Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas."

Transkript

1 Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Jenni Andersson Adress: Oxböle 323 Postadress: Offerdal Telefon: Mobiltelefon: E-post: 3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Namn på organisationen: Tångeråsen-Gärde Byalag Organisationsnummer: Adress: c/o Roger Jönsson, Valla 131 Postadress: Offerdal Telefon: Mobiltelefon: E-post: Kontaktperson: Roger Jönsson Bankens namn: Swedbank Bankgiro, plusgiro alternativt bankkonto (inkl. clearingnummer): Bg: Projekttid Startdatum: Slutdatum: Ett projekt kan som riktlinje vara maximalt ett år långt. Tänk på att inte sätta en projekttid som är för kort, ni måste t.ex. ha jobbat ihop er ideella tid, gjort slutrapporten och rekvirerat pengarna inom projekttiden. Alla kostnader i projektet måste ha uppkommit och betalats inom projekttiden. 1

2 5. Vilka ska genomföra projektet? Kontaktperson Organisation eller telefon Per-Johan Göransson Offerdal Sleddog Journeys , Jan Persson Njaarke Sameby , Roger Jönsson Tångeråsen-Gärde Byalag , Jenni Andersson Tångeråsens Bygdegårdsförening , Vad är projektidén? Vad tänker ni göra i projektet? Vi vill bedriva en förstudie för att undersöka intresset för vår idé och skapa förutsättningar för att utveckla denna på bästa sätt. Vi vill bedriva denna studie under en testmånad sommaren 2010, i samband med Offerdalssommar. Vår idé går ut på att skapa ett upplevelsemuseum, med älgen och renen i centrum. Älgen är vårt största hjortdjur, och har och har haft en enorm betydelse för oss människor, både historiskt sett och i nutid. Uppskattningsvis finns det mellan älgar i Sverige, och både svenskar och utländska turister fascineras av dessa djur. Älgjakt är ett av våra största intressen och varje år utövar flera tusen jägare denna aktivitet. Lika viktig som älgen är för oss eller ännu viktigare är renen för samerna. Samerna är en viktig del av Offerdal, och detta museum ska även omfatta deras livsstil och kultur, representerat främst av renen. I Gärde finns några av landets största och äldsta hällristningar, och vi vill i detta museum knyta ihop älgens historiska betydelse med dess nutida betydelse. Fokus är dock på älgen i nutid, och vi vill inrikta oss på ett flertal olika område såsom fakta om älgen och dess fiender samt på olika aspekter av älgjakten. Vi planerar att ha en stor utställning med älghorn, flera av dem kompletta med fotografier samt nedskrivna och inspelade berättelser om respektive jakttillfälle. Idén till denna älghornsutställning väcktes efter att ett flertal jägare, både utländska och svenska, besökt traktens bönder år efter år för att få skåda samlingarna av älghorn och höra berättelserna runt varje horn. Offerdals historia kommer att vara ytterligare en del av innehållet; denna del kommer dock åtminstone till en början att vara relativt begränsad och fokus är på älgen och renen i nutid. I förlängningen är vi intresserade av att försöka starta ett samarbeta med ett flertal organisationer och entreprenörer. Till exempel finns Glösa i Alsen, som inriktar sig på den jämtländska stenåldersbefolkningen och älgens betydelse för deras liv, vilket borde fungera som ett ypperligt komplement till vårt planerade museum. Dessutom finns Moosegarden i Orrviken och Millestgården i Duved, med ett eventuellt samarbete i övriga delar av Jämtland. Vi planerar även att kontakta de olika jägarförbunden med förslag på samarbete. Vi har även varit i kontakt med Krokoms Turistbyrå och Turistkompaniet, som är mycket intresserade av en presentation av projektet. Denna presentation är preliminärt planerad till deras möte i april. 2

3 7. Vilket behov ligger bakom projektet och vad är syftet? Varför vill ni göra detta och vad ska det leda till? Tanken är att vi i förlängningen ska bygga, skapa och driva Krokom kommuns största turistattraktion, och i denna förstudie vill vi undersöka intresse och möjligheter att utveckla vår idé. Det vi vill åstadkomma är ett museum ett mooseum där inriktningen är framförallt våra två stora klövdjurs (älgen och renen) betydelse för Offerdal och Jämtland men även Offerdals historia. Målet är att utveckla vår bygd samtidigt som vi skapar ett museum som vi tror det finns ett stort intresse för, både bland turister, jägare och vanligt folk. Vi hoppas med detta projekt kunna locka mer folk till Offerdal, vilket på sikt kan göra Offerdal till ett mer attraktivt område att både bo i och besöka, och även leda till fler arbetstillfällen. Målet är att verksamheten på sikt ska vara självförsörjande. Eventuell vinst ska användas till att utveckla bygden. 8. Vilka vänder projektet sig till? Vilka förväntas dra nytta av projektet? I första hand vänder sig projektet till turister. Projektet kommer att erbjuda lokala hantverkare, eventföretag samt övriga företag möjlighet att marknadsföra sig och sälja hantverk och tjänster med lokal anknytning. 9. Hur är projektet förankrat lokalt? Vilka ställer sig bakom projektet och vilka är delaktiga? Initiativtagare är Tångeråsen-Gärde byalag, och idén har vuxit fram under 10 års tid och diskuterats på ett flertal medlemsmöten under arbetsnamnen älghornsmuseum. Det finns till och med ett reportage i veckotidningen Allers där idén nämns. Efter diskussioner med bland annat Njaarke sameby, Ewa Ljungdahl från Gaaltije samt lokala företagare vill vi nu förverkliga idén. En lämplig plats för projektet har setts ut, och markägaren är villig att bistå med mark. Lokala hantverkare har tillfrågats och är positiva till idén. Turistkompaniet/Krokoms turistbyrå är mycket intresserade av en mer detaljerad presentation av projektet, vilket kommer att ske under våren. 10. Vad kommer projektet att kosta? (ange vilka typer av kostnader ni räknar med att få i projektet, samt ungefärliga belopp): Moms får inte dras av i detta stöd, alltså ska alla belopp vara inklusive moms. OBS! Stödet betalas ut efter varje godkänd rekvisition där kostnader samt betalningsbevis redovisats in till Leader-kansliet. Beskriv nedan vad pengarna skall användas till ex: material, resor, möten, porto, köp av tjänster etc Antal Pris Summa Marknadsföring Material till iordningsställande av lokal och utställningsmaterial Resor för att hämta utställningsmaterial

4 Utställningstält Vi söker denna summa ifrån Starthjälpen: Stödets storlek - Man kan maximalt få kr i bidrag, den egna insatsen är 50 %. Det vill säga får man kronor i bidrag måste man gå in med kronor själva. Den egna insatsen kan bestå av ideellt arbete, material, lokaler och/eller kontanter. Egen medfinansiering - Detta kan vi själva tillföra projektet: Material, lokaler och skänkt företagstid (bifoga underlag som stärker beloppen, t.ex. en kopia på en faktura där det framgår värdet på det skänkta materialet om ni hade köpt det på riktigt, eller hyresavi för lånad lokal, eller en faktura där timpriset på företagaren framgår!): A: Idéellt arbete Antal timmar Värde/timme Summa Personer kr 7500 Personer kr Personer år kr Summa ideellt arbete: B: Resurser vi har att nyttja, ex: verktyg, fordon, lokaler Antal Värde/st Summa Fyrhjulingar Hyra lokal C: Egna kontanta medel Annan privat kontant finansiering Summa värderade resurser: Summa Beloppet ska vara lika stort som det sökta beloppet från Leader! Summa kontanta medel: Summa medfinansiering vi bidrar med (A+B+C): Om projektet beviljas, godkänner ni publicering på Ja Nej 12. Underskrift av sökanden: Den som tecknar firman Ort och datum Tångeråsen

5 Ansvarig projektsökande Namnförtydligande Lilian Mårtensson Bifoga Registreringsbevis på den sökande organisationen Intyg om firmatecknare Kopia på beslut om annat stöd Medfinansieringsintyg om man erhåller pengar, material eller får låna en lokal från part utanför projektgruppen Ansökan skickas till: Leader Storsjöbygden med sjö, skog och fjäll Ösavägen 30, Ås OBS! Skicka även ansökan och budget via e-post till; 5

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Uppgifter om sökande Organisationens namn Filmregion Stockholm- Ansökan om Regionala tillväxtmedel Organisationsnummer 556753-7583 Mälardalen Juridisk form Bransch/SNI-kod AB Adress Telefonnummer Greta

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer