Remissvar från Centrum för lättläst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar från Centrum för lättläst"

Transkript

1 Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst glada att en utredning vill undersöka frågan om lättläst. Vi tycker också det är bra att någon undersöker den här frågan nu när medier utvecklas så mycket med den nya tekniken. När Centrum för lättläst nu lämnar in sitt remissvar på utredningen om lättläst har vi allra mest tänkt på vad målgrupperna för lättläst behöver. Vi tycker också det är viktigt att säga att utredningen inte tänkt över hur utredningens förslag ska betalas. Därför får vi svårt att säga vad vi tycker om hela utredningen. Sammanfattning Vi är glada över att utredaren föreslår att namnet Centrum för lättläst ska vara kvar och att vi ska kunna bli ett nationellt kunskapscenter. Vi tycker också att det är bra att det mesta av vårt arbete ska finnas kvar och att förlaget och tidningen kan fortsätta att arbeta. Vi tycker att det är bra att vi ska arbeta mer för läsare som har allra svårast att läsa. Men vi tycker inte att staten ska sluta ta ansvar för andra läsare med lässvårigheter. 1

2 Utredningen har valt att dela in läsarna i två grupper. De kallar grupperna för primära och sekundära målgrupper. Primära målgrupper är de läsare som mest behöver lättläst. Sekundära målgrupper är de läsare som inte behöver lättläst lika mycket som de primära målgrupperna. Vi säger ja till dessa delar av förslaget: Att man ska skapa ett nationellt kunskapscenter med namnet Centrum för lättläst. Att information och marknadsföring blir bättre och att samarbetet med biblioteken blir bättre. Att man har ett brukarråd där brukarorganisationer och förmedlare är med och pratar om vad de svaga läsarna behöver. Att vi ska börja använda och följa utvecklingen av ny teknik. Att myndigheten Handisam ska kontrollera att myndigheterna har samhällsinformation på lättläst svenska. Denna del av förslaget är vi osäkra på: Vi vill skicka tillbaka denna del av förslaget och vill att man ska utreda det mer: Att statens stöd till lättläst förs över till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Utredaren ser problem med det sätt Centrum för lättläst arbetar på idag. Därför föreslår utredaren att vårt arbete ska flytta till myndigheten MTM. Men vi tror inte att problemen blir lösta för att vi blir en myndighet. Vi tror istället att det skapar andra problem om vi blir en myndighet. 2

3 8 Sidor är en oberoende nyhetstidning och LL-förlaget är ett oberoende bokförlag. De bestämmer själva vad som ska stå i tidningen och vilka böcker de ska ge ut. Tidningen och bokförlaget är den största delen av Centrum för lättlästs arbete. Många läsare litar på nyhetstidningen och bokförlaget om en myndighet ger ut tidningen och böckerna. Det blir svårt för tidningen och bokförlaget att fortsätta vara oberoende. Vi tycker inte heller att utredaren funderat tillräckligt mycket på andra rätt som staten kan organisera sitt stöd för lättläst i framtiden. Ett sätt är att skapa ett aktiebolag på samma sätt som SR, SVT och UR. SR är Sveriges Radio, SVT är Sveriges Television och UR är Utbildningsradion. Vi säger nej till dessa delar av förslaget: Dessa förslag säger vi nej till eftersom utredningen inte funderat över vad som kan hända om de förslagen blir verklighet: Att det nationella kunskapscentret bara ska arbeta för de så kallade primära målgrupperna. Att tidningen 8 Sidor ska skriva mer för de så kallade primära målgrupperna. Att förlaget bara ska göra böcker till de sekundära målgrupperna om inget annat bokförlag gör det. Att Centrum för lättläst ska sluta med att se till att det finns lättlästa nyheter och böcker i skolorna. Utredaren har inte alls tänkt på vad dessa förändringar kommer att kosta. Hade utredaren tänkt på det hade utredningen inte kunna lämna dessa förslag utan att säga att staten måste betala mycket mer pengar. Vi på Centrum för lättläst har därför själva räknat på vad dessa förändringar kommer att kosta. Vi har räknat ut att staten måste betala mellan 7,3 och 9,0 miljoner kronor mer varje år 3

4 om utredarens förslag blir verkliga. Förslagen skulle alltså inte betyda att staten sparar pengar. Tvärtom betyder förslagen att staten måste betalar mer statligt pengar än i dag. Utredaren har inte räknat med att hälften av det arbete som sker i dag på Centrum för lättläst betalas med pengar som kommer in från försäljning till de läsare som utredaren föreslår att vi ska sluta sälja till, alltså de sekundära målgrupperna och till skolan. Utredaren har inte heller tänkt på att Centrum för lättläst arbetar i två branscher som det är svårt för just nu: bokförlag och nyhetstidning. Utredaren har inte heller räknat på hur de privata bokföretagen klarar sig genom att sälja böcker men också genom att få statligt stöd från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utredaren vill hjälpa de svagaste läsarna. Men Centrum för lättlästs egen undersökning visar att förslagen inte hjälper de svagaste läsarna. Utredarens förslag leder istället till att det blir sämre för alla som idag använder lättläst. Förslaget om att dela in målgruppen i en primär och en sekundär målgrupp går emot tankarna om att inkludering och tillgängliggörande. Inkludering betyder att alla ska få vara med i samhället. Tillgängliggörande betyder att samhället ska arbeta för att alla ska få vara med i samhället på samma villkor. Genom att dela in läsarna i primära och sekunda målgrupper följer inte utredningen regeringens funktionshinderpolitik. Funktionshinderspolitiken ska inkludera personer med funktionsnedsättningar i samhället. Utredaren föreslår istället särskilda lösningar för personer med funktionsnedsättning. Utredaren föreslår att Lättläst-tjänsten ska försvinna från Centrum för lättläst. Vi förstår det eftersom Lättläst-tjänsten inte finns med i Centrum för lättlästs riktlinjer från regeringen idag. Men Lättlästtjänsten är den enda avdelning inom Centrum för lättläst som arbetar med lättläst samhällsinformation. 4

5 Ett sätt att lösa det skulle kunna vara att ge ut lättläst samhällsinformation, utan tjäna pengar på det. Utredningen har inte räknat på vad kostnaderna skulle bli för samhället om målgrupperna för lättläst blir färre. Om inte nyanlända personer får lättlästa nyheter, böcker och samhällsinformation kan det leda till att de inte kommer in i samhället. Så kan det också bli för lässvaga ungdomar som hamnar utanför samhället. Den internationella PIAAC-studien visar att det finns ett samband mellan låg läsförmåga och att inte vara med i arbetslivet och i samhället. Utredaren har haft kort tid på sig att göra sin utredning. Det märker vi på förslagen. Utredningen handlar mest om hur vår organisation ska vara så att det passar bäst för staten. Men ingen verkar ha tänkt på vad läsarna behöver eller hur man bäst når läsarna. Vi vill också vara tydliga med att frågan om lättläst inte bara är en kulturfråga som hör hemma på Kulturdepartementet. Tillgänglighetspolitiken gäller för många områden i samhället som demokrati, integration, arbetsmarknad och utbildning. 5

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer