Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset"

Transkript

1 Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni

2 Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper med deltagare Utlandsfödda (6 personer varav 4 kvinnor) Svenskfödda (4 personer varav 3 kvinnor)

3 Hur valde deltagarna projektet? Svenskfödda Via AF på eget initiativ Starta Eget-info Rekryteringsmässa Kände till SEH tidigare Utlandsfödda Info via kommunen eller AF - vägledning

4 Mål och förväntningar Mål Att få människor att starta sociala företag Att öka människors självförtroende och självkänsla Ökad kunskap om affärsmannaskap Att starta eget Erfarenhetsutbyte Att förstå skillnaden mellan vanligt företagande och socialt företagande De utlandsfödda tillägger Att lära sig språket Att lära sig det svenska systemet Förväntningar Starta ett företag Hitta egenförsörjning innan fas 3 Komma närmare egen försörjning Bland de utlandsfödda vill man fortfarande först få en anställning och därefter etablera företag Reflektion; Jämfört med tidigare intervjuer tycks deltagarna ha en tydligare och mer korrekt bild av vad projektet går ut på. Av de intervjuade är det få som har ambitionen att starta ett socialt företag inom överskådlig tid.

5 Hur tänker deltagarna kring sin affärsidé? Alla har affärsidéer men få tror att de kommer att förverkligas inom en snar framtid. Detta gäller särskilt de utlandsfödda eftersom de anser att de först ska skaffa en anställning. Av de svenskfödda är det många som vill men som troligen inte kommer att hinna inom projektperioden. Starta en ekonomisk förening kring en mötesplats och aktivitetshus Klädbutik på nätet Tatueringsstudio Socialt företag i form av ett multikulturellt café Sambandscentral för föreningar för människor med funktionscentral Restaurang inkl. nattklubb Något inom tillverkningsindustrin Transporter Café eller bageri Av dem som vill starta något inom restaurang är enbart kvinnor och utlandsfödda Ett av målen; Minst 60 % av deltagarna som fortsätter efter orienteringsfasen ska 90 dagar efter projektperioden vara självförsörjande genom företagande, anställning i annan verksamhet eller studier Reflektioner; Är det möjligt att gå över till START för dem som inte hinner genomföra inom projektperioden? Många företagsidéer men få sociala företagsidéer. Baserat på intervjuerna så kommer målet inte att uppnås vad gäller företagande. Kanske när det gäller anställning eller utbildning.

6 Projektets styrkor och värde Samtliga intervjuade deltagarna anser att de har haft nytta av projektet Mer självförtroende Mer kunskap om datorer och internet Ökad motivation för att börja plugga Språket och regelverket (dvs. hur det svenska systemet fungerar) Förstår värdet av konkurrentanalys Man får tid att utveckla sin affärsidé Man blir behandlad som en människa Man får en struktur för veckan Att bli peppad av pedagogiska lärare Har något att se fram emot Det sociala med gruppen Projektet är öppet för nya idéer Reflektion (samma som våren 2011 och som december 2012): Måluppfyllelse kopplat till de mjuka värdena tycks vara uppfyllda men vad händer på längre sikt när deltagaren inte längre får stöd från projektet? Finns risk att de långsiktiga effekterna uteblir? Deltagarna verkar vara i behov av lite längre insatser.

7 Vilka hinder och utmaningar ser deltagarna att få jobb, studera eller starta eget? Finansiering och så småningom en buffert i företaget för att överleva långsiktigt Utbildning Kontakter och nätverk Svårt att analysera marknadsförutsättningarna Svårt att hitta lärlingsplatser Svårt att hitta rätt samarbetspartners Stor konkurrens i vissa branscher Konkurrens med Solkraft För ung för att få Starta Eget-bidrag Tidsbrist snart i fas 3 Att gå från praktik till riktigt jobb Språket man måste kunna både svenska och engelska Det tar tid att förändra sin självbild från att vara arbetslös till egenföretagare

8 Återkoppling Framtidsworkshop SEH April 2012

9 Upplevda styrkor idag Engagemang och kompetens Projektgruppens kompetens och engagemang En engagerad styrgrupp En aktiv projektägare Resursstark organisation för att tillgodose individuella behov hos målgruppen Samarbete Nätverket i styrgruppen Samarbetet med andra projekt inkl. företagskontakter Breda kontakter med många aktörer Skapa möjligheter till egen försörjning Ökat fokus på socialt företagande inom kommunen Individanpassad coachning Att få möjlighet att testa en affärsidé Om målgruppen Att våga ta steget mot egenförsörjning Få nya idéer kring företagsamhet Hjälp till självhjälp Individen i centrum Intensiv coachning under längre tid Nytt sätt att lära sig svenska

10 Dagens utmaningar Struktur och organisation Regelverket försvårar rekrytering Rekryteringen påverkar budgeten Deltagarna behöver tid att skapa sin affärsidé Uthållighet i stödet Otydlighet avseende både målgrupp och projektidé inom AF (handlar både om entreprenörskap och språkutbildning svårt att nå ut med budskapet till deltagare och handläggare Konkurrens med alla andra projekt om deltagarna Svårt att samordna sig kring den breda målgruppen arbetslösa, utlandsfödda, funktionshinder, långtidssjukskrivna Att skapa en hållbar samverkan mellan aktörerna Många aktörer med olika uppdrag det behövs tydlighet kring roller och ansvar Implementering av projektresultaten måste förberedas under lång tid Kommunal policy kring alternativa avknoppningar saknas Projektfinansiering hållbarhet och implementering En utmaning att lära sig ett nytt språk på ett nytt sätt Individ/deltagare Att få självförsörjning i etableringsfasen Stora skillnader i behov hos deltagarna Lång resa för vissa deltagare språk, sociala kontakter, regelverk, juridik och ekonomi Utmaning att klara av att skapa kontakter och hitta kunder Brist på kapital Språket en utmaning att lära sig ett nytt språk på ett nytt sätt

11 Framtidens problem/behov och vilka målgrupper behöver fokuseras på? Fortsatt fokus på arbetsmarknad och egenförsörjning! Olika förslag på avgränsning och fokus: alla arbetslösa som har intresse av sociala företag och näringslivsutveckling identifiera entreprenörer, de som har störst möjlighet att starta företag (nätverk/språk) identifiera de som kan skapa egenförsörjning, bland annat genom sociala företag identifiera rätt målgrupp, de som har intresse för företagsamhet respektive de som behöver sitt språk (olika grupper) identifiera målgrupperna och deras behov (individuella insatser) rekrytera dem som har förutsättningar att få anställning efter insatsen fokusera på tredje generationens sociala företag, kommunen behöver samhällsentreprenörer som kan stödja de sociala företagen och kanske även anställa arbetslösa eller utlandsfödda

12 Hur bör man arbeta med målgruppen och med vilket fokus? Det finns ett särskilt värde av att arbeta med socialt företagande Det sociala företaget skall vara baserat på mjuka värden Fördelen med sociala företag är att de kan inrymma väldigt många olika typer av människor Man kan dels få hjälp att starta ett socialt företag och dels få kontakt med ett socialt företag för anställning Satsningen på sociala företag kan ge näringslivsutveckling i regionen Det behövs dock en tydlig definition av begreppet sociala företag, samt en kommunal strategi kring detta Möjlig verksamhetsidé vi skapar förutsättningar för att starta livskraftiga sociala företag i regionen

13 Hur kan man organisera sig kring målgruppen? Man behöver vara tydlig med gränsdragningen mellan olika närliggande verksamheter både när det gäller ansvar och roller För målgruppen så skulle det underlätta om de hade en ingång i kommunen för att få stöd att starta ett socialt företag Kommunen (under med kommunstyrelsen) skulle kunna ha rollen som samordnare och beställare av denna typ av verksamhet, med ansvar för koordinering, strategier och information (både arbetsmarknadsenheten och näringslivsenheten deltar) Utföraren av verksamheten kan upphandlas, det finns olika aktörer som arbetar med utbildningar och rådgivning när det gäller entreprenörskap (t.ex. Kompendium i Umeå) Kanske kan man se det i tre steg, steg 1 är ett möte med SEH, steg 2 är ett möte med Start och steg 3 är ett möte med tillväxtkontoret? Kanske skall vissa av de sociala företagen kunna få etableringsstöd via Start, för de som har en något kortare startsträcka i etableringen av företaget

14 Vilka behöver man samverka med? Offentliga verksamheter Start Olika projekt Arbetsförmedlingen Kompendium(delvis offentligt finansierad) Nyföretagarcentrum Regionförbundet Ideella föreningar SKL Försäkringskassan Privata verksamheter och ideella organisationer Ideella föreningar Rotary Näringslivet (Svenskt näringsliv och Företagarna) Företagens vänner

15 Kriterier på definition av arbetsintegrerat socialt företag Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet Källa: Det finns idag 267 sociala företag i Sverige, i Västerbotten finns det sammantaget 8 sociala företag.

16 VÄSTERBOTTEN PoolBro AB Bygg, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, konferens, butik, försäljning Umeå Tel PULS i Lycksele AB Legoarbete, bil- och cykelvård, butik, försäljning Lycksele Tel Rubinen ekonomisk förening Hushållsnära tjänster, social verksamhet, legoarbete, odling, trädgårdsarbete, personaluthyrning, bemanning Robertsfors Tel Sociala kooperativet Kärngården Utbildning, hushållsnära tjänster, social verksamhet, kultur, nöje, fritid Umeå Tel

17 Reflektioner Vilken erfarenhet har kommunen av socialt företagande? Regionen tycks inte ha så stor erfarenhet. Var kan man lära mer? Behövs en kommunal vision och strategi för socialt företagande utöver en policy? Målgruppen ws visar att ni är ganska överens om att det är de som har förutsättningar och intresse av att starta (sociala) företag som är målgruppen. Hur tänker ni kring nyanlända som kanske inte har språket men ändå andra förutsättningar och intresse? Hur tänker ni kring personer som behöver en längre startsträcka? Rekrytering det har hittills varit svårt att rekrytera deltagare vad talar för att rekryteringen skulle bli lättare framåt? Behövs en egen organisation för detta? En väg in? Kommunen som samordnare och beställare? Utförare upphandlas eller kan START kompletteras med kompetens kring socialt företagande? Trestegsraket SEH START Tillväxtkontoret (men hur ser då SEH ut rent organisatoriskt?) Etableringsstöd från START?

18 Höstens utvärdering Benchmarking? Fokusgrupper med deltagare? Möten med styrgrupp? Analys av den interna uppföljning av respektive deltagare? Spridning? Slutrapport

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS

Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS INNEHÅLL 1. INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 Coompanion Skaraborg 3 1.2 PASS Plattform för Arbetsintegrerande Sociala

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer