Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1"

Transkript

1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: Mariestad Telefon: E-post: 3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Namn på organisationen: BIIA resurscentrum & serviceföretag ek.för Organisationsnummer: Adress: Äskekärrs Gård 7 Postadress: Töreboda Mobiltelefon: E-post: Kontaktperson: Webbadress: Ulla Landenmark Momsredovisningsskyldig: Ja Delvis Nej Om delvis varför: som EU-projekt har Skatteverket i andra projektsammanhang sagt nej till avdragsrätt i projekt Bankens namn: Swedbank Mariestad Bankgiro, plusgiro alternativt bankkonto (inkl. clearingnummer):

2 4. Projekttid Startdatum Slutdatum Ett projekt kan som riktlinje vara maximalt ett år långt. Tänk på att inte sätta en projekttid som är för kort, ni måste t.ex. ha jobbat ihop er ideella tid, gjort slutrapporten och rekvirerat pengarna inom projekttiden. Och observera att alla kostnader i projektet måste ha uppkommit och betalats inom projekttiden. 5. Vilka ska genomföra projektet? (vilka olika samarbetspartners står bakom projektidén?): Kontaktperson Organisation eller telefon Cilla Wiklund Entreprenör Christina Sandh, Annica Sandh, Johanna Ohlsson, Karina Svensson, Ulla Landenmark Egen företagare och entreprenörer i nätverk Eva Hallin Entreprenör Karin Hillström och Anders Entreprenörer Vilken är er projektidé? Att entreprenörsgruppen med utvecklingsidéer för rekreationsområde på Frösön, under 6 månader genomföra en förstudie, parallellt i samband med Östersunds kommun planering för utveckling av området på Frösön. Entreprenörsgruppen med företagsidéer som vandrarhem med ekologisk inriktning, restaurang och fritidsaktiviteter, odling av växter och livsmedel, experimentell odling för energisnåla livsmedel och läkeväxter har blivit inbjudna att delta i idégrupper/work-shops med kommunens arbets- och referensgrupp, vilket har lett till att entreprenörerna på eget initiativ önskat gå vidare tillsammans för att lära känna varandras planerade verksamhetsidéer och att samverka om hållbara lösningar för företagande och tillsammans med Östersunds kommun, både som offentlig partner och med invånarna i kommunen. 7. Vilket är syftet och målgruppen? Syftet är för att som entreprenörsgrupp prata sig samman och finna gemensamma värdegrunder och hållbara företagsidéer, kopplat till direktiv och ambitioner från kommunens ledningsgrupp och det detaljplanearbete som pågår för området. Kommunens näringslivsutvecklare är samarbetspartner i förstudien, för att dels stödja entreprenörerna i utvecklandet av affärsidéer men också som länk och dörröppnare till möjliga samarbets- och finansieringspartners. 8. Vilket är projektets mål? Att inom entreprenörsgruppen bygga en gemensam plattform för entreprenörskap på och omkring Kungsgården, Frösön och kartlägga förutsättningar och möjligheter till samverkan med ytterligare aktörer för att uppnå långsiktiga hållbara och gemensamma mål. 2

3 9. Hur är projektet förankrat lokalt? (endast en framtidsverkstad per by/bygd kan erhålla medel från Starthjälpen!): Entreprenörsgruppens representanter har enskilt blivit inbjudna att delta i idégrupper/work-shops med kommunens arbets- och referensgrupp för att utveckla områden på Frösön och efter det kontaktat Leader kontoret för samtal och kommunens näringslivsutvecklare har varit med sedan inledningen av det gemensamma planeringsarbetet. Eventuella andra pågående utvecklingssatsningar på Frösön önskar vi som entreprenörsgrupp kunna etablera kontakt med och att skapa samverkan för hållbara helhetslösningar. 10. Vad kommer projektet att kosta? (ange vilka typer av kostnader ni räknar med att få i projektet, samt ungefärliga belopp): Typ av kostnad Resekostnader för uppsökande kontakter enligt ök. i E-gruppen 18000: - Telefonkostnader 500: - Möteskostnader 4000: - Administration och samordning 2500: - Eget arbete, 9 deltagare * 20 tim per person * 175: -/tim 31500: - Summa totala kostnader 56500: - OBS! Man kan maximalt få kr i bidrag, den egna insatsen är 50 %. Det vill säga får man kronor i bidrag måste man gå in med kronor själva. Den egna insatsen kan bestå av ideellt arbete, material, lokaler och/eller kontanter. 11. Finansiering av projektet Typ av intäkt Ansökt Leaderbidrag 25000: - Egen insats kontanta medel Övriga erhållna bidrag från (får ej vara från EU!) Egna resurser, ideell arbetstid 31500: - Summa total finansiering 56500: - Summa totala kostnader ska vara lika stor som summa total finansiering! 3

4 12. Resurser 12.1 Uppskattad ideell tid (möten där deltagarna enbart sitter med och lyssnar får inte tas med. Möten där deltagarna utför något slags arbete som dokumenteras får tas med, t.ex. brainstorm. Detta ska redovisas vid rekvisition): Ålder Antal timmar Á belopp per timme Summa år 50 kronor år 120 kronor 18< kronor 31500: - Summa ideell tid 31500: Material och lokaler (bifoga underlag som stärker beloppen, t.ex. en kopia på en faktura där det framgår värdet på det skänkta materialet om ni hade köpt det på riktigt, eller hyresavi för lånad lokal!): Beskrivning (t.ex. skänkt material eller lån av lokal) Från vem? Summa material och lokaler 13. Kontroll av egen insats Egen insats Summa kontanta medel (egna, övriga bidrag och sponsorspengar!) Summa ideell tid 31500: - Summa material och lokaler Total egen insats Den egna insatsen ska vara lika stor som beloppet man ansöker om att få i bidrag! 14. Om projektet beviljas, godkänner ni publicering på Nej 15. Underskrift av sökanden: Ort och datum Ansvarig projektsökande Namnförtydligande 4

5 Ansökan skickas till: Leader Storsjöbygden med sjö, skog och fjäll Rösta Ås Bifoga Registreringsbevis på den sökande organisationen Intyg om firmatecknare Kopia på beslut om annat stöd Medfinansieringsintyg om man erhåller pengar, material eller får låna en lokal från part utanför projektgruppen 5