SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning"

Transkript

1 Remiss U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande. Departementet avser att i ett senare skede komplettera remissen med en analys av betänkandets förslag ur dataskyddshänseende. Denna analys kommer att remitteras efter att Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) och Forskningsdatautredningen (U 2016:04) har redovisat respektive delredovisat sina uppdrag, vilket sker senast den 12 maj 2017 respektive den 1 juni Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän 2 Riksrevisionen 3 Svea hovrätt 4 Malmö tingsrätt 5 Kammarrätten i Jönköping 6 Förvaltningsrätten i Stockholm 7 Justitiekanslern 8 Domstolsverket 9 Polismyndigheten 10 Brottsförebyggande rådet 11 Datainspektionen 12 Totalförsvarets forskningsinstitut 13 Socialstyrelsen 14 Inspektionen för vård och omsorg 15 Läkemedelsverket 16 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 17 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 18 Statens medicinsk-etiska råd 19 Arbetsgivarverket Telefonväxel: Fax: Webb: Postadress: Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post:

2 20 Statskontoret 21 Statens ansvarsnämnd 22 Universitetskanslersämbetet 23 Överklagandenämnden för högskolan 24 Uppsala universitet 25 Lunds universitet 26 Göteborgs universitet 27 Stockholms universitet 28 Umeå universitet 29 Linköpings universitet 30 Karolinska institutet 31 Kungl. Tekniska högskolan 32 Luleå tekniska universitet 33 Karlstads universitet 34 Linnéuniversitetet 35 Örebro universitet 36 Mittuniversitetet 37 Sveriges lantbruksuniversitet 38 Blekinge tekniska högskola 39 Försvarshögskolan 40 Gymnastik- och idrottshögskolan 41 Högskolan i Borås 42 Högskolan Dalarna 43 Högskolan i Gävle 44 Högskolan i Halmstad 45 Högskolan Kristianstad 46 Högskolan i Skövde 47 Högskolan Väst 48 Konstfack 49 Kungl. Konsthögskolan 50 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 51 Malmö högskola 52 Mälardalens högskola 53 Stockholms konstnärliga högskola 54 Södertörns högskola 55 Vetenskapsrådet 56 Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 57 Centrala etikprövningsnämnden 58 Rymdstyrelsen 59 Institutet för rymdfysik 2 (5)

3 60 Chalmers tekniska högskola AB 61 Ersta Sköndal högskola AB 62 Handelshögskolan i Stockholm 63 Stiftelsen Rödakorshemmet 64 Sophiahemmet, Ideell förening 65 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 66 Naturvårdsverket 67 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 68 Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 69 Forskningsrådet för areella näringar och samhällsbyggande 70 Statens energimyndighet 71 Trafikverket 72 Statens väg- och transportforskningsinstitut 73 Sveriges geologiska undersökning 74 Verket för innovationssystem 75 Statens veterinärmedicinska anstalt 76 Livsmedelsverket 77 Regelrådet 78 Riksantikvarieämbetet 79 Naturhistoriska riksmuseet 80 Sveriges Kommuner och Landsting 81 Filipstads kommun 82 Göteborgs kommun 83 Linköpings kommun 84 Ljungby kommun 85 Luleå kommun 86 Malmö kommun 87 Skövde kommun 88 Stockholms kommun 89 Sundsvalls kommun 90 Uppsala kommun 91 Jönköpings läns landsting 92 Skåne läns landsting 93 Stockholms läns landsting 94 Uppsala läns landsting 95 Värmlands läns landsting 96 Västerbottens läns landsting 97 Västernorrlands läns landsting 98 Västra Götalands läns landsting 99 Örebro läns landsting 3 (5)

4 100 Östergötlands läns landsting 101 Ericsson Research 102 KK-stiftelsen 103 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 104 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 105 Kungl. Vetenskapsakademien 106 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 107 Landsorganisationen i Sverige 108 Läkemedelsindustriföreningen 109 RISE Research Institutes of Sweden AB 110 Stiftelsen för strategisk forskning 111 Svenska Läkaresällskapet 112 Svenskt Näringsliv 113 Sveriges akademikers centralorganisation 114 Sveriges universitets- och högskoleförbund 115 Tjänstemännens Centralorganisation 116 Wallenberg Foundations AB Remissvaren i fem pappersexemplar (varav 1 original) ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet, Stockholm, senast den 21 augusti Svaren ska även sändas per e-post, i både Word- och pdf-format, till Ange diarienummer U2017/00732/F. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Remissinstanserna kan utan kostnad få ytterligare högst 1 exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Wolters Kluwers kundservice, Stockholm. Telefon , fax , e-post Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål. Betänkandet finns även på regeringens hemsida 4 (5)

5 Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats Eva Lenberg Rättschef Kopia till Wolters Kluwers kundservice, Stockholm 5 (5)

Arbetsgivarverket. Blekinge tekniska högskola. Brottsförebyggande rådet. Chalmers tekniska högskola AB. Datainspektionen.

Arbetsgivarverket. Blekinge tekniska högskola. Brottsförebyggande rådet. Chalmers tekniska högskola AB. Datainspektionen. Remiss 2019-03-07 U2019/00970/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Remiss av promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja

Läs mer

Betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) Remiss 2018-01-30 U2017/05010/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) Remissinstanser

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU e Regeringskansliet Remiss 2017-11-13 U2017/04494/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Läs mer

Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3) Remiss 2018-03-07 U2018/00382/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Kansliråd Helena Mähler Lejon 08-405 48 29 Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering

Läs mer

Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) Remiss 2019-02-28 U2019/00304/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Oskar Kindberg oskar.kindberg@regeringskansliet.se 08-405 84 51 Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad

Läs mer

Remiss av betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

Remiss av betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) Remiss 2018-12-20 U2018/04199/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Kansliråd Helena Mähler Lejon 08-405 48 29 Remiss av betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77) Remiss 2018-12-06 U2018/04219/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Lisa Midlert 08-405 99 91 lisa.midlert@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska

Läs mer

Remiss av delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)

Remiss av delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) Remiss 2018-03-28 U2018/01551/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten Fanny Ericson Hållén 070 337 26 51 fanny.ericson.hallen@regeringskansliet.se Remiss av delbetänkandet Ökad

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51).

Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51). Remiss 2017-07-03 U2017/02696/S Utbildningsdepartementet Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51). Härmed remitteras utredningen om en bättre skola genom

Läs mer

Remiss av betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Remiss av betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17) Remiss 2018-03-26 U2018/01224/S Utbildningsdepartementet Remiss av betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17) Remissinstanser

Läs mer

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss 2017-05-04 U2017/00778/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48) Remiss 2018-06-28 Fi2018/02431 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten Torkel Winbladh torkel.winbladh@regeringskansliet.se 08-405 82 19 Med tillit växer handlingsutrymmet

Läs mer

Remiss av Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans ett komvux i tiden (2018:71)

Remiss av Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans ett komvux i tiden (2018:71) Remiss 2018-09-06 U2018/03652/GV Utbildningsdepartementet Remiss av Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans ett komvux i tiden (2018:71) Remissinstanser Academedia AB Almega Utbildningsföretagen

Läs mer

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remiss 2017-06-07 U2017/02586/RS Utbildningsdepartementet Rättssekretariatet Kansliråd Tyri Öhman +46 72 244 56 92 Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remissinstanser

Läs mer

Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Remiss 2017-04-27 U2017/1967/S Utbildningsdepartementet Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Härmed remitteras 2015 års Skolkommissions slutbetänkande Samling

Läs mer

Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (U2019/02278/GV)

Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (U2019/02278/GV) Remiss 2019-07-02 U2019/02278/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten Anita Carlstedt Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för

Läs mer

Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Remiss 2017-08-30 S2017/04697/FS Socialdepartementet Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Remissinstanser 1 Justitiekanslern (JK) 2 Förvaltningsrätten i Stockholm 3 Domstolsverket

Läs mer

Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) Remiss 2019-02-28 U2019/00243/S Utbildningsdepartementet Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) Remissinstanser Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Barnombudsmannen Boxholms

Läs mer

Remiss. Ds Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Remiss. Ds Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården d Regeringskansliet Remiss 2018-02-20 S2018/01188/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Christina Fredin Ds Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården Remissinstanser: 1 Riksdagens

Läs mer

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remiss 2017-06-21 S2017/03403/FS Socialdepartementet Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Justitiekanslern (JK) 3 Datainspektionen 4 Socialstyrelsen

Läs mer

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss 2017-04-25 Ju2017/04129/KRIM Justitiedepartementet Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

lndelningskommittens betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (2018: 10)

lndelningskommittens betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (2018: 10) e Regeringskansliet Remiss 2018-03-26 Fi2018/00966/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten Kansliråd Henrik Källsbo 08-4054350 lndelningskommittens betänkande Myndighetsgemensam

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Remiss 2017-03-17 S2017/01743/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Tommy Sundholm Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän, JO 2 Riksrevisionen 3

Läs mer

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Remiss 2018-12-20 Ju2018/05292/L4 Justitiedepartementet Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) ABB Affärsverket Svenska kraftnät Arboga kommun Business Sweden

Läs mer

REMM resfria möten Ekotransport Per Schillander Trafikverket

REMM resfria möten Ekotransport Per Schillander Trafikverket REMM resfria möten Ekotransport 160427 Per Schillander Trafikverket Resfria möten Alla reser Förankring Policy Åtgärder Uppföljning hur som RM helst 2 2016-04-27 REMM resfria möten i myndigheter Vision:

Läs mer

8 Regeringskansliet. Remiss av SOU 2019: 11 Biojet för flyget. Remissinstanser sekretariatet. Arvidsjaurs kommun.

8 Regeringskansliet. Remiss av SOU 2019: 11 Biojet för flyget. Remissinstanser sekretariatet. Arvidsjaurs kommun. 8 Regeringskansliet Remiss 2019-06-03 12019/01357/E Infrastrukturdepartementet Energienheten Andreas Kannesten 08 405 14 98 Remiss av SOU 2019: 11 Biojet för flyget Remissinstanser 2030-sekretariatet Arvidsjaurs

Läs mer

SOU 2018:80 Samspel för hälsa

SOU 2018:80 Samspel för hälsa Remiss 2019-01-11 S2018/05708/SF Socialdepartementet SOU 2018:80 Samspel för hälsa Remissinstanser AFA Försäkring Akademikerförbundet SSR Almega Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Attention

Läs mer

8 Regeringskansliet. Remittering av betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) Remiss

8 Regeringskansliet. Remittering av betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) Remiss 8 Regeringskansliet Remiss 2019-02-18 U2018/04684/UF Utbildningsdepartementet Enheten för ungdomspolitik och folkbildning Kansliråd Petra Capelle 08-405 48 59 Remittering av betänkandet Att förstå och

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska

Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska Remiss 2019-05-31 S2019/02078/FS Socialdepartementet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska Remissinstanser Akademikerförbundet

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)

Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36) Remiss 2019-06-28 Fi2019/02525/S1 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Tove Berlin Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad

Läs mer

Remittering av slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

Remittering av slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare förfarande (SOU 2019:8) Remiss 2019-03-07 Ju2019/00886 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Rättssakkunnig Johanna Spanne 08-405 38 52 0730-79 99 61 Remittering av slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare

Läs mer

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras Remiss 2017-06-28 Ju2017/05764/BIRS Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Erika Goldkuhl 08-405 32 84 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk

Läs mer

Betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

Betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68) Remiss 2018-09-06 Ju2018/04106/L2 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Linnéa Brossner 08-405 25 94 Betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

Läs mer

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) e Regeringskansliet Remiss 2018-05-23 Fi2018/01418/DF Finansdepartementet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Riksdagens ombudsmän 3 Göta

Läs mer

God och nära vård En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

God och nära vård En primärvårdsreform (SOU 2018:39) Remiss 2018-07-02 S2018/03436/FS Socialdepartementet God och nära vård En primärvårdsreform (SOU 2018:39) Remissinstanser Akademikerförbundet SSR Apotekarsocieteten Arbetsmiljöverket Arjeplog kommun Barnombudsmannen

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remiss 2017-01-10 S2017/00117/FS Socialdepartementet Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Justitiekanslern (JK) 4 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Regeringskansliet Remiss 2017-04-20 S2017/00606/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser 1 Kammarrätten i

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Remiss betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

Remiss betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel Remiss 2017-12-21 Fi2017/04821/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Rättssakkunnig Linnéa Westman 08-4059967 Remiss betänkandet Skatt på kadmium

Läs mer

Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) Remiss 2019-03-05 N2019/00192/D Näringsdepartementet Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) Remissinstanser AB Volvo Affärsverket

Läs mer

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser Regeringskansliet Remiss 2017-04-20 S2017/00606/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser 1 Kammarrätten i

Läs mer

Remittering av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Remittering av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Remiss 2017-06-19 Ju2017/05495/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Rättssakkunnig Ia Hamlin 08-405 51 37 Remittering av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Remissinstanser 1 Riksdagens

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Remiss av utredningen Ny kärntekniklag med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)

Remiss av utredningen Ny kärntekniklag med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) Remiss 2019-04-24 M2019/00862/Ke Miljödepartementet Kemikalieenheten Conny Hägg 52190 0703776701 Remiss av utredningen Ny kärntekniklag med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) Remissinstanser AB SVAFO Affärsverket

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

8 Regeringskansliet. Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) Remissinstanser

8 Regeringskansliet. Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) Remissinstanser 8 Regeringskansliet Remiss 2019-06-25 12019/01809/E Infrastrukturdepartementet Departementssekreterare Filip Vestling 08-405 88 66 076-525 53 10 Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät

Läs mer

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Remiss 2017-06-21 U2017/02532/GV Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Härmed remitteras ovan nämnda betänkande. Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Kammarrätten

Läs mer

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland 8 Regeringskansliet Remiss 2017-03-10 N2017/01869/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet, rättsenheten för landsbygd Kansliråd Eva Kalling Lundberg 08-405 5023 Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Läs mer

Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet för mer hållbara transporter

Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet för mer hållbara transporter Remiss 2019-06-10 I2019/01058/TM Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Ämnesråd Stefan Andersson 08-405 34 30 070-220 95 14 Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet

Läs mer

Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)

Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) Remiss 2019-02-15 Ju2018/05295/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) Remissinstanser Alingsås kommun Arboga kommun Arvika kommun Attunda tingsrätt

Läs mer

Att främja gröna obligationer (SOU 2017: 115)

Att främja gröna obligationer (SOU 2017: 115) 8 Regeringskansliet Remiss 2018-01-24 Fi2018/00116 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen, Värdepappersmarknadsenheten Brita Hammar 08-4051963 070-2463221 brita.hammar@regeringskansliet.se Att främja

Läs mer

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remiss 2017-06-21 Ju2017/04519-1 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Tove Axelsson Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remissinstanser

Läs mer

Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) Remiss 2019-06-27 Fö2019/00661/RS Försvarsdepartementet Rättssekretariatet Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) Remissinstanser Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) Remiss 2017-05-17 Ku2016/02814 /DISK Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Anna Schölin 08-405 14 04 anna.scholin@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering

Läs mer

Remiss N2016/06470/FF. Näringsdepartementet. Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

Remiss N2016/06470/FF. Näringsdepartementet. Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) Remiss REGERINGSKANSLIET 2016-10-28 N2016/06470/FF Näringsdepartementet Enheten för främjande och förenkling Lena Ljungberg Tel. 08-405 14 30 Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Läs mer

Promemoria - Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

Promemoria - Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) I Regeringskansliet Remiss 2019-05-17 I2019/00075/D Infrastrukturdepartementet Promemoria - Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) Remissinstanser AB Volvo

Läs mer

Regeringskansliet S2016/07755/SF

Regeringskansliet S2016/07755/SF Regeringskansliet Remiss 2016-12-16 S2016/07755/SF Socialdepartementet KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m.

SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. Remiss 2018-02-06 S2018/00262/FS Socialdepartementet SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Svea hovrätt (Patent- och marknadsöverdomstolen)

Läs mer

Remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

Remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) Remiss 2019-07-05 Ku2019/01349/CSM Kulturdepartementet Remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) Remissinstanser Agera Värmland

Läs mer

Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet Remiss 2017-11-14 M2017/02785/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Linn Åkesson 08-405 84 59 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

9 Regeringskansliet. Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska

9 Regeringskansliet. Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska 9 Regeringskansliet Remiss 2019-05-31 S2019/02078/FS Socialdepartementet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska Remissinstanser

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22): Ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22): Ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande Remiss 2018-05-09 A2018/00777/I Arbetsmarknadsdepartementet Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22): Ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande Remissinstanser

Läs mer

Remiss av betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

Remiss av betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel Remiss 2017-10-30 S2017/05519/FS Socialdepartementet Remiss av betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel Remissinstanser 1 Kammarrätten i Stockholm 2 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla Remiss 2017-06-05 S2017/03374/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Hovrätten för Västra Sverige

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-03-24 U2013/4160/SF Utbildni ngsdepartementet Enheten för studiefinansiering Marie Mäkk Telefon 08-405 32 21 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remissinstanser:

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remiss 2017-11-22 S2017/06371/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) Remiss 2019-03-07 Ju2019/00209/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) Remissinstanser Alvesta kommun (kap. 8) Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ds 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Ds 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Remiss 2019-02-06 S2019/00497/SF Socialdepartementet Ds 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Remissinstanser AFA Försäkring Almega AMF Pension Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen

Läs mer

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111) Regeringskansliet Remiss 2018-01-24 S2018/00232/FS Socialdepartementet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111) Remissinstanser 1 Riksdagens

Läs mer

EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten Remiss 2018-06-20 Ju2018/02783/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten Remissinstanser Alingsås kommun Almega Arbetsdomstolen

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

e Regeringskansliet Lantmäteriet \nk \61.,- l~_l_~/~~~ Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)

e Regeringskansliet Lantmäteriet \nk \61.,- l~_l_~/~~~ Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) e Regeringskansliet Remiss 2018-09-14 Fi2018/02531/0U Lantmäteriet 20113-09- 18 \nk \61.,- l~_l_~/~~~ onr:........... Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29) Remiss 2018-07-02 Ju2018/03625/L5 Justitiedepartementet Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29) Remissinstanser Álbmut Alingsås kommun Borgholms kommun Botkyrka kommun Brottsförebyggande rådet Brottsofferjouren

Läs mer

Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande Remiss 2018-09-03 A2018/00777/I Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

2014-03-12 N2014/743/E

2014-03-12 N2014/743/E Remiss 2014-03-12 N2014/743/E Näringsdepartementet Energi Martin Palm 08-405 28 24 Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remissinstanser 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Förvaltlningsrätten

Läs mer

Remiss. Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)

Remiss. Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92) Remiss 2017-02-06 Ku2017/00232/D Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas

Läs mer

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) Remiss 2016-11-24 Fi2016/04014/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten Sara Westerlund 08-4054023 072-7012593 Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) Remiss 2019-02-28 Ju2018/04195/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) Remissinstanser Action aid Amelmottagningen Amnesty International Sverige

Läs mer

Remiss av slutbetänkande SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Remiss av slutbetänkande SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. Remiss 2018-08-24 S2018/03762/FS Socialdepartementet Remiss av slutbetänkande SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. Remissinstanser ApoEx AB Apotea AB Apotek Hjärtat

Läs mer

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge Remiss 2018-08-08 M2017/02054/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten, Gruppchef Landmiljö Magnus Bergström 08-405 28 47 magnus.bergstrom@regeringskansliet.se Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse

Läs mer

Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Remiss 2018-07-06 Ju2018/03485/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap Ju/L4 Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst

Läs mer