Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst"

Transkript

1 Lättläst sammanfattning av Utredningen om Lättläst Utredningens uppdrag Regeringen har bett en utredare undersöka vad staten gör för lättläst svenska idag. Utredningen ska hjälpa regeringen att besluta om vad den ska göra för lättläst i framtiden. Det här har utredaren tänkt på I Sverige är alla människor lika mycket värda. Alla människor har samma rättigheter och ska kunna vara med i samhället och vara med och bestämma. Det gäller också för människor med funktionsnedsättning. Därför har Sverige en funktionshinderspolitik som säger att samhället ska ta bort hinder och stoppa diskriminering. Samhället ska arbeta för att alla människor med funktionsnedsättning kan vara självständiga och bestämma över sina egna liv. Sverige är en demokrati. Det betyder att alla medborgare ska få vara med och bestämma och kunna vara med överallt i samhället. Sverige har lagar för språket som säger att myndigheter ska informera medborgarna på ett enkelt och begripligt sätt. I Sverige finns också lagar som talar om alla elevers rätt till en lika bra utbildning. Alla människor har också rätt att se kultur och vara med och skapa kultur. 1

2 Detta är lättläst svenska Centrum för lättläst säger att en lättläst text ska tänka på vad läsaren kan och klarar av. Texten ska följa en logisk tanke och tidsföljd. Språket ska ha vanliga ord. Den grafiska formen av texten är viktig eftersom den gör det lättare för läsaren att förstå texten. Vem behöver lättläst svenska? Staten ger pengar till Centrum för lättläst genom Kulturdepartementet. Kulturdepartementet har också regler för vad Centrum för lättläst ska göra. Reglerna säger att personer med utvecklingsstörning och vissa andra grupper med lässvårigheter ska få nyheter och böcker. Andra som kan behöva lättläst är: personer med funktionsnedsättningar, barn som håller på att lära sig läsa, personer som har svårt att röra på kroppen, personer som har svårt att se eller höra och invandrare som lär sig svenska. Vem arbetar med lättläst svenska? Centrum för lättläst har ett uppdrag från regeringen att göra lättlästa nyheter och böcker. Det har ingen annan. Men flera myndigheter ska följa funktionshinderspolitiken, och politiken för kultur, språk och utbildning. De är bland andra Myndigheten för tillgängliga medier, Statens kulturråd, Språkrådet, Sveriges Radio, Statens skolverk och Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Handisam som följer funktionshinderspolitiken. 2

3 Det finns också privata företag som ger ut både lättlästa nyheter och lättlästa böcker. Organisationer, folkhögskolor och studieförbund arbetar också med lättläst. Ska staten ge stöd till lättläst? Staten har ett ansvar för att alla som har svårt att läsa ska få texter som de kan läsa och förstå. Statens pengar ska allra mest gå till de läsare som allra mest behöver lättläst. Därför tycker utredningen att staten ska fortsätta med att ge pengar för lättlästa nyheter och böcker. Men utredningen tycker också att pengarna ska användas till andra medier som ny teknik, filmer, inspelade texter och så vidare. Utredningen har valt att dela in läsarna i två grupper. De kallar grupperna för primära och sekundära målgrupper. Primära målgrupper är de läsare som mest behöver lättläst. Sekundära målgrupper är de läsare som inte behöver lättläst lika mycket som de primära målgrupperna. De primära målgrupperna är: Personer med utvecklingsstörning. Personer med andra funktionsnedsättningar som också har mycket svårt att läsa. Personer med demenssjukdom. De sekundära målgrupperna är: Personer som har lite svårt att läsa. Personer som nyligen invandrat till Sverige. Personer som är mycket ovana att läsa. Utredningen tycker att staten har ett större ansvar för de primära målgrupperna. 3

4 För de sekundära målgrupperna finns privata företag som ger ut lättlästa böcker och tidningar. Staten ska bara göra material för de sekundära målgrupperna om ingen annan gör det. Utredningen säger också att de statliga myndigheterna ska ge samhällsinformation som alla kan läsa. Utredningens förslag Statens stöd ska allra först gå till ett nationellt kunskapscentrum och nyhetsinformation, samhällsinformation och litteratur för de primära målgrupperna. Statens stöd till lättläst flyttas till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Statens stöd ska ge information till de primära målgrupperna om vad alla medborgare behöver känna till för att kunna vara med i ett demokratiskt samhälle. Skapa ett nytt nationellt kunskapscentrum Statens stöd till lättläst ska vara ett nationellt kunskapscentrum i MTM. Det nationella kunskapscentrumet ska bli ett stöd för dem som arbetar med lättläst. Det nationella kunskapscentret ska utforma regler för lättläst och samarbeta med andra som arbetar med lättläst både i Sverige och i andra länder. Det nationella kunskapscentret ska också sammanställa forskning och sprida forskning om läsande till exempel. Därför ska det också finnas ett vetenskapligt råd. 4

5 Målgrupper Kunskapscentret ska arbeta för alla som behöver lättläst. Centret ska alltid först tänka på de primära målgrupperna. Men om även andra grupper vill använda det lättlästa materialet får de naturligtvis göra det. Information och marknadsföring av lättläst Det nationella kunskapscentret ska öka kunskapen och sprida kunskap om lättläst material bland annat genom att skapa en databas för allt lättläst material. Brukarråd Det är viktigt att de som använder lättlästa texter får säga vad de tycker. Utredningen föreslår därför att det nationella kunskapscentret ska ha ett brukarråd. Bevaka teknikutvecklingen Ny teknik hjälper svaga läsare. Det kan till exempel vara teknik som läser upp texter. Det nationella kunskapscentret ska bevaka, följa och använda utvecklingen av den nya tekniken. Lättläst nyhetsinformation För personer med utvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning som vill ha en lättläst nyhetstidning finns ingen annan tidning än 8 SIDOR. Det nationella kunskapscentret för lättläst ska därför fortsätta med att ge ut tidningen 8 SIDOR. Tidningen ska bli ännu mer lättläst. 5

6 Lättläst litteratur Det nationella kunskapscentret ska se till att det finns sådana böcker som ingen annan gör. Böckerna ska mest vara för de läsare som finns i de primära målgrupperna. Det nationella kunskapscentret ska även kunna göra böcker för barn och unga i de primära målgrupperna och de sekundära målgrupperna om inte de privata företagen gör böcker för dessa läsare. Lättläst-tjänsten Lättläst-tjänsten arbetar med att göra samhällsinformation lättläst. Lättläst-tjänsten arbetar som ett företag och har lättare att få kunder än andra eftersom den hör till Centrum för lättläst. Utredningen tycker att Lättläst-tjänsten ska bli ett eget privat företag och inte vara med i det nationella kunskapscentret. Lättläst i skolan Centrum för lättläst har haft ett särskilt uppdrag av regeringen. Uppdraget var att se till att det fanns lättlästa böcker och nyheter i skolan. Detta arbeta ska sluta. Samhällsinformation Samhällsinformation måste finnas på lättläst. Handisam är den myndighet som ansvarar för att alla följer funktionshinderspolitiken. Därför ska Handisam också kontrollera att olika myndigheters lättlästa samhällsinformation är bra. 6

7 När ska allt detta ske? Utredningen föreslår att det nationella kunskapscentret för lättläst kan starta 1 januari år Styrelsen för Centrum för lättläst, CFLL, ska arbeta fram till dess. Direktören för CFLL ska få ett arbete som chef för det nationella kunskapscentret för lättläst. Personalen hos CFLL börjar arbeta på MTM. Vad kommer det att kosta? Utredningens viktigaste förslag är att arbetet i Centrum för lättläst, CFLL, ska flytta till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Det betyder att de pengar som CFLL får av regeringen nu istället ska gå till MTM. Förslaget ska inte ge några flera kostnader för staten. Men efter en längre tid kanske 8 SIDOR och LL-förlaget får in mindre pengar när det går bättre för de privata företag som gör samma produkter. Det kostar pengar att flytta CFLL till MTM. Men efter en tid kan det bli billigare eftersom man kan spara pengar på en sammanslagning. Om man kan spara pengar ska de pengarna gå till att göra det nationella kunskapscentret för lättläst bättre. 7

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Barnpolitiken. Regeringen skrev i sin plan att barnkonventionen är viktig.

Barnpolitiken. Regeringen skrev i sin plan att barnkonventionen är viktig. LÄTTLÄST FAKTABLAD Socialdepartementet nr 6 juni 2002 Barnpolitiken FN har en konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. En konvention är regler som många har kommit överens om. I konventionen

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer