Utbildning och. 16 universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. 16 universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 16 universitetsforskning

2

3 Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Omfattning Utgiftsutvecklingen Utbildningspolitik Omfattning Utgiftsutveckling Mål Politikens inriktning Insatser Insatser inom politikområdet Insatser utanför politikområdet Resultatbedömning för politikområdet utbildning Resultat Analys och slutsatser Revisionens iakttagelser Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Insatser Resultatbedömning Resultat Analys och slutsatser Barn- och ungdomsutbildning Insatser Resultatbedömning Resultat Analys och slutsatser Vuxenutbildning Insatser Resultatbedömning Resultat Analys och slutsatser

4 7 Högskoleverksamhet Insatser Grundutbildning Den grundläggande högskoleutbildningens dimensionering Ökade resurser till den grundläggande högskoleutbildningen Rekryteringsfrämjande åtgärder Nya examina Pedagogisk förnyelse Nätuniversitetet Kompletterande utbildning för utländska akademiker Studenter med funktionshinder i högskolan Naturvetenskap och teknik Fortsatt statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum Lärarutbildning Musiklärarutbildningen i Arvika Samverkan med det omgivande samhället Vårdutbildningar Forskning och forskarutbildning Insatser för ökad internationell rörlighet Resultatbedömning Resultat Examinationsmål Utbildningsuppdraget Samverkan med det omgivande samhället Engångssatsning för doktorander Ett reformerat system för läraranställningar Kvalitet Jämställdhet och genusperspektiv Studentinflytande Studenternas personskadeskydd Nationella resurscentrum i kemi, fysik, teknik och matematik Redovisning av miljöledningsarbetet Internationellt samarbete inom högre utbildning Analys och slutsatser för området högskoleverksamhet Särskilda frågor Anslagsberäkningar Ersättningsbelopp Lokaler Studiestöd Insatser Insatser inom politikområdet Insatser utanför politikområdet Resultatbedömning Resultat Analys och slutsatser Budgetförslag Anslag :1 Statens skolverk :2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg

5 :3 Forskning inom skolväsendet :4 Program för IT i skolan :5 Specialpedagogiska institutet :6 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp :7 Specialskolemyndigheten :8 Särskilda insatser på skolområdet :9 Sameskolstyrelsen :10 Maxtaxa i barnomsorgen m.m :11 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem :12 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola :13 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :14 Nationellt centrum för flexibelt lärande :15 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning :16 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet :17 Bidrag till den särskilda vuxenutbildningsinsatsen :18 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning :19 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning :20 Uppsala universitet: Grundutbildning :21 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :22 Lunds universitet: Grundutbildning :23 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :24 Göteborgs universitet: Grundutbildning :25 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :26 Stockholms universitet: Grundutbildning :27 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :28 Umeå universitet: Grundutbildning :29 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :30 Linköpings universitet: Grundutbildning :31 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :32 Karolinska institutet: Grundutbildning :33 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :34 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning :35 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :36 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning :37 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :38 Karlstads universitet: Grundutbildning :39 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :40 Växjö universitet: Grundutbildning :41 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning :42 Örebro universitet: Grundutbildning :43 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :44 Mitthögskolan: Grundutbildning :45 Mitthögskolan: Forskning och forskarutbildning :46 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning :47 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :48 Malmö högskola: Grundutbildning

6 :49 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning :50 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning :51 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning :52 Mälardalens högskola: Grundutbildning :53 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :54 Danshögskolan: Grundutbildning :55 Dramatiska institutet: Grundutbildning :56 Högskolan i Borås: Grundutbildning :57 Högskolan Dalarna: Grundutbildning :58 Högskolan på Gotland: Grundutbildning :59 Högskolan i Gävle: Grundutbildning :60 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning :61 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning :62 Högskolan i Skövde: Grundutbildning :63 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning :64 Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning :65 Konstfack: Grundutbildning :66 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning :67 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :68 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :69 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning :70 Södertörns högskola: Grundutbildning :71 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :72 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :74 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor m.m :75 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning :76 Universitets och högskolors premier för de statliga avtalsförsäkringarna :77 Högskoleverket :78 Verket för högskoleservice :79 Centrala studiestödsnämnden m.m :80 Överklagandenämnden för studiestöd :81 Internationella programkontoret för utbildningsområdet :82 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet :83 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m :84 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m Förstärkning av utbildning i storstadsregionerna Forskningspolitik Omfattning Utgiftsutveckling Mål Mål för Politikens inriktning Insatser Insatser inom politikområdet Insatser utanför politikområdet Resultatbedömning

7 Stöd till grundläggande forskning Stöd till områdesinriktad forskning Den nya organisationen för forskningsfinansiering Utförande av forskning Forskningsstödjande verksamheter Analys och slutsatser Revisionens iakttagelser Budgetförslag :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation :2 Vetenskapsrådet: Förvaltning :3 Rymdforskning :4 Institutet för rymdfysik :5 Kungl. biblioteket :6 Polarforskningssekretariatet :7 Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU :8 Sunet :9 Särskilda utgifter för forskningsändamål

8 Tabellförteckning Anslagsbelopp Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning Härledning av ramnivån Utgiftsutveckling inom politikområdet Examinationsmål för lärare Utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen Fakta om grundläggande högskoleutbildning Fakta om forskarutbildning Examinationsmål i grundläggande högskoleutbildning Examinationsmål för forskarutbildning Antal helårsstudenter per lärosäte uppdrag och utfall Tilldelat takbelopp 2000 samt utfall Indragning av platser Uppdrag för 2002 i form av riktlinje för antal helårstudenter Högsta antal helårstudenter inom konstnärliga utbildningsområden vid vissa lärosäten Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer Antal studiestödstagare och utbetalade belopp :1 Anslagsutvecklingen för Statens skolverk :1 Härledning av nivån :2 Anslagsutvecklingen för Utveckling av skolväsende och barnsomsorg :2 Härledning av nivån :3 Anslagsutvecklingen för Forskning inom skolväsendet :3 Härledning av nivån :4 Anslagsutvecklingen för Program för IT i skolan :4 Härledning av nivån :5 Anslagsutvecklingen för Specialpedagogiska institutet :5 Offentligrättslig verksamhet :5 Härledning av nivån :6 Anslagsutvecklingen för Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp :6 Offentligrättslig verksamhet :6 Härledning av nivån :7 Anslagsutvecklingen för Specialskolemyndigheten :7 Offentligrättslig verksamhet :7 Härledning av nivån :8 Anslagsutvecklingen för Särskilda insatser på skolområdet :8 Härledning av nivån :9 Anslagsutvecklingen för Sameskolstyrelsen :9 Offentligrättslig verksamhet :9 Härledning av nivån

9 9.25:10 Anslagsutvecklingen för Maxtaxa i barnomsorgen m.m :10 Härledning av nivån :11 Anslagsutvecklingen för Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem :11 Härledning av nivån :12 Anslagsutvecklingen för Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola :12 Härledning av nivån :13 Anslagsutvecklingen för Bidrag till svensk undervisning i utlandet :13 Härledning av nivån :14 Anslagsutveckling för Nationellt centrum för flexibelt lärande :14 Uppdragsverksamhet Härledning av nivån :15 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning :15 Härledning av nivån :16 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet :16 Härledning av nivån :17 Anslagsutveckling för Bidrag till den särskilda vuxenutbildningsinsatsen :17 Härledning av nivån :18 Anslagsutveckling för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning :18 Härledning av nivån :19 Anslagsutveckling för Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning :19 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :19 Härledning av nivån :20 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Uppsala universitet :20 Examinationsmål för grundutbildning :20 Resursfördelning för grundutbildningen :20 Härledning av nivån :21 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet :21 Examinationsmål för forskarutbildningen :21 Resultat, forskning och forskarutbildning :21 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :21 Härledning av nivån :22 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Lunds universitet :22 Examinationsmål för grundutbildning :22 Resursfördelning för grundutbildningen :22 Härledning av nivån :23 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Lund universitet :23 Examinationsmål för forskarutbildningen :23 Resultat, forskning och forskarutbildning :23 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :23 Härledning av nivån :24 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Göteborgs universitet :24 Examinationsmål för grundutbildning :24 Resursfördelning för grundutbildningen :24 Härledning av nivån :25 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Göteborgs universitet

10 9.25:25 Examinationsmål för forskarutbildningen :25 Resultat, forskning och forskarutbildning :25 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :25 Härledning av nivån :26 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Stockholms universitet :26 Examinationsmål för grundutbildning :26 Resursfördelning för grundutbildning :26 Härledning av nivån :27 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Stockholms universitet :27 Examinationsmål för forskarutbildningen :27 Resultat, forskning och forskarutbildning :27 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :27 Härledning av nivån :28 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Umeå universitet :28 Examinationsmål för grundutbildning :28 Resursfördelning för grundutbildningen :28 Härledning av nivån :29 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet :29 Examinationsmål för forskarutbildningen :29 Resultat, forskning och forskarutbildning :29 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :29 Härledning av nivån :30 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Linköpings universitet :30 Examinationsmål för grundutbildning :30 Resursfördelning för grundutbildningen :30 Härledning av nivån :31 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet :31 Examinationsmål för forskarutbildningen :31 Resultat, forskning och forskarutbildning :31 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :31 Härledning av nivån :32 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Karolinska institutet :32 Resursfördelning för grundutbildningen :32 Härledning av nivån :33 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Karolinska institutet :33 Examinationsmål för forskarutbildningen :33 Resultat, forskning och forskarutbildning :33 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :33 Härledning av nivån :34 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :34 Examinationsmål för grundutbildningen :34 Resursfördelning för grundutbildningen :34 Härledning av nivån :35 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :35 Examinationsmål för forskarutbildningen

11 9.25:35 Resultat, forskning och forskarutbildning :35 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :35 Härledning av nivån :36 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Luleå tekniska universitet :36 Examinationsmål för grundutbildning :36 Resursfördelning för grundutbildningen :36 Härledning av nivån :37 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet :37 Examinationsmål för forskarutbildningen :37 Resultat, forskning och forskarutbildning :37 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :37 Härledning av nivån :38 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Karlstads universitet :38 Examinationsmål för grundutbildning :38 Resursfördelning för grundutbildningen :38 Härledning av nivån :39 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Karlstads universitet :39 Examinationsmål för forskarutbildningen :39 Resultat, forskning och forskarutbildning :39 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :39 Härledning av nivån :40 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Växjö universitet :40 Examinationsmål för grundutbildning :40 Resursfördelning för grundutbildningen :40 Härledning av nivån :41 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Växjö universitet :41 Examinationsmål för forskarutbildningen :41 Resultat, forskning och forskarutbildning :41 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :41 Härledning av nivån :42 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Örebro universitet :42 Examinationsmål för grundutbildning :42 Resursfördelning för grundutbildningen :42 Härledning av nivån :43 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Örebro universitet :43 Examinationsmål för forskarutbildningen :43 Resultat, forskning och forskarutbildning :43 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :43 Härledning av nivån :44 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Mitthögskolan :44 Examinationsmål för grundutbildning :44 Resursfördelning för grundutbildningen :44 Härledning av nivån :45 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Mitthögskolan :45 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :45 Härledning av nivån

12 9.25:46 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Blekinge tekniska högskola :46 Examinationsmål för grundutbildning :46 Resursfördelning för grundutbildningen :46 Härledning av nivån :47 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola :47 Examinationsmål för forskarutbildningen :47 Resultat, forskning och forskarutbildning :47 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :47 Härledning av nivån :48 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Malmö högskola :48 Examinationsmål för grundutbildning :48 Resursfördelning för grundutbildningen :48 Härledning av nivån :49 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola :49 Examinationsmål för forskarutbildningen :49 Resultat, forskning och forskarutbildning :49 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :49 Härledning av nivån :50 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Högskolan i Kalmar :50 Examinationsmål för grundutbildning :50 Resursfördelning för grundutbildningen :50 Härledning av nivån :51 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Kalmar :51 Examinationsmål för forskarutbildningen :51 Resultat, forskning och forskarutbildning :51 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :51 Härledning av nivån :52 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Mälardalens högskola :52 Examinationsmål för grundutbildning :52 Resursfördelning för grundutbildningen :52 Härledning av nivån :53 Anslagsutvecklingen för forskning och forskarutbildning vid Mälardalens högskola :53 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :53 Härledning av nivån :54 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Danshögskolan :54 Resursfördelning för grundutbildningen :54 Härledning av nivån :55 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Dramatiska institutet :55 Resursfördelning för grundutbildningen :55 Härledning av nivån :56 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Högskolan i Borås :56 Examinationsmål för grundutbildning :56 Resursfördelning för grundutbildningen :56 Härledning av nivån :57 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Högskolan Dalarna :57 Examinationsmål för grundutbildning :57 Resursfördelning för grundutbildningen

13 9.25:57 Härledning av nivån :58 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Högskolan på Gotland :58 Resursfördelning för grundutbildningen :58 Härledning av nivån :59 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Högskolan i Gävle :59 Examinationsmål för grundutbildning :59 Resursfördelning för grundutbildningen :59 Härledning av nivån :60 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Högskolan i Halmstad :60 Examinationsmål för grundutbildning :60 Resursfördelning för grundutbildningen :60 Härledning av nivån :61 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Högskolan Kristianstad :61 Examinationsmål för grundutbildning :61 Resursfördelning för grundutbildningen :61 Härledning av nivån :62 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Högskolan i Skövde :62 Examinationsmål för grundutbildning :62 Resursfördelning för grundutbildningen :62 Härledning av nivån :63 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla :63 Resursfördelning för grundutbildningen :63 Härledning av nivån :64 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Idrottshögskolan i Stockholm :64 Resursfördelning för grundutbildningen :64 Härledning av nivån :65 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Konstfack :65 Resursfördelning för grundutbildningen :65 Härledning av nivån :66 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Kungl. Konsthögskolan :66 Resursfördelning för grundutbildningen :66 Härledning av nivån :67 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm :67 Resursfördelning för grundutbildningen :67 Härledning av nivån :68 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm :68 Examinationsmål för grundutbildning :68 Resursfördelning för grundutbildningen :68 Härledning av nivån :69 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Operahögskolan i Stockholm :69 Resursfördelning för grundutbildningen :69 Härledning av nivån :70 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Södertörns högskola :70 Examinationsmål för grundutbildning :70 Resursfördelning för grundutbildningen :70 Härledning av nivån

14 9.25:71 Anslagsutvecklingen för grundutbildning vid Teaterhögskolan i Stockholm :71 Resursfördelning för grundutbildningen :71 Härledning av nivån :72 Anslagsutveckling för Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :72 Fördelning på anslagsposter för enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :72 Examinationsmål för grundutbildning :72 Examinationsmål för forskarutbildningen :72 Resultat, forskning och forskarutbildning :72 Examinationsmål för grundutbildning :72 Resultat, forskning och forskarutbildning :72 Härledning av nivån :73 Anslagsutveckling för anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :73 Fördelning på anslagsposter för anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :73 Härledning av nivån :74 Anslagsutveckling för anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor m.m :74 Fördelning på anslagsposter för anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor m.m :74 Härledning av nivån :75 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för klinisk utbildning och forskning :75 Medicinsk utbildning och forskning :75 Odontologisk utbildning och forskning :75 Härledning av nivån :76 Anslagsutveckling för anslaget Universitets och högskolors premier för de statliga avtalsförsäkringarna :76 Härledning av nivån :77 Anslagsutvecklingen för Högskoleverket :77 Fördelning på anslagsposter för Högskoleverket :77 Uppdragsverksamhet :77 Härledning av nivån :78 Anslagsutveckling för Verket för Högskoleverket :78 Uppdragsverksamhet :78 Härledning av nivån :79 Anslagsutveckling för Centrala studiestödsnämnden m.m :79 Offentligrättslig verksamhet :79 Offentligrättslig verksamhet :25:79 Några nyckeltal för CSN:s verksamhet :79 Härledning av nivån :80 Anslagsutveckling för Överklagandenämnden för studiestöd :80 Härledning av nivån :81 Anslagsutvecklingen för Internationella programkontoret för utbildningsområdet :81 Härledning av nivån :82 Anslagsutveckling för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet :82 Härledning av nivån

15 9.25:83 Anslagsutvecklingen för Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m :83 Härledning av nivån :84 Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m :84Härledning av nivån :1 Anslagsutvecklingen för Förstärkning av utbildning i storstadsregionerna :2 Härledning av nivån Utgiftsutveckling inom politikområdet :1 Anslagsutvecklingen för Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation :1 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :1 Fördelning på anslagsposter :1 Härledning av nivån :2 Anslagsutvecklingen för Vetenskapsrådet: Förvaltning :2 Härledning av nivån :3 Anslagsutvecklingen för Rymdforskning :3 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :3 Härledning av nivån :4 Anslagsutvecklingen för Institutet för rymdfysik :4 Härledning av nivån :5 Anslagsutvecklingen för Kungl. biblioteket :5 Härledning av nivån :6 Anslagsutvecklingen för Polarforskningssekretariatet :6 Härledning av nivån :7 Anslagsutvecklingen för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU :7 Härledning av nivån :8 Anslagsutvecklingen för Sunet :8 Uppdragsverksamhet :8 Härledning av nivån :9 Anslagsutvecklingen för Särskilda utgifter för forskningsändamål :9 Fördelning på anslagsposter :9 Härledning av nivån

16 Diagramförteckning 3.1 Offentliga och privata medel för utbildning i procent av BNP, år 1990, 1995 och 1998, jämförelse mellan Sverige, Norden, EU, USA och OECD (Källa: OECD) Andel av befolkningen i åldern år som har högskoleutbildning respektive utbildning motsvarande högst grundskolenivå, år 1995 och 1999, jämförelse mellan Sverige, Norden, EU, USA och OECD (Källa: OECD) Läs- och problemlösningsförmåga bland högskoleutbildade respektive personer med högst grundskoleutbildning, åldersgruppen år, jämförelse mellan Sverige, Norden, EU, USA och OECD (Källa: OECD) Genomsnittlig rangordningsposition enligt nio olika indikatorer om livslångt lärande bland OECD-länder år 1999 (Källa: OECD) Kunskaper om demokrati och samhälle bland åringar samt deras förmåga att förstå och tolka problemställningar om detta, jämförelse mellan Sverige, Norden, EU och totalt i 28 länder (Källa: IEA, Civic Education Study, 2001) Antal elever per lärare (heltidsekvivalenter) inom grundskolans senare år och gymnasieskolenivån, år 1995, 1998 och 1999, jämförelse mellan Sverige, Norden, EU, USA och OECD (Källa: OECD) Andel av lärarna som är yngre än 50 år inom grundskolan tidigare respektive senare år, 1995 och 1999, jämförelse mellan Sverige, Norden, EU, USA och OECD (Källa: OECD) Andel kvinnor bland lärare på olika utbildningsnivåer, år 1999, jämförelse mellan Sverige, Norden, EU och OECD (Källa: OECD) Antal deltagare i högskoleutbildning, procentuell förändring mellan 1995 och 1999, jämförelse mellan Sverige, Finland, Danmark, Norden, EU och OECD (Källa: OECD) Andel högskoleutbildade totalt på arbetsmarknaden respektive inom tillverkningsindustrin, år 1995 och 1999, jämförelse mellan Sverige, Norden, USA och genomsnittligt i fem EU-länder (Källa: SCB-enkät 1996 och 2000) Antal examinerade från minst treåriga högskoleutbildning inom naturvetenskap och teknik per i arbetskraften i åldern år, 1992, 1996 och 1999, jämförelse mellan Sverige, Norden, EU, USA och OECD (Källa: OECD) Andel arbetslösa bland personer i åldern år med högskole- respektive högst grundskoleutbildning, år 1996 och 1999, jämförelse mellan Sverige, Norden, EU, USA och OECD (Källa: OECD)

17 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen 1. godkänner vad regeringen förordar om huvudmannaskapet för musiklärarutbildningen i Arvika (avsnitt ), 2. bemyndigar regeringen att under 2002 ifråga om ramanslaget 25:19 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning, besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst kronor under åren (avsnitt ), 3. bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst kronor under åren (avsnitt ), 4. bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 26:3 Rymdforskning, besluta om bidrag som innebär utgifter på högst kronor under åren (avsnitt ), 5. för budgetåret 2002 anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning: Anslagsbelopp Anslag Anslagstyp 11:1 Förstärkning av utbildning i storstadsregionerna ramanslag :1 Statens skolverk ramanslag :2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg ramanslag :3 Forskning inom skolväsendet ramanslag :4 Program för IT i skolan ramanslag :5 Specialpedagogiska institutet ramanslag :6 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med ramanslag handikapp 25:7 Specialskolemyndigheten ramanslag :8 Särskilda insatser på skolområdet ramanslag :9 Sameskolstyrelsen ramanslag :10 Maxtaxa i barnomsorgen m.m. ramanslag :11 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem ramanslag :12 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och ramanslag

18 gymnasieskola 25:13 Bidrag till svensk undervisning i utlandet ramanslag :14 Nationellt centrum för flexibelt lärande ramanslag :15 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning ramanslag :16 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet obetecknat anslag :17 Bidrag till den särskilda vuxenutbildningsinsatsen ramanslag :18 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ramanslag :19 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning ramanslag :20 Uppsala universitet: Grundutbildning ramanslag :21 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :22 Lunds universitet: Grundutbildning ramanslag :23 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :24 Göteborgs universitet: Grundutbildning ramanslag :25 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :26 Stockholms universitet: Grundutbildning ramanslag :27 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :28 Umeå universitet: Grundutbildning ramanslag :29 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :30 Linköpings universitet: Grundutbildning ramanslag :31 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :32 Karolinska institutet: Grundutbildning ramanslag :33 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :34 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning ramanslag :35 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning ramanslag :36 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning ramanslag :37 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :38 Karlstads universitet: Grundutbildning ramanslag :39 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :40 Växjö universitet: Grundutbildning ramanslag :41 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :42 Örebro universitet: Grundutbildning ramanslag :43 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :44 Mitthögskolan: Grundutbildning ramanslag :45 Mitthögskolan: Forskning och forskarutbildning ramanslag :46 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning ramanslag :47 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning ramanslag :48 Malmö högskola: Grundutbildning ramanslag :49 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning ramanslag :50 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning ramanslag :51 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning ramanslag :52 Mälardalens högskola: Grundutbildning ramanslag :53 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning ramanslag :54 Danshögskolan: Grundutbildning ramanslag :55 Dramatiska institutet: Grundutbildning ramanslag :56 Högskolan i Borås: Grundutbildning ramanslag :57 Högskolan Dalarna: Grundutbildning ramanslag :58 Högskolan på Gotland: Grundutbildning ramanslag

19 25:59 Högskolan i Gävle: Grundutbildning ramanslag :60 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning ramanslag :61 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning ramanslag :62 Högskolan i Skövde: Grundutbildning ramanslag :63 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning ramanslag :64 Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning ramanslag :65 Konstfack: Grundutbildning ramanslag :66 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning ramanslag :67 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning ramanslag :68 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning ramanslag :69 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning ramanslag :70 Södertörns högskola: Grundutbildning ramanslag :71 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning ramanslag :72 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. ramanslag :73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. ramanslag :74 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor ramanslag :75 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning ramanslag :76 Universitets och högskolors premier för de statliga avtalsförsäkringarna ramanslag :77 Högskoleverket ramanslag :78 Verket för högskoleservice ramanslag :79 Centrala studiestödsnämnden m.m. ramanslag :80 Överklagandenämnden för studiestöd ramanslag :81 Internationella programkontoret för utbildningsområdet ramanslag :82 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet ramanslag :83 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. ramanslag :84 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. ramanslag :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation ramanslag :2 Vetenskapsrådet: Förvaltning ramanslag :3 Rymdforskning ramanslag :4 Institutet för rymdfysik ramanslag :5 Kungl. biblioteket ramanslag :6 Polarforskningssekretariatet ramanslag :7 Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU ramanslag :8 Sunet ramanslag :9 Särskilda utgifter för forskningsändamål ramanslag Summa

20

21 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2.1 Omfattning Utgiftsområdet avser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, högskoleutbildning och forskning samt centrala myndigheter inom utbildningsområdet. Utgiftsområdet omfattar politikområdena Utbildningspolitik och Forskningspolitik samt en del av politikområdet Storstadspolitik. 2.2 Utgiftsutvecklingen Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor Utfall 2000 Anslag Utgiftsprognos Förslag anslag 2002 Beräknat anslag 2003 Beräknat anslag 2004 Politikområde Storstadspolitik Politikområde Utbildningspolitik Politikområdet Forskningspolitik Totalt för utgiftsområde Inklusive förslag till tilläggsbudget i samband med 2001 års ekonomiska vårproposition och budgetproposition för Politikområdet ligger under utgiftsområde

22 Tabell 2.2 Härledning av ramnivån Miljoner kronor Ramnivå Förändring till följd av: Beslut Pris- och löneomräkning Övr. makroekonomiska förutsättningar Volymer Överföring till/från andra utg.omr. m.m. Slutjustering avtalsförsäkringar Summa förändring Ny ramnivå Inklusive förslag till tilläggsbudget i samband med 2001 års ekonomiska vårproposition och budgetpropositionen för

23 3 Utbildningspolitik 3.1 Omfattning Politikområdet Utbildningspolitik har följande omfattning och redovisas i följande avsnitt: Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Barn och ungdomsutbildning förskoleklass grundskola gymnasieskola specialskola särskola sameskola Vuxenutbildning kommunal vuxenutbildning (komvux) vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) svenskundervisning för invandrare (sfi) folkbildning viss kompletterande utbildning med enskilda huvudmän kvalificerad yrkesutbildning statens skolor för vuxna Högskoleverksamhet universitet och högskolor inklusive Sveriges lantbruksuniversitet Studiestöd I politikområdet ingår även centrala myndigheter inom studiestöds-, skol- och högskoleområdet samt medlemsavgiften till Unesco och verksamheten vid Svenska unescorådet. Den samlade driftskostnaden/motsvarande inom politikområdet uppgår till närmare 184 miljarder kronor. Av detta täcker anslagen under politikområdet ungefär 28 procent vilket sammanhänger med att huvudmannaskapet för den verksamhet som ingår i politikområdet delas mellan stat, kommun, landsting och enskilda huvudmän. Ungefär 30 procent av anslagna medel utgår till studiestöd som är ett statligt åtagande. Staten är huvudman för flertalet universitet och högskolor men det finns inom politikområdet även ett antal enskilda högskolor. Kommunerna är huvudman för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning (komvux, särvux och sfi). Det finns dock ett växande inslag av enskild verksamhet på dessa områden. Inom folkbildningen (folkhögskolor och studieförbund) är den enskilda verksamheten av hävd helt dominerande. I övrigt är andelen enskild verksamhet relativt stor inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och begränsad inom universitet och högskolor. Anslagen inom politikområdet finansierar helt och hållet studiestödet och nästan helt och hållet grundutbildningen vid universitet och högskolor medan den statliga finansieringsandelen är låg när det gäller förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola. Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning finansieras främst med kommunalskattemedel men även via det generella statliga bidraget till kommunerna. Avgifter svarar för en del av finansieringen när det gäller studiecirklar inom folkbildningen, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt vissa myndigheter men har i övrigt en högst begränsad roll. Nedanstående figur ger en kvantitativ översikt över politikområdet. 23

24 SVERIGES UTBILDNINGSVÄSENDE (Uppgifter avseende budgetåret 2000 eller läsåret 1999/00) Högskola helårsstudenter i grundutb. samt ca aktiva i forskarutb., lärare och forskare varav 37 % Doktor Forskarutbildning kvinnor, med forskarutbildningsanst., övrig personal, 47 högskolor. Kostnad inkl. forskning ca Licentiat 43,7 mdr kronor (därav studiestöd 6,7 mdr kronor) Grundläggande högskoleutbildning Utlands-,sär-, specialskolor och sameskola ca elever, lärare - andelen kvinnor ca 75 %, kostnad 4,1 mdr kronor A B C D A. Svensk skola i utlandet (1 200) B. Särskola för utvecklingsstörda (17 200) C. Specialskola för döva och hörselskadade m.fl.(800) D. Sameskola år 1-6 (155) 19 år Program 18 år 16 år 15 år 7 år 6 år 5 år drygt 5 % av examinerade påbörjar forskarutbildning inom 5 år Fristående kurser ca 45% av avgångseleverna går vidare till högskolan inom 5 år ca 98 % av avgångseleverna går vidare till gymnasieskolan Folkbildning 147 folkhögskolor med helårsstuderande och ca lärare varav 50 % kvinnor samt 11 studieförbund med totalt 1,8 miljoner kursdeltagare. 2) Statsbidrag ca 3,2 mdr kr (varav studiestöd ca 0,7 mdr kronor) Vuxenutbildning drygt helårsstuderande i Komvux, ca elever 1 i särvux, statens skolor för vuxna och sfi, totaltca lärare - andelen kvinnor ca 60 % Kostnad ca 13 mdr kronor (varav studiestöd ca 6,1 mdr kronor) Gymnasieskola elever, 600 skolor, lärare - andelen kvinnor ca 48 %, kostnad ca 22 mdr kronor, (därav studiestöd ca 2,3 mdr kronor) Grundskola elever, skolor, lärare - andelen kvinnor ca 74 %, kostnad ca 57 mdr kronor Skolbarnsomsorg, 6-12 år se nedan Förskoleklass elever, helårsanställda, kostnad ca 3,7 mdr kronor Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg hel- och deltidsinskrivna barn, ca anställda som arbetar med barn (exkl. dagbarnvårdare), andelen kvinnor ca 94%, nettokostnad, exkl. avgifter, ca 39 mdr kronor E F G E. Svenskundervisning för invandrare, Sfi ( ) F. Vuxenutbildning för utvecklingsstörda ( ) G. Komvux, samt statens skolor för vuxna ( helårsstuderande), H. Folkhögskola ( helårsstuderande) I. Studieförbund (ca 1,8 miljoner deltagare sammanlagt på kurser av varierande omfattning) 2) J. Kvalificerade yrkesutbildningar, KY (11 200) Personal- och studerandeantal avser helårsekvivalenter (helårsstudenter m.m.) om inte annat anges. Andelen kvinnor avser tjänstgörande lärare på hel och deltid. 1) avser antal elever inklusive deltid. 2) uppskattat antal individer netto, vilket motsvarar 2,8 miljoner registrerade deltagare brutto och cirka helårsekvivalenter. Kostnadsuppgifterna för 2000 är delvis preliminära bedömningar. Utbildningar som inte finns med i uppställningen är bl.a.: Polishögskolan, försvarsmaktens utbildningar, arbetsmarknads- och personalutbildning. Kommunernas kostnader för skolväsende och barnomsorg täcks till en del genom ett generellt statsbidrag via utgiftsområde 25. Folkbildningen redovisas inom utgiftsområde 17. H I J 24

25 3.2 Utgiftsutveckling Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom politikområdet Utfall 2000 Anslag Utgiftsprognos Förslag anslag 2002 Beräknat anslag 2003 Beräknat anslag 2004 Anslag under utgiftsområde 16 25:1 Statens skolverk :2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg :3 Forskning inom skolväsendet :4 Program för IT i skolan :5 Specialpedagogiska institutet :6 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp :7 Specialskolemyndigheten :8 Särskilda insatser på skolområdet :9 Sameskolstyrelsen :10 Maxtaxa i barnomsorgen m.m :11 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem 25:12 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola :13 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :14 Nationellt centrum för flexibelt lärande :15 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning 25:16 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet 25:17 Bidrag till den särskilda vuxenutbildningsinsatsen nytt anslag :18 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning nytt anslag :19 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning nytt anslag :20 Uppsala universitet: Grundutbildning :21 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :22 Lunds universitet: Grundutbildning :23 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :24 Göteborgs universitet: Grundutbildning :25 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :26 Stockholms universitet: Grundutbildning :27 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :28 Umeå universitet: Grundutbildning :29 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :30 Linköpings universitet: Grundutbildning :31 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning

26 25:32 Karolinska institutet: Grundutbildning :33 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :34 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning :35 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :36 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning :37 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :38 Karlstads universitet: Grundutbildning :39 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :40 Växjö universitet: Grundutbildning :41 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning :42 Örebro universitet: Grundutbildning :43 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :44 Mitthögskolan: Grundutbildning :45 Mitthögskolan: Forskning och forskarutbildning :46 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning :47 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :48 Malmö högskola: Grundutbildning :49 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning :50 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning :51 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning :52 Mälardalens högskola: Grundutbildning :53 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :54 Danshögskolan: Grundutbildning :55 Dramatiska institutet: Grundutbildning :56 Högskolan i Borås: Grundutbildning :57 Högskolan Dalarna: Grundutbildning :58 Högskolan på Gotland: Grundutbildning :59 Högskolan i Gävle: Grundutbildning :60 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning :61 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning :62 Högskolan i Skövde: Grundutbildning :63 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning :64 Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning :65 Konstfack: Grundutbildning :66 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning :67 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :68 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 004 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag... 3. Förslag till lag om

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04989/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05957/UH Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 015 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Lagförslag... 7.1 Förslag till lag

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 017 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 9 Diagramförteckning... 0 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 008 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag.... Förslag till lag om ändring

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 011 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 17 Lagförslag... 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion M177 Motion till riksdagen 2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Skolan är en bärande del i Moderaternas

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010 Costs for educational system 2006 2010 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola

Läs mer

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 Studiestöd 15 Förslag till statens budget för 2015 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)...

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet Regeringsbeslut III:35 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04961,05002/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05984/UH Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/04189/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra Sjöstrand 08-563 087 76 aleksandra.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Utbildning, lärande och forskning

Utbildning, lärande och forskning P Johansson, M Nygren, A Trogen -Ett särtryck ur Fakta om s ekonomi 24 34 peter johansson, margareta nygren, anita trogen Att kunskapsförsörjningen till näringslivet fungerar är en viktig förutsättning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statens budget för 08 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 0 Diagramförteckning... Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/7484/SAM (delvis) U2013/7792/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III: 9 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04223/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Regeringsbeslut II:1 2016-02-25 U2016/00868/UF Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2000 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...15 2 Lagförslag...19 2.1 Förslag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2008:390 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:130) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:130) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten. Regeringsbeslut I:6 2011-06-16 U2011/3825/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 HÄRNÖSAND Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:5 2015-04-16 U2015/2307/UH Utbildningsdepartementet Umeå universitet Ekonomienheten 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten. Regeringsbeslut I:45 Utbildningsdepartementet 2010-12-22 U2010/7682/SAM/S U2010/6748/S U2010/7774/S Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 HÄRNÖSAND Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:4 2015-04-16 U2015/2306/UH Utbildningsdepartementet Stockholms universitet Ekonomiavdelningen 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Riksdagen

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statsbudget för 2002 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...11 2 Lagförslag...13 2.1 Förslag till

Läs mer

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse EFFEKTIVITETSANALYS 1(22) Avdelning 2013-11-13 2013/ 2 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 Hakan.andersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:6 2016-06-16 U2016/02876/UH Utbildningsdepartementet Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut III:40 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/7588/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets-

Läs mer

Utbildningsdepartementet. Departementspromemoria. Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m.

Utbildningsdepartementet. Departementspromemoria. Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m. Utbildningsdepartementet Departementspromemoria Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Fler obligatoriska nationella ämnesprov

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statsbudget för 2010 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 13 2 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04408/UH m.fl. Se bilaga 1 Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03193/UH U2016/04411/UH U2016/04470/UH m.fl. Se bilaga 1 Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut I:7 2008-02-07 U2008/791/SV Utbildningsdepartementet Nationellt centrum för flexibelt lärande Norra Stationsgatan 8 B 281 48 HÄSSLEHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationellt

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan Dir. 2015:36 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; SFS 2016:709 Utkom från trycket

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer