Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering"

Transkript

1 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:6 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden; beslutade den 16 januari Riksarkivet föreskriver med stöd av 16 studiestödsdataförordningen (2009:321) om bevarande och med stöd av 12 första stycket arkivförordningen (1991:446) om gallring hos Centrala studiestödsnämnden (dnr RA /3144). Tillämpning och omfattning 1 Föreskrifterna gäller för Myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN) Arkivbildare: Centrala studiestödsnämnden, studiemedelsnämnder och vuxenutbildningsnämnder : Pappershandlingar, mikrofilm och elektroniska handlingar Tidsomfattning: Från och med år 1964 Bevarande och gallring 2 I 16 första stycket studiestödsdatalagen (2009:287) regleras gallringen av personuppgifter i ett ärende om studiestöd. 3 Handlingar upptagna i bilagan ska undantas från gallring och för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål samt för redovisningsändamål. 4 Gallring och bevarande av personuppgifter enligt 2-3 ska även omfatta uppgifter om avlidna personer. 1. Denna författning träder i kraft den 1 februari Genom denna författning upphävs följande författningar: Serie A Gallringsbeslut 1988:26 Centrala studiestödsnämnden (CSN), Serie A Gallringsbeslut 1988:27 Centrala studiestödsnämnden (CSN) och studiemedelsnämnderna (SMN), Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 1998:42) om gallring hos Centrala studiestödsnämnden, Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2000:17) om gallring hos Centrala studiestödsnämnden och Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725). I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.

2 2(2) Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2011:38) om bevarande hos Centrala studiestödsnämnden. 3. De upphävda föreskrifterna får tillämpas på pappershandlingar tillkomna t.o.m Björn Jordell Britt-Marie Östholm

3 Bilaga: Handlingar som ska angående studiestöd RA-MS 2013:6 1(4) Strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier Pappershandlingar som omfattas av studiestödsdatalagen i studiemedelsnämndernas, vuxenutbildningsnämndernas och delarkiv inom Centrala studiestödsnämndens arkivbildning t.o.m Mikrofilmer för personer som är födda dag 1 eller dag 15 Bokföringsuppgifter Verifikationer Sökregister Sökregister för mikrofilmer för personer födda dag 1 eller dag 15 Sökregister för diarieförda handlingar för diariet FIND IT ( ) Samtliga uppgifter Undantag: Handlingar som får gallras enligt Riksarkivets föreskrifter Serie A Gallringsbeslut 1988:26, Serie A Gallringsbeslut 1988:27, RA-MS 1998:42 och RA-MS 2000:17 Samtliga mikrofilmer som avser in- och utbetalningar samt lånetransaktioner som ökar eller minskar lån eller bidrag, får i tio år efter det räkenskapsår de avser Samtliga register Samtliga register Pappershandlingar Mikrofilm Uppgifter om beviljning av studiehjälp i form av inackorderingstillägg och extra tillägg fr.o.m. höstterminen 2007 Uppgifter om elev och - adress

4 2(4) Beslutsuppgifter - Personnummer för elev, - adress, - period, - stödform, - ärendeklass, - beloppstyp (bidrag), - beslutstyp (beviljat eller avslag), - beslutsgrunder, - tidsperiod för beslutet, - studietakt, - nivå (t.ex. gymnasial), - ev. skolform (t.ex. kommunal vuxenutbildning eller fristående), - beviljat belopp bidrag, - återkrävt belopp, - skolkod, - namn på skola, - utbildningskod, och - namn på utbildning Uppgifter om beviljning av studiemedel Uppgifter om den studerande Beslutsuppgifter och - adress - adress, - period, - stödform, - ärendeklass, - beloppstyp (t.ex. bidrag eller lån), - beslutstyp (beviljat eller avslag), - beslutsgrunder, - tidsperiod för beslutet, - studietakt, - nivå (t.ex. gymnasial), - beviljat belopp bidrag, - beviljat belopp lån, - återkrävt belopp, - skolkod, - namn på skola, - utbildningskod, och - namn på utbildning

5 3(4) Uppgifter om återbetalning eller återkrav Uppgifter om skuldstorlek Uppgifter i betalningsplaner för studiemedel respektive återkrav Aviseringshistorik Övriga låneuppgifter Uppgifter i enskilt nedsättningsbeslut - ingående skuld för året, - typ av lån, - uppgifter om ökad eller minskad skuld pga. inbetalningar (enligt betalningsplan), - extra inbetalningar, - räntor, - avgifter, - avskrivningar, - återkravsskulder, - uppgifter om skulden är konverterad till annan typ av lån pga. överföring, sammanläggning eller ändrade lånevillkor, och - utgående skuld för året - Typ av lån, - ursprunglig årsavgift, - aktuell årsavgift, - beräkningssätt, - händelser som ger ny årsavgift, och - datum för skäl till sådana händelser - Aviseringsår, - aviseringshändelser rörande förfallna belopp, - aviseringsdatum, och - halvår det förfallna beloppet avser - När återbetalningsskyldighet inträffar, - antal återbetalningsår, - slutregleringsdatum, och - slutregleringsorsak - skäl, och - motiv

6 4(4) Uppgifter i enskilt avskrivningsbeslut - skäl, - motiv, och - beslutande skäl Uppgifter från gemensam hantering Generella personuppgifter Tidigare adressuppgifter Uppgifter om utlandsinkomster - adresser, - tid för adresser, och - källa till adresser - Tidigare adresser, - adresser som inte hämtats från Skatteverket, - tid för tidigare adresser, och - källa till tidigare adresser - Uppgivna utlandsinkomster, och - år för utlandsinkomster

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Studiestödet 2009 CSN, april 2010

Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Avgränsningar m.m... 9 2 Studiestödssystemet i korthet...10 3 Övergripande utveckling...11

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Fyll i blanketten direkt på din dator

Fyll i blanketten direkt på din dator Fyll i blanketten direkt på din dator Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Du kan däremot inte skicka in den här på webbplatsen, eftersom den först måste skrivas under. Skriv ut blanketten på

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

Pensionsmyndighetens författningssamling

Pensionsmyndighetens författningssamling Pensionsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-4745 Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd; Utkom från trycket den 23

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Svenska trygghetssystem utomlands

Svenska trygghetssystem utomlands RiR 2008:31 Svenska trygghetssystem utomlands Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och fordringshantering ISBN 978 91 7086 169 7 RiR 2008:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students UF 70 SM 0302 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer