sociala problem - ohälsa - barnfattigdom Huvudproblem - Arbetsmarknaden är ej tillgänglig för utrikes födda och människor med funktionsnedsättningar Orsaker - Ej motiverade eftersom arbetsmarknaden känns avlägsen - Ingen studiemotivation - Saknar formell kompetens - Förändringar i sjukförsäkringen - Negativa attityder Problem och mål

15 Effekter - Bidragsberoende - Utanförskap - Sociala problem - ohälsa - barnfattigdom Huvudproblem - Arbetsmarknaden är ej tillgänglig för utrikes födda och människor med funktionsnedsättningar Orsaker - Ej motiverade eftersom arbetsmarknaden känns avlägsen - Ingen studiemotivation - Saknar formell kompetens - Förändringar i sjukförsäkringen - Negativa attityder Problem och mål Projektmål - Arbetsmarknaden är mer tillgänglig - Tillgången på anpassade arbeten har ökat både i näringslivet och offentlig verksamhet

16 Effekter - Bidragsberoende - Utanförskap - Sociala problem - ohälsa - barnfattigdom Huvudproblem - Arbetsmarknaden är ej tillgänglig för utrikes födda och människor med funktionsnedsättningar Orsaker - Ej motiverade eftersom arbetsmarknaden känns avlägsen - Ingen studiemotivation - Saknar formell kompetens - Förändringar i sjukförsäkringen - Negativa attityder Problem och mål Projektmål - Arbetsmarknaden är mer tillgänglig - Tillgången på anpassade arbeten har ökat både i näringslivet och offentlig verksamhet Delmål - Att få deltagare att känna sig närmre arbetsmarknaden och därmed mer motiverade till arbete eller studier - Att förändra arbetsgivares attityder till målgruppen

17 Effekter - Bidragsberoende - Utanförskap - Sociala problem - ohälsa - barnfattigdom Huvudproblem - Arbetsmarknaden är ej tillgänglig för utrikes födda och människor med funktionsnedsättningar Orsaker - Ej motiverade eftersom arbetsmarknaden känns avlägsen - Ingen studiemotivation - Saknar formell kompetens - Förändringar i sjukförsäkringen - Negativa attityder Problem och mål Övergripande mål - Minskat bidragsberoende - Minskat utanförskap - Minskade sociala problem - Minskad ohälsa - Minskad barnfattigdom Projektmål - Arbetsmarknaden är mer tillgänglig - Tillgången på anpassade arbeten har ökat både i näringslivet och offentlig verksamhet Delmål - Att få deltagare att känna sig närmre arbetsmarknaden och därmed mer motiverade till arbete eller studier - Att förändra arbetsgivares attityder till målgruppen

18 Arbetsmarknaden Långa försörjningsstöd - Funktionsnedättningar - Utrikes födda

19 Arbetsmarknaden Förtydliga vägen till arbete Motivation Individuellt stöd - Kartläggning - Matchning - Arbetsträning - Arbete Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Förändra attityder - Fler jobb

20 Arbetsmarknaden Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda

21 Utbildning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Rätt kompetens Arbetsmarknaden

22 Utbildning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Rätt kompetens Arbetsmarknaden

23 Utbildning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Matchning Hänsyn till hinder Lyfta resurser Rätt kompetens Arbetsmarknaden

24 Utbildning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Matchning Hänsyn till hinder Lyfta resurser Rätt kompetens Arbetsmarknaden

25 Utbildning Vård/behandling Sysselsättning Friskvård Träffpunkt Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Matchning Hänsyn till hinder Lyfta resurser Rätt kompetens Arbetsmarknaden

26 Utbildning Vård/behandling Sysselsättning Friskvård Träffpunkt Arbetsträning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Ordinarie verksamheter Växthus Servicegrupp Matchning Hänsyn till hinder Lyfta resurser Rätt kompetens Arbetsmarknaden

27 Utbildning Vård/behandling Sysselsättning Friskvård Träffpunkt Arbetsträning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Ordinarie verksamheter Växthus Servicegrupp Matchning Hänsyn till hinder Lyfta resurser Rätt kompetens Arbetsmarknaden

28 Utbildning Vård/behandling Sysselsättning Friskvård Träffpunkt Arbete Arbetsträning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Rätt kompetens Ordinarie verksamheter Växthus Servicegrupp Matchning Hänsyn till hinder Lyfta resurser Arbetsmarknaden

29 Utbildning Vård/behandling Sysselsättning Friskvård Träffpunkt Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Arbetsmarknaden Arbete Förändra attityder Arbetsträning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Rätt kompetens Ordinarie verksamheter Växthus Servicegrupp Matchning Hänsyn till hinder Lyfta resurser Gott rykte Goda relationer Marknadsföring Erbjuda stöd Skapa anpassade anställningar

30 Rätt kompetens Utbildning Vård/behandling Sysselsättning Friskvård Träffpunkt Arbete Resursanställning Arbetsträning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Arbetsmarknaden Ordinarie verksamheter Växthus Servicegrupp Matchning Hänsyn till hinder Lyfta resurser Förändra attityder Gott rykte Goda relationer Marknadsföring Erbjuda stöd Skapa anpassade anställningar

31 Rätt kompetens Utbildning Vård/behandling Sysselsättning Friskvård Träffpunkt Arbetsmarknaden Arbete Resursanställning Gott rykte Goda relationer Marknadsföring Erbjuda stöd Skapa anpassade anställningar Arbetsträning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Ordinarie verksamheter Växthus Servicegrupp Matchning Hänsyn till hinder Lyfta resurser Förändra attityder Kompetensutveckling - Jobbsök/CV - Personlig utveckling - Arbetsrätt

32 Rätt kompetens Utbildning Vård/behandling Sysselsättning Friskvård Träffpunkt Arbetsmarknaden Arbete Resursanställning Gott rykte Goda relationer Marknadsföring Erbjuda stöd Skapa anpassade anställningar Arbetsträning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Ordinarie verksamheter Växthus Servicegrupp Matchning Hänsyn till hinder Lyfta resurser Förändra attityder Kompetensutveckling - Jobbsök/CV - Personlig utveckling - Arbetsrätt

33 Upplever att man står närmre arbetsmarknaden % 50 Stämmer inte alls Stämmer dåligt Stämmer ganska bra Stämmer bra

34 Mer motiverad att söka arbete eller studier % 50 Stämmer inte alls Stämmer dåligt Stämmer ganska bra Stämmer bra

35 80 personer, 59% män, 41% kvinnor % 50 Arbete Studier Fullföljt Annan insats kommunen eller Af Annan orsak Flyttat Sjukskriven Uteblivit

36 Vad gör du nu? 90 dagar efter avslut. % 50 Arbete Studier Arbetslös Annat Sjukskriven Föräldraledig LSS-verksamhet

37 Har projektet påverkat försörjningsstödet? Kontroll november individer hade deltagit/deltog. Samtliga hade försörjningsstöd vid start individer hade inget försörjningsstöd, och hade inte haft behov av försörjningsstöd under sammanlagt 292 månader månader X kr ger kr mindre i utbetalt försörjningsstöd. - Dessa 31 individer hade tillsammans 37 barn

38 Framgångsfaktorer - Förarbetet, SASSAM-kartläggning - Matchning till rätt insats - Individuellt stöd hela vägen av samma handläggare - Fokus på individens resurser - Påverkan på Arbetsmarknaden - Nära samarbete med Arbetsförmedlingen

39 Framgångsfaktorer Förbättringsområden - Förarbetet, SASSAM-kartläggning - Matchning till rätt insats - Individuellt stöd hela vägen av samma handläggare - Fokus på individens resurser - Påverkan på Arbetsmarknaden - Möjligheter på Arbetsmarknaden - Nära samarbete med Arbetsförmedlingen - Samsyn/samarbete Kommun - Af

40 Utifrån din situation på Arbetsmarknaden och i ditt privatliv, vad tycker du att projekt Fler i Arbete bidragit till (gett för mervärde)?

41 Respondent A: Jag tycker det är jättebra. Jag får jobb. Språket har blivit bättre. Jag har bättre livskvalité. Innan projektet var jag hemma med min son och kände mig ensam och hade det tråkigt.

42 Respondent B: Man får rutiner på vardagen. Får in en ordentlig lön. Man träffar nya människor. Man får erfarenhet i det yrket man är i.

43 Respondent C: Jag tycker att projektet Fler i Arbete gett mig rutiner i vardagen. Och att man får de kunskaper man behöver i ett jobb. Även att få en anställning och en lön. Utan projektet så skulle jag fortfarande varit hemma och mått dåligt i stället mår jag bra nu när jag får träffa mina kollegor.

44 Respondent D: Arbete är bättre än att stanna hemma (oläsligt...). Jag jobbar med att tvätta bil och språkcaféet är bra.

45 Respondent D: Jag tycker att det är bättre att kunna gå till jobbet och arbeta. Jag har i mitt land inte gått i skolan. Svårt. Jag har genom att arbeta lärt mig läsa och skriva bättre.

46 Respondent E: Plus minus noll...men om uppföljningen följts hela vägen så hade det nog sett annorlunda ut.

47 Respondent F: Bra självförtroende och hopp om jobb.

48 Implementering Arbetsmarknadsenhet Metodhandbok, esf-projekt Implementera FiA - Samla lämpliga arbetsuppgifter - Kartläggning-matchning-arbetsträning-arbete - Anpassade anställningar - Samverkan - Kompetens att handleda - Kartläggning-matchning-arbetsträning-arbete - Påverka Arbetsmarknaden

49 Arbetet med att stärka människor. Individuellt stöd. Handledning. Vägledning Språk Individuellt stöd Kompetens Praktik KIA Utredning A M E - arbetsförmåga - underlag Fk - stöd - café - Kartäggning - Matchning - Arbetsträning - Arbete - pers. utv. - jobbsök/cv - samordna - kartläggning - anskaffning - vägledning - klargöra syfte - uppsökande Praktiska arbetsuppgifter. Arbetsträning. Resursanställningar Växthuset Trädgård - växter till park - gräsklipp - grönsaker - snöskottning - viss försäljning - annan grönytesskötsel Gott rykte Intern service Transporter - kommuncafé - städ, grovstäd - biltvätt - andra interna uppdrag - fixaruppdrag - matkörning - pappersinsamling till äldre - flyttuppdrag - rehabtransporter Goda relationer Arbetsmarknaden. Näringsliv och offentlig sektor. Fixartjänst

50

51

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende

Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende Nominerat bidrag till GötaPriset 2007 Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende Johan Brinck Nadja Bogestam Nisse Carlsson Lundbäck Södertälje Kommun Sammanfattning Södertälje kommun

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer