Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser"

Transkript

1 Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har mycket information på sina webbplatser på internet och säger också till medborgarna att de kan hitta information där. De så kallade e-tjänsterna på internet blir allt fler. Med e-tjänster kan medborgarna göra sina ärenden hos myndigheten direkt på internet. Medborgarna slipper att gå till myndigheternas kontor eller fylla i pappersblanketter som de måste skicka in till myndigheten. Men många människor står utanför allt detta. De kan inte använda myndigheternas information och de kan inte använda e-tjänsterna. Stiftelsen.SE vet att 1,5 miljoner svenskar inte använder internet. Många människor i Sverige har också svårt att läsa. De har svårt att använda all den information som finns på många webbplatser, även om de har dator och internet. Det är viktigt att så många som möjligt kan få information från webben. Därför behöver informationen finnas på flera olika sätt. Det ska till exempel finnas information på lättläst svenska. Informationen ska också finnas med uppläsning, på teckenspråk och på flera andra språk. En gång varje år, i fyra år, har Centrum för lättläst undersökt 1

2 svenska myndigheters webbplatser för att se hur många som har information på lättläst svenska. I år visar vår undersökning att 58 procent av myndigheterna saknar lättläst information på sin webbplats. Om det finns lättläst svenska är det ofta för lite information. Vi på Centrum för lättläst gör information begriplig för personer som har svårt att läsa. Vi arbetar för att alla människor ska ha rätt att vara delaktiga i samhället. Ingen människa ska behöva stå utanför samhället bara för att informationen är svår att hitta, läsa och förstå. Årets undersökning visar: Vi har tittat på 228 myndigheters webbplatser. 89 myndigheter har en länk på webbplatsens första sida som leder till någon form av lättläst information. Fler än hälften av Sveriges myndigheter saknar alltså information på lättläst svenska som går att hitta genom en länk på första webbplatsernas startsida. I förra årets undersökning hade 85 av 235 myndigheter en länk på första sidan. Det är alltså ungefär lika många i år som förra året. Lättläst på en egen del av webbplatsen I årets undersökning har vi också räknat hur många av länkarna som leder till ett så kallat lättläst webbrum. Ett lättläst webbrum är en egen del av webbplatsen som bara har information på lättläst svenska. Av de 89 myndigheter som har en länk på första sidan leder 52 till ett så kallat lättläst webbrum. 2

3 Annan lättläst information På myndigheters webbplatser där det inte finns någon länk som leder till lättläst information har vi sökt på ordet lättläst i sökfunktionen. Då har vi hittat lättläst information på 7 webbplatser till. 19 webbplatser saknar sökfunktion och på en webbplats fungerade inte sökfunktionen. Därför har vi inte kunnat söka efter lättläst information på dessa webbplatser. Myndigheter som särskilt ska arbeta med tillgänglighet Regeringen har sagt till 17 myndigheter att de ska skapa bra sätt att följa handikappolitiken fram till år De 17 myndigheterna ska se till att Sverige blir tillgänglig för alla, även personer som har svårt att läsa. 12 av dessa 17 myndigheter har en länk som heter Lättläst på sin startsida. Av dessa leder 10 länkar till ett lättläst webbrum. 7 myndigheter med särskilt ansvar för handikappolitiken saknar alltså ett lättläst webbrum på sin webbplats. Beställa lättläst information I februari skickade vi på Centrum för lättläst några frågor till dessa 17 myndigheter. Vi frågade om de har lättläst information om myndigheten, och om myndigheten informerar om att man kan beställa information på lättläst svenska. Vi frågade också om myndigheten 3

4 har regler för hur de ska ta fram information på lättläst svenska om någon vill ha det. Myndigheternas svar visar att 4 myndigheter saknar information om sin verksamhet på lättläst svenska. Tre av myndigheterna skriver att de håller på att ta fram webbinformation på lättläst svenska. De är Brottsoffermyndigheten, Kammarkollegiet och Transportstyrelsen. Bara 3 av 17 myndigheter har svarat att de informerar om att det går att beställa information på lättläst svenska om någon vill ha det. 9 myndigheter har inga regler för hur de ska ta fram information på lättläst svenska om någon vill ha det. Klarspråk räcker inte Flera av myndigheterna svarar att de arbetar med så kallat klarspråk. Det är mycket viktigt att myndigheterna använder klarspråk. Men de måste också veta att klarspråk inte är begripligt för alla. Många läsare behöver ännu enklare texter. 4

5 Så bra är den lättlästa webbinformation som finns I årets undersökning har vi också tittat på hur informationen ser ut i de 52 lättlästa webbrum som finns på myndigheternas webbplatser. Vi har tittat på de lättlästa texternas innehåll, deras form, deras bilder, och lite grann på deras språk. Innehåll Vi har tittat på hur mycket eller hur lite information det finns. Omkring en fjärdedel av myndigheternas lättlästa webbrum har bara några korta texter om vad myndigheten arbeta med och vem man kan ringa till. Lite fler än hälften, informerar om flera frågor som de arbetar med. Omkring en fjärdedel av myndigheterna skriver något om det mesta som myndigheten arbetar med. Myndigheterna Boverket och CSN har mycket innehåll på lättläst svenska. 5

6 Det lättlästa webbrummet på webbplatsen för Centrala studiestödsnämnden, CSN - Ett annat exempel är Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som hela tiden skriver nya nyheter på lättlästa svenska på sin webbplats. På de lättlästa webbsidorna på SPSM:s webbplats finns det lättlästa nyheter. Form Lättläst form handlar om det ska se luftigt ut och inte finnas en massa saker runt om texten 6

7 som stör och gör det svårt att hitta. Lättlästa textrader ska inte vara för långa och textstycken ska gärna vara korta. Man ska undvika parenteser, citattecken och liknande. I de allra flesta lättlästa webbrum har man gjort formen mer tydlig och luftig än på den ordinarie webben. Men i många lättlästa webbrum är formen ändå fortfarande för rörig. I det lättlästa webbrummet på Åklagarmyndighens webbplats hittar vi ett bra exempel på form. Där har man tagit bort all information runt om. Kvar finns bara länkar till den lättlästa informationen och en spalt med information. Formen i det lättlästa webbrummet på Åklagarmyndighetens webbsida är luftigt och rensat på störande länkar och blänkare runt omkring. Ett annat bra exempel på lättläst form är det lättlästa webbrummet för Statens maritima museer. Här har webbredaktörerna vågat skapa 7

8 ett eget lättläst webbrum som är rensat på annan information. För en person som har lässvårigheter och svårt att koncentrera sig är det lättare att hitta här än på den vanliga webben. Statens maritima museer har en enkel, avskalad och tydlig form i det lättlästa webbrummet. Struktur Lättläst struktur handlar om hur läsaren hittar informationen. Ett lättläst webbrum ska vara enkelt att hitta till, att hitta i men också att hitta ut ur. Det ska vara enkelt att hitta länken till den lättlästa informationen. Vi tycker det är bra att sätta länken högt upp till vänster på webbplatsens startsida. Det gör att länken är lättare att hitta och de flesta lägger också sin länk där. 8

9 Statens energimyndighet har en tydlig Lättläst länk på sin startsida med både LL-symbolen för lättläst och ordet lättläst. Det finns fortfarande problem med strukturen i de lättlästa webbrummen. I flera lättlästa webbrum är det lätt att tappa bort sig. Det kan till exempel bero på att menyraderna från den ordinarie webben finns kvar när besökaren kommer in i det lättlästa webbrummet. Det kan också vara för att menyraden försvinner när man klickar på en länk. Ett av de bättre lösningarna för struktur finns i Boverkets lättlästa webbrum. Menyn med olika länkar är tydlig och man kan se var man är. Besökaren hittar också länkarna under all text. Däremot finns länkarna till den ordinarie webben kvar längst upp. Läsaren har svårt att veta vad som tillhör det lättlästa webbrummet, och vad som inte gör det. 9

10 Boverkets lättlästa webbrum har en tydlig länkstruktur i vänsterspalten. Du ser länkarna både till vänster i menyn, och under textspalten. Några myndigheter har länkar till lättlästa texter i den ordinarie strukturen på webbplatsen. Det går alltså att komma till de lättlästa texterna direkt från en text på den ordinarie webben. Detta är en mycket bra lösning, tycker vi. En del personer med lässvårigheter kan vara vana datoranvändare. Men, det är bra om de lättlästa texterna också finns samlade i ett lättläst webbrum. Myndigheten Centrala studiestödsnämnden, CSN, har både ett lättläst webbrum och länkar till lättlästa texter i den ordinarie versionen. På så sätt kan läsaren hitta de lättlästa texterna på flera sätt. 10

11 På den ordinarie webbplatsen finns länkar till lättlästa versioner av vissa texter. Klickar besökaren på Lättläst länken kommer man till versionen i det lättlästa webbrummet. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, har valt att bara ha lättlästa texter som man hittar från den ordinarie webben. DO har inget lättläst webbrum. Men, på DO:s ordinarie webbplats är det enkelt att hitta och därför också enkelt att hitta de lättlästa texterna. Men det skulle vara bra att ha en länk som heter Lättläst på startsidan med information om att besökaren kan hitta lättläst information. 11

12 I strukturen på den ordinarie webben går det att hitta länkar till lättläst information. När besökaren klickar på Lättläst länken kommer lättläst information fram. Bilder Det finns alldeles för få bilder i myndigheternas lättlästa webbrum. Av de 52 lättlästa webbrum som vi har undersökt, har vi hittat bilder i ungefär

13 Då är det oftast bara en bild eller ett par bilder eller teckningar. Det är viktigt att komma ihåg att text inte är det enda sättet att förklara information. Bilder är mycket viktiga. Men det är viktigt att bilderna säger samma sak som texten. Rörliga bilder och filmer är också bra. Men det är viktigt att bilderna är tydliga och att texten som blir uppläst inte är för svår. Språk Lättläst språk handlar bland annat om att använda rak ordföljd, skriva i aktiv form, och inte använda inskjutna bisatser. Det handlar om att vara konkret istället för generell och abstrakt. Skribenten ska välja vanliga och enkla ord och förklara svåra ord och begrepp som av olika anledningar kan behöva finnas med. Det är också viktigt att det finns ett du-tilltal. Språket ska vara respektfullt, korrekt och absolut inte barnsligt. I den här undersökningen har vi inte gjort någon grundlig genomgång av språket. Men, det finns några webbrum där den lättlästa texten inte är lättläst enligt vår mening, utan påminner mer om klarspråk. En del texter är onödigt svåra. Så gjorde vi undersökningen Vi undersökte 228 myndigheter i mars år Vi hittade myndigheterna hos Statistiska centralbyråns myndighetsregister. Vi har tagit bort myndigheter som har webbsidor som ligger på andra myndigheters webbplatser. 13

14 Det gäller till exempel myndigheter och nämnder som arbetar under Domstolsverket och Kammarkollegiet. Vi har undersökt vilka myndigheter som har en länk som heter Lättläst på webbplatsens första sida. På myndigheters webbplatser där det inte finns någon länk som leder till lättläst information har vi sökt efter lättläst i sökfunktionen. Vi har också tittat på hur många av länkarna som heter Lättläst som leder till ett lättläst webbrum. Ett lättläst webbrum är en egen del av webbplatsen som bara har information på lättläst svenska. I årets undersökning har vi också tittat på hur informationen ser ut i de 52 lättlästa webbrum som finns på myndigheternas webbplatser. 14

15 Hur kan man arbeta med begripliga och lättlästa texter på webben? När man ska arbeta med lättlästa texter ska man skriva texter för de personer som har svårt att läsa eller är otränade läsare. Det betyder att man behöver kunskap om vad som är svårt för läsarna och hitta bra sätt att göra det lättare för dem. Lättläst handlar om att tänka på vad läsaren behöver, vad läsaren är intresserad av och vad läsaren kan. Det handlar om att skriva kort utan att missa viktig information. Det handlar också om hur formen på texten ser ut, hur besökaren hittar informationen och hur bilder och text tillsammans kan göra det enklare att läsa. Lättläst webbrum eller en version för alla? All information ska vara begriplig. Det är vad allt arbete med information handlar om. Därför är det bästa om alla kan läsa all information på webben. Men så ser det inte ut idag. Vi har ännu inte hittat någon som vågar skapa en webbplats där informationen är sådan. Så länge det inte finns tycker vi att man har lättlästa texter bredvid och gärna samlar dem i en egen lättläst avdelning, ett så kallat lättläst webbrum. Ett lättläst webbrum är en egen del på webbplatsen med bara lättlästa texter och länkar. Det finns flera sätt att arbeta med lättläst information på webbplatsen. 15

16 Man kan ha lättlästa texter på den ordinarie webbplatsen eller det kan finnas lättlästa sammanfattningar. Ett sätt är naturligtvis att ha en lättläst version som fungerar för alla. Centrum för lättläst kvalitetssäkrar lättläst webb Eftersom lättlästa webbrum är så olika har Centrum för lättläst börjat att kontrollera lättläst information. Vi vill se till att den lättlästa informationen är bra när det gäller innehåll, språk, struktur, form och bild. Centrum för lättläst har godkänt certifierat tre kommuners webbplatser. De är: Forshaga kommun: Piteå kommun: Borås stad: Därför ska myndigheter ha lättläst information på webben Medborgarna får mycket information och mycket av den informationen finns idag på internet. Idag kan du till exempel deklarera, boka vårdbesök, söka jobb och föräldrapenning på internet. Medborgaren måste själv kunna söka rätt på informationen. Läsaren ska också kunna läsa texten på skärmen och även förstå texten. Många människor i Sverige har svårt att läsa. En undersökning visar att nästan 25 procent av Sveriges vuxna har svårt att läsa. Några studier visar att eleverna i grundskolan läser allt sämre, 16

17 särskilt unga pojkar. Var femte elev i årskurs nio klarar inte att läsa så bra som de ska kunna när de går ut grundskolan. Men alla människor har rätt till information. Språklagen, den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen talar alla om medborgarnas rätt till information. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Centrum för lättläst Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter för människor som har svårt att läsa. Vi ger ut böcker, nyhetstidningen 8 SIDOR och hjälper till att göra samhällsinformation och annan information mer lättläst. För att en demokrati ska fungera måste nyheter, samhällsinformation och litteratur vara tillgänglig för alla. Därför arbetar Centrum för lättläst för alla människors rätt till information och litteratur utifrån deras egna förutsättningar. Läs mer på 17

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Webben är idag en av de viktigaste platserna för mötet mellan medborgare och myndighet. Myndigheterna satsar mycket

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst

Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst Utredningens uppdrag Regeringen har bett en utredare undersöka vad staten gör för lättläst svenska idag. Utredningen ska hjälpa regeringen att besluta

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Teckenspråkig information på myndigheters webbplatser

Teckenspråkig information på myndigheters webbplatser Teckenspråkig information på myndigheters webbplatser Utarbetad av Sebastian Embacher 2017-03-08 Innehåll Sammanfattning 3 Flerspråkig webbtillgänglighet 3 Uppföljande undersökning 3 Resultat 4 Referenser

Läs mer

Lättläst är en del av tillgängligheten

Lättläst är en del av tillgängligheten Lättläst är en del av tillgängligheten Maria Österlund 11.12.2018 Lättläst för att alla har rätt till läsning. LL-Center Verkar inom FDUV intresseorganisationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanfattning. Gruppen är nu färdig med sitt arbete och lämnade sitt förslag till regeringen i mars 2002.

Sammanfattning. Gruppen är nu färdig med sitt arbete och lämnade sitt förslag till regeringen i mars 2002. Sammanfattning Bakgrund För två år sedan valde regeringen en särskild grupp som skulle undersöka hur arbetet med webbplatsen SverigeDirekt ska göras i framtiden. Inger Dunér, informationschef vid Riksförsäkringsverket

Läs mer

Sammanfattning. Konventionen började att gälla i Sverige den 14 januari år 2009.

Sammanfattning. Konventionen började att gälla i Sverige den 14 januari år 2009. Sammanfattning Utredning om vilka som ska ha ansvar för att vi följer och arbetar för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning År 2006 sade FN ja till Konventionen om rättigheter

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare

Lättläst sammanfattning av Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare Lättläst sammanfattning av Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, vill ta reda på hur bra Sveriges invånare är på att läsa, och vad de

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. lättläst Stockholm en stad för alla Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. Programmet gäller år 2011 2016 Kommun-fullmäktige beslutade om programmet

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Så här kan föreningar för. personer med funktionsnedsättning arbeta. i kommuner, landsting och regioner. FN-konventionen om rättigheter

Så här kan föreningar för. personer med funktionsnedsättning arbeta. i kommuner, landsting och regioner. FN-konventionen om rättigheter FN-konventionen om rättigheter Så här kan föreningar för personer med funktionsnedsättning arbeta i kommuner, landsting och regioner Det här materialet är till för föreningar. Det handlar om samarbetet

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Hur man använder webbplatsen

Hur man använder webbplatsen Hur man använder webbplatsen Respect 4 Me är en interaktiv webbplats som unga kvinnor kan använda för få hjälp att tänka igenom hur man kan bete sig på ett säkrare sätt i det dagliga livet. www.respect4me.org

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Tillämpad programmering CASE 1: HTML. Ditt namn

Tillämpad programmering CASE 1: HTML. Ditt namn Tillämpad programmering CASE 1: HTML Ditt namn 18 [HTML] Din handledare vill se din skicklighet i att använda HTML-koden. Du ska utveckla en webbplats om ditt intresse, inriktning eller gymnasiearbete.

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Introduktion till mänskliga rättigheter. För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet

Introduktion till mänskliga rättigheter. För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet Introduktion till mänskliga rättigheter För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet H A N D L E D N I N G Det här är en handledning till webbutbildningen Introduktion till mänskliga rättigheter för

Läs mer

Att skriva enkla, begripliga texter. katarina.carlstein.carlsson@mtm.se

Att skriva enkla, begripliga texter. katarina.carlstein.carlsson@mtm.se Att skriva enkla, begripliga texter katarina.carlstein.carlsson@mtm.se 2 1 av 4 vuxna klarar inte av att läsa en nyhetsartikel och sedan återberätta den. 3 Lättläst för vem? Illustration Helena Shutrick

Läs mer

Folkhögskola Användarhandbok

Folkhögskola Användarhandbok Folkhögskola Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2012 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN STUDIETIDER

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Introduktion till mänskliga rättigheter. För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet

Introduktion till mänskliga rättigheter. För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet Introduktion till mänskliga rättigheter För dig som verkar i svensk offentlig verksamhet H A N D L E D N I N G Det här är en handledning till webbutbildningen Introduktion till mänskliga rättigheter för

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Barnpolitiken. Regeringen skrev i sin plan att barnkonventionen är viktig.

Barnpolitiken. Regeringen skrev i sin plan att barnkonventionen är viktig. LÄTTLÄST FAKTABLAD Socialdepartementet nr 6 juni 2002 Barnpolitiken FN har en konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. En konvention är regler som många har kommit överens om. I konventionen

Läs mer

och regionernas nämnder, styrelser och kontor

och regionernas nämnder, styrelser och kontor FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Arbetet i kommunernas, landstingens och regionernas nämnder, styrelser och kontor Ledningen för en kommun, ett landsting eller en region

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många. Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV

Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många. Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV Vad är LL? Standardspråk Standardspråk är den språkform som är gemensam för olika ålders- och yrkesgrupper,

Läs mer

I Linköping är alla delaktiga

I Linköping är alla delaktiga Linköpings funktionshinderpolitiska program Programmet gäller från den 24 januari 2017. Linköpings kommun linkoping.se Innehåll Förord 3 1 Inledning 4 2 FN:s konvention 5 3 I Linköping 6 4 Så ska kommunen

Läs mer

Lättläst (SOU 2013:58) Remiss från Kulturdepartementet

Lättläst (SOU 2013:58) Remiss från Kulturdepartementet PM 2013:13 RVIII (Dnr 001-1537/2013) Lättläst (SOU 2013:58) Remiss från Kulturdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Lättläst (SOU 2013:58)

Läs mer

alla barn och elever ska lyckas i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten

alla barn och elever ska lyckas i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten Tillgänglig utbildninglärmiljöns betydelse för att alla barn och elever ska lyckas i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman GRANNEN av Johan Werkmäster Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel omsorgen eller i Svenska

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Alla vill förstå vad de läser!

Alla vill förstå vad de läser! Alla vill förstå vad de läser! Ester Hedberg Torbjörn Lundgren Sara Rydin Janet Eltebo Kontaktuppgifter på Begripligtext.se Begriplig text tar reda på vad som gör texter: Enkla att läsa Enkla att förstå

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Öppna Företagsportalen. Skriv LexMeeting i sökfältet och tryck på sök eller retur.

Öppna Företagsportalen. Skriv LexMeeting i sökfältet och tryck på sök eller retur. Öppna Företagsportalen. Skriv LexMeeting i sökfältet och tryck på sök eller retur. Klicka på ikonen för att läsa mer och ladda ner. Klicka på installera så börjar appen att hämtas på din ipads startsida.

Läs mer

för en broschyr Så här använder du e-tjänsten för ekonomiskt bistånd Underrubrik 1

för en broschyr Så här använder du e-tjänsten för ekonomiskt bistånd Underrubrik 1 Det Mina här sidor är rubrik för en broschyr Så här använder du e-tjänsten för ekonomiskt bistånd Underrubrik 1 Mina sidor så här gör du Med e-tjänsten för ekonomiskt bistånd Mina sidor kan du snabbt och

Läs mer

Gymnasieskola Användarhandbok

Gymnasieskola Användarhandbok Gymnasieskola Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2012 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN STUDIETIDER

Läs mer

Barnombudsmannen uppdrag, organisation och arbetssätt

Barnombudsmannen uppdrag, organisation och arbetssätt Barnombudsmannen uppdrag, organisation och arbetssätt Statlig myndighet med uppdrag att Företräda barn och unga Driva på genomförandet av barnkonventionen Bevaka efterlevnaden av barnkonventionen Information

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer 2016-10-19 Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Åhlander 2016-08-29 Innehåll 1 Bestäm målgrupper och syfte för webbtexten 5 2 Klarspråk och språkregler 6 2.1 Skriv det viktigaste

Läs mer

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014.

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Nya uppsala.se Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Maria Aulén Thomsson, webbstrateg, Uppsala kommun Nya uppsala.se

Läs mer

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 -

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Familjewebben Information och manual för föräldrar 2012-09-21 Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Innehållsförteckning 1 Logga in i InfoMentor 3 2 Startsidans innehåll... 4 3

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Hur du gör ditt Gilles hemsida - en liten hjälp på vägen

Hur du gör ditt Gilles hemsida - en liten hjälp på vägen Hur du gör ditt Gilles hemsida - en liten hjälp på vägen Sidan 2 - Logga in Sidan 3 - Uppbyggnad av en sida Sidan 4 - Infoga länk Sidan 5 - Infoga bilaga Sidan 6 - Infoga bild Sidan 7-8 Vad betyder knapparna

Läs mer

Skapa Kommunikationswebbplatser i Office 365

Skapa Kommunikationswebbplatser i Office 365 Guide Skapa Kommunikationswebbplatser i Office 365 Innehåll Skapa en Kommunikationswebbplats... 1 Skapa Ny Sida... 3 Redigera Toppmenyn... 6 Redigera en Kommunikationswebbplats... 8 Bjud in Medlemmar...

Läs mer

Rapportera närvaro Lathund för rapportering till LOK Stöd via IdrottOnline-appen.

Rapportera närvaro Lathund för rapportering till LOK Stöd via IdrottOnline-appen. Installera Appen på din smartphone Du kan installera appen från Google Play store för Android och AppStore för iphone. Sök på IdrottOnline så kommer den fram. När du sedan startar upp appen så möts du

Läs mer

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0,

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se

Läs mer

Högskola och universitet Användarhandbok

Högskola och universitet Användarhandbok Högskola och universitet Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2012 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete Likabehandlingsarbete Årlig rapport Mars 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Tove Briell Dnr Bun 2015/123 SAMMANFATTNING Den årliga rapporten om likabehandling är en del av barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Jordbruksverket. Web Service Index 2010 Avrapportering

Jordbruksverket. Web Service Index 2010 Avrapportering Jordbruksverket Web Service Index 2010 Avrapportering Vår bakgrund Webbplats- och intranätundersökningar sen år 2000 Utgångspunkt de verkliga besökarna Unik databas med ett stort antal företag Vår vision

Läs mer

Komvux Användarhandbok

Komvux Användarhandbok Komvux Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2012 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR...

Läs mer

SALA. _. sin :7 201: Motion demokrati på klarspråk

SALA. _. sin :7 201: Motion demokrati på klarspråk SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ::? : c, 31019) KOMMUNSTYRELSEN :3 A N 51,1 >3 :3 Sammantradesdatum 2018-04-05 _. sin :7 201: Dnr 2017/1081-v "-7 57 Motion demokrati på klarspråk INLEDNING. Erik Åberg

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till utbildning, att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad

Läs mer

B känns ny och ger en överblick över många delar av tidningen och får mig att leta mig vidare B

B känns ny och ger en överblick över många delar av tidningen och får mig att leta mig vidare B 2011-11-06 07.49.41 B Bra kontraster. 2011-11-06 11.13.50 A 2011-11-06 23.19.52 A 11.12.39 A 11.16.15 A 11.16.52 A 11.27.11 B 11.27.32 A luftig och stilren, man blir störd när man läser artiklar av att

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman JEFFREY IGE VÄGEN TILL PARALYMPICS av Martin Nauclér Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel

Läs mer

... " 1..?i(flii;' "lil' iiiolnjilfxfgfpjfåjjijvuu. miijopgftlet de Brena _j * " *"" J18 mwanmng. link?..,,. SALA l.,,._.?

...  1..?i(flii;' lil' iiiolnjilfxfgfpjfåjjijvuu. miijopgftlet de Brena _j *  * J18 mwanmng. link?..,,. SALA l.,,._.? ..... " 1..?i(flii;' "lil' iiiolnjilfxfgfpjfåjjijvuu miijopgftlet de Brena _j * " *"" J18 mwanmng link?..,,. SALA l.,,._.? ;aög/lggjgitifiiif Motion om demokrati på klarspråk Klarspl'åk är att skriva med

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Utbildning

Max18skolan årskurs 4-6. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad av något skäl. Genom att reflektera

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredning om specialskolan Svenska staten har specialskolor för barn med dövhet eller hörselnedsättning. Men ny teknik gör att allt fler barn med grav hörselnedsättning

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

Hitta till talböckerna

Hitta till talböckerna MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till talböckerna Om barn med läsnedsättning för föräldrar och lärare Läsa på samma villkor En läsnedsättning kan ha många orsaker. Vanligast är läs- och skrivsvårigheter inklusive

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Uppdaterad Riktlinjer för intranät och extern webbplats

Uppdaterad Riktlinjer för intranät och extern webbplats Uppdaterad 2018-10-01 Riktlinjer för intranät och extern webbplats Innehåll Syfte...3 Intranät...3 Extern webbplats...3 Organisation och ansvar...4 Kvalitetskrav...4 Tillgänglighet...5 Lagar och regler...5

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Guide Hur du anmäler dig till e-utbildning i Utbildningsportalen

Guide Hur du anmäler dig till e-utbildning i Utbildningsportalen Guide för Kontrollmyndigheter- sid 1 (7) Guide Hur du anmäler dig till e-utbildning i Utbildningsportalen Välkommen att gå utbildningar på Livsmedelsverkets Utbildningsportal! För att få tillgång till

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Ekonomi

Max18skolan årskurs 7-9. Ekonomi Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring samhällsviktiga begrepp

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Yttrande om rätten till svenskt teckenspråk/modersmålsundervisning UN/2017:70

Yttrande om rätten till svenskt teckenspråk/modersmålsundervisning UN/2017:70 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-19 Utbildningsnämnden Jenny Lundblad Utbildningsavdelningen Telefon 08 555 01014 71 jenny.lundblad@nykvarn.se Yttrande om rätten till svenskt teckenspråk/modersmålsundervisning

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på

När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på Surfa på nätet När man är ute och surfar på nätet kan det hända att man ibland vill gå tillbaka till en sida man varit på tidigare. Är det första sidan man är på går det naturligtvis inte gå tillbaka till

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Klarspråk ett begripligt offentligt språk

Klarspråk ett begripligt offentligt språk Klarspråk ett begripligt offentligt språk Myndighetsspråksgruppens expertseminarium Helsingfors 7 juni 2013 Eva Olovsson 1 Fyra mål för en nationell språkpolitik (2005) Svenska språket ska vara huvudspråk

Läs mer

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier MTM:S INFORMATIONSSERIE Myndigheten för tillgängliga medier Läsning på lika villkor 2 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER MTM har ett viktigt uppdrag! Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ger människor

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer