Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering"

Transkript

1 Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande och införlivande av arkiv samt arkivbildning; beslutade den 25 februari Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 och 12 arkivförordningen (1991:446) att de föreskrifter som anges i bilagan, i den mån de fortfarande gäller, skall upphöra att gälla. (Dnr RA /835.) Denna författning träder i kraft omedelbart. Claes Gränström Jörgen van der Stad Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i ensärskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725, med ändring 1991:1203). I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.

2 1(19) Bilaga till RA-MS 2000:9 Riksarkivets gallringsbeslut den 26 februari 1962, nr 7, Provinsialläkarnas arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 18 april 1962, nr 9, Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 10 november 1962, nr 29, Väg- och vattenbyggnadsverkets depåverkstäder Riksarkivets gallringsbeslut den 10 november 1962, nr 30, Väg- och vattenbyggnadsverkets centralförråd Riksarkivets gallringsbeslut den 14 november 1962, nr 31, Länsläkarnas (förste provinsialläkarnas) arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 15 november 1962, nr 33, Karolinska Sjukhusets arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 9 november 1963, nr 35, Vattendomstolarnas arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 20 december 1962, nr 39, Landsarkivens ämbetsarkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 18 februari 1963, nr 47, Kungl. Järnvägsstyrelsens arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 7 juni 1963, nr 58, Åklagare- och polismyndigheter i städer och köpingar (utom landsfiskaler) Riksarkivets gallringsbeslut den 29 november 1963, nr 77, Länsveterinärerna Riksarkivets gallringsbeslut den 29 november 1963 nr 78, Distriktsveterinärerna Riksarkivets gallringsbeslut den 27 december 1963, nr 84, Statens veterinärmedicinska anstalt Riksarkivets gallringsbeslut den 12 maj 1964, nr 93, Kungl. Civilförsvarsstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 17 augusti 1964, nr 100, Polisverket i Stockholm Riksarkivets gallringsbeslut den 5 oktober 1964, nr 105, SJ Centralförvaltningens driftavdelning Riksarkivets gallringsbeslut den 26 oktober 1964, nr 107, Sjömanshusens arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 17 maj 1966, nr 167, Riksrevisionsverkets arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 25 oktober 1967, nr 194, Lokala polisorganisationen (från och med år 1965) Riksarkivets gallringsbeslut den 13 november 1968, nr 218, Skolöverstyrelsens arkiv (fr o m 1 oktober 1964) Riksarkivets gallringsbeslut den 3 mars 1969, nr 227, Kungl skogsstyrelsens arkiv

3 2(19) Bilaga till RA-MS 2000:9 Riksarkivets gallringsbeslut den 19 november 1969, nr 237, Landsfiskalernas arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 27 januari 1970, nr 242, Stadsfogdarnas arkiv (utom Stockholm) Riksarkivets gallringsbeslut den 19 mars, nr 248, Polismyndigheten i Stockholms polisdistrikt Riksarkivets gallringsbeslut den 30 april 1970, nr 253, Krigsarkivet och försvarets civilförvaltning Riksarkivets gallringsbeslut den 9 september 1970, nr 259, Kungl. Kammarkollegiets arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 25 januari 1971, nr 270, Länsstyrelsernas naturvårdssektioners och deras föregångares arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 4 juni 1971, nr 285, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 11 juni 1971, nr 284, Polismyndigheten i Stockholms polisdistrikt Riksarkivets gallringsbeslut den 22 juni 1971, nr 286, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 4 juni 1971, nr 287, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 23 juli 1971, nr 289, Rikets allmänna kartverk Riksarkivets gallringsbeslut den 12 november 1971, nr 296, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 17 november 1971,nr 298, Lokala skattemyndigheters arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 30 december 1971, nr 302, Länsstyrelserna Riksarkivets gallringsbeslut den 30 december 1971, nr 303, Länsstyrelserna Riksarkivets gallringsbeslut den 30 december 1971, nr 304, Länsstyrelserna Riksarkivets gallringsbeslut den 30 december 1971, nr 307, Länsstyrelserna Riksarkivets gallringsbeslut den 11 januari 1972, nr 310, Kronofogdemyndigheten i Stockholm (Stockholms stads indrivningsverk) Riksarkivets gallringsbeslut den 24 februari 1972, nr 316, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 24 februari 1972, nr 317, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 24 februari 1972, nr 318, Länsstyrelsen i Gotlands län

4 3(19) Bilaga till RA-MS 2000:9 Riksarkivets gallringsbeslut den 11 april 1972, nr 321, Handlingar som upprättats vid psykologiska undersökningar Riksarkivets gallringsbeslut den 1 juni 1972, nr 329, Studentskrivningar Riksarkivets gallringsbeslut den 6 juli 1972, nr 333, Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) Riksarkivets gallringsbeslut den 28 juli 1972, nr 338, Kammarrätternas arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 31 juli 1972, nr 339, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 31 juli 1972, nr 340, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 31 juli 1972, nr 341, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 27 september 1972, nr 346, Tingsrätters arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 14 december 1972, nr 348, Socialvårdskonsulenterna Riksarkivets gallringsbeslut den 30 januari 1973, nr 354, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 30 januari 1973, nr 355, Länsstyrelsen i Stockholms län Riksarkivets gallringsbeslut den 30 januari 1973, nr 356, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 20 februari 1973, nr 359, Riksskatteverket Riksarkivets gallringsbeslut den 3 april 1973, nr 367, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 3 april 1973, nr 368, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 3 april 1973, nr 369, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 3 maj 1973, nr 372, Riksskatteverket Riksarkivets gallringsbeslut den 20 juni 1973, nr 378, Kungl Lantbruksstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 5 juli 1973, nr 379, Lantmäteristyrelser Riksarkivets gallringsbeslut den 18 juli 1973, nr 383, Södertälje kanalverk Riksarkivets gallringsbeslut den 31 juli 1973, nr 385, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 31 juli 1973, nr 386, Länsstyrelsen i

5 4(19) Bilaga till RA-MS 2000:9 Riksarkivets gallringsbeslut den 31 juli 1973, nr 387, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 29 augusti 1973, nr 390, Barnavårdskonsulenterna Riksarkivets gallringsbeslut den 5 oktober 1973, nr 394, Televerket Riksarkivets gallringsbeslut den 7 januari 1974, nr 399, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 7 januari 1974, nr 400, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 5 april 1974, nr 411, Realexamensskrivningar Riksarkivets gallringsbeslut den 7 maj 1974, nr 414, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 7 maj, nr 415, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 7 maj 1974, nr 416, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 14 maj 1974, nr 417, Statens vägverks arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 4 juni 1974, nr 420, Landsarkiven Riksarkivets gallringsbeslut den 18 juli 1974, nr 425, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 11 oktober 1974, nr 430, Kammarrätten i Stockholm Riksarkivets gallringsbeslut den 17 oktober 1974, nr 433, Rättshjälpsnämnderna Riksarkivets gallringsbeslut den 11 november 1974, nr 436, Länsskolnämnderna Riksarkivets gallringsbeslut den 16 december 1974, nr 441, Handlingar hörande till UDAC-systemet Riksarkivets gallringsbeslut den 15 januari 1975, nr 445, Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) Riksarkivets gallringsbeslut den 28 januari 1975, nr 447, Veterinärhögskolan. Medicin I Riksarkivets gallringsbeslut den 4 mars 1975, nr 451, Kammarkollegiet Riksarkivets gallringsbeslut den 1 april 1975, nr 454, Arbetsmarknadsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 30 april 1975, nr 460, Lantbruksstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 30 april 1975, nr 463, Lantbruksnämnderna Riksarkivets gallringsbeslut den 12 maj 1975, nr 465, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 12 maj 1975, nr 466, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 22 maj 1975, nr 468, Socialkonsulenterna

6 5(19) Bilaga till RA-MS 2000:9 Riksarkivets gallringsbeslut den 1 juli 1975, nr 471, Vägverket Riksarkivets gallringsbeslut den 4 september 1975, nr 482, Polismyndigheten i Stockholms polisdistrikt Riksarkivets gallringsbeslut den 7 oktober 1975, nr 487, Karolinska sjukhuset Riksarkivets gallringsbeslut den 17 oktober 1975, nr 490, Åklagarmyndigheten i Stockholm Riksarkivets gallringsbeslut den 20 november 1975, nr 498, Länsveterinärernas arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 27 februari 1976, nr 509, Bergmästarna Riksarkivets gallringsbeslut den 11 juni 1976, nr 525, Tryckfrihetsombuden Riksarkivets gallringsbeslut den 12 juli 1976, nr 530, Sjömansregister Riksarkivets gallringsbeslut den 16 juli 1976, nr 531, Bergmästarna Riksarkivets gallringsbeslut den 27 juli 1976, nr 532, Avlöningshandlingar hos civila myndigheter anslutna till försvarets civilförvaltnings (FCF) centrala lönesystem Riksarkivets gallringsbeslut den 17 augusti 1976, nr 535, Arbetsmarknadsverkets arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 5 oktober 1976, nr 543, Domstolsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 1 mars 1977, nr 565, Passmyndigheter enligt passkungörelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 2 december 1977, nr 600, Kommerskollegium Riksarkivets gallringsbeslut den 28 december 1977, nr 603, Statens trafiksäkerhetsverks regionala organisation Riksarkivets gallringsbeslut den 13 januari 1978, nr 606, Lantbruksnämnderna Riksarkivets gallringsbeslut den 19 januari 1978, nr 609, Statens invandrarverk Riksarkivets gallringsbeslut den 20 januari 1978, nr 610, Arbetarskyddsstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 17 februari 1978, nr 617, Riksskatteverkets distriktskontor Riksarkivets gallringsbeslut den 31 mars 1978, nr 624, Statens plantskolenämnd Riksarkivets gallringsbeslut den 12 april 1978, nr 625, Statens trafiksäkerhetsverk Riksarkivets gallringsbeslut den 26 april 1978, nr 627, Postanstalterna Riksarkivets gallringsbeslut den 16 juni 1978, nr 629, Statens vägverks arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 26 juni 1978, nr 631, Länsstyrelsen i

7 6(19) Bilaga till RA-MS 2000:9 Riksarkivets gallringsbeslut den 26 juni 1978, nr 632, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 20 juli 1978, nr 636, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i Stockholms och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 20 juli 1978, nr 637, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 20 juli 1978, nr 638, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 11 september 1978, nr 645, Arbetsmarknadsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 12 september 1978, nr 646, Universitet och högskolor lydande under universitets- och högskoleämbetet Riksarkivets gallringsbeslut den 18 september 1978, nr 647, Statens centrala frökontrollsanstalt och statens utsädeskontroll Riksarkivets gallringsbeslut den 11 oktober 1978, nr 649, Statens invandrarverk Riksarkivets gallringsbeslut den 31 oktober 1978, nr 652, Skogsstyrelsen, skogsvårdsstyrelserna Riksarkivets gallringsbeslut den 18 december 1978, nr 661, Statens utsädeskontroll Riksarkivets gallringsbeslut den 22 december 1978, nr 662, Statens naturvårdsverk Riksarkivets gallringsbeslut den 2 april 1979, nr 676, Väg- och vattenbyggnadsverket och statens vägverk Riksarkivets gallringsbeslut den 2 april 1979, nr 677, Statens vägverk Riksarkivets gallringsbeslut den 3 april 1979, nr 678, Arbetsmarknadsstyrelsens regionkontor för beredskapsarbeten Riksarkivets gallringsbeslut den 11 april 1979, nr 681, Arbetsmarknadsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 8 juni 1979, nr 685, Televerket Riksarkivets gallringsbeslut den 11 juni 1979, nr 687, Konsumentverket Riksarkivets gallringsbeslut den 23 juli 1979, nr 691, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 31 juli 1979, nr 692, Arbetsmarknadsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 11 oktober 1979, nr 695, Lantbruksnämnderna Riksarkivets gallringsbeslut den 11 oktober 1979, nr 696, Lantbruksstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 25 oktober 1979, nr 697, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i Stockholms och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 25 oktober 1979, nr 698, Länsstyrelsen i

8 7(19) Bilaga till RA-MS 2000:9 Riksarkivets gallringsbeslut den 25 oktober 1979, nr 699, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 4 december 1979, nr 705, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Riksarkivets gallringsbeslut den 5 december 1979, nr 706, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 14 januari 1979, nr 714, Arbetsmarknadsstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 12 mars 1980, nr 720, Byggnadsstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 21 maj 1980, nr 729, Statens vägverk Riksarkivets gallringsbeslut den 21 maj 1980, nr 730, Statens vägverk Riksarkivets gallringsbeslut den 10 juli 1980, nr 733, Statens vägverk Riksarkivets gallringsbeslut den 14 juli 1980, nr 734, Länsstyrelserna (utom länsstyrelserna i och Gotlands län) Riksarkivets gallringsbeslut den 14 juli 1980, nr 735, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 14 juli 1980, nr 736, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 22 juli 1980, nr 738, Lantbruksstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 22 juli 1980, nr 739, Lantbruksnämnderna Riksarkivets gallringsbeslut den 9 mars 1981, nr 768, Bergmästarämbetena Riksarkivets gallringsbeslut den 28 december 1981, nr 803, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 28 december 1981, nr 804, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 28 december 1981, nr 806, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 28 december 1981, nr 807, Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 28 januari 1982, nr 813, Arbetsförmedlingarna Riksarkivets gallringsbeslut den 10 maj 1982, nr 825, Statens naturvårdsverk Riksarkivets gallringsbeslut den 28 maj 1982, nr 830, Statens vägverk Riksarkivets gallringsbeslut den 10 juni 1982, nr 833, Kronofogdemyndigheter, tillsynsmyndigheter i konkurs Riksarkivets gallringsbeslut den 17 juni 1982, nr 835, Statens vägverk

9 8(19) Bilaga till RA-MS 2000:9 Riksarkivets gallringsbeslut den 18 juni 1982, nr 836, Domänverket Riksarkivets gallringsbeslut den 3 augusti 1982, nr 840, Länsstyrelsen i Stockholms län Riksarkivets gallringsbeslut den 18 augusti 1982, nr 842, Yrkesinspektionerna i Eskilstuna och Gävle distrikt Riksarkivets gallringsbeslut den 14 september 1982, nr 843, Arbetsmarknadsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 12 oktober 1982, nr 852, Arbetarskyddsstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 4 januari 1983, nr 861, Arbetsmarknadsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 6 april 1983, nr 864, Kronofogdemyndigheterna (anslutna till redovisningssystemet för exekutionsväsendet) samt riksskatteverket Riksarkivets gallringsbeslut den 8 april 1983, nr 877, Generaltullstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 18 april 1983, nr 879, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 3 maj 1983, nr 883, Statens arbetsmarknadsnämnd Riksarkivets gallringsbeslut den 3 maj 1983, nr 884, Statens löne- och pensionsverk Riksarkivets gallringsbeslut den 5 maj 1983, nr 886, Länsarbetsnämnderna Riksarkivets gallringsbeslut den 14 juni 1983, nr 888, Kommerskollegium, statens handelskommission och statens handels- och industrikommission Riksarkivets gallringsbeslut den 13 juni 1983, nr 891, Statens vägverks regionala projekteringskontor Riksarkivets gallringsbeslut den 14 juni 1983, nr 892, Riksrevisionsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 14 juni 1983, nr 893, Centralnämnden för fastighetsdata Riksarkivets gallringsbeslut den 29 juni 1983, nr 896, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 25 juli 1983, nr 898, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 5 juli 1983, nr 899, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 2 september 1983, nr 903, Arbetsmarknadsstyrelsen och Nämnden för vapenfriutbildning Riksarkivets gallringsbeslut den 8 september 1983, nr 907, Arbetsmarknadsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 31 oktober 1983, nr 912, Länsstyrelserna (utom länsstyrelsen i ) Riksarkivets gallringsbeslut den 31 oktober 1983, nr 913, Länsstyrelsen i

10 9(19) Bilaga till RA-MS 2000:9 Riksarkivets gallringsbeslut den 31 oktober 1983, nr 915, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 31 oktober 1983, nr 916, Riksskatteverket Riksarkivets gallringsbeslut den 31 oktober 1983, nr 917, Vägverkets arkiv Riksarkivets gallringsbeslut den 22 november 1983, nr 920, Arbetsmarknadsstyrelsens regionkontor för beredskapsarbeten Riksarkivets gallringsbeslut den 5 december 1983, nr 924, Arbetsmarknadsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 16 december 1983, nr 926, Postverket Riksarkivets gallringsbeslut den 11 januari 1984, nr 930, Länsskolnämnderna Riksarkivets gallringsbeslut den 3 april 1984, nr 932, Riksskatteverket Riksarkivets gallringsbeslut den 24 januari 1984, nr 933, Trafiksäkerhetsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 14 februari 1984, nr 940, Vägverket Riksarkivets gallringsbeslut den 29 februari 1984, nr 943, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 9 maj 1984, nr 957, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI Riksarkivets gallringsbeslut den 4 oktober 1984, nr 970, Stockholms tingsrätt Riksarkivets gallringsbeslut den 15 oktober 1984, nr 974, Länsstyrelserna (utom länsstyrelsen i ) Riksarkivets gallringsbeslut den 6 november 1984, nr 984, Arbetsmarknadsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 3 december 1984, nr 992, Arbetsmarknadsstyrelsens regionkontor Riksarkivets gallringsbeslut den 18 december 1984, nr 999, Länsstyrelserna (utom länsstyrelsen i ) Riksarkivets gallringsbeslut den 18 december 1984, nr 1001, Länsstyrelserna (utom länsstyrelsen i ) Riksarkivets gallringsbeslut den 18 december 1984, nr 1002, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 22 januari 1985, 1985:3, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län Riksarkivets gallringsbeslut den 12 februari 1985, 1985:9, Länsstyrelserna (utom länsstyrelsen i ) Riksarkivets gallringsbeslut den 7 mars 1985, 1985:19, Televerket

11 Bilaga till RA-MS 2000:9 10(19) Riksarkivets gallringsbeslut den 27 mars 1985,1985:24, Lantbruksnämnderna Riksarkivets gallringsbeslut den 29 april 1985, 1985:27, Yrkesinspektionen Riksarkivets gallringsbeslut den 29 april 1985, 1985:32, Yrkesinspektionen Riksarkivets gallringsbeslut den 10 juni 1985, 1985:38, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 23 juli 1985, 1985:48, Besvärsnämnden för rättshjälpen Riksarkivets gallringsbeslut den 30 juli 1985, 1985:51, Länsstyrelsernas organisationsnämnd Riksarkivets gallringsbeslut den 31 juli 1985, 1985:53, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 6 augusti 1985, 1985:55, Sveriges meteorologiska institut (SMHI) Riksarkivets gallringsbeslut den 22 augusti 1985, 1985:60, Statens arbetsgivarverk Riksarkivets gallringsbeslut den 17 december 1985, 1985:63, Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna: Handlingar rörande bidrag till skyddade verkstäder Riksarkivets gallringsbeslut den 17 december 1985, 1985:70, Arbetsförmedlingarna: Handlingar rörande lån efter avslutad arbetsmarknadsutbildning Riksarkivets gallringsbeslut den 17 december 1985, 1985:73, Länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna: Handlingar rörande systemet för adressering av Platsjournalen Riksarkivets gallringsbeslut den 17 december 1985, 1985:75, Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna: handlingar tillhörande ADB-systemet Flyttningshjälpsstatistik Riksarkivets gallringsbeslut den 17 december 1985, 1985:76, Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna: handlingar i systemet för redovisning av beredskapsarbeten (system B) Riksarkivets gallringsbeslut den 17 december 1985, 1985:79, Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna: handlingar rörande bidrag och lån till flyktingar Riksarkivets gallringsbeslut den 17 december 1985, 1985:81, Arbetsförmedlingarna: Handlingar tillhörande ADB-systemet för redovisning och uppföljning av platsanvisningar (system RUP) Riksarkivets gallringsbeslut den 17 december 1985, 1985:83, Länsarbetsnämnderna: Handlingar arkivlagda enligt länsarbetsnämndernas diarie- och dossieplan

12 Bilaga till RA-MS 2000:9 11(19) Riksarkivets gallringsbeslut den 17 december 1985, 1985:84, Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna: handlingar rörande systemet för arbetsmarknadsutbildningsstatistik (system AMU) Riksarkivets gallringsbeslut den 4 november 1985, 1985:95, Konsumentverket Riksarkivets gallringsbeslut den 12 november 1985, 1985:100, Sjöfartsverkets sjöfartsinspektionsdistrikt med föregångare Riksarkivets gallringsbeslut den 19 december 1985, 1985:107, Trafiksäkerhetsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 11 juni 1986, 1986:21 serie A, Domstolsverket Riksarkivets gallringsbeslut den 11 juni 1986, 1986:22 serie A, Notarienämnden, Besvärsnämnden för rättshjälpen, Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Riksarkivets gallringsbeslut den 24 juli 1986, 1986:24 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 28 augusti 1986, 1986:33 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 19 november 1986, 1986:38 serie A, Kronofogdemyndigheterna samt riksskatteverket Riksarkivets gallringsbeslut den 21 november 1986, 1986:50 serie A, Yrkesinspektionen Riksarkivets gallringsbeslut den 15 december 1986, 1986:54 serie A, Samtliga länsstyrelser Riksarkivets gallringsbeslut den 15 december 1986, 1986:55 serie A, Länsstyrelserna (utom länsstyrelsen i ) Riksarkivets gallringsbeslut den 15 december 1986, 1986:56 serie A, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 15 december 1986, 1986:57 serie A, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 15 december 1986, 1986:58 serie A, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 16 december 1986, 1986:60 serie A, Yrkesinspektionen Riksarkivets gallringsbeslut den 15 december 1986, 1986:63 serie A, Länsstyrelserna (utom länsstyrelsen i ) Riksarkivets gallringsbeslut den 19 december 1986, 1986:65 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 16 december 1986, 1986:69 serie A, Televerket

13 Bilaga till RA-MS 2000:9 12(19) Riksarkivets gallringsbeslut den 19 december 1986, 1986:70 serie A, Kommerskollegium Riksarkivets gallringsbeslut den 12 januari 1987, 1987:1 serie A, Länsstyrelserna i Göteborgs o. Bohus län, Blekinge län, Malmöhus län och Värmlands län Riksarkivets gallringsbeslut den 14 januari 1987, 1987:3 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 14 januari 1987, 1987:5 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 27 januari 1987, 1987:9 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 13 april 1987, 1987:28 serie A, Statens arbetsmarknadsnämnd Riksarkivets gallringsbeslut den 1 juli 1987, 1987:36 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 31 augusti 1987, 1987:40 serie A, Statens industriverk Riksarkivets gallringsbeslut den 1 oktober 1987, 1987:43 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 26 oktober 1987, 1987:50 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 16 november 1987, 1987:55 serie A, Statens prisoch kartellnämnd Riksarkivets gallringsbeslut den 15 januari 1988, 1988:2 serie A, Regionstyrelserna för högskolan Riksarkivets gallringsbeslut den 19 januari 1988, 1988:4 serie A, Stockholms datamaskincentral för högre utbildning och forskning Riksarkivets gallringsbeslut den 22 januari 1988, 1988:5 serie A, Skogsvårdsstyrelserna Riksarkivets gallringsbeslut den 12 april 1988, 1988:18 serie A, Statens provningsanstalt Riksarkivets gallringsbeslut den 20 juni 1988, 1988:25 serie A, Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) Riksarkivets gallringsbeslut den 19 september 1988, 1988:40 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 21 september 1988, 1988:41 serie A, Statistiska centralbyrån

14 Bilaga till RA-MS 2000:9 13(19) Riksarkivets gallringsbeslut den 4 oktober 1988, 1988:43 serie A, Länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna Riksarkivets gallringsbeslut den 20 mars 1989, 1989:11 serie A, Byggnadsstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 5 april 1989, 1989:13 serie A, Transportrådet Riksarkivets gallringsbeslut den 12 april 1989, 1989:14 serie A, Lantbruksstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 12 april 1989, 1989:17 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 26 juni 1989, 1989:28 serie A, Länsstyrelser med en arkivbildare (utom länsstyrelsen i Norrbottens län) Riksarkivets gallringsbeslut den 26 juni 1989, 1989:29 serie A, Länsstyrelsen i Norrbottens län Riksarkivets gallringsbeslut den 14 juli 1989, 1989:34 serie A, Byggnadsstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 28 juli 1989, 1989:35 serie A, Domkapitel Riksarkivets gallringsbeslut den 1 augusti 1989, 1989:38 serie A, Länsrätterna i Stockholms, Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län Riksarkivets gallringsbeslut den 6 november 1989, 1989:44 serie A, Televerket Riksarkivets gallringsbeslut den 21 november 1989, 1989:46 serie A, Statens vattenfallsverk Riksarkivets gallringsbeslut den 14 december 1989, 1989:50 serie A, Länsstyrelsen i Norrbottens län Riksarkivets gallringsbeslut den 14 december 1989, 1989:51 serie A, Länsstyrelser med en arkivbildare (utom länsstyrelsen i Norrbottens län) Riksarkivets gallringsbeslut den 14 december 1989, 1989:53 serie A, Samtliga länsstyrelser (utom länsstyrelsen i ) Riksarkivets gallringsbeslut den 14 december 1989, 1989:54 serie A, Länsstyrelsen i Riksarkivets gallringsbeslut den 15 mars 1990, 1990:6 serie A, Lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi Riksarkivets gallringsbeslut den 23 april 1990, 1990:15 serie A, Lantbruksstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 7 maj 1990, 1990:20 serie A, Arbetsmiljöinstitutet, medicinska enheten Riksarkivets gallringsbeslut den 16 juli 1990, 1990:37 serie A, Statens vattenfallsverk

15 Bilaga till RA-MS 2000:9 14(19) Riksarkivets gallringsbeslut den 26 september 1990, 1990:107 serie A, Länsstyrelserna (utom länsstyrelsen i ) Riksarkivets gallringsbeslut den 28 september 1990, 1990:110 serie A, Vissa myndigheter under försvarsdepartementet Riksarkivets gallringsbeslut den 14 januari 1991, 1991:5 serie A, Överbefälhavaren Riksarkivets gallringsbeslut den 19 februari 1991, 1991:11 serie A, Myndigheter under försvarsdepartementet Riksarkivets gallringsbeslut den 19 mars 1991, 1991:28 serie A, Statistiska centralbyrån Riksarkivets gallringsbeslut den 26 mars 1991, 1991:33 serie A, Statens pris- och konkurrensverk Riksarkivets gallringsbeslut den 27 mars 1991, 1991:36 serie A, Lunds universitet, inst för klinisk samhällsmedicin Riksarkivets gallringsbeslut den 17 april 1991, 1991:42, Chalmers tekniska högskola Riksarkivets gallringsbeslut den 28 maj 1991, 1991:55 serie A, Socialstyrelsen Riksarkivets gallringsbeslut den 29 maj 1991,1991:57 serie A, Universitets- och högskoleämbetet Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1992:10) om gallring hos Statistiska centralbyrån Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1992:30) om gallring hos Statistiska centralbyrån Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1992:32) om gallring hos Statistiska centralbyrån Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1992:40) om gallring hos Sjöfartsverket Riksarkivets beslut (RA-MS 1992:69) om gallring hos Sjösäkerhetsrådet Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1992:76) om gallring hos Byggnadsstyrelsen Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1993:6) om gallring hos Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1993:9) om gallring hos Arbetslivscentrum Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1993:15) om gallring hos Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) Riksarkivets beslut (RA-MS 1993:31) om gallring hos Statistiska centralbyrån Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1993:42) om överlämnande av handlingar från Byggnadsstyrelsen (KBS) till Statens Fastighetsverk och Statens Lokalförsörjningsverk (SLFV)

16 Bilaga till RA-MS 2000:9 15(19) Riksarkivets föreskrifter och beslut (RA-MS 1993:45) om gallring hos Statistiska centralbyrån Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1994:3) om överlämnande av delar av Statens Vattenfallsverks arkiv till Affärsverket Svenska Kraftnät Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1994:21) om överlämnande av handlingar Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1994:22) om överlämnande av handlingar från Brottsförebyggande rådet Riksarkivets föreskrifter och beslut (RA-MS 1994:37) om gallring hos Statistiska centralbyrån Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1994:50) överlämnande av handlingar från länsstyrelser till lokala polismyndigheter Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1994:57) överlämnande av handlingar från kriminalvårdens regionkanslier Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1994:66) om gallring hos Kronofogdemyndigheterna, tillsynsmyndigheterna i konkurs Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1994:67) överlämnande av handlingar från Socialstyrelsen Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:2) om överlämnande av handlingar från Handelsflottans pensionsanstalt till Riksförsäkringsverket Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:5) om överlämnande av handlingar från Handelsflottans pensionsanstalt till Riksförsäkringsverket Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:7) om överlämnande av handlingar från Göteborgs universitet Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:8) om överlämnande av handlingar från Umeå universitet Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:15) om gallring hos Statistiska centralbyrån Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:20) om överlämnande av handlingar från Avvecklingsmyndigheten för statens bakteriologiska laboratorium till Smittskyddsinstitutet Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:21) om gallring och annan arkivhantering hos Verket för högskoleservice Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:33) om överlämnande av upptagningar för ADB till Landsarkivet i Härnösand Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:35) om överlämnande av arkiv och handlingar i pågående ärenden från Försäkringsöverdomstolen till Regeringsrätten

17 Bilaga till RA-MS 2000:9 16(19) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:46) om överlämnande från Rådet för grundläggande högskoleutbildning till Högskoleverket Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:47) om överlämnande från Kanslerämbetet till Högskoleverket Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:48) om överlämnande av arkiv och handlingar från upphörda yrkesinspektionsdistrikt till nybildade distrikt Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:49) om överlämnande av arkiv från Styrelsen för u-landsutbildning (Sandö U-centrum) och Biståndsutbildningsnämnden (BUN) till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:50) om överlämnande av arkiv från Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:51) om överlämnande av arkiv Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:52) om överlämnande av arkiv från Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:53) om överlämnande av arkiv från Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd (SwedeCorp) till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:57) om överlämnande av handlingar från länsstyrelserna till Fastighetsmäklarnämnden Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:73) om överlämnande av handlingar från Patent- och registreringsverket till länsstyrelserna Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1995:74) om överlämnande av arkiv till Statens järnvägar (SJ) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:3) om gallring hos Skattemyndigheten i Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:22) om överlämnande av handlingar från Arbetsmarknadsstyrelsen till Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m. Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:39) om överlämnande av handlingar från regionala och lokala åklagarmyndigheter, som upphör den 30 juni 1996, till de åklagarmyndigheter som bildas den 1 juli 1996, och om arkivbildning vid dessa myndigheter Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:42) om överlämnande av handlingar från Bankstödsnämnden till Insättningsgarantinämnden

18 Bilaga till RA-MS 2000:9 17(19) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:55) om förteckningsplan för Kronofogdemyndigheterna Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:65) om gallring hos skattemyndigheterna Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:66) om överlämnande av handlingar från Riksarkivet till Värmlandsarkiv Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:74) om överlämnande av handlingar från vissa länsstyrelser till Vägverket Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:76) om överlämnande av handlingar från länsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län till Länsstyrelsen i Skåne län Riksarkivets beslut (RA-MS 1996:77) om införlivande av handlingar från länsstyrelsena i Malmöhus och Kristianstads län i Länsstyrelsens i Skåne län arkiv Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:78) om överlämnande av Polismyndighetens i Malmöhus län arkiv till Polismyndigheten i Skåne Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:79) om undantag från gallring hos åklagarmyndigheter Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:81) om överlämnande av handlingar från Lantmäterimyndigheten i Kristianstad län till Lantmäterimyndigheten i Skåne län Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1996:82) om överlämnande av handlingar från länsarbetsnämnderna i Malmöhus och Kristianstads län till länsarbetsnämnden i Skåne län Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:3) om överlämnande av handlingar från de länsindelade kronofogdemyndigheterna till de regionindelade kronofogdemyndigheterna Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:8) om överlämnande av arkiv från Nämnden för utstälnningar av nutida svensk konst i utlandet (NUNSKU) till Statens konstmuseer Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:11) om överlämnande av Utredningens för genomförande av ny organisation i lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. (M 1994:04) arkiv till Lantmäteriverket Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:28) om överlämnande av handlingar från de länsanknutna skogsvårdsstyrelserna till de nybildade regionala skogsvårdsstyrelserna Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:62) om överlämnande av handlingar från Statens fastighetsverk till Regeringskansliet, Utrikesdepartementet Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:75) om överlämnande av handlingar från kriminalvårdsanstalter, häkten och frivårdsmyndigheter till de lokala kriminalvårdsmyndigheter som bildas den 1 januari 1998, och om arkivbildning vid dessa myndigheter

19 Bilaga till RA-MS 2000:9 18(19) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:85) om överlämnande av handlingar från Länsstyrelsen i Dalarnas län till Lantmäterimyndigheten i Dalarnas län Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:89) om överlämnande av handlingar från Statsåklagarmyndigheten för speciella mål till Ekobrottsmyndigheten eller annan myndighet inom åklagarväsendet, och om arkivbildning vid dessa myndigheter Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:90) om överlämnande av handlingar av delar av Statens vattenfalls arkiv till Affärsverket Svenska Kraftnät Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:92) om överlämnande av handlingar och register tillkomna hos Länsstyrelsen i Skaraborgs län rörande Habo respektive Mullsjö kommuner från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till Länsstyrelsen i Jönköpings län Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:96) om överlämnande av handlingar från Yrkesinspektionen i Borås till Yrkesinspektionen i Växjö Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:97) om överlämnande av handlingar från Länsarbetsnämnden i Skaraborgs län till Länsarbetsnämnden i Jönköpings län Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:98) om överlämnande av handlingar från länsarbetsnämnderna i Göteborgs och Bohus, Skaraborgs och Älvsborgs län till Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:100) om överlämnande av handlingar från Länsarbetsnämnden i Gotlands län till Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:102) om överlämnande av handlingar från Socialstyrelsen till Statens skolverk och om arkivbildning Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:104) om överlämnande av handlingar från Lantmäterimyndigheten i Skaraborgs län till Lantmäterimyndigheten i Jönköpings län Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:105) om överlämnande av handlingar från polismyndigheter till Ekobrottsmyndigheten, och om arkivbildning vid dessa myndigheter Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:1) om överlämnande av handlingar från Rikspolisstyrelsen till Statens invandrarverk Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:4) om överlämnande av handlingar från Socialstyrelsen till Statistiska centralbyrån och om arkivbildning Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:5) om överlämnande av handlingar från Statistiska centralbyrån till Socialstyrelsen och om arkivbildning Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:9) om överlämnande av handlingar från Teknikvetenskapliga forskningsrådet till Forskningsrådsnämnden Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:27) om överlämnande av handlingar från Statens Invandrarverk till Integrationsverket, och om arkivbildning vid dessa myndigheter

20 Bilaga till RA-MS 2000:9 19(19) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:29) om överlämnande av handlingar från Lunds universitet till Malmö högskola Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:34) om överlämnande och införlivande av allmänna handlingar i samband med överföringen av vissa verksamheter från Riksrevisionsverket respektive Statens löne- och pensionsverk till Ekonomistyrningsverket Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:35) om överlämnande och införlivande av allmänna handlingar i samband med överföringen av viss verksamhet rörande statens betalningssystem från Riksrevisionsverket till Riksgäldskontoret Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:45) om överlämnande och införlivande av handlingar från Riksförsäkringsverket till Gävleborgs läns allmänna försäkringskassa Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:50) om överlämnande och införlivande av handlingar från Organisationskommittén för en ny högskola på Gotland till Högskolan på Gotland Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:58) om överlämnande och införlivande av handlingar mellan Försvarsmakten/Jämtlands flygflottilj och Försvarsmakten/ Jämtlands regemente Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:75) om överlämnande av handlingar från Yrkesinspektionen i Göteborg och Yrkesinspektionen i Borås till Yrkesinspektionen i Göteborg Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:76) om överlämnande av handlingar från Koncessionsnämnden för miljöskydd till Stockholms tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt, Växjö tingsrätt, Östersunds tingsrätt, Umeå tingsrätt och Svea hovrätt

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:51 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; den 2 oktober 2012. Riksarkivet beslutar med stöd

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2014:57 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av myndighetsspecifika föreskrifter om arkivlokaler beslutade den

Läs mer

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007 /99-5 Statliga myndigheter MISSIV DATUM DIARIENR -06-05 /99-5 ERT DATUM -04-19 10/07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006:08 103 33 Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1 Innehåll Bilaga 1 PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 2 Bilaga 2 Remissinstanser, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 103 Bilaga 3 Byggprocessutredningens lagförslag, Bygg helt enkelt! (SOU

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2001:37 1(6) Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Länsstyrelsen i Gotlands län; beslutade den 14 augusti 2001.

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2013:39 Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos Rättsmedicinalverket; beslutade den 15

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2015:21 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:50 1 ) om gallring hos Skatteverket;

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:39 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:37 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring i beskattningsverksamheten hos Skatteverket; beslutade

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:6 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden; beslutade den 16

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Posten AB den 8 september 2014

Inspektion av arkivvården vid Posten AB den 8 september 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Posten AB den 8 september 2014 Närvarande Från Posten AB:, chefsarkivarie, arkivarie Från Riksarkivet: Ian Fallenius 1. Sammanfattning Flera av de verksamheter som nämns

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:41 Riksarkivets föreskrifter om överlämnande och införlivande av handlingar från Smittskyddsinstitutet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2004:1011 Utkom från trycket den 30 november 2004 utfärdad den 18 november 2004. Regeringen föreskriver att 1 a,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet; SFS 2002:338 Utkom från trycket den 4 juni 2002 utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär 2003-2006 (tkr) (operiodiserade inkomster) Finansiär 2003 2004 2005 Maj 05 - Jan Apr 05 Jan Apr Energimynd STATENS ENERGIMY 0 58 974 38 668 33

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 1 (5) Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:17

Regeringens proposition 1997/98:17 Regeringens proposition 1997/98:17 Domstolsfrågor i anledning av den ändrade länsindelningen i västra Sverige Prop. 1997/98:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2004:6 Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1997:21) om gallring hos Arbetsmarknadsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 oktober 2014 arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2013:6) om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden;

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(3) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:82 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivering av akter, återlämnande och gallring av handlingar

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län norrstyrelsen rapport 2009:1 Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:42 Riksarkivets föreskrifter om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos Pensionsmyndigheten;

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:32 Riksarkivets beslut om gallring hos Myndigheten för radio och tv; den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-12-20 DNR 9.3-16638/11 SSA 2011:14 Stockholms hotell- och restaurangskola Att: Hans Kristian Widberg Kopia: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012.

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. Plats: Synskadades Riksförbunds lokaler på Sandsborgsvägen 52 i Enskede Närvarande: Från Synskadades Riksförbund: kanslichef,

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Statliga myndigheters lokaler - uppföljning av lokalhyror och areor.

Statliga myndigheters lokaler - uppföljning av lokalhyror och areor. 1/27 Datum 29-12-3 Rev A 211-1-7 ESV-dnr Handläggare Stefan Gehlin Statliga myndigheters lokaler - uppföljning av lokalhyror och areor. Innehållsförteckning Revidering A... 2 Inledning... 2 Den samlade

Läs mer

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Rikspolisstyrelsen / PVS/ INFO/Sektionen för ärendehantering December 2008 ANVISNINGAR 2 (19) Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA INNEHÅLL

Läs mer

Rapport Avgifter 2013. om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45

Rapport Avgifter 2013. om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45 Rapport Avgifter om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:52 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Tullverket; beslutade den 22 augusti 2007. Riksarkivet beslutar

Läs mer

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund 1 (2) Beslut Datum 2013-05-14 Dnr HLA 23-2013/6110 Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Jämtlands län Riksarkivet

Läs mer

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverkets avdelning Inspektion Nord, distriktet Falun (INF) den 4 juni 2013 Närvarande Från distriktet Falun (INF): administratör verksarkivarie Från Riksarkivet:

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Webben är idag en av de viktigaste platserna för mötet mellan medborgare och myndighet. Myndigheterna satsar mycket

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Förord. Stockholm den 24 februari 1998

Förord. Stockholm den 24 februari 1998 1 Förord Domstolsverket och Riksåklagaren tillsatte för drygt två år sedan, var inom sitt område, projektgrupper för översyn av, bl.a., frågor om gallring av arkiven hos domstolar och åklagarmyndigheter.

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Rapport 1(11) Kulturdepartementet Stockholm

Rapport 1(11) Kulturdepartementet Stockholm Rapport 1(11) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Förvaringen av överlämnade handlingar Enligt regeringsbeslut den 30 oktober 2014, KU 2014/1779/KA fick Riksarkivet i uppdrag att utreda förvaringen av

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Skatteverket; beslutade den 22 augusti 2007. RA-MS 2007:74 Riksarkivet beslutar

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar (RA-MS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2004:550 Utkom från trycket den 16 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Regeringen föreskriver att 1 a, 1 b och 3

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (27) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen Fordonsregistreringsenheten

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10)

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Bilaga 7 Justitieombudsmannen, Riksrevisionen, Högsta domstolen, Svea hovrätt Miljööverdomstolen, Nacka tingsrätt Fastighetsdomstolen

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:3 1(6) Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1997:63) om förteckningsplan för kyrkliga

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:5 Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1997:65) om gallring hos de kyrkliga församlingarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2007:1213 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Regeringen föreskriver att 1 a,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet; utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1460 Utkom från trycket den 19 december 2014 Omtryck

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2015:5 Riksarkivets föreskrifter om gallring och undantag från gallring hos Arbetsförmedlingen; beslutade

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2011:64 Omtryck Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:50) om gallring hos Skatteverket;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633); SFS 2014:1150 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2013:40 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Smittskyddsinstitutet; beslutade den 15 oktober 2013. Riksarkivet

Läs mer

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971.

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971. 1 (7) Sylvia Karlsson, sylvia.karlsson@dom.se, 0381-384 24 ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:45 Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos Migrationsverket; beslutade den 15 oktober

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser(ram)

Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser(ram) Regeringsbeslut III:2 Utrikesdepartementet 2015-12-17 UD2015/11874/FIM (delvis) UD2015/12264/FIM Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 2:3 och 2:4

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Statens Veterinärmedicinska Anstalt 1911-1982

Statens Veterinärmedicinska Anstalt 1911-1982 1 420397 Statens Veterinärmedicinska Anstalt 1911-1982 SVAs utveckling 1909-1944 År 1897 väcktes i vårt land för första gången tanken på centrala institut för diagnostik och utredningar av sjukdomar hos

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 1(9) Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 Dossierer tillkomna efter den 1 januari 2000 införda med kursiv stil 0 Övergripande och allmänna frågor Kommentar 00 Övergripande, ledning och

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------.

-----------------------------------------------------------------------------. Svensk fårfattningssamling SFS _1980:657 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1980-06-19 Sekretessfårordning (1980:657) I: Justitiedepartementet L6 Omtryck SFS 1994:1030 Ändringar infårda t.o.m. SFS 1996:78

Läs mer