Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens."

Transkript

1 Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre siffror + tre bokstäver, ex 300kbo Arbetsförmedlingen 5-10 siffror första siffran alltid 4 t ex Arbetsmiljöverket Kostnadsställe 4-6 siffror t ex Arkitekturmuseet ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1098ULER Blekinge tekniska högskola Kostnadsställe 2-5 siffror t ex 123 Boverket Kostnadsställe 3-4 tecken eller de 3 första positionerna i för och efternamn. Exempel Kalle Karlsson - kalkar Brottsförebyggande rådet ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1137LEFR Centrala studiestödsnämnden Alltid Ekonomiavdelningen Diskrimineringsombudsmannen ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1351MORA Domstolsverket Kst+anv namn 3 siffror och 4 bokstäver t ex 123abcd Ekonomistyrningsverket 4 bokstäver ev följt av en siffra t ex abcd, abcd1 Folke Bernadotteakademien ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1281JOLI Folkhälsomyndigheten Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Kostnadsställe 3 siffror t ex 123 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) Bokstavskod bestående av de två första bokstäverna i beställarens förrespektive efternamn t ex Marianne Jansson har koden MA Fortifikationsverket Anställningsnummer 6 siffror Forum för levande historia ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1282INOH Försvarets materielverk LB+siffor eller beställarens namn t ex LB12345 Försvarshögskolan Inköpsorder t ex HF-Planek Försvarsmakten Redovisningsenhetsnummer 4 siffror t ex1234 Försäkringskassan Kostnadsställe 4-6 siffror t ex 1234 Gentekniknämnden ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1222BIPO Gymnastik och Idrottshögskolan Göteborgs universitet Beställar-id, 10 tecken, 4 siffror och 6 bokstäver t ex 9151BARNJE Havs- och vattenmyndigheten Fyrsiffrig kod anges Hälsohögskolan i Jönköping Högskolan Dalarna Kostnadsställe 4-8 siffror t ex 1234 Högskolan i Borås Kostnadsställe (3 siffror) samt beställarens signatur (två till tre bokstäver) t ex 123AB eller 123ABC Högskolan i Gävle Användarnamn 6 bokstäver + avdelningskod 3 siffror t ex abcdef-123 Högskolan i Halmstad Kostnadsställe 2-4 siffror t ex 123 Högskolan i Skövde Kostnadsställe 7 siffror t ex Högskolan Kristianstad Beställarens referens, 2-6 bokstäver Högskolan Väst Beställarens signatur 2-10 bokstäver tex abcd Högskoleverket Kst+anv namn 3 siffror och 2-3 bokstäver (beställarens initialer) t ex 123ab Institutet för Arbetsmarknads-politisk utvärdering zz1242xxxx, xxxx=två första bokstäverna i för och efternamn Utbildningspolitisk utvärdering Institutet för rymdfysik Kostnadsställe 3-5 siffror tex 1234 Institutet för språk och folkminnen ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1122ROBJ Institutet för tillväxtpolitiska studier Fyra bokstäver de två första i förnnamnet och de två första i efternamnet Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1331ANAN Internationella programkontoret för utbildningsområdet Bokstavskod bestående av de två första bokstäverna i beställarens förrespektive efternamn t ex Marianne Jansson har koden MA Kammarkollegiet ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1003BINY Karlstads universitet 4 siffror de sista fyra siffrorna i beställarens telefonnummer t ex 1234

2 ZZIIAAAAAA där ZZ är ett fast prefix, II är institutionsbeteckning och Karolinska institutet AAAAAA är personlig KI-ID Kemikalieinspektionen Alltid 3513 Kommerskollegium ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1027MAHJ Konkurrensverket Användare i EFH-systemet samt aktivitetsnummer Kompetensrådet för utveckling i staten ZZ1352CATO Konstfack Personligt referensnummer bestående av 3 siffror eller beställarens för- och efternamn Konstnärsnämnden Konsumentverket Består av 7 tecken (undantagsfall 9),endast bokstäver används. Exempel KOVKAJL där KOV står för Konsumentverket och de fyra (sex)efterföljande tecknen kännetecknar namnet på personen. Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Kostnadsställe 4-8 siffror Kungliga biblioteket Sifferkod bestående av 6 siffror t ex Kungliga konsthögskolan Kungliga musikhögskolan i Stockholm Användarnamn i EFH-system kmh+3 bokstäver+2 siffror t ex kmhabc12 Användarnamn (2-8 pos) + mellanslag + organisationskod (KTH+skolkod 2-3 Kungliga tekniska högskolan pos utan mellanslag) Kustbevakningen Kostnadsställe 3 siffror t ex 123 Organisatorisk enhet som består av 1-7 tecken. Inleds med en bokstav (versal) följt av 0-6 siffror utan något mellanrum (kan även vara endast Lantmäteriet versal utan siffror) Kostnadsställe+personnamn med mellanslag mellan kostnadsställe och Linköpings universitet namn t ex 4210 Pelle Persson Linnéuniversitetet Referenskod 4 siffor och beställarens namn Livsmedelsverket Beställarreferens som består av 4 bokstäver t ex abcd Luftfartsverket TILLFÄLLIGT PAPPERSFAKTURA Anställningsnummer bestående av 5 siffror t ex Luleå tekniska universitet Kostnadsställe alltid 3 siffror t ex 123 Läkemedelsverket Kostnadsställe 4-5 siffror Länsstyrelsen i Blekinge län Användarnamn 7 bokstäver t ex KFFFEEE Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsbokstav W + 3 första bokstäverna i förnamnet + 3 första bokstäverna i efternamnet. Länsstyrelsen i Gotlands län Tillsvidare beställarens för- och efternamn och senare användarnamn 4 eller 6 bokstäver Länsstyrelsen i Hallands län Länsbokstav + 3 första bokstäverna i förnamnet + 3 första bokstäverna i efternamnet Länsstyrelsen i Jämtlands län 6 tecken i versaler som består av 3 första bokstäverna i för- och efternamn t ex Malin Eriksson blir MALERI Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsbokstav F + 3 första bokstäverna i förnamnet och 3 första bokstäverna i efternamnet Länsstyrelsen i Kalmar län H plus 3 bokstäver från förnamn och 3 bokstäver från efternamn Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsbokstav plus 3 första i för och efternamn t ex GXXXXXX Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsbokstav BD + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex BDINGLAR Länsstyrelsen i Skåne län Länsbokstav M + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex MINGLAR Länsstyrelsen i Stockholms län Länsbokstav AB + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex ABINGLAR Länstyrelsen i Södermanlands län Länsbokstav D + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex DINGLAR Länsstyrelsen i Uppsala län Länsbokstav C + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex CINGLAR Länsstyrelsen i Värmlands län Länsbokstav S + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex SINGLAR Länsstyrelsen i Västerbottens län 8 tecken, bokstäver, alltid AC först följt av 3 första bokstäverna i förnamnet och 3 första i efternamnet Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsbokstav O + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex OINGLAR

3 Länsstyrelsen i Västernorrland Länsbokstav Y + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex YINGLAR Länsstyrelsen i Västmanlandslän Länsbokstav U + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex YINGLAR Länsstyrelsen i Örebro län Länsbokstav E + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex EINGLAR Länsstyrelsen i Östergötlands län Länsbokstav T + 3 bokstäver i förnamnet och 3 bokstäver i efternamnet t ex TINGLAR Malmö högskola 6-7 tecken bokstäver ibland siffror t ex abcdef Migrationsverket Kostnadsställe 4-8 siffror t ex Mittuniversitetet 4-6 tecken bokstäver t ex abcd Moderna museet MM följt av 3 bokstäver (första i förnamn, första och sista i efternamn) i några fall 4 bokstäver t ex MMABE Myndigheten för delaktighet Myndigheten för handikappolitisk samordning ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1332AIKR Myndigheten för kulturanalys Myndigheten för samhällsskydd och beredskap CDI-id bestående av bokstäver Myndigheten för tillgängliga medier Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 bokstäver - 2 första i förnamnet och 2 första i efternamnet Myndigheten för vårdanalys ZZ1376SONO Myndigheten för yrkeshögskolan ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1361LEDA Mälardalens högskola Användarnamn tre bokstäver och två siffror t ex abc01 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 6-7 tecken som alltid börjar med NMW och sedan följt av 3 eller 4 bokstäver t ex NMWABCD Naturhistoriska riksmuseet Kostnadsställe 4 siffror t ex 2102 Naturvårdsverket Beställarens namn + kostnadsställe 4 siffror Nordiska Afrikainstitutet ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1099SUHA Patent- och registreringsverket Kostnadsställe 4-6 siffror Polarforskningssekretariatet ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1175GOAL Post- och telestyrelsen Regeringskansliet Beställarens namn och kostnadsställe numeriskt Regionala etikprövningsnämnden i Lund ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1313IRBA Revisorsnämnden ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1231GUKA Riksantikvarieämbetet Kostnadsställe 3 tecken t ex 123 Riksarkivet Användarnamn 5-8 bokstäver t ex abcde Riksdagsförvaltningen Kostnadsställe 4-siffrig sifferkod som börjar med siffran 4 t ex 4522 Rikspolisstyrelsen u + 7 siffror tex. u Riksrevisionen Beställarreferens P ska alltid följas av 4-6 siffror och E alltid av 2-3 siffror. I undantagsfall kan T xxx (beställarens mobiltelefonnummmer ) förekomma. T ex P1234E12 Riksutställningar Beställarens namn Rymdstyrelsen Beställarens namn Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Beställarens för- och efternamn Rättsmedicinalverket Kostnadsställe tre siffror t ex 123 Sjöfartsverket Användarnamn 8 tecken tre första i förnamn + tre första i efternamn + två siffror i de flesta fall 01 Skatteverket Kostnadsställe 4-8 siffror t ex Skogsstyrelsen Kostnadsställe 3 siffror + initialer på namnet 4-5 bokstäver t ex 702anos Socialstyrelsen Varierar oftast 5 bokstäver, första i förnamnet och fyra i efternamnet Specialpedagogiska skolmyndigheten Kostnadsställe 4-5 siffror Statens beredning för medicinsk utvärdering Beställarens för- och efternamn Statens centrum för arkitektur och design Statens energimyndighet Kostnadsställe en bokstav och en eller två siffror t ex A41

4 Statens fastighetsverk Statens försvarshistoriska museer Statens geotekniska institut Välj något av följande i Er referens (måste skrivas exakt så här) HK KA NORD-OST SYD-VÄST KUNGLIGA SLOTT REGERINGSBYGGNADER MUSEER OCH TEATRAR MARK PROJEKT UTRIKES Beställningsnummer måste anges, formatet SFVåånnnn Beställarens namnförkortning 4 bokstäver(två första i förnamnet och två första i efternamnet) Beställarens för- och efternamn Organisatoriskt enhetsnummer 4 siffror + 6 bokstäver (3 första i beställarens förnamn och 3 första i beställarens efternamn t ex Statens historiska museer 1234ANNAND Statens institutionsstyrelse Kostnadsställe 5 siffror t ex Statens jordbruksverk Kostnadsställe 3-9 siffror t ex Statens kulturråd Statens konstråd ZZ bokstäver som är beställare Statens maritima museer Användarnamn 3 bokstäver t ex ABC Statens museer för världskultur Kostnadsställe 5 siffror t ex Statens musikverk ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1169BONO Bokföringsföretag/Kostnadsställe/Användarnamn Två bokstäver/fem siffror/fem bokstäver t ex SV/11310/dihan Statens tjänstepensionsverk Statens skolinspektion ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1347TIAH Statens skolverk Kostnadsställe sv-xxxx där x motsvarar enhetsnumret t ex sv-1061 Statens veterinärmedicinska anstalt Fakturamottager Prefix SVA+köpande sektion t ex SVA4712 Statens väg- och transportforsningsinstitut Resurssignatur XXX Statistiska centralbyrån Användarnamn scb+4 bokstäver t ex scbanbo Statskontoret ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1032TOAN Stockholms universitet 3-5 siffror t ex Botaniska institutionen 715 Strålsäkerhetsmyndigheten Kod på nio bokstäver t ex ssmperols för Per Olsson Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) Kod på nio bokstäver och siffror, t.ex. ZZ960501F Svenska institutet Nätverksnamn 2-4 bokstäver t ex abc Sveriges domstolar Sveriges geologiska undersökning Kostnadsställe 5 siffror t ex Svenska institutet för europapolitiska studier ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1277ELDU Sveriges lantbruksuniversitet Beställarreferens 3 siffror + 3 bokstäver för kostnadsställe och beställarens initialer t ex 123ANB Sveriges meterologiska och hydrologiska institut SMHI 7 tecken bokstav A och 6 siffror t ex A Södertörns högskola Beställarreferens enligt följande: ORGXXXXXSHZZZZZZ. ORG och SH är fasta prefix. X är en 5-siffrig kod för betalande institution, avdelning eller motsvarande och Z är en personlig identitetskod som består av 4-6 tecken t ex ORG12345SHABCDEG Talboks- och punktskriftsbiblioteket Beställarens för- och efternamn Tillväxtverket Beställarens namn + kostnadsställe Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ZZ bokstäver som är beställare t ex ZZ1280KEMA Totalförsvarets forskningsinstitut Alla anställda har ett unikt ID-nummer. ID-nummer börjar alltid på bokstaven X och innehåller sedan 6 siffror t ex X Trafikverket Transportstyrelsen Beställarens för- och efternamn + EF siffror t ex Sven Nilsson EF tecken fyra bokstäver och 2 siffror t ex BOAN12

5 Tullverket Umeå universitet Kostnadsställe 4-8 siffror ska alltid börja på 9. Under Textrad 1 ska beställarens för- och efternamn fyllas i (namnet får inte stå i referensfältet) t ex TILLFÄLLIGT PAPPERSFAKTURA Kostnadsställe+användarnamn 4 siffror + 3 bokstäver (versaler) inget mellanslag exempel 7504CAD ELLER endast fyra siffror 1234 Ungdomsstyrelsen Referensnummer 3 siffror Universitets och högskolerådet 2 bokstäver i förnamn+ 3 bokstäver i efternamn Universitetskanslerämbetet Bokstäver fås av kunden Uppsala universitet 5 eller 8-ställig kod - 5 siffror alternativt 5 siffror och 3 VERSALER Verket för högskoleservice Fyra bokstäver versaler t ex EADM Verket för innovationssystem (Vinnova) Kostnadsställe 3 siffror (t ex 195) Vetenskapsrådet Referenskod 4 siffror t ex 0123 Åklagarmyndigheten Kostnadsställe 4 siffror t ex 2031 Örebro universitet 5-9 tecken, 2 första tecken siffror och efterföljande 3-7 tecken är bokstäver

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE

NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE RAPPORT 2014-05-20 NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE EN STUDIE AV MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR 1 Pelle Edmark Erik Gauffin Erik Kärnekull rev. 2014-06-17 TOM SIDA 2 3 SAMMANFATTNING Denna rapport visar att resultaten

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:78

Regeringens proposition 2014/15:78 Regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

2015 Uppdaterade siffror. Fler i studier, fler i arbete. Utökade sommarstudier för ökad genomströmning, trygghet och sysselsättning

2015 Uppdaterade siffror. Fler i studier, fler i arbete. Utökade sommarstudier för ökad genomströmning, trygghet och sysselsättning Uppdaterade siffror Fler i studier, fler i arbete Utökade sommarstudier för ökad genomströmning, trygghet och sysselsättning Fler i studier, fler i arbete Utökade sommarstudier för ökad genomströmning,

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi

Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi INFORMATION OM HÖGSKOLEPROVET } FÖR DIG SOM HAR DYSLEXI Allt om högskolestudier på studera.nu Det anpassade högskoleprovet provet för dig som har dyslexi Högskoleprovet för personer med dyslexi är samma

Läs mer

Myndigheternas ledningsformer

Myndigheternas ledningsformer 2014:4 Myndigheternas ledningsformer en kartläggning och analys MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-20 2013/142-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-06-13 S2013/4539/SFÖ (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

1996 Referenstid 1 september

1996 Referenstid 1 september Register: Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Statsanställda Kontaktperson: Fredrik Strohkirch, tel: 019-17 61 09, e-post: fredrik.strohkirch@scb.se

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat

Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanställning av svar på frågan om LIBRIS-biblioteken och WorldCat Sammanfattningsvis kan man säga att av de 42 svaren är de flesta positiva till att LIBRIS samkatalog synliggörs i WorldCat. Ett mindre

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Ett långt arbetsliv. börjar tidigt

Ett långt arbetsliv. börjar tidigt Ett långt arbetsliv börjar tidigt Innehåll Inträdesåldern 3 Hur påverkar inträdesåldern pensionen? 4 Förslag till åtgärder 16 Räkneexempel 18 Källor 22 Har du frågor är du välkommen att kontakta oss Alecta

Läs mer