Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser"

Transkript

1 Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Webben är idag en av de viktigaste platserna för mötet mellan medborgare och myndighet. Myndigheterna satsar mycket pengar på att bygga ut sina e-tjänster för att öka insynen och tillgängligheten. Men många människor använder inte internet av olika anledningar. Stiftelsen.SE pratar om så många som 1,5 miljoner svenskar. Många människor i Sverige har också lässvårigheter och har svårt att hantera den enorma informationsmängd som finns på många webbplatser. Det är inte bara ett praktiskt och ekonomiskt problem när en del av befolkningen inte kan använda myndigheternas webbplatser. Det är också ett demokratiskt problem när myndigheterna inte är tillgängliga för alla. För att informationen på webben ska vara tillänglig för så många som möjligt måste den presenteras på olika sätt. Det behövs bland annat lättlästa och begripliga texter, bilder, uppläsning, teckenspråk och information på flera andra språk. För fjärde året i rad har Centrum för lättläst gått igenom svenska myndigheters webbplatser för att se hur många som har information på lättläst svenska. Idag finns ingen myndighet vars ordinarie webbplats är tillräckligt lättläst och enkel för att fungera för personer som har lässvårigheter. Därför söker vi efter webbplatser som har kompletterat sin ordinarie information med särskilt lättlästa texter. Årets undersökning visar att så många som 58 procent av landets myndigheter fortfarande saknar webbinformation på lättläst svenska. Bland de myndigheter som har lättläst information finns det dessutom stora brister. Främst handlar det om att det finns alldeles för lite information på lättläst svenska. Men det finns också problem när det gäller struktur och navigering. Det är långt kvar till dess att personer med behov av enkel och lättläst information kan använda myndigheternas webbplatser på samma villkor som goda läsare och internetanvändare. Vi på Centrum för lättläst är specialiserade på att göra texter begripliga för personer som av olika anledningar har lässvårigheter. Vi arbetar för alla människors rätt att vara delaktiga i samhället och vi tror att en förutsättning för delaktighet är att informationen är begriplig för alla. Ingen ska behöva stå utanför bara för att informationen är svår att hitta, läsa och förstå. 1

2 Resultat hur många myndigheter har lättläst information på webben? Lättläst länk på första sidan Årets myndighetsundersökning visar att av totalt 228 myndigheter har 89 en länk på första sidan som kallas för Lättläst och som leder till någon form av lättläst information. Det motsvarar 39 procent av myndigheterna. Hela 61 procent av landets myndigheter saknar alltså information på lättläst svenska som går att hitta genom en länk på första webbplatsernas första sida. Det är fjärde året i rad som Centrum för lättläst gör den här undersökningen. Vid förra årets undersökning hade 85 av 235 myndigheter en Lättläst länk på första sidan, det vill säga 36 procent. Under de fyra år som vi har undersökt hur många myndigheter som har lättläst webbinformation har vi inte kunnat se någon större procentuell förändring av 228 myndigheter 39 procent av 235 myndigheter 36 procent av 277 myndigheter 43 procent av 325 myndigheter 41 procent Lättläst I årets undersökning har vi också kartlagt hur många av Lättläst - länkarna som leder till ett så kallat lättläst. Ett lättläst är en egen avdelning på webbplatsen som bara har information på lättläst svenska. På sidan 16 kan du läsa mer om lättlästa. Av de 89 myndigheter som har en länk på första sidan som kallas Lättläst, leder 52 till ett så kallat lättläst. Det är alltså bara 23 procent av Lättläst -länkarna som leder till en egen avdelning med information på lättläst svenska. Vi har varit mycket generösa i vår bedömning av vad som är ett lättläst. Men 37 av myndigheternas webbplatser med en Lättläst - länk på startsidan kvalificerar inte enligt oss till att vara ett lättläst. De flesta länkar leder då bara till en sida med lättläst information som är placerad i den ordinarie strukturen. Där finns det 1 I 2008 och 2009 års undersökningar ingick flera myndigheter som vi har tagit bort i 2010 och 2011 års undersökningar. Det handlar till exempel om alla Sveriges domstolar och myndigheter som delar på webbplatsen samt AP-fonderna. Resultaten över tid är därför inte fullt jämförbara. 2

3 antingen bara en kortfattad text, eller ett långt textflöde utan länkstruktur. Ett flertal länkar leder också till en lista med pdf.filer med lättläst information. Lättläst via sökfunktionen Förutom de 89 myndigheter som har en länk på första sidan som kallas Lättläst, hittar vi lättläst information via webbplatsens sökfunktion på ytterligare 7 webbplatser. Totalt sett har vi hittat någon form av lättläst information på 96 myndigheters webbplatser vilket motsvarar 42 procent. Hos 58 procent av myndigheterna i undersökningen har vi alltså inte hittat någon webbinformation på lättläst svenska. 19 webbplatser saknar sökfunktion och på en webbplats fungerade inte sökfunktionen. Därför har vi inte kunnat söka efter lättläst information på dessa webbplatser. Se resultaten för alla myndigheter i undersökningen i bilaga myndigheter med ett särskilt ansvar för genomförandet av handikappolitiken Från och med i år gäller en ny period och en ny strategi för genomförandet av handikappolitiken. 17 myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Handisam utveckla strategier för genomförandet av handikappolitiken under perioden Dessa myndigheter har alltså ett särskilt ansvar att se till att de funktionshinderspolitiska målen blir uppfyllda nämligen att Sverige blir tillgängligt för alla. Vår genomgång visar att 12 av dessa 17 myndigheter en Lättläst -länk på sin startsida. Av dessa leder 10 av länkarna till ett lättläst. 7 myndigheter med särskilt ansvar för genomförandet av handikappolitiken saknar alltså ett lättläst på sin webbplats. I februari skickade vi på Centrum för lättläst några frågor till dessa 17 myndigheter. Vi frågade om det finns grundläggande information om myndigheten på lättläst svenska, om myndigheten informerar om att medborgarna kan beställa information på lättläst svenska om någon har behov av det, och om myndigheten har rutiner för att inom rimlig tid ta fram information på lättläst svenska om någon efterfrågar det. Myndigheternas svar visar att 4 myndigheter fortfarande saknar någon slags grundläggande information om sin verksamhet på lättläst svenska. Tre av myndigheterna skriver att de håller på att ta fram webbinformation på lättläst svenska. Det är Brottsoffermyndigheten, Kammarkollegiet och Transportstyrelsen. 3

4 Bara 3 av 17 myndigheter har svarat att de informerar om att det går att beställa information på lättläst svenska om någon har behov av det. 9 myndigheter saknar dessutom rutiner för att inom rimlig tid ta fram information på lättläst svenska om någon efterfrågar det. Flera av myndigheterna har lämnat kommentarer och berättar kort om sitt språkarbete. Det man särskilt beskriver är arbetet med klarspråk. Det är mycket viktigt att myndigheterna har kommit igång med klarspråksarbetet, men man måste vara medveten om att klarspråk inte är begripligt för alla. Många människor behöver ännu enklare texter. Klarspråksarbetet behöver därför kompletteras med kunskaper om hur man kan arbeta med information på lättläst svenska. Se resultaten fördelade på de 17 myndigheterna med särskilt ansvar i bilaga 2. Länsstyrelserna Bland landets Länsstyrelser har 19 av 21 en Lättläst -länk på startsidan. Men, bara 5 av Lättläst -länkarna leder till ett så kallat lättläst. De andra leder enbart till bara en mycket kortfattad text om verksamheten, eller till en gemensam folder på lättläst svenska om Länsstyrelserna. I bilaga 3 kan du se resultatet för landets länsstyrelser. Universitet och högskolor Av 33 högskolor och universitet har 3 en Lättläst -länk på sin startsida. Samtliga dessa länkar leder också till ett lättläst. Högskolorna som har lättläst information är Lunds universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet. I förra årets undersökning hade bara Lunds universitet lättläst information. Det är roligt att se att fler universitet följer deras goda exempel. På webbplatsen för Blekinge tekniska högskola hittar vi lättläst information via sökfunktionen. Informationen hittar man en några steg in på webbplatsen och ligger därför lite gömd för besökaren. I bilaga 4 kan du se resultatet för landets universitet och högskolor. 4

5 Resultat hur bra är den lättlästa webbinformation som finns? I årets myndighetsundersökning har vi också tittat på hur den lättlästa informationen ser hos de 52 myndigheter som har ett lättlästa men. Vi har tittat på innehåll, form, struktur och bilder. Vi har också undersökt språket, men väldigt översiktligt. Innehåll När vi har undersökt innehållet i de lättlästa men har vi framförallt tittat på hur mycket eller hur lite information det finns. Finns det grundläggande information om myndigheten, kontaktinformation eller finns det information om i stort sett samma områden som på den ordinarie webbplatsen? Att arbeta med informationens innehåll ur ett lättläst perspektiv handlar också om att utgå från läsarna och deras förkunskaper att texten tar hänsyn till många läsares bristande förkunskaper i ämnet. För att undersöka hur innehållet möter målgruppernas behov måste man göra en närläsning av texterna och gärna göra utprovningar. Det har vi inte gjort den här undersökningen. Innehållets omfattning i de 52 lättlästa varierar. Men vi kan urskilja tre nivåer när det gäller innehållets omfattning: 1. Det finns några enstaka kortare texter på lättläst svenska om till exempel myndighetens uppdrag, någon av deras tjänst eller kontaktuppgifter. 2. Det finns ett flertal utvalda rubriker om myndigheten och deras tjänster, men flera huvudämnen saknas. 3. Det lättlästa met är i stort sett en speglig av den ordinarie webbplatsen, i stort sett samma huvudområden behandlas. Omkring en fjärdedel av myndigheterna som har ett lättläst hamnar på en nivå 1. Det finns alltså bara ett par enstaka korta texter om myndighetens verksamhet och kontaktuppgifter. Men det är väldigt tunt och översiktligt. Informationen fungerar mest som en kort introduktion av myndigheten. De flesta myndigheterna med ett lättläst, ungefär lite drygt hälften, ligger på en nivå 2. Myndigheterna informerar om ett flertal utvalda huvudområden som man arbetar med. Hos vissa av dessa webbplatser är informationen dessutom fyllig, men den är inte brett övertäckande. 5

6 Omkring en fjärdedel av myndigheterna med ett lättläst har ett mer eller mindre heltäckande perspektiv och ligger alltså på en nivå 3. Informationen i de lättlästa men påminner i ämnen och struktur om den ordinarie webbplatsen och myndigheten informerar om sina huvudämnen. Men Informationen är mer kortfattad och övergripande än i den ordinarie webben. Några myndigheter som utmärker sig när det gäller sitt omfattande innehåll är Boverket ( och CSN ( Det lättlästa met på webbplatsen för Centrala studiestödsnämnden, CSN - Det finns fler myndigheter som utmärker sig på andra sätt när det gäller innehåll. Åklagarmyndigheten ger lättläst information om att söka jobb. Den typen av information är ovanligt när det gäller lättläst information. Ett annat exempel är Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som uppdaterar det lättlästa met kontinuerligt med nyheter på lättlästa svenska. 6

7 På de lättlästa webbsidorna på SPSM:s webbplats finns det lättlästa nyheter. Den lättlästa informationen i myndigheternas lättlästa är generellt mer statisk information. Det betyder att det främst finns grundläggande information om myndighetens som inte ändras. Det är ovanligt att myndigheten har nyheter och aktuell information på lättläst svenska. Det är också väldigt ovanligt att besökaren kan uträtta en specifik tjänst på de lättlästa sidorna, som att exempelvis att göra en anmälan, boka tid eller något liknande. Ofta blir besökaren i det lättlästa met hänvisad till ett telefonnummer, eller till mer information på den ordinarie webben där instruktioner för tjänsterna är betydligt mer svårlästa. För en del myndigheter kan det vara befogat att inte ha ett omfattande lättläst med heltäckande lättläst information. I förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappoltiken (2001:526) står det att skyldigheten att göra information tillgänglig inte gäller om de är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. Skyldigheten att göra myndigheten tillgänglig för alla beror alltså vad myndigheten har för uppgift, myndighetens målgrupp och hur mycket kontakt myndigheten har med medborgarna. Men, det är viktigt att vara öppen för att allmänheten ändå kan ha ett intresse av vad myndigheten gör. Många myndigheter syns i media vilket skapar ett allmänintresse för myndigheten, även om myndigheten inte har allmänheten som målgrupp. Inom olika yrkesgrupper kan det också finnas personer som behöver information som är enkel att läsa, hitta och förstå. 7

8 Form Lättläst form handlar om att texten ska vara lätt att läsa och lätt överskåda. Det handlar till exempel om att textens rader inte ska vara för långa. Textstycken ska gärna vara korta och ha informativa rubriker. Det är också viktigt att undvika så kallad typografisk information som till exempel parenteser, citattecken och liknande. All form och grafik kommunicerar något, och är det otydligt stör det möjligheterna för besökaren att ta till sig informationen. Lättläst form handlar också om att layouten är enkel och luftig. Det kan då handla om att det inte finns en massa överflödig information runt om som stör, som blänkare, nyheter och länkar. I de allra flesta lättlästa har man arbetat med att göra formen mer tydlig och luftig än på den ordinarie webben. Texten är kortare, raderna är kortare och det är färre störande länkar och information runt omkring. Men, det är få som har vågat gå hela vägen. Många har svårt att skala bort tillräckligt mycket information runt om vilket gör att många av de lättlästa men ser röriga ut. I många lättlästa är det få styckebrytningar och textens typsnitt är litet. Det ger texten ett intryck av att vara kompakt gör den svårt att överblicka. I det lättlästa met på Åklagarmyndighens webbplats hittar vi ett bra exempel på lättläst form. Där man har man skalat bort all information runt om. Kvar finns bara länkmenyn till den lättlästa informationen och en spalt med information. Texten är också uppdelad i kortare stycken och har tydliga informativa rubriker som vägleder läsaren. 8

9 Formen i det lättlästa met på Åklagarmyndighetens webbsida är luftigt och rensat på störande länkar och blänkare runt omkring. Ett annat bra exempel på lättläst form är det lättlästa met för Statens maritima museer. Här har webbredaktörerna vågat skapa ett eget lättläst som är rensat på annan information och blänkare runt omkring texten. För en person som har lässvårigheter och svårt att koncentrera sig är det betydligt lättare att orientera sig här än på den vanliga webben. Statens maritima museer har en enkel, avskalad och tydlig form i det lättlästa met. 9

10 Struktur Struktur och form ligger nära varandra. Är strukturen otydlig med rörig länkstruktur, ser formen rörig ut. Strukturen handlar om hur webbplatsen är organiserad med menyer och länkar och hur besökaren navigerar sig runt bland länkar. Ett lättläst är enkelt att hitta till, hitta i men också att hitta ur om man vill till den ordinarie webben. Det ska till en början vara enkelt att hitta länken till den lättlästa informationen. Vi på Centrum för lättläst förespråkar att länken ska placeras högt upp till vänster på webbplatsens startsida. Det gör att länken är lättare att hitta. Det har också blivit mer eller mindre standard att placera Lättläst länken där. Det gör att besökaren också kan förvänta sig att det är där länken ska finnas, om det finns någon. I stort sett samtliga myndigheter som har en Lättläst länk på första sidan har placerat länken någonstans långt upp till vänster. Statens energimyndighet har en tydlig Lättläst länk på sin startsida med både LL-symbolen för lättläst och ordet lättläst. De flesta myndigheter har ansträngt sig för att göra menystrukturen i de lättlästa men enkel och lätt att överskåda. Men, det finns fortfarande en hel del problem med strukturen och i flera lättlästa är risken stor att besökaren tappar bort sig. De vanligaste felen när det gäller struktur är att det är otydligt var i strukturen man befinner sig, vad som tillhör det lättlästa met, och vad som tillhör den ordinarie webbplatsen. Det kan till exempel bero på att: Den horisontella menyraden från den ordinarie webben finns kvar när besökaren kommer in i det lättlästa met. Menyn till det lättlästa met ligger i vänsterspalten tillsammans med menyn för den ordinarie webbplatsen. Menyn till det lättlästa met ligger inte kvar när man klickar på en länk. 10

11 Den grafiska markeringen av var i länkstrukturen man befinner sig är otydlig. Menyraden ligger inte i vänsterspalten utan bara under all text. Ett exempel på en av de bättre lösningarna för struktur finns i Boverkets lättlästa. Menyn med olika länknivåer är tydligt organiserat och man markerar tydligt var besökaren befinner sig. Besökaren hittar också länkarna under all text. Däremot finns länkarna till den ordinarie webben kvar längst upp horisontellt. Besökaren kan bli förvirrad över vad som tillhör det lättlästa met, och vad som inte gör det. Boverkets lättlästa har en tydlig länkstruktur i vänsterspalten. Du ser länkarna både till vänster i menyn, och under textspalten. Ett fåtal myndigheter har länkar till lättlästa texter spridda i den ordinarie strukturen på webbplatsen. Det går alltså att komma till de lättlästa texterna från den ordinarie webben. Det är en mycket bra lösning som vi förespråkar. En del personer med lässvårigheter kan vara vana datoranvändare och inte ha några problem med att navigera sig runt, men däremot kan den ordinarie texten vara för svår. Men, det är bra om de lättlästa texterna också finns samlade i ett lättläst. Ett lättläst behövs som ett enklare alternativ för de personer som 11

12 har svårt att sålla i den enorma informationsmängd som finns på många webbplatser. Centrala studiestödsnämnden, CSN, har både ett lättläst och länkar till lättlästa versioner spridda i den ordinarie versionen. På så sätt kan besökaren hitta de lättlästa texterna på flera sätt, beroende på vilket behov han eller hon har. På den ordinarie webbplatsen finns länkar till lättlästa versioner av vissa texter. Klickar besökaren på Lättläst -länken kommer man till versionen i det lättlästa met. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har valt att bara ha lättlästa texter spridda i sin ordinarie webb. De har alltså inte texterna samlade i ett lättläst. Men, på DO:s ordinarie webbplats är informationens mängd begränsad och strukturen är ganska enkel. Det gör att det är enkelt att navigera sig runt och därför också enkelt att hitta Lättläst - länkarna. Däremot skulle det vara önskvärt att ha en Lättläst länk på 12

13 startsidan med information hur besökaren hittar den lättlästa informationen. I strukturen på den ordinarie webben går det att hitta länkar till lättläst information. När besökaren klickar på Lättläst länken kommer lättläst information fram. 13

14 Bilder Det finns alldeles för få bilder i myndigheternas lättlästa. Av de 52 lättlästa som vi har undersökt, har vi hittat bilder i knappt ett 15-tal. Då handlar det oftast om bara en eller ett par bilder eller illustrationer. En del bilder är dessutom otydliga och saknar logisk koppling till texten. Det skapar alltså mer förvirring än vad de tydliggör och förklarar textens innehåll. Det är viktigt att komma ihåg att text inte är det enda sättet att förklara och tydliggöra information. Bilder och illustrationer är mycket viktiga komplement till texten. Men det är viktigt att bilderna säger samma sak som texten och att de bidrar med information. Rörliga bilder och filmer är också bra för att tydliggöra information. Men, det är viktigt att bilderna är tydliga och att texten som blir uppläst inte är för svår. En text eller en bild blir inte automatsikt enklare att förstå för att den blir uppläst. Språk Att arbeta med ett lättläst språk handlar om många saker, bland annat att använda rak ordföljd, aktiva satser utan inskjutna bisatser. Det handlar om att vara konkret istället för generell och abstrakt. Skribenten ska sträva efter att välja vanliga och enkla ord som målgruppen är van vid och förklara svåra ord och begrepp som av olika anledningar kan behöva finnas med. Det är också viktigt att det finns ett du-tilltal. Men, språket ska vara respektfullt, korrekt och absolut inte barnsligt. I den här undersökningen har vi inte gjort någon grundlig genomgång av språket. Men, vi har sett några saker som är värda att nämna. Kvaliteten på språket i de lättlästa men är överlag ok. Men, det finns några där den lättlästa texten inte är lättläst enligt vår mening, utan påminner mer om klarspråk. En del texter är också onödigt svåra. Meningarna är för långa och svårt uppbyggda. Man har valt att använda svåra ord som egentligen kunde bytas ut. Det finns passivformer och textens agent är otydlig, det vill säga vem som pratar i texten. Så här har vi gjort undersökningen 228 myndigheter ingick i årets undersökning. Vi har undersökt vilka myndigheter som har en så kallad Lättläst -länk på webbplatsens första sida som leder fram till någon form av information på lättläst svenska. Vi har också undersökt om länken leder fram till ett så kallar lättläst, det vill säga en egen avdelning med bara information på lättläst 14

15 svenska. Om det inte finns någon Lättläst -länk på startsidan, har vi sökt på ordet lättläst i sökfunktionen. Undersökningen genomfördes i mars Urvalet av myndigheterna i undersökningen utgår från de myndigheter som finns med i Statistiska centralbyråns (SCB) myndighetsregister 2. Vi har tagit bort ett flertal myndigheter ur undersökningen. Dessa är: AP-fonderna Sveriges domstolar, det vill säga tingsrätter, förvaltningsrätter, hovrätter och kammarrätter. Domstolsverket, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Patentsbesvärsrätten ingår i undersökningen. Polisen i respektive län. Rikspolisstyrelsen ingår. Svenska utlandsmyndigheter Vi har räknat alla myndighetssajter en gång. Det gör att vi inte har räknat med myndigheter som har webbsidor som ligger på andra myndigheters webbplatser. Det gäller till exempel myndigheter och nämnder som sorterar under Domstolsverket.se (till exempel, Rättshjälpsmyndigheten och Notarienämnden) och Kammarkollegiet.se (till exempel Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor och Statens överklagandenämnd). I årets undersökning har vi också gjort en genomgång av hur informationen ser ut i de 52 lättlästa som vi har hittat. Vi har tittat närmare på innehåll, form, struktur och bild. En genomgång av språket var däremot inte möjligt i denna studie, men vi har tittat på det översiktligt. Målet har varit att presentera goda exempel, men också att lyfta fram vanliga problem och brister. 2 Se 15

16 Hur kan man arbeta med begripliga och lättlästa texter på webben? Att arbeta med lättlästa texter och information handlar om att ta hänsyn till personer som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare. Det innebär att man behöver kunskap om hur svårigheterna ser ut och hitta sätt att förbättra informationens läsbarhet. Lättläst handlar om att utgå från läsarens behov, intresse och förkunskaper. Det handlar om att skriva kort utan att missa viktig information. Det handlar också om formen och presentationen av texten, hur besökaren hittar informationen och hur bilder och text kan samverka för att öka läsbarheten. Här kan du ta del av några råd för hur du kan arbeta med lättläst information på webben. Lättläst eller en version för alla? Information ska vara begriplig för sina mottagare. Det är utgångspunkten för allt informationsarbete. Därför är det bästa givetvis om all information på webben kan vara konstruerad så att den fungerar för personer som har lässvårigheter och är ovana datoranvändare. Men så ser inte verkligheten ut idag och än så länge har vi inte stött på någon som vågar skapa en webbplats där informationen är skriven och strukturerad på ett sådant sätt. Så länge det inte är ett alternativ föreslår vi på Centrum för lättläst att man kompletterar den ordinarie informationen med lättlästa versioner och gärna samlar dem i en egen lättläst avdelning, ett så kallat lättläst. Ett lättläst är en enskild avdelning på webbplatsen med enbart lättlästa länkar och texter. I det lättlästa met finns en egen menyrad som leder till lättlästa texter. I den mån det är möjligt bör strukturen och innehållet spegla den ordinarie webben. Det lättlästa met ska vara lätt att hitta till, i men också ur. Besökaren måste enkelt kunna hitta de lättlästa texterna, men också till de ordinarie texterna. Det finns självklart andra sätt att arbeta med lättläst information på webbplatsen. Förutom att ha den lättlästa informationen samlad i ett lättläst kan man arbeta med lättlästa texter spridda i strukturen på den ordinarie webbplatsen. Man kan också använda sig av lättlästa introduktioner och sammanfattningar i strukturen på den ordinarie versionen. En annan variant är givetvis en lättläst version som fungerar för alla. 16

17 Informationen ska vara lätt att hitta, läsa och förstå För att informationen på webben ska vara lättläst måste den vara lätt att hitta, läsa och förstå. Länkstrukturen och texten måste vara tydlig och lätt att överskåda. Då är det viktigt att ta bort all onödig information, länkar och annat som begränsar besökarens möjlighet att få en snabb överblick. Det bästa är om besökaren kan hitta den lättlästa informationen på flera sätt, som till exempel genom en Lättläst länk på webbens startsida, genom sökfunktionen och i den ordinarie strukturen. Innehåll - utgå från läsarens behov Vilken information ska finnas på lättläst svenska i ett lättläst? Utgå från läsarnas behov vad brukar medborgarna vilja veta när de kontaktar myndigheten? Personer med lässvårigheter är inte en homogen grupp med begränsade behov och intressen. Det bör åtminstone finnas grundläggande information om myndighetens verksamhet och den service som myndigheten erbjuder och var man kan vända sig om man vill veta mer. Dela upp informationen Använd vägledande rubriker, ingresser och sammanfattningar som är skriva på lättlästa svenska. Dela också upp texterna i korta stycken och placera dem i en tydlig länkstruktur. Det hjälper besökaren att få en överblick och att hitta information som han eller hon söker. Använd gärna bilder Text är inte den enda lösningen för att förklara och tydliggöra information. Det är mycket viktigt att använda bilder och bildserier, illustrationer och pictogram för att tydliggöra information för läsarna. Men, det är viktigt att bilderna säger samma sak som texten och att de faktiskt förtydligar informationen. Uppdatera informationen Tänk på att det är lika viktigt att uppdatera informationen på de lättlästa sidorna som på den ordinarie webben. Förankra arbetet i din organisation Det är alltid enklare att driva ett arbete om alla arbetar mot samma mål. Se till att fler på din arbetsplats har grundläggande kunskaper om varför ni 17

18 arbetar med lättläst och begriplig information, även de som inte är skribenter. Följ råden för tillgänglig webb, men Kom ihåg att tillgänglighet inte bara handlar om teknisk tillgänglighet. Tillgänglighet handlar lika mycket om att webbplatsen är pedagogiskt och språkligt begriplig för alla, inklusive den fjärdedel av befolkningen som har lässvårigheter eller är otränade läsare. Centrum för lättläst kvalitetssäkrar lättläst webb Eftersom kvaliteten hos lättlästa varierar i så stor utsträckning erbjuder Centrum för lättläst kvalitetstester för lättläst information. På så sätt vill vi se till att den lättlästa informationen som finns har god kvalitet när det gäller innehåll, språk, struktur, form och bild. Än så länge har Centrum för lättläst certifierat tre kommunwebbplatser. Dessa kommunwebbplatser är: Forshaga kommun: Piteå kommun: Borås stad: Varför ska myndigheter ha lättläst information på webben? Det ställs stora krav på medborgarna att kunna läsa och hantera stora mängder information i sin vardag. En allt större del av myndigheternas information förmedlas via webben. Idag kan du till exempel deklarera, boka vårdbesök, söka jobb och föräldrapenning via webben. Den här utveckling kräver skickliga och kunna medborgare som har lätt att hantera information på webben. Medborgaren måste själv kunna söka rätt på informationen i myller av texter, därefter också kunna läsa texten på skärmen och även förstå textens budskap. Läsprocessen försvåras av att informationen på webben inte linjär det finns ingen given läsriktning var man börjar och var man slutar. Undersökningar har visat att den genomsnittliga läsaren läser webbtexter från skärmen 25 procent långsammare än på papper. 3 Det är många människor i Sverige som av olika anledningar har svårt att läsa. En undersökning som genomfördes av organisationen OECD 4 i 3 Dalström, T (2008) s.45. Bäst i text, Koala Publishing. 4 Skolverkets rapport , Grunden för fortsatt lärande en internationell jämförande studie av vuxnas förmåga att förstå och använda tryckt och skriven information. 18

19 mitten av 90-talet visar att omkring 25 procent av landets vuxna befolkning inte når upp till grundskolans krav för godkänt. Dessa personer har svårt att läsa och ta till sig innehållet i texter som till exempel vanliga nyhetsartiklar, blanketter och myndighetsinformation. 7-8 procent av befolkningen har mycket stora svårigheter. Omkring 35 procent är goda läsare. En ny liknande undersökning om svenskarnas läsförmåga är nu på gång och de första resultaten kommer att presenteras under Flera mindre studier av läsförmågan har visat en försämrad utveckling. Några studier visar att läsförmågan bland elever minskar, särskilt bland unga pojkar. 6 En internationell undersökning som Skolverket presenterade förra året visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats, framförallt hos redan svaga läsare. Var femte elev i årskurs nio nådde inte upp till grundläggande krav för läsförmåga 7. En ny undersökning av språkforskare vid universiteten i Umeå och Uppsala visar också att vuxna personer har svårt med ordförståelsen av vanliga myndighetsord. Nästan 60 procent av de personer som ingick i studien visste inte eller gav fel svar på vad ord som mandat, påföra och komplettera betyder. 8 På många myndigheter arbetar man aktivt med klarspråk för att skapa ett mer begripligt myndighetsspråk. Men klarspråk fokuserar på den generella läsaren, och inte främst på de som har lässvårigheter. Därför är inte klarspråk tillgängligt för alla. Många människor har behov av texter som är ännu enklare än klarspråk. Allas rätt till information och behovet av tillgänglig och begriplig information får stöd i många av de lagar och förordningar som styr Sverige. Vi kan bland annat läsa om det i språklagen, den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Även förvaltningslagen och offentlighetsprincipen tar upp medborgarnas rätt till insyn och offentliga förvaltningars skyldigheter att underlätta medborgars kontakt med myndigheter. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Ett omfattande arbete pågår med att utveckla tillgängliga så kallade e- tjänster. Kontakten mellan medborgare och offentlig förvaltning ska bli lättare och det ska vara tillgängligt för alla. Men, vi vill poängtera att tillgängliga e-tjänster inte bara handlar om att utveckla den tekniska 5 Läs mer om undersökningen på SCB:s hemsida: aspx?Parent=&SelectedTab=1&PageID= ( ) 6 Läs exempelvis Per Fröjds doktorsavhandling Att läsa och förstå svenska Läsförmågan i årskurs 9 i Borås (2005) Göteborgs universitet. 7 Skolverkets rapport : Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. 8 Gustavsson, A och Håkansson, D (2011) Vi begriper mindre än vi tror, i Språktidningen 2/11 eller på webben, 19

20 tillgängligheten. Informationen måste också vara begriplig för alla. Om besökarna inte kan läsa och förstå informationen spelar det ingen roll hur väl tekniskt tillgänglig en webbplats är. Centrum för lättläst Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare. Vi ger ut böcker, nyhetstidningen 8 SIDOR och hjälper till att göra samhällsinformation och annan information mer lättläst. För att en demokrati ska fungera måste nyheter, samhällsinformation och litteratur vara tillgänglig för alla. Därför arbetar Centrum för lättläst för alla människors rätt till information och litteratur utifrån deras egna förutsättningar. Läs mer om Centrum för lättläst på 20

21 Bilaga 1: Resultat alla myndigheter ( = ja! ) Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Har en Lättläst - länk på första sidan lättläst Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Arkitekturmuseet Arvsfondsdelegationen Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket Boverket Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten 9 Centrala etikprövningsnämnden CSN Dans- och cirkushögskolan Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen 10 Domstolsverket Ekobrottsmyndigheten Ekonomistyrningsverket Elsäkerhetsverket Energimarknadsinspektionen Exportkreditnämnden Fastighetsmäklarnämnden Finansinspektionen Finanspolitiska rådet Fiskeriverket Folke Bernadotteakademin Forskarskattenämnden Formas Om ej Lättläst -länk finns lättläst via sök? Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas 9 När vi genomförde inventeringen i mars 2011 fanns det ingen lättläst webbinformation på Brottsoffermyndighetens hemsida. I maj 2011 lanserade Brottsoffermyndigheten lättläst information, samlat i ett lättläst. Men, tyvärr kan vi ändå inte räkna med dem i årets undersökning eftersom den lättlästa informationen inte fanns med då vi genomförde själva inventeringen. 10 När vi genomförde inventeringen i mars 2011 hade Diskrimineringsombudsmannen, DO, en Lättläst -länk på sin startsida som ledde till ett lättläst. När vi något senare skulle undersöka det lättlästa met hade DO tagit bort Lättläst -länken på startsidan och istället placerat den lättlästa informationen i den ordinarie strukturen. 21

22 Har en Lättläst länk på första lättläst sidan Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Fortifikationsverket Forum för levande historia Försvarets materielverk Försvarets radioanstalt Försvarsexportmyndigheten Försvarshögskolan Försvarsmakten Försäkringskassan Gentekniknämnden Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs universitet Harpsundsnämnden Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan på Gotland Högskolan Väst Högskoleverket Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för strategiska produkter Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Institutet för rymdfysik Institutet för språk och folkminnen Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Internationella programkontoret Jordbruksverket Justitiekanslern Kammarkollegiet Karlstads universitet Karolinska institutet Kemikalieinspektionen Kommerskollegium Kompetensrådet för utveckling i staten Konjunkturinstitutet Om ej Lättläst länk finns lättläst via sök? Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas 22

23 Har en Lättläst länk på första lättläst sidan Konkurrensverket Konstfack Konstnärsnämnden Konsumentverket Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Kungliga biblioteket Kungliga konsthögskolan Kungliga musikhögskolan Kungliga tekniska högskolan Kustbevakningen Kärnavfallsfonden Lagrådet Lantmäteriet Linköpings universitet Linnéuniversitetet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwyllska museet Livsmedelsverket Lotteriinspektionen Luftfarstverket Luleå tekniska universitet Lunds universitet Läkemedelsverket Länsstyrelsen Blekinge län Länsstyrelsen Dalarnas län Länsstyrelsen Gotlands län Länsstyrelsen Gävleborgs län Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen Jämtlands län Länsstyrelsen Jönköpings län Länsstyrelsen Kalmar län 11 Länsstyrelsen Kronobergs län Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Skåne län Länsstyrelsen Stockholms län Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsen Uppsala län Länsstyrelsen Värmlands län Länsstyrelsen Västerbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Om ej Lättläst länk finns lättläst via sök Sökfunktion saknas 11 På webbplatsens startsida för Länsstyrelsen i Kalmar län finns en Lättläst länk. Länken leder bara till en rad om att det snart kommer att finnas information på lättläst svenska. Därför har vi valt att inte räkna med Lättläst -länken på webbplatsen för Länsstyrelsen i Kalmar län. 23

24 Har en Lättläst länk på första sidan lättläst Länken funkar Länsstyrelsen Västmanlands län inte Länsstyrelsen Västra Götalands län Länsstyrelsen Örebro län Länsstyrelsen Östergötlands län Malmö högskola Marknadsdomstolen Medlingsinstitutet Migrationsverket Mittuniversitetet Moderna museet Handisam Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Myndigheten för radio och TV Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) Myndigheten för vårdanalys Myndigheten för yrkeshögskolan Mälardalens högskola Nationalmuseum Naturhistoriska riksmuseet Naturvårdsverket Nordiska Afrikainstitutet Nämnden för hemslöjdsfrågor Nämnden för statligt stöd till trossamfund Nämnden mot diskriminering Operahögskolan i Stockholm Patentbesvärsrätten Patent- och registreringsverket Pensionsmyndigheten Polarforskningssekretariatet Post- och telestyrelsen Regeringskansliet Revisorsnämnden Riksantikvarieämbetet Riksarkivet Riksdagens ombudsmän Riksgäldskontoret Om ej Lättläst länk finns lättläst via sök Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas 24

25 Har en Lättläst länk på första lättläst sidan Rikspolisstyrelsen Riksrevisionen Riksutställningar Rymdstyrelsen Rättsmedicinalverket Sameskolstyrelsen Sametinget Sida Sjöfartsverket Skatterättsnämnden Skatteverket Skogsstyrelsen Skolväsendets överklagandenämnd SMHI Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens ansvarsnämnd Statens beredning för medicinsk utvärdering Statens bostadskreditnämnd Statens energimyndighet Statens fastighetsverk Statens folkhälsoinstitut Statens försvarshistoriska museer Statens geotekniska institut Statens haverikommission Statens historiska museer Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Statens institutionsstyrelse Statens järnvägar Statens konstråd Statens kulturråd Statens maritima museet Statens medieråd Statens museer för världskultur Statens musiksamlingar Statens personadressregister Statens skolinspektion Statens skolverk Statens tjänstepensionsverk Om ej Lättläst länk finns lättläst via sök Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas 25

26 Har en Lättläst länk på första lättläst sidan Statens VA-nämnd Statens veterinärmedicinska anstalt Statens väg- och transportforskningsinstitut Statistiska centralbyrån Om ej Lättläst länk finns lättläst via sök Sökfunktion saknas Statskontoret Stockholms Dramatiska Högskola Stockholms Universitet Strålsäkerhetsmyndigheten Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Svenska ESF-rådet Svenska institutet Svenska institutet för europapolitiska studier Svenska kraftnät Sveriges författarfond Sveriges geologiska undersökning Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges riksbank Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden Södertörns högskola Talboks- och punktskriftsbiblioteket Taltidningsnämnden Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket Tillväxtverket Totalförsvarets forskningsinstitut Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Trafikanalys Trafikverket Transportstyrelsen Tullverket Umeå universitet Ungdomsstyrelsen Uppsala Universitet Valmyndigheten Verket för högskoleservice Verket för innovationssystem Vetenskapsrådet Åklagarmyndigheten Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktionen fungerar inte Örebro Universitet Överklagandenämnden för högskolan Resultat 89 av av

27 Bilaga 2: Resultat 17 myndigheter med särskilt ansvar för genomförande av handikappolitiken ( = ja! ) Har en Lättläst länk på första sidan lättläst Arbetsförmedlingen Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Boverket Brottsoffermyndigheten 12 Domstolsverket Kammarkollegiet Migrationsverket Post- och telestyrelsen Riksantikvarieämbetet Rikspolisstyrelsen Socialstyrelsen Statens folkhälsoinstitut Statens kulturråd Statens skolverk Trafikverket Transportstyrelsen Resultat 12 av av 17 Om ej Lättläst länk finns lättläst via sök 12 När vi genomförde inventeringen i mars 2011 fanns det ingen lättläst webbinformation på Brottsoffermyndighetens hemsida. I maj 2011 lanserade Brottsoffermyndigheten lättläst information, samlat i ett lättläst. Men, tyvärr kan vi ändå inte räkna med dem i årets undersökning eftersom den lättlästa informationen inte fanns med då vi genomförde själva inventeringen. 27

28 Fortsättning bilaga 2: Resultat svar från 17 myndigheter med särskilt ansvar för genomförandet av handikappolitiken ( = ja! ) I februari skickade vi på Centrum för lättläst några frågor till de 17 myndigheter som har ett särskilt ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Vi frågade om det finns grundläggande information om myndigheten på lättläst svenska, om myndigheten informerar om att medborgarna kan beställa information på lättläst svenska om någon har behov av det, och om myndigheten har rutiner för att inom rimlig tid ta fram information på lättläst svenska om någon efterfrågar det. Så här har myndigheterna svarat. Informerar Finns det myndigheten tydligt Finns rutiner för att grundläggande information om myndigheten på lättläst svenska? om att lättläst information kan beställas vid behov? inom rimlig tid ta fram information på lättläst svenska om det efterfrågas? Arbetsförmedlingen Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Boverket Brottsoffermyndigheten Lättläst är på gång Domstolsverket Kammarkollegiet Lättläst är på gång Migrationsverket Post- och telestyrelsen Riksantikvarieämbetet Rikspolisstyrelsen Socialstyrelsen Statens folkhälsoinstitut Statens kulturråd Statens skolverk Trafikverket Transportstyrelsen Lättläst är på gång Resultat 13 av 17 3 av 17 9 av 17 28

29 Bilaga 3: Resultat Länsstyrelserna ( = ja! ) Finns grundläggande information på lättläst svenska? Informerar myndigheten om att lättläst information kan beställas? Länsstyrelsen Blekinge län Länsstyrelsen Dalarnas län Länsstyrelsen Gotlands län Länsstyrelsen Gävleborgs län Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen Jämtlands län Länsstyrelsen Jönköpings län Länsstyrelsen Kalmar län 13 Länsstyrelsen Kronobergs län Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Skåne län Länsstyrelsen Stockholms län Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsen Uppsala län Länsstyrelsen Värmlands län Länsstyrelsen Västerbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Lättläst -länken fungerar inte Länsstyrelsen Västra Götalands län Länsstyrelsen Örebro län Länsstyrelsen Östergötlands län Resultat 19 av 21 5 av 21 Finns rutiner för att ta fram snabbt vid behov 13 På webbplatsens startsida för Länsstyrelsen i Kalmar län finns en Lättläst länk. Länken leder bara till en rad om att det snart kommer att finnas information på lättläst svenska. Därför har vi inte räknat med Länsstyrelsen i Kalmar län i denna undersökning. 29

30 Bilaga 4: Resultat Högskolor och universitet ( = ja! ) Har lättläst länk på första sidan lättläst Om ej länk - lättläst via sök Blekinge tekniska högskola Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan på Gotland Högskolan Väst Karlstads universitet Karolinska institutet Konstfack Kungliga konsthögskolan Kungliga musikhögskolan Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Linnéuniversitetet Luleå tekniska universitet Lunds universitet Malmö högskola Mittuniversitetet Mälardalens högskola Operahögskolan i Stockholm Stockholms Dramatiska Högskola Stockholms Universitet Sveriges lantbruksuniversitet Södertörns högskola Umeå universitet Uppsala Universitet Örebro Universitet Resultat 3 av 33 3 av 33 1 av 30 30

31 Bilaga 5: Resultat fördelat per län ( = ja! ) Blekinge län Har en lättläst länk på lättläst första sidan Blekinge tekniska högskola Boverket Kustbevakningen Länsstyrelsen Blekinge län Statens bostadskreditnämnd (finns även i Stockholms län) Resultat 3 av 5 3 av 5 1 Dalarnas län Högskolan Dalarna Länsstyrelsen Dalarnas län Har en lättläst länk på första sidan lättläst Trafikverket Resultat 2 av 3 1 av 3 Gotlands län Högskolan på Gotland Har en lättläst länk på första sidan lättläst Länsstyrelsen Gotlands län Riksutställningar Resultat

32 Gävleborgs län Högskolan i Gävle Lantmäteriet Länsstyrelsen Gävleborgs län Har en lättläst länk på första sidan Resultat 1 av 3 lättläst Hallands län Högskolan i Halmstad Länsstyrelsen Hallands län Har en lättläst länk på första sidan Resultat 1 av 2 lättläst Jämtlands län Länsstyrelsen Jämtlands län Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Statens folkhälsoinstitut Har en lättläst länk på första sidan Trafikanalys Resultat 1 av 4 lättläst 32

33 Jönköpings län Har en lättläst länk på första sidan lättläst Domstolsverket Jordbruksverket Länsstyrelsen Jönköpings län Skogsstyrelsen Resultat 3 av 4 2 av 4 Kalmar län Linnéuniversitetet Länsstyrelsen Kalmar län Resultat Har en lättläst länk på första sidan 14 lättläst Kronobergs län Länsstyrelsen Kronobergs län Har en lättläst länk på första sidan Resultat 1 av 1 lättläst 14 På webbplatsens startsida för Länsstyrelsen i Kalmar län finns en Lättläst länk. Länken leder bara till en rad om att det snart kommer att finnas information på lättläst svenska. Därför har vi valt att inte räkna med Lättläst -länken på webbplatsen för Länsstyrelsen i Kalmar län. 33

34 Norrbottens län Institutet för rymdfysik Luleå tekniska universitet Länsstyrelsen Norrbottens län Sameskolstyrelsen Sametinget Har en lättläst länk på första sidan Resultat 2 av 5 lättläst Sökfunktion saknas Skåne län Högskolan i Kristianstad Har en lättläst länk på första sidan lättläst Lunds universitet Länsstyrelsen Skåne län Malmö högskola Resultat 2 av 4 2 av 4 Stockholms län Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Har en lättläst länk på första sidan lättläst Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Arkitekturmuseet Arvsfondsdelegationen Barnombudsmannen Bokföringsnämnden Brottsförebyggande rådet Centrala etikprövningsnämnden Dans- och cirkushögskolan Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen * 34

35 Ekobrottsmyndigheten Ekonomistyrningsverket Exportkreditnämnden Fastighetsmäklarnämnden Finansinspektionen Finanspolitiska rådet Forskarskattenämnden Formas Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Forum för levande historia Försvarets materielverk Försvarets radioanstalt Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Försvarsexportmyndigheten Försvarshögskolan Försvarsmakten Försäkringskassan Gentekniknämnden Gymnastik- och idrottshögskolan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Högskoleverket Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för strategiska produkter Internationella programkontoret Justitiekanslern Kammarkollegiet Karolinska institutet Kemikalieinspektionen Kommerskollegium Sökfunktion saknas Kompetensrådet för utveckling i staten Konjunkturinstitutet Konkurrensverket Konstfack Konstnärsnämnden Kronofogdemyndigheten Kungliga biblioteket Kungliga konsthögskolan Kungliga musikhögskolan 35

36 Kungliga tekniska högskolan Kärnavfallsfonden Lagrådet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwyllska museet Länsstyrelsen Stockholms län Marknadsdomstolen Medlingsinstitutet Moderna museet Handisam Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Myndigheten för radio och TV Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) Myndigheten för vårdanalys Nationalmuseum Naturhistoriska riksmuseet Naturvårdsverket Nämnden för hemslöjdsfrågor Nämnden för statligt stöd till trossamfund Nämnden mot diskriminering Operahögskolan i Stockholm Patentbesvärsrätten Patent- och registreringsverket Pensionsmyndigheten Polarforskningssekretariatet Post- och telestyrelsen Regeringskansliet Revisorsnämnden Riksantikvarieämbetet Riksarkivet Riksdagens ombudsmän Riksgäldskontoret Rikspolisstyrelsen Riksrevisionen Rymdstyrelsen Rättsmedicinalverket Sida Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas 36

37 Skatterättsnämnden Skatteverket Skolväsendets överklagandenämnd Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Statens ansvarsnämnd Statens beredning för medicinsk utvärdering Statens fastighetsverk Statens försvarshistoriska museer Statens haverikommission Statens historiska museer Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Statens institutionsstyrelse Statens järnvägar Statens konstråd Statens kulturråd Statens maritima museet Statens medieråd Statens musiksamlingar Statens personadressregister Statens skolinspektion Statens skolverk Statistiska centralbyrån Statskontoret Stockholms Dramatiska Högskola Stockholms Universitet Strålsäkerhetsmyndigheten Svenska ESF-rådet Svenska institutet Svenska institutet för europapolitiska studier Svenska kraftnät Sveriges författarfond Sveriges riksbank Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden Södertörns högskola Talboks- och punktskriftsbiblioteket Taltidningsnämnden Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas Sökfunktion saknas 37

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007 /99-5 Statliga myndigheter MISSIV DATUM DIARIENR -06-05 /99-5 ERT DATUM -04-19 10/07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006:08 103 33 Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! )

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! ) Myndighetsundersökningen 2011: Centrum för Bilaga: Resultat fördelat på län ( = ja! ) Blekinge län Blekinge tekniska högskola Boverket Kustbevakningen Länsstyrelsen Blekinge län Statens bostadskreditnämnd

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2016-02-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 1/7 Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1 (8) Myndigheternas avrop Affärsverket svenska kraftnät 202100-4284 Ja Frivilligt Allmänna reklamationsnämnden 202100-3625

Läs mer

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning Allmänna reklamationsnämnden Britta Ahnmé Kågerman 84 000 86 100 2,50 Arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson 105 800 109 000 3,02 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg 142 000 145 000 2,11 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen 2014-01-14 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter under departementen A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Apotek

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006 Enheten för analys Anna Enström Järleborg MISSIV DATUM DIARIENR 2007-01-25 2006/431 ERT DATUM ER BETECKNING 2005-12-20 Fi2005/6390 Finansdepartementet Enheten för statlig arbetsgivarpolitik (ESA) 103 33

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2014:80 Utkom från trycket den 25 februari 2014 utfärdad den 13 februari 2014. Regeringen

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga ~~~ ~ G:3 ~~CL' REGERINGEN Regeringsbeslut 1 vid regeringssammantrade 2016-02-04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEiV Ank. 2016 02 15 D/Dnr~~l~

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Arbetstagarnyckeln 2015 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (27) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen Fordonsregistreringsenheten

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Cecilia Rydinger Alin 76 600 82 600 6 000 7,8% Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson 84 300 88 300 4 000 4,7% Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helena Lindberg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Rapport Avgifter 2013. om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45

Rapport Avgifter 2013. om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45 Rapport Avgifter om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn 2014-06-23 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn A AB Svenska Miljöstyrningsrådet Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1 Innehåll Bilaga 1 PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 2 Bilaga 2 Remissinstanser, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 103 Bilaga 3 Byggprocessutredningens lagförslag, Bygg helt enkelt! (SOU

Läs mer

Framtidsjobb för jurister. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb för jurister. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb för jurister Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (26) Datum Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Helena Wessén Transportregisteravdelningen Registerhållningsenheten Transportstyrelsens

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Miljöledning i staten 2013

Miljöledning i staten 2013 NV-09162 En redovisning BESÖK: STOCKHOLM VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00 FAX: 010-698 10 99 E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET:SE INTERNET:WWW.NATURVARDSVERKET.SE

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet; SFS 2002:338 Utkom från trycket den 4 juni 2002 utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

VÄLKOMNA! KUNDTRÄFF 2011 STHLM

VÄLKOMNA! KUNDTRÄFF 2011 STHLM VÄLKOMNA! DET ÄR NI SOM ÄR HÄR IDAG: Alvesta kommun, Aneby kommun, Arboga kommun, Arvika kommun, Bräcke kommun, Cancerfonden, Crane AB, Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Ekerö kommun, Enköpings

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och i statliga myndigheter m.m. där regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2015 Antal och könsfördelning

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 Remiss 2007-12-18 SB2007/8774/EU- KANSLIET Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08-405 31 62 Nina Stubbe Telefon 08-405 31 30 Departementspromemorian Lissabonfördraget

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas

Läs mer

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter *Skatteverket 1(10) KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter Våra webbtexter, liksom alla texter vi producerar för externt bruk på Skatteverket, ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna

Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna Förslag på hur Sverige ska arbeta med de mänskliga rättigheterna Slutbetänkande från Delegationen för mänskliga rättigheter till regeringen Delegationen för mänskliga rättigheter har arbetat med mänskliga

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10)

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Bilaga 7 Justitieombudsmannen, Riksrevisionen, Högsta domstolen, Svea hovrätt Miljööverdomstolen, Nacka tingsrätt Fastighetsdomstolen

Läs mer

Sjukfrånvaro i staten 2015

Sjukfrånvaro i staten 2015 Dnr 2016/48-5 Sjukfrånvaro i staten 2015 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2016-05-04 2016/48-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-12-18 Fi2015/05652/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2004:1011 Utkom från trycket den 30 november 2004 utfärdad den 18 november 2004. Regeringen föreskriver att 1 a,

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Myndigheten för delaktighets analys av delmålen. Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Myndigheten för delaktighets analys av delmålen. Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Myndigheten för delaktighets analys av delmålen Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Myndigheten för delaktighet 2016 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Analysram...

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Remiss REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Socialdepartementet SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna?

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? ALMEDALEN, 3 JULI 2017 Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? Roger Lundegård rolu@implement.se 072-5555 273 Välkommen! AGENDA

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län norrstyrelsen rapport 2009:1 Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2016

Sjukfrånvaron i staten 2016 Sjukfrånvaron i staten 2016 myndigheter och sektorer Dnr 2017/57-5 MISSIV DATUM DIARIENR 2017-05-05 2017/57-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

En liten introduktion till Community på GR-SLI

En liten introduktion till Community på GR-SLI 151112 En liten introduktion till Community på GR-SLI www.grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Välkommen till Community!...4 Om Community...4 Hur du går med...4 Bekanta dig med Community...5 Händelser...5 Grupper

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig CHECKLISTA För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2011

Sjukfrånvaron i staten 2011 Dnr 2012/60-5 Sjukfrånvaron i staten 2011 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-03 2012/60-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-22 S2011/11264/VS (slutligt) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Miljöledning i staten 2011

Miljöledning i staten 2011 NV-03501-12 2012-04-12 Miljöledning i staten 2011 En redovisning BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00

Läs mer

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter ~ -~ --- - REGERINGEN 2014-12-22 Regeri ngsbeslut 12 :N"2014/5377/E:N"T Box 45184 104 30 Stockholm m.fl. Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2009

Sjukfrånvaron i staten 2009 2010/43-5 Sjukfrånvaron i staten 2009 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-06 2010/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete IVA-projektet Innovation för tillväxt Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning

Läs mer

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) tl1r"lt1,~,\ i Remiss REGERING SKANS LI ET 2015-06-26 N"2015/5036/PlJB Näringsdepartementet Lantmäteriet lnk. 2015 07-0 2 'rf:: OnrL... ZcJ5/~1.9.f.t.. Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning

Läs mer

Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag,

Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag, 1 2 Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag, uppbördsverksamhet och transfereringar 3 Vissa typer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt; SFS 2010:1473 Utkom från trycket den 7 december 2010 utfärdad den 18 november 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer