M2012/2031/R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-05 M2012/2031/R"

Transkript

1 Remiss M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken om identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten i Göteborg 3. Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolen 4. Vänersborgs tingsrätt mark- och miljödomstolen 5. Växjö tingsrätt mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt mark- och miljödomstolen 7. Östersunds tingsrätt mark och miljödomstolen 8. Affärsverket svenska kraftnät 9. Arbetsmiljöverket 10. Bergsstaten 11. Blekinge Tekniska Högskola 12. Boverket 13. Chalmers Tekniska Högskola 14. Domstolsverket 15. Försvarsmakten 16. Generalläkaren 17. Havs- och vattenmyndigheten 18. Kammarkollegiet 19. Kungliga Tekniska Högskolan 20. Lantmäteriet 21. Livsmedelsverket 22. Luftfartsverket 23. Lunds universitet 24. Länsstyrelsen i Blekinge län 25. Länsstyrelsen i Dalarnas län 26. Länsstyrelsen i Gotlands län 27. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 28. Länsstyrelsen i Hallands län 29. Länsstyrelsen i Jämtlands län 30. Länsstyrelsen i Jönköpings län

2 31. Länsstyrelsen i Kalmar län 32. Länsstyrelsen i Kronobergs län 33. Länsstyrelsen i Norrbottens län 34. Länsstyrelsen i Skåne län 35. Länsstyrelsen i Stockholms län 36. Länsstyrelsen i Södermanlands län 37. Länsstyrelsen i Uppsala län 38. Länsstyrelsen i Värmlands län 39. Länsstyrelsen i Västerbottens län 40. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 41. Länsstyrelsen i Västmanlands län 42. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 43. Länsstyrelsen i Örebro län 44. Länsstyrelsen i Östergötlands län 45. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 46. Naturvårdsverket 47. Post- och Telestyrelsen 48. Regelrådet 49. Riksantikvarieämbetet 50. Sametinget 51. Sjöfartsverket 52. Skogsstyrelsen 53. Smittskyddsinstitutet 54. Statens energimyndighet 55. Statens geotekniska institut (SGI) 56. Statens jordbruksverk 57. Statens veterinärmedicinska anstalt 58. Strålsäkerhetsmyndigheten 59. Svensk Vindkraftförening (SVIF) 60. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 61. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 62. Tillväxtverket 63. Trafikverket 64. Transportstyrelsen 65. Uppsala universitet, juridiska fakulteten 66. Landstinget Dalarna 67. Norrbottens läns landsting 68. Region Skåne 69. Landstinget Västernorrland 70. Västra Götalandsregionen 71. Landstinget i Östergötland 72. Arjeplogs kommun 73. Eda kommun 74. Region Gotland 75. Gällivare kommun 76. Gävle kommun 77. Göteborgs kommun 78. Haparanda kommun 2

3 79. Hudiksvalls kommun 80. Jokkmokks kommun 81. Kiruna kommun 82. Kristianstads kommun 83. Kungsörs kommun 84. Lerums kommun 85. Lysekils kommun 86. Malmö kommun 87. Malung-Sälens kommun 88. Malå kommun 89. Mjölby kommun 90. Nynäshamns kommun 91. Ovanåkers kommun 92. Pajala kommun 93. Stockholms kommun 94. Storumans kommun 95. Sundbybergs kommun 96. Tierps kommun 97. Uppsala kommun 98. Umeå kommun 99. Upplands Bro kommun 100. Vallentuna kommun 101. Växjö kommun 102. Åre kommun 103. Örnsköldsviks kommun 104. Boliden AB 105. Företagarna 106. Jernkontoret 107. Jordens vänner 108. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 109. LRF skogsägarna 110. Näringslivets regelnämnd 111. Plast- och kemiföretagen 112. Skogsindustrierna 113. Svensk Energi 114. Svensk Fjärrvärme 115. Svensk Kärnbränslehantering AB 116. Svensk Vattenkraftförening 117. Svensk Vindenergi ek.för Svensk Vindkraft Industri AB, SVIAB 119. Svenska Botaniska Föreningen 120. Svenska Naturskyddsföreningen 121. Svenska Torvproducentföreningen 122. Svenskt Näringsliv 123. Svenskt Vatten 124. Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) 125. Sveriges Byggindustrier 126. Sveriges Fiskares Riksförbund 3

4 Sveriges Hamnar 128. Sveriges Kommuner och Landsting 129. Sveriges Ornitologiska Förening 130. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 131. Vattenbrukarnas Riksförbund 132. Vattenfall AB 133. Världsnaturfonden i Sverige 134. Advokatfirman Åberg & Co AB 135. Alrutz Advokatbyrå AB 136. Foyen Advokatfirma 137. Fröberg & Lundholm Advokatbyrå 138. Gärde Wesslau Advokatbyrå 139. Lagtolken AB 140. Mannheimer Swartling Advokatbyrå 141. Setterwalls Advokatbyrå 142. Structor Miljöbyrån 143. SveMin 144. Svenska båtunionen 145. SWECO 146. Swedavia 147. Teknikföretagen 148. WSP Sverige AB 149. Återvinningsindustrins Service AB 150. Utredningen En effektiv Sevesolagstiftning (Fö 2011:02) Remissens huvudsakliga innehåll Miljödepartementet har den 17 augusti remitterat en promemoria med ett förslag till ett nytt 6 kap. miljöbalken, en ny miljökonsekvensförordning samt vissa andra ändringar i miljöbalken. Denna remiss kompletteras nu med förevarande promemoria, som innehåller förslag till de följdändringar i andra författningar som behöver göras med anledning av de föreslagna ändringarna i 6 kap. miljöbalken m.m. I de författningar som ingår i förevarande förslag hänvisas till bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken, förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och annat lagrum som enligt nämnd remiss ska ändras. Syftet med förevarande förslag är att se till att hänvisningarna i berörda författningar överensstämmer med de nya och ändrade bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken m.m. Bakgrunden och skälen till den föreslagna reformen av 6 kap. miljöbalken har beskrivits i den promemoria som redan remitterats. Remissyttranden och frågor ang. remissen Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 oktober 2012, vilket även är slutdatum för den remiss som skickades den 17 augusti 2012.

5 Vi ser helst att remissvaren skickas i elektronisk form via e-post till med kopia till Leo Jager och Per Hallström (e-postadresser nedan). Åtminstone en version av svaren bör vara i wordformat. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Frågor under remisstiden kan ställas till Leo Jager (e-postadress: med telefonnummer eller Per med telefonnummer Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens broschyr Svara på remiss. Hur och varför?. Broschyren kan beställas från Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Information Rosenbad, Stockholm eller hämtas från nätet: 5 Magnus Blücher Ämnesråd

Remiss. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor

Remiss. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor Remiss 2014-02-07 M2013/3099/Ke M2013/2076/Ke Miljödepartementet Kemikalieenheten Loic Loïc Viatte Telefon 08-405 45 13 E-post: loic.viatte@regeringskansliet.se Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

»Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

»Uppsala ) KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG »Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2013-03-28 ALN-2013-0076.37 Äldrenämnden Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) från Regeringskansliet

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET 1 (2) 2012-09-04 Dnr: 12-02627 Styrning och Planering Sjöfartsverket 601 78 Norrköping VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås

Läs mer

Remissvar Europeiska kommissionens förslag till revidering av EU:s avfallsdirektiv. KS 2014-316

Remissvar Europeiska kommissionens förslag till revidering av EU:s avfallsdirektiv. KS 2014-316 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 289 Remissvar Europeiska kommissionens förslag till revidering av EU:s avfallsdirektiv. KS 2014-316 Beslut

Läs mer

Miljödepartementets remiss förslag till förändring av förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

Miljödepartementets remiss förslag till förändring av förordning (1994:1236) om producentansvar för däck KS 10 8 OKTOBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Åhlman Michael Datum 2014-09-16 Diarienummer KSN-2014-0883 Kommunstyrelsen Miljödepartementets remiss förslag till förändring av förordning

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-21 KS-2014/504.109 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Remiss av PSI-utredningens

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Ulrika Landergren (FP)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Ulrika Landergren (FP) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-16 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av protokolljusterare Ulrika

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Remisslista avsnitt 9, BBR

Remisslista avsnitt 9, BBR Datum 2014-06-24 Diarienummer 1591-2467/2014 1(5) sändlista Remisslista avsnitt 9, BBR AB Svensk våtrumskontroll (GVK) AF Bostäder Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB AQ Arkitekter Arbetsmiljöverket ARKUS

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

VÄRDS j. 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14. Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

VÄRDS j. 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14. Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm 1(14) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS j VERKET' 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Remissvar: ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler.

Remissvar: ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Eiderbrant 2015-03-18 SCN-2015-0043 Socialnämnden Remissvar: ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ekonomichef Veronica Hedlund Lundgren och budgetchef Agneta Gustavsson

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ekonomichef Veronica Hedlund Lundgren och budgetchef Agneta Gustavsson Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-06-23 LK/151374 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Fördelning av ramar

Läs mer

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser

16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser 16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser 2011-05-02 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER M FL. VÄLKOMMEN PÅ SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer