Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering"

Transkript

1 Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande och införlivande av arkiv och handlingar, återlämnande av handlingar samt arkivbildning; beslutade den 21 oktober Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 och 12 första stycket arkivförordningen (1991:446) att de föreskrifter som anges i bilagan ska upphöra att gälla (dnr RA /3214). Denna författning träder i kraft den 1 januari Tomas Lidman Per Jansson Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725). I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.

2 1(8) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1994:31) den 13 juni 1994 om överlämnande av handlingar från myndigheter inom den lokala polisorganisationen som har upphört / upphör till den lokala och regionala polisorganisationens nya myndigheter och om arkivbildning inom den lokala och regionala polisorganisationen. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:19) den 20 mars 1995 om överlämnande av handlingar från Landsarkivet i Göteborg till Värmlands Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:65) den 17 november 1995 om överlämnande till Boverket av handlingar ur länsbostadsnämndernas arkiv, förvarade hos länsstyrelserna och handlingar ur länsstyrelsens på Gotland Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:18) den 4 mars 1996 om överlämnande av handlingar mellan kriminalvårdens myndigheter. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:59) den 25 augusti 1997 om överlämnande av handlingar från länsstyrelser till vissa regionala museer / länsmuseer. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:70) den 8 oktober 1997 om överlämnande från Karolinska institutet till Riksarkivet. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:93) den 15 december 1997 om överlämnande av handlingar från länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus, Älvsborgs respektive Skaraborgs län till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:95) den 15 december 1997 om överlämnande av handlingar från länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne respektive Västra Götalands län till regionala självstyrelseorgan. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:14) den 23 februari 1998 om överlämnande och införlivande av handlingar från Skattemyndigheterna i Kristianstads och Malmöhus län till Skattemyndigheten i Skåne län. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:20) den 23 mars 1998 om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:105) om överlämnande av handlingar från polismyndigheter till Ekobrottsmyndigheten, och om arkivbildning vid dessa myndigheter. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:52) den 16 november 1998 om överlämnande och införlivande av handlingar från Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) till Statens energimyndighet. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:53) den 14 december 1998 om överlämnande av handlingar från skattemyndigheterna i Skaraborgs, Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län till Skattemyndigheten i Västra Götalands län. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:55) den 14 december 1998 om överlämnande av handlingar från Skattemyndigheten i Skaraborgs län härrörande från Habo och Mullsjö kommuner till Skattemyndigheten i Jönköpings län. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:59) den 11 december 1998 om återlämnande av handlingar från Landsarkivet i Göteborg till Skogsvårdsstyrelsen Västra Götaland. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1999:8) den 24 februari 1999 om överlämnande och införlivande av handlingar från Nämnden för statliga förnyelsefonder till Statens kvalitets-

3 2(8) och kompetensråd. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1999:18) den 30 april 1999 om överlämnande av handlingar från Luftfartsverket till Fortifikationsverket och om införlivande i Fortifikationsverkets Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1999:20) den 20 maj 1999 om överlämnande av handlingar från Statens fastighetsverk (SFV) till Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB (KSAB). Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1999:22) den 16 juni 1999 om gallring och återlämnande hos Stiftelsen för vård- och allergiforskning. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1999:27) den 18 juni 1999 om överlämnande och införlivande av handlingar från de allmänna försäkringskassorna i Malmöhus län och Kristianstads län till Skåne läns allmänna försäkringskassa, samt Riksarkivets beslut om gallring hos Skåne läns allmänna försäkringskassa. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1999:32) den 23 juni 1999 om överlämnande och införlivande av enheten Svenskt visarkivs handlingar från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1999:41) den 9 augusti 1999 om överlämnande av handlingar från Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden till Statens jordbruksverk. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1999:45) den 14 september 1999 om överlämnande och införlivande av handlingar från Kommittén för distansutbildningscentrum och Organisationskommittén för distansutbildningsmyndighet i Härnösand till Distansutbildningsmyndigheten. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2000:10) den 25 februari 2000 om överlämnande av handlingar mellan försäkringskassor. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2000:12) den 25 februari 2000 om överlämnande av handlingar från Arbetslivsinstitutet till Karolinska Institutet och om införlivande i Karolinska Institutets Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2000:15) den 7 mars 2000 om överlämnande och införlivande av handlingar från Kriminalvårdens regionmyndigheter till Kriminalvårdsstyrelsen. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2000:18) den 22 mars 2000 om överlämnande och införlivande av handlingar från Utredningen om rikstrafiken samt Delegationen för inköp av viss kollektivtrafik till Rikstrafiken. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2000:50) den 13 december 2000 om överlämnande från Högskoleverket till Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2000:51) den 18 december 2000 om överlämnande från Internationella programkontoret för utbildningsområdet till Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.

4 3(8) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:3) den 11 januari 2001 om överlämnande av handlingar från Lärarhögskolan i Stockholm till Skolverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:4) den 15 januari 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Kommunikationsforskningsberedningen till Verket för innovationssystem. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:5) den 15 januari 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Närings- och teknikutvecklingsverket till Verket för innovationssystem och Institutet för tillväxtpolitiska studier. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:6) den 15 januari 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Statens institut för regionalforskning till Institutet för tillväxtpolitiska studier. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:13) den 2 februari 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen till Arbetsmiljöverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:14) den 2 februari 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Statens Trygghetsnämnd till Kammarkollegiet. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:32) den 6 augusti 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från inskrivningsmyndigheten om företagshypotek i Malmö domsaga till Patent- och registreringsverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:33) den 6 augusti 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från tingsrätterna till skattemyndigheterna. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:34) den 6 augusti 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från sjöfartsregistret vid Stockholms tingsrätt till Sjöfartsverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:36) den 20 juni 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Alkoholinspektionen till Statens folkhälsoinstitut. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:39) den 14 augusti 2001 om överlämnande av handlingar från Naturvårdsverket till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, (FORMAS) och om införlivande i FORMAS Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:41) den 14 augusti 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Högskoleverket till Vetenskapsrådet. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:44) den 11 september 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Bostadsdomstolen till Svea hovrätt. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:47) den 19 september 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Statens Psykologisk-pedagogiska bibliotek till Stockholms universitet. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:54) den 30 november 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Försäkringskassan Stockholm län till Gotlands läns allmänna försäkringskassa.

5 4(8) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:55) den 30 november 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från Skaraborgs allmänna försäkringskassa, kontoren i Habo och Mullsjö, till Jönköpings läns allmänna försäkringskassa. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2001:61) den 10 december 2001 om överlämnande och införlivande av handlingar från de allmänna försäkringskassorna i Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt Skaraborgs län till Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2002:8) den 1 mars 2002 om överlämnande och införlivande av handlingar från Rådet för arbetslivsforskning till Verket för innovationssystem. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2002:27) den 1 juli 2002 om överlämnande av handlingar från Riksförsäkringsverkets arkiv och införlivande i Läkemedelsförmånsnämndens Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2002:29) den 10 juli 2002 om överlämnande och införlivande av handlingar från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2002:36) den 26 juli 2002 om överlämnande och införlivande av handlingar från Skattemyndigheten i Gävle till Riksskatteverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2002:48) den 12 november 2002 om överlämnande av handlingar från Distansutbildningsmyndighetens arkiv och införlivande med Nationellt centrum för flexibelt lärandes, Högskoleverkets Rådet för högskoleutbildning samt Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommittés Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2002:58) den 17 december 2002 om överlämnande och införlivande av handlingar från Västra Götalands läns allmänna försäkringskassas arkiv till Gotlands läns allmänna försäkringskassas Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:4) den 15 januari 2003 om överlämnande och införlivande av handlingar från Arbetslivsinstitutet (ALI) till Lunds universitet och Högskolan i Gävle. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:5) den 15 januari 2003 om överlämnande och införlivande av handlingar från Delegationen för Energiförsörjning i Sydsverige (DESS) till Statens energimyndighet. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:9) den 4 februari 2003 om överlämnande av handlingar från Övre Norrbygdens vattendomstols och Luleå tingsrätts, vattendomstolen, arkiv och införlivande i Umeå tingsrätts, miljödomstolen, Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:18) den 11 mars 2003 om överlämnande av handlingar från Statens institut för handikappfrågor i skolan, Tomtebodaskolans resurscenter, Ekeskolans resurscenter, Hällsboskolans resurscenter samt Åsbackaskolans resurscenters arkiv och införlivande i Specialpedagogiska institutets Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:47) den 5 september 2003 om överlämnande och införlivande av handlingar från Skattemyndigheten i Gävle till Riksskatteverket.

6 5(8) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:51) den 8 oktober 2003 om överlämnande av handlingar från Statens skolverks arkiv och införlivande i Myndigheten för skolutvecklings Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:66) den 16 december 2003 om överlämnande av handlingar från Centrala Försöksdjursnämndens arkiv och införlivande i Djurskyddsmyndighetens Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:67) den 18 december 2003 om överlämnande av handlingar från Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden (Bostadsdelegationen). Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:9) den 4 februari 2004 om överlämnande och införlivande av handlingar från Riksrevisionsverket till Riksrevisionen. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:10) den 5 februari 2004 om överlämnande av handlingar från Kriminalvårdsmyndigheten Malmö Kirseberg till Kriminalvårdsmyndigheten Malmö Norr. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:11) den 5 februari 2004 om överlämnande av handlingar från Kriminalvårdsmyndigheten Malmö Norr till Kriminalvårdsmyndigheten Malmö Söder. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:18) den 29 mars 2004 om överlämnande av handlingar från lokala kriminalvårdsmyndigheters arkiv och införlivande i Kriminalvårdsstyrelsens Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:35) den 14 maj 2004 om överlämnande och införlivande av handlingar från Nationalmuseum till Statens Konstråd. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:43) den 18 juni 2004 om överlämnande av handlingar från Statens jordbruksverks arkiv och införlivande i Djurskyddsmyndighetens Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:44) den 28 juni 2004 om överlämnande och införlivande av handlingar från Nämnden för statens avtalsförsäkringar till Statens pensionsverk. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:52) den 3 september 2004 om överlämnande av handlingar från Riksförsäkringsverkets och de allmänna försäkringskassornas arkiv och införlivande i Försäkringskassans Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:53) den 3 september 2004 om överlämnande av handlingar från Järnvägsinspektionen till Järnvägsstyrelsen. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2004:81) den 20 december 2004 om överlämnande och införlivande av handlingar från Riksåklagaren och regionala åklagarmyndigheter till Åklagarmyndigheten, samt om gallring vid Åklagarmyndigheten. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:1) den 21 januari 2005 om överlämnande av handlingar från Nämnden för internationella adoptionsfrågor till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor.

7 6(8) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:2) den 21 januari 2005 om överlämnande och införlivande av handlingar från Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) till Verket för innovationssystem (VINNOVA). Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:6) den 21 februari 2005 om överlämnande av handlingar från Statens skolor för vuxna arkiv och införlivande i Nationellt centrum för flexibelt lärandes Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:19) den 28 april 2005 om överlämnande, införlivande och gallring hos Boverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:29) den 3 juni 2005 om överlämnande av handlingar från Statens skola för vuxna Norrköping och införlivande i Nationellt centrum för flexibelt lärande. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:68) den 1 december 2005 om överlämnande av handlingar från Statens växtsortnämnd till Statens jordbruksverk. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:69) den 21 december 2005 om överlämnande av handlingar inom kriminalvårdsområdet. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:72) den 21 december 2005 om överlämnande av handlingar från Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS) till Socialstyrelsen och Myndigheten för handikappolitisk samordning. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:74) den 21 december 2005 om överlämnande av handlingar till Skogsstyrelsen. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:75) den 21 december 2005 om överlämnande av handlingar från Statens bostadsnämnd till Statens bostadskreditnämnd. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:77) den 21 december 2005 om överlämnande av handlingar från Handikappombudsmannen till Myndigheten för handikappolitisk samordning. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2005:78) den 21 december 2005 om överlämnande av handlingar från Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU (EU/FoU-rådet) till Verket för innovationssystem (VINNOVA). Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2006:3) den 18 januari 2006 om överlämnande och införlivande av handlingar från Statskontoret till Verket för förvaltningsutveckling. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2006:6) den 23 januari 2006 om överlämnande av handlingar från Statens kvalitets- och kompetensråd till Verket för förvaltningsutveckling. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2006:27) den 10 mars 2006 om överlämnande och införlivande av handlingar hos hyresnämnder och arrendenämnder. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2006:34) den 7 april 2006 om överlämnande av handlingar från Turistdelegationen till Verket för näringslivsutveckling (NUTEK). Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2006:37) den 18 maj 2006 om överlämnande av handlingar från Statens folkhälsoinstitut till Socialstyrelsen.

8 7(8) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2006:45) den 18 maj 2006 om överlämnande av handlingar från Läkemedelsverket till Statens folkhälsoinstitut. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2006:70) den 30 november 2006 om överlämnande av handlingar från Handelsflottans kultur- och fritidsråd till Sjöfartsverket. Föreskrifter (RA-MS 2007:15) den 15 februari 2007 om upphävande av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:80) om överlämnande av handlingar från Utlänningsnämnden. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:29) den 29 mars 2007 om överlämnande av handlingar till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:32) den 29 mars 2007 om överlämnande av handlingar till Kronofogdemyndigheten. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:33) den 29 mars 2007 om överlämnande av handlingar till Skatteverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:43) den 30 maj 2007 om överlämnande av handlingar från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:46) den 13 juni 2007 om överlämnande av handlingar från Djurskyddsmyndigheten till Statens jordbruksverk. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:47) den 13 juni 2007 om överlämnande av handlingar från Naturvårdsverket till Fiskeriverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:58) den 22 augusti 2007 om överlämnande av handlingar från Integrationsverket till Ungdomsstyrelsen. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:60) den 22 augusti 2007 om överlämnande av handlingar från Integrationsverket till Migrationsverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:61) den 22 augusti 2007 om överlämnande av handlingar från Arbetslivsinstitutet. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:80) den 28 november 2007 om överlämnande av Insättningsgarantinämndens arkiv till Riksgäldskontoret. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:82) den 28 november 2007 om överlämnande av Nämnden för elektronisk förvaltnings arkiv till Verket för förvaltningsutveckling. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:86) den 20 december 2007 om överlämnande av Sifs arbetslöshetskassas arkiv till Tjänstemannaförbundet HTF:s arbetslöshetskassa. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:88) den 20 december 2007 om överlämnande av handlingar till Konkurrensverket. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2008:3) den 18 mars 2008 om överlämnande av handlingar till Stockholms universitet.

9 8(8) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2008:4) den 18 mars 2008 om överlämnande och införlivande av handlingar från Statens energimyndighet till Energimarknadsinspektionen. Riksarkivets föreskrifter RA-MS (2008:10) den 18 mars 2008 om överlämnande av handlingar till Internationella programkontoret. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2008:12) den 18 mars 2008 om överlämnande av handlingar till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2008:20) den 22 maj 2008 om överlämnande av handlingar till Ungdomsstyrelsen. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2008:24) den 22 maj 2008 om överlämnande av handlingar från Kronofogdemyndigheten till Skatteverket.

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007 /99-5 Statliga myndigheter MISSIV DATUM DIARIENR -06-05 /99-5 ERT DATUM -04-19 10/07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006:08 103 33 Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet; SFS 2002:338 Utkom från trycket den 4 juni 2002 utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2014:57 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av myndighetsspecifika föreskrifter om arkivlokaler beslutade den

Läs mer

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1 Innehåll Bilaga 1 PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 2 Bilaga 2 Remissinstanser, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 103 Bilaga 3 Byggprocessutredningens lagförslag, Bygg helt enkelt! (SOU

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2004:1011 Utkom från trycket den 30 november 2004 utfärdad den 18 november 2004. Regeringen föreskriver att 1 a,

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär 2003-2006 (tkr) (operiodiserade inkomster) Finansiär 2003 2004 2005 Maj 05 - Jan Apr 05 Jan Apr Energimynd STATENS ENERGIMY 0 58 974 38 668 33

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2016-02-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Webben är idag en av de viktigaste platserna för mötet mellan medborgare och myndighet. Myndigheterna satsar mycket

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2015:21 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:50 1 ) om gallring hos Skatteverket;

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:51 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; den 2 oktober 2012. Riksarkivet beslutar med stöd

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2013:39 Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos Rättsmedicinalverket; beslutade den 15

Läs mer

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län norrstyrelsen rapport 2009:1 Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66)

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) Remiss 2003-02-11 U 2002/4776 U 2002/4869 Utbildningsdepartementet Skolenheten Mikael Sandström Telefon 08-405 18 65 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen

Läs mer

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 Remiss 2007-12-18 SB2007/8774/EU- KANSLIET Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08-405 31 62 Nina Stubbe Telefon 08-405 31 30 Departementspromemorian Lissabonfördraget

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:37 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring i beskattningsverksamheten hos Skatteverket; beslutade

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10)

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Bilaga 7 Justitieombudsmannen, Riksrevisionen, Högsta domstolen, Svea hovrätt Miljööverdomstolen, Nacka tingsrätt Fastighetsdomstolen

Läs mer

Remiss. Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

Remiss. Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi -------~~~------- REG ER l NGSKANSLIET Remiss 2015-12-04 ~2015/04155/~m Miljö- och energidepartementet Miljömålsenheten Gunilla Blomquist Telefon 08-405 19 52 Kemikalieenheten Erika Nygren Telefon 010-698

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Bilaga 4. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 4. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 4 Statliga myndigheter m.m. Bilaga 4 Statliga myndigheter m.m. Innehållsförteckning Statliga myndigheter m.m...5 3 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2014:80 Utkom från trycket den 25 februari 2014 utfärdad den 13 februari 2014. Regeringen

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2001:37 1(6) Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Länsstyrelsen i Gotlands län; beslutade den 14 augusti 2001.

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 1/7 Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen 2014-01-14 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter under departementen A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Apotek

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Bilaga 5. Lagförslag ur Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter (SOU 2007:60)

Bilaga 5. Lagförslag ur Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter (SOU 2007:60) Innehåll Bilaga 5 Lagförslag ur Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter (SOU 2007:60)... 2 Bilaga 6 Remissinstanser, Klimat- och sårbarhetsutredningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2004:550 Utkom från trycket den 16 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Regeringen föreskriver att 1 a, 1 b och 3

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:6 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden; beslutade den 16

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1 (8) Myndigheternas avrop Affärsverket svenska kraftnät 202100-4284 Ja Frivilligt Allmänna reklamationsnämnden 202100-3625

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:39 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (27) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen Fordonsregistreringsenheten

Läs mer

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) tl1r"lt1,~,\ i Remiss REGERING SKANS LI ET 2015-06-26 N"2015/5036/PlJB Näringsdepartementet Lantmäteriet lnk. 2015 07-0 2 'rf:: OnrL... ZcJ5/~1.9.f.t.. Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Statliga myndigheter 1

Statliga myndigheter 1 Statliga myndigheter 1 A Affärsverket svenska kraftnät Akademien för de fria konsterna Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden Allmänna pensionsfonden Allmänna reklamationsnämnden Ambassader Ansvarsnämnd,

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:45 Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos Migrationsverket; beslutade den 15 oktober

Läs mer

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga Regeringsbeslut III 5 REGERINGEN 2016-02-25 N2016/01642/EF Näringsdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm EKONOMiSTYRNINGSVERKEr Inkom Uppdrag att följa de statliga myndighetemas

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:52 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Tullverket; beslutade den 22 augusti 2007. Riksarkivet beslutar

Läs mer

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! )

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! ) Myndighetsundersökningen 2011: Centrum för Bilaga: Resultat fördelat på län ( = ja! ) Blekinge län Blekinge tekniska högskola Boverket Kustbevakningen Länsstyrelsen Blekinge län Statens bostadskreditnämnd

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2013:6) om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden;

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Regeringsbeslut III 4 2016-04-07 Fi2016/01355/SFÖ (delvis) Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga 1 Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(3) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:82 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivering av akter, återlämnande och gallring av handlingar

Läs mer

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga ~~~ ~ G:3 ~~CL' REGERINGEN Regeringsbeslut 1 vid regeringssammantrade 2016-02-04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEiV Ank. 2016 02 15 D/Dnr~~l~

Läs mer

Framtidsjobb för jurister. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb för jurister. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb för jurister Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:42 Riksarkivets föreskrifter om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos Pensionsmyndigheten;

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Dir. 2013:2

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Dir. 2013:2 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Dir. 2013:2 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Myndigheternas IT-rankning

Myndigheternas IT-rankning 21 augusti 2008 Myndigheternas IT-rankning E-förvaltning i myndigheter och kommuner 2008 Sammanfattning Stockholms Handelskammares första undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen hos statliga myndigheter

Läs mer

Remiss N2016/06470/FF. Näringsdepartementet. Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

Remiss N2016/06470/FF. Näringsdepartementet. Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) Remiss REGERINGSKANSLIET 2016-10-28 N2016/06470/FF Näringsdepartementet Enheten för främjande och förenkling Lena Ljungberg Tel. 08-405 14 30 Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Läs mer

M2011/1516/Ma

M2011/1516/Ma Remiss 2011-05-17 M2011/1516/Ma Miljödepartementet Miljöanalysenheten Marie Becker, dep.sekr. Telefon: 08-405 40 71 E-post: marie.becker@environment.ministry.se Miljömålsberedningens betänkande Etappmål

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2011:64 Omtryck Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:50) om gallring hos Skatteverket;

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn 2014-06-23 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn A AB Svenska Miljöstyrningsrådet Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Cecilia Rydinger Alin 76 600 82 600 6 000 7,8% Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson 84 300 88 300 4 000 4,7% Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helena Lindberg

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Remiss REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Socialdepartementet SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer