Verksamhetsplan Jobbcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum"

Transkript

1 Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till Individ och familjeomsorgen, enheten för vuxna. Verksamheten bedrivs i egna lokaler på Nitarevägen. Personalen består av 4 heltidstjänster. Personalen har en bred kompetens och sträcker sig inom områdena Socionom, Ekonom, Fritidsledare, Skötare inom psykiatri, Hantverkare inom trä och metall, Elevassistent, Resemontör, Arbetsledare och Personaladministratör. Jobbcentrum kan ha 30 deltagare inskrivna samtidigt. Kan vara personer som är placerade för arbetsprövning, arbetsträning, jobbsökar-aktivitet praktik och kortare utredningsuppdrag. Syftet med verksamheten Jobbcentrum ska möjliggöra egenförsörjning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förbereda deltagaren för ett arbete genom en längre eller kortare tids placering på Jobbcentrum. Där erbjuds utredning av personens resurser, arbetsprövning/träning, praktik med syfte att hitta ett arbete. Personen egna resurser, erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara. Genom ett aktivt samarbete får deltagarna del av övriga samhällets resurser. Jobbcentrum ska också utföra kortare utredningsuppdrag under 4 veckor och redovisa personernas resurser beträffande arbete, utbildning, intressen, arbetstider, sociala situation samt tankar om personens nästa planering. Målgrupp Deltagare som är arbetslösa eller sjukskrivna och har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Företrädesvis de som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Många har levt på försörjningsstöd. Jobbcentrum ska ha sådan verksamhet så att man kan ta emot både kvinnor och män. Deltagare med utomnordisk bakgrund som är arbetslösa hör också till målgruppen. Deltagare med funktionshinder är också en viktig målgrupp. Deltagare från Projekt GRUS där deltagaren skrivs in för ett 4 veckors utredningsuppdrag. c:\documents and settings\localuser\skrivbord\finsam\jobbcentrum o grus\verksamhetsplan jc.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Box 230, KARLSKOGA BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Gösta Berlings väg

2 2 (5) Mål för verksamheten Målet för arbetsträningen på Jobbcentrum är att minst 40% av deltagarna ska få en anställning, börja studera eller hitta annan egenförsörjning Samtliga deltagare ska ha fullständigt och tillgängligt CV på Mina sidor på och under tiden på Jobbcentrum var aktivt arbetssökande. I uppdraget ingår också kunskap om övriga Jobbsökaresidor och företagsinventeringar. Arbetsprövningen/utredningen som utförs på uppdrag av t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Socialtjänsten ska vara till god hjälp för uppdragsgivaren och deltagaren vid den fortsatta planeringen tillsammans med den enskilde personen. Strategier för att uppnå målen Individorienterat arbetssätt med lösningsfokuserad metodik. Individuell handlingsplan i enlighet med beställarens skriftliga önskemål och individens behov. Stärka deltagarnas förmåga att ta ansvar för sin egen situation. Ge deltagaren möjlighet att i sin takt förbereda sig för ett arbete. Varje deltagare har egen Personlig handledare/coach och ett arbetslag som arbetar tätt tillsammans med deltagarna i de dagliga aktiviteterna. Deltagare som kommer för kortare utredningar ska få möjlighet att prova olika sorters arbete. Utredningarna omfattar personens resurser och ses som en hjälp för deltagaren att börja hitta sina resurser, sin kraft och tro på sig själv. Deltagarna får visa sin kapacitet genom individuellt arbete och arbete i grupp. Verksamheten ska ge sociala ramar, bestämda tider och praktisk träning. Handledarna på Jobbcentrum stöttar och vägleder deltagarna under inskrivningstiden. Varje månad tre- eller fyr-partssamtal med uppdragsgivaren och deltagaren. Vid avslutning på utredningsuppdrag träffas uppdragsgivaren, deltagaren och handledaren på Jobbcentrum för att gå igenom resultatet.

3 3 (5) Verksamheter Jobbcentrum erbjuder möjligheter att prova olika aktiviteter. Trä, metall, textil, kök, data, montering mm hör till grundutbudet.. Arbetsträning erbjuds både inom lokalerna och ute på olika arbetsplatser. Regelbundna jobbsökar-aktiviteter för att hitta lediga jobb, möjliga arbetsgivare, skriva ansökan, söka arbete, kontakta arbetsgivare och känna till/kunna anställningsförfarandet. Viktigt att deltagaren hela tiden är aktivt arbetssökande och följer det som sker på arbetsmarknaden samt regelbundet tar del av Arbetsförmedlingens utbud. Deltagarna har möjlighet till praktik inom privat och offentlig verksamhet för att prova på ett arbete eller för att visa upp sig för en arbetsgivare. Erbjuda regelbunden studievägledning för att alla ska känna till hur man hittar det utbildningsutbud som finns och hitta sina studiemöjligheter. Verksamheterna pågår på Jobbcentrum under den tid/antal månader som uppdragsgivaren och Jobbcentrum kommer överens om. Många är klara för egenförsörjning på kortare tid men en del kan behöva längre tid. Rutiner Deltagarna till verksamheten tas emot genom en beredningsgrupp som består av handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Socialtjänsten som har till uppgift att slussa olika ärenden till Jobbcentrum och Grus. Alla deltagare har skriftliga remisser med tydlig uppdragsbeskrivning/beställning. Deltagaren börjar på Jobbcentrum så snart plats kan erbjudas. För varje deltagare utses en personlig handledare. Hela arbetslaget arbetar tätt med personen i de dagliga aktiviteterna. Handlingsplanen stäms av varje månad tillsammans med uppdragsgivaren. Nya överenskommelser skrivs under av uppdragsgivaren, deltagaren och handledaren. Varje morgon startar med ett morgonmöte där deltagarna får dagens uppgifter och andra viktiga informationer. Vid avslut upprättar Jobbcentrum ett utlåtande utifrån beställningen.

4 4 (5) Uppföljning och effekter Jobbcentrum presenterar siffror till Socialnämnden var 4:e månad på antalet deltagare, ålder, och kön. Jobbcentrum rapporterar in till SUS-systemet. Enkelt frågeformulär skickas till uppdragsgivare och deltagare 3 månader efter att en 4-veckors utredning utförts. Ska ge svar på nyttan av utredningen och om den aktuella planen stämmer med utredningsresultatet. Jobbcentrum för månadsstatistik över antalet deltagare i inre verksamheten, på praktik, på arbetsträning, som fått arbete, börjat studera, inskrivningstider och antal utredningsuppdrag. EKONOMI Kostnader st Handledare Övriga kostnader Hyra Summa ,604 Intäkter Kommunen Finsam 1.875? Summa Jobbcentrum är från en permanent verksamhet. Efter övergången från projekt finansierades verksamheten 2007 till stor del genom Finsam med 1,875. Kommunen bidrar med ca 600. Minskar finansieringen från Finsam och Kommunen inte täcker den förlusten måste verksamhetsplanen och därmed verksamheten anpassas till nya förutsättningarna. Under budgetarbetet för Socialförvaltningen under våren 2007 har inga ytterligare medel tagits fram till Jobbcentrums drift under Kostnaderna 2008 har uppräknats från 2007 med 4 %. Posten övriga kostnader har räknats upp med ca 16% då man måste räkna med en högre kostnad, t.ex. arbetskläder, för de som kommer till Jobbcentrum för kortare utredningsuppdrag. Eric Andersson Platschef Arbetsmarknadsenheten telefonnr: mobiltelefonnr: e-postadress:

5 5 (5)

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar om rapportens innehåll

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa Sjuhärads Samordningsförbund ansvarstagande tillsammans Förbundets

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET

NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET NAVIGATORCENTRUM I AKTIVITETSHUSET PROJEKTANSÖKAN OM INSATSSTÖD FRÅN FINSAM LANDSKRONA/SVALÖV PROBLEM Ungdomar under 20 år som avbryter sina gymnasiestudier eller inte påbörjar dem faller under det kommunala

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål Samordningsförbundet Norra Dalsland Arbetsförmedlingen är paper work, socialen ger pengar och framtidsfrågor får diskuteras med någon annan. Citat ur intervju med arbetslös ungdom Kartläggning av arbetslösa

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun Arbetsmarknadsplan Avesta kommun 2014-2016 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kommunens mål 2014-2016... 3 3. Statens och kommunens ansvar... 4 4. Lagstiftning... 5 5. Nuläge... 6 6. Övrig verksamhet inom

Läs mer

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Fredrik Ottosson Jard Larsson Emmaboda, Tingsryd och Uppvidinge 2013-09-19 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Samordningsförbundet Västerås

Samordningsförbundet Västerås Samordningsförbundet Västerås Kartläggning av behovet av insatser för personer som har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och utredning samt Försäkringskassan 2010 06 14 Lena

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer