It-kostnadsuppdraget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "It-kostnadsuppdraget"

Transkript

1 It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning Samlad bild av strategiska it-projekt Öka synlighet och transparens inom myndigheterna Skapa möjlighet för gemensamt lärande i och mellan myndigheter 1

2 Projektflöde Uppstart Lev 1 Lev 2 Lev 3 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Projektbeställning Projektplan Inventering av strategiska it-projekt It-kostnader breddning 1 It-kostnader breddning 2 It-kostnader fördjupning Fortsatt arbete Breddning Inhämta nyckeltal och strategiska val från de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen ESV ska tillhandahålla stöd till myndigheterna för beräkning av nyckeltal Ca 60 myndigheter 30 oktober 2

3 Fördjupning Nyckeltal Digital mognad It som möjliggörare Tjänst/er Drift, förvaltning och utveckling It som möjliggörare Effektivt tillhandahållande av it Mognad It-mognad- isk Komplettera med informationssäkerhet Fastställa parametrar Indikatorer per parameter Digital mognad Identifiera parametrar Identifiera indikatorer Inte fokus att fylla kostnadsmatrisen Informationssäkerhet/it-säkerhet Totalt fyra workshops Myndigheten har en itkompetensförsörjningsplan Myndigheten har portföljstyrning Myndigheten har jämfört sina it-kostnader med andra myndigheter eller aktörer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Myndigheten tar regelbundet ställning till utkontraktering av itverksamhet Myndigheten använder sig av en itförvaltningsmodell Myndigheten använder en modell för nyttohemtagning Myndigheten använder en beslutad projektmodell Hur kan statsförvaltningens it-användning och digitalisering följas upp Hur statliga myndigheter ska mäta och rapportera Effektiviteten i användningen av it It-kostnader Strategiska it-projekt och projekt med hög risk Ska på sikt bidra till ett lärande hos berörda myndigheter Slutrapport 31 december Arbetet ska genomföras i samverkan med en grupp statliga myndigheter och i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 3

4 Redovisade strategiska itprojekt i sammanfattning Strategiska it-projekt Två workshops Enkelt ramverk - It-projekt - Strategiska it-projekt - Riskbedömningar Inventering Beskrivande rapport 31 maj 4

5 Vad är ett it-projekt Utvecklingsprojekt med inslag av it Verksamhetsutveckling med stöd av it Verksamhetseffektivisering med stöd av it Effektivt tillhandahållande av it-stöd 5

6 Vad är ett strategiskt projekt När myndighetens ledning följer eller borde följa genomförandet med anledning av bland annat sitt ansvar för verksamheten inför regeringen. Riskperspektiv I regeringsuppdraget Risk för budetöverskridande Risk för att inte kunna realisera planerade effekter Ett ytterligare perspektiv Risk för att projektet inte genomförs inom beslutad tidsram 6

7 Enkel modell för riskvärdering Utgångspunkt i myndigheternas riskvärdering Översätt till en trafikljusmodell - Hög risk - Viss risk - Låg risk Redovisade projekt 64 myndigheter har deltagit i arbetet 58 myndigheter har redovisat projekt 6 myndigheter har inga strategiska it-projekt 7

8 Redovisade projekt 244 redovisade projekt totalt 6 myndigheter har 10 eller fler projekt 11 myndigheter har mellan 5 9 projekt 41 myndigheter har mellan 1 4 projekt Verksamhetsutveckling med stöd av it 96 Verksamhetseffektivisering med stöd av it 92 Effektivt tillhandahållande av it-stöd 56 8

9 Myndigheter med 0 projekt E-hälsomyndigheten Länsstyrelsen i Skåne län Statens fastighetsverk Statens institutionsstyrelse Statens servicecenter Statens kulturråd Myndigheter med 1 projekt Domstolsverket Ekonomistyrningsverket Inspektionen för vård och omsorg Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Linnéuniversitetet Svenska ESF-rådet Sida Sveriges lantbruksuniversitet 9

10 Myndigheter med 2 projekt Kammarkollegiet Lantmäteriet Linköpings universitet Lunds universitet Riksgäldskontoret Stockholms universitet SMHI Tillväxtverket Umeå universitet Åklagarmyndigheten Örebro universitet Myndigheter med 3 projekt Bolagsverket Boverket Havs- och vattenmyndigheten Livsmedelsverket Luftfartsverket Luleå tekniska universitet Länsstyrelsen i Västra Götalands län Myndigheten för yrkeshögskolan Statens jordbruksverk Uppsala universitet Vetenskapsrådet 10

11 Myndigheter med 4 projekt CSN Finansinspektionen Kronofogdemyndig heten Mittuniversitetet MSB Skatteverket Statens skolverk Statistiska centralbyrån Transportstyrelsen Universitets- och högskolerådet Myndigheter med 5 projekt Statens energimyndighet Svenska kraftnät Trafikverket 11

12 Myndigheter med 6 8 projekt Karlstads universitet Skogsstyrelsen Malmö högskola Pensionsmyndigheten Statens tjänstepensionsverk Läkemedelsverket Specialpedagogiska skolmyndigheten Myndigheter med 9 14 projekt Migrationsverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Tullverket Göteborgs universitet Naturvårdsverket Kriminalvården 12

13 Projektdrivare Orsak till att projekt är strategiskt Stödjer strategiska mål/plan 30 % Tvingande uppgift (lagkrav, regeringsuppdrag, externa krav) 24 % Verksamhetskritiskt, stor verksamhetspåverkan 17 % Omfattande och komplext 7 % Berör andra myndigheter eller intressenter 6 % Ledningsefterfrågat 5 % Annat 5 % Projekt med stora resurser/resurskrävande 3 % Påverkar flera projekt/områden 2 % Hög risk 1 % 13

14 Risknivåer för projekten Det finns 2 projekt som hade risknivå röd för alla kategorier Det finns 22 projekt som har risknivå röd inom två kategorier Det finns 76 projekt som har bedömts vara av låg risk inom alla kategorier Myndigheter med projekt med hög risk i två kategorier Centrala studiestödsnämnden Domstolsverket Försäkringskassan Havs- och vattenmyndigheten Läkemedelsverket Länsstyrelsen i Västra Götalands län Migrationsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Statens energimyndighet Statens jordbruksverk Statistiska centralbyrån 14

15 Riskvärdering Nytta Tid Budget Röd Gul Grön Projektbudget totalt Total budget: ca 8,5 miljarder kronor Största budgeten: drygt 1 miljard kronor Medianbudget: 7,8 miljoner kronor Medelbudget: 38 miljoner kronor 15

16 Budget per projekt Projektbudget 2015 Budget: ca 2,5 miljarder kronor Största budgeten: ca 240 miljoner kronor Medianbudget: 2,9 miljoner kronor Medelbudget 12 miljoner kronor 16

17 Nyttor av att arbetet genomförts Gemensamma definitioner i staten kring it-projekt och vilka förväntningar som ställs på hur strategiska it-projekt genomförs och följs Mötesplatser och forum för informationsutbyte och samarbete kan gemensamma erfarenheter tas till vara. Fokus på en ny och viktig funktion (portföljhantering) i myndigheterna Gemensamma utgångspunkter för dialog om strategiska utvecklingsprojekt Nyttor om kartläggningen upprepas Ger möjlighet att följa strategiska it-projekt över tiden och gemensamt följa upp och lära av varandra Gemensamma utgångspunkter och underlag för en kontinuerlig dialog om strategiska utvecklingsprojekt Kunskap om viktiga kostnads- och finansieringsmodeller som grund för utveckling Ger möjlighet att identifiera centrala utvecklingsområden med behov av gemensamma lösningar 17

18 Utveckling Fånga framtida planerade utvecklingsprojekt för att stärka innovationsgraden i arbetet hitta det myndigheterna kan samarbeta kring i morgon. Uppföljning av avslutade projekt för att stärka lärandet, bland annat genom att följa upp hur väl projekten levererat gentemot plan, hemtagning av effekter samt hur väl rapporteringen och riskbedömningar stämmer överens med slutlig leverans. Det fortsatta arbetet 18

19 Mer information om strategiska it-projekt ESV:s rapport om strategiska it-projekt med hög risk (ESV 2015:48) Respektive myndighet Patrick Freedman Magnus Gunnarsson 19

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt ESV 2014:2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna RiR 2009:18 IT-investeringar över gränserna ISBN 978 91 7086 191 8 RiR 2009:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0098 Riksrevisionen

Läs mer

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-29 KS-2014/1199.142 1 (4) HANDLÄGGARE Tillman, Sven Sven.Tillman@huddinge.se Kommunstyrelsen Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys vinnova RAPPORT VR 2014:04 Öppna data 2014 Nulägesanalys Ola Eriksson - Generic systems sweden ab Titel: Öppna data 2014 - Nulägesanalys Författare: Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB Serie: VINNOVA

Läs mer

NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE

NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE RAPPORT 2014-05-20 NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE EN STUDIE AV MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR 1 Pelle Edmark Erik Gauffin Erik Kärnekull rev. 2014-06-17 TOM SIDA 2 3 SAMMANFATTNING Denna rapport visar att resultaten

Läs mer

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys vinnova RAPPORT VR 2014:04 Öppna data 2014 Nulägesanalys Ola Eriksson - Generic systems sweden ab Titel: Öppna data 2014 - Nulägesanalys Författare: Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB Serie: VINNOVA

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

BIDRAG OCH KVALITET. En beskrivning av fortsatt kvalitetssäkringsarbete och möjliga förbättringar

BIDRAG OCH KVALITET. En beskrivning av fortsatt kvalitetssäkringsarbete och möjliga förbättringar BIDRAG OCH KVALITET En beskrivning av fortsatt kvalitetssäkringsarbete och möjliga förbättringar BIDRAG OCH KVALITET En beskrivning av fortsatt kvalitetssäkringsarbete och möjliga förbättringar Förord

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 ESV 2015:50 Analys nr 4 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden.

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-21 KS-2014/504.109 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Remiss av PSI-utredningens

Läs mer

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer