Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb"

Transkript

1 Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

2

3 Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar i att få ut arbetslösa försörjningsstödstagare i arbete - står långt från arbetsmarknaden Långvarigt bidragsberoende = höga försörjningsstödskostnader

4 Vilka skulle få en anställning? Alla som angav arbetslöshet som orsak till att söka försörjningsstöd och där ungdomar var en prioriterad grupp. Ca 200 personer Barnfamiljer Ensamförsörjare Familjer med höga försörjningsstöd Familjer där bägge var arbetslösa SFI-studerande vars språkutveckling skulle gynnas av en anställning

5 Så gjorde vi!

6 Förberedelser Lokalt kollektivavtal Insamling av lämpliga jobb inom förvaltningarna och kommunala bolag Strukturera samarbetet med Arbetsförmedlingen Administrativa rutiner

7 Resursjobbarnas yrkesområden Främst inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag Kvalitetshöjande resurser inom verksamheterna. Köksbiträden Vårdbiträden Vaktmästare Parkarbetare Elevassistenter Fritidsassistenter Administratörer

8 Resultat

9 Anställda: Januari mars personer varav 51 ungdomar

10

11 Framgångsfaktorer Stark förankring i kommunledning gav många arbetsplatser Fokus på varje enskild resursjobbare och ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen Matchning, rekryteringsförfarande, uppföljning Samlat arbetsgivaransvar Flexibel organisation

12 Ekonomiskt och socialt bokslut Sigtunamodellen 1.0 Resursjobben tom En utvärdering genomförd av payoff. Ett företag för utvärdering av sociala investeringar

13 Varför samhällsekonomisk utvärdering? Att synliggöra nyttan av satsningen Att kunna jämföra insatsernas effektivitet Att gå från ett kostnadsperspektiv till ett socialt investeringsperspektiv

14 Investering Projektkostnader: kr Lönekostnader: kr Statliga bidrag: kr Nettokostnad: kr

15 Resultat deltagare Status efter Resursjobbanställning Antal april 2013 Antal sep Antal april 2014 Arbete / egen försörjning Studier Utbildning via arbetsförmedlingen A-kassa / Öppet arbetslösa Aktivitetsstöd / Insatser hos AF Annat Totalt

16 Miljoner kronor 25 Lönsamhet på kort sikt Samhället 16,2 11,5 20,7 Kommunen 15,2 17,2 15,7

17 Miljoner kronor 140 Lönsamhet på medellång sikt, 5 år Samhälle 104,7 69,7 115,6 Kommun 90,2 96,1 88

18 De sociala effekter som har uppstått Ökad glädje och stolthet Bättre familjeliv Förbättrad privatekonomi Ökad trygghet genom egna boendekontrakt

19 Övriga effekter Hälsan och livskvaliteten har förbättrats Yrkeskunnande har utvecklats Vissa utrikesfödda har förbättrat språket

20 Slutsatser Satsningen på Resursjobb har skapat stor samhällsekonomisk nytta. Många har kommit i jobb och andra närmare arbetsmarknaden. Genom resursanställningarna har fler föräldrar i Sigtuna kommun fått bättre ekonomiska och sociala förutsättningar och bidrar därmed till att hälsan i kommunen ökar. Barn och ungas uppväxtvillkor har förbättrats.

21 Slutsatser forts. Deltagarna mår bättre Möjlighet till eget boende Vissa deltagare behöver fortsatt handfast och individuell stöttning för att nå fram till ett arbete. Ohälsa och problematisk social situation har identifierats vilket gjort att lämpliga insatser har kunnat erbjudas.

22 Sigtunamodellen 2.0 Jobblyftet Arbete istället för bidrag!

23 Ekonomsikt bistånd inkl introduktiosnersättning, tkr Bakgrund Utbetalt ekonomiskt bistånd över tid Sigtuna kommun Källa: Socialstyrelsen 2013: Verksamhetsberättelse Uaf

24 Projektidé Jobblyftet 200 Försörjningsstöds -tagare, med långa inskrivningstider, erbjuds arbete istället för bidrag under ett år

25 Prioriterade grupper Barnfamiljer där båda föräldrarna saknar arbete Unga vuxna Bostadslösa Långvariga försörjningsstödstagare Studerande på Utbildning i Svenska för invandrare (Sfi)

26 Olika förutsättningar - olika vägar 60 arbetslösa matchas mot arbete i näringslivet. Arbetspraktik innan anställning. 140 med rehabiliteringsbehov eller långa tider med försörjningsstöd erbjuds arbete inom kommunens förvaltningar och inom den sociala ekonomin. Utredningar och arbetsträning innan anställning. Traineeplatser Matchning

27 Arbetssätt Kombinera studier med arbetet Truckkort Komplettera kurs på Komvux Läsa SFI på deltid Kortare yrkesutbildning

28 Resultat till och med 25 augusti 2014 Arbetsgivare Mål Resultat Resultat Förväntat resultat Till och med 4 juli Till och med 4 juli Till och med 25 augusti Till och med 15 september Kommunala anställningar eller sociala företag Anställningar i näringslivet Totalt

29 Fakta om gruppen 90 kvinnor och 100 män 66 personer är mellan år 73 barnfamiljer

30 Ekonomiskt bistånd Hela gruppen 1 år med försörjningsstöd 15,8 miljoner kronor. Beräknad besparing försörjningsstöd ,7 miljoner kronor

31 Ytterligare154 barn har nu fått föräldrar som går till ett arbete i Sigtuna kommun

32 Validering i praktiken

33 Mål Validera lärandet i samtliga insatser Resursjobben Jobblyftet Praktik Tillfälliga anställningar

34 Olika metoder för validering Resursjobben en summativ validering Jobblyftet en formativ validering

35 Arbetsgrupp för yrkesbeskrivning Yrkeskunniga Målgruppskunniga Struktur Valideringsmodell

36 Panel Optimera det aktuella programmets innehåll Förankra verksamhet och program Är detta kunskaper, färdigheter och kompetenser som är relevanta i förhållande till syftet? Exempelvis, bli anställningsbar genom att praktisera och lära sig ett yrke. Är modulerna lämpligt sammansatta och uppdelade? Har organisationen/företaget en verksamhet av så god kvalitet att individen ges möjlighet uppvisa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser?

37 Validering Arbetslivskompetenser Ramar och regler på arbetsplatsen Arbetsmiljö och säkerhet Service och bemötande Arbete i grupp Dator grund Ergonomi Kommunikation

38 Validering Personliga kompetenser Initiativ Ansvar Kommunicera Hålla tider Fungera i sociala sammanhang Lösa problem Förstå och följa oskrivna regler.

39 Validering Arbetsbok underlag för validering Uppföljning med validering sker kontinuerligt på arbetsplatsen Säkra lärande och kvalitet Målgruppskunnig jobbcoach Yrkeskunnig handledare Intern kvalitetssäkrare

40 Yrken som valideras Köksarbete Omsorg om äldre Elevassistent Park & utemiljöarbete Fastighetsskötsel Barn & omsorg Kassaarbete Café Administration

41

42 För mer information Kontakta Karin Paulsson, Utvecklingsledare Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-12 RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projektbenämning Chance 2 Change, 3.0 (C2C) Rapportering avser 2013-01-01 2013-06-30 (Delrapport 1) Bakgrund: Hösten 2010 identifierade

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende

Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende Nominerat bidrag till GötaPriset 2007 Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende Johan Brinck Nadja Bogestam Nisse Carlsson Lundbäck Södertälje Kommun Sammanfattning Södertälje kommun

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2014-02- SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013-2015 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012 Med fokus på avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE o k t o b e r f ö r s v a n n s o m en blixt i fjärran.

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer