Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23"

Transkript

1 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland, Helene Brewer, Länsstyrelsen Skåne, Margit Mared, Länsstyrelsen Halland, Tomas Wetterberg, Länsstyrelsen Östergötland, Bengt Nilsson, ESF-rådet (lämnade efter lunch), Maria Antonic, Länsstyrelsen Västernorrland (anslöt efter lunch), Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning, Lillemor Dahlgren, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sofie Karlberg, Nationella sekretariatet för genusforskning Uppdraget JiM har under 2013 erbjudit myndigheterna följande stöd; utbildning, stöd i att koppla verksamheten till de jämställdhetspolitiska målen, MUMS, programlogik och även en självskattning på hur myndigheten uppfattar att deras arbete med jämställdhetsintegrering fungerar. Detta har erbjudits alla myndigheter, men det betyder inte att alla myndigheter har gått igenom denna process. Under 2014 kommer JiM att samordna utbildningar, seminarier och workshops. Till exempel utbildning för controllers, i jämställt bemötande, manlighet och maskulinitet, könsuppdelad statistik, bidragsgivning, metoder för icke medborgarnära verksamheter, kommunikation och information samt upphandling. Detta utifrån att flera myndigheter angett samma utvecklingsområden/insatsområden och att det finns samordningsvinster. JiM ska även utveckla nytt material till Jämställ.nu, följa upp arbetet i myndigheterna, anordna nätverksträffar, kick-off och avslutning samt medverka på Almedalen och Nordiskt Forum under Myndigheterna Hur myndigheterna har använt sig av stödet från JiM i form av utvecklingsdagar och utbildningar, samt om de uppgett framtida samverkan i planerna. Arbetsmiljöverket JiM har haft en heldag med arbetsgruppen, och en heldag med arbetsgrupp. Myndigheten har, och har haft, flera uppdrag med koppling till jämställdhet. Arbetet har dock varit sidoordnat.

2 Boverket Myndigheten har jobbat en hel del med jämställdhetsintegrering internt. JiM har haft en heldag med ledning och chefsgrupp. Samordnaren för uppdraget sitter på staben. I sin plan fokuserar de mycket på samverkan. CSN Har inte alls arbetat med jämställdhetsintegrering tidigare. Ledningsgruppen är mycket engagerad, har haft heldag med JiM. Även arbetsgrupp (två personer) har haft heldag. De ska samverka med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan Engagerad ledningsgrupp och ambitiös plan. JiM har träffat både arbetsgrupp och tillsatt styrgrupp för uppdraget flera gånger, och högsta ledningen under två timmar. De har bland annat angett att de ska samarbeta med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Musikverket Engagerad ledningsgrupp, heldag med JiM. Myndigheten hade inledningsvis lite svårt att se skillnad på personal- och verksamhetsperspektiv, men på rätt kurs nu. Statens institutionsstyrelse De har arbetat med tre regionala ledningsgrupper parallellt för att ta fram planen, där JiM deltagit till viss del. Menar sig vilja arbeta underifrån. Bland annat samverkar de med NCK samt länsstyrelsernas nätverk för prostitution och människohandel. Skatteverket Det påstås att myndigheten tackat nej till att vara med, men fick uppdraget ändå. Det har påverkat arbetet med handlingsplanen. JiM haft heldag med arbetsgrupp, resulterade i en omfattande och bra plan, men den blev bantad till mycket begränsad variant av GD. Sametinget Arbetet kom igång bra med en JiM-ledd processdag, men sen kom det av sig, vilket märks i planen. De förklarar hög arbetsbelastning. Pensionsmyndigheten Är en av de myndigheter som haft mest kontakt med JiM. Heldag med ledningen och flera träffar med arbetsgruppen. De kommer samverka med Försäkringskassan och CSN i olika informationssatsningar, kallat hela livet. MSB Hade valt att fokusera på utbildningsverksamhet innan JiM kom in. Uppdraget är placerat på personalavdelningen, vilket märks i planen. JiM har haft en heldag med arbetsgrupp på utbildningssidan, och fick träffa ledningsgruppen först efter att planen var inskickad. Då lyfte de dock upp allt till övergripande styrning, så de kommer arbeta med det också (även omd et inte är synligt i inskickade planen). Livsmedelsverket Har inte arbetat med frågan tidigare. JiM har haft halvdag med alla chefer och heldag med utsedda enhetschefer (arbetsgrupp). De ska bland annat samverka med länsstyrelser, kommuner och landsbygdsdepartementet. Konstnärsnämnden Arbetet med planen började sent i augusti. JiM har träffat ledningen vid två tillfällen, halvdagar. De kom igång med planen sent, bara veckan innan inskick.

3 Kriminalvården JiM har arbetat med en arbetsgrupp, dock ej ledningen. Fokus i planen handlar mycket om manlighetsnormer. Försvarsmakten Myndigheten har arbetat en hel del med jämställdhetsfrågor men det arbetet har varit sidoordnat. JiM har träffat utsedd arbetsgrupp, och uppdraget har hanterats av HR. De kommer bland annat att göra omvärldsbevakning på myndigheter som ligger nära deras verksamhet, hur arbetar dem? Skolverket De har haft lite kontakt med JiM i arbetet med att ta fram handlingsplanen, och inte varit aktiva i nätverk. JiM har träffat ledningsgruppen någon timme för information. Ungdomsstyrelsen Ledningen är engagerad och myndigheten har en hög ambitionsnivå men är också väldigt självkritiska. JiM har haft heldag med utsedda nyckelpersoner, inklusive GD. Vetenskapsrådet Arbetet med jämställdhet har tidigare varit mycket kopplat till en specifik person och inte varit integrerat i myndigheten. De har redan pågående arbete som ska fortsätta. JiM har haft heldag med arbetsgrupp. JiM hade halvdag med ledningsgrupp först när planen var färdig och inskickad. De ska bland annat samverka med VINNOVA. Tillväxtverket Myndigheten har haft många uppdrag på jämställdhetsområdet, men de har inte arbetat internt med frågan. JiM har haft halvdag med hela chefsgruppen och halvdag med högsta ledningen. Samverkan framgår inte av deras plan. Medskick från referensgruppen till myndigheterna Generellt Det är viktigt att alla myndigheter utgår från där de är och den kunskap som finns. Myndigheterna tänker ibland in normkritik och intersektionalitet utan att kanske veta vad det handlar om. Behövs det ytterligare kunskap om vad de olika begreppen betyder? Att gå från ord till handling: målen är fluffiga, men när myndigheterna beskriver hur de ska nå dit så är inte aktiviteterna överensstämmande. Många av myndigheterna har väldigt höga ambitioner, det kan bli problematiskt när de ska genomföra och redovisa arbetet, blir det bara luft? Många myndigheter planerar att göra samma sak, som t.ex. mallar för projektmodeller och bedömningssystem. Detta arbete kan de samverka kring.

4 Av 18 myndigheter är det bara tre som tänkt göra något verkligt med sin verksamhetsplaneringsprocess? Detta borde vara kärnan i hela jämställdhetsintegreringsprocessen. Det ska kartläggas mycket, litar man inte på det man har hittat innan? Begreppet översyn är innehållslöst, det är ingen aktivitet i sig. T.ex. att undersöka om myndigheten hittar några könsskillnader. Men frågan borde vara, vad ska man göra åt det? Varför har myndigheterna inte sett att detta är en del av deras uppdrag, redan innan? Vad kommer att hända på de orter där myndigheterna har lokala kontor? Länsstyrelserna vill gärna bjuda in myndigheterna och erbjuder sig även att vara ett stöd gentemot myndigheternas regionala kontor. Boverket Ta bort åtanke, tydliggör. Inte komplettera chefsutbildningar utan förändra dem. Punkt tre under utveckling: Vill utvecklas vidare med en jämställdhetsanalys Vad betyder det? Bra att de har jämställdhetsintegrering i remissvaren, borde fler myndigheter bra! Kriminalvården Medskick från Tomas Wetterberg, ta gärna kontakt med Länsstyrelsen i Östergötland. SiS Första målet är problematiskt, för det verkar som att det inte finns könsmönster/strukturer. Två helt olika jämställdhetsbegrepp möts i målen. Det är avgörande att utbilda nyckelpersoner, dvs. normsättarna i verksamheten. MSB Aktiviteterna har ingen koppling till målen. Det andra målet har inte koppling till något. Det tredje målet är ett referat till ett annat mål i en annan handlingsplan. Alla aktiviteter är redan genomförda Det som saknas är att de måste arbeta med de interna verksamhetsprocesserna. Skolverket Det är troligtvis den myndighet av alla 18 som har mest intern kompetens, och de har inte använt den i detta arbete. Pensionsmyndigheten Under utbildning finns exempel på hur de tänker sig samverkan, vilket referensgruppen ser positivt på. De har också tydliga utvecklingsmål. Sametinget Flera av frågorna har man arbetat med tidigare men det finns inga avtryck av det arbetet i Sametingets plan. De borde göra något med koppling till rennäringslagen.

5 Övrigt Kommer JiM att göra en summering där vi pekar ut myndigheter där det har gått bra och där det har gått mindre bra? Som en sorts checklista. /Sofie och Lillemor

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-11-08

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-11-08 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013-11-08 Närvarande Matilda Lidström-Dougnac, Försvarsmakten, Karina Solax Stridh, Försäkringskassan, Helena Barret, Skolverket, Åsa Frodlund,

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Återrapportering jämställdhetsintegrering

Återrapportering jämställdhetsintegrering Maria Hillerbrand Återrapportering jämställdhetsintegrering Datum 2015-03-05 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2013-100-1634 Ert diarienummer U2013/5520/SF 1 (9) Återrapportering

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014. Boverket. Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014 Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende JiMi Jämställdhetsintegrering i myndigheter Boverkets dnr. 2010-2487/2013 Handlingsplan

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer