Eva Johansson. Tel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61"

Transkript

1 Eva Johansson Tel:

2 Arbetsintegrerande Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv skapar delaktighet för medarbetarna - empowerment återinvesterar sina vinster är fristående från offentlig verksamhet

3 Sociala företag i Sverige idag 2008: - ca företag - ca verksamma/medarbetare, per företag - över hela Sverige - arbetshinder pga funktionsnedsättning, tidigare missbruk, kriminalitet, långtidssjuka, långtidsarbetslösa, socialt utsatta ungdomar, hemlösa - transport, städning, friskvård, catering, trädgårdsarbete, personalutveckling, servering, loppmarknad, cykelverkstad, möbelrenovering, utbildning, smide, matproduktion, hantverk i alla former, fastighetsskötsel, snickeri, kiosk, skogsarbete, hunddagis, lego, fordonsverkstad, mattransporter, äventyrspedagogik, bageri, kontorsservice, konferensverksamhet, handelsträdgård, jordbruk, vaktmästartjänster, camping och fiskecentrum, data/kommunikation, fusing, betonggjuteri, borsttillverkning, tidningsförsäljning, B&B, återvinning mm

4 Socialt företagande - för vad? och förutsättningar Produktion på (lokal) marknaden. - Försäljning av varor och/eller tjänster till privatpersoner, företag och offentlig sektor Kapitalförsörjning Investering & utveckling -Projektbidrag (EU mfl) -Kreditgarantiförening KGF (1 regional) -Ekobanken (andra typer av säkerheter) Marknadens behov av produkter & tjänster Individens behov av arbete Offentlig upphandling och andra ersättningssystem Socialt företag Behov av rehab-tjänster & fler arbetstillfällen Vidgar arbetsmarknaden, empowerment, arbetsträning - Lönebidrag - Trygghetsanställning - Anställningsstöd - Aktivitetsstöd - Sjuk/aktivitetsersättning - Försörjningsstöd - Kompetensutveckling och utbildning Tillhandahåller: arbete, arbetsträning, praktik, rehabilitering sysselsättning mm - Försäljning av tjänster/uppdrag - Anordnarbidrag - Verksamhetsbidrag - Projektbidrag - Handledare, lokaler betalda av offentlig sektor Individ- anställningsstöd Resurser för stöd- och arbetsledning

5 Konsekvenser av otydlig relation till offentlig sektor Skatteverket beviljar inte skattereduktion för hushållsnära tjänster om företaget bedöms ha offentliga medel *: - Fram till halvårsskiftet konsekvenser för kunden - Från halvårsskiftet konsekvenser för företaget Kommuner som har anställd personal i sociala företag hindrar företagen att åta sig uppdrag för andra myndigheter som t ex Arbetsförmedlingens upphandling av alternativa aktörer. * Oklart vad som avses med offentliga medel - verksamhetsbidrag såklart men osäkert hur de bedömer olika typer av anställningsstöd till medarbetarna.

6 Vägen ut! Kooperativen i Göteborg. Konsortium av 8 Sociala företag: - Karins döttrar Motivation, arbetsträning mm för kvinnor - Villa Solberg Halvvägshus för män - Villa Karin Halvvägshus för kvinnor - Café Solberg Café och catering - Young Surfers Screentryckeri för unga - Anlita Egenanställningsföretag - Hotell Le Mat internationell hotellkedja - Villa Vägen Ut! Revansch Sundsvall - Villa Vägen Ut! -

7 Basta. Socialt företag i Nykvarn och i Borås. Totalt över 100 fd missbrukare i arbete Affärsverksamhet: - Rehabilitering åt kommuner mfl - Byggverksamhet - Snickeri möbler mm - Hästuppfödning - Hunddagis - Restaurang - Yrkesskola - Gymnasieskola - Diverse entreprenaduppdrag - mm

8 Ur samhällets perspektiv Socio-ekonomiska bokslut = samhällsekonomiska analyser för Vägen ut! kooperativen och Basta 2005 Resultat: - samhällsvinsten för de två företagen är mycket stor ca 1 miljon kronor per år och medarbetare (fd missbrukare och/eller kriminella) - vinsten består av alla samhällskostnader som försvinner eller reduceras och av produktionsvärdet i företagen - störst vinnare är rättsväsendet, socialtjänsten och försäkringsbolagen - den totala samhällsvinsten för dessa två företag var 2005 ca 120 miljoner kronor per år

9 Kooperativet KOS Kopiering svart/vit och färg med efterbehandling, storbildsutskrifter och utskicksjobb Glasverkstad, återvinner fönsterglas i form av skålar, smycken och änglar Kaffestugan ett café med ekologiska och rättvisemärkta produkter Uthyrning, konferensverksamhet Medarbetarna har funktionsnedsättningar pga långvarig psykisk sjukdom

10 Bättre och Billigare Socio-ekonomiska bokslut för sociala arbetskooperativen KOS och Briggen Resultat: samhällsvinsten är mellan kronor per år och kooperatör vinsten består av alla samhällskostnader som försvinner eller reduceras och av produktionsvärdet i företagen störst vinnare är landstinget medan kommunerna vinner kr per person och år den totala samhällsvinsten är ca 6,1 miljoner kronor per år arbetsförmågan ökar i snitt 12%/år, behovet av insatser sjunker 30%/år

11 Detta händer nu några exempel Arbetsförmedlingen upphandlar alternativa aktörer för rehabilitering - långtidssjukskrivna och 750 platser för personer med psykisk funktionsnedsättning - enbart sociala företag Arbetsförmedlingen söker platser för sysselsättning inom Fas 3 i jobb och utvecklingsgarantin - inkl sociala företag ESF-rådet har utlyst medel till kompetensutveckling och projekt för att stärka den sociala ekonomin inkl sociala företags roll inom Fas 3 Regeringen avsätter medel till kommunerna (via Socialstyrelsen) för upphandling av alternativa aktörer inom sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning - inkl sociala företag = en starkare marknad för sociala företag! Risk - förväntningarna för höga - Tålamod krävs att vänta in utvecklingen. 11

12 Staten skapar efterfrågan/marknad - vad behövs mer? Fler sociala företag och fler växande sociala företag!!! Initiativ och kompetens: Ledare (eldsjälar), ledarskapsutveckling och kompetensutveckling för medarbetare Affärer: a) ex rehabilitering, samhällsnyttig sysselsättning = fas 3, sysselsättning mm b) Andra tjänster och produkter på marknaden (inkl offentlig sektor) - kunna erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter som efterfrågas 12

13 Programförslag För fler och växande sociala företag 1) Ökad kunskap om hur sociala företag kan bidra till att skapa arbete, rehabilitering och sysselsättning. Skapa samverkan mellan myndigheter och sociala företag. 2) Möjligheter till finansiering av start, utveckling och utbildning och annan kompetensutveckling 3) Ökad kunskap om varför sociala företag fungerar, för vem, i vilka situationer och hur samhällsstödet kan och bör se ut. + Anpassning av regelverk för stöd till utveckling för individer (socialförsäkring mm) och företag (näringsliv) till de sociala företagens och deras medarbetares förutsättningar. Förordning? Överlämnat till regeringen i maj Nutek, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting

14 Uppdrag från regeringen 27 november 2008 Att genomföra insatser för att öka kunskapen om de sociala företagens potential när det gäller rehabilitering och sysselsättning. ska genomföras under 2008 och miljoner (från Socialdepartementet) i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen men också med företrädare för kommunerna, ideella organisationer och sociala företag delrapport 10 aug 2009, slutrapport 28 febr 2010

15 Program Information, utbildning och samverkan på nationell nivå kr projektmedel för kompletterande nationella insatser, utlysning pågår 2. Information, utbildning och samverkan på regional nivå 6 milj kr upphandling av 8 regionala uppdrag, pågår 3. Handbok på webben för myndigheter och företagare Metodbeskrivningar - goda exempel på hur social företag kommer till, arbetar med rehabilitering och skapar arbete 15

16 Prioriterade målgrupper (och samarbetspartners): Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunerna Finansiella samordningsförbund Etablerade sociala företag Nyföretagaraktörer som Coompanion, Almi/IFS mfl Potentiella sociala företagare i ideella organisationer och offentlig sektor 16

17 TG Entreprenörskap och företagande Nationellt projekt med finansiering från socialfonden (2013) Tillväxtverket projektägare Brett deltagande i temagrupp (social ekonomi, myndigheter, företagsstödjande aktörer, Företagarna mfl) Riksdagspolitiker som ordförande och vice ordförande 17

18 TG Entreprenörskap och företagande Syfte: Utveckla och sprida kunskap om hur entreprenörskap (förhållningssätt) och företagande (metod) kan användas för att motverka utanförskap. - skapa nya arbetstillfällen och/eller förhindra att arbetstillfällen försvinner. Utgångspunkt: Erfarenheterna i pågående och tidigare socialfondsprojekt samt annan kunskap och erfarenhet på området. Samla erfarenheter, analysera, utveckla och sprida kunskap, utveckla förslag och påverka beslut, attityder och vid behov regler och deras användning 18

19 19

20 Kunskapsmål myndigheter Öka kunskapen hos relevanta statliga myndigheter och kommuner så att de: Vet var de får mer information om sociala företag Har kunskap om vilka program/åtgärder/insatser som kan användas i samarbetet med sociala företag Vet vilka tjänster[1]sociala företag kan erbjuda Kan bedöma när ett socialt företags tjänster är adekvata för klienter Kan anpassa och genomföra en upphandling av sociala företags tjänster Kan skriva avtal om tjänster med sociala företag [1] Rehabilitering, arbetsträning, arbete, daglig verksamhet mm. 20

21 Kunskapsmål sociala företag Öka kunskapen hos sociala företag och deras medarbetare så att de: Kan nyttja nya affärsmöjligheter inom arbetsmarknads- och socialpolitiken Kan delta i offentliga upphandlingar, själva eller tillsammans med andra Kan ta del av pågående kompetensutvecklingsinsatser och medverka i större projekt för att utveckla sin verksamhet och sina medarbetare 21

22 Kunskapsmål - stödorganisationer Öka kunskapen hos intresserade nyföretagsaktörer, folkbildningsorganisationer och relevanta myndigheter så att de: Kan ge vägledning, råd och stöd inför start och drift av sociala företag Bidra till planering och genomförande av kompetensutveckling i sociala företag Kan bidra till att sprida information och kunskap om sociala företag 22

23 Kunskapsmål - potentiella sociala företagare Öka kunskapen hos relevanta ideella organisationer, statliga myndigheter och kommunala verksamheter inom rehabilitering så att verksamma/anställda: Vet vad ett socialt företag är och hur man hittar mer kunskap Vet vart man vänder sig för att få råd och stöd för att starta och driva ett socialt företag Kan informera vidare och inspirera till start av sociala företag 23

24 Effektmål regionala plattformar för samverkan etableras Minst 25 startade processer för att förbereda start av sociala företag startar Statliga myndigheter och kommuner köper 50 % mer tjänster av sociala företag (mätt i pengar) 80 % av de nådda sociala företagen upplever att det har skapats en större marknad för sociala företag 80 % av de nådda sociala företagen uppger att de har påbörjat en utveckling av sina verksamheter till följd av ökad kunskap/information 24

25 Tidplan Februari/mars. Inventering pågående informations- och utbildningsaktiviteter och befintligt informations- och utbildningsmaterial April-maj. Upphandling av regionala insatser Maj. Gemensamt upptaktsmöte för strategiska personer inom de prioriterade målgrupperna Mars april. Redaktionskommitté för handbok och metodpresentationer börjar arbetet Juni. Regionala projekt startar 10 augusti. Delrapport till regeringen Oktober/november. Metodbeskrivningar klara December Jan Regionala projekt avslutas och rapporteras Januari Handboken ges ut publiceras på Internet Januari Spridningsaktivitet (konferens eller liknande) 28 februari Slutrapport till regeringen 25

26 Delprogram 1 Insatser för information och utbildning på nationell nivå Informationsinsatser till prioriterade målgrupper - Integreras i etablerade strukturer och kanaler för information och kunskapsöverföring - Gemensamma aktiviteter - stimulera samarbete och ömsesidig ökad förståelse för varandras förutsättningar - Gemensamt och målgruppsspecifikt informationsmaterial - Samverkan med andra aktörer och medverkan i nationella och regionala arrangemang - Etablera varaktig nationell plattform för samverkan Programgruppen planerar och genomför. Produktion av material upphandlas. Delfinansiering av andras konferenser och utbildningar. 26

27 Delprogram 2 Insatser för information och utbildning på regional nivå Informationsinsatser till prioriterade målgrupper - Upphandling av regionala informationsinsatser - 8 regionala informationsinsatser (projekt) - Genomförs i samverkan sociala företag, nyföretagaraktörer och myndigheter - Samverkan med andra aktörer och regionala projekt mm på området - Etablera varaktiga regionala plattformar för samverkan 27

28 Delprogram 3 Produktion av handbok och metodpresentation a) Handbok för myndigheter och sociala företagare - Myndighetsgemensam - På webben - intranät och publikt (verksamt.se) b) Metodpresentation - Inventera, beskriva och presentera Genomförs i samverkan med myndigheternas kommunikationsavdelningar och upphandling av skrivtjänster och tekniska lösningar 28

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Att ta makten över sitt liv

Att ta makten över sitt liv Ingrid Ranke Att ta makten över sitt liv - Följeforskning om projektet Socialt företagande i Värmland Arbetsrapport 2011:8 Förord Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

+UTBILDNING I. SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP och SOCIALT FÖRETAGANDE Dokumentation Ons 150318

+UTBILDNING I. SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP och SOCIALT FÖRETAGANDE Dokumentation Ons 150318 +UTBILDNING I SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP och SOCIALT FÖRETAGANDE Dokumentation Ons 150318 - Inspiration för eldsjälar i föreningar, sociala entreprenörer och andra världsförbättrare +Syftet med kurserna är

Läs mer

Social Ekonomi i Stockholms stad

Social Ekonomi i Stockholms stad Social Ekonomi i Stockholms stad 1. Inledning: Policy för social inkludering på lokal nivå Stockholms stad Stockholms stad har 820 000 invånare. Fyra procent av befolkningen i staden erhåller ekonomiskt

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Franchising Handbok Social

Franchising Handbok Social Handbok SocialFranchising Innehåll Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Ur samhällets perspektiv

Ur samhällets perspektiv Ur samhällets perspektiv En introduktion till Socioekonomiska bokslut Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog/SEE AB Förord Vi har i Sverige idag, stora grupper av människor som av olika skäl inte får plats

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Sociala företag Framtidens Hjo Hjo kommun

Sociala företag Framtidens Hjo Hjo kommun FÖRSTUDIE Sociala företag Framtidens Hjo Hjo kommun Jesper Uvesten Tomas Uvesten Projekt Sociala Företag-Framtidens Hjo Förord Hjo kommun och dess arbetsmarknadsenhet, AME, ansökte hösten 2013 hos Svenska

Läs mer

Tillgång till kapital

Tillgång till kapital Tillgång till kapital En studie om förutsättningarna för samhälls-/sociala företag och företagare med utländsk bakgrund Rapport 0165 Tillgång till kapital En studie om förutsättningarna för samhälls-/sociala

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer